Wetenschapsbarometer

Online onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van het Departement EWI (Vlaamse Overheid) tussen 30 augustus 2023 en 25 september 2023 bij 211 Vlaamse werkgevers (C-levels en hoger kader). De maximale foutenmarge (betrouwbaarheidsinterval 95%) bij een steekproef van 2113 respondenten is 6,71%.

Klik op de topics om de data te tonen of te verbergen.

INTERESSE IN WETENSCHAP

 • Filter:
 • Totaal
 • Vergelijking 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
 • Geslacht
 • Wat waren de belangrijkste vakken van de richting waarin u uw hoogste diploma behaalde?
 • Beroepsmatig actief (geweest) in wetenschap of technologie
Vragen Antwoorden Totaal
211
2018
(A) 211
2019
(B) 235
2020
(C) 277
2021
(D) 248
2022
(E) 233
2023
(F) 211
Man
(A) 134
Vrouw
(B) 77
Exact wetenschappelijke richting
(A) 107
Andere
(B) 104
Ja
(A) 48
Neen
(B) 162
In welke mate bent u geïnteresseerd in wetenschap in het algemeen?
Heel erg 31.9% 31.3% 26.3% 32.2% 32.2% 27.5% 31.9% 34.8% 26.7% 44.3% B 19.2% 47.7% B 26.8%
Eerder wel 55% 50.2% 53.6% 51.3% 51.2% 54.3% 55% 51% 61.9% 50.1% 60.2% 48.6% 57.2%
Neutraal 10.6% 14.7% 13.9% 12.9% 13.5% 14% 10.6% 13.1% 6.2% 4.4% 16.6% A 3.7% 12.7%
Eerder niet 2.6% 3.8% 5.6% 2.6% 3.1% 2.5% 2.6% 1.1% 5.1% 1.2% 3.9% 0% 3.3%
Helemaal niet 0% 0% 0.6% 1% 0% 1.7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Gehercodeerd naar 3 cat.
In welke mate bent u geïteresseerd in wetenschap in het algemeen?
Geïteresseerd 86.8% 81.5% 79.9% 83.6% 83.4% 81.8% 86.8% 85.8% 88.6% 94.4% B 79.5% 96.3% B 84%
Neutraal 10.6% 14.7% 13.9% 12.9% 13.5% 14% 10.6% 13.1% 6.2% 4.4% 16.6% A 3.7% 12.7%
Niet geïteresseerd 2.6% 3.8% 6.2% 3.6% 3.1% 4.2% 2.6% 1.1% 5.1% 1.2% 3.9% 0% 3.3%
Welke van onderstaande wetenschappelijke thema’s of disciplines interesseren u het meest?
Top 3 - Eerste plaats. Gesorteerd van hoog naar laag
Computers en netwerken 13.1% 12% 9.2% 10.1% 10.3% 14.6% 13.1% 18.7% B 3.4% 18.7% B 7.4% 11.2% 13.7%
Economie 12.7% 11.1% 16.4% 15.1% 17.6% 17.4% 12.7% 18.1% B 3.4% 9.7% 15.9% 3.6% 15.5% A
Geneeskunde of andere (para-)medische wetenschappen 10.2% 9.1% 13.3% 14.3% 13.6% 11.2% 10.2% 5.9% 17.6% A 14.6% B 5.7% 14% 8.5%
Ingenieurswetenschappen/techniek/technologie 9.9% 17.3% 19.4% 15% 17.1% 15.2% 9.9% 13.3% B 3.9% 16.6% B 3% 15.5% 8.3%
Biologie 8.6% 5.8% 4.8% 3.7% 4.5% 3.9% 8.6% 5.1% 14.7% A 12.1% 5.1% 13.2% 7.3%
Sociale en politieke wetenschappen 8.1% 10.1% 9% 8.5% 8% 8.3% 8.1% 10.4% 4.1% 1% 15.4% A 3% 9.6%
Kunstwetenschappen 8% 5.3% 2.3% 4.5% 5.3% 3.5% 8% 7.2% 9.5% 6.3% 9.9% 3% 9.6%
Psychologie 7.3% 8.2% 8.2% 7.7% 8.4% 8.3% 7.3% 2.7% 15.1% A 2.3% 12.0% A 6.7% 7.5%
Fysica 5% 3.8% 3.2% 3.8% 1.6% 3.2% 5% 6.7% 2.2% 4.7% 5.4% 6.8% 4.6%
Taal- en letterkunde 5.1% 6.7% 4% 7.7% 4.7% 7% 5.1% 3.2% 8.2% 0.5% 9.7% A 0% 6.6%
Wiskunde 4.2% 3.8% 2.8% 2.7% 1.5% 2.2% 4.2% 2.9% 6.3% 6.5% 1.8% 11.5% B 2%
Rechten 3.8% 2.4% 3.2% 3.2% 2.5% 0.8% 3.8% 1.3% 8.1% A 1.7% 6% 6.5% 3%
Chemie 2.3% 3.4% 3.1% 1.9% 2% 2.4% 2.3% 1.6% 3.4% 4.5% 0% 5% 1.5%
Andere 1.9% 1% 1.2% 1.7% 2.8% 2% 1.9% 2.9% 0% 1% 2.7% 0% 2.4%
Geen enkele 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Aanwezigheid in top 3. Gesorteerd van hoog naar laag
Economie 33.2% 33.7% 41.6% 35.8% 40.2% 39.5% 33.2% 41.8% B 18.4% 25.9% 40.9% A 19.7% 37.4% A
Ingenieurswetenschappen/techniek/technologie 30.9% 37% 35.4% 35.6% 32.7% 37.6% 30.9% 38.4% B 17.9% 49.3% B 12.2% 39.2% 28.7%
Computers en netwerken 27.1% 30.8% 28% 29.5% 24.4% 30.8% 27.1% 36.5% B 10.7% 35.0% B 19.1% 26.7% 27.4%
Geneeskunde of andere (para-)medische wetenschappen 25.7% 25.5% 30.2% 27.8% 33.2% 27.6% 25.7% 15.5% 43.3% A 29% 22.4% 33% 23.1%
Psychologie 23.7% 27.9% 24.3% 28.7% 25.3% 24.3% 23.7% 14.7% 39.2% A 9.2% 38.2% A 22.3% 24.2%
Sociale en politieke wetenschappen 22.2% 21.6% 26.5% 28.8% 25% 27.1% 22.2% 25.1% 17.3% 10.6% 34.2% A 6.9% 26.2% A
Biologie 20% 17.8% 19% 19% 18.3% 16.4% 20% 17.3% 24.7% 29.7% B 10.2% 32.0% B 16%
Taal- en letterkunde 17.6% 20.7% 15.4% 16% 19.2% 19.2% 17.6% 14.1% 23.6% 6.6% 29.0% A 14.7% 18.5%
Kunstwetenschappen 13.3% 17.3% 11.9% 12.1% 15% 12.6% 13.3% 11.4% 16.5% 11% 15.7% 10.6% 14.2%
Rechten 12.1% 13.5% 13.1% 14.4% 14.9% 11.2% 12.1% 9% 17.4% 8.8% 15.5% 15.2% 11.2%
Wiskunde 11.1% 10.1% 10.8% 10% 7.9% 11.7% 11.1% 11.9% 9.8% 19.0% B 3.1% 21.1% B 8.3%
Fysica 11% 19.2% 13.3% 17.8% 15.4% 11.9% 11% 14.4% B 5.3% 15.5% B 6.4% 16.3% 9.6%
Chemie 7.4% 9.6% 10.8% 8.2% 10.1% 7.6% 7.4% 4.3% 12.9% A 13.4% B 1.4% 16.4% B 4.9%
Andere 3.8% 6.3% 4.8% 3.7% 5.7% 3.4% 3.8% 4.8% 2.2% 2% 5.7% 0% 5%
Welk van onderstaande uitspraken past het beste bij u? Nieuws over wetenschappelijk onderzoek of technologische innovaties boeit mij …
… minder dan nieuws over andere thema’s 8% 5.2% 9.1% 7.1% 3.8% 5% 8% 5.6% 12.2% 4.3% 11.5% 6.5% 8.5%
… evenveel als nieuws over andere thema’s 26.1% 40.3% F 30.5% 33.6% 31.1% 37.9% 26.1% 27.3% 23.9% 18.3% 34.1% A 9.1% 31.2% A
… meer dan nieuws over andere thema’s, maar ik ga niet echt actief op zoek naar extra informatie erover 39.3% 35.5% 39.9% 37.3% 45.6% 35.7% 39.3% 39.1% 39.6% 34.3% 44.7% 38.5% 39.2%
… meer dan nieuws over andere thema’s en ik ga regelmatig op zoek naar extra informatie erover 26.6% 19% 20.5% 22% 19.5% 21.5% 26.6% 27.9% 24.3% 43.1% B 9.7% 45.9% B 21.1%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Welk van onderstaande uitspraken past het beste bij u?Nieuws over wetenschappelijk onderzoek of technologische innovaties boeit mij
Minder dan nieuws over andere themas 8% 5.2% 9.1% 7.1% 3.8% 5% 8% 5.6% 12.2% 4.3% 11.5% 6.5% 8.5%
Evenveel als nieuws over andere themas 26.1% 40.3% F 30.5% 33.6% 31.1% 37.9% 26.1% 27.3% 23.9% 18.3% 34.1% A 9.1% 31.2% A
Meer dan nieuws over andere themas 65.9% 54.5% 60.4% 59.3% 65.1% 57.2% 65.9% 67.1% 63.9% 77.4% B 54.4% 84.3% B 60.3%

