Wetenschapsbarometer

Gedetailleerde resultaten werkgevers

Online onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van het Departement EWI (Vlaamse Overheid) tussen 1 oktober 2020 en 25 oktober 2020 bij 277 werkgevers

Klik op de topics om de data te tonen of te verbergen.

INTERESSE IN WETENSCHAP

 • Filter:
 • Totaal
 • Vergelijking 2018, 2019
 • Geslacht
 • Wat waren de belangrijkste vakken van de richting waarin u uw hoogste diploma behaalde?
 • Beroepsmatig actief (geweest) in wetenschap of technologie
Vragen Antwoorden Totaal
277
2018
(A) 211
2019
(B) 235
2020
(C) 277
Man
(A) 175
Vrouw
(B) 101
Exact wetenschappelijke richting
(A) 151
Andere
(B) 126
Ja
(A) 70
Neen
(B) 206
In welke mate bent u geïnteresseerd in wetenschap in het algemeen?
Heel erg 32.2% 31.3% 26.3% 32.2% 35.2% 27.2% 43.7% B 18.6% 54.9% B 24.8%
Eerder wel 51.3% 50.2% 53.6% 51.3% 51.1% 51.8% 50.4% 52.4% 42.6% 54.7%
Neutraal 12.9% 14.7% 13.9% 12.9% 12.1% 14.3% 4% 23.4% A 2.6% 16.5% A
Eerder niet 2.6% 3.8% 5.6% 2.6% 1.7% 4.2% 1.9% 3.4% 0% 2.8%
Helemaal niet 1% 0% 0.6% 1% 0% 2.6% 0% 2.1% 0% 1.3%
Gehercodeerd naar 3 cat.
In welke mate bent u geïnteresseerd in wetenschap in het algemeen?
Geïnteresseerd 83.6% 81.5% 79.9% 83.6% 86.3% 78.9% 94.1% B 71% 97.4% B 79.4%
Neutraal 12.9% 14.7% 13.9% 12.9% 12.1% 14.3% 4% 23.4% A 2.6% 16.5% A
Niet geïnteresseerd 3.6% 3.8% 6.2% 3.6% 1.7% 6.8% A 1.9% 5.5% 0% 4.1%
Welke van onderstaande wetenschappelijke thema’s of disciplines interesseren u het meest?
Top 3 - Eerste plaats. Gesorteerd van hoog naar laag
Vraagfilter: Niet indien 'geen enkele' op eerste plaats.
Economie 15.1% 11.1% 16.4% 15.1% 20.2% B 6.4% 9.6% 21.7% A 5.1% 18.7% A
Ingenieurswetenschappen/techniek/technologie 15% 17.3% 19.4% 15% 22.7% B 1.9% 26.3% B 1.4% 23.3% B 12.2%
Geneeskunde of andere (para-)medische wetenschappen 14.3% 9.1% 13.3% 14.3% 9.2% 23.1% A 20.4% B 7% 27.8% B 9.1%
Computers en netwerken 10.1% 12% 9.2% 10.1% 14.3% B 2.8% 11.8% 8% 7.8% 10.9%
Sociale en politieke wetenschappen 8.5% 10.1% 9% 8.5% 6.5% 11.9% 2.7% 15.4% A 6.6% 9.2%
Psychologie 7.7% 8.2% 8.2% 7.7% 2.5% 16.7% A 4.9% 11.1% 3% 9.4%
Taal- en letterkunde 7.7% 6.7% 4% 7.7% 4.2% 13.8% A 1.7% 14.9% A 2.7% 9.5%
Kunstwetenschappen 4.5% 5.3% 2.3% 4.5% 4.9% 3.8% 2% 7.6% A 4.8% 4.4%
Fysica 3.8% 3.8% 3.2% 3.8% 4.5% 2.6% 6.6% B 0.5% 6.2% 3%
Biologie 3.7% 5.8% 4.8% 3.7% 3.2% 4.7% 4.5% 2.9% 3% 4%
Rechten 3.2% 2.4% 3.2% 3.2% 1% 7.0% A 0% 7.1% 0% 4.4%
Wiskunde 2.7% 3.8% 2.8% 2.7% 2.6% 2.8% 4.9% 0% 3.7% 2.4%
Chemie 1.9% 3.4% 3.1% 1.9% 1.4% 2.6% 3.4% 0% 2.7% 1.6%
Andere 1.7% 1% 1.2% 1.7% 2.7% 0% 1.2% 2.3% 3.2% 1.2%
Aanwezigheid in top 3. Gesorteerd van hoog naar laag
Economie 35.8% 33.7% 41.6% 35.8% 44.7% B 20.5% 29.8% 43.0% A 17.4% 42.3% A
Ingenieurswetenschappen/techniek/technologie 35.6% 37% 35.4% 35.6% 46.0% B 17.8% 56.3% B 10.9% 44.4% 32.9%
Computers en netwerken 29.5% 30.8% 28% 29.5% 35.8% B 18.8% 37.1% B 20.3% 29.7% 29.6%
Sociale en politieke wetenschappen 28.8% 21.6% 26.5% 28.8% 26.1% 33.5% 16.8% 43.3% A 15.3% 33.7% A
Psychologie 28.7% 27.9% 24.3% 28.7% 18.8% 45.6% A 17.6% 42.1% A 27.8% 28.6%
Geneeskunde of andere (para-)medische wetenschappen 27.8% 25.5% 30.2% 27.8% 18.3% 44.0% A 34.1% B 20.2% 39.0% B 23.4%
Biologie 19% 17.8% 19% 19% 15.8% 24.7% 20.1% 17.7% 30.1% B 15.4%
Fysica 17.8% 19.2% 13.3% 17.8% 24.1% B 6.9% 27.5% B 6.1% 28.0% B 14.4%
Taal- en letterkunde 16% 20.7% 15.4% 16% 10% 26.3% A 8% 25.6% A 13.4% 17%
Rechten 14.4% 13.5% 13.1% 14.4% 11.2% 20.0% A 2% 29.4% A 4.2% 18.0% A
Kunstwetenschappen 12.1% 17.3% 11.9% 12.1% 11.9% 12.4% 7.3% 17.8% A 9.3% 13.1%
Wiskunde 10% 10.1% 10.8% 10% 11.7% 7% 15.8% B 2.9% 13.1% 9%
Chemie 8.2% 9.6% 10.8% 8.2% 7.9% 8.8% 13.6% B 1.8% 15.6% B 5.8%
Andere 3.7% 6.3% 4.8% 3.7% 5.2% 1.2% 2.4% 5.3% 4.2% 3.6%
Welk van onderstaande uitspraken past het beste bij u? Nieuws over wetenschappelijk onderzoek of technologische innovaties boeit mij …
… minder dan nieuws over andere thema’s 7.1% 5.2% 9.1% 7.1% 3.2% 13.9% A 3.5% 11.3% A 2% 8.2%
… evenveel als nieuws over andere thema’s 33.6% 40.3% 30.5% 33.6% 31.7% 36.8% 22.7% 46.6% A 21.1% 38.0% A
… meer dan nieuws over andere thema’s, maar ik ga niet echt actief op zoek naar extra informatie erover 37.3% 35.5% 39.9% 37.3% 35.9% 39.8% 43.7% B 29.7% 44% 35.3%
… meer dan nieuws over andere thema’s en ik ga regelmatig op zoek naar extra informatie erover 22% 19% 20.5% 22% 29.3% B 9.5% 30.1% B 12.4% 32.8% B 18.5%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Welk van onderstaande uitspraken past het beste bij u?Nieuws over wetenschappelijk onderzoek of technologische innovaties boeit mij …
Minder dan nieuws over andere themas 7.1% 5.2% 9.1% 7.1% 3.2% 13.9% A 3.5% 11.3% A 2% 8.2%
Evenveel als nieuws over andere themas 33.6% 40.3% 30.5% 33.6% 31.7% 36.8% 22.7% 46.6% A 21.1% 38.0% A
Meer dan nieuws over andere themas 59.3% 54.5% 60.4% 59.3% 65.1% B 49.3% 73.8% B 42.1% 76.9% B 53.8%

BELANG VAN WETENSCHAP

 • Filter:
 • Totaal
 • Vergelijking 2018, 2019
 • Geslacht
 • Wat waren de belangrijkste vakken van de richting waarin u uw hoogste diploma behaalde?
 • Beroepsmatig actief (geweest) in wetenschap of technologie
Vragen Antwoorden Totaal
277
2018
(A) 211
2019
(B) 235
2020
(C) 277
Man
(A) 175
Vrouw
(B) 101
Exact wetenschappelijke richting
(A) 151
Andere
(B) 126
Ja
(A) 70
Neen
(B) 206
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de samenleving
Helemaal niet akkoord 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Eerder niet akkoord 0.5% 0.5% 0.6% 0.5% 0.8% 0% 0.9% 0% 0% 0.6%
Neutraal 3.9% 2.4% 1.1% 3.9% 5.3% 1.4% 1.5% 6.7% A 1.6% 4.7%
Eerder wel akkoord 23.4% 24.2% 23.1% 23.4% 22.2% 25.3% 17% 31.0% A 15.2% 26.3%
Helemaal akkoord 72.3% 73% 74.9% 72.3% 71.7% 73.3% 80.7% B 62.3% 83.2% B 68.4%
Geen mening 0% 0% 0.3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Wetenschappelijk onderzoek dat onze kennis verrijkt is noodzakelijk, ook al levert het niet onmiddellijk een praktisch nut op voor de samenleving
Helemaal niet akkoord 0.4% 0.5% 1.1% 0.4% 0.6% 0% 0.8% 0% 0% 0.5%
Eerder niet akkoord 1.8% 4.7% 5% 1.8% 1.7% 1.9% 1.5% 2% 0% 2.4%
Neutraal 10% 10% 9.3% 10% 11.4% 7.5% 10% 10% 8.1% 10.7%
Eerder wel akkoord 42.8% 33.2% 44.8% A 42.8% 40.4% 46.8% 38.6% 47.7% 34.9% 45.8%
Helemaal akkoord 45.1% 51.7% B 39.9% 45.1% 45.8% 43.8% 49.1% 40.3% 57.0% B 40.6%
Geen mening 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de economische vooruitgang van Vlaanderen
Helemaal niet akkoord 0.8% 0% 0% 0.8% 1.3% 0% 1.5% 0% 0% 1.1%
Eerder niet akkoord 0% 0% 1.4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Neutraal 3.8% 6.6% 2.4% 3.8% 6% 0% 0.9% 7.3% A 4.8% 3.5%
Eerder wel akkoord 22.5% 22.7% 25.5% 22.5% 19.1% 28.5% 16.9% 29.2% A 15.8% 24.3%
Helemaal akkoord 72.8% 70.1% 69.9% 72.8% 73.6% 71.5% 80.7% B 63.5% 79.4% 71.1%
Geen mening 0% 0.5% 0.8% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Wetenschap zou zonder beperkingen alle soorten onderwerpen moeten kunnen onderzoeken
Helemaal niet akkoord 1.6% 1.4% 1.1% 1.6% 2.6% 0% 0.8% 2.7% 0% 2.2%
Eerder niet akkoord 11% 16.1% 14.5% 11% 8.3% 15.6% 9.8% 12.4% 6.4% 12.7%
Neutraal 15.5% 14.7% 14.7% 15.5% 14% 18.1% 13.1% 18.4% 12.9% 16.5%
Eerder wel akkoord 35.1% 36.5% 38% 35.1% 37.1% 31.5% 39.4% 29.9% 46.1% B 30.9%
Helemaal akkoord 36.8% 30.8% 31.3% 36.8% 37.9% 34.9% 37% 36.6% 34.6% 37.8%
Geen mening 0% 0.5% 0.3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Wetenschap en onderzoek leiden tot een beter leven in de toekomst
Helemaal niet akkoord 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Eerder niet akkoord 1.4% 0.5% 0% 1.4% 0% 3.8% 0.8% 2.1% 5.5% 0%
Neutraal 5.6% 6.6% 4.4% 5.6% 7% 3.3% 1.8% 10.2% A 2.6% 6.7%
Eerder wel akkoord 36.1% 28.9% 37.5% 36.1% 40.1% 29% 35.5% 36.8% 31% 37.3%
Helemaal akkoord 55.8% 63.5% 58.1% 55.8% 52.2% 62% 60.2% 50.6% 58.9% 55.1%
Geen mening 1.1% 0.5% 0% 1.1% 0.6% 1.9% 1.7% 0.4% 2% 0.8%
Mensen vertrouwen te veel op wetenschap en te weinig op gevoel
Helemaal niet akkoord 17.7% 12.8% 11.9% 17.7% 20.7% 12.5% 19.3% 15.7% 26.4% B 14.9%
Eerder niet akkoord 41.7% 40.3% 34.6% 41.7% 43.6% 38.5% 47.1% B 35.3% 47.4% 40.1%
Neutraal 22.1% 27% 31.2% 22.1% 20.6% 24.6% 19.9% 24.6% 17.3% 23.1%
Eerder wel akkoord 14.8% 16.6% 17.8% 14.8% 11.7% 20.3% 9.5% 21.2% A 7.3% 17.5% A
Helemaal akkoord 3.7% 2.8% 4.3% 3.7% 3.4% 4.2% 4.1% 3.1% 1.6% 4.4%
Geen mening 0% 0.5% 0.3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de samenleving
Niet akkoord 0.5% 0.5% 0.6% 0.5% 0.8% 0% 0.9% 0% 0% 0.6%
Neutraal 3.9% 2.4% 1.1% 3.9% 5.3% 1.4% 1.5% 6.7% A 1.6% 4.7%
Akkoord 95.6% 97.2% 98% 95.6% 93.9% 98.6% 97.6% 93.3% 98.4% 94.7%
Geen mening 0% 0% 0.3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappelijk onderzoek dat onze kennis verrijkt is noodzakelijk, ook al levert het niet onmiddellijk een praktisch nut op voor de samenleving
Niet akkoord 2.2% 5.2% 6% 2.2% 2.3% 1.9% 2.3% 2% 0% 2.9%
Neutraal 10% 10% 9.3% 10% 11.4% 7.5% 10% 10% 8.1% 10.7%
Akkoord 87.9% 84.8% 84.7% 87.9% 86.3% 90.6% 87.8% 88% 91.9% 86.4%
Geen mening 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de economische vooruitgang van Vlaanderen
Niet akkoord 0.8% 0% 1.4% 0.8% 1.3% 0% 1.5% 0% 0% 1.1%
Neutraal 3.8% 6.6% 2.4% 3.8% 6% 0% 0.9% 7.3% A 4.8% 3.5%
Akkoord 95.4% 92.9% 95.4% 95.4% 92.7% 100% 97.6% 92.7% 95.2% 95.4%
Geen mening 0% 0.5% 0.8% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap zou zonder beperkingen alle soorten onderwerpen moeten kunnen onderzoeken
Niet akkoord 12.6% 17.5% 15.6% 12.6% 10.9% 15.6% 10.6% 15.1% 6.4% 14.9%
Neutraal 15.5% 14.7% 14.7% 15.5% 14% 18.1% 13.1% 18.4% 12.9% 16.5%
Akkoord 71.9% 67.3% 69.4% 71.9% 75.1% 66.3% 76.4% 66.5% 80.7% 68.7%
Geen mening 0% 0.5% 0.3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap en onderzoek leiden tot een beter leven in de toekomst
Niet akkoord 1.4% 0.5% 0% 1.4% 0% 3.8% 0.8% 2.1% 5.5% 0%
Neutraal 5.6% 6.6% 4.4% 5.6% 7% 3.3% 1.8% 10.2% A 2.6% 6.7%
Akkoord 91.9% 92.4% 95.6% 91.9% 92.4% 91% 95.7% B 87.3% 89.9% 92.5%
Geen mening 1.1% 0.5% 0% 1.1% 0.6% 1.9% 1.7% 0.4% 2% 0.8%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Mensen vertrouwen te veel op wetenschap en te weinig op gevoel
Niet akkoord 59.4% 53.1% 46.5% 59.4% B 64.3% B 51% 66.5% B 51% 73.7% B 55%
Neutraal 22.1% 27% 31.2% 22.1% 20.6% 24.6% 19.9% 24.6% 17.3% 23.1%
Akkoord 18.5% 19.4% 22.1% 18.5% 15.1% 24.5% 13.6% 24.4% A 8.9% 21.9% A
Geen mening 0% 0.5% 0.3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ik zie het nut van wetenschap en onderzoek voor heel wat zaken in mijn dagelijks leven
Helemaal niet akkoord 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Eerder niet akkoord 2.7% 1.9% 1.8% 2.7% 1.1% 5.4% A 1.4% 4.1% 1.1% 3.2%
Neutraal 6.7% 8.1% 8.3% 6.7% 7.3% 5.6% 4.5% 9.3% 2.9% 8%
Eerder wel akkoord 46.8% 41.2% 53.3% A 46.8% 45.7% 48.9% 43.7% 50.5% 38.5% 49.3%
Helemaal akkoord 43.8% 48.8% B 36.5% 43.8% 46% 40.1% 50.4% B 36.1% 57.6% B 39.5%
Geen mening 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ik gebruik resultaten van wetenschappelijk onderzoek om keuzes te maken die mijn dagelijks leven veranderen (door bv. iets niet meer te doen zoals vroeger)
Helemaal niet akkoord 1.2% 0.9% 2% 1.2% 1% 1.4% 0.4% 2% 1.6% 1%
Eerder niet akkoord 4.7% 6.6% 4.5% 4.7% 4.7% 4.7% 3.7% 6% 0.7% 6.1%
Neutraal 24.4% 16.6% 25.9% A 24.4% 27.2% 19.5% 20% 29.7% 13.4% 28.3% A
Eerder wel akkoord 53.8% 52.6% 52.8% 53.8% 50.8% 59.1% 55.4% 52% 59.2% 51.7%
Helemaal akkoord 15.9% 23.2% B 13.8% 15.9% 16.2% 15.3% 20.5% B 10.3% 25.0% B 12.9%
Geen mening 0% 0% 0.9% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Het is belangrijk om goede wetenschappelijke kennis en vaardigheden te hebben om in de wereld van vandaag een goede job te krijgen
Helemaal niet akkoord 1.2% 0.9% 2.3% 1.2% 0.4% 2.6% 0.4% 2.1% 0% 1.6%
Eerder niet akkoord 6.1% 10% 6.2% 6.1% 4.5% 8.9% 5.6% 6.7% 2% 6.9%
Neutraal 16.4% 15.2% 17.9% 16.4% 17.9% 13.8% 14.2% 19.1% 10.7% 18.5%
Eerder wel akkoord 50.2% 40.8% 46.8% 50.2% 48.6% 53% 53.9% 45.7% 52.6% 49.7%
Helemaal akkoord 25.5% 33.2% 25.7% 25.5% 28% 21.2% 25.8% 25.1% 34.6% B 22.5%
Geen mening 0.6% 0% 1.1% 0.6% 0.6% 0.5% 0% 1.3% 0% 0.8%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik zie het nut van wetenschap en onderzoek voor heel wat zaken in mijn dagelijks leven
Niet akkoord 2.7% 1.9% 1.8% 2.7% 1.1% 5.4% A 1.4% 4.1% 1.1% 3.2%
Neutraal 6.7% 8.1% 8.3% 6.7% 7.3% 5.6% 4.5% 9.3% 2.9% 8%
Akkoord 90.7% 90% 89.8% 90.7% 91.6% 89% 94.1% B 86.6% 96.1% 88.8%
Geen mening 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik gebruik resultaten van wetenschappelijk onderzoek om keuzes te maken die mijn dagelijks leven veranderen (door bv. iets niet meer te doen zoals vroeger)
Niet akkoord 5.9% 7.6% 6.5% 5.9% 5.8% 6.1% 4.1% 8% 2.3% 7.2%
Neutraal 24.4% 16.6% 25.9% A 24.4% 27.2% 19.5% 20% 29.7% 13.4% 28.3% A
Akkoord 69.7% 75.8% 66.7% 69.7% 67% 74.4% 75.9% B 62.3% 84.3% B 64.5%
Geen mening 0% 0% 0.9% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Het is belangrijk om goede wetenschappelijke kennis en vaardigheden te hebben om in de wereld van vandaag een goede job te krijgen
Niet akkoord 7.3% 10.9% 8.5% 7.3% 4.9% 11.5% A 6.1% 8.8% 2% 8.5%
Neutraal 16.4% 15.2% 17.9% 16.4% 17.9% 13.8% 14.2% 19.1% 10.7% 18.5%
Akkoord 75.6% 73.9% 72.4% 75.6% 76.5% 74.1% 79.7% 70.8% 87.2% B 72.2%
Geen mening 0.6% 0% 1.1% 0.6% 0.6% 0.5% 0% 1.3% 0% 0.8%

