Wetenschapsbarometer

De resultaten

De wetenschapsbarometer is een bevragingsinstrument om het draagvlak voor wetenschap en technologie bij verschillende doelgroepen te bepalen. Een eerste bevraging (nulmeting) werd in het voorjaar van 2018 georganiseerd. De tweede tot zesde metingen liepen in het najaar van 2019, 2020, 2021, 2022 en 2023.

Op deze website kunt u het onderzoeksrapport en de resultaten van deze bevraging, evenals een beknopte samenvatting ervan terugvinden van alle afgelopen metingen.

Download het uitgebreide onderzoeksrapport 2023 hier
Download het uitgebreide onderzoeksrapport 2022 hier
Download het uitgebreide onderzoeksrapport 2021 hier
Download het uitgebreide onderzoeksrapport 2020 hier
Download het uitgebreide onderzoeksrapport 2019 hier
Download het uitgebreide onderzoeksrapport 2018 hier

Onderzoeksresultaten

In kader van het project werden bevragingen georganiseerd bij de algemene Vlaamse bevolking, werkgevers, leerkrachten in het Vlaamse onderwijs, ouders en leerlingen.

De gedetailleerde resultaten van dit onderzoek vind je hier:

Algemene resultaten alle doelgroepen

Gedetailleerde resultaten Vlaamse bevolking

Gedetailleerde resultaten werkgevers

Gedetailleerde resultaten leerkrachten

Gedetailleerde resultaten ouders

Gedetailleerde resultaten leerlingen

Download Excelversie

De wetenschapsbarometer is een initiatief van het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) en werd einde 2023 uitgevoerd door het onafhankelijk onderzoeksbureau iVOX. Voor vragen over de wetenschapsbarometer kunt u terecht bij kris.maison@vlaanderen.be.