BELANG VAN WETENSCHAP

 • Filter:
 • Totaal
 • Vergelijking 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
 • Geslacht
 • Wat waren de belangrijkste vakken van de richting waarin u uw hoogste diploma behaalde?
 • Beroepsmatig actief (geweest) in wetenschap of technologie
Vragen Antwoorden Totaal
211
2018
(A) 211
2019
(B) 235
2020
(C) 277
2021
(D) 248
2022
(E) 233
2023
(F) 211
Man
(A) 134
Vrouw
(B) 77
Exact wetenschappelijke richting
(A) 107
Andere
(B) 104
Ja
(A) 48
Neen
(B) 162
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de samenleving
Helemaal niet akkoord 0% 0% 0% 0% 0% 0.2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Eerder niet akkoord 0% 0.5% 0.6% 0.5% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Neutraal 0.9% 2.4% 1.1% 3.9% 1.9% 2.7% 0.9% 1.1% 0.6% 1.3% 0% 0% 1.2%
Eerder wel akkoord 21.7% 24.2% 23.1% 23.4% 28.6% 26.7% 21.7% 23% 19.3% 22.7% 20.7% 20.7% 22.1%
Helemaal akkoord 76% 73% 74.9% 72.3% 68.5% 69.8% 76% 74.8% 78% 76% 76.4% 79.3% 74.9%
Geen mening 1.5% 0% 0.3% 0% 0% 0.6% 1.5% 1.1% 2.2% 0% 3% 0% 1.9%
Wetenschappelijk onderzoek dat onze kennis verrijkt is noodzakelijk, ook al levert het niet onmiddellijk een praktisch nut op voor de samenleving
Helemaal niet akkoord 0% 0.5% 1.1% 0.4% 0.1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Eerder niet akkoord 4% 4.7% 5% 1.8% 4.9% 1.7% 4% 5% 2.3% 3.7% 4% 0% 5.2%
Neutraal 9.7% 10% 9.3% 10% 5.1% 10.4% 9.7% 12.9% B 4.1% 10.1% 9.3% 13.6% 7.9%
Eerder wel akkoord 34.7% 33.2% 44.8% 42.8% 47.7% A 45.4% 34.7% 29.7% 43.5% A 33.4% 36.3% 39% 33.7%
Helemaal akkoord 50.9% 51.7% 39.9% 45.1% 41.9% 42% 50.9% 51.3% 50.1% 52.9% 49.1% 47.4% 52.2%
Geen mening 0.7% 0% 0% 0% 0.3% 0.5% 0.7% 1.1% 0% 0% 1.4% 0% 0.9%
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de economische vooruitgang van Vlaanderen
Helemaal niet akkoord 0% 0% 0% 0.8% 0.5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Eerder niet akkoord 0.9% 0% 1.4% 0% 0.9% 0.2% 0.9% 1.1% 0.6% 0% 1.4% 0% 1.2%
Neutraal 2.9% 6.6% 2.4% 3.8% 2.7% 3.6% 2.9% 3.2% 2.4% 1.2% 4.7% 5.8% 2.1%
Eerder wel akkoord 28.1% 22.7% 25.5% 22.5% 25.2% 24.4% 28.1% 26.7% 30.4% 29.9% 26.4% 34.5% 25.7%
Helemaal akkoord 68.1% 70.1% 69.9% 72.8% 70.8% 70.6% 68.1% 69% 66.6% 68.9% 67.6% 59.7% 71%
Geen mening 0% 0.5% 0.8% 0% 0% 1.1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Wetenschap zou zonder beperkingen alle soorten onderwerpen moeten kunnen onderzoeken
Helemaal niet akkoord 3.4% 1.4% 1.1% 1.6% 1.4% 1.6% 3.4% 3.2% 3.9% 4.2% 2.6% 3.5% 3.4%
Eerder niet akkoord 14% 16.1% 14.5% 11% 14.8% 7.4% 14% 14.1% 13.7% 14.7% 13.4% 20.3% 11.6%
Neutraal 14% 14.7% 14.7% 15.5% 9.7% 23.6% D 14% 12.4% 16.8% 15.7% 11.9% 13% 14.4%
Eerder wel akkoord 37.4% 36.5% 38% 35.1% 41.1% 38.4% 37.4% 38.6% 35.4% 33.4% 41.6% 36.9% 37.8%
Helemaal akkoord 29.9% 30.8% 31.3% 36.8% 32.3% 27.5% 29.9% 30.7% 28.5% 32% 27.8% 26.3% 31.1%
Geen mening 1.3% 0.5% 0.3% 0% 0.7% 1.5% 1.3% 1.1% 1.7% 0% 2.6% 0% 1.7%
Wetenschap en onderzoek leiden tot een beter leven in de toekomst
Helemaal niet akkoord 1.3% 0% 0% 0% 0% 0.2% 1.3% 0% 3.4% 2.5% 0% 5.6% 0%
Eerder niet akkoord 0% 0.5% 0% 1.4% 0.5% 0.5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Neutraal 2.6% 6.6% 4.4% 5.6% 4.3% 4.2% 2.6% 3.8% 0.7% 2% 3.3% 3% 2.6%
Eerder wel akkoord 45.4% 28.9% 37.5% 36.1% 37.8% 37.9% 45.4% A 49.3% 38.5% 50.2% 40.6% 45.1% 45.1%
Helemaal akkoord 50% 63.5% 58.1% 55.8% 56.5% 56.7% 50% 45.8% 57.4% 45.2% 54.8% 46.3% 51.5%
Geen mening 0.7% 0.5% 0% 1.1% 0.9% 0.5% 0.7% 1.1% 0% 0% 1.4% 0% 0.9%
Mensen vertrouwen te veel op wetenschap en te weinig op gevoel
Helemaal niet akkoord 16.7% 12.8% 11.9% 17.7% 15.5% 12.7% 16.7% 17.3% 15.5% 18.1% 15.3% 19.6% 15.3%
Eerder niet akkoord 43.8% 40.3% 34.6% 41.7% 44.6% 39.8% 43.8% 45.6% 40.7% 46.4% 41.2% 48.8% 42.6%
Neutraal 25.6% 27% 31.2% 22.1% 23.1% 29.2% 25.6% 24.1% 28.2% 22.9% 28.4% 20.7% 27.2%
Eerder wel akkoord 10% 16.6% 17.8% 14.8% 12% 14.4% 10% 10.2% 9.8% 11.3% 8.8% 5.2% 11.5%
Helemaal akkoord 3.3% 2.8% 4.3% 3.7% 4.3% 3% 3.3% 1.9% 5.8% 1.3% 4.9% 5.8% 2.6%
Geen mening 0.7% 0.5% 0.3% 0% 0.5% 0.8% 0.7% 1.1% 0% 0% 1.4% 0% 0.9%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de samenleving
Niet akkoord 0% 0.5% 0.6% 0.5% 1% 0.2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Neutraal 0.9% 2.4% 1.1% 3.9% 1.9% 2.7% 0.9% 1.1% 0.6% 1.3% 0% 0% 1.2%
Akkoord 97.6% 97.2% 98% 95.6% 97.1% 96.5% 97.6% 97.9% 97.2% 98.7% 97% 100% 96.9%
Geen mening 1.5% 0% 0.3% 0% 0% 0.6% 1.5% 1.1% 2.2% 0% 3% 0% 1.9%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappelijk onderzoek dat onze kennis verrijkt is noodzakelijk, ook al levert het niet onmiddellijk een praktisch nut op voor de samenleving
Niet akkoord 4% 5.2% 6% 2.2% 5% 1.7% 4% 5% 2.3% 3.7% 4% 0% 5.2%
Neutraal 9.7% 10% 9.3% 10% 5.1% 10.4% 9.7% 12.9% B 4.1% 10.1% 9.3% 13.6% 7.9%
Akkoord 85.6% 84.8% 84.7% 87.9% 89.6% 87.4% 85.6% 81% 93.6% A 86.2% 85.4% 86.4% 86%
Geen mening 0.7% 0% 0% 0% 0.3% 0.5% 0.7% 1.1% 0% 0% 1.4% 0% 0.9%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de economische vooruitgang van Vlaanderen
Niet akkoord 0.9% 0% 1.4% 0.8% 1.4% 0.2% 0.9% 1.1% 0.6% 0% 1.4% 0% 1.2%
Neutraal 2.9% 6.6% 2.4% 3.8% 2.7% 3.6% 2.9% 3.2% 2.4% 1.2% 4.7% 5.8% 2.1%
Akkoord 96.2% 92.9% 95.4% 95.4% 95.9% 95% 96.2% 95.7% 97% 98.8% 93.9% 94.2% 96.7%
Geen mening 0% 0.5% 0.8% 0% 0% 1.1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap zou zonder beperkingen alle soorten onderwerpen moeten kunnen onderzoeken
Niet akkoord 17.4% 17.5% 15.6% 12.6% 16.2% 9% 17.4% 17.3% 17.6% 18.9% 16% 23.8% 15%
Neutraal 14% 14.7% 14.7% 15.5% 9.7% 23.6% D 14% 12.4% 16.8% 15.7% 11.9% 13% 14.4%
Akkoord 67.3% 67.3% 69.4% 71.9% 73.4% 65.9% 67.3% 69.2% 63.8% 65.4% 69.5% 63.2% 68.9%
Geen mening 1.3% 0.5% 0.3% 0% 0.7% 1.5% 1.3% 1.1% 1.7% 0% 2.6% 0% 1.7%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap en onderzoek leiden tot een beter leven in de toekomst
Niet akkoord 1.3% 0.5% 0% 1.4% 0.5% 0.7% 1.3% 0% 3.4% 2.5% 0% 5.6% 0%
Neutraal 2.6% 6.6% 4.4% 5.6% 4.3% 4.2% 2.6% 3.8% 0.7% 2% 3.3% 3% 2.6%
Akkoord 95.4% 92.4% 95.6% 91.9% 94.3% 94.7% 95.4% 95.2% 95.9% 95.5% 95.3% 91.5% 96.6%
Geen mening 0.7% 0.5% 0% 1.1% 0.9% 0.5% 0.7% 1.1% 0% 0% 1.4% 0% 0.9%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Mensen vertrouwen te veel op wetenschap en te weinig op gevoel
Niet akkoord 60.4% 53.1% 46.5% 59.4% 60.1% B 52.6% 60.4% B 62.9% 56.2% 64.5% 56.5% 68.3% 57.9%
Neutraal 25.6% 27% 31.2% 22.1% 23.1% 29.2% 25.6% 24.1% 28.2% 22.9% 28.4% 20.7% 27.2%
Akkoord 13.3% 19.4% 22.1% 18.5% 16.3% 17.4% 13.3% 12% 15.6% 12.6% 13.7% 11% 14.1%
Geen mening 0.7% 0.5% 0.3% 0% 0.5% 0.8% 0.7% 1.1% 0% 0% 1.4% 0% 0.9%
Ik zie het nut van wetenschap en onderzoek voor heel wat zaken in mijn dagelijks leven
Helemaal niet akkoord 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Eerder niet akkoord 1.5% 1.9% 1.8% 2.7% 1.3% 1.2% 1.5% 1.1% 2.3% 0% 2.6% 0% 2%
Neutraal 7.4% 8.1% 8.3% 6.7% 5.4% 8% 7.4% 7.3% 7.5% 8% 6.7% 6.5% 7.7%
Eerder wel akkoord 47.2% 41.2% 53.3% 46.8% 52.4% 46.2% 47.2% 46.6% 48.3% 44.7% 50% 33.8% 50.8% A
Helemaal akkoord 43.2% 48.8% 36.5% 43.8% 39.9% 43.3% 43.2% 44% 41.9% 47.3% 39.2% 59.7% B 38.7%
Geen mening 0.7% 0% 0% 0% 1.1% 1.3% 0.7% 1.1% 0% 0% 1.4% 0% 0.9%
Ik gebruik resultaten van wetenschappelijk onderzoek om keuzes te maken die mijn dagelijks leven veranderen (door bv. iets niet meer te doen zoals vroeger)
Helemaal niet akkoord 0.9% 0.9% 2% 1.2% 0.5% 1.8% 0.9% 0% 2.3% 0% 1.3% 0% 1.1%
Eerder niet akkoord 9.1% 6.6% 4.5% 4.7% 6.3% 5% 9.1% 11% 5.8% 5% 13.3% A 6.5% 9.9%
Neutraal 19.5% 16.6% 25.9% 24.4% 20% 21.8% 19.5% 19.5% 19.4% 14.2% 25.0% A 9.7% 22.5% A
Eerder wel akkoord 49.7% 52.6% 52.8% 53.8% 54% 50.5% 49.7% 49.2% 50.4% 54.2% 45.2% 51.7% 48.7%
Helemaal akkoord 20.2% 23.2% 13.8% 15.9% 18.2% 19.5% 20.2% 19.2% 22% 26.6% B 13.8% 32.1% B 16.9%
Geen mening 0.7% 0% 0.9% 0% 0.9% 1.3% 0.7% 1.1% 0% 0% 1.4% 0% 0.9%
Het is belangrijk om goede wetenschappelijke kennis en vaardigheden te hebben om in de wereld van vandaag een goede job te krijgen
Helemaal niet akkoord 0.2% 0.9% 2.3% 1.2% 0% 0% 0.2% 0% 0.6% 0% 0% 0% 0.3%
Eerder niet akkoord 8.1% 10% 6.2% 6.1% 5.5% 6% 8.1% 7.8% 8.6% 5.9% 10.3% 0% 10.5%
Neutraal 17.9% 15.2% 17.9% 16.4% 16.4% 21.2% 17.9% 21.6% 11.4% 14.9% 20.9% 14.7% 18.2%
Eerder wel akkoord 45.2% 40.8% 46.8% 50.2% 51.8% 48.2% 45.2% 49.7% 37.6% 49.1% 41.5% 49.2% 44.4%
Helemaal akkoord 27.3% 33.2% 25.7% 25.5% 24.8% 23.8% 27.3% 19.9% 40.1% A 28.8% 25.9% 33.3% 25.7%
Geen mening 1.3% 0% 1.1% 0.6% 1.6% 0.8% 1.3% 1.1% 1.7% 1.2% 1.4% 2.8% 0.9%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik zie het nut van wetenschap en onderzoek voor heel wat zaken in mijn dagelijks leven
Niet akkoord 1.5% 1.9% 1.8% 2.7% 1.3% 1.2% 1.5% 1.1% 2.3% 0% 2.6% 0% 2%
Neutraal 7.4% 8.1% 8.3% 6.7% 5.4% 8% 7.4% 7.3% 7.5% 8% 6.7% 6.5% 7.7%
Akkoord 90.5% 90% 89.8% 90.7% 92.3% 89.5% 90.5% 90.6% 90.2% 92% 89.3% 93.5% 89.5%
Geen mening 0.7% 0% 0% 0% 1.1% 1.3% 0.7% 1.1% 0% 0% 1.4% 0% 0.9%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik gebruik resultaten van wetenschappelijk onderzoek om keuzes te maken die mijn dagelijks leven veranderen (door bv. iets niet meer te doen zoals vroeger)
Niet akkoord 10% 7.6% 6.5% 5.9% 6.8% 6.8% 10% 11% 8.2% 5% 14.6% A 6.5% 11%
Neutraal 19.5% 16.6% 25.9% 24.4% 20% 21.8% 19.5% 19.5% 19.4% 14.2% 25.0% A 9.7% 22.5% A
Akkoord 69.9% 75.8% 66.7% 69.7% 72.3% 70.1% 69.9% 68.4% 72.4% 80.8% B 59% 83.8% B 65.6%
Geen mening 0.7% 0% 0.9% 0% 0.9% 1.3% 0.7% 1.1% 0% 0% 1.4% 0% 0.9%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Het is belangrijk om goede wetenschappelijke kennis en vaardigheden te hebben om in de wereld van vandaag een goede job te krijgen
Niet akkoord 8.3% 10.9% 8.5% 7.3% 5.5% 6% 8.3% 7.8% 9.1% 5.9% 10.3% 0% 10.8%
Neutraal 17.9% 15.2% 17.9% 16.4% 16.4% 21.2% 17.9% 21.6% 11.4% 14.9% 20.9% 14.7% 18.2%
Akkoord 72.6% 73.9% 72.4% 75.6% 76.6% 72% 72.6% 69.6% 77.7% 77.9% 67.4% 82.5% 70.1%
Geen mening 1.3% 0% 1.1% 0.6% 1.6% 0.8% 1.3% 1.1% 1.7% 1.2% 1.4% 2.8% 0.9%

