Wetenschapsbarometer

Gedetailleerde resultaten werkgevers

Online onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van het Departement EWI (Vlaamse Overheid) tussen 8 juni 2018 en 5 juli bij 211 werkgevers

Klik op de topics om de data te tonen of te verbergen.

INTERESSE IN WETENSCHAP

 • Filter:
 • Totaal
 • Geslacht
 • Wat waren de belangrijkste vakken van de richting waarin u uw hoogste diploma behaalde?
 • Beroepsmatig actief (geweest) in wetenschap of technologie
Vragen Antwoorden Totaal
211
man
(A) 134
vrouw
(B) 77
Exact wetenschappelijke richting
(A) 123
Andere
(B) 88
Ja
(A) 55
Neen
(B) 156
In welke mate bent u geïnteresseerd in wetenschap in het algemeen?
Heel erg 31.3% 32.8% 28.6% 37.4% B 22.7% 52.7% B 23.7%
Eerder wel 50.2% 49.3% 51.9% 49.6% 51.1% 38.2% 54.5% A
Neutraal 14.7% 14.2% 15.6% 11.4% 19.3% 9.1% 16.7%
Eerder niet 3.8% 3.7% 3.9% 1.6% 6.8% 0% 5.1%
Helemaal niet 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Gehercodeerd naar 3 cat.
In welke mate bent u geïnteresseerd in wetenschap in het algemeen?
Geïnteresseerd 81.5% 82.1% 80.5% 87.0% B 73.9% 90.9% B 78.2%
Neutraal 14.7% 14.2% 15.6% 11.4% 19.3% 9.1% 16.7%
Niet geïnteresseerd 3.8% 3.7% 3.9% 1.6% 6.8% 0% 5.1%
Welke van onderstaande wetenschappelijke thema’s of disciplines interesseren u het meest?
Top 3 - Eerste plaats. Gesorteerd van hoog naar laag
Geen enkele 1.4% 1.5% 1.3% 0.8% 2.3% 0% 1.9%
Vraagfilter: Niet indien 'geen enkele' op eerste plaats.
Welke van onderstaande wetenschappelijke thema’s of disciplines interesseren u het meest? 1
Ingenieurswetenschappen/techniek/technologie 17.3% 22.0% B 9.2% 26.2% B 4.7% 29.1% B 13.1%
Computers en netwerken 12% 15.2% 6.6% 15.6% 7% 5.5% 14.4%
Economie 11.1% 14.4% B 5.3% 5.7% 18.6% A 3.6% 13.7% A
Sociale en politieke wetenschappen 10.1% 11.4% 7.9% 5.7% 16.3% A 5.5% 11.8%
Geneeskunde of andere (para-)medische wetenschappen 9.1% 4.5% 17.1% A 10.7% 7% 16.4% B 6.5%
Psychologie 8.2% 0.8% 21.1% A 4.1% 14.0% A 5.5% 9.2%
Taal- en letterkunde 6.7% 6.8% 6.6% 2.5% 12.8% A 1.8% 8.5%
Biologie 5.8% 6.1% 5.3% 8.2% 2.3% 7.3% 5.2%
Kunstwetenschappen 5.3% 3% 9.2% 3.3% 8.1% 1.8% 6.5%
Fysica 3.8% 5.3% 1.3% 4.9% 2.3% 10.9% B 1.3%
Wiskunde 3.8% 3.8% 3.9% 4.9% 2.3% 1.8% 4.6%
Chemie 3.4% 3% 3.9% 5.7% 0% 7.3% 2%
Rechten 2.4% 3% 1.3% 1.6% 3.5% 3.6% 2%
Andere 1% 0.8% 1.3% 0.8% 1.2% 0% 1.3%
Aanwezigheid in top 3. Gesorteerd van hoog naar laag
Ingenieurswetenschappen/techniek/technologie 37% 43.9% B 25% 49.2% B 19.8% 49.1% B 32.7%
Economie 33.7% 38.6% B 25% 27% 43.0% A 14.5% 40.5% A
Computers en netwerken 30.8% 38.6% B 17.1% 38.5% B 19.8% 27.3% 32%
Psychologie 27.9% 15.9% 48.7% A 18.9% 40.7% A 20% 30.7%
Geneeskunde of andere (para-)medische wetenschappen 25.5% 15.2% 43.4% A 27.9% 22.1% 34.5% 22.2%
Sociale en politieke wetenschappen 21.6% 21.2% 22.4% 13.1% 33.7% A 10.9% 25.5% A
Taal- en letterkunde 20.7% 17.4% 26.3% 13.1% 31.4% A 14.5% 22.9%
Fysica 19.2% 27.3% B 5.3% 25.4% B 10.5% 36.4% B 13.1%
Biologie 17.8% 18.2% 17.1% 20.5% 14% 21.8% 16.3%
Kunstwetenschappen 17.3% 14.4% 22.4% 16.4% 18.6% 12.7% 19%
Rechten 13.5% 12.9% 14.5% 6.6% 23.3% A 5.5% 16.3% A
Wiskunde 10.1% 9.1% 11.8% 13.9% B 4.7% 12.7% 9.2%
Chemie 9.6% 12.1% 5.3% 13.1% B 4.7% 21.8% B 5.2%
Andere 6.3% 6.8% 5.3% 6.6% 5.8% 3.6% 7.2%
Welk van onderstaande uitspraken past het beste bij u? Nieuws over wetenschappelijk onderzoek of technologische innovaties boeit mij …
… minder dan nieuws over andere thema’s 5.2% 6% 3.9% 3.3% 8% 1.8% 6.4%
… evenveel als nieuws over andere thema’s 40.3% 38.1% 44.2% 35.8% 46.6% 30.9% 43.6%
… meer dan nieuws over andere thema’s, maar ik ga niet echt actief op zoek naar extra informatie erover 35.5% 33.6% 39% 37.4% 33% 41.8% 33.3%
… meer dan nieuws over andere thema’s en ik ga regelmatig op zoek naar extra informatie erover 19% 22.4% 13% 23.6% B 12.5% 25.5% 16.7%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Welk van onderstaande uitspraken past het beste bij u?Nieuws over wetenschappelijk onderzoek of technologische innovaties boeit mij …
Minder dan nieuws over andere themas 5.2% 6% 3.9% 3.3% 8% 1.8% 6.4%
Evenveel als nieuws over andere themas 40.3% 38.1% 44.2% 35.8% 46.6% 30.9% 43.6%
Meer dan nieuws over andere themas 54.5% 56% 51.9% 61.0% B 45.5% 67.3% B 50%

