Wetenschapsbarometer

De resultaten

De wetenschapsbarometer is een bevragingsinstrument om het draagvlak voor wetenschap en technologie bij verschillende doelgroepen te bepalen. Een eerste bevraging (nulmeting) werd in het voorjaar van 2018 georganiseerd. Een volgende meting is voorzien voor 2019.

Op deze website kunt u het onderzoeksrapport en de resultaten van deze bevraging, evenals een beknopte samenvatting ervan terugvinden.

Download het uitgebreide onderzoeksrapport hier

Onderzoeksresultaten

In kader van het project werden bevragingen georganiseerd bij de algemene Vlaamse bevolking, werkgevers, leerkrachten in het Vlaamse onderwijs, ouders en leerlingen.

De gedetailleerde resultaten van dit onderzoek vind je hier:

Algemene resultaten alle doelgroepen

Gedetailleerde resultaten Vlaamse bevolking

Gedetailleerde resultaten werkgevers

Gedetailleerde resultaten leerkrachten

Gedetailleerde resultaten ouders

Gedetailleerde resultaten leerlingen

Download Excelversie

Interactieve test

Met deze interactieve test kan je zelf nagaan hoe warm jij loopt voor wetenschap. Laat wetenschap jou helemaal koud of ben jij eerder een gepassioneerd iemand die wetenschap een warm hart toe draagt?

Beantwoord snel 12 vragen en ontdek meteen jouw temperatuur.

Klik hier voor de interactieve test.

De wetenschapsbarometer is een initiatief van het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) en werd in het voorjaar van 2018 uitgevoerd door het onafhankelijk onderzoeksbureau iVOX. Voor vragen over de wetenschapsbarometer kunt u terecht bij beleidsevaluaties@ewi.vlaanderen.be.