VERTROUWEN IN WETENSCHAP

 • Filter:
 • Totaal
 • Vergelijking 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
 • Geslacht
 • Wat waren de belangrijkste vakken van de richting waarin u uw hoogste diploma behaalde?
 • Beroepsmatig actief (geweest) in wetenschap of technologie
Vragen Antwoorden Totaal
211
2018
(A) 211
2019
(B) 235
2020
(C) 277
2021
(D) 248
2022
(E) 233
2023
(F) 211
Man
(A) 134
Vrouw
(B) 77
Exact wetenschappelijke richting
(A) 107
Andere
(B) 104
Ja
(A) 48
Neen
(B) 162
In welke mate vertrouwt u wetenschap en onderzoek in het algemeen?
Heel erg 27.5% 21.3% 13.8% 25.6% B 28.6% B 31.0% B 27.5% B 28.4% 26% 29.9% 25.2% 25.3% 28.4%
Eerder wel 63.3% 68.2% 73.3% E 64.7% 64.3% 55.1% 63.3% 62.7% 64.5% 64.2% 62.8% 66.7% 62.1%
Neutraal 6.7% 9% 12% 8.3% 6.5% 12.5% 6.7% 6.8% 6.5% 3.3% 10.2% A 5% 7.2%
Eerder niet 2.4% 1.4% 0.9% 1.3% 0.6% 1.4% 2.4% 2.1% 3% 2.7% 1.8% 3% 2.3%
Helemaal niet 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Gehercodeerd naar 3 cat.
In welke mate vertrouwt u wetenschap en onderzoek in het algemeen?
Vertrouwen 90.9% 89.6% 87.1% 90.4% 92.9% 86.1% 90.9% 91.1% 90.5% 94.1% 88% 92% 90.5%
Neutraal 6.7% 9% 12% 8.3% 6.5% 12.5% 6.7% 6.8% 6.5% 3.3% 10.2% A 5% 7.2%
Geen vertrouwen 2.4% 1.4% 0.9% 1.3% 0.6% 1.4% 2.4% 2.1% 3% 2.7% 1.8% 3% 2.3%
Je kunt erop vertrouwen dat het klopt wat wetenschappers zeggen
Helemaal niet akkoord 0.2% 0% 1.8% 2.3% 1.3% 1.1% 0.2% 0% 0.6% 0% 0% 0% 0.3%
Eerder niet akkoord 9.8% 8.1% 11.1% 5.7% 7.9% 6.2% 9.8% 9.4% 10.4% 9.2% 10.4% 6.7% 10.7%
Neutraal 29.4% 45.0% D F 42.6% D 33.3% 27.3% 32.9% 29.4% 35.2% B 19.4% 27.8% 31.2% 19.9% 31.8%
Eerder wel akkoord 50.5% 39.3% 41.5% 50.5% 55.0% A B 52.4% 50.5% 47.7% 55.3% 57.3% B 43.7% 67.1% B 45.9%
Helemaal akkoord 8.3% 6.2% 1.9% 8.3% B 7.5% 5.8% 8.3% B 5.8% 12.6% 4.4% 12.4% A 3.5% 9.8%
Geen mening 1.8% 1.4% 1.1% 0% 0.9% 1.7% 1.8% 1.9% 1.7% 1.2% 2.4% 2.8% 1.5%
Wetenschappers werken volgens strikte regels en procedures
Helemaal niet akkoord 0% 0.9% 0.9% 1.8% 1.7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Eerder niet akkoord 4.3% 6.2% 8.1% 5.8% 6.5% 3.8% 4.3% 5.6% 2.2% 4.9% 3.8% 5.2% 4.1%
Neutraal 15.5% 23.2% 27.0% D F 17.6% 14% 19.4% 15.5% 15.2% 16% 15.1% 15.6% 8.2% 17.8%
Eerder wel akkoord 50.4% 55.5% 47.3% 48.3% 52% 47.8% 50.4% 49.7% 51.6% 56% 44.9% 62.4% 46.6%
Helemaal akkoord 25.9% 12.8% 13.5% 25.7% A B 23.3% 25.5% A B 25.9% A B 23.5% 30.2% 21.7% 30.4% 24.2% 26.6%
Geen mening 3.8% 1.4% 3.1% 0.8% 2.4% 3.5% 3.8% 5.9% 0% 2.4% 5.2% 0% 4.9%
Wetenschappers doen onderzoek in het algemeen belang
Helemaal niet akkoord 1.2% 0.5% 0.3% 1.3% 0.8% 0% 1.2% 1.6% 0.6% 1% 1% 0% 1.6%
Eerder niet akkoord 7.7% 7.1% 9.1% 6.1% 9.3% 5.4% 7.7% 8.8% 5.6% 8.9% 6.4% 12.5% 6.3%
Neutraal 15.6% 22.7% D 22.6% D 16.3% 12.1% 17.4% 15.6% 16.6% 14.1% 16.8% 14.6% 14.5% 15.4%
Eerder wel akkoord 52% 53.1% 52.3% 55.4% 58.2% 57.3% 52% 51.2% 53.5% 53.9% 50.3% 46.6% 54%
Helemaal akkoord 22.8% 16.6% 14.5% 20.8% 18.4% 19.1% 22.8% 20.8% 26.3% 19.4% 26.3% 26.4% 21.9%
Geen mening 0.7% 0% 1.2% 0% 1.2% 0.8% 0.7% 1.1% 0% 0% 1.4% 0% 0.9%
Hoe meer ik weet van wetenschap, hoe meer bezorgd ik word
Helemaal niet akkoord 11.4% 13.7% 9.3% 15% 10.4% 14.1% 11.4% 13% 8.6% 16.6% B 6.2% 21.1% B 8.6%
Eerder niet akkoord 34.6% 41.2% 45% 44.8% 47.1% 41.1% 34.6% 36.7% 31% 41.8% B 27.4% 43.4% 32.3%
Neutraal 28.8% 23.2% 24.4% 22.1% 18.6% 22.4% 28.8% 29.1% 28.3% 21.8% 36.2% A 20.5% 30.8%
Eerder wel akkoord 20.4% 19% 15.8% 13.9% 20% 18.2% 20.4% 17.9% 24.9% 15.7% 25% 12.3% 23%
Helemaal akkoord 2.7% 1.9% 4.3% 3.2% 2.3% 2.6% 2.7% 1.1% 5.6% 2.9% 2.5% 0% 3.5%
Geen mening 2% 0.9% 1.2% 1% 1.6% 1.5% 2% 2.2% 1.7% 1.2% 2.8% 2.8% 1.8%
Wetenschappers lijken nieuwe dingen te proberen zonder te denken aan de risico’s die het met zich brengt
Helemaal niet akkoord 7.4% 5.2% 3.1% 5.2% 7.2% 6.1% 7.4% 6.6% 8.6% 5.9% 8.9% 10.3% 6.5%
Eerder niet akkoord 47.7% 43.1% 40.9% 47.5% 49.9% 44% 47.7% 46.9% 49.2% 50.8% 44.8% 52.1% 46.8%
Neutraal 28.9% 34.1% 29.1% 25.5% 26.4% 26.8% 28.9% 30.7% 25.8% 27.4% 30.5% 24.1% 29.8%
Eerder wel akkoord 11.2% 12.3% 22.3% D F 17.9% 11.2% 16.4% 11.2% 11.5% 10.7% 13.2% 9.2% 13.6% 10.6%
Helemaal akkoord 2.8% 4.3% 3.3% 3.9% 3.7% 5.1% 2.8% 2.1% 4.1% 1.3% 3.9% 0% 3.7%
Geen mening 2% 0.9% 1.3% 0% 1.6% 1.6% 2% 2.2% 1.7% 1.3% 2.7% 0% 2.6%
De voordelen van wetenschap en onderzoek zijn groter dan de nadelige gevolgen ervan
Helemaal niet akkoord 0.7% 0% 0.3% 0.4% 0.6% 0% 0.7% 0.8% 0.6% 0% 1% 0% 0.9%
Eerder niet akkoord 0% 2.4% 2.7% 3% 2.7% 2.6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Neutraal 25.6% 22.3% 19.8% 14.9% 17.4% 14.2% 25.6% C E 22.5% 31% 27.9% 23.4% 27.9% 25.1%
Eerder wel akkoord 42.4% 49.3% 49% 52.9% 48.1% 51.3% 42.4% 39.7% 47.1% 39.6% 45.5% 40.7% 42.5%
Helemaal akkoord 28.8% 25.6% 26.5% 28.3% 29.8% 30.7% 28.8% 34.0% B 19.7% 31.3% 26.3% 28.5% 29%
Geen mening 2.5% 0.5% 1.6% 0.5% 1.5% 1.1% 2.5% 3% 1.7% 1.2% 3.8% 2.8% 2.4%
We moeten technologische vernieuwingen omarmen; eventuele nadelen kunnen toch pas achteraf geanalyseerd en opgelost worden
Helemaal niet akkoord 0.9% 3.3% 0.7% 2.2% 0.3% 1.7% 0.9% 1.1% 0.6% 0% 1.4% 3% 0.3%
Eerder niet akkoord 14.2% 15.2% 19.3% E 13.4% 16% 9.3% 14.2% 13.4% 15.5% 13.6% 14.8% 18% 13.1%
Neutraal 27.5% 26.1% 20.2% 23.2% 24.1% 31.7% 27.5% 27.2% 27.9% 25.5% 29.6% 26.1% 27.4%
Eerder wel akkoord 41.5% 45% 49.8% 50.5% 42.4% 41.9% 41.5% 42.6% 39.6% 45.1% 38% 42.8% 41.4%
Helemaal akkoord 13.7% 10.4% 9.7% 10.4% 15.4% 14.9% 13.7% 12.3% 16.3% 12.8% 14.8% 10.1% 14.9%
Geen mening 2.2% 0% 0.3% 0.3% 1.7% 0.5% 2.2% 3.4% 0% 3% 1.4% 0% 2.8%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Je kunt erop vertrouwen dat het klopt wat wetenschappers zeggen
Niet akkoord 10% 8.1% 13% 8% 9.3% 7.3% 10% 9.4% 11% 9.2% 10.4% 6.7% 11%
Neutraal 29.4% 45.0% D F 42.6% D 33.3% 27.3% 32.9% 29.4% 35.2% B 19.4% 27.8% 31.2% 19.9% 31.8%
Akkoord 58.8% 45.5% 43.4% 58.7% B 62.5% A B 58.1% B 58.8% B 53.5% 67.9% A 61.7% 56% 70.7% 55.7%
Geen mening 1.8% 1.4% 1.1% 0% 0.9% 1.7% 1.8% 1.9% 1.7% 1.2% 2.4% 2.8% 1.5%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappers werken volgens strikte regels en procedures
Niet akkoord 4.3% 7.1% 9% 7.7% 8.3% 3.8% 4.3% 5.6% 2.2% 4.9% 3.8% 5.2% 4.1%
Neutraal 15.5% 23.2% 27.0% D F 17.6% 14% 19.4% 15.5% 15.2% 16% 15.1% 15.6% 8.2% 17.8%
Akkoord 76.4% 68.2% 60.8% 74.0% B 75.4% B 73.3% 76.4% B 73.2% 81.8% 77.6% 75.4% 86.6% 73.2%
Geen mening 3.8% 1.4% 3.1% 0.8% 2.4% 3.5% 3.8% 5.9% 0% 2.4% 5.2% 0% 4.9%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappers doen onderzoek in het algemeen belang
Niet akkoord 8.9% 7.6% 9.4% 7.4% 10.1% 5.4% 8.9% 10.4% 6.2% 9.9% 7.4% 12.5% 7.9%
Neutraal 15.6% 22.7% D 22.6% D 16.3% 12.1% 17.4% 15.6% 16.6% 14.1% 16.8% 14.6% 14.5% 15.4%
Akkoord 74.8% 69.7% 66.8% 76.3% 76.6% 76.4% 74.8% 72% 79.7% 73.3% 76.7% 73% 75.8%
Geen mening 0.7% 0% 1.2% 0% 1.2% 0.8% 0.7% 1.1% 0% 0% 1.4% 0% 0.9%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Hoe meer ik weet van wetenschap, hoe meer bezorgd ik word
Niet akkoord 46% 55% 54.3% 59.8% F 57.5% 55.2% 46% 49.8% 39.5% 58.4% B 33.5% 64.4% B 40.9%
Neutraal 28.8% 23.2% 24.4% 22.1% 18.6% 22.4% 28.8% 29.1% 28.3% 21.8% 36.2% A 20.5% 30.8%
Akkoord 23.2% 20.9% 20.2% 17.2% 22.3% 20.8% 23.2% 18.9% 30.5% 18.6% 27.5% 12.3% 26.5% A
Geen mening 2% 0.9% 1.2% 1% 1.6% 1.5% 2% 2.2% 1.7% 1.2% 2.8% 2.8% 1.8%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappers lijken nieuwe dingen te proberen zonder te denken aan de risicoï die het met zich brengt
Niet akkoord 55.1% 48.3% 44% 52.6% 57.2% 50.1% 55.1% 53.5% 57.7% 56.7% 53.6% 62.4% 53.3%
Neutraal 28.9% 34.1% 29.1% 25.5% 26.4% 26.8% 28.9% 30.7% 25.8% 27.4% 30.5% 24.1% 29.8%
Akkoord 14.1% 16.6% 25.6% D F 21.8% 14.9% 21.5% 14.1% 13.6% 14.8% 14.5% 13.2% 13.6% 14.3%
Geen mening 2% 0.9% 1.3% 0% 1.6% 1.6% 2% 2.2% 1.7% 1.3% 2.7% 0% 2.6%
Gehercodeerd naar 4 cat.
De voordelen van wetenschap en onderzoek zijn groter dan de nadelige gevolgen ervan
Niet akkoord 0.7% 2.4% 3.1% 3.4% 3.3% 2.6% 0.7% 0.8% 0.6% 0% 1% 0% 0.9%
Neutraal 25.6% 22.3% 19.8% 14.9% 17.4% 14.2% 25.6% C E 22.5% 31% 27.9% 23.4% 27.9% 25.1%
Akkoord 71.2% 74.9% 75.4% 81.2% 77.9% 82% 71.2% 73.7% 66.7% 70.9% 71.7% 69.3% 71.5%
Geen mening 2.5% 0.5% 1.6% 0.5% 1.5% 1.1% 2.5% 3% 1.7% 1.2% 3.8% 2.8% 2.4%
Gehercodeerd naar 4 cat.
We moeten technologische vernieuwingen omarmen; eventuele nadelen kunnen toch pas achteraf geanalyseerd en opgelost worden
Niet akkoord 15.1% 18.5% 20% 15.7% 16.4% 11% 15.1% 14.5% 16.1% 13.6% 16.2% 21% 13.4%
Neutraal 27.5% 26.1% 20.2% 23.2% 24.1% 31.7% 27.5% 27.2% 27.9% 25.5% 29.6% 26.1% 27.4%
Akkoord 55.3% 55.5% 59.5% 60.8% 57.8% 56.8% 55.3% 54.9% 56% 57.9% 52.9% 52.9% 56.3%
Geen mening 2.2% 0% 0.3% 0.3% 1.7% 0.5% 2.2% 3.4% 0% 3% 1.4% 0% 2.8%
Wetenschappers moeten streng gecontroleerd worden op fouten en fraude
Helemaal niet akkoord 1.1% 0% 0% 0% 0% 0% 1.1% 0.8% 1.7% 2.2% 0% 2.8% 0.7%
Eerder niet akkoord 2% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 2.1% 1.7% 1.3% 2.6% 0% 2.6%
Neutraal 13.5% 0% 0% 0% 0% 0% 13.5% 16% 9.3% 17.9% 9% 5.6% 15.9%
Eerder wel akkoord 42.2% 0% 0% 0% 0% 0% 42.2% 41.6% 43.3% 41% 43.7% 54% 39.1%
Helemaal akkoord 39.9% 0% 0% 0% 0% 0% 39.9% 38.4% 42.3% 37.5% 42% 37.7% 40.1%
Geen mening 1.3% 0% 0% 0% 0% 0% 1.3% 1.1% 1.7% 0% 2.6% 0% 1.7%
Wetenschappers moeten onafhankelijk kunnen werken, zonder bemoeienis, druk of sturing
Helemaal niet akkoord 1.6% 0% 0% 0% 0% 0% 1.6% 2.2% 0.7% 0% 3.3% 0% 2.1%
Eerder niet akkoord 10.2% 0% 0% 0% 0% 0% 10.2% 6.7% 16.3% A 11.6% 8.8% 17.8% B 7.4%
Neutraal 13.2% 0% 0% 0% 0% 0% 13.2% 11.5% 16.2% 13.7% 12.8% 15.1% 12.8%