VERTROUWEN IN WETENSCHAP

 • Filter:
 • Totaal
 • Vergelijking 2018, 2019
 • Geslacht
 • Wat waren de belangrijkste vakken van de richting waarin u uw hoogste diploma behaalde?
 • Beroepsmatig actief (geweest) in wetenschap of technologie
Vragen Antwoorden Totaal
277
2018
(A) 211
2019
(B) 235
2020
(C) 277
Man
(A) 175
Vrouw
(B) 101
Exact wetenschappelijke richting
(A) 151
Andere
(B) 126
Ja
(A) 70
Neen
(B) 206
In welke mate vertrouwt u wetenschap en onderzoek in het algemeen?
Heel erg 25.6% 21.3% 13.8% 25.6% B 28.4% 20.9% 37.7% B 11.3% 41.6% B 20.4%
Eerder wel 64.7% 68.2% 73.3% 64.7% 60.7% 71.8% 56.3% 74.7% A 53.1% 68.4% A
Neutraal 8.3% 9% 12% 8.3% 8.9% 7.3% 5% 12.2% A 5.3% 9.4%
Eerder niet 1.3% 1.4% 0.9% 1.3% 2.1% 0% 0.9% 1.8% 0% 1.8%
Helemaal niet 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Gehercodeerd naar 3 cat.
In welke mate vertrouwt u wetenschap en onderzoek in het algemeen?
Vertrouwen 90.4% 89.6% 87.1% 90.4% 89% 92.7% 94.1% B 86% 94.7% 88.8%
Neutraal 8.3% 9% 12% 8.3% 8.9% 7.3% 5% 12.2% A 5.3% 9.4%
Geen vertrouwen 1.3% 1.4% 0.9% 1.3% 2.1% 0% 0.9% 1.8% 0% 1.8%
Je kunt erop vertrouwen dat het klopt wat wetenschappers zeggen
Helemaal niet akkoord 2.3% 0% 1.8% 2.3% 1.9% 2.8% 0.9% 3.8% 2% 2.3%
Eerder niet akkoord 5.7% 8.1% 11.1% 5.7% 6% 5.2% 5.1% 6.4% 4.6% 6.2%
Neutraal 33.3% 45.0% C 42.6% 33.3% 31.9% 35.8% 34.6% 31.7% 23.7% 36.1%
Eerder wel akkoord 50.5% 39.3% 41.5% 50.5% A 50.1% 51.2% 50.1% 50.9% 55.4% 49.1%
Helemaal akkoord 8.3% 6.2% 1.9% 8.3% B 10.1% 5% 9.2% 7.2% 14.3% B 6.3%
Geen mening 0% 1.4% 1.1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Wetenschappers werken volgens strikte regels en procedures
Helemaal niet akkoord 1.8% 0.9% 0.9% 1.8% 2.9% 0% 0.8% 3.1% 0% 2.5%
Eerder niet akkoord 5.8% 6.2% 8.1% 5.8% 7.8% 2.4% 5.2% 6.6% 6.8% 5.6%
Neutraal 17.6% 23.2% 27.0% C 17.6% 19% 15.1% 13.6% 22.3% 5.8% 21.0% A
Eerder wel akkoord 48.3% 55.5% 47.3% 48.3% 47.3% 50.2% 55.8% B 39.4% 58.9% B 45.1%
Helemaal akkoord 25.7% 12.8% 13.5% 25.7% A B 22.7% 30.8% 24.2% 27.4% 26.5% 25.6%
Geen mening 0.8% 1.4% 3.1% 0.8% 0.4% 1.4% 0.4% 1.1% 2% 0.3%
Wetenschappers doen onderzoek in het algemeen belang
Helemaal niet akkoord 1.3% 0.5% 0.3% 1.3% 1.3% 1.4% 0% 2.9% 0% 1.8%
Eerder niet akkoord 6.1% 7.1% 9.1% 6.1% 7.3% 4% 6.1% 6.1% 6.9% 5.8%
Neutraal 16.3% 22.7% 22.6% 16.3% 17.5% 14.3% 15.8% 17.1% 17.9% 15.9%
Eerder wel akkoord 55.4% 53.1% 52.3% 55.4% 53% 59.6% 57.1% 53.5% 54.2% 55.5%
Helemaal akkoord 20.8% 16.6% 14.5% 20.8% 20.9% 20.6% 21.1% 20.5% 21.1% 20.9%
Geen mening 0% 0% 1.2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Hoe meer ik weet van wetenschap, hoe meer bezorgd ik word
Helemaal niet akkoord 15% 13.7% 9.3% 15% 15.5% 14% 18.6% 10.6% 26.1% B 11.3%
Eerder niet akkoord 44.8% 41.2% 45% 44.8% 49.2% 37.4% 53.3% B 34.8% 44.2% 45.4%
Neutraal 22.1% 23.2% 24.4% 22.1% 20.9% 24.1% 18.7% 26% 15.1% 23.9%
Eerder wel akkoord 13.9% 19% 15.8% 13.9% 11% 19% 6.1% 23.3% A 9.5% 15.5%
Helemaal akkoord 3.2% 1.9% 4.3% 3.2% 3.5% 2.8% 3.3% 3.1% 5.2% 2.6%
Geen mening 1% 0.9% 1.2% 1% 0% 2.6% 0% 2.1% 0% 1.3%
Wetenschappers lijken nieuwe dingen te proberen zonder te denken aan de risico’s die het met zich brengt
Helemaal niet akkoord 5.2% 5.2% 3.1% 5.2% 5.4% 4.8% 6% 4.3% 6.1% 4.9%
Eerder niet akkoord 47.5% 43.1% 40.9% 47.5% 48.4% 45.8% 53.6% B 40.2% 63.0% B 41.8%
Neutraal 25.5% 34.1% 29.1% 25.5% 26% 24.6% 20.1% 32.0% A 15.3% 29.2% A
Eerder wel akkoord 17.9% 12.3% 22.3% A 17.9% 17.2% 19.1% 18% 17.8% 11.9% 20.1%
Helemaal akkoord 3.9% 4.3% 3.3% 3.9% 3% 5.6% 2.4% 5.7% 3.7% 4.1%
Geen mening 0% 0.9% 1.3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
De voordelen van wetenschap en onderzoek zijn groter dan de nadelige gevolgen ervan
Helemaal niet akkoord 0.4% 0% 0.3% 0.4% 0.6% 0% 0% 0.9% 0% 0.5%
Eerder niet akkoord 3% 2.4% 2.7% 3% 3.9% 1.4% 2.9% 3.1% 3.7% 2.8%
Neutraal 14.9% 22.3% 19.8% 14.9% 13.1% 18% 11.2% 19.3% 8.6% 17.1%
Eerder wel akkoord 52.9% 49.3% 49% 52.9% 53.4% 52.1% 55.4% 50% 52.4% 52.8%
Helemaal akkoord 28.3% 25.6% 26.5% 28.3% 28.9% 27.1% 30.5% 25.6% 35.3% 26.1%
Geen mening 0.5% 0.5% 1.6% 0.5% 0% 1.4% 0% 1.1% 0% 0.7%
We moeten technologische vernieuwingen omarmen; eventuele nadelen kunnen toch pas achteraf geanalyseerd en opgelost worden
Helemaal niet akkoord 2.2% 3.3% 0.7% 2.2% 2.7% 1.4% 1.6% 2.9% 1% 2.7%
Eerder niet akkoord 13.4% 15.2% 19.3% 13.4% 12.7% 14.7% 11.1% 16.2% 10.2% 14.7%
Neutraal 23.2% 26.1% 20.2% 23.2% 23.7% 22.5% 23.1% 23.4% 23.9% 23.2%
Eerder wel akkoord 50.5% 45% 49.8% 50.5% 50.1% 51.1% 51.5% 49.2% 49.5% 50.5%
Helemaal akkoord 10.4% 10.4% 9.7% 10.4% 10.4% 10.4% 12.1% 8.2% 14.5% 9%
Geen mening 0.3% 0% 0.3% 0.3% 0.4% 0% 0.5% 0% 1.1% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Je kunt erop vertrouwen dat het klopt wat wetenschappers zeggen
Niet akkoord 8% 8.1% 13% 8% 8% 8% 6.1% 10.3% 6.6% 8.5%
Neutraal 33.3% 45.0% C 42.6% 33.3% 31.9% 35.8% 34.6% 31.7% 23.7% 36.1%
Akkoord 58.7% 45.5% 43.4% 58.7% A B 60.2% 56.2% 59.3% 58.1% 69.7% B 55.4%
Geen mening 0% 1.4% 1.1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappers werken volgens strikte regels en procedures
Niet akkoord 7.7% 7.1% 9% 7.7% 10.7% B 2.4% 6% 9.7% 6.8% 8%
Neutraal 17.6% 23.2% 27.0% C 17.6% 19% 15.1% 13.6% 22.3% 5.8% 21.0% A
Akkoord 74% 68.2% 60.8% 74.0% B 69.9% 81.1% A 80.0% B 66.9% 85.4% B 70.6%
Geen mening 0.8% 1.4% 3.1% 0.8% 0.4% 1.4% 0.4% 1.1% 2% 0.3%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappers doen onderzoek in het algemeen belang
Niet akkoord 7.4% 7.6% 9.4% 7.4% 8.6% 5.4% 6.1% 9% 6.9% 7.6%
Neutraal 16.3% 22.7% 22.6% 16.3% 17.5% 14.3% 15.8% 17.1% 17.9% 15.9%
Akkoord 76.3% 69.7% 66.8% 76.3% 73.9% 80.3% 78.2% 74% 75.2% 76.4%
Geen mening 0% 0% 1.2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Hoe meer ik weet van wetenschap, hoe meer bezorgd ik word
Niet akkoord 59.8% 55% 54.3% 59.8% 64.7% B 51.4% 71.9% B 45.4% 70.3% B 56.7%
Neutraal 22.1% 23.2% 24.4% 22.1% 20.9% 24.1% 18.7% 26% 15.1% 23.9%
Akkoord 17.2% 20.9% 20.2% 17.2% 14.5% 21.9% 9.4% 26.4% A 14.7% 18.1%
Geen mening 1% 0.9% 1.2% 1% 0% 2.6% 0% 2.1% 0% 1.3%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappers lijken nieuwe dingen te proberen zonder te denken aan de risico’s die het met zich brengt
Niet akkoord 52.6% 48.3% 44% 52.6% 53.8% 50.6% 59.5% B 44.4% 69.1% B 46.7%
Neutraal 25.5% 34.1% 29.1% 25.5% 26% 24.6% 20.1% 32.0% A 15.3% 29.2% A
Akkoord 21.8% 16.6% 25.6% 21.8% 20.1% 24.8% 20.4% 23.5% 15.6% 24.1%
Geen mening 0% 0.9% 1.3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
De voordelen van wetenschap en onderzoek zijn groter dan de nadelige gevolgen ervan
Niet akkoord 3.4% 2.4% 3.1% 3.4% 4.6% 1.4% 2.9% 4% 3.7% 3.3%
Neutraal 14.9% 22.3% 19.8% 14.9% 13.1% 18% 11.2% 19.3% 8.6% 17.1%
Akkoord 81.2% 74.9% 75.4% 81.2% 82.3% 79.2% 85.9% B 75.6% 87.7% 78.8%
Geen mening 0.5% 0.5% 1.6% 0.5% 0% 1.4% 0% 1.1% 0% 0.7%
Gehercodeerd naar 4 cat.
We moeten technologische vernieuwingen omarmen; eventuele nadelen kunnen toch pas achteraf geanalyseerd en opgelost worden
Niet akkoord 15.7% 18.5% 20% 15.7% 15.4% 16.1% 12.8% 19.1% 11.1% 17.3%
Neutraal 23.2% 26.1% 20.2% 23.2% 23.7% 22.5% 23.1% 23.4% 23.9% 23.2%
Akkoord 60.8% 55.5% 59.5% 60.8% 60.5% 61.4% 63.6% 57.5% 64% 59.5%
Geen mening 0.3% 0% 0.3% 0.3% 0.4% 0% 0.5% 0% 1.1% 0%
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Interessant - Saai
< < < 19.1% 15.8% 15.9% 19.1% 20% 17.5% 23% 14.3% 24% 17.6%
< < 39.8% 43.5% 42.6% 39.8% 41.2% 37.4% 41.7% 37.6% 42.4% 39.2%