BELANG VAN WETENSCHAP

 • Filter:
 • Totaal
 • Geslacht
 • Wat waren de belangrijkste vakken van de richting waarin u uw hoogste diploma behaalde?
 • Beroepsmatig actief (geweest) in wetenschap of technologie
Vragen Antwoorden Totaal
211
man
(A) 134
vrouw
(B) 77
Exact wetenschappelijke richting
(A) 123
Andere
(B) 88
Ja
(A) 55
Neen
(B) 156
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de samenleving
Helemaal niet akkoord 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Eerder niet akkoord 0.5% 0.7% 0% 0.8% 0% 0% 0.6%
Neutraal 2.4% 3.7% 0% 3.3% 1.1% 0% 3.2%
Eerder wel akkoord 24.2% 26.1% 20.8% 22.8% 26.1% 21.8% 25%
Helemaal akkoord 73% 69.4% 79.2% 73.2% 72.7% 78.2% 71.2%
Geen mening 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Wetenschappelijk onderzoek dat onze kennis verrijkt is noodzakelijk, ook al levert het niet onmiddellijk een praktisch nut op voor de samenleving
Helemaal niet akkoord 0.5% 0.7% 0% 0.8% 0% 1.8% 0%
Eerder niet akkoord 4.7% 4.5% 5.2% 4.9% 4.5% 3.6% 5.1%
Neutraal 10% 7.5% 14.3% 7.3% 13.6% 3.6% 12.2%
Eerder wel akkoord 33.2% 33.6% 32.5% 35% 30.7% 36.4% 32.1%
Helemaal akkoord 51.7% 53.7% 48.1% 52% 51.1% 54.5% 50.6%
Geen mening 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de economische vooruitgang van Vlaanderen
Helemaal niet akkoord 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Eerder niet akkoord 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Neutraal 6.6% 6.7% 6.5% 6.5% 6.8% 3.6% 7.7%
Eerder wel akkoord 22.7% 22.4% 23.4% 23.6% 21.6% 21.8% 23.1%
Helemaal akkoord 70.1% 70.1% 70.1% 69.1% 71.6% 74.5% 68.6%
Geen mening 0.5% 0.7% 0% 0.8% 0% 0% 0.6%
Wetenschap zou zonder beperkingen alle soorten onderwerpen moeten kunnen onderzoeken
Helemaal niet akkoord 1.4% 1.5% 1.3% 1.6% 1.1% 1.8% 1.3%
Eerder niet akkoord 16.1% 14.2% 19.5% 15.4% 17% 12.7% 17.3%
Neutraal 14.7% 12.7% 18.2% 17.9% 10.2% 16.4% 14.1%
Eerder wel akkoord 36.5% 38.1% 33.8% 38.2% 34.1% 45.5% 33.3%
Helemaal akkoord 30.8% 33.6% 26% 26.8% 36.4% 21.8% 34%
Geen mening 0.5% 0% 1.3% 0% 1.1% 1.8% 0%
Wetenschap en onderzoek leiden tot een beter leven in de toekomst
Helemaal niet akkoord 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Eerder niet akkoord 0.5% 0.7% 0% 0% 1.1% 0% 0.6%
Neutraal 6.6% 6.7% 6.5% 6.5% 6.8% 3.6% 7.7%
Eerder wel akkoord 28.9% 28.4% 29.9% 29.3% 28.4% 27.3% 29.5%
Helemaal akkoord 63.5% 64.2% 62.3% 63.4% 63.6% 69.1% 61.5%
Geen mening 0.5% 0% 1.3% 0.8% 0% 0% 0.6%
Mensen vertrouwen te veel op wetenschap en te weinig op gevoel
Helemaal niet akkoord 12.8% 14.2% 10.4% 14.6% 10.2% 18.2% 10.9%
Eerder niet akkoord 40.3% 38.8% 42.9% 42.3% 37.5% 36.4% 41.7%
Neutraal 27% 25.4% 29.9% 26% 28.4% 25.5% 27.6%
Eerder wel akkoord 16.6% 18.7% 13% 13.8% 20.5% 16.4% 16.7%
Helemaal akkoord 2.8% 2.2% 3.9% 2.4% 3.4% 3.6% 2.6%
Geen mening 0.5% 0.7% 0% 0.8% 0% 0% 0.6%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de samenleving
Niet akkoord 0.5% 0.7% 0% 0.8% 0% 0% 0.6%
Neutraal 2.4% 3.7% 0% 3.3% 1.1% 0% 3.2%
Akkoord 97.2% 95.5% 100% 95.9% 98.9% 100% 96.2%
Geen mening 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappelijk onderzoek dat onze kennis verrijkt is noodzakelijk, ook al levert het niet onmiddellijk een praktisch nut op voor de samenleving
Niet akkoord 5.2% 5.2% 5.2% 5.7% 4.5% 5.5% 5.1%
Neutraal 10% 7.5% 14.3% 7.3% 13.6% 3.6% 12.2%
Akkoord 84.8% 87.3% 80.5% 87% 81.8% 90.9% 82.7%
Geen mening 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de economische vooruitgang van Vlaanderen
Niet akkoord 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Neutraal 6.6% 6.7% 6.5% 6.5% 6.8% 3.6% 7.7%
Akkoord 92.9% 92.5% 93.5% 92.7% 93.2% 96.4% 91.7%
Geen mening 0.5% 0.7% 0% 0.8% 0% 0% 0.6%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap zou zonder beperkingen alle soorten onderwerpen moeten kunnen onderzoeken
Niet akkoord 17.5% 15.7% 20.8% 17.1% 18.2% 14.5% 18.6%
Neutraal 14.7% 12.7% 18.2% 17.9% 10.2% 16.4% 14.1%
Akkoord 67.3% 71.6% 59.7% 65% 70.5% 67.3% 67.3%
Geen mening 0.5% 0% 1.3% 0% 1.1% 1.8% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap en onderzoek leiden tot een beter leven in de toekomst
Niet akkoord 0.5% 0.7% 0% 0% 1.1% 0% 0.6%
Neutraal 6.6% 6.7% 6.5% 6.5% 6.8% 3.6% 7.7%
Akkoord 92.4% 92.5% 92.2% 92.7% 92% 96.4% 91%
Geen mening 0.5% 0% 1.3% 0.8% 0% 0% 0.6%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Mensen vertrouwen te veel op wetenschap en te weinig op gevoel
Niet akkoord 53.1% 53% 53.2% 56.9% 47.7% 54.5% 52.6%
Neutraal 27% 25.4% 29.9% 26% 28.4% 25.5% 27.6%
Akkoord 19.4% 20.9% 16.9% 16.3% 23.9% 20% 19.2%
Geen mening 0.5% 0.7% 0% 0.8% 0% 0% 0.6%
Ik zie het nut van wetenschap en onderzoek voor heel wat zaken in mijn dagelijks leven
Helemaal niet akkoord 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Eerder niet akkoord 1.9% 2.2% 1.3% 1.6% 2.3% 0% 2.6%
Neutraal 8.1% 8.2% 7.8% 7.3% 9.1% 1.8% 10.3% A
Eerder wel akkoord 41.2% 41% 41.6% 35.8% 48.9% 30.9% 44.9%
Helemaal akkoord 48.8% 48.5% 49.4% 55.3% B 39.8% 67.3% B 42.3%
Geen mening 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ik gebruik resultaten van wetenschappelijk onderzoek om keuzes te maken die mijn dagelijks leven veranderen (door bv. iets niet meer te doen zoals vroeger)
Helemaal niet akkoord 0.9% 1.5% 0% 0.8% 1.1% 1.8% 0.6%
Eerder niet akkoord 6.6% 8.2% 3.9% 7.3% 5.7% 5.5% 7.1%
Neutraal 16.6% 20.9% B 9.1% 15.4% 18.2% 5.5% 20.5% A
Eerder wel akkoord 52.6% 47% 62.3% A 51.2% 54.5% 52.7% 52.6%
Helemaal akkoord 23.2% 22.4% 24.7% 25.2% 20.5% 34.5% B 19.2%
Geen mening 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Het is belangrijk om goede wetenschappelijke kennis en vaardigheden te hebben om in de wereld van vandaag een goede job te krijgen
Helemaal niet akkoord 0.9% 0% 2.6% 1.6% 0% 0% 1.3%
Eerder niet akkoord 10% 9.7% 10.4% 11.4% 8% 10.9% 9.6%
Neutraal 15.2% 13.4% 18.2% 10.6% 21.6% A 12.7% 16%
Eerder wel akkoord 40.8% 44% 35.1% 41.5% 39.8% 41.8% 40.4%
Helemaal akkoord 33.2% 32.8% 33.8% 35% 30.7% 34.5% 32.7%
Geen mening 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik zie het nut van wetenschap en onderzoek voor heel wat zaken in mijn dagelijks leven
Niet akkoord 1.9% 2.2% 1.3% 1.6% 2.3% 0% 2.6%
Neutraal 8.1% 8.2% 7.8% 7.3% 9.1% 1.8% 10.3% A
Akkoord 90% 89.6% 90.9% 91.1% 88.6% 98.2% B 87.2%
Geen mening 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik gebruik resultaten van wetenschappelijk onderzoek om keuzes te maken die mijn dagelijks leven veranderen (door bv. iets niet meer te doen zoals vroeger)
Niet akkoord 7.6% 9.7% 3.9% 8.1% 6.8% 7.3% 7.7%
Neutraal 16.6% 20.9% B 9.1% 15.4% 18.2% 5.5% 20.5% A
Akkoord 75.8% 69.4% 87.0% A 76.4% 75% 87.3% B 71.8%
Geen mening 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Het is belangrijk om goede wetenschappelijke kennis en vaardigheden te hebben om in de wereld van vandaag een goede job te krijgen
Niet akkoord 10.9% 9.7% 13% 13% 8% 10.9% 10.9%
Neutraal 15.2% 13.4% 18.2% 10.6% 21.6% A 12.7% 16%
Akkoord 73.9% 76.9% 68.8% 76.4% 70.5% 76.4% 73.1%
Geen mening 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