Eerder wel akkoord 42.1% 0% 0% 0% 0% 0% 42.1% 44% 38.9% 46.9% 37.4% 35% 44.5%
Helemaal akkoord 32.2% 0% 0% 0% 0% 0% 32.2% 34.6% 28% 27.9% 36.3% 32.1% 32.4%
Geen mening 0.7% 0% 0% 0% 0% 0% 0.7% 1.1% 0% 0% 1.4% 0% 0.9%
Wetenschappers moeten onderzoek kunnen doen, ook als dat niet direct praktisch resultaat oplevert
Helemaal niet akkoord 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Eerder niet akkoord 4.8% 0% 0% 0% 0% 0% 4.8% 4% 6.2% 4.9% 4.3% 2.8% 4.8%
Neutraal 6.2% 0% 0% 0% 0% 0% 6.2% 7.5% 4.1% 5.7% 6.9% 5.2% 6.6%
Eerder wel akkoord 55.3% 0% 0% 0% 0% 0% 55.3% 52.9% 59.6% 57.8% 53% 64.4% 53%
Helemaal akkoord 32.3% 0% 0% 0% 0% 0% 32.3% 33.5% 30.1% 30.3% 34.5% 27.6% 33.9%
Geen mening 1.3% 0% 0% 0% 0% 0% 1.3% 2.1% 0% 1.3% 1.4% 0% 1.7%
Wetenschappers moeten vooral onderzoek doen dat onmiddellijk praktisch nut oplevert voor de maatschappij
Helemaal niet akkoord 4% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 5.3% 1.7% 2.6% 5.5% 2.8% 4.4%
Eerder niet akkoord 33.8% 0% 0% 0% 0% 0% 33.8% 31.2% 38.2% 41.2% B 26.3% 33.9% 34%
Neutraal 25.8% 0% 0% 0% 0% 0% 25.8% 29.6% 19.3% 31.4% 20.2% 37.9% B 21.8%
Eerder wel akkoord 27.5% 0% 0% 0% 0% 0% 27.5% 23.2% 35% 17.2% 37.8% A 22.4% 29.2%
Helemaal akkoord 6.7% 0% 0% 0% 0% 0% 6.7% 7.2% 5.8% 4.7% 8.8% 3% 7.8%
Geen mening 2.2% 0% 0% 0% 0% 0% 2.2% 3.4% 0% 2.9% 1.4% 0% 2.8%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappers moeten streng gecontroleerd worden op fouten en fraude
Niet akkoord 3.1% 0% 0% 0% 0% 0% 3.1% 2.9% 3.4% 3.6% 2.6% 2.8% 3.2%
Neutraal 13.5% 0% 0% 0% 0% 0% 13.5% 16% 9.3% 17.9% 9% 5.6% 15.9%
Akkoord 82.1% 0% 0% 0% 0% 0% 82.1% 80% 85.6% 78.5% 85.7% 91.6% B 79.2%
Geen mening 1.3% 0% 0% 0% 0% 0% 1.3% 1.1% 1.7% 0% 2.6% 0% 1.7%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappers moeten onafhankelijk kunnen werken, zonder bemoeienis, druk of sturing
Niet akkoord 11.8% 0% 0% 0% 0% 0% 11.8% 8.8% 17% 11.6% 12.1% 17.8% 9.5%
Neutraal 13.2% 0% 0% 0% 0% 0% 13.2% 11.5% 16.2% 13.7% 12.8% 15.1% 12.8%
Akkoord 74.3% 0% 0% 0% 0% 0% 74.3% 78.6% 66.8% 74.8% 73.7% 67% 76.9%
Geen mening 0.7% 0% 0% 0% 0% 0% 0.7% 1.1% 0% 0% 1.4% 0% 0.9%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappers moeten onderzoek kunnen doen, ook als dat niet direct praktisch resultaat oplevert
Niet akkoord 4.8% 0% 0% 0% 0% 0% 4.8% 4% 6.2% 4.9% 4.3% 2.8% 4.8%
Neutraal 6.2% 0% 0% 0% 0% 0% 6.2% 7.5% 4.1% 5.7% 6.9% 5.2% 6.6%
Akkoord 87.6% 0% 0% 0% 0% 0% 87.6% 86.4% 89.7% 88.1% 87.5% 92% 86.9%
Geen mening 1.3% 0% 0% 0% 0% 0% 1.3% 2.1% 0% 1.3% 1.4% 0% 1.7%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappers moeten vooral onderzoek doen dat onmiddellijk praktisch nut oplevert voor de maatschappij
Niet akkoord 37.8% 0% 0% 0% 0% 0% 37.8% 36.6% 39.9% 43.8% 31.8% 36.7% 38.4%
Neutraal 25.8% 0% 0% 0% 0% 0% 25.8% 29.6% 19.3% 31.4% 20.2% 37.9% B 21.8%
Akkoord 34.2% 0% 0% 0% 0% 0% 34.2% 30.4% 40.8% 21.9% 46.6% A 25.4% 37%
Geen mening 2.2% 0% 0% 0% 0% 0% 2.2% 3.4% 0% 2.9% 1.4% 0% 2.8%
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Interessant - Saai
< < < 31.4% 15.8% 15.9% 19.1% 19.9% 20.2% 31.4% A B C 34.2% 26.6% 34.3% 28.6% 36.6% 30.2%
< < 33.2% 43.5% 42.6% 39.8% 35.1% 34.7% 33.2% 34.3% 31.2% 34.2% 32.3% 38.6% 31.8%
< 19.5% 15.8% 19.3% 17.3% 25.5% 23.3% 19.5% 17.2% 23.5% 21.8% 17.4% 18.8% 19.2%
Neutraal 6.5% 7.2% 9.1% 10.1% 7.7% 8.8% 6.5% 7% 5.7% 6.1% 6.6% 3.1% 7.5%
> 4.7% 8.6% 7.3% 6.3% 5.5% 4.5% 4.7% 3.8% 6.3% 1.3% 8.2% A 2.9% 5.3%
> > 3.4% 8.6% 4.3% 5.4% 4.7% 7.1% 3.4% 1.6% 6.6% 1% 5.9% 0% 4.4%
> > > 1.2% 0.5% 1.6% 2.1% 1.5% 1.4% 1.2% 1.9% 0% 1.4% 1% 0% 1.5%
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Enggeestig - Open
< < < 1.6% 0.5% 0.7% 1% 1.5% 1.5% 1.6% 1.1% 2.3% 1.4% 1.3% 0% 2%
< < 7.4% 3.3% 2.9% 3.7% 3.5% 3.4% 7.4% 3.8% 13.5% A 6.3% 8.6% 0% 9.5%
< 5.3% 12.9% 12.1% 8% 10.4% 7% 5.3% 5.2% 5.6% 3.6% 7.1% 8.3% 4.5%
Neutraal 20.3% 27.3% 25.9% 21.7% 20.7% 23.6% 20.3% 22.7% 16.1% 20% 20.6% 19.5% 19.9%
> 26% 23.9% 28.8% 29.6% 31.4% 27.4% 26% 31.7% B 16.2% 27.4% 24.6% 22.3% 27.2%
> > 22.4% 25.4% 23.5% 27.8% 26.1% 27.8% 22.4% 17.5% 30.7% A 24.5% 20.3% 24.1% 22%
> > > 17.1% 6.7% 6.2% 8.1% 6.4% 9.4% 17.1% A B C D 18.1% 15.5% 16.8% 17.5% 25.7% 14.8%
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Goed in communiceren - Slecht in communiceren
< < < 5.9% 2.4% 1% 2.1% 2.9% 1.9% 5.9% 4.6% 8% 3.8% 7.9% 4.1% 6.4%
< < 11.8% 8.1% 6.5% 11.7% 8.2% 11.3% 11.8% 7.5% 19.2% A 13.5% 10.2% 18.5% 10%
< 15% 24.4% 19.8% 20.5% 21.8% 13.9% 15% 15.2% 14.8% 17.6% 12.5% 16.9% 14.6%
Neutraal 33.8% 30.6% 38.2% 31.4% 31.7% 43.7% 33.8% 39.9% B 23.2% 39.7% 27.9% 47.0% B 30.2%
> 19.7% 23.9% 21.6% 23.7% 24.9% 22.4% 19.7% 22.2% 15.5% 16% 23.6% 7.6% 22.6% A
> > 9% 9.6% 11.5% 9.2% 6.6% 6.1% 9% 6.2% 13.6% 5% 12.6% 2.9% 10.8%
> > > 4.8% 1% 1.4% 1.3% 3.9% 0.7% 4.8% 4.3% 5.6% 4.3% 5.4% 3.1% 5.3%
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Op zichzelf - Open naar de buitenwereld
< < < 5.3% 2.4% 1.5% 1.3% 3.8% 1% 5.3% 4.1% 7.5% 2.6% 7.7% 0% 6.9%
< < 12.9% 11% 15.6% 12.3% 10.4% 7.9% 12.9% 12.2% 14.1% 12.7% 13.1% 10.7% 13.6%
< 17.9% 27.3% 25.7% 26.2% 24.7% 23.5% 17.9% 16.2% 20.6% 15.2% 20.6% 15.1% 18.1%
Neutraal 30.7% 34% 29.3% 28.5% 27.8% 37.3% 30.7% 31.6% 29.2% 27.4% 34.2% 32% 30.5%
> 21.6% 13.9% 16% 20.2% 19.6% 17.5% 21.6% 22.7% 19.9% 28.3% B 15% 27.5% 20.1%
> > 9.5% 10.5% 11.2% 10.6% 11.1% 10.3% 9.5% 11.3% 6.3% 9.6% 9.4% 10.7% 9.2%
> > > 2.1% 1% 0.7% 0.9% 2.6% 2.5% 2.1% 1.9% 2.4% 4.1% 0% 4.1% 1.5%
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Eerlijk - Oneerlijk
< < < 11.2% 4.3% 5.1% 5.7% 10.5% 7.3% 11.2% 11.1% 11.6% 9.3% 12.9% 8.7% 12%
< < 42% 24.9% 23.1% 28.6% 31.7% 32.1% 42.0% A B C 38.6% 47.8% 46.4% 37.7% 49.9% 40%
< 21.8% 24.4% 26.3% 31.7% 26% 26.6% 21.8% 24.1% 17.9% 17.6% 26.2% 23.9% 21.3%
Neutraal 19.9% 33.0% D F 32.4% D F 23.8% 19.9% 24.5% 19.9% 21.7% 16.9% 22.2% 17.7% 14.5% 20.9%
> 2.9% 7.7% 9.6% 4.7% 6.4% 6.4% 2.9% 1.1% 5.9% A 2.5% 3.2% 2.9% 2.9%
> > 1.5% 4.8% 2.9% 4.2% 4.6% 2.6% 1.5% 2.4% 0% 2% 1% 0% 2%
> > > 0.7% 1% 0.5% 1.3% 0.9% 0.7% 0.7% 1.1% 0% 0% 1.4% 0% 0.9%
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Ethisch - Onethisch
< < < 9.7% 2.9% 2.6% 6% 8.4% 7.5% 9.7% B 5.1% 17.5% A 9.8% 9.6% 12.2% 9.1%
< < 29.4% 19.1% 21.4% 23.8% 27% 21.7% 29.4% 34% 21.7% 32.6% 26.4% 40.8% 26.4%
< 34.3% 30.6% 30.9% 28.2% 31% 30.1% 34.3% 34.1% 34.5% 34.4% 34.2% 20.5% 38.4% A
Neutraal 20.6% 32.5% 29% 30% 22.9% 30.8% 20.6% 20.6% 20.5% 18.6% 22.6% 23.6% 19.2%
> 3.4% 12.4% F 13.0% E F 7.5% 6% 5.1% 3.4% 5.4% 0% 1% 5.9% 0% 4.4%
> > 1.8% 2.4% 2.8% 4.4% 3.3% 3.5% 1.8% 0.8% 3.5% 2.3% 1.3% 2.9% 1.5%
> > > 0.8% 0% 0.3% 0% 1.5% 1.2% 0.8% 0% 2.3% 1.3% 0% 0% 1.1%
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Onbetrouwbaar - Betrouwbaar
< < < 0.2% 0% 1.4% 0.4% 1.3% 0.7% 0.2% 0% 0.6% 0% 0% 0% 0.3%
< < 0.7% 2.9% 1.8% 3% 0.7% 1.8% 0.7% 1.1% 0% 1.4% 0% 0% 0.9%
< 1.2% 3.8% 3.2% 2.5% 1.1% 2.5% 1.2% 0.8% 1.8% 1% 1.3% 2.3% 0.8%
Neutraal 13.4% 19.1% 17.3% 13.5% 11.8% 14.3% 13.4% 14.4% 11.5% 9.8% 17% 9.3% 13.9%
> 23.9% 32.1% 36% 29.4% 25.4% 26.1% 23.9% 25.2% 21.8% 18.4% 29.6% 21.6% 24.7%
> > 46.6% 33% 32.4% 41.9% 44.5% 42.1% 46.6% B 47.7% 44.8% 58.1% B 35.3% 55.8% 44.4%
> > > 14% 9.1% 7.9% 9.4% 15.2% 12.5% 14% 10.8% 19.5% 11.3% 16.8% 11% 15%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Interessant - Saai
<<<, <<, < 84.1% 75.1% 77.8% 76.2% 80.5% 78.1% 84.1% 85.7% 81.4% 90.3% B 78.3% 94.0% B 81.2%
Neutraal 6.5% 7.2% 9.1% 10.1% 7.7% 8.8% 6.5% 7% 5.7% 6.1% 6.6% 3.1% 7.5%
>, >>, >>> 9.4% 17.7% 13.2% 13.8% 11.7% 13% 9.4% 7.3% 12.9% 3.6% 15.2% A 2.9% 11.2%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Enggeestig - Open
<<<, <<, < 14.3% 16.7% 15.6% 12.7% 15.4% 11.9% 14.3% 10.1% 21.4% A 11.3% 16.9% 8.3% 16.1%
Neutraal 20.3% 27.3% 25.9% 21.7% 20.7% 23.6% 20.3% 22.7% 16.1% 20% 20.6% 19.5% 19.9%
>, >>, >>> 65.5% 56% 58.5% 65.6% 63.9% 64.5% 65.5% 67.2% 62.5% 68.7% 62.5% 72.1% 64%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Goed in communiceren - Slecht in communiceren
<<<, <<, < 32.7% 34.9% 27.3% 34.3% 32.9% 27.1% 32.7% 27.3% 42.0% A 35% 30.6% 39.4% 31.1%
Neutraal 33.8% 30.6% 38.2% 31.4% 31.7% 43.7% 33.8% 39.9% B 23.2% 39.7% 27.9% 47.0% B 30.2%
>, >>, >>> 33.5% 34.4% 34.5% 34.2% 35.4% 29.2% 33.5% 32.8% 34.8% 25.3% 41.5% A 13.6% 38.7% A
Gehercodeerd naar 3 cat.
Op zichzelf - Open naar de buitenwereld
<<<, <<, < 36.1% 40.7% 42.8% 39.8% 38.9% 32.4% 36.1% 32.5% 42.3% 30.5% 41.4% 25.8% 38.6%
Neutraal 30.7% 34% 29.3% 28.5% 27.8% 37.3% 30.7% 31.6% 29.2% 27.4% 34.2% 32% 30.5%
>, >>, >>> 33.2% 25.4% 27.9% 31.7% 33.3% 30.3% 33.2% 35.9% 28.6% 42.1% B 24.3% 42.2% 30.9%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Eerlijk - Oneerlijk
<<<, <<, < 75% 53.6% 54.6% 66% 68.2% A B 65.9% 75.0% A B 73.7% 77.2% 73.2% 76.7% 82.6% 73.4%
Neutraal 19.9% 33.0% D F 32.4% D F 23.8% 19.9% 24.5% 19.9% 21.7% 16.9% 22.2% 17.7% 14.5% 20.9%
>, >>, >>> 5.1% 13.4% 13% 10.2% 11.9% 9.6% 5.1% 4.6% 5.9% 4.6% 5.6% 2.9% 5.7%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ethisch - Onethisch
<<<, <<, < 73.4% 52.6% 54.9% 58% 66.3% A 59.4% 73.4% A B C E 73.2% 73.7% 76.9% 70.2% 73.5% 73.8%
Neutraal 20.6% 32.5% 29% 30% 22.9% 30.8% 20.6% 20.6% 20.5% 18.6% 22.6% 23.6% 19.2%
>, >>, >>> 6.1% 14.8% 16.1% F 11.9% 10.8% 9.8% 6.1% 6.2% 5.8% 4.6% 7.2% 2.9% 7%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Onbetrouwbaar - Betrouwbaar
<<<, <<, < 2.1% 6.7% 6.4% 5.9% 3.1% 5% 2.1% 1.9% 2.3% 2.4% 1.3% 2.3% 2%
Neutraal 13.4% 19.1% 17.3% 13.5% 11.8% 14.3% 13.4% 14.4% 11.5% 9.8% 17% 9.3% 13.9%
>, >>, >>> 84.6% 74.2% 76.3% 80.7% 85.1% 80.7% 84.6% 83.7% 86.1% 87.8% 81.7% 88.4% 84.1%