< 17.3% 15.8% 19.3% 17.3% 15% 21.2% 15.8% 19.1% 18.1% 16.4%
Neutraal 10.1% 7.2% 9.1% 10.1% 9.7% 10.7% 7.1% 13.6% 4.3% 12.1%
> 6.3% 8.6% 7.3% 6.3% 6.1% 6.6% 3.8% 9.2% 1.6% 7.9%
> > 5.4% 8.6% 4.3% 5.4% 6.4% 3.7% 5.7% 5% 6.2% 5.2%
> > > 2.1% 0.5% 1.6% 2.1% 1.7% 2.8% 2.9% 1.1% 3.3% 1.7%
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Enggeestig - Open
< < < 1% 0.5% 0.7% 1% 0% 2.8% 0.9% 1.1% 2.1% 0.7%
< < 3.7% 3.3% 2.9% 3.7% 2.3% 6.1% 2.2% 5.5% 0% 4.9%
< 8% 12.9% 12.1% 8% 9.4% 5.6% 5.5% 11% 2.6% 9.9%
Neutraal 21.7% 27.3% 25.9% 21.7% 23.2% 19.1% 16.1% 28.3% A 20.7% 21.5%
> 29.6% 23.9% 28.8% 29.6% 27.3% 33.7% 32.4% 26.3% 35.4% 27.9%
> > 27.8% 25.4% 23.5% 27.8% 29.2% 25.5% 31.8% 23% 28.3% 27.9%
> > > 8.1% 6.7% 6.2% 8.1% 8.6% 7.2% 10.9% 4.8% 10.9% 7.2%
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Goed in communiceren - Slecht in communiceren
< < < 2.1% 2.4% 1% 2.1% 1% 4.1% 1.4% 3% 0% 2.9%
< < 11.7% 8.1% 6.5% 11.7% 9.7% 15.3% 12.3% 11.1% 14.1% 11%
< 20.5% 24.4% 19.8% 20.5% 20.7% 20.1% 23.7% 16.6% 20.4% 19.9%
Neutraal 31.4% 30.6% 38.2% 31.4% 34.4% 26.2% 32.2% 30.4% 37.3% 29.7%
> 23.7% 23.9% 21.6% 23.7% 24.9% 21.6% 20.8% 27.2% 18.2% 25.8%
> > 9.2% 9.6% 11.5% 9.2% 8% 11.3% 8.8% 9.6% 9.9% 9%
> > > 1.3% 1% 1.4% 1.3% 1.3% 1.4% 0.8% 2% 0% 1.8%
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Op zichzelf - Open naar de buitenwereld
< < < 1.3% 2.4% 1.5% 1.3% 0.4% 2.8% 0.4% 2.3% 0% 1.7%
< < 12.3% 11% 15.6% 12.3% 9.4% 17.4% 9.2% 16% 7.8% 13.9%
< 26.2% 27.3% 25.7% 26.2% 31.0% B 18% 23.5% 29.5% 28.5% 25%
Neutraal 28.5% 34% 29.3% 28.5% 27% 31% 28% 29% 17.7% 32.3% A
> 20.2% 13.9% 16% 20.2% 20% 20.6% 25.4% B 13.9% 35.8% B 15.1%
> > 10.6% 10.5% 11.2% 10.6% 10.8% 10.2% 11.7% 9.2% 9.3% 11.1%
> > > 0.9% 1% 0.7% 0.9% 1.4% 0% 1.6% 0% 1% 0.9%
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Eerlijk - Oneerlijk
< < < 5.7% 4.3% 5.1% 5.7% 3.8% 8.9% 6.3% 4.9% 6.5% 5.5%
< < 28.6% 24.9% 23.1% 28.6% 29.4% 27.3% 29.3% 27.8% 31.6% 27.8%
< 31.7% 24.4% 26.3% 31.7% 31.5% 31.9% 31.9% 31.5% 25.9% 33.1%
Neutraal 23.8% 33% 32.4% 23.8% 23.4% 24.4% 18.6% 30.0% A 22.2% 24.4%
> 4.7% 7.7% 9.6% 4.7% 6.3% 1.9% 6.5% 2.5% 5.7% 4.4%
> > 4.2% 4.8% 2.9% 4.2% 4.2% 4.3% 5.9% 2.3% 4.6% 4.2%
> > > 1.3% 1% 0.5% 1.3% 1.3% 1.2% 1.6% 0.9% 3.4% 0.6%
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Ethisch - Onethisch
< < < 6% 2.9% 2.6% 6% 4.1% 9.4% 4.4% 7.9% 3.6% 6.9%
< < 23.8% 19.1% 21.4% 23.8% 20.9% 29% 24.3% 23.3% 31% 21.6%
< 28.2% 30.6% 30.9% 28.2% 28.4% 27.7% 33.5% B 21.7% 31.1% 27.4%
Neutraal 30% 32.5% 29% 30% 33.9% 23.4% 24.9% 36.2% A 19.6% 33.1% A
> 7.5% 12.4% 13% 7.5% 8.8% 5.1% 8.4% 6.4% 10.8% 6.4%
> > 4.4% 2.4% 2.8% 4.4% 3.8% 5.5% 4.4% 4.5% 4% 4.6%
> > > 0% 0% 0.3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Onbetrouwbaar - Betrouwbaar
< < < 0.4% 0% 1.4% 0.4% 0.6% 0% 0% 0.9% 1.6% 0%
< < 3% 2.9% 1.8% 3% 3.6% 1.9% 2.7% 3.3% 4.3% 2.6%
< 2.5% 3.8% 3.2% 2.5% 1.4% 4.3% 1.8% 3.2% 3.7% 2%
Neutraal 13.5% 19.1% 17.3% 13.5% 13.4% 13.6% 7.1% 21.1% A 6.6% 15.9%
> 29.4% 32.1% 36% 29.4% 26.1% 35.1% 26.7% 32.7% 26.4% 29.9%
> > 41.9% 33% 32.4% 41.9% 47.6% B 31.8% 50.3% B 31.8% 44.8% 41.2%
> > > 9.4% 9.1% 7.9% 9.4% 7.2% 13.2% 11.4% 7% 12.5% 8.4%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Interessant - Saai
<<<, <<, < 76.2% 75.1% 77.8% 76.2% 76.2% 76.1% 80.5% 71% 84.6% 73.2%
Neutraal 10.1% 7.2% 9.1% 10.1% 9.7% 10.7% 7.1% 13.6% 4.3% 12.1%
>, >>, >>> 13.8% 17.7% 13.2% 13.8% 14.1% 13.2% 12.4% 15.4% 11.1% 14.8%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Enggeestig - Open
<<<, <<, < 12.7% 16.7% 15.6% 12.7% 11.7% 14.5% 8.7% 17.5% A 4.7% 15.5% A
Neutraal 21.7% 27.3% 25.9% 21.7% 23.2% 19.1% 16.1% 28.3% A 20.7% 21.5%
>, >>, >>> 65.6% 56% 58.5% 65.6% 65.1% 66.4% 75.1% B 54.1% 74.6% 63%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Goed in communiceren - Slecht in communiceren
<<<, <<, < 34.3% 34.9% 27.3% 34.3% 31.4% 39.5% 37.4% 30.6% 34.5% 33.8%
Neutraal 31.4% 30.6% 38.2% 31.4% 34.4% 26.2% 32.2% 30.4% 37.3% 29.7%
>, >>, >>> 34.2% 34.4% 34.5% 34.2% 34.2% 34.3% 30.4% 38.9% 28.2% 36.5%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Op zichzelf - Open naar de buitenwereld
<<<, <<, < 39.8% 40.7% 42.8% 39.8% 40.7% 38.2% 33.1% 47.8% A 36.2% 40.6%
Neutraal 28.5% 34% 29.3% 28.5% 27% 31% 28% 29% 17.7% 32.3% A
>, >>, >>> 31.7% 25.4% 27.9% 31.7% 32.2% 30.8% 38.8% B 23.2% 46.1% B 27.1%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Eerlijk - Oneerlijk
<<<, <<, < 66% 53.6% 54.6% 66.0% A B 64.7% 68.2% 67.5% 64.3% 64.1% 66.4%
Neutraal 23.8% 33% 32.4% 23.8% 23.4% 24.4% 18.6% 30.0% A 22.2% 24.4%
>, >>, >>> 10.2% 13.4% 13% 10.2% 11.8% 7.4% 14.0% B 5.7% 13.7% 9.2%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ethisch - Onethisch
<<<, <<, < 58% 52.6% 54.9% 58% 53.4% 66.0% A 62.2% 53% 65.6% 55.9%
Neutraal 30% 32.5% 29% 30% 33.9% 23.4% 24.9% 36.2% A 19.6% 33.1% A
>, >>, >>> 11.9% 14.8% 16.1% 11.9% 12.7% 10.6% 12.8% 10.8% 14.8% 11%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Onbetrouwbaar - Betrouwbaar
<<<, <<, < 5.9% 6.7% 6.4% 5.9% 5.7% 6.2% 4.5% 7.4% 9.6% 4.6%
Neutraal 13.5% 19.1% 17.3% 13.5% 13.4% 13.6% 7.1% 21.1% A 6.6% 15.9%
>, >>, >>> 80.7% 74.2% 76.3% 80.7% 80.9% 80.2% 88.4% B 71.4% 83.8% 79.5%

ONDERSTEUNING VOOR WETENSCHAP

 • Filter:
 • Totaal
 • Vergelijking 2018, 2019
 • Geslacht
 • Wat waren de belangrijkste vakken van de richting waarin u uw hoogste diploma behaalde?
 • Beroepsmatig actief (geweest) in wetenschap of technologie
Vragen Antwoorden Totaal
277
2018
(A) 211
2019
(B) 235
2020
(C) 277
Man
(A) 175
Vrouw
(B) 101
Exact wetenschappelijke richting
(A) 151
Andere
(B) 126
Ja
(A) 70
Neen
(B) 206
Wetenschappelijk onderzoek moet door de overheid gesubsidieerd worden
Helemaal niet akkoord 1.3% 0% 0.8% 1.3% 1.3% 1.4% 0% 2.9% 1.6% 1.2%
Eerder niet akkoord 3.4% 3.8% 5.7% 3.4% 3.6% 3.1% 3% 3.9% 0% 4.6%
Neutraal 12.5% 15.2% 16.8% 12.5% 15% 8.1% 14.5% 10.1% 7% 13.7%
Eerder wel akkoord 52.2% 39.8% 50.2% 52.2% A 46.5% 62.0% A 47.4% 57.8% 51.6% 52.7%
Helemaal akkoord 30.2% 41.2% B C 26.2% 30.2% 33% 25.4% 35.1% 24.4% 39.7% B 27.2%
Geen mening 0.4% 0% 0.3% 0.4% 0.6% 0% 0% 0.9% 0% 0.5%
Zelfs indien het geen onmiddellijke voordelen biedt, moet wetenschappelijk onderzoek dat onze kennis vergroot, door de overheid gesubsidieerd worden
Helemaal niet akkoord 3.1% 0.9% 2.9% 3.1% 1.4% 6.1% A 2.3% 4.1% 0% 3.5%
Eerder niet akkoord 9.7% 12.3% 14% 9.7% 10.8% 7.8% 8% 11.8% 2% 12.4% A
Neutraal 16.9% 19.9% 17.2% 16.9% 17.8% 15.3% 17.7% 15.9% 19.9% 16%
Eerder wel akkoord 51% 39.3% 45.2% 51.0% A 46.2% 59.2% A 49.9% 52.2% 50.3% 51.6%
Helemaal akkoord 18.9% 27.5% 20.2% 18.9% 23.1% B 11.6% 22% 15.2% 27.8% B 16%
Geen mening 0.4% 0% 0.3% 0.4% 0.6% 0% 0% 0.9% 0% 0.5%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappelijk onderzoek moet door de overheid gesubsidieerd worden
Niet akkoord 4.7% 3.8% 6.4% 4.7% 4.9% 4.5% 3% 6.8% 1.6% 5.8%
Neutraal 12.5% 15.2% 16.8% 12.5% 15% 8.1% 14.5% 10.1% 7% 13.7%
Akkoord 82.4% 81% 76.4% 82.4% 79.5% 87.4% 82.5% 82.2% 91.3% B 79.9%
Geen mening 0.4% 0% 0.3% 0.4% 0.6% 0% 0% 0.9% 0% 0.5%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Zelfs indien het geen onmiddellijke voordelen biedt, moet wetenschappelijk onderzoek dat onze kennis vergroot, door de overheid gesubsidieerd worden
Niet akkoord 12.8% 13.3% 17% 12.8% 12.2% 13.9% 10.3% 15.9% 2% 15.9% A
Neutraal 16.9% 19.9% 17.2% 16.9% 17.8% 15.3% 17.7% 15.9% 19.9% 16%
Akkoord 69.9% 66.8% 65.5% 69.9% 69.3% 70.8% 72% 67.4% 78.1% 67.6%
Geen mening 0.4% 0% 0.3% 0.4% 0.6% 0% 0% 0.9% 0% 0.5%