VERTROUWEN IN WETENSCHAP

 • Filter:
 • Totaal
 • Geslacht
 • Wat waren de belangrijkste vakken van de richting waarin u uw hoogste diploma behaalde?
 • Beroepsmatig actief (geweest) in wetenschap of technologie
Vragen Antwoorden Totaal
211
man
(A) 134
vrouw
(B) 77
Exact wetenschappelijke richting
(A) 123
Andere
(B) 88
Ja
(A) 55
Neen
(B) 156
In welke mate vertrouwt u wetenschap en onderzoek in het algemeen?
Heel erg 21.3% 22.4% 19.5% 21.1% 21.6% 25.5% 19.9%
Eerder wel 68.2% 65.7% 72.7% 69.1% 67% 67.3% 68.6%
Neutraal 9% 9.7% 7.8% 7.3% 11.4% 5.5% 10.3%
Eerder niet 1.4% 2.2% 0% 2.4% 0% 1.8% 1.3%
Helemaal niet 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Gehercodeerd naar 3 cat.
In welke mate vertrouwt u wetenschap en onderzoek in het algemeen?
Vertrouwen 89.6% 88.1% 92.2% 90.2% 88.6% 92.7% 88.5%
Neutraal 9% 9.7% 7.8% 7.3% 11.4% 5.5% 10.3%
Geen vertrouwen 1.4% 2.2% 0% 2.4% 0% 1.8% 1.3%
Je kunt erop vertrouwen dat het klopt wat wetenschappers zeggen
Helemaal niet akkoord 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Eerder niet akkoord 8.1% 6.7% 10.4% 8.1% 8% 3.6% 9.6%
Neutraal 45% 42.5% 49.4% 43.9% 46.6% 40% 46.8%
Eerder wel akkoord 39.3% 42.5% 33.8% 39.8% 38.6% 50.9% B 35.3%
Helemaal akkoord 6.2% 6.7% 5.2% 7.3% 4.5% 3.6% 7.1%
Geen mening 1.4% 1.5% 1.3% 0.8% 2.3% 1.8% 1.3%
Wetenschappers werken volgens strikte regels en procedures
Helemaal niet akkoord 0.9% 1.5% 0% 1.6% 0% 3.6% 0%
Eerder niet akkoord 6.2% 7.5% 3.9% 6.5% 5.7% 5.5% 6.4%
Neutraal 23.2% 23.9% 22.1% 23.6% 22.7% 18.2% 25%
Eerder wel akkoord 55.5% 54.5% 57.1% 55.3% 55.7% 58.2% 54.5%
Helemaal akkoord 12.8% 12.7% 13% 12.2% 13.6% 14.5% 12.2%
Geen mening 1.4% 0% 3.9% 0.8% 2.3% 0% 1.9%
Wetenschappers doen onderzoek in het algemeen belang
Helemaal niet akkoord 0.5% 0.7% 0% 0.8% 0% 1.8% 0%
Eerder niet akkoord 7.1% 7.5% 6.5% 5.7% 9.1% 9.1% 6.4%
Neutraal 22.7% 18.7% 29.9% 22% 23.9% 12.7% 26.3% A
Eerder wel akkoord 53.1% 53.7% 51.9% 55.3% 50% 60% 50.6%
Helemaal akkoord 16.6% 19.4% 11.7% 16.3% 17% 16.4% 16.7%
Geen mening 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Hoe meer ik weet van wetenschap, hoe meer bezorgd ik word
Helemaal niet akkoord 13.7% 18.7% B 5.2% 15.4% 11.4% 21.8% B 10.9%
Eerder niet akkoord 41.2% 42.5% 39% 45.5% 35.2% 40% 41.7%
Neutraal 23.2% 23.9% 22.1% 21.1% 26.1% 18.2% 25%
Eerder wel akkoord 19% 14.9% 26.0% A 17.1% 21.6% 16.4% 19.9%
Helemaal akkoord 1.9% 0% 5.2% 0.8% 3.4% 1.8% 1.9%
Geen mening 0.9% 0% 2.6% 0% 2.3% 1.8% 0.6%
Wetenschappers lijken nieuwe dingen te proberen zonder te denken aan de risico’s die het met zich brengt
Helemaal niet akkoord 5.2% 6% 3.9% 7.3% 2.3% 9.1% 3.8%
Eerder niet akkoord 43.1% 44% 41.6% 42.3% 44.3% 47.3% 41.7%
Neutraal 34.1% 29.9% 41.6% 29.3% 40.9% 23.6% 37.8%
Eerder wel akkoord 12.3% 15.7% 6.5% 14.6% 9.1% 16.4% 10.9%
Helemaal akkoord 4.3% 3.7% 5.2% 4.9% 3.4% 3.6% 4.5%
Geen mening 0.9% 0.7% 1.3% 1.6% 0% 0% 1.3%
De voordelen van wetenschap en onderzoek zijn groter dan de nadelige gevolgen ervan
Helemaal niet akkoord 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Eerder niet akkoord 2.4% 2.2% 2.6% 2.4% 2.3% 1.8% 2.6%
Neutraal 22.3% 19.4% 27.3% 25.2% 18.2% 10.9% 26.3% A
Eerder wel akkoord 49.3% 52.2% 44.2% 46.3% 53.4% 54.5% 47.4%
Helemaal akkoord 25.6% 26.1% 24.7% 26% 25% 32.7% 23.1%
Geen mening 0.5% 0% 1.3% 0% 1.1% 0% 0.6%