ONDERSTEUNING VOOR WETENSCHAP

 • Filter:
 • Totaal
 • Vergelijking 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
 • Geslacht
 • Wat waren de belangrijkste vakken van de richting waarin u uw hoogste diploma behaalde?
 • Beroepsmatig actief (geweest) in wetenschap of technologie
Vragen Antwoorden Totaal
211
2018
(A) 211
2019
(B) 235
2020
(C) 277
2021
(D) 248
2022
(E) 233
2023
(F) 211
Man
(A) 134
Vrouw
(B) 77
Exact wetenschappelijke richting
(A) 107
Andere
(B) 104
Ja
(A) 48
Neen
(B) 162
Wetenschappelijk onderzoek moet door de overheid gesubsidieerd worden
Helemaal niet akkoord 0.2% 0% 0.8% 1.3% 2.5% 1.1% 0.2% 0% 0.6% 0% 0% 0% 0.3%
Eerder niet akkoord 3.9% 3.8% 5.7% 3.4% 6.7% 4.4% 3.9% 2.7% 5.9% 2% 5.7% 5% 3.5%
Neutraal 11% 15.2% 16.8% 12.5% 11.4% 14.9% 11% 13.4% 7% 15.3% B 6.7% 9% 11%
Eerder wel akkoord 48.9% 39.8% 50.2% 52.2% E 48.1% 39% 48.9% 47.5% 51.3% 53.7% 44.2% 38.4% 52.3%
Helemaal akkoord 34.7% 41.2% B 26.2% 30.2% 30.4% 40.2% B 34.7% 34.3% 35.3% 27.7% 42.0% A 47.6% B 31.1%
Geen mening 1.3% 0% 0.3% 0.4% 0.9% 0.5% 1.3% 2.1% 0% 1.3% 1.4% 0% 1.7%
Zelfs indien het geen onmiddellijke voordelen biedt, moet wetenschappelijk onderzoek dat onze kennis vergroot, door de overheid gesubsidieerd worden
Helemaal niet akkoord 1.6% 0.9% 2.9% 3.1% 4.2% 2.8% 1.6% 0.8% 3% 1% 1.8% 0% 2.1%
Eerder niet akkoord 9.4% 12.3% 14% 9.7% 12.4% 8.9% 9.4% 10.2% 8% 9.1% 9.7% 11% 8.3%
Neutraal 17% 19.9% 17.2% 16.9% 15.9% 20.1% 17% 16.6% 17.8% 19.5% 14.5% 16.6% 17.3%
Eerder wel akkoord 42.7% 39.3% 45.2% 51% 49.5% 41.4% 42.7% 40.3% 47% 45.7% 39.9% 50% 40.9%
Helemaal akkoord 26.7% 27.5% 20.2% 18.9% 16.8% 26.2% 26.7% 28.2% 24.1% 23.3% 30.3% 22.4% 28.2%
Geen mening 2.5% 0% 0.3% 0.4% 1.2% 0.5% 2.5% 4% 0% 1.3% 3.8% 0% 3.3%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappelijk onderzoek moet door de overheid gesubsidieerd worden
Niet akkoord 4.1% 3.8% 6.4% 4.7% 9.2% 5.4% 4.1% 2.7% 6.5% 2% 5.7% 5% 3.8%
Neutraal 11% 15.2% 16.8% 12.5% 11.4% 14.9% 11% 13.4% 7% 15.3% B 6.7% 9% 11%
Akkoord 83.6% 81% 76.4% 82.4% 78.5% 79.2% 83.6% 81.8% 86.6% 81.4% 86.2% 86% 83.4%
Geen mening 1.3% 0% 0.3% 0.4% 0.9% 0.5% 1.3% 2.1% 0% 1.3% 1.4% 0% 1.7%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Zelfs indien het geen onmiddellijke voordelen biedt, moet wetenschappelijk onderzoek dat onze kennis vergroot, door de overheid gesubsidieerd worden
Niet akkoord 11% 13.3% 17% 12.8% 16.6% 11.8% 11% 11% 11% 10.1% 11.5% 11% 10.4%
Neutraal 17% 19.9% 17.2% 16.9% 15.9% 20.1% 17% 16.6% 17.8% 19.5% 14.5% 16.6% 17.3%
Akkoord 69.5% 66.8% 65.5% 69.9% 66.2% 67.6% 69.5% 68.5% 71.2% 69.1% 70.2% 72.4% 69%
Geen mening 2.5% 0% 0.3% 0.4% 1.2% 0.5% 2.5% 4% 0% 1.3% 3.8% 0% 3.3%