BETROKKENHEID BIJ WETENSCHAP

 • Filter:
 • Totaal
 • Vergelijking 2018, 2019
 • Geslacht
 • Wat waren de belangrijkste vakken van de richting waarin u uw hoogste diploma behaalde?
 • Beroepsmatig actief (geweest) in wetenschap of technologie
Vragen Antwoorden Totaal
277
2018
(A) 211
2019
(B) 235
2020
(C) 277
Man
(A) 175
Vrouw
(B) 101
Exact wetenschappelijke richting
(A) 151
Andere
(B) 126
Ja
(A) 70
Neen
(B) 206
Ik wil graag betrokken worden bij (de uitvoering van) een wetenschappelijk onderzoeksproject
Helemaal niet akkoord 4.1% 1.9% 4.9% 4.1% 4% 4.3% 2% 6.7% 0% 5.6%
Eerder niet akkoord 14.1% 19.4% 16.4% 14.1% 10.9% 19.7% A 13.7% 14.6% 14.8% 14%
Neutraal 32.2% 28.4% 31.3% 32.2% 35.6% 26.5% 30% 35% 20.5% 36.5% A
Eerder wel akkoord 36% 35.5% 34.4% 36% 33.4% 40.3% 37.3% 34.4% 37.8% 34.9%
Helemaal akkoord 12.6% 14.2% 11.6% 12.6% 15.4% 7.8% 16.4% B 8.2% 24.9% B 8.6%
Geen mening 0.9% 0.5% 1.5% 0.9% 0.6% 1.4% 0.8% 1.1% 2% 0.5%
Ik ben geïnteresseerd om deel te nemen aan een discussie of gesprek met wetenschappers
Helemaal niet akkoord 4.4% 2.8% 4.3% 4.4% 3.3% 6.2% 1.6% 7.7% A 1% 5.6%
Eerder niet akkoord 15.8% 20.4% 16.2% 15.8% 14.6% 17.9% 15.3% 16.5% 11.8% 17.3%
Neutraal 21.1% 25.6% 26% 21.1% 21.4% 20.5% 19.6% 22.8% 17.9% 22.3%
Eerder wel akkoord 40% 31.8% 37.7% 40% 39.1% 41.6% 45.3% 33.7% 44.5% 38.1%
Helemaal akkoord 18.3% 17.5% 15.3% 18.3% 20.9% 13.9% 17.5% 19.3% 23.2% 16.8%
Geen mening 0.4% 1.9% 0.4% 0.4% 0.6% 0% 0.8% 0% 1.6% 0%
Wetenschap houdt weinig rekening met de mening van mensen zoals u en ik
Helemaal niet akkoord 4.3% 4.7% 2.5% 4.3% 4.3% 4.5% 4.9% 3.7% 5.1% 4.1%
Eerder niet akkoord 26.4% 24.2% 25.5% 26.4% 26.9% 25.5% 29.6% 22.6% 36.9% B 22.3%
Neutraal 33.8% 34.6% 30% 33.8% 36.6% 29% 35.4% 32% 32.1% 34.7%
Eerder wel akkoord 26.2% 29.9% 31.2% 26.2% 24.2% 29.6% 24.6% 28.1% 20.6% 28.3%
Helemaal akkoord 8.2% 5.2% 8.6% 8.2% 8% 8.5% 4.6% 12.4% A 3.2% 9.9%
Geen mening 1% 1.4% 2.1% 1% 0% 2.8% 0.9% 1.1% 2% 0.7%
Ik zou graag wel een keer mee willen beslissen wat wetenschap zou moeten onderzoeken
Helemaal niet akkoord 6.1% 4.3% 4.5% 6.1% 5.5% 7.1% 8.6% 3.2% 7.7% 5.6%
Eerder niet akkoord 15.2% 15.2% 17.8% 15.2% 14.9% 15.7% 13.7% 17% 17.6% 13.8%
Neutraal 26.2% 33.2% 25.1% 26.2% 28.1% 22.9% 26.9% 25.3% 23.4% 27.3%
Eerder wel akkoord 38.5% 34.1% 37.1% 38.5% 36.5% 42.1% 38% 39.1% 37.2% 39.2%
Helemaal akkoord 13.5% 12.8% 14.8% 13.5% 15% 10.8% 12.8% 14.3% 14.1% 13.4%
Geen mening 0.5% 0.5% 0.7% 0.5% 0% 1.4% 0% 1.1% 0% 0.7%
Wetenschappers leveren te weinig inspanningen om het publiek op een begrijpelijke manier te informeren over hun werk
Helemaal niet akkoord 3.5% 0% 1.2% 3.5% 2.2% 5.7% 2.6% 4.5% 3.3% 3.6%
Eerder niet akkoord 20.9% 17.5% 16.9% 20.9% 20.6% 21.6% 21% 20.9% 29.9% B 17.4%
Neutraal 22.8% 20.4% 26.1% 22.8% 24.8% 19.4% 27% 17.8% 23.2% 22.8%
Eerder wel akkoord 43.4% 46% 39.2% 43.4% 43.8% 42.7% 41.4% 45.9% 35.2% 46.5%
Helemaal akkoord 9.4% 16.1% 14.7% 9.4% 8.6% 10.6% 8% 10.9% 8.4% 9.8%
Geen mening 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik wil graag betrokken worden bij (de uitvoering van) een wetenschappelijk onderzoeksproject
Niet akkoord 18.2% 21.3% 21.3% 18.2% 14.9% 24% 15.6% 21.3% 14.8% 19.5%
Neutraal 32.2% 28.4% 31.3% 32.2% 35.6% 26.5% 30% 35% 20.5% 36.5% A
Akkoord 48.6% 49.8% 46% 48.6% 48.9% 48.2% 53.7% 42.6% 62.7% B 43.5%
Geen mening 0.9% 0.5% 1.5% 0.9% 0.6% 1.4% 0.8% 1.1% 2% 0.5%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik ben geïnteresseerd om deel te nemen aan een discussie of gesprek met wetenschappers
Niet akkoord 20.2% 23.2% 20.6% 20.2% 18% 24% 16.9% 24.1% 12.7% 22.9%
Neutraal 21.1% 25.6% 26% 21.1% 21.4% 20.5% 19.6% 22.8% 17.9% 22.3%
Akkoord 58.3% 49.3% 53% 58.3% 60% 55.5% 62.8% 53% 67.8% 54.8%
Geen mening 0.4% 1.9% 0.4% 0.4% 0.6% 0% 0.8% 0% 1.6% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap houdt weinig rekening met de mening van mensen zoals u en ik
Niet akkoord 30.8% 28.9% 28% 30.8% 31.2% 30% 34.5% 26.3% 42.1% B 26.4%
Neutraal 33.8% 34.6% 30% 33.8% 36.6% 29% 35.4% 32% 32.1% 34.7%
Akkoord 34.4% 35.1% 39.8% 34.4% 32.2% 38.1% 29.2% 40.5% A 23.8% 38.2% A
Geen mening 1% 1.4% 2.1% 1% 0% 2.8% 0.9% 1.1% 2% 0.7%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik zou graag wel een keer mee willen beslissen wat wetenschap zou moeten onderzoeken
Niet akkoord 21.3% 19.4% 22.3% 21.3% 20.4% 22.8% 22.3% 20.1% 25.4% 19.4%
Neutraal 26.2% 33.2% 25.1% 26.2% 28.1% 22.9% 26.9% 25.3% 23.4% 27.3%
Akkoord 52% 46.9% 51.9% 52% 51.5% 52.9% 50.8% 53.4% 51.3% 52.6%
Geen mening 0.5% 0.5% 0.7% 0.5% 0% 1.4% 0% 1.1% 0% 0.7%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappers leveren te weinig inspanningen om het publiek op een begrijpelijke manier te informeren over hun werk
Niet akkoord 24.4% 17.5% 18% 24.4% 22.7% 27.3% 23.6% 25.4% 33.2% B 20.9%
Neutraal 22.8% 20.4% 26.1% 22.8% 24.8% 19.4% 27% 17.8% 23.2% 22.8%
Akkoord 52.8% 62.1% 53.9% 52.8% 52.5% 53.3% 49.4% 56.8% 43.6% 56.3%
Geen mening 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

WETENSCHAPPELIJKE (LEVENS)HOUDING

 • Filter:
 • Totaal
 • Vergelijking 2018, 2019
 • Geslacht
 • Wat waren de belangrijkste vakken van de richting waarin u uw hoogste diploma behaalde?
 • Beroepsmatig actief (geweest) in wetenschap of technologie
Vragen Antwoorden Totaal
277
2018
(A) 211
2019
(B) 235
2020
(C) 277
Man
(A) 175
Vrouw
(B) 101
Exact wetenschappelijke richting
(A) 151
Andere
(B) 126
Ja
(A) 70
Neen
(B) 206
Ik hou ervan om nieuwe kennis of inzichten te gebruiken om iets nieuws te maken of te ontwikkelen - Ik hou me niet echt bezig met het uitdenken of uitwerken van nieuwe ideeën; dat is eerder iets voor anderen
< < < 9.6% 12.3% 11.4% 9.6% 10.9% 7.2% 12.5% 6% 16.1% B 7.4%
< < 28.3% 30.3% 33.4% 28.3% 29.4% 26.3% 28.7% 27.8% 32.7% 27%
< 31.1% 26.5% 29.5% 31.1% 31% 31.3% 34.2% 27.4% 31.8% 31.1%
Neutraal 16.6% 16.6% 14% 16.6% 17.4% 15.3% 14.4% 19.3% 13.8% 17%
> 9.3% 8.5% 8.4% 9.3% 8.5% 10.7% 7.4% 11.5% 5.6% 10.6%
> > 4.2% 4.7% 1.3% 4.2% 2.2% 7.7% A 2% 6.8% A 0% 5.6%
> > > 0.9% 0.9% 2% 0.9% 0.6% 1.4% 0.8% 1.1% 0% 1.3%
Ik ga er meestal van uit dat informatie juist is, en trek niet snel iets in twijfel - Ik heb de neiging om informatie altijd te controleren op juistheid, door bv. ook andere bronnen te raadplegen
< < < 0.9% 1.4% 1.4% 0.9% 1.4% 0% 1.2% 0.6% 1.6% 0.7%
< < 4.7% 6.6% 5.3% 4.7% 3.6% 6.7% 6.9% 2.1% 5.7% 4.4%
< 16.5% 10% 15.3% 16.5% 14.6% 19.8% 18.3% 14.4% 16.2% 16.7%
Neutraal 12% 19.9% C 18.4% 12% 13.4% 9.4% 9.8% 14.6% 9.2% 13%
> 35.1% 33.6% 31.8% 35.1% 33.4% 38% 35.2% 34.9% 34.1% 35.6%
> > 23.9% 21.8% 24.1% 23.9% 27.4% 17.8% 23.4% 24.5% 22.3% 23.9%
> > > 6.9% 6.6% 3.7% 6.9% 6.1% 8.3% 5.3% 9% 10.8% 5.7%
Ik wil altijd graag precies weten hoe zaken in mekaar zitten (bv. werking van machines, bepaalde natuurfenomenen, maatschappelijke tendensen, economische wetmatigheden,…) - De dingen zijn nu eenmaal zoals ze zijn, het heeft weinig nut om er te lang bij sti
< < < 19.8% 18.5% 15.8% 19.8% 23.4% B 13.4% 26.1% B 12.2% 28.8% B 16.9%
< < 30% 38.4% 31.1% 30% 28.8% 32% 29.6% 30.4% 32.3% 29.4%
< 29.8% 22.7% 32.5% 29.8% 30.2% 29.2% 29.9% 29.8% 25.8% 31.4%
Neutraal 11.2% 10.9% 10.8% 11.2% 10.5% 12.5% 8.4% 14.7% 9.7% 11.8%
> 5.3% 6.2% 7.6% 5.3% 3.8% 7.9% 3% 8.1% 2.3% 5.7%
> > 3.4% 2.4% 1% 3.4% 3.2% 3.6% 3.1% 3.7% 1.1% 4.2%
> > > 0.5% 0.9% 1.2% 0.5% 0% 1.4% 0% 1.1% 0% 0.7%
Ik zou graag heel mijn leven lang nieuwe dingen willen blijven bijleren - Op zeker moment heb je meer dan voldoende kennis en ervaring om je leven zonder al te veel problemen te leiden
< < < 31.7% 27% 27.3% 31.7% 32.2% 30.7% 31.8% 31.5% 44.8% B 27.4%
< < 28.3% 36.5% 34.7% 28.3% 25.5% 33% 28.4% 28.1% 20.5% 30.4%
< 22% 19.4% 24.2% 22% 21.8% 22.2% 25.1% 18.1% 19.5% 23%
Neutraal 9.6% 9.5% 7.6% 9.6% 11.9% 5.5% 7.8% 11.7% 9.7% 9.6%
> 5.5% 2.8% 5.1% 5.5% 6% 4.8% 5.2% 5.9% 4.5% 6%
> > 2.2% 4.3% 0.8% 2.2% 2% 2.4% 1.2% 3.4% 0% 3%
> > > 0.8% 0.5% 0.3% 0.8% 0.4% 1.4% 0.5% 1.1% 1.1% 0.7%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik hou ervan om nieuwe kennis of inzichten te gebruiken om iets nieuws te maken of te ontwikkelen - Ik hou me niet echt bezig met het uitdenken of uitwerken van nieuwe ideeën; dat is eerder iets voor anderen
<<<, <<, < 69% 69.2% 74.2% 69% 71.4% 64.8% 75.5% B 61.1% 80.6% B 65.5%
Neutraal 16.6% 16.6% 14% 16.6% 17.4% 15.3% 14.4% 19.3% 13.8% 17%
>, >>, >>> 14.4% 14.2% 11.7% 14.4% 11.3% 19.8% 10.1% 19.5% A 5.6% 17.5% A
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik ga er meestal vanuit dat informatie juist is, en trek niet snel iets in twijfel - Ik heb de neiging om informatie altijd te controleren op juistheid, door vb. ook andere bronnen te raadplegen
<<<, <<, < 22.1% 18% 22% 22.1% 19.7% 26.5% 26.3% 17.1% 23.5% 21.8%
Neutraal 12% 19.9% C 18.4% 12% 13.4% 9.4% 9.8% 14.6% 9.2% 13%
>, >>, >>> 65.9% 62.1% 59.6% 65.9% 66.9% 64.1% 63.9% 68.3% 67.2% 65.2%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik wil altijd graag precies weten hoe zaken in mekaar zitten - De dingen zijn nu eenmaal zoals ze zijn, het heeft weinig nut om er te lang stil bij te blijven staan
<<<, <<, < 79.6% 79.6% 79.5% 79.6% 82.4% 74.6% 85.5% B 72.4% 86.9% 77.6%
Neutraal 11.2% 10.9% 10.8% 11.2% 10.5% 12.5% 8.4% 14.7% 9.7% 11.8%
>, >>, >>> 9.2% 9.5% 9.8% 9.2% 7.1% 12.9% 6.1% 12.9% 3.4% 10.5%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik zou graag heel mijn leven lang nieuwe dingen willen blijven bijleren - Op zeker moment heb je meer dan voldoende kennis en ervaring om je leven zonder al te veel problemen te leiden
<<<, <<, < 81.9% 82.9% 86.2% 81.9% 79.6% 85.9% 85.3% 77.8% 84.7% 80.8%
Neutraal 9.6% 9.5% 7.6% 9.6% 11.9% 5.5% 7.8% 11.7% 9.7% 9.6%
>, >>, >>> 8.5% 7.6% 6.2% 8.5% 8.5% 8.6% 6.9% 10.5% 5.5% 9.6%