We moeten technologische vernieuwingen omarmen; eventuele nadelen kunnen toch pas achteraf geanalyseerd en opgelost worden
Helemaal niet akkoord 3.3% 2.2% 5.2% 3.3% 3.4% 1.8% 3.8%
Eerder niet akkoord 15.2% 14.2% 16.9% 13.8% 17% 14.5% 15.4%
Neutraal 26.1% 21.6% 33.8% 26% 26.1% 20% 28.2%
Eerder wel akkoord 45% 50% 36.4% 48% 40.9% 56.4% B 41%
Helemaal akkoord 10.4% 11.9% 7.8% 8.9% 12.5% 7.3% 11.5%
Geen mening 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Je kunt erop vertrouwen dat het klopt wat wetenschappers zeggen
Niet akkoord 8.1% 6.7% 10.4% 8.1% 8% 3.6% 9.6%
Neutraal 45% 42.5% 49.4% 43.9% 46.6% 40% 46.8%
Akkoord 45.5% 49.3% 39% 47.2% 43.2% 54.5% 42.3%
Geen mening 1.4% 1.5% 1.3% 0.8% 2.3% 1.8% 1.3%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappers werken volgens strikte regels en procedures
Niet akkoord 7.1% 9% 3.9% 8.1% 5.7% 9.1% 6.4%
Neutraal 23.2% 23.9% 22.1% 23.6% 22.7% 18.2% 25%
Akkoord 68.2% 67.2% 70.1% 67.5% 69.3% 72.7% 66.7%
Geen mening 1.4% 0% 3.9% 0.8% 2.3% 0% 1.9%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappers doen onderzoek in het algemeen belang
Niet akkoord 7.6% 8.2% 6.5% 6.5% 9.1% 10.9% 6.4%
Neutraal 22.7% 18.7% 29.9% 22% 23.9% 12.7% 26.3% A
Akkoord 69.7% 73.1% 63.6% 71.5% 67% 76.4% 67.3%
Geen mening 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Hoe meer ik weet van wetenschap, hoe meer bezorgd ik word
Niet akkoord 55% 61.2% B 44.2% 61.0% B 46.6% 61.8% 52.6%
Neutraal 23.2% 23.9% 22.1% 21.1% 26.1% 18.2% 25%
Akkoord 20.9% 14.9% 31.2% A 17.9% 25% 18.2% 21.8%
Geen mening 0.9% 0% 2.6% 0% 2.3% 1.8% 0.6%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappers lijken nieuwe dingen te proberen zonder te denken aan de risico’s die het met zich brengt
Niet akkoord 48.3% 50% 45.5% 49.6% 46.6% 56.4% 45.5%
Neutraal 34.1% 29.9% 41.6% 29.3% 40.9% 23.6% 37.8%
Akkoord 16.6% 19.4% 11.7% 19.5% 12.5% 20% 15.4%
Geen mening 0.9% 0.7% 1.3% 1.6% 0% 0% 1.3%
Gehercodeerd naar 4 cat.
De voordelen van wetenschap en onderzoek zijn groter dan de nadelige gevolgen ervan
Niet akkoord 2.4% 2.2% 2.6% 2.4% 2.3% 1.8% 2.6%
Neutraal 22.3% 19.4% 27.3% 25.2% 18.2% 10.9% 26.3% A
Akkoord 74.9% 78.4% 68.8% 72.4% 78.4% 87.3% B 70.5%
Geen mening 0.5% 0% 1.3% 0% 1.1% 0% 0.6%
Gehercodeerd naar 4 cat.
We moeten technologische vernieuwingen omarmen; eventuele nadelen kunnen toch pas achteraf geanalyseerd en opgelost worden
Niet akkoord 18.5% 16.4% 22.1% 17.1% 20.5% 16.4% 19.2%
Neutraal 26.1% 21.6% 33.8% 26% 26.1% 20% 28.2%
Akkoord 55.5% 61.9% B 44.2% 56.9% 53.4% 63.6% 52.6%
Geen mening 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Interessant - Saai
< < < 15.8% 15.9% 15.6% 17.2% 13.8% 25.9% B 12.3%
< < 43.5% 43.2% 44.2% 45.1% 41.4% 44.4% 43.2%
< 15.8% 17.4% 13% 14.8% 17.2% 13% 16.8%
Neutraal 7.2% 7.6% 6.5% 7.4% 6.9% 3.7% 8.4%
> 8.6% 8.3% 9.1% 7.4% 10.3% 3.7% 10.3%
> > 8.6% 7.6% 10.4% 8.2% 9.2% 9.3% 8.4%
> > > 0.5% 0% 1.3% 0% 1.1% 0% 0.6%
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Enggeestig - Open
< < < 0.5% 0.8% 0% 0.8% 0% 0% 0.6%
< < 3.3% 3% 3.9% 2.5% 4.6% 5.6% 2.6%
< 12.9% 14.4% 10.4% 17.2% B 6.9% 14.8% 12.3%
Neutraal 27.3% 25.8% 29.9% 28.7% 25.3% 27.8% 27.1%
> 23.9% 26.5% 19.5% 22.1% 26.4% 20.4% 25.2%
> > 25.4% 22% 31.2% 21.3% 31% 20.4% 27.1%
> > > 6.7% 7.6% 5.2% 7.4% 5.7% 11.1% 5.2%
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Goed in communiceren - Slecht in communiceren
< < < 2.4% 2.3% 2.6% 2.5% 2.3% 0% 3.2%