BETROKKENHEID BIJ WETENSCHAP

 • Filter:
 • Totaal
 • Vergelijking 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
 • Geslacht
 • Wat waren de belangrijkste vakken van de richting waarin u uw hoogste diploma behaalde?
 • Beroepsmatig actief (geweest) in wetenschap of technologie
Vragen Antwoorden Totaal
211
2018
(A) 211
2019
(B) 235
2020
(C) 277
2021
(D) 248
2022
(E) 233
2023
(F) 211
Man
(A) 134
Vrouw
(B) 77
Exact wetenschappelijke richting
(A) 107
Andere
(B) 104
Ja
(A) 48
Neen
(B) 162
Ik wil graag betrokken worden bij (de uitvoering van) een wetenschappelijk onderzoeksproject
Helemaal niet akkoord 3.7% 1.9% 4.9% 4.1% 4% 4.1% 3.7% 1.6% 7.3% A 1% 6.5% A 0% 4.8%
Eerder niet akkoord 24.7% 19.4% 16.4% 14.1% 15.4% 17% 24.7% C 26% 22.4% 22.9% 26.6% 12.5% 28.4% A
Neutraal 19.4% 28.4% 31.3% 32.2% F 24.8% 26.4% 19.4% 21.3% 16% 18.3% 20.5% 24.2% 18.1%
Eerder wel akkoord 35.8% 35.5% 34.4% 36% 40.2% 37.5% 35.8% 35.1% 37% 35.8% 35.5% 40.8% 33.9%
Helemaal akkoord 15.8% 14.2% 11.6% 12.6% 13.3% 13.4% 15.8% 14.9% 17.3% 22.0% B 9.5% 22.5% 13.9%
Geen mening 0.7% 0.5% 1.5% 0.9% 2.1% 1.6% 0.7% 1.1% 0% 0% 1.4% 0% 0.9%
Ik ben geïnteresseerd om deel te nemen aan een discussie of gesprek met wetenschappers
Helemaal niet akkoord 7.2% 2.8% 4.3% 4.4% 7% 5% 7.2% 5.4% 10.3% 2.9% 11.6% A 1.1% 9%
Eerder niet akkoord 19.7% 20.4% 16.2% 15.8% 15.7% 12.9% 19.7% 17.4% 23.7% 16.4% 22.8% 5% 24.2% A
Neutraal 18.7% 25.6% 26% 21.1% 22.9% 25.1% 18.7% 18.9% 18.3% 17.1% 20.4% 21.5% 18%
Eerder wel akkoord 34.1% 31.8% 37.7% 40% 38% 42.4% 34.1% 35.1% 32.2% 37.4% 30.8% 47.3% B 29.7%
Helemaal akkoord 19.7% 17.5% 15.3% 18.3% 15.1% 13.1% 19.7% 22.1% 15.5% 26.3% B 13% 25% 18.3%
Geen mening 0.7% 1.9% 0.4% 0.4% 1.4% 1.4% 0.7% 1.1% 0% 0% 1.4% 0% 0.9%
Wetenschap houdt weinig rekening met de mening van mensen zoals u en ik
Helemaal niet akkoord 6.2% 4.7% 2.5% 4.3% 5.3% 4.7% 6.2% 4.8% 8.6% 5.7% 6.7% 5.6% 6.4%
Eerder niet akkoord 22% 24.2% 25.5% 26.4% 30.8% 26.6% 22% 20.2% 25.2% 22.8% 21.3% 29.8% 19.9%
Neutraal 42.8% 34.6% 30% 33.8% 29.8% 32.2% 42.8% 42.9% 42.6% 40.7% 44.8% 45% 42.5%
Eerder wel akkoord 23.7% 29.9% 31.2% 26.2% 22.8% 27.6% 23.7% 28.1% B 16.1% 26.5% 20.8% 19.6% 24.4%
Helemaal akkoord 3.1% 5.2% 8.6% 8.2% 7.3% 5.8% 3.1% 3% 3.4% 2.6% 3.7% 0% 4.1%
Geen mening 2.2% 1.4% 2.1% 1% 4.1% 3.1% 2.2% 1.1% 4.1% 1.7% 2.6% 0% 2.8%
Ik zou graag wel een keer mee willen beslissen wat wetenschap zou moeten onderzoeken
Helemaal niet akkoord 5.6% 4.3% 4.5% 6.1% 7.7% 3.7% 5.6% 5.9% 5.1% 3.4% 8% 0% 7.3%
Eerder niet akkoord 19.3% 15.2% 17.8% 15.2% 15.6% 18.6% 19.3% 20.3% 17.5% 23.5% 15.1% 19.2% 19.5%
Neutraal 25.4% 33.2% 25.1% 26.2% 24% 25.2% 25.4% 23.3% 29% 26.7% 24.1% 37.3% B 22%
Eerder wel akkoord 29.1% 34.1% 37.1% 38.5% 35.5% 35.2% 29.1% 33.2% 22.1% 23.8% 34.8% 20.8% 31.1%
Helemaal akkoord 19.4% 12.8% 14.8% 13.5% 15.7% 14.2% 19.4% 16.2% 25% 22.1% 16.7% 22.7% 18.6%
Geen mening 1.1% 0.5% 0.7% 0.5% 1.4% 3% 1.1% 1.1% 1.3% 0.5% 1.4% 0% 1.5%
Wetenschappers leveren te weinig inspanningen om het publiek op een begrijpelijke manier te informeren over hun werk
Helemaal niet akkoord 3.2% 0% 1.2% 3.5% 1.4% 0.8% 3.2% 4% 1.7% 3.9% 2.4% 6.5% 2.2%
Eerder niet akkoord 22.1% 17.5% 16.9% 20.9% 25.3% 21.2% 22.1% 22.6% 21.4% 31.5% B 12.2% 32.9% B 19.1%
Neutraal 23.7% 20.4% 26.1% 22.8% 22.5% 26.4% 23.7% 22.4% 25.8% 18.9% 28.6% 23.5% 23.9%
Eerder wel akkoord 40.1% 46% 39.2% 43.4% 36.8% 38.6% 40.1% 40% 40.1% 33.3% 47.2% A 31.3% 42.9%
Helemaal akkoord 10.3% 16.1% 14.7% 9.4% 13.1% 11.6% 10.3% 9.9% 11% 12.4% 8.2% 5.8% 11%
Geen mening 0.7% 0% 2% 0% 0.9% 1.4% 0.7% 1.1% 0% 0% 1.4% 0% 0.9%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik wil graag betrokken worden bij (de uitvoering van) een wetenschappelijk onderzoeksproject
Niet akkoord 28.4% 21.3% 21.3% 18.2% 19.5% 21.1% 28.4% 27.6% 29.7% 23.9% 33.1% 12.5% 33.2% A
Neutraal 19.4% 28.4% 31.3% 32.2% F 24.8% 26.4% 19.4% 21.3% 16% 18.3% 20.5% 24.2% 18.1%
Akkoord 51.6% 49.8% 46% 48.6% 53.5% 50.9% 51.6% 50% 54.3% 57.8% 45% 63.4% 47.8%
Geen mening 0.7% 0.5% 1.5% 0.9% 2.1% 1.6% 0.7% 1.1% 0% 0% 1.4% 0% 0.9%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik ben geïteresseerd om deel te nemen aan een discussie of gesprek met wetenschappers
Niet akkoord 26.9% 23.2% 20.6% 20.2% 22.6% 17.9% 26.9% 22.8% 34% 19.2% 34.4% A 6.2% 33.1% A
Neutraal 18.7% 25.6% 26% 21.1% 22.9% 25.1% 18.7% 18.9% 18.3% 17.1% 20.4% 21.5% 18%
Akkoord 53.7% 49.3% 53% 58.3% 53.1% 55.6% 53.7% 57.2% 47.8% 63.7% B 43.8% 72.3% B 48%
Geen mening 0.7% 1.9% 0.4% 0.4% 1.4% 1.4% 0.7% 1.1% 0% 0% 1.4% 0% 0.9%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap houdt weinig rekening met de mening van mensen zoals u en ik
Niet akkoord 28.2% 28.9% 28% 30.8% 36.1% 31.3% 28.2% 25% 33.8% 28.5% 28% 35.4% 26.3%
Neutraal 42.8% 34.6% 30% 33.8% 29.8% 32.2% 42.8% 42.9% 42.6% 40.7% 44.8% 45% 42.5%
Akkoord 26.8% 35.1% 39.8% 34.4% 30.1% 33.4% 26.8% 31% 19.5% 29.1% 24.6% 19.6% 28.4%
Geen mening 2.2% 1.4% 2.1% 1% 4.1% 3.1% 2.2% 1.1% 4.1% 1.7% 2.6% 0% 2.8%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik zou graag wel een keer mee willen beslissen wat wetenschap zou moeten onderzoeken
Niet akkoord 24.9% 19.4% 22.3% 21.3% 23.3% 22.3% 24.9% 26.2% 22.7% 26.9% 23.1% 19.2% 26.8%
Neutraal 25.4% 33.2% 25.1% 26.2% 24% 25.2% 25.4% 23.3% 29% 26.7% 24.1% 37.3% B 22%
Akkoord 48.6% 46.9% 51.9% 52% 51.3% 49.4% 48.6% 49.4% 47.1% 45.9% 51.5% 43.5% 49.7%
Geen mening 1.1% 0.5% 0.7% 0.5% 1.4% 3% 1.1% 1.1% 1.3% 0.5% 1.4% 0% 1.5%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappers leveren te weinig inspanningen om het publiek op een begrijpelijke manier te informeren over hun werk
Niet akkoord 25.3% 17.5% 18% 24.4% 26.7% 22% 25.3% 26.6% 23.1% 35.4% B 14.6% 39.4% B 21.3%
Neutraal 23.7% 20.4% 26.1% 22.8% 22.5% 26.4% 23.7% 22.4% 25.8% 18.9% 28.6% 23.5% 23.9%
Akkoord 50.4% 62.1% 53.9% 52.8% 49.9% 50.2% 50.4% 49.9% 51.1% 45.7% 55.4% 37.1% 53.9% A
Geen mening 0.7% 0% 2% 0% 0.9% 1.4% 0.7% 1.1% 0% 0% 1.4% 0% 0.9%
Soms vinden mensen het moeilijk om zich in te zetten voor wetenschap en technologie. In hoeverre zijn volgende zaken voor u een belemmering om u meer met wetenschap en technologie bezig te houden?
Het gevoel dat je niet welkom bent of dat het niets voor jou is
Helemaal geen belemmering 16.2% 0% 0% 0% 0% 0% 16.2% 17.3% 14.4% 25.6% B 6.6% 26.1% B 13.4%
Eerder geen belemmering 48% 0% 0% 0% 0% 0% 48% 44.8% 53.6% 48.6% 47.6% 52% 46.5%
Eerder wel een belemmering 29.2% 0% 0% 0% 0% 0% 29.2% 34.2% B 20.7% 23.2% 35.2% 21.9% 31.6%
Zeker wel een belemmering 6.6% 0% 0% 0% 0% 0% 6.6% 3.8% 11.3% A 2.6% 10.6% A 0% 8.5%
Soms vinden mensen het moeilijk om zich in te zetten voor wetenschap en technologie. In hoeverre zijn volgende zaken voor u een belemmering om u meer met wetenschap en technologie bezig te houden?
Bezorgdheid over privacy (bijv. angst voor misbruik van persoonlijke gegevens)
Helemaal geen belemmering 19.7% 0% 0% 0% 0% 0% 19.7% 22.4% 15.1% 23.2% 16.2% 23.9% 18.6%
Eerder geen belemmering 40% 0% 0% 0% 0% 0% 40% 39.7% 40.7% 41.5% 38.7% 38.8% 40.6%
Eerder wel een belemmering 31.4% 0% 0% 0% 0% 0% 31.4% 30% 33.9% 29.1% 34% 31.5% 30.9%
Zeker wel een belemmering 8.9% 0% 0% 0% 0% 0% 8.9% 8% 10.4% 6.3% 11.1% 5.8% 9.8%
Soms vinden mensen het moeilijk om zich in te zetten voor wetenschap en technologie. In hoeverre zijn volgende zaken voor u een belemmering om u meer met wetenschap en technologie bezig te houden?
Gebrek aan financiële middelen
Helemaal geen belemmering 14.6% 0% 0% 0% 0% 0% 14.6% 13.3% 16.7% 16.8% 11.9% 13.1% 15.1%
Eerder geen belemmering 40.1% 0% 0% 0% 0% 0% 40.1% 41% 38.6% 44.5% 35.8% 54.7% B 35.5%
Eerder wel een belemmering 34.5% 0% 0% 0% 0% 0% 34.5% 36% 31.9% 30.4% 38.9% 27% 36.9%
Zeker wel een belemmering 10.8% 0% 0% 0% 0% 0% 10.8% 9.6% 12.8% 8.3% 13.4% 5.2% 12.5%
Soms vinden mensen het moeilijk om zich in te zetten voor wetenschap en technologie. In hoeverre zijn volgende zaken voor u een belemmering om u meer met wetenschap en technologie bezig te houden?
Gebrek aan of slechte kwaliteit van activiteiten of evenementen in verband met wetenschap en technologie in uw buurt
Helemaal geen belemmering 7.9% 0% 0% 0% 0% 0% 7.9% 9% 5.8% 10.6% 5.1% 14% 6.1%
Eerder geen belemmering 42.3% 0% 0% 0% 0% 0% 42.3% 38.4% 48.9% 45.8% 38.4% 39% 43.5%
Eerder wel een belemmering 42.8% 0% 0% 0% 0% 0% 42.8% 43.7% 41.1% 36.3% 49.6% 44.2% 42%
Zeker wel een belemmering 7.1% 0% 0% 0% 0% 0% 7.1% 8.8% 4.1% 7.3% 7% 2.8% 8.4%
Soms vinden mensen het moeilijk om zich in te zetten voor wetenschap en technologie. In hoeverre zijn volgende zaken voor u een belemmering om u meer met wetenschap en technologie bezig te houden?
Gebrek aan informatie over activiteiten of evenementen op het gebied van wetenschap en technologie
Helemaal geen belemmering 9.3% 0% 0% 0% 0% 0% 9.3% 10.1% 7.9% 11.1% 7% 19.8% B 6.3%
Eerder geen belemmering 30.9% 0% 0% 0% 0% 0% 30.9% 29.3% 33.8% 31.1% 30.9% 35.7% 29.1%
Eerder wel een belemmering 47.7% 0% 0% 0% 0% 0% 47.7% 48.3% 46.6% 46.6% 49% 41.8% 49.7%
Zeker wel een belemmering 12.1% 0% 0% 0% 0% 0% 12.1% 12.3% 11.8% 11.2% 13.1% 2.8% 14.9% A
Soms vinden mensen het moeilijk om zich in te zetten voor wetenschap en technologie. In hoeverre zijn volgende zaken voor u een belemmering om u meer met wetenschap en technologie bezig te houden?
Gebrek aan belangstelling
Helemaal geen belemmering 27.1% 0% 0% 0% 0% 0% 27.1% 27.4% 26.6% 33.5% B 20.3% 35.8% 24.8%
Eerder geen belemmering 49.7% 0% 0% 0% 0% 0% 49.7% 50.4% 48.5% 47.3% 52.4% 42.8% 52%
Eerder wel een belemmering 20.1% 0% 0% 0% 0% 0% 20.1% 18.7% 22.5% 15.9% 24.4% 19.2% 19.8%
Zeker wel een belemmering 3.1% 0% 0% 0% 0% 0% 3.1% 3.5% 2.4% 3.4% 2.8% 2.3% 3.4%
Soms vinden mensen het moeilijk om zich in te zetten voor wetenschap en technologie. In hoeverre zijn volgende zaken voor u een belemmering om u meer met wetenschap en technologie bezig te houden?
Gebrek aan kennis op het gebied van wetenschap en technologie
Helemaal geen belemmering 12.1% 0% 0% 0% 0% 0% 12.1% 13.1% 10.5% 16.8% B 6.9% 27.4% B 7.1%
Eerder geen belemmering 41% 0% 0% 0% 0% 0% 41% 41.8% 39.7% 51.4% B 30.5% 46.3% 39.7%
Eerder wel een belemmering 34.2% 0% 0% 0% 0% 0% 34.2% 36% 31% 25.9% 42.8% A 18.5% 39.0% A
Zeker wel een belemmering 12.7% 0% 0% 0% 0% 0% 12.7% 9.1% 18.8% A 5.9% 19.7% A 7.8% 14.2%
Soms vinden mensen het moeilijk om zich in te zetten voor wetenschap en technologie. In hoeverre zijn volgende zaken voor u een belemmering om u meer met wetenschap en technologie bezig te houden?
Gebrek aan tijd
Helemaal geen belemmering 5.5% 0% 0% 0% 0% 0% 5.5% 5.4% 5.7% 9.1% B 1.4% 13.1% B 3.3%
Eerder geen belemmering 23.7% 0% 0% 0% 0% 0% 23.7% 22.6% 25.6% 26% 21.5% 25.6% 23.3%
Eerder wel een belemmering 52.6% 0% 0% 0% 0% 0% 52.6% 57.9% B 43.6% 51.8% 53.7% 40.1% 56.7% A
Zeker wel een belemmering 18.1% 0% 0% 0% 0% 0% 18.1% 14.1% 25.0% A 13.1% 23.4% 21.2% 16.7%
Gehercodeerd naar 2 cat.
Het gevoel dat je niet welkom bent of dat het niets voor jou is
Geen belemmering 64.2% 0% 0% 0% 0% 0% 64.2% 62% 68% 74.2% B 54.2% 78.1% B 59.9%
Een belemmering 35.8% 0% 0% 0% 0% 0% 35.8% 38% 32% 25.8% 45.8% A 21.9% 40.1% A
Gehercodeerd naar 2 cat.
Bezorgdheid over privacy (bijv. angst voor misbruik van persoonlijke gegevens)
Geen belemmering 59.7% 0% 0% 0% 0% 0% 59.7% 62% 55.7% 64.7% 54.9% 62.7% 59.3%
Een belemmering 40.3% 0% 0% 0% 0% 0% 40.3% 38% 44.3% 35.3% 45.1% 37.3% 40.7%
Gehercodeerd naar 2 cat.
Gebrek aan financiële middelen
Geen belemmering 54.7% 0% 0% 0% 0% 0% 54.7% 54.4% 55.3% 61.3% B 47.7% 67.7% B 50.6%
Een belemmering 45.3% 0% 0% 0% 0% 0% 45.3% 45.6% 44.7% 38.7% 52.3% A 32.3% 49.4% A
Gehercodeerd naar 2 cat.
Gebrek aan of slechte kwaliteit van activiteiten of evenementen in verband met wetenschap en technologie in uw buurt
Geen belemmering 50.1% 0% 0% 0% 0% 0% 50.1% 47.5% 54.8% 56.5% 43.4% 53% 49.6%
Een belemmering 49.9% 0% 0% 0% 0% 0% 49.9% 52.5% 45.2% 43.5% 56.6% 47% 50.4%
Gehercodeerd naar 2 cat.
Gebrek aan informatie over activiteiten of evenementen op het gebied van wetenschap en technologie
Geen belemmering 40.2% 0% 0% 0% 0% 0% 40.2% 39.4% 41.6% 42.2% 37.9% 55.5% B 35.4%
Een belemmering 59.8% 0% 0% 0% 0% 0% 59.8% 60.6% 58.4% 57.8% 62.1% 44.5% 64.6% A
Gehercodeerd naar 2 cat.
Gebrek aan belangstelling
Geen belemmering 76.8% 0% 0% 0% 0% 0% 76.8% 77.8% 75.1% 80.7% 72.7% 78.6% 76.8%
Een belemmering 23.2% 0% 0% 0% 0% 0% 23.2% 22.2% 24.9% 19.3% 27.3% 21.4% 23.2%
Gehercodeerd naar 2 cat.
Gebrek aan kennis op het gebied van wetenschap en technologie
Geen belemmering 53.1% 0% 0% 0% 0% 0% 53.1% 54.8% 50.2% 68.2% B 37.4% 73.7% B 46.8%
Een belemmering 46.9% 0% 0% 0% 0% 0% 46.9% 45.2% 49.8% 31.8% 62.6% A 26.3% 53.2% A
Gehercodeerd naar 2 cat.
Gebrek aan tijd
Geen belemmering 29.2% 0% 0% 0% 0% 0% 29.2% 28% 31.3% 35.1% B 22.9% 38.7% 26.6%
Een belemmering 70.8% 0% 0% 0% 0% 0% 70.8% 72% 68.7% 64.9% 77.1% A 61.3% 73.4%