CORONA

 • Filter:
 • Totaal
 • Vergelijking 2018, 2019
 • Geslacht
 • Wat waren de belangrijkste vakken van de richting waarin u uw hoogste diploma behaalde?
 • Beroepsmatig actief (geweest) in wetenschap of technologie
Vragen Antwoorden Totaal
277
2018
(A) 211
2019
(B) 235
2020
(C) 277
Man
(A) 175
Vrouw
(B) 101
Exact wetenschappelijke richting
(A) 151
Andere
(B) 126
Ja
(A) 70
Neen
(B) 206
In welke mate ervaart u elk van onderstaande zaken minder of meer tijdens de coronacrisis dan voor de coronacrisis?
Het vertrouwen dat u heeft in de wetenschap in het algemeen
Minder 7.2% 0% 0% 7.2% 6.6% 8.2% 5.5% 9.2% 4% 8.3%
Hetzelfde gebleven 74.1% 0% 0% 74.1% 72% 77.6% 75.7% 72.1% 80.9% 71.5%
Meer 18.3% 0% 0% 18.3% 20.7% 14.2% 18.8% 17.8% 15% 19.6%
Geen mening 0.4% 0% 0% 0.4% 0.6% 0% 0% 0.9% 0% 0.5%
In welke mate ervaart u elk van onderstaande zaken minder of meer tijdens de coronacrisis dan voor de coronacrisis?
Het geloof in wat wetenschappers zeggen
Minder 12.6% 0% 0% 12.6% 12.8% 12.2% 9.5% 16.2% 7.5% 14.4%
Hetzelfde gebleven 68% 0% 0% 68% 68.2% 67.7% 72% 63.3% 71.6% 66.6%
Meer 18.8% 0% 0% 18.8% 18.1% 20.1% 18.5% 19.2% 20.9% 18.2%
Geen mening 0.6% 0% 0% 0.6% 1% 0% 0% 1.3% 0% 0.8%
In welke mate ervaart u elk van onderstaande zaken minder of meer tijdens de coronacrisis dan voor de coronacrisis?
Het belang van wetenschap in onze samenleving
Minder 1.3% 0% 0% 1.3% 2% 0% 0.4% 2.3% 1% 1.4%
Hetzelfde gebleven 48.1% 0% 0% 48.1% 46.4% 51% 48.2% 47.9% 51.1% 46.7%
Meer 49.5% 0% 0% 49.5% 49.9% 49% 50.1% 48.9% 46.9% 50.8%
Geen mening 1.1% 0% 0% 1.1% 1.7% 0% 1.2% 0.9% 1.1% 1.1%
In welke mate ervaart u elk van onderstaande zaken minder of meer tijdens de coronacrisis dan voor de coronacrisis?
De impact van wetenschap op mijn dagelijks leven
Minder 0.4% 0% 0% 0.4% 0.6% 0% 0% 0.9% 1.6% 0%
Hetzelfde gebleven 52% 0% 0% 52% 55% 46.7% 54.7% 48.8% 48.8% 52.7%
Meer 47% 0% 0% 47% 43.4% 53.3% 45.3% 49% 49.5% 46.5%
Geen mening 0.6% 0% 0% 0.6% 1% 0% 0% 1.3% 0% 0.8%
In welke mate ervaart u elk van onderstaande zaken minder of meer tijdens de coronacrisis dan voor de coronacrisis?
De mate waarin de overheid de wetenschap moet subsidiëren
Minder 3.3% 0% 0% 3.3% 3.6% 2.8% 3.6% 2.9% 5.3% 2.7%
Hetzelfde gebleven 60.6% 0% 0% 60.6% 62.3% 57.5% 62.6% 58.1% 57.6% 61.3%
Meer 32.4% 0% 0% 32.4% 30.5% 35.7% 30.3% 34.9% 33.9% 32.1%
Geen mening 3.8% 0% 0% 3.8% 3.6% 4% 3.4% 4.1% 3.2% 4%
In welke mate ervaart u elk van onderstaande zaken minder of meer tijdens de coronacrisis dan voor de coronacrisis?
De mate waarin u geneigd bent om uw medewerking te verlenen aan wetenschappelijk onderzoek (bevragingen, experimentele testen, …)
Minder 5.2% 0% 0% 5.2% 5.3% 5% 3.9% 6.7% 2.6% 6.1%
Hetzelfde gebleven 62.2% 0% 0% 62.2% 64.2% 58.8% 62.3% 62% 71% 58.9%
Meer 31.2% 0% 0% 31.2% 29.2% 34.8% 33.3% 28.8% 26.4% 33.1%
Geen mening 1.4% 0% 0% 1.4% 1.3% 1.4% 0.4% 2.5% 0% 1.8%
Ik vind dat wetenschappers tijdens de coronacrisis…?
Helemaal niet professioneel zijn overgekomen 4.8% 0% 0% 4.8% 5.3% 4% 2.2% 8.0% A 6.3% 4.4%
Eerder niet professioneel zijn overgekomen 16.9% 0% 0% 16.9% 16.9% 16.9% 18.8% 14.7% 12.7% 18.5%
Eerder wel professioneel zijn overgekomen 61.6% 0% 0% 61.6% 60.9% 62.8% 58.7% 65.2% 58.9% 62.3%
Heel erg professioneel zijn overgekomen 16.6% 0% 0% 16.6% 16.8% 16.2% 20.4% 12.1% 22% 14.9%
In welke mate gaat u akkoord met elk van onderstaande uitspraken over wetenschappers tijdens de coronacrisis?
Ik vind dat wetenschappers begrijpelijk en eenduidig communiceerden tijdens de coronacrisis
Helemaal niet akkoord 6.5% 0% 0% 6.5% 7.6% 4.5% 5.8% 7.2% 5.1% 6.9%
Eerder niet akkoord 24.8% 0% 0% 24.8% 25.6% 23.5% 21.1% 29.3% 15.2% 28.3% A
Neutraal 17.2% 0% 0% 17.2% 14.5% 21.9% 15% 19.9% 24.4% 14.9%
Eerder wel akkoord 41% 0% 0% 41% 43.2% 37.2% 45.6% 35.5% 40% 41.6%
Helemaal akkoord 9.7% 0% 0% 9.7% 8.2% 12.4% 12.5% 6.4% 15.3% B 7.2%
Geen mening 0.8% 0% 0% 0.8% 1% 0.5% 0% 1.7% 0% 1.1%
In welke mate gaat u akkoord met elk van onderstaande uitspraken over wetenschappers tijdens de coronacrisis?
Ik kon me vinden in de aanbevelingen van de wetenschappers
Helemaal niet akkoord 3.1% 0% 0% 3.1% 3.3% 2.6% 2.4% 3.8% 2% 3.4%
Eerder niet akkoord 8% 0% 0% 8% 9.1% 6.1% 10.1% 5.5% 8.4% 8%
Neutraal 10.6% 0% 0% 10.6% 11% 9.9% 7% 14.9% A 5.1% 12.6%
Eerder wel akkoord 50.3% 0% 0% 50.3% 50% 50.9% 46.8% 54.6% 41.2% 53.8%
Helemaal akkoord 26.9% 0% 0% 26.9% 25.5% 29.3% 32.7% B 19.9% 41.5% B 21.4%
Geen mening 1.1% 0% 0% 1.1% 1% 1.2% 0.8% 1.3% 1.8% 0.8%
In welke mate gaat u akkoord met elk van onderstaande uitspraken over wetenschappers tijdens de coronacrisis?
Ik vond de aanbevelingen van wetenschappers logisch
Helemaal niet akkoord 3.3% 0% 0% 3.3% 3.6% 2.8% 3.2% 3.4% 2% 3.8%
Eerder niet akkoord 7.8% 0% 0% 7.8% 7.6% 8.2% 7.4% 8.3% 7.4% 8%
Neutraal 9.7% 0% 0% 9.7% 8.7% 11.5% 6.7% 13.4% 5.1% 11.4%
Eerder wel akkoord 53.1% 0% 0% 53.1% 54.9% 50% 53.9% 52.2% 53.3% 53.5%
Helemaal akkoord 25.4% 0% 0% 25.4% 24.2% 27.4% 28.9% 21.2% 32.1% 22.6%
Geen mening 0.6% 0% 0% 0.6% 1% 0% 0% 1.3% 0% 0.8%
In welke mate gaat u akkoord met elk van onderstaande uitspraken over wetenschappers tijdens de coronacrisis?
Ik ben meer geneigd om tijdens deze crisis de aanbevelingen van wetenschappers te volgen dan van politici
Helemaal niet akkoord 2.3% 0% 0% 2.3% 2% 2.6% 1.7% 2.9% 2% 2.3%
Eerder niet akkoord 4.4% 0% 0% 4.4% 5% 3.3% 5.9% 2.6% 3.9% 4.6%
Neutraal 12% 0% 0% 12% 14.1% 8.2% 9.8% 14.5% 10.1% 12.7%
Eerder wel akkoord 38.8% 0% 0% 38.8% 36.2% 43.4% 35.2% 43.1% 27% 43.1% A
Helemaal akkoord 41.7% 0% 0% 41.7% 41.2% 42.5% 46.9% 35.5% 56.9% B 36.1%
Geen mening 0.9% 0% 0% 0.9% 1.4% 0% 0.5% 1.3% 0% 1.2%
In welke mate gaat u akkoord met elk van onderstaande uitspraken over wetenschappers tijdens de coronacrisis?
Ik vind dat wetenschappers te veel de bovenhand hebben genomen tijdens deze hele coronacrisis
Helemaal niet akkoord 21.9% 0% 0% 21.9% 22.6% 20.7% 25.3% 17.9% 34.7% B 17.7%
Eerder niet akkoord 47% 0% 0% 47% 41.5% 56.5% A 47.2% 46.6% 42.7% 48%
Neutraal 14% 0% 0% 14% 17.6% B 7.7% 13.2% 15% 11.9% 14.8%
Eerder wel akkoord 8.3% 0% 0% 8.3% 8.2% 8.5% 6.2% 10.9% 4.2% 9.8%
Helemaal akkoord 8.2% 0% 0% 8.2% 9.1% 6.6% 8.2% 8.2% 6.5% 8.8%
Geen mening 0.6% 0% 0% 0.6% 1% 0% 0% 1.3% 0% 0.8%
In welke mate gaat u akkoord met elk van onderstaande uitspraken over wetenschappers tijdens de coronacrisis?
Ik vind dat de media niet kritisch genoeg stonden t.a.v. de wetenschappers
Helemaal niet akkoord 12% 0% 0% 12% 13.9% 8.9% 15.1% 8.4% 19.0% B 9.8%
Eerder niet akkoord 39.5% 0% 0% 39.5% 39.5% 39.5% 43% 35.3% 46.2% 36.8%
Neutraal 22.9% 0% 0% 22.9% 20.9% 26.3% 19.7% 26.7% 11% 27.1% A
Eerder wel akkoord 16% 0% 0% 16% 14.9% 18% 15.1% 17.2% 14.3% 16.7%
Helemaal akkoord 8.7% 0% 0% 8.7% 9.8% 6.8% 7.1% 10.7% 9.6% 8.5%
Geen mening 0.8% 0% 0% 0.8% 1% 0.5% 0% 1.7% 0% 1.1%
In welke mate gaat u akkoord met elk van onderstaande uitspraken over wetenschappers tijdens de coronacrisis?
Ik vind dat de wetenschappers voldoende overlegden op internationaal vlak
Helemaal niet akkoord 10.3% 0% 0% 10.3% 11.3% 8.7% 10.9% 9.7% 11.8% 9.9%
Eerder niet akkoord 24.7% 0% 0% 24.7% 19.4% 33.7% A 22.2% 27.6% 16.7% 27.6%
Neutraal 25.4% 0% 0% 25.4% 25.8% 24.6% 29.2% 20.8% 27.1% 24.9%
Eerder wel akkoord 23.9% 0% 0% 23.9% 26.2% 20.1% 20.5% 28% 24.1% 24%
Helemaal akkoord 10.2% 0% 0% 10.2% 10.5% 9.7% 13.2% 6.7% 12.9% 8.7%
Geen mening 5.4% 0% 0% 5.4% 6.8% 3.1% 4% 7.1% 7.4% 4.8%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik vind dat wetenschappers begrijpelijk en eenduidig communiceerden tijdens de coronacrisis
Niet akkoord 31.5% 0% 0% 31.5% 33.5% 28.2% 26.9% 37.1% 20.3% 35.6% A
Neutraal 17.4% 0% 0% 17.4% 14.6% 22% 15% 20.2% 24.4% 15.1%
Akkoord 51.1% 0% 0% 51.1% 51.9% 49.8% 58.1% B 42.7% 55.3% 49.3%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik kon me vinden in de aanbevelingen van de wetenschappers
Niet akkoord 11.2% 0% 0% 11.2% 12.6% 8.8% 12.7% 9.4% 10.6% 11.5%
Neutraal 10.7% 0% 0% 10.7% 11.2% 10% 7.1% 15.1% A 5.2% 12.7%
Akkoord 78% 0% 0% 78% 76.2% 81.2% 80.2% 75.4% 84.2% 75.8%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik vond de aanbevelingen van wetenschappers logisch
Niet akkoord 11.2% 0% 0% 11.2% 11.3% 11% 10.5% 11.9% 9.5% 11.8%
Neutraal 9.8% 0% 0% 9.8% 8.8% 11.5% 6.7% 13.6% 5.1% 11.5%
Akkoord 79% 0% 0% 79% 79.9% 77.5% 82.8% 74.5% 85.4% 76.7%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik ben meer geneigd om tijdens deze crisis de aanbevelingen van wetenschappers te volgen dan van politici
Niet akkoord 6.7% 0% 0% 6.7% 7.2% 5.9% 7.6% 5.6% 6% 7%
Neutraal 12.1% 0% 0% 12.1% 14.3% 8.2% 9.9% 14.7% 10.1% 12.8%
Akkoord 81.2% 0% 0% 81.2% 78.5% 85.9% 82.5% 79.7% 83.9% 80.2%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik vind dat wetenschappers te veel de bovenhand hebben genomen tijdens deze hele coronacrisis
Niet akkoord 69.3% 0% 0% 69.3% 64.7% 77.2% A 72.5% 65.4% 77.4% 66.3%
Neutraal 14.1% 0% 0% 14.1% 17.8% B 7.7% 13.2% 15.2% 11.9% 14.9%
Akkoord 16.6% 0% 0% 16.6% 17.5% 15.1% 14.3% 19.4% 10.7% 18.8%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik vind dat de media niet kritisch genoeg stonden t.a.v. de wetenschappers
Niet akkoord 52% 0% 0% 52% 53.9% 48.6% 58.1% B 44.5% 65.1% B 47.1%
Neutraal 23.1% 0% 0% 23.1% 21.1% 26.4% 19.7% 27.1% 11% 27.4% A
Akkoord 25% 0% 0% 25% 24.9% 25% 22.1% 28.4% 23.9% 25.5%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik vind dat de wetenschappers voldoende overlegden op internationaal vlak
Niet akkoord 37% 0% 0% 37% 33% 43.8% 34.4% 40.2% 30.7% 39.4%
Neutraal 26.8% 0% 0% 26.8% 27.7% 25.4% 30.4% 22.4% 29.3% 26.2%
Akkoord 36.1% 0% 0% 36.1% 39.4% 30.8% 35.2% 37.3% 40% 34.4%