< < 8.1% 6.8% 10.4% 8.2% 8% 11.1% 7.1%
< 24.4% 21.2% 29.9% 23% 26.4% 25.9% 23.9%
Neutraal 30.6% 34.1% 24.7% 29.5% 32.2% 24.1% 32.9%
> 23.9% 23.5% 24.7% 27% 19.5% 27.8% 22.6%
> > 9.6% 11.4% 6.5% 9% 10.3% 9.3% 9.7%
> > > 1% 0.8% 1.3% 0.8% 1.1% 1.9% 0.6%
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Op zichzelf - Open naar de buitenwereld
< < < 2.4% 1.5% 3.9% 2.5% 2.3% 0% 3.2%
< < 11% 11.4% 10.4% 13.1% 8% 16.7% 9%
< 27.3% 25.8% 29.9% 26.2% 28.7% 24.1% 28.4%
Neutraal 34% 38.6% 26% 34.4% 33.3% 27.8% 36.1%
> 13.9% 13.6% 14.3% 13.9% 13.8% 22.2% B 11%
> > 10.5% 8.3% 14.3% 8.2% 13.8% 7.4% 11.6%
> > > 1% 0.8% 1.3% 1.6% 0% 1.9% 0.6%
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Eerlijk - Oneerlijk
< < < 4.3% 5.3% 2.6% 4.1% 4.6% 1.9% 5.2%
< < 24.9% 20.5% 32.5% 23% 27.6% 37.0% B 20.6%
< 24.4% 26.5% 20.8% 26.2% 21.8% 22.2% 25.2%
Neutraal 33% 32.6% 33.8% 36.1% 28.7% 31.5% 33.5%
> 7.7% 6.8% 9.1% 6.6% 9.2% 1.9% 9.7%
> > 4.8% 6.8% 1.3% 4.1% 5.7% 3.7% 5.2%
> > > 1% 1.5% 0% 0% 2.3% 1.9% 0.6%
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Ethisch - Onethisch
< < < 2.9% 3% 2.6% 3.3% 2.3% 1.9% 3.2%
< < 19.1% 18.2% 20.8% 13.9% 26.4% A 20.4% 18.7%
< 30.6% 32.6% 27.3% 36.1% B 23% 33.3% 29.7%
Neutraal 32.5% 30.3% 36.4% 33.6% 31% 29.6% 33.5%
> 12.4% 13.6% 10.4% 11.5% 13.8% 14.8% 11.6%
> > 2.4% 2.3% 2.6% 1.6% 3.4% 0% 3.2%
> > > 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Onbetrouwbaar - Betrouwbaar
< < < 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
< < 2.9% 4.5% 0% 4.1% 1.1% 1.9% 3.2%
< 3.8% 3% 5.2% 3.3% 4.6% 3.7% 3.9%
Neutraal 19.1% 18.2% 20.8% 19.7% 18.4% 16.7% 20%
> 32.1% 31.8% 32.5% 33.6% 29.9% 29.6% 32.9%
> > 33% 31.8% 35.1% 32% 34.5% 42.6% 29.7%
> > > 9.1% 10.6% 6.5% 7.4% 11.5% 5.6% 10.3%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Interessant - Saai
<<<, <<, < 75.1% 76.5% 72.7% 77% 72.4% 83.3% 72.3%
Neutraal 7.2% 7.6% 6.5% 7.4% 6.9% 3.7% 8.4%
>, >>, >>> 17.7% 15.9% 20.8% 15.6% 20.7% 13% 19.4%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Enggeestig - Open
<<<, <<, < 16.7% 18.2% 14.3% 20.5% 11.5% 20.4% 15.5%
Neutraal 27.3% 25.8% 29.9% 28.7% 25.3% 27.8% 27.1%
>, >>, >>> 56% 56.1% 55.8% 50.8% 63.2% 51.9% 57.4%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Goed in communiceren - Slecht in communiceren
<<<, <<, < 34.9% 30.3% 42.9% 33.6% 36.8% 37% 34.2%
Neutraal 30.6% 34.1% 24.7% 29.5% 32.2% 24.1% 32.9%
>, >>, >>> 34.4% 35.6% 32.5% 36.9% 31% 38.9% 32.9%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Op zichzelf - Open naar de buitenwereld
<<<, <<, < 40.7% 38.6% 44.2% 41.8% 39.1% 40.7% 40.6%
Neutraal 34% 38.6% 26% 34.4% 33.3% 27.8% 36.1%
>, >>, >>> 25.4% 22.7% 29.9% 23.8% 27.6% 31.5% 23.2%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Eerlijk - Oneerlijk
<<<, <<, < 53.6% 52.3% 55.8% 53.3% 54% 61.1% 51%
Neutraal 33% 32.6% 33.8% 36.1% 28.7% 31.5% 33.5%
>, >>, >>> 13.4% 15.2% 10.4% 10.7% 17.2% 7.4% 15.5%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ethisch - Onethisch
<<<, <<, < 52.6% 53.8% 50.6% 53.3% 51.7% 55.6% 51.6%
Neutraal 32.5% 30.3% 36.4% 33.6% 31% 29.6% 33.5%
>, >>, >>> 14.8% 15.9% 13% 13.1% 17.2% 14.8% 14.8%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Onbetrouwbaar - Betrouwbaar
<<<, <<, < 6.7% 7.6% 5.2% 7.4% 5.7% 5.6% 7.1%
Neutraal 19.1% 18.2% 20.8% 19.7% 18.4% 16.7% 20%
>, >>, >>> 74.2% 74.2% 74% 73% 75.9% 77.8% 72.9%