WETENSCHAPPELIJKE (LEVENS)HOUDING

 • Filter:
 • Totaal
 • Vergelijking 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
 • Geslacht
 • Wat waren de belangrijkste vakken van de richting waarin u uw hoogste diploma behaalde?
 • Beroepsmatig actief (geweest) in wetenschap of technologie
Vragen Antwoorden Totaal
211
2018
(A) 211
2019
(B) 235
2020
(C) 277
2021
(D) 248
2022
(E) 233
2023
(F) 211
Man
(A) 134
Vrouw
(B) 77
Exact wetenschappelijke richting
(A) 107
Andere
(B) 104
Ja
(A) 48
Neen
(B) 162
Ik hou ervan om nieuwe kennis of inzichten te gebruiken om iets nieuws te maken of te ontwikkelen - Ik hou me niet echt bezig met het uitdenken of uitwerken van nieuwe ideeën; dat is eerder iets voor anderen
< < < 21.2% 12.3% 11.4% 9.6% 13% 13.2% 21.2% C 19.5% 24.3% 20.8% 21.3% 22.3% 21%
< < 31.1% 30.3% 33.4% 28.3% 26.6% 26.3% 31.1% 33.2% 27.6% 34.7% 27.6% 35.7% 29.3%
< 21.8% 26.5% 29.5% 31.1% 35.2% F 31.8% 21.8% 21.4% 22.5% 22.6% 21% 21.6% 22%
Neutraal 10.2% 16.6% 14% 16.6% 12% 16.2% 10.2% 11.2% 8.4% 12.1% 8.3% 12.1% 9.7%
> 9.7% 8.5% 8.4% 9.3% 8.9% 8.2% 9.7% 10.7% 7.9% 7.6% 11.9% 8.2% 10.2%
> > 3.8% 4.7% 1.3% 4.2% 3.9% 2.4% 3.8% 1.9% 7% 2.3% 5.3% 0% 4.9%
> > > 2.2% 0.9% 2% 0.9% 0.5% 1.9% 2.2% 2.2% 2.3% 0% 4.5% 0% 2.9%
Ik ga er meestal van uit dat informatie juist is, en trek niet snel iets in twijfel - Ik heb de neiging om informatie altijd te controleren op juistheid, door bv. ook andere bronnen te raadplegen
< < < 0.6% 1.4% 1.4% 0.9% 0.5% 1.8% 0.6% 0% 1.7% 0% 1.3% 0% 0.8%
< < 5.1% 6.6% 5.3% 4.7% 5.3% 6.2% 5.1% 5.6% 4.2% 1.8% 8.5% A 6.4% 4.7%
< 17.5% 10% 15.3% 16.5% 15.5% 14.9% 17.5% 13.4% 24.8% A 21.8% 13.2% 16.4% 18%
Neutraal 17.9% 19.9% 18.4% 12% 16.4% 23.1% C 17.9% 19.7% 14.8% 19.8% 16.1% 19.6% 17.6%
> 25.8% 33.6% 31.8% 35.1% 31.6% 31.7% 25.8% 26.4% 24.8% 25.8% 25.9% 29.1% 25%
> > 26.3% 21.8% 24.1% 23.9% 20.9% 17.6% 26.3% 28% 23.4% 25.6% 27.2% 23% 26.8%
> > > 6.7% 6.6% 3.7% 6.9% 9.9% 4.7% 6.7% 6.9% 6.3% 5.2% 7.9% 5.6% 7.1%
Ik wil altijd graag precies weten hoe zaken in mekaar zitten (bv. werking van machines, bepaalde natuurfenomenen, maatschappelijke tendensen, economische wetmatigheden,…) - De dingen zijn nu eenmaal zoals ze zijn, het heeft weinig nut om er te lang bij sti
< < < 21.3% 18.5% 15.8% 19.8% 21% 19.1% 21.3% 22.9% 18.5% 25.9% 16.7% 24.3% 20.6%
< < 38.9% 38.4% 31.1% 30% 32.2% 30% 38.9% 44.0% B 29.9% 38% 40% 30.5% 41%
< 23.5% 22.7% 32.5% 29.8% 31% 27.4% 23.5% 19.8% 30% 27.3% 19.6% 33% 20.8%
Neutraal 9.8% 10.9% 10.8% 11.2% 8.1% 14% 9.8% 8% 13% 7.5% 12.3% 12.3% 9.1%
> 4.5% 6.2% 7.6% 5.3% 5.3% 7% 4.5% 3.2% 6.8% 1.3% 7.4% A 0% 5.9%
> > 0.7% 2.4% 1% 3.4% 2.4% 1.8% 0.7% 1.1% 0% 0% 1.4% 0% 0.9%
> > > 1.3% 0.9% 1.2% 0.5% 0% 0.8% 1.3% 1.1% 1.7% 0% 2.7% 0% 1.7%
Ik zou graag heel mijn leven lang nieuwe dingen willen blijven bijleren - Op zeker moment heb je meer dan voldoende kennis en ervaring om je leven zonder al te veel problemen te leiden
< < < 37.8% 27% 27.3% 31.7% 25.7% 28.8% 37.8% 35.1% 42.6% 37.9% 37.5% 36.9% 38.3%
< < 26.1% 36.5% 34.7% 28.3% 35.3% 30.8% 26.1% 26.9% 24.7% 29% 23.2% 30.1% 24.5%
< 23.7% 19.4% 24.2% 22% 28.3% 25.6% 23.7% 21.9% 27% 23.1% 24.5% 26.4% 23.1%
Neutraal 4.4% 9.5% 7.6% 9.6% 5.3% 9.9% 4.4% 5.9% 1.7% 3.4% 5.5% 3% 4.9%
> 4.5% 2.8% 5.1% 5.5% 3.7% 3.7% 4.5% 5.9% 2.2% 5% 4.1% 0% 5.9%
> > 0.6% 4.3% 0.8% 2.2% 1.7% 0.5% 0.6% 0% 1.8% 0% 1.3% 0% 0.8%
> > > 2.7% 0.5% 0.3% 0.8% 0% 0.7% 2.7% 4.3% 0% 1.7% 3.8% 3.7% 2.5%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik hou ervan om nieuwe kennis of inzichten te gebruiken om iets nieuws te maken of te ontwikkelen - Ik hou me niet echt bezig met het uitdenken of uitwerken van nieuwe ideeï; dat is eerder iets voor anderen
<<<, <<, < 74.2% 69.2% 74.2% 69% 74.8% 71.2% 74.2% 74% 74.4% 78.1% 70% 79.6% 72.4%
Neutraal 10.2% 16.6% 14% 16.6% 12% 16.2% 10.2% 11.2% 8.4% 12.1% 8.3% 12.1% 9.7%
>, >>, >>> 15.6% 14.2% 11.7% 14.4% 13.2% 12.5% 15.6% 14.8% 17.2% 9.8% 21.7% A 8.2% 17.9%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik ga er meestal vanuit dat informatie juist is, en trek niet snel iets in twijfel - Ik heb de neiging om informatie altijd te controleren op juistheid, door vb. ook andere bronnen te raadplegen
<<<, <<, < 23.2% 18% 22% 22.1% 21.2% 23% 23.2% 19% 30.7% 23.6% 22.9% 22.7% 23.5%
Neutraal 17.9% 19.9% 18.4% 12% 16.4% 23.1% C 17.9% 19.7% 14.8% 19.8% 16.1% 19.6% 17.6%
>, >>, >>> 58.8% 62.1% 59.6% 65.9% 62.3% 53.9% 58.8% 61.3% 54.4% 56.6% 61% 57.7% 58.9%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik wil altijd graag precies weten hoe zaken in mekaar zitten - De dingen zijn nu eenmaal zoals ze zijn, het heeft weinig nut om er te lang stil bij te blijven staan
<<<, <<, < 83.7% 79.6% 79.5% 79.6% 84.2% 76.5% 83.7% 86.7% 78.4% 91.2% B 76.3% 87.7% 82.4%
Neutraal 9.8% 10.9% 10.8% 11.2% 8.1% 14% 9.8% 8% 13% 7.5% 12.3% 12.3% 9.1%
>, >>, >>> 6.5% 9.5% 9.8% 9.2% 7.7% 9.5% 6.5% 5.3% 8.5% 1.3% 11.5% A 0% 8.5%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik zou graag heel mijn leven lang nieuwe dingen willen blijven bijleren - Op zeker moment heb je meer dan voldoende kennis en ervaring om je leven zonder al te veel problemen te leiden
<<<, <<, < 87.7% 82.9% 86.2% 81.9% 89.3% 85.2% 87.7% 83.9% 94.3% A 90% 85.2% 93.3% 85.9%
Neutraal 4.4% 9.5% 7.6% 9.6% 5.3% 9.9% 4.4% 5.9% 1.7% 3.4% 5.5% 3% 4.9%
>, >>, >>> 7.9% 7.6% 6.2% 8.5% 5.4% 4.9% 7.9% 10.1% 4% 6.7% 9.3% 3.7% 9.2%

ATTITUDE WETENSCHAPPELIJKE VRAGEN

 • Filter:
 • Totaal
 • Vergelijking 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
 • Geslacht
 • Wat waren de belangrijkste vakken van de richting waarin u uw hoogste diploma behaalde?
 • Beroepsmatig actief (geweest) in wetenschap of technologie
Vragen Antwoorden Totaal
211
2018
(A) 211
2019
(B) 235
2020
(C) 277
2021
(D) 248
2022
(E) 233
2023
(F) 211
Man
(A) 134
Vrouw
(B) 77
Exact wetenschappelijke richting
(A) 107
Andere
(B) 104
Ja
(A) 48
Neen
(B) 162
Ruimtevaart kan onbemand gebeuren – bestuurd vanop aarde en aan de hand van robots. Maar er zijn ook bemande ruimtereizen – waarbij menselijke astronauten aan het roer zitten. Wat denkt u van bemande ruimtevaart?
Niet noodzakelijk want robots doen het even goed 5.5% 0% 0% 0% 0% 0% 5.5% 6.4% 3.9% 4.3% 6.7% 7.5% 4.9%
Noodzakelijk: de mens is onvervangbaar voor ruimtevaart 14.8% 0% 0% 0% 0% 0% 14.8% 17.3% 10.5% 16.9% 12.8% 18.8% 13.7%
Een combinatie van bemande en onbemande ruimtevaart is het best 67.1% 0% 0% 0% 0% 0% 67.1% 65.1% 70.5% 65.7% 68.8% 67.3% 66.8%
Ik vind ruimtevaart sowieso niet nodig 4.7% 0% 0% 0% 0% 0% 4.7% 4% 5.8% 3.7% 5.3% 0% 6.1%
Geen mening 7.9% 0% 0% 0% 0% 0% 7.9% 7.2% 9.3% 9.4% 6.5% 6.4% 8.4%
Reproductief klonen verwijst naar het proces waarbij een volledig levend organisme wordt geproduceerd dat genetisch identiek is aan een ander bestaand organisme. In welke van volgende gevallen vindt u reproductief klonen verantwoord?
Meerdere antwoorden mogelijk. Gesorteerd van hoog naar laag
Oplossing voor onvruchtbaarheid 26.4% 0% 0% 0% 0% 0% 26.4% 27.7% 24.3% 30.3% 22.6% 38.5% B 23.1%
Gekloonde mens als orgaandonor 20.1% 0% 0% 0% 0% 0% 20.1% 19.5% 21.3% 17.5% 22.9% 17.8% 20.9%
Mogelijkheid kind voor alleenstaande / eenoudergezin 11% 0% 0% 0% 0% 0% 11% 11.2% 10.6% 11.9% 10% 21.3% B 8%
Mogelijkheid kind voor homoseksueel paar 8.5% 0% 0% 0% 0% 0% 8.5% 8.2% 8.9% 8% 9% 10.3% 8%
Reproduceren van een verloren kind 4.6% 0% 0% 0% 0% 0% 4.6% 4.2% 5.1% 1.2% 8.0% A 8.7% 3.4%
Een kopie van jezelf maken 3.7% 0% 0% 0% 0% 0% 3.7% 5.9% 0% 2.3% 5.2% 0% 4.8%
In geen enkel geval is reproductief klonen verantwoord 57.7% 0% 0% 0% 0% 0% 57.7% 55.2% 61.9% 55.4% 59.8% 54% 58.5%
Andere, namelijk: 4.6% 0% 0% 0% 0% 0% 4.6% 5.8% 2.4% 7.6% B 1.5% 5.2% 4.4%
Er zijn verschillende technologieën die in de nabije toekomst mogelijk een grote impact zullen hebben op ons leven. Welke van onderstaande technologieën zullen volgens jou op korte termijn (de komende 10 jaar) de grootste impact hebben?
Meerdere antwoorden mogelijk. Gesorteerd van hoog naar laag
Kunstmatige Intelligentie (AI) en machine learning 79% 0% 0% 0% 0% 0% 79% 77.1% 82.3% 80.3% 77.9% 70.5% 81.3%
Zelfrijdende auto’s 30.6% 0% 0% 0% 0% 0% 30.6% 28.5% 34.2% 27.3% 34.1% 24.9% 32.5%
Biotechnologie 30.5% 0% 0% 0% 0% 0% 30.5% 32% 28% 40.7% B 20.2% 34.3% 29%
DNA-analyse 27.9% 0% 0% 0% 0% 0% 27.9% 22.6% 36.9% A 29.1% 26.7% 29.9% 27.5%
3D-printing 23.6% 0% 0% 0% 0% 0% 23.6% 22.8% 24.9% 21.6% 25.7% 29.9% 21.9%
Robots 22.6% 0% 0% 0% 0% 0% 22.6% 24% 20.3% 16.5% 29.0% A 9.6% 26.6% A
Nanotechnologie 22.5% 0% 0% 0% 0% 0% 22.5% 29.3% B 10.9% 27.6% 17.4% 28.4% 20.3%
Kunstvlees 15% 0% 0% 0% 0% 0% 15% 16.5% 12.5% 16.3% 13.8% 12.9% 15.7%
Bionische mens 5.9% 0% 0% 0% 0% 0% 5.9% 8.3% B 1.7% 5.4% 6.5% 6.8% 5.7%
Geen idee 3.9% 0% 0% 0% 0% 0% 3.9% 4.8% 2.3% 3.7% 3.7% 5.2% 3.5%
Andere, namelijk: 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Wat zijn volgens jou de grootste bedreigingen voor de nabije toekomst (de komende 10 jaar)?
Meerdere antwoorden mogelijk. Gesorteerd van hoog naar laag
De klimaatverandering 71% 0% 0% 0% 0% 0% 71% 68.7% 74.9% 68.8% 73.2% 64.9% 72.6%
Overbevolking 45.6% 0% 0% 0% 0% 0% 45.6% 50.7% 36.8% 49.2% 42.1% 26.7% 50.8% A
Oorlog 44.8% 0% 0% 0% 0% 0% 44.8% 44.2% 45.8% 45.4% 44.4% 52.7% 42.8%
Waterschaarste 32.9% 0% 0% 0% 0% 0% 32.9% 32.3% 34.1% 34% 32% 23% 35.4%
Antibioticaresistentie 25.2% 0% 0% 0% 0% 0% 25.2% 25.3% 25% 28.5% 21.5% 38.5% B 21.5%
Een natuurramp 24% 0% 0% 0% 0% 0% 24% 18.7% 33.2% A 19.5% 28.3% 21.1% 25%
Een pandemie 18.9% 0% 0% 0% 0% 0% 18.9% 23.8% B 10.6% 21% 16.8% 29.6% B 15.9%
Een inslaande asteroïde 1.5% 0% 0% 0% 0% 0% 1.5% 2.4% 0% 3% 0% 6.7% 0%
Geen idee 2% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 2.2% 1.7% 1.3% 2.7% 3% 1.7%
Andere, namelijk: 2.2% 0% 0% 0% 0% 0% 2.2% 2.1% 2.5% 1.3% 3.2% 0% 2.9%

WETENSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN / GEDRAG

 • Filter:
 • Totaal
 • Vergelijking 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
 • Geslacht
 • Wat waren de belangrijkste vakken van de richting waarin u uw hoogste diploma behaalde?
 • Beroepsmatig actief (geweest) in wetenschap of technologie
<
Vragen Antwoorden Totaal
211
2018
(A) 211
2019
(B) 235
2020
(C) 277
2021
(D) 248
2022
(E) 233
2023
(F) 211
Man
(A) 134
Vrouw
(B) 77
Exact wetenschappelijke richting
(A) 107
Andere
(B) 104
Ja
(A) 48
Neen
(B) 162
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Een wetenschapscentrum bezoeken (vb. Technopolis, wetenschapsmuseum, volkssterrenwacht,…)
Méér dan 1 keer per maand 0% 0.9% 0% 0% 0.4% 1.2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
(Ongeveer) 1 keer per maand 1.3% 0.9% 0.3% 0.4% 1.1% 2.2% 1.3% 2.1% 0% 2.7% 0% 3.7% 0.7%
Enkele keren per jaar 13.6% 8.5% 10.7% 12.7% 10.6% 10.1% 13.6% 10.4% 19.2% 15.9% 11.4% 23.1% B 11%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 28.1% 35.5% 33% 31.7% 29.6% 28.9% 28.1% 30.1% 24.8% 33.1% 23.2% 29.5% 27.9%
Minder dan 1 keer per jaar 44.1% 35.5% 42.8% 44.4% 45.9% 47.7% 44.1% 45.4% 42% 39.7% 48.9% 40.9% 44.7%
Nooit 12.8% 18.5% 13.2% 10.9% 12.4% 9.9% 12.8% 12% 14% 8.6% 16.6% 2.8% 15.8% A
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Een geschiedkundig museum bezoeken
Méér dan 1 keer per maand 1.4% 0% 0% 0.4% 0.4% 1.8% 1.4% 2.2% 0% 1.4% 1.4% 0% 1.8%
(Ongeveer) 1 keer per maand 4% 2.4% 1.8% 2.2% 5.3% 3.4% 4% 3.7% 4.6% 3.6% 4.5% 3% 4.4%
Enkele keren per jaar 29.5% 22.3% 19.1% 20.9% 22.2% 20.1% 29.5% 29.6% 29.5% 28.2% 31.1% 35.8% 27.9%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 26.7% 30.8% 35.4% 26.8% 26.8% 29.5% 26.7% 26.1% 27.8% 27.5% 26% 37.4% 23.8%
Minder dan 1 keer per jaar 26.8% 28% 30.3% 34.7% 34.6% 33.4% 26.8% 26.9% 26.5% 28.7% 24.9% 18.8% 28.6%
Nooit 11.6% 16.6% 13.3% 15% 10.8% 11.8% 11.6% 11.6% 11.6% 10.7% 12.1% 5% 13.6%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Een kunstmuseum bezoeken
Méér dan 1 keer per maand 3.9% 0.5% 0.7% 1.4% 2.2% 1.9% 3.9% 4% 3.9% 2.6% 5.4% 6.5% 3.2%
(Ongeveer) 1 keer per maand 7.8% 4.7% 3.7% 1.8% 8.1% C 5.7% 7.8% C 5.9% 11.2% 7.2% 8.5% 8% 7.8%
Enkele keren per jaar 27.9% 28% 28.6% 28.7% 25.6% 22.7% 27.9% 26.6% 30.1% 24.5% 31.5% 30.2% 27.4%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 16.6% 20.9% 17.8% 21.5% 22.3% 20.4% 16.6% 17.6% 15% 16.6% 16.7% 22.3% 15.1%
Minder dan 1 keer per jaar 26.5% 24.2% 29.7% 31% 27% 32.8% 26.5% 28% 23.9% 35.6% B 17.3% 22.7% 27.1%
Nooit 17.2% 21.8% 19.5% 15.6% 14.8% 16.5% 17.2% 17.9% 16% 13.5% 20.6% 10.3% 19.4%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Een dierentuin bezoeken
Méér dan 1 keer per maand 0.3% 2.4% 0.8% 3.4% 0.7% 1.2% 0.3% 0% 0.7% 0% 0.5% 0% 0.3%
(Ongeveer) 1 keer per maand 2% 1.4% 1% 1.6% 4.6% 1.4% 2% 2.1% 1.7% 1.3% 2.6% 3% 1.7%
Enkele keren per jaar 15% 14.7% 17% 17% 14% 13% 15% 15.8% 13.5% 12.3% 17.8% 8.7% 16.9%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 21.9% 32.2% 31.8% 30.2% 32.1% 28.3% 21.9% 22.6% 20.6% 26.7% 17% 28.5% 19.4%
Minder dan 1 keer per jaar 50.6% 40.3% 40.8% 37.4% 39% 45.6% 50.6% 50.4% 51% 48.8% 52.7% 53.6% 50.1%
Nooit 10.3% 9% 8.6% 10.3% 9.7% 10.5% 10.3% 9.1% 12.5% 10.9% 9.4% 6.2% 11.6%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Een plantentuin bezoeken
Méér dan 1 keer per maand 0.2% 1.4% 0.5% 1.1% 1.1% 1.8% 0.2% 0% 0.6% 0% 0% 0% 0.3%
(Ongeveer) 1 keer per maand 2.4% 0.9% 1.6% 1.4% 3% 1.7% 2.4% 1.9% 3.4% 1.2% 3.7% 3% 2.3%
Enkele keren per jaar 23.1% 15.2% 7.8% 16.6% B 16.4% 15.1% 23.1% B 25.6% 18.6% 17.7% 28.7% 22.4% 23.4%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 26.4% 23.7% 22.7% 24.1% 25.5% 25.8% 26.4% 25.1% 28.6% 32.7% B 20% 30.2% 25.4%
Minder dan 1 keer per jaar 34.7% 35.1% 46.2% 39.7% 38.5% 40% 34.7% 33.8% 36.3% 36.1% 33.3% 39.4% 32.9%
Nooit 13.2% 23.7% 21.2% 17.1% 15.4% 15.5% 13.2% 13.7% 12.5% 12.2% 14.3% 5% 15.7%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Naar evenementen over wetenschap of technologie gaan
Méér dan 1 keer per maand 1.3% 0% 1% 0.2% 1.1% 0.7% 1.3% 1.1% 1.7% 2.6% 0% 2.8% 0.9%
(Ongeveer) 1 keer per maand 2.3% 0.9% 3.1% 0.7% 0.5% 2% 2.3% 2.7% 1.7% 4.6% 0% 2.8% 2.2%
Enkele keren per jaar 14.6% 16.6% 14.6% 14.3% 14.3% 13.9% 14.6% 17.3% 9.9% 18.7% 10.4% 30.0% B 10.2%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 22.3% 21.8% 27.3% 24.5% 22.3% 23.8% 22.3% 26.1% 15.8% 30.7% B 13.8% 17.6% 23.2%
Minder dan 1 keer per jaar 30.7% 34.6% 29.2% 39.9% 41.3% 41% 30.7% 26.1% 38.5% 26.3% 35.4% 42.3% 27.5%
Nooit 28.8% 26.1% 24.8% 20.4% 20.5% 18.6% 28.8% 26.8% 32.4% 17.2% 40.5% A 4.5% 36.1% A
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Cursussen of workshops volgen over wetenschap of technologie
Méér dan 1 keer per maand 2.5% 0.9% 2.6% 0.6% 1.7% 3.5% 2.5% 1.9% 3.4% 4.9% 0% 7.8% B 0.9%
(Ongeveer) 1 keer per maand 0.8% 1.4% 3.8% 3.1% 6.8% F 4.3% 0.8% 1.3% 0% 1.7% 0% 3.7% 0%
Enkele keren per jaar 11.1% 12.3% 15.8% 18.2% 10.1% 13.3% 11.1% 13% 7.7% 20.1% B 1.9% 25.9% B 6.1%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 11.8% 18.5% B 7.6% 12.4% 11.7% 10.4% 11.8% 12.2% 11.1% 18.0% B 5.6% 12.1% 11.8%
Minder dan 1 keer per jaar 30.4% 20.9% 28.3% 21.6% 28.4% 27.2% 30.4% 28.5% 33.6% 30.3% 30.5% 35.6% 29%
Nooit 43.5% 46% 42% 44.2% 41.4% 41.4% 43.5% 43% 44.2% 25.1% 62.1% A 14.8% 52.2% A
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Programma’s over wetenschap of technologie bekijken op TV
Méér dan 1 keer per maand 20.6% 27.5% 22.4% 25.2% 25.5% 17.2% 20.6% 21.1% 19.7% 26.2% B 14.9% 27.4% 18.7%
(Ongeveer) 1 keer per maand 20.3% 23.7% 21.5% 28.2% 26.8% 25.5% 20.3% 25.0% B 12.2% 21.9% 18.8% 17.2% 21.4%
Enkele keren per jaar 34.6% 33.6% 35.1% 31.4% 32.6% 37.1% 34.6% 34.1% 35.3% 32.5% 36.9% 33.6% 34.4%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 8.4% 6.2% 8.3% 6.9% 5.3% 5.6% 8.4% 7.5% 10.1% 7.7% 9.3% 8% 8.6%
Minder dan 1 keer per jaar 9.9% 5.2% 5.3% 3.2% 5.7% 8.3% 9.9% C 8% 13.2% 7.8% 12.2% 10.8% 9.7%
Nooit 6.2% 3.8% 7.5% 5.1% 4.1% 6.3% 6.2% 4.3% 9.6% 4% 8% 3% 7.2%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Programma’s of video’s over wetenschap of technologie bekijken op internet
Méér dan 1 keer per maand 19.8% 13.3% 14.3% 15.3% 16.4% 18.1% 19.8% 22.4% 15.3% 25.6% B 13.9% 32.6% B 16.2%
(Ongeveer) 1 keer per maand 14.8% 19% 14.3% 20% 17.8% 19.2% 14.8% 14.6% 15.1% 19.6% B 9.9% 17.7% 14%
Enkele keren per jaar 33.3% 27% 28% 26.4% 30.9% 32.8% 33.3% 37.3% 26.3% 23.8% 43.1% A 26.4% 34.9%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 4.9% 8.5% 10.5% 10.5% 9.3% 6.9% 4.9% 4.5% 5.5% 7.8% B 1.9% 6.2% 4.5%
Minder dan 1 keer per jaar 10.1% 12.3% 13.1% 12.4% 11.3% 13.4% 10.1% 7.5% 14.5% 10.3% 9.9% 12.1% 9.6%
Nooit 17.2% 19.9% E 19.8% E 15.4% 14.2% 9.5% 17.2% 13.7% 23.3% 12.9% 21.3% 5% 20.9% A
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Gespecialiseerde websites raadplegen over wetenschap of technologie
Méér dan 1 keer per maand 17.1% 16.6% 15.2% 16.2% 16.2% 15.9% 17.1% 17.9% 15.9% 26.5% B 7.6% 35.7% B 11.2%
(Ongeveer) 1 keer per maand 15.6% 13.7% 17.9% 19% 17.7% 14.8% 15.6% 19.6% B 8.6% 22.0% B 9% 18.7% 14.8%
Enkele keren per jaar 32% 28.4% 21.9% 23.6% 27.2% 29.8% 32% 33.4% 29.5% 25.8% 38.5% A 25.8% 34%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 4.3% 12.8% F 10.3% 10.2% 10.5% 12.6% F 4.3% 2.9% 6.5% 3.9% 4.6% 5.8% 3.8%
Minder dan 1 keer per jaar 14.1% 12.3% 15% 14.8% 16.2% 14.9% 14.1% 14.7% 13% 17.6% 10.5% 8.3% 15.9%
Nooit 17% 16.1% 19.7% 16.3% 12.2% 12.1% 17% 11.5% 26.4% A 4.2% 29.7% A 5.8% 20.3% A
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Gespecialiseerde tijdschriften over wetenschap of technologie lezen (vb. EOS, National Geographic,…)
Méér dan 1 keer per maand 6.7% 6.2% 5.8% 7.1% 4% 6.7% 6.7% 6.7% 6.8% 12.1% B 1.3% 13.6% B 4.8%
(Ongeveer) 1 keer per maand 5.5% 10% 8.6% 11.2% 12.3% 9% 5.5% 6.7% 3.4% 8.3% 2.7% 14.0% B 2.4%
Enkele keren per jaar 27.3% 27.5% 26.1% 27.1% 23.6% 20.5% 27.3% 32.8% B 17.8% 27.7% 26.9% 23.3% 28.6%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 12% 18% 14.1% 11.3% 13% 13.5% 12% 12.3% 11.4% 15.7% 8.2% 17.1% 10.5%
Minder dan 1 keer per jaar 19.8% 15.2% 19.7% 17.6% 20.8% 25.5% 19.8% 18.9% 21.3% 22.2% 17.4% 26.9% 17.8%
Nooit 28.8% 23.2% 25.8% 25.8% 26.4% 24.7% 28.8% 22.7% 39.3% A 14.1% 43.6% A 5% 35.9% A
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Vakliteratuur lezen (geschreven voor en door wetenschappers)
Méér dan 1 keer per maand 9% 9% 12% 10.1% 11% 9% 9% 8.3% 10.3% 15.3% B 2.5% 23.1% B 4.9%
(Ongeveer) 1 keer per maand 9.8% 10.4% 10.5% 8.2% 8.2% 8.8% 9.8% 8.8% 11.6% 13% 6.6% 20.5% B 6.8%
Enkele keren per jaar 24.9% 19.9% 20.4% 28% 22.2% 22.3% 24.9% 22.7% 28.8% 22.2% 27.8% 20.5% 25.7%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 8.1% 16.6% 16.2% 14.2% 13.2% 10.5% 8.1% 8.3% 7.7% 11.3% 4.7% 10.3% 7.5%
Minder dan 1 keer per jaar 24.4% 11.8% 16.5% 15.3% 18.9% 23.5% A 24.4% A 29.0% B 16.6% 26% 23% 23.4% 24.9%
Nooit 23.8% 32.2% 24.4% 24.2% 26.4% 25.9% 23.8% 23% 25.1% 12.3% 35.2% A 2.3% 30.2% A
Gehercodeerd naar 4 cat.
Een wetenschapscentrum bezoeken (vb. Technopolis, wetenschapsmuseum, volkssterrenwacht,ï
Minstens maandelijks 1.3% 1.9% 0.3% 0.4% 1.5% 3.4% 1.3% 2.1% 0% 2.7% 0% 3.7% 0.7%
Minstens jaarlijks 41.8% 44.1% 43.7% 44.4% 40.2% 39.1% 41.8% 40.5% 44% 49.0% B 34.5% 52.5% 38.9%
Minder dan jaarlijks 44.1% 35.5% 42.8% 44.4% 45.9% 47.7% 44.1% 45.4% 42% 39.7% 48.9% 40.9% 44.7%
Nooit 12.8% 18.5% 13.2% 10.9% 12.4% 9.9% 12.8% 12% 14% 8.6% 16.6% 2.8% 15.8% A
Gehercodeerd naar 4 cat.
Een geschiedkundig museum bezoeken
Minstens maandelijks 5.4% 2.4% 1.8% 2.6% 5.7% 5.2% 5.4% 5.9% 4.6% 4.9% 5.9% 3% 6.1%
Minstens jaarlijks 56.2% 53.1% 54.5% 47.7% 49% 49.6% 56.2% 55.6% 57.3% 55.7% 57.1% 73.2% B 51.7%
Minder dan jaarlijks 26.8% 28% 30.3% 34.7% 34.6% 33.4% 26.8% 26.9% 26.5% 28.7% 24.9% 18.8% 28.6%
Nooit 11.6% 16.6% 13.3% 15% 10.8% 11.8% 11.6% 11.6% 11.6% 10.7% 12.1% 5% 13.6%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Een kunstmuseum bezoeken
Minstens maandelijks 11.8% 5.2% 4.4% 3.2% 10.3% C 7.6% 11.8% C 9.9% 15.1% 9.7% 13.9% 14.5% 11%
Minstens jaarlijks 44.5% 48.8% 46.4% 50.2% 47.9% 43.1% 44.5% 44.2% 45.1% 41.1% 48.2% 52.5% 42.5%
Minder dan jaarlijks 26.5% 24.2% 29.7% 31% 27% 32.8% 26.5% 28% 23.9% 35.6% B 17.3% 22.7% 27.1%
Nooit 17.2% 21.8% 19.5% 15.6% 14.8% 16.5% 17.2% 17.9% 16% 13.5% 20.6% 10.3% 19.4%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Een dierentuin bezoeken
Minstens maandelijks 2.2% 3.8% 1.9% 5% 5.3% 2.6% 2.2% 2.1% 2.4% 1.3% 3.2% 3% 2%
Minstens jaarlijks 36.8% 46.9% 48.8% 47.3% 46% 41.3% 36.8% 38.4% 34.1% 39% 34.8% 37.3% 36.3%
Minder dan jaarlijks 50.6% 40.3% 40.8% 37.4% 39% 45.6% 50.6% 50.4% 51% 48.8% 52.7% 53.6% 50.1%
Nooit 10.3% 9% 8.6% 10.3% 9.7% 10.5% 10.3% 9.1% 12.5% 10.9% 9.4% 6.2% 11.6%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Een plantentuin bezoeken
Minstens maandelijks 2.6% 2.4% 2.1% 2.5% 4.2% 3.5% 2.6% 1.9% 4% 1.2% 3.7% 3% 2.6%
Minstens jaarlijks 49.4% 38.9% 30.5% 40.7% 42% 41% 49.4% B 50.7% 47.2% 50.4% 48.7% 52.6% 48.8%
Minder dan jaarlijks 34.7% 35.1% 46.2% 39.7% 38.5% 40% 34.7% 33.8% 36.3% 36.1% 33.3% 39.4% 32.9%
Nooit 13.2% 23.7% 21.2% 17.1% 15.4% 15.5% 13.2% 13.7% 12.5% 12.2% 14.3% 5% 15.7%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Naar evenementen over wetenschap of technologie gaan
Minstens maandelijks 3.6% 0.9% 4.1% 0.9% 1.6% 2.7% 3.6% 3.7% 3.4% 7.2% 0% 5.6% 3.1%
Minstens jaarlijks 36.9% 38.4% 41.9% 38.8% 36.6% 37.7% 36.9% 43.4% B 25.7% 49.4% B 24.2% 47.6% 33.3%
Minder dan jaarlijks 30.7% 34.6% 29.2% 39.9% 41.3% 41% 30.7% 26.1% 38.5% 26.3% 35.4% 42.3% 27.5%
Nooit 28.8% 26.1% 24.8% 20.4% 20.5% 18.6% 28.8% 26.8% 32.4% 17.2% 40.5% A 4.5% 36.1% A
Gehercodeerd naar 4 cat.
Cursussen of workshops volgen over wetenschap of technologie
Minstens maandelijks 3.3% 2.4% 6.4% 3.8% 8.4% 7.8% 3.3% 3.2% 3.4% 6.5% 0% 11.5% B 0.9%
Minstens jaarlijks 22.9% 30.8% 23.4% 30.5% 21.8% 23.7% 22.9% 25.3% 18.8% 38.0% B 7.4% 38.0% B 17.9%
Minder dan jaarlijks 30.4% 20.9% 28.3% 21.6% 28.4% 27.2% 30.4% 28.5% 33.6% 30.3% 30.5% 35.6% 29%
Nooit 43.5% 46% 42% 44.2% 41.4% 41.4% 43.5% 43% 44.2% 25.1% 62.1% A 14.8% 52.2% A
Gehercodeerd naar 4 cat.
Programmaï over wetenschap of technologie bekijken op TV
Minstens maandelijks 40.9% 51.2% 43.9% 53.4% 52.3% 42.7% 40.9% 46.1% B 31.9% 48.1% B 33.7% 44.6% 40.1%
Minstens jaarlijks 43% 39.8% 43.3% 38.3% 37.9% 42.7% 43% 41.6% 45.4% 40.1% 46.1% 41.6% 43%
Minder dan jaarlijks 9.9% 5.2% 5.3% 3.2% 5.7% 8.3% 9.9% C 8% 13.2% 7.8% 12.2% 10.8% 9.7%
Nooit 6.2% 3.8% 7.5% 5.1% 4.1% 6.3% 6.2% 4.3% 9.6% 4% 8% 3% 7.2%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Programmaï of videoï over wetenschap of technologie bekijken op internet
Minstens maandelijks 34.6% 32.2% 28.6% 35.2% 34.2% 37.4% 34.6% 37% 30.4% 45.2% B 23.8% 50.4% B 30.2%
Minstens jaarlijks 38.2% 35.5% 38.4% 36.9% 40.3% 39.7% 38.2% 41.9% 31.8% 31.7% 45.0% A 32.5% 39.4%
Minder dan jaarlijks 10.1% 12.3% 13.1% 12.4% 11.3% 13.4% 10.1% 7.5% 14.5% 10.3% 9.9% 12.1% 9.6%
Nooit 17.2% 19.9% E 19.8% E 15.4% 14.2% 9.5% 17.2% 13.7% 23.3% 12.9% 21.3% 5% 20.9% A
Gehercodeerd naar 4 cat.
Gespecialiseerde websites raadplegen over wetenschap of technologie
Minstens maandelijks 32.7% 30.3% 33.1% 35.2% 33.9% 30.7% 32.7% 37.5% 24.5% 48.5% B 16.7% 54.4% B 25.9%
Minstens jaarlijks 36.2% 41.2% 32.3% 33.8% 37.7% 42.3% 36.2% 36.3% 36.1% 29.7% 43.2% A 31.5% 37.9%
Minder dan jaarlijks 14.1% 12.3% 15% 14.8% 16.2% 14.9% 14.1% 14.7% 13% 17.6% 10.5% 8.3% 15.9%
Nooit 17% 16.1% 19.7% 16.3% 12.2% 12.1% 17% 11.5% 26.4% A 4.2% 29.7% A 5.8% 20.3% A
Gehercodeerd naar 4 cat.
Gespecialiseerde tijdschriften over wetenschap of technologie lezen (vb. EOS, National Geographic,ï
Minstens maandelijks 12.2% 16.1% 14.3% 18.3% 16.3% 15.7% 12.2% 13.4% 10.3% 20.4% B 4% 27.6% B 7.1%
Minstens jaarlijks 39.2% 45.5% 40.1% 38.3% 36.5% 34.1% 39.2% 45.0% B 29.2% 43.4% 35.1% 40.4% 39.1%
Minder dan jaarlijks 19.8% 15.2% 19.7% 17.6% 20.8% 25.5% 19.8% 18.9% 21.3% 22.2% 17.4% 26.9% 17.8%
Nooit 28.8% 23.2% 25.8% 25.8% 26.4% 24.7% 28.8% 22.7% 39.3% A 14.1% 43.6% A 5% 35.9% A
Gehercodeerd naar 4 cat.
Vakliteratuur lezen (geschreven voor en door wetenschappers)
Minstens maandelijks 18.8% 19.4% 22.5% 18.2% 19.2% 17.8% 18.8% 17% 21.9% 28.3% B 9.2% 43.6% B 11.7%
Minstens jaarlijks 33% 36.5% 36.6% 42.2% 35.4% 32.8% 33% 31% 36.4% 33.5% 32.6% 30.8% 33.2%
Minder dan jaarlijks 24.4% 11.8% 16.5% 15.3% 18.9% 23.5% A 24.4% A 29.0% B 16.6% 26% 23% 23.4% 24.9%
Nooit 23.8% 32.2% 24.4% 24.2% 26.4% 25.9% 23.8% 23% 25.1% 12.3% 35.2% A 2.3% 30.2% A
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Praten met vrienden of familie over wetenschap en technologie
Méér dan 1 keer per maand 23.1% 0% 0% 0% 0% 0% 23.1% 28.3% B 14% 31.5% B 14.5% 38.4% B 18%
(Ongeveer) 1 keer per maand 13.7% 0% 0% 0% 0% 0% 13.7% 12% 16.8% 13.4% 14.1% 13.6% 13.9%
Enkele keren per jaar 40.6% 0% 0% 0% 0% 0% 40.6% 37.3% 46.4% 36.9% 44.6% 37.6% 41.8%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 6.5% 0% 0% 0% 0% 0% 6.5% 7% 5.8% 8% 5.1% 3.9% 7.4%
Minder dan 1 keer per jaar 6.5% 0% 0% 0% 0% 0% 6.5% 5.6% 8% 2.6% 10.5% A 3.5% 7.4%
Nooit 9.5% 0% 0% 0% 0% 0% 9.5% 9.9% 8.9% 7.6% 11.2% 3% 11.5%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Petities ondertekenen of aan demonstraties deelnemen over wetenschap en technologie
Méér dan 1 keer per maand 0.7% 0% 0% 0% 0% 0% 0.7% 1.1% 0% 0% 1.4% 0% 0.9%
(Ongeveer) 1 keer per maand 1.3% 0% 0% 0% 0% 0% 1.3% 2.1% 0% 2.7% 0% 6% 0%
Enkele keren per jaar 9.2% 0% 0% 0% 0% 0% 9.2% 10.1% 7.6% 10.3% 8.2% 8.4% 9.5%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 3.9% 0% 0% 0% 0% 0% 3.9% 3.4% 4.8% 4.3% 3.6% 0% 5.1%
Minder dan 1 keer per jaar 24.3% 0% 0% 0% 0% 0% 24.3% 22.9% 26.9% 25.3% 23.5% 21.3% 25.4%
Nooit 60.5% 0% 0% 0% 0% 0% 60.5% 60.3% 60.7% 57.5% 63.4% 64.3% 59.1%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Persoonlijke gegevens verstrekken voor wetenschappelijk onderzoek
Méér dan 1 keer per maand 6.7% 0% 0% 0% 0% 0% 6.7% 7.2% 5.9% 6% 7.5% 8% 6.4%
(Ongeveer) 1 keer per maand 4.9% 0% 0% 0% 0% 0% 4.9% 5.6% 3.8% 3% 7% 4.9% 5%
Enkele keren per jaar 22.3% 0% 0% 0% 0% 0% 22.3% 20.3% 25.7% 24.7% 19.9% 22.5% 21.7%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 15.2% 0% 0% 0% 0% 0% 15.2% 15.2% 15.3% 21.6% B 8.8% 24.6% B 12.6%
Minder dan 1 keer per jaar 20.5% 0% 0% 0% 0% 0% 20.5% 18.9% 23.2% 21.5% 19.5% 25% 19.3%
Nooit 30.3% 0% 0% 0% 0% 0% 30.3% 32.8% 26.1% 23.2% 37.4% A 15% 35.1% A
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Openbare cursussen, lezingen of debatten bijwonen over wetenschap en technologie
Méér dan 1 keer per maand 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
(Ongeveer) 1 keer per maand 3.3% 0% 0% 0% 0% 0% 3.3% 4.3% 1.7% 6.6% 0% 9.5% B 1.5%
Enkele keren per jaar 13% 0% 0% 0% 0% 0% 13% 11.9% 14.9% 16.4% 9.6% 28.2% B 8%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 11% 0% 0% 0% 0% 0% 11% 13.3% 6.8% 15.4% B 6.4% 7.3% 12.1%
Minder dan 1 keer per jaar 22.7% 0% 0% 0% 0% 0% 22.7% 25.6% 17.7% 26.8% 18.6% 19.6% 23.8%
Nooit 50% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 44.9% 58.9% 34.8% 65.5% A 35.5% 54.6% A
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Deelnemen aan activiteiten van een NGO die zich bezighoudt met wetenschap en technologie
Méér dan 1 keer per maand 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
(Ongeveer) 1 keer per maand 0.6% 0% 0% 0% 0% 0% 0.6% 0% 1.7% 0% 1.3% 0% 0.8%
Enkele keren per jaar 3.7% 0% 0% 0% 0% 0% 3.7% 4.3% 2.9% 4.5% 3% 7.8% 2.6%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 2.3% 0% 0% 0% 0% 0% 2.3% 0.8% 4.8% 3.5% 1% 6.2% B 1.1%
Minder dan 1 keer per jaar 18.5% 0% 0% 0% 0% 0% 18.5% 23.4% B 10% 23.7% 13.3% 26.4% 16.3%
Nooit 74.8% 0% 0% 0% 0% 0% 74.8% 71.5% 80.6% 68.3% 81.4% A 59.6% 79.2% A
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Deelnemen aan klinische proeven
Méér dan 1 keer per maand 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
(Ongeveer) 1 keer per maand 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Enkele keren per jaar 1.7% 0% 0% 0% 0% 0% 1.7% 2.7% 0% 2% 1.4% 0% 1.5%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 3.7% 0% 0% 0% 0% 0% 3.7% 4.3% 2.9% 5.6% 1.9% 10.6% B 1.7%
Minder dan 1 keer per jaar 15.3% 0% 0% 0% 0% 0% 15.3% 11.5% 21.8% A 15.8% 14.8% 22.5% 13.3%
Nooit 79.3% 0% 0% 0% 0% 0% 79.3% 81.6% 75.3% 76.6% 81.9% 66.8% 83.4% A
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Contact opnemen met overheden of politieke leiders over wetenschap en technologie
Méér dan 1 keer per maand 0.8% 0% 0% 0% 0% 0% 0.8% 1.3% 0% 1.7% 0% 3.7% 0%
(Ongeveer) 1 keer per maand 1.9% 0% 0% 0% 0% 0% 1.9% 2.9% 0% 1% 2.7% 5.2% 0.9%
Enkele keren per jaar 1.5% 0% 0% 0% 0% 0% 1.5% 1.9% 0.7% 0% 2.9% 0% 1.9%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 1.5% 0% 0% 0% 0% 0% 1.5% 1.9% 0.7% 1% 1.9% 2.3% 1.2%
Minder dan 1 keer per jaar 8.4% 0% 0% 0% 0% 0% 8.4% 9.1% 7.3% 15.4% B 1.3% 11.7% 7.5%
Nooit 86% 0% 0% 0% 0% 0% 86% 82.9% 91.3% 80.9% 91.1% A 77.1% 88.5% A
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
De rekenkracht van uw computer lenen om bij te dragen aan onderzoek naar complexe wetenschappelijke vraagstukken
Méér dan 1 keer per maand 0.6% 0% 0% 0% 0% 0% 0.6% 0% 1.7% 1.2% 0% 2.8% 0%
(Ongeveer) 1 keer per maand 2.3% 0% 0% 0% 0% 0% 2.3% 3.2% 0.7% 4% 0.5% 3% 2.1%
Enkele keren per jaar 3.2% 0% 0% 0% 0% 0% 3.2% 2.1% 5.2% 1.7% 4.9% 6.5% 2.3%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 2.2% 0% 0% 0% 0% 0% 2.2% 2.2% 2.4% 1.3% 3.2% 3% 2%
Minder dan 1 keer per jaar 11.4% 0% 0% 0% 0% 0% 11.4% 9% 15.5% 12.8% 10% 16.8% 9.9%
Nooit 80.2% 0% 0% 0% 0% 0% 80.2% 83.5% 74.5% 78.9% 81.4% 68% 83.6% A
Gehercodeerd naar 4 cat.
Praten met vrienden of familie over wetenschap en technologie
Minstens maandelijks 36.8% 0% 0% 0% 0% 0% 36.8% 40.2% 30.9% 45.0% B 28.6% 52.0% B 31.9%
Minstens jaarlijks 47.2% 0% 0% 0% 0% 0% 47.2% 44.2% 52.2% 44.9% 49.7% 41.5% 49.1%
Minder dan jaarlijks 6.5% 0% 0% 0% 0% 0% 6.5% 5.6% 8% 2.6% 10.5% A