WETENSCHAPSPROFIEL

 • Filter:
 • Totaal
 • Vergelijking 2018, 2019
 • Geslacht
 • Wat waren de belangrijkste vakken van de richting waarin u uw hoogste diploma behaalde?
 • Beroepsmatig actief (geweest) in wetenschap of technologie
Vragen Antwoorden Totaal
277
2018
(A) 211
2019
(B) 235
2020
(C) 277
Man
(A) 175
Vrouw
(B) 101
Exact wetenschappelijke richting
(A) 151
Andere
(B) 126
Ja
(A) 70
Neen
(B) 206
Bent u beroepsmatig actief in de domeinen wetenschap of onderzoek?
Vraagfilter: Niet indien werkend in onderwijs
Ja 15.4% 14.7% 16.6% 15.4% 13.2% 19.3% 24.7% B 4.4% 60.8% 0%
Neen, maar ik heb in het verleden in (één van) deze domeinen gewerkt 10% 11.4% 8.4% 10% 11.9% 6.5% 13.8% B 5.4% 39.2% 0%
Neen, en ik heb in het verleden nooit in (één van) deze domeinen gewerkt 74.6% 73.9% 74.9% 74.6% 74.8% 74.2% 61.4% 90.2% A 0% 100%
Gehercodeerd naar 2 cat.
Beroepsmatig actief (geweest) in wetenschap of technologie
Ja 25.4% 26.1% 25.1% 25.4% 25.2% 25.8% 38.6% B 9.8% 100% 0%
Neen 74.6% 73.9% 74.9% 74.6% 74.8% 74.2% 61.4% 90.2% A 0% 100%
Kent u zelf persoonlijk mensen die beroepsmatig actief zijn in de domeinen wetenschap of onderzoek?
Meerdere antwoorden mogelijk
Ja, personen binnen mijn gezin 6.5% 8.1% 9.7% 6.5% 7.8% 4.2% 8.3% 4.3% 13.0% B 4.3%
Ja, personen binnen mijn familie (buiten mijn gezin) 16.1% 12.8% 16.9% 16.1% 14% 19.7% 16.2% 15.9% 28.9% B 11.8%
Ja, personen in mijn vriendenkring 29.1% 29.4% 28.1% 29.1% 26% 34.5% 34.4% B 22.8% 56.5% B 20%
Ja, personen in mijn kennissenkring (buiten mijn vriendenkring) 31.6% 30.8% 26.6% 31.6% 32.8% 29.6% 35.2% 27.3% 42.1% B 27.6%
Neen, ik ken persoonlijk niemand die in deze domeinen een beroep uitoefent 34.5% 35.1% 36% 34.5% 35.8% 32.3% 29.8% 40.1% 8.6% 43.6% A
Gehercodeerd naar 2 cat.
Kent u zelf persoonlijk mensen die beroepsmatig actief zijn in de domeinen wetenschap of onderzoek?
Ja 65.5% 64.9% 64% 65.5% 64.2% 67.7% 70.2% 59.9% 91.4% B 56.4%
Neen 34.5% 35.1% 36% 34.5% 35.8% 32.3% 29.8% 40.1% 8.6% 43.6% A
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Een wetenschapscentrum bezoeken (vb. Technopolis, wetenschapsmuseum, volkssterrenwacht,…)
Méér dan 1 keer per maand 0% 0.9% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
(Ongeveer) 1 keer per maand 0.4% 0.9% 0.3% 0.4% 0.6% 0% 0% 0.9% 1.6% 0%
Enkele keren per jaar 12.7% 8.5% 10.7% 12.7% 14.5% 9.5% 11% 14.7% 17.8% 11%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 31.7% 35.5% 33% 31.7% 35.9% B 24.5% 35.8% 26.8% 33.5% 31.3%
Minder dan 1 keer per jaar 44.4% 35.5% 42.8% 44.4% 42.7% 47.2% 44.5% 44.2% 37.9% 46.2%
Nooit 10.9% 18.5% 13.2% 10.9% 6.3% 18.8% A 8.8% 13.3% 9.2% 11.5%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Een geschiedkundig museum bezoeken
Méér dan 1 keer per maand 0.4% 0% 0% 0.4% 0.6% 0% 0% 0.9% 1.6% 0%
(Ongeveer) 1 keer per maand 2.2% 2.4% 1.8% 2.2% 3.4% 0% 1.2% 3.3% 4.3% 1.5%
Enkele keren per jaar 20.9% 22.3% 19.1% 20.9% 25.1% B 13.6% 19.4% 22.8% 16.3% 22.6%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 26.8% 30.8% 35.4% 26.8% 26.7% 27% 24% 30.1% 24% 27.9%
Minder dan 1 keer per jaar 34.7% 28% 30.3% 34.7% 34.5% 35.1% 37.8% 31% 37.2% 33.4%
Nooit 15% 16.6% 13.3% 15% 9.6% 24.3% A 17.5% 12% 16.6% 14.6%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Een kunstmuseum bezoeken
Méér dan 1 keer per maand 1.4% 0.5% 0.7% 1.4% 1.3% 1.7% 0% 3.2% 3.2% 0.8%
(Ongeveer) 1 keer per maand 1.8% 4.7% 3.7% 1.8% 2.1% 1.2% 2.1% 1.5% 2.8% 1.5%
Enkele keren per jaar 28.7% 28% 28.6% 28.7% 30.4% 25.7% 24.8% 33.2% 28.9% 28.8%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 21.5% 20.9% 17.8% 21.5% 20.6% 23% 21% 22.1% 23.2% 21.1%
Minder dan 1 keer per jaar 31% 24.2% 29.7% 31% 32% 29.2% 33.3% 28.2% 26.2% 32.1%
Nooit 15.6% 21.8% 19.5% 15.6% 13.6% 19.2% 18.8% 11.9% 15.7% 15.7%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Een dierentuin bezoeken
Méér dan 1 keer per maand 3.4% 2.4% 0.8% 3.4% 3.2% 3.8% 0.8% 6.6% A 1.6% 4.1%
(Ongeveer) 1 keer per maand 1.6% 1.4% 1% 1.6% 1.7% 1.4% 1.4% 1.8% 0% 2.1%
Enkele keren per jaar 17% 14.7% 17% 17% 20.4% B 11.1% 15.6% 18.8% 21.5% 15%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 30.2% 32.2% 31.8% 30.2% 29.6% 31.3% 31% 29.4% 30% 30.5%
Minder dan 1 keer per jaar 37.4% 40.3% 40.8% 37.4% 36.1% 39.7% 41.1% 32.9% 37.8% 37.5%
Nooit 10.3% 9% 8.6% 10.3% 9% 12.6% 10.1% 10.5% 9.1% 10.8%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Een plantentuin bezoeken
Méér dan 1 keer per maand 1.1% 1.4% 0.5% 1.1% 1.7% 0% 1.2% 0.9% 2.6% 0.5%
(Ongeveer) 1 keer per maand 1.4% 0.9% 1.6% 1.4% 1.3% 1.7% 0.8% 2.3% 0% 1.9%
Enkele keren per jaar 16.6% 15.2% B 7.8% 16.6% B 19.4% 11.6% 12.8% 21% 19.1% 15.8%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 24.1% 23.7% 22.7% 24.1% 23% 25.9% 19.8% 29.2% 18.9% 26.1%
Minder dan 1 keer per jaar 39.7% 35.1% 46.2% 39.7% 40.1% 39.1% 45.4% B 33% 38.1% 39.9%
Nooit 17.1% 23.7% 21.2% 17.1% 14.5% 21.6% 20% 13.7% 21.4% 15.8%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Naar evenementen over wetenschap of technologie gaan
Méér dan 1 keer per maand 0.2% 0% 1% 0.2% 0.4% 0% 0.4% 0% 1% 0%
(Ongeveer) 1 keer per maand 0.7% 0.9% 3.1% 0.7% 1.1% 0% 0% 1.5% 1.6% 0.4%
Enkele keren per jaar 14.3% 16.6% 14.6% 14.3% 18.8% B 6.6% 18.8% B 9% 24.6% B 10.9%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 24.5% 21.8% 27.3% 24.5% 25.1% 23.4% 24% 25% 27.7% 23.5%
Minder dan 1 keer per jaar 39.9% 34.6% 29.2% 39.9% B 38.1% 43.1% 41.1% 38.5% 35.1% 41.1%
Nooit 20.4% 26.1% 24.8% 20.4% 16.6% 27.0% A 15.6% 26.1% A 10% 24.1% A
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Cursussen of workshops volgen over wetenschap of technologie
Méér dan 1 keer per maand 0.6% 0.9% 2.6% 0.6% 1% 0% 1.2% 0% 2.6% 0%
(Ongeveer) 1 keer per maand 3.1% 1.4% 3.8% 3.1% 4.1% 1.4% 4.2% 1.8% 8.8% B 1.2%
Enkele keren per jaar 18.2% 12.3% 15.8% 18.2% 20.7% 13.7% 23.3% B 12% 31.9% B 13.6%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 12.4% 18.5% B 7.6% 12.4% 13.9% 9.8% 14.5% 9.9% 16.8% 11%
Minder dan 1 keer per jaar 21.6% 20.9% 28.3% 21.6% 21.1% 22.3% 20.2% 23.1% 18.4% 22.1%
Nooit 44.2% 46% 42% 44.2% 39.2% 52.8% A 36.6% 53.1% A 21.6% 52.1% A
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Programma’s over wetenschap of technologie bekijken op TV
Méér dan 1 keer per maand 25.2% 27.5% 22.4% 25.2% 28.5% 19.5% 30.0% B 19.4% 35.1% B 22%
(Ongeveer) 1 keer per maand 28.2% 23.7% 21.5% 28.2% 28.9% 27.1% 31.7% 24.1% 31.7% 27.2%
Enkele keren per jaar 31.4% 33.6% 35.1% 31.4% 30.6% 32.8% 27.8% 35.7% 25.9% 32.8%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 6.9% 6.2% 8.3% 6.9% 6.1% 8.1% 4.8% 9.4% 3.2% 8.2%
Minder dan 1 keer per jaar 3.2% 5.2% 5.3% 3.2% 2.1% 5.1% 2.3% 4.3% 0% 4.3%
Nooit 5.1% 3.8% 7.5% 5.1% 3.9% 7.3% 3.4% 7.2% 4.1% 5.5%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Programma’s of video’s over wetenschap of technologie bekijken op internet
Méér dan 1 keer per maand 15.3% 13.3% 14.3% 15.3% 18.9% B 9% 19% 10.8% 18.2% 14.3%
(Ongeveer) 1 keer per maand 20% 19% 14.3% 20% 20.4% 19.4% 22.8% 16.6% 27.9% 17.4%
Enkele keren per jaar 26.4% 27% 28% 26.4% 26.9% 25.4% 27.2% 25.5% 27.9% 26.1%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 10.5% 8.5% 10.5% 10.5% 11% 9.7% 9% 12.4% 9.9% 10.8%
Minder dan 1 keer per jaar 12.4% 12.3% 13.1% 12.4% 11% 15% 10.8% 14.4% 7.4% 13.5%
Nooit 15.4% 19.9% 19.8% 15.4% 11.8% 21.5% A 11.3% 20.3% A 8.7% 17.8%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Gespecialiseerde websites raadplegen over wetenschap of technologie
Méér dan 1 keer per maand 16.2% 16.6% 15.2% 16.2% 17.2% 14.4% 23.9% B 7% 33.3% B 10.5%
(Ongeveer) 1 keer per maand 19% 13.7% 17.9% 19% 24.5% B 9.5% 19.2% 18.8% 24.3% 17.3%
Enkele keren per jaar 23.6% 28.4% 21.9% 23.6% 25.6% 20.1% 24.3% 22.8% 12.8% 27.4% A
(Ongeveer) 1 keer per jaar 10.2% 12.8% 10.3% 10.2% 9.1% 12.1% 11.9% 8.2% 10.7% 9.4%
Minder dan 1 keer per jaar 14.8% 12.3% 15% 14.8% 13.1% 17.6% 12.1% 18% 12.3% 15.7%
Nooit 16.3% 16.1% 19.7% 16.3% 10.5% 26.2% A 8.8% 25.3% A 6.7% 19.7% A
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Gespecialiseerde tijdschriften over wetenschap of technologie lezen (vb. EOS, National Geographic,…)