ONDERSTEUNING VOOR WETENSCHAP

 • Filter:
 • Totaal
 • Geslacht
 • Wat waren de belangrijkste vakken van de richting waarin u uw hoogste diploma behaalde?
 • Beroepsmatig actief (geweest) in wetenschap of technologie
Vragen Antwoorden Totaal
211
man
(A) 134
vrouw
(B) 77
Exact wetenschappelijke richting
(A) 123
Andere
(B) 88
Ja
(A) 55
Neen
(B) 156
Wetenschappelijk onderzoek moet door de overheid gesubsidieerd worden
Helemaal niet akkoord 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Eerder niet akkoord 3.8% 3% 5.2% 3.3% 4.5% 1.8% 4.5%
Neutraal 15.2% 13.4% 18.2% 13.8% 17% 7.3% 17.9%
Eerder wel akkoord 39.8% 41% 37.7% 43.9% 34.1% 45.5% 37.8%
Helemaal akkoord 41.2% 42.5% 39% 39% 44.3% 45.5% 39.7%
Geen mening 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Zelfs indien het geen onmiddellijke voordelen biedt, moet wetenschappelijk onderzoek dat onze kennis vergroot, door de overheid gesubsidieerd worden
Helemaal niet akkoord 0.9% 0% 2.6% 0% 2.3% 0% 1.3%
Eerder niet akkoord 12.3% 11.2% 14.3% 11.4% 13.6% 3.6% 15.4% A
Neutraal 19.9% 17.9% 23.4% 24.4% 13.6% 18.2% 20.5%
Eerder wel akkoord 39.3% 36.6% 44.2% 40.7% 37.5% 47.3% 36.5%
Helemaal akkoord 27.5% 34.3% B 15.6% 23.6% 33% 30.9% 26.3%
Geen mening 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappelijk onderzoek moet door de overheid gesubsidieerd worden
Niet akkoord 3.8% 3% 5.2% 3.3% 4.5% 1.8% 4.5%
Neutraal 15.2% 13.4% 18.2% 13.8% 17% 7.3% 17.9%
Akkoord 81% 83.6% 76.6% 82.9% 78.4% 90.9% B 77.6%
Geen mening 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Zelfs indien het geen onmiddellijke voordelen biedt, moet wetenschappelijk onderzoek dat onze kennis vergroot, door de overheid gesubsidieerd worden
Niet akkoord 13.3% 11.2% 16.9% 11.4% 15.9% 3.6% 16.7% A
Neutraal 19.9% 17.9% 23.4% 24.4% 13.6% 18.2% 20.5%
Akkoord 66.8% 70.9% 59.7% 64.2% 70.5% 78.2% B 62.8%
Geen mening 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