Méér dan 1 keer per maand 7.1% 6.2% 5.8% 7.1% 9% 4% 8.6% 5.4% 19.6% B 2.9%
(Ongeveer) 1 keer per maand 11.2% 10% 8.6% 11.2% 11.5% 10.6% 9.6% 13.1% 5.6% 13.2%
Enkele keren per jaar 27.1% 27.5% 26.1% 27.1% 28.9% 23.8% 29% 24.8% 25.3% 27.2%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 11.3% 18% 14.1% 11.3% 11.8% 10.3% 9.8% 13% 8.2% 12.4%
Minder dan 1 keer per jaar 17.6% 15.2% 19.7% 17.6% 15.8% 20.7% 21.2% 13.3% 18.2% 17.5%
Nooit 25.8% 23.2% 25.8% 25.8% 23% 30.5% 21.8% 30.4% 23.2% 26.8%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Vakliteratuur lezen (geschreven voor en door wetenschappers)
Méér dan 1 keer per maand 10.1% 9% 12% 10.1% 11.8% 7.1% 15.0% B 4.2% 24.5% B 5.3%
(Ongeveer) 1 keer per maand 8.2% 10.4% 10.5% 8.2% 6.6% 10.8% 7.6% 8.9% 13.7% 6.3%
Enkele keren per jaar 28% 19.9% 20.4% 28% 28% 27.9% 27.2% 28.9% 25.7% 28.3%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 14.2% 16.6% 16.2% 14.2% 17.1% 9.3% 16.6% 11.5% 13.8% 14.5%
Minder dan 1 keer per jaar 15.3% 11.8% 16.5% 15.3% 14.5% 16.8% 16.5% 13.9% 14.1% 15.8%
Nooit 24.2% 32.2% 24.4% 24.2% 22% 28.1% 17.2% 32.6% A 8.3% 29.8% A
Gehercodeerd naar 4 cat.
Een wetenschapscentrum bezoeken (vb. Technopolis, wetenschapsmuseum, volkssterrenwacht,…)
Minstens maandelijks 0.4% 1.9% 0.3% 0.4% 0.6% 0% 0% 0.9% 1.6% 0%
Minstens jaarlijks 44.4% 44.1% 43.7% 44.4% 50.4% B 34% 46.7% 41.5% 51.3% 42.3%
Minder dan jaarlijks 44.4% 35.5% 42.8% 44.4% 42.7% 47.2% 44.5% 44.2% 37.9% 46.2%
Nooit 10.9% 18.5% 13.2% 10.9% 6.3% 18.8% A 8.8% 13.3% 9.2% 11.5%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Een geschiedkundig museum bezoeken
Minstens maandelijks 2.6% 2.4% 1.8% 2.6% 4.1% 0% 1.2% 4.2% 5.9% B 1.5%
Minstens jaarlijks 47.7% 53.1% 54.5% 47.7% 51.8% 40.6% 43.4% 52.8% 40.3% 50.5%
Minder dan jaarlijks 34.7% 28% 30.3% 34.7% 34.5% 35.1% 37.8% 31% 37.2% 33.4%
Nooit 15% 16.6% 13.3% 15% 9.6% 24.3% A 17.5% 12% 16.6% 14.6%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Een kunstmuseum bezoeken
Minstens maandelijks 3.2% 5.2% 4.4% 3.2% 3.4% 2.9% 2.1% 4.6% 6% 2.3%
Minstens jaarlijks 50.2% 48.8% 46.4% 50.2% 51% 48.7% 45.9% 55.3% 52.1% 49.9%
Minder dan jaarlijks 31% 24.2% 29.7% 31% 32% 29.2% 33.3% 28.2% 26.2% 32.1%
Nooit 15.6% 21.8% 19.5% 15.6% 13.6% 19.2% 18.8% 11.9% 15.7% 15.7%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Een dierentuin bezoeken
Minstens maandelijks 5% 3.8% 1.9% 5% 4.9% 5.2% 2.1% 8.4% A 1.6% 6.2%
Minstens jaarlijks 47.3% 46.9% 48.8% 47.3% 50.1% 42.4% 46.6% 48.1% 51.5% 45.5%
Minder dan jaarlijks 37.4% 40.3% 40.8% 37.4% 36.1% 39.7% 41.1% 32.9% 37.8% 37.5%
Nooit 10.3% 9% 8.6% 10.3% 9% 12.6% 10.1% 10.5% 9.1% 10.8%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Een plantentuin bezoeken
Minstens maandelijks 2.5% 2.4% 2.1% 2.5% 3% 1.7% 1.9% 3.2% 2.6% 2.5%
Minstens jaarlijks 40.7% 38.9% 30.5% 40.7% 42.4% 37.6% 32.7% 50.2% A 37.9% 41.9%
Minder dan jaarlijks 39.7% 35.1% 46.2% 39.7% 40.1% 39.1% 45.4% B 33% 38.1% 39.9%
Nooit 17.1% 23.7% 21.2% 17.1% 14.5% 21.6% 20% 13.7% 21.4% 15.8%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Naar evenementen over wetenschap of technologie gaan
Minstens maandelijks 0.9% 0.9% 4.1% 0.9% 1.4% 0% 0.4% 1.5% 2.6% 0.4%
Minstens jaarlijks 38.8% 38.4% 41.9% 38.8% 43.9% B 30% 42.8% 34% 52.3% B 34.5%
Minder dan jaarlijks 39.9% 34.6% 29.2% 39.9% B 38.1% 43.1% 41.1% 38.5% 35.1% 41.1%
Nooit 20.4% 26.1% 24.8% 20.4% 16.6% 27.0% A 15.6% 26.1% A 10% 24.1% A
Gehercodeerd naar 4 cat.
Cursussen of workshops volgen over wetenschap of technologie
Minstens maandelijks 3.8% 2.4% 6.4% 3.8% 5.1% 1.4% 5.4% 1.8% 11.4% B 1.2%
Minstens jaarlijks 30.5% 30.8% 23.4% 30.5% 34.6% 23.6% 37.7% B 22% 48.6% B 24.6%
Minder dan jaarlijks 21.6% 20.9% 28.3% 21.6% 21.1% 22.3% 20.2% 23.1% 18.4% 22.1%
Nooit 44.2% 46% 42% 44.2% 39.2% 52.8% A 36.6% 53.1% A 21.6% 52.1% A
Gehercodeerd naar 4 cat.
Programma’s over wetenschap of technologie bekijken op TV
Minstens maandelijks 53.4% 51.2% 43.9% 53.4% 57.3% 46.6% 61.7% B 43.5% 66.8% B 49.2%
Minstens jaarlijks 38.3% 39.8% 43.3% 38.3% 36.7% 40.9% 32.6% 45.1% A 29.2% 40.9%
Minder dan jaarlijks 3.2% 5.2% 5.3% 3.2% 2.1% 5.1% 2.3% 4.3% 0% 4.3%
Nooit 5.1% 3.8% 7.5% 5.1% 3.9% 7.3% 3.4% 7.2% 4.1% 5.5%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Programma’s of video’s over wetenschap of technologie bekijken op internet
Minstens maandelijks 35.2% 32.2% 28.6% 35.2% 39.2% 28.4% 41.8% B 27.4% 46.1% B 31.8%
Minstens jaarlijks 36.9% 35.5% 38.4% 36.9% 38% 35.1% 36.1% 37.9% 37.7% 36.9%
Minder dan jaarlijks 12.4% 12.3% 13.1% 12.4% 11% 15% 10.8% 14.4% 7.4% 13.5%
Nooit 15.4% 19.9% 19.8% 15.4% 11.8% 21.5% A 11.3% 20.3% A 8.7% 17.8%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Gespecialiseerde websites raadplegen over wetenschap of technologie
Minstens maandelijks 35.2% 30.3% 33.1% 35.2% 41.7% B 24% 43.1% B 25.8% 57.6% B 27.8%
Minstens jaarlijks 33.8% 41.2% 32.3% 33.8% 34.7% 32.2% 36.1% 30.9% 23.4% 36.8% A
Minder dan jaarlijks 14.8% 12.3% 15% 14.8% 13.1% 17.6% 12.1% 18% 12.3% 15.7%
Nooit 16.3% 16.1% 19.7% 16.3% 10.5% 26.2% A 8.8% 25.3% A 6.7% 19.7% A
Gehercodeerd naar 4 cat.
Gespecialiseerde tijdschriften over wetenschap of technologie lezen (vb. EOS, National Geographic,…)
Minstens maandelijks 18.3% 16.1% 14.3% 18.3% 20.5% 14.7% 18.2% 18.5% 25.2% 16.1%
Minstens jaarlijks 38.3% 45.5% 40.1% 38.3% 40.7% 34.1% 38.7% 37.8% 33.5% 39.5%
Minder dan jaarlijks 17.6% 15.2% 19.7% 17.6% 15.8% 20.7% 21.2% 13.3% 18.2% 17.5%
Nooit 25.8% 23.2% 25.8% 25.8% 23% 30.5% 21.8% 30.4% 23.2% 26.8%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Vakliteratuur lezen (geschreven voor en door wetenschappers)
Minstens maandelijks 18.2% 19.4% 22.5% 18.2% 18.4% 17.9% 22.6% B 13.1% 38.2% B 11.6%
Minstens jaarlijks 42.2% 36.5% 36.6% 42.2% 45.1% 37.2% 43.8% 40.4% 39.5% 42.8%
Minder dan jaarlijks 15.3% 11.8% 16.5% 15.3% 14.5% 16.8% 16.5% 13.9% 14.1% 15.8%
Nooit 24.2% 32.2% 24.4% 24.2% 22% 28.1% 17.2% 32.6% A 8.3% 29.8% A
Wat zijn voor u de belangrijkste bronnen als het aankomt op informatie over wetenschap en onderzoek?
Top 3 - Eerste plaats. Gesorteerd van hoog naar laag
TV-programma’s over wetenschap of technologie 22.6% 19.9% 20.5% 22.6% 19.9% 27.4% 25.8% 18.9% 16.8% 24.8%
Gespecialiseerde websites (wetenschappelijke organisaties, fora, blogs, …) 20.7% 20.4% 21.1% 20.7% 25.4% B 12.6% 26.1% B 14.2% 30.3% B 17.5%
TV-nieuws 11.9% 10.4% 12.7% 11.9% 8.5% 17.6% A 7.9% 16.6% A 0% 16%
Krant 10.1% 10.9% 11.6% 10.1% 10.9% 8.8% 7.8% 13% 8.1% 10.9%
Gespecialiseerde tijdschriften (vb. EOS, National Geographic, …) 9.3% 9.5% 5.7% 9.3% 11.7% 5.1% 5.7% 13.5% A 4.2% 11.1%
Vakliteratuur (voor en door wetenschappers) 9.3% 11.4% 11.4% 9.3% 7.6% 12.4% 12.9% B 5.1% 22.6% B 4.2%
Wikipedia 6.1% 6.2% 4.7% 6.1% 4.2% 9.2% 4.7% 7.6% 8.5% 5.2%
Radionieuws 3.5% 0.9% 4.8% A 3.5% 4% 2.8% 3.2% 4% 3.7% 3.5%
Radioprogramma’s over wetenschap of technologie 2.1% 2.8% 1.7% 2.1% 2.6% 1.4% 1.7% 2.7% 2% 2.2%
Algemene tijdschriften 2% 3.8% 2.1% 2% 2.4% 1.2% 1.6% 2.4% 1.8% 2.1%
Vrienden/familie 0.4% 0.9% 3.4% C 0.4% 0.6% 0% 0.8% 0% 0% 0.5%
Geen van bovenstaande 1.9% 2.8% 0.3% 1.9% 2.2% 1.4% 1.8% 2% 2% 1.9%
Aanwezigheid in top 3. Gesorteerd van hoog naar laag
TV-programma's over wetenschap of technologie 56.1% 58.8% 59.3% 56.1% 58.1% 52.5% 60.9% 50.4% 50.1% 57.8%
Gespecialiseerde websites (wetenschappelijke organisaties, fora, blogs,…) 44.1% 42.7% 43.3% 44.1% 47% 39% 53.3% B 33% 60.4% B 38.8%
Gespecialiseerde tijdschriften (vb. EOS, National Geographic,…) 30.2% 33.2% 24.1% 30.2% 31.4% 28.1% 29.8% 30.6% 28.5% 30.2%
Krant 29.8% 32.7% 33.8% 29.8% 29.6% 30.1% 25% 35.6% 23.6% 32.2%
Wikipedia 25.9% 20.9% 20.8% 25.9% 27.2% 23.5% 27.5% 23.9% 29% 25%
Vakliteratuur (voor en door wetenschappers) 25.5% 24.6% 20.1% 25.5% 23.5% 28.9% 30.4% B 19.6% 47.2% B 17.6%
TV nieuws 24.2% 28.9% 33.2% 24.2% 22.3% 27.5% 19.5% 29.8% A 11.6% 28.6% A
Radio nieuws 13.6% 8.1% 16.5% A 13.6% 11.5% 17.2% 10.8% 16.9% 5.3% 16.5% A
Radioprogramma's over wetenschap of technologie 10.3% 10% 11.3% 10.3% 11.7% 7.8% 8.6% 12.3% 6.2% 11.7%
Algemene tijdschriften 8% 15.2% C 10.2% 8% 7.7% 8.6% 4.1% 12.7% A 5% 9.1%
Vrienden/familie 7.3% 6.2% 8.8% 7.3% 6.9% 7.8% 3.7% 11.5% A 1.6% 9.2% A