BETROKKENHEID BIJ WETENSCHAP

 • Filter:
 • Totaal
 • Geslacht
 • Wat waren de belangrijkste vakken van de richting waarin u uw hoogste diploma behaalde?
 • Beroepsmatig actief (geweest) in wetenschap of technologie
Vragen Antwoorden Totaal
211
man
(A) 134
vrouw
(B) 77
Exact wetenschappelijke richting
(A) 123
Andere
(B) 88
Ja
(A) 55
Neen
(B) 156
Ik wil graag betrokken worden bij (de uitvoering van) een wetenschappelijk onderzoeksproject
Helemaal niet akkoord 1.9% 1.5% 2.6% 2.4% 1.1% 0% 2.6%
Eerder niet akkoord 19.4% 16.4% 24.7% 14.6% 26.1% A 12.7% 21.8%
Neutraal 28.4% 29.9% 26% 32.5% 22.7% 27.3% 28.8%
Eerder wel akkoord 35.5% 37.3% 32.5% 31.7% 40.9% 40% 34%
Helemaal akkoord 14.2% 14.2% 14.3% 17.9% 9.1% 18.2% 12.8%
Geen mening 0.5% 0.7% 0% 0.8% 0% 1.8% 0%
Ik ben geïnteresseerd om deel te nemen aan een discussie of gesprek met wetenschappers
Helemaal niet akkoord 2.8% 2.2% 3.9% 1.6% 4.5% 0% 3.8%
Eerder niet akkoord 20.4% 20.9% 19.5% 22% 18.2% 20% 20.5%
Neutraal 25.6% 24.6% 27.3% 27.6% 22.7% 20% 27.6%
Eerder wel akkoord 31.8% 31.3% 32.5% 29.3% 35.2% 38.2% 29.5%
Helemaal akkoord 17.5% 19.4% 14.3% 18.7% 15.9% 20% 16.7%
Geen mening 1.9% 1.5% 2.6% 0.8% 3.4% 1.8% 1.9%
Wetenschap houdt weinig rekening met de mening van mensen zoals u en ik
Helemaal niet akkoord 4.7% 4.5% 5.2% 6.5% 2.3% 7.3% 3.8%
Eerder niet akkoord 24.2% 23.9% 24.7% 25.2% 22.7% 25.5% 23.7%
Neutraal 34.6% 32.1% 39% 32.5% 37.5% 30.9% 35.9%
Eerder wel akkoord 29.9% 33.6% 23.4% 28.5% 31.8% 32.7% 28.8%
Helemaal akkoord 5.2% 3.7% 7.8% 4.9% 5.7% 0% 7.1%
Geen mening 1.4% 2.2% 0% 2.4% 0% 3.6% 0.6%
Ik zou graag wel een keer mee willen beslissen wat wetenschap zou moeten onderzoeken
Helemaal niet akkoord 4.3% 3.7% 5.2% 4.9% 3.4% 3.6% 4.5%
Eerder niet akkoord 15.2% 14.2% 16.9% 13.8% 17% 20% 13.5%
Neutraal 33.2% 33.6% 32.5% 35.8% 29.5% 30.9% 34%
Eerder wel akkoord 34.1% 37.3% 28.6% 31.7% 37.5% 34.5% 34%
Helemaal akkoord 12.8% 11.2% 15.6% 13.8% 11.4% 10.9% 13.5%
Geen mening 0.5% 0% 1.3% 0% 1.1% 0% 0.6%
Wetenschappers leveren te weinig inspanningen om het publiek op een begrijpelijke manier te informeren over hun werk
Helemaal niet akkoord 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Eerder niet akkoord 17.5% 15.7% 20.8% 20.3% 13.6% 21.8% 16%
Neutraal 20.4% 20.9% 19.5% 18.7% 22.7% 21.8% 19.9%
Eerder wel akkoord 46% 44.8% 48.1% 45.5% 46.6% 43.6% 46.8%
Helemaal akkoord 16.1% 18.7% 11.7% 15.4% 17% 12.7% 17.3%
Geen mening 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik wil graag betrokken worden bij (de uitvoering van) een wetenschappelijk onderzoeksproject
Niet akkoord 21.3% 17.9% 27.3% 17.1% 27.3% 12.7% 24.4%
Neutraal 28.4% 29.9% 26% 32.5% 22.7% 27.3% 28.8%
Akkoord 49.8% 51.5% 46.8% 49.6% 50% 58.2% 46.8%
Geen mening 0.5% 0.7% 0% 0.8% 0% 1.8% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik ben geïnteresseerd om deel te nemen aan een discussie of gesprek met wetenschappers
Niet akkoord 23.2% 23.1% 23.4% 23.6% 22.7% 20% 24.4%
Neutraal 25.6% 24.6% 27.3% 27.6% 22.7% 20% 27.6%
Akkoord 49.3% 50.7% 46.8% 48% 51.1% 58.2% 46.2%
Geen mening 1.9% 1.5% 2.6% 0.8% 3.4% 1.8% 1.9%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap houdt weinig rekening met de mening van mensen zoals u en ik
Niet akkoord 28.9% 28.4% 29.9% 31.7% 25% 32.7% 27.6%
Neutraal 34.6% 32.1% 39% 32.5% 37.5% 30.9% 35.9%
Akkoord 35.1% 37.3% 31.2% 33.3% 37.5% 32.7% 35.9%
Geen mening 1.4% 2.2% 0% 2.4% 0% 3.6% 0.6%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik zou graag wel een keer mee willen beslissen wat wetenschap zou moeten onderzoeken
Niet akkoord 19.4% 17.9% 22.1% 18.7% 20.5% 23.6% 17.9%
Neutraal 33.2% 33.6% 32.5% 35.8% 29.5% 30.9% 34%
Akkoord 46.9% 48.5% 44.2% 45.5% 48.9% 45.5% 47.4%
Geen mening 0.5% 0% 1.3% 0% 1.1% 0% 0.6%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappers leveren te weinig inspanningen om het publiek op een begrijpelijke manier te informeren over hun werk
Niet akkoord 17.5% 15.7% 20.8% 20.3% 13.6% 21.8% 16%
Neutraal 20.4% 20.9% 19.5% 18.7% 22.7% 21.8% 19.9%
Akkoord 62.1% 63.4% 59.7% 61% 63.6% 56.4% 64.1%
Geen mening 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