STEM

 • Filter:
 • Totaal
 • Vergelijking 2018, 2019
 • Geslacht
 • Wat waren de belangrijkste vakken van de richting waarin u uw hoogste diploma behaalde?
 • Beroepsmatig actief (geweest) in wetenschap of technologie
Vragen Antwoorden Totaal
277
2018
(A) 211
2019
(B) 235
2020
(C) 277
Man
(A) 175
Vrouw
(B) 101
Exact wetenschappelijke richting
(A) 151
Andere
(B) 126
Ja
(A) 70
Neen
(B) 206
In welke mate bent u vertrouwd met de term ‘STEM’?
Ik heb er nog nooit van gehoord 13.9% 25.1% C 20.9% 13.9% 12.1% 17% 9.7% 18.9% A 9.2% 15.6%
Ik heb er al van gehoord, maar weet niet wat het inhoudt 22.5% 28.4% 22.3% 22.5% 20.3% 26.2% 18% 27.8% 19.7% 23.6%
Ik heb er al van gehoord, en weet wat het inhoudt 63.6% 46.4% 56.8% 63.6% A 67.6% 56.8% 72.3% B 53.3% 71.1% 60.9%
Gehercodeerd naar 2 cat.
Heeft u al eens van STEM gehoord?
Nee 13.9% 25.1% C 20.9% 13.9% 12.1% 17% 9.7% 18.9% A 9.2% 15.6%
Ja 86.1% 74.9% 79.1% 86.1% A 87.9% 83% 90.3% B 81.1% 90.8% 84.4%
Zou u ooit overwegen om uzelf via een opleiding verder te verdiepen, om te scholen of bij te scholen in een of meerdere van deze STEM-richtingen?
Helemaal niet 20.4% 22.7% 18.1% 20.4% 16.2% 27.5% A 13.5% 28.5% A 15.1% 22.3%
Eerder niet 24.9% 26.5% 28.9% 24.9% 21.3% 31.3% 17.5% 33.8% A 19.5% 26.3%
Neutraal 19.6% 17.5% 19.4% 19.6% 23.9% B 12% 24.2% B 14% 18.9% 19.9%
Eerder wel 23.8% 25.6% 24.3% 23.8% 22.9% 25.4% 31.1% B 15.1% 29.4% 22.1%
Heel sterk 8.1% 3.8% 6.4% 8.1% 11.2% B 2.6% 10.7% 4.9% 15.4% B 5.6%
Geen mening 3.2% 3.8% 3% 3.2% 4.4% 1.2% 2.8% 3.7% 1.6% 3.8%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Zou u ooit overwegen om uzelf via een opleiding verder te verdiepen, om te scholen of bij te scholen met het oog op een beroep waarin een of meerdere van deze STEM-elementen centraal staan?
Niet 45.3% 49.3% 47% 45.3% 37.5% 58.7% A 31.1% 62.3% A 34.7% 48.5% A
Neutraal 19.6% 17.5% 19.4% 19.6% 23.9% B 12% 24.2% B 14% 18.9% 19.9%
Wel 31.9% 29.4% 30.6% 31.9% 34.2% 28% 41.9% B 20.1% 44.7% B 27.8%
Geen mening 3.2% 3.8% 3% 3.2% 4.4% 1.2% 2.8% 3.7% 1.6% 3.8%
Weet u waar u zelf terecht kan als volwassene voor het volgen van een STEM-opleiding?
Ja 18.5% 12.3% 18.8% 18.5% 19.9% 16.1% 21.3% 15.2% 24.3% 16.7%
Neen 81.5% 87.7% 81.2% 81.5% 80.1% 83.9% 78.7% 84.8% 75.7% 83.3%
STEM kan onze samenleving in positieve zin veranderen
Helemaal niet akkoord 0.4% 0.9% 0.3% 0.4% 0.6% 0% 0% 0.9% 0% 0.5%
Eerder niet akkoord 0.9% 2.8% 2.5% 0.9% 1.4% 0% 0.5% 1.4% 0% 1.2%
Neutraal 20.9% 18.5% 19.2% 20.9% 20.4% 21.8% 16.8% 25.9% 13.8% 23.5%
Eerder wel akkoord 49.2% 48.3% 51.3% 49.2% 47.2% 52.5% 50.1% 48.1% 48% 49.2%
Helemaal akkoord 25.2% 23.2% 20.5% 25.2% 27.2% 21.7% 31.1% B 18.1% 37.3% B 21.2%
Geen mening 3.4% 6.2% 6.2% 3.4% 3.1% 4% 1.6% 5.5% 1% 4.3%
Gehercodeerd naar 4 cat.
STEM kan onze samenleving in positieve zin veranderen
Niet akkoord 1.3% 3.8% 2.9% 1.3% 2.1% 0% 0.5% 2.3% 0% 1.8%
Neutraal 20.9% 18.5% 19.2% 20.9% 20.4% 21.8% 16.8% 25.9% 13.8% 23.5%
Akkoord 74.3% 71.6% 71.8% 74.3% 74.4% 74.2% 81.1% B 66.2% 85.2% B 70.4%
Geen mening 3.4% 6.2% 6.2% 3.4% 3.1% 4% 1.6% 5.5% 1% 4.3%

WERKGEVERS (DOELGROEPSPECIFIEK DEEL)

 • Filter:
 • Totaal
 • Vergelijking 2018, 2019
 • Geslacht
 • Wat waren de belangrijkste vakken van de richting waarin u uw hoogste diploma behaalde?
 • Beroepsmatig actief (geweest) in wetenschap of technologie
Vragen Antwoorden Totaal
277
2018
(A) 211
2019
(B) 235
2020
(C) 277
Man
(A) 175
Vrouw
(B) 101
Exact wetenschappelijke richting
(A) 151
Andere
(B) 126
Ja
(A) 70
Neen
(B) 206
In welke mate vindt u STEM belangrijk voor de activiteiten van uw onderneming of organisatie?
Vraagfilter: Indien werkzaam in privé-sector EN middenkader of hoger kader/directie of zelfstandige/zaakvoerder met personeel
Helemaal niet belangrijk 3.6% 4.7% 3.9% 3.6% 3.2% 4.3% 2.5% 4.9% 0% 4.8%
Eerder niet belangrijk 8.4% 13.3% 10.6% 8.4% 7.3% 10.3% 3.8% 13.9% A 4.5% 9.7%
Neutraal 18.7% 21.8% 17.5% 18.7% 20.9% 14.6% 17.1% 20.6% 14.8% 20%
Eerder belangrijk 39.1% 31.8% 34.8% 39.1% 35.8% 45.2% 39.9% 38.1% 36.3% 40.1%
Heel erg belangrijk 25.7% 22.3% 28.3% 25.7% 30.1% B 17.6% 35.5% B 14% 42.7% B 19.9%
Geen mening 4.6% 6.2% 4.9% 4.6% 2.7% 7.9% 1.2% 8.5% A 1.7% 5.5%
Gehercodeerd naar 4 cat.
In welke mate vindt u STEM belangrijk voor de activiteiten van uw onderneming of organisatie?
Niet belangrijk 12% 18% 14.5% 12% 10.5% 14.6% 6.3% 18.8% A 4.5% 14.5% A
Neutraal 18.7% 21.8% 17.5% 18.7% 20.9% 14.6% 17.1% 20.6% 14.8% 20%
Belangrijk 64.8% 54% 63.1% 64.8% 65.9% 62.9% 75.4% B 52.1% 79.0% B 60%
Geen mening 4.6% 6.2% 4.9% 4.6% 2.7% 7.9% 1.2% 8.5% A 1.7% 5.5%
In welke mate gaat u akkoord met onderstaande uitspraken?
Ik volg technologische ontwikkelingen op de voet met het oog op nieuwe zakenopportuniteiten
Helemaal niet akkoord 12.2% 12.4% 6.8% 12.2% 8.5% 19.0% A 7.6% 17.6% A 7.1% 13.9%
Eerder niet akkoord 16.7% 19% 24.4% 16.7% 14.1% 21.4% 15.7% 17.9% 11.8% 18.3%
Neutraal 31.5% 30.5% 22.5% 31.5% 34.7% 25.6% 34.8% 27.5% 31.1% 31.6%
Eerder wel akkoord 25.6% 23.3% 26.3% 25.6% 26.7% 23.8% 25.6% 25.6% 29.8% 24.2%
Helemaal akkoord 9.8% 8.1% 11.6% 9.8% 14.0% B 2% 12.4% 6.6% 17.0% B 7.3%
Geen mening 4.2% 6.7% 8.3% 4.2% 2.1% 8.2% A 3.9% 4.7% 3.1% 4.6%
In welke mate gaat u akkoord met onderstaande uitspraken?
Ons bedrijf investeert in kennis die ons toelaat om technologisch te innoveren
Helemaal niet akkoord 8.1% 4.3% 4.5% 8.1% 3.3% 16.9% A 5.7% 10.9% 6.6% 8.6%
Eerder niet akkoord 8.9% 17.1% C 13.2% 8.9% 9.8% 7.1% 6.8% 11.4% 4.8% 10.2%
Neutraal 18.8% 24.3% 17.8% 18.8% 19.5% 17.6% 17.3% 20.6% 17.7% 19.2%
Eerder wel akkoord 34.2% 28.6% 32.9% 34.2% 38.6% B 26.2% 37% 31% 36.9% 33.3%
Helemaal akkoord 25.9% 19% 25.1% 25.9% 26.2% 25.5% 29.5% 21.7% 31.9% 23.9%
Geen mening 4.1% 6.7% 6.5% 4.1% 2.7% 6.7% 3.8% 4.5% 2.1% 4.8%
In welke mate gaat u akkoord met onderstaande uitspraken?
Ik vind het belangrijk dat onze werknemers een stevige basis in STEM hebben
Helemaal niet akkoord 7.6% 5.2% 3.8% 7.6% 5.8% 11% 3.8% 12.2% A 5.2% 8.5%
Eerder niet akkoord 7.6% 14.8% C 10.4% 7.6% 7.1% 8.4% 4.8% 10.9% 5.9% 8.1%
Neutraal 29.5% 31% 27.6% 29.5% 30.6% 27.6% 23.8% 36.4% A 18.1% 33.4% A
Eerder wel akkoord 31.3% 28.6% 34.7% 31.3% 35.8% B 23% 38.7% B 22.4% 38.3% 28.9%
Helemaal akkoord 15.8% 11.4% 14.1% 15.8% 16.3% 14.9% 23.8% B 6.2% 29.5% B 11.2%
Geen mening 8.2% 9% 9.4% 8.2% 4.4% 15.1% A 5.1% 11.9% A 3.1% 9.9%
In welke mate gaat u akkoord met onderstaande uitspraken?
De inhoud van de STEM-opleidingen sluit sterk aan bij de specifieke noden van ons bedrijf
Helemaal niet akkoord 8.5% 8.1% 6.8% 8.5% 5.1% 14.9% A 2.5% 15.8% A 3.5% 10.3%
Eerder niet akkoord 15% 15.2% 17.5% 15% 16.3% 12.5% 11.3% 19.5% 11.6% 16.1%
Neutraal 27.7% 32.4% 23.2% 27.7% 27.5% 28.2% 28.6% 26.7% 24.5% 28.8%
Eerder wel akkoord 25.7% 25.2% 25.8% 25.7% 30.1% B 17.5% 28.8% 21.9% 27.2% 25.2%
Helemaal akkoord 15.1% 8.6% 15.1% 15.1% 13.7% 17.7% 20.9% B 8.2% 28.4% B 10.6%
Geen mening 8% 10.5% 11.7% 8% 7.3% 9.2% 8% 7.9% 4.8% 9%
In welke mate gaat u akkoord met onderstaande uitspraken?
De aandacht voor STEM gaat ten koste van andere belangrijke kennis en vaardigheden
Helemaal niet akkoord 9.2% 6.2% 10.3% 9.2% 9.1% 9.5% 10.4% 7.8% 13.2% 7.9%
Eerder niet akkoord 38.8% 42.4% 36.5% 38.8% 37.2% 41.6% 45.4% B 30.8% 50.9% B 34.7%
Neutraal 31.5% 33.8% 25.1% 31.5% 32.7% 29.2% 30.7% 32.4% 22.1% 34.6%
Eerder wel akkoord 10% 4.8% 13.9% A 10% 12% 6.2% 6.8% 13.7% 8% 10.6%
Helemaal akkoord 1.8% 1.9% 3.8% 1.8% 2.8% 0% 0.5% 3.4% 2.8% 1.5%
Geen mening 8.7% 11% 10.5% 8.7% 6.1% 13.5% A 6.1% 11.9% 3.1% 10.6%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik volg technologische ontwikkelingen op de voet met het oog op nieuwe zakenopportuniteiten
Niet akkoord 28.8% 31.4% 31.2% 28.8% 22.6% 40.4% A 23.3% 35.5% A 18.9% 32.2% A
Neutraal 31.5% 30.5% 22.5% 31.5% 34.7% 25.6% 34.8% 27.5% 31.1% 31.6%
Akkoord 35.4% 31.4% 37.9% 35.4% 40.6% B 25.8% 38% 32.3% 46.9% B 31.5%
Geen mening 4.2% 6.7% 8.3% 4.2% 2.1% 8.2% A 3.9% 4.7% 3.1% 4.6%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ons bedrijf investeert in kennis die ons toelaat om technologisch te innoveren
Niet akkoord 16.9% 21.4% 17.7% 16.9% 13.1% 24.0% A 12.5% 22.3% A 11.3% 18.8%
Neutraal 18.8% 24.3% 17.8% 18.8% 19.5% 17.6% 17.3% 20.6% 17.7% 19.2%
Akkoord 60.1% 47.6% 58% 60.1% A 64.7% B 51.7% 66.4% B 52.6% 68.8% 57.2%
Geen mening 4.1% 6.7% 6.5% 4.1% 2.7% 6.7% 3.8% 4.5% 2.1% 4.8%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik vind het belangrijk dat onze werknemers een stevige basis in STEM hebben
Niet akkoord 15.2% 20% 14.2% 15.2% 12.9% 19.5% 8.6% 23.1% A 11% 16.6%
Neutraal 29.5% 31% 27.6% 29.5% 30.6% 27.6% 23.8% 36.4% A 18.1% 33.4% A
Akkoord 47.1% 40% 48.8% 47.1% 52.1% B 37.8% 62.5% B 28.6% 67.7% B 40.1%
Geen mening 8.2% 9% 9.4% 8.2% 4.4% 15.1% A 5.1% 11.9% A 3.1% 9.9%
Gehercodeerd naar 4 cat.
De inhoud van de STEM-opleidingen sluit sterk aan bij de specifieke noden van ons bedrijf
Niet akkoord 23.5% 23.3% 24.3% 23.5% 21.4% 27.4% 13.7% 35.3% A 15.1% 26.4%
Neutraal 27.7% 32.4% 23.2% 27.7% 27.5% 28.2% 28.6% 26.7% 24.5% 28.8%
Akkoord 40.8% 33.8% 40.8% 40.8% 43.8% 35.2% 49.7% B 30.1% 55.6% B 35.8%
Geen mening 8% 10.5% 11.7% 8% 7.3% 9.2% 8% 7.9% 4.8% 9%
Gehercodeerd naar 4 cat.
De aandacht voor STEM gaat ten koste van andere belangrijke kennis en vaardigheden
Niet akkoord 48% 48.6% 46.8% 48% 46.3% 51.1% 55.8% B 38.6% 64.1% B 42.6%
Neutraal 31.5% 33.8% 25.1% 31.5% 32.7% 29.2% 30.7% 32.4% 22.1% 34.6%
Akkoord 11.8% 6.7% 17.7% A 11.8% 14.8% B 6.2% 7.3% 17.1% A 10.7% 12.1%
Geen mening 8.7% 11% 10.5% 8.7% 6.1% 13.5% A 6.1% 11.9% 3.1% 10.6%