WETENSCHAPPELIJKE (LEVENS)HOUDING

 • Filter:
 • Totaal
 • Geslacht
 • Wat waren de belangrijkste vakken van de richting waarin u uw hoogste diploma behaalde?
 • Beroepsmatig actief (geweest) in wetenschap of technologie
Vragen Antwoorden Totaal
211
man
(A) 134
vrouw
(B) 77
Exact wetenschappelijke richting
(A) 123
Andere
(B) 88
Ja
(A) 55
Neen
(B) 156
Ik hou ervan om nieuwe kennis of inzichten te gebruiken om iets nieuws te maken of te ontwikkelen - Ik hou me niet echt bezig met het uitdenken of uitwerken van nieuwe ideeën; dat is eerder iets voor anderen
< < < 12.3% 13.4% 10.4% 15.4% 8% 20.0% B 9.6%
< < 30.3% 30.6% 29.9% 29.3% 31.8% 34.5% 28.8%
< 26.5% 29.1% 22.1% 28.5% 23.9% 23.6% 27.6%
Neutraal 16.6% 11.9% 24.7% A 17.1% 15.9% 14.5% 17.3%
> 8.5% 9.7% 6.5% 6.5% 11.4% 5.5% 9.6%
> > 4.7% 4.5% 5.2% 3.3% 6.8% 0% 6.4%
> > > 0.9% 0.7% 1.3% 0% 2.3% 1.8% 0.6%
Ik ga er meestal van uit dat informatie juist is, en trek niet snel iets in twijfel - Ik heb de neiging om informatie altijd te controleren op juistheid, door bv. ook andere bronnen te raadplegen
< < < 1.4% 0.7% 2.6% 1.6% 1.1% 0% 1.9%
< < 6.6% 7.5% 5.2% 4.1% 10.2% 3.6% 7.7%
< 10% 10.4% 9.1% 8.9% 11.4% 0% 13.5%
Neutraal 19.9% 19.4% 20.8% 17.9% 22.7% 18.2% 20.5%
> 33.6% 32.8% 35.1% 39% 26.1% 43.6% 30.1%
> > 21.8% 22.4% 20.8% 20.3% 23.9% 23.6% 21.2%
> > > 6.6% 6.7% 6.5% 8.1% 4.5% 10.9% 5.1%
Ik wil altijd graag precies weten hoe zaken in mekaar zitten (bv. werking van machines, bepaalde natuurfenomenen, maatschappelijke tendensen, economische wetmatigheden,…) - De dingen zijn nu eenmaal zoals ze zijn, het heeft weinig nut om er te lang bij sti
< < < 18.5% 23.1% B 10.4% 21.1% 14.8% 23.6% 16.7%
< < 38.4% 41% 33.8% 40.7% 35.2% 41.8% 37.2%
< 22.7% 19.4% 28.6% 23.6% 21.6% 23.6% 22.4%
Neutraal 10.9% 7.5% 16.9% A 8.9% 13.6% 9.1% 11.5%
> 6.2% 6% 6.5% 4.1% 9.1% 1.8% 7.7%
> > 2.4% 1.5% 3.9% 0% 5.7% 0% 3.2%
> > > 0.9% 1.5% 0% 1.6% 0% 0% 1.3%
Ik zou graag heel mijn leven lang nieuwe dingen willen blijven bijleren - Op zeker moment heb je meer dan voldoende kennis en ervaring om je leven zonder al te veel problemen te leiden
< < < 27% 24.6% 31.2% 32.5% B 19.3% 30.9% 25.6%
< < 36.5% 36.6% 36.4% 33.3% 40.9% 38.2% 35.9%
< 19.4% 20.1% 18.2% 21.1% 17% 23.6% 17.9%
Neutraal 9.5% 10.4% 7.8% 7.3% 12.5% 5.5% 10.9%
> 2.8% 3.7% 1.3% 2.4% 3.4% 1.8% 3.2%
> > 4.3% 4.5% 3.9% 3.3% 5.7% 0% 5.8%
> > > 0.5% 0% 1.3% 0% 1.1% 0% 0.6%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik hou ervan om nieuwe kennis of inzichten te gebruiken om iets nieuws te maken of te ontwikkelen - Ik hou me niet echt bezig met het uitdenken of uitwerken van nieuwe ideeën; dat is eerder iets voor anderen
<<<, <<, < 69.2% 73.1% 62.3% 73.2% 63.6% 78.2% 66%
Neutraal 16.6% 11.9% 24.7% A 17.1% 15.9% 14.5% 17.3%
>, >>, >>> 14.2% 14.9% 13% 9.8% 20.5% A 7.3% 16.7%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik ga er meestal vanuit dat informatie juist is, en trek niet snel iets in twijfel - Ik heb de neiging om informatie altijd te controleren op juistheid, door vb. ook andere bronnen te raadplegen
<<<, <<, < 18% 18.7% 16.9% 14.6% 22.7% 3.6% 23.1% A
Neutraal 19.9% 19.4% 20.8% 17.9% 22.7% 18.2% 20.5%
>, >>, >>> 62.1% 61.9% 62.3% 67.5% 54.5% 78.2% B 56.4%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik wil altijd graag precies weten hoe zaken in mekaar zitten - De dingen zijn nu eenmaal zoals ze zijn, het heeft weinig nut om er te lang stil bij te blijven staan
<<<, <<, < 79.6% 83.6% 72.7% 85.4% B 71.6% 89.1% B 76.3%
Neutraal 10.9% 7.5% 16.9% A 8.9% 13.6% 9.1% 11.5%
>, >>, >>> 9.5% 9% 10.4% 5.7% 14.8% A 1.8% 12.2% A
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik zou graag heel mijn leven lang nieuwe dingen willen blijven bijleren - Op zeker moment heb je meer dan voldoende kennis en ervaring om je leven zonder al te veel problemen te leiden
<<<, <<, < 82.9% 81.3% 85.7% 87% 77.3% 92.7% B 79.5%
Neutraal 9.5% 10.4% 7.8% 7.3% 12.5% 5.5% 10.9%
>, >>, >>> 7.6% 8.2% 6.5% 5.7% 10.2% 1.8% 9.6%

WETENSCHAPSPROFIEL

 • Filter:
 • Totaal
 • Geslacht
 • Wat waren de belangrijkste vakken van de richting waarin u uw hoogste diploma behaalde?
 • Beroepsmatig actief (geweest) in wetenschap of technologie
Vragen Antwoorden Totaal
211
man
(A) 134
vrouw
(B) 77
Exact wetenschappelijke richting
(A) 123
Andere
(B) 88
Ja
(A) 55
Neen
(B) 156
Bent u beroepsmatig actief in de domeinen wetenschap of onderzoek?
Vraagfilter: Niet indien werkend in onderwijs
Ja 14.7% 16.4% 11.7% 23.6% B 2.3% 56.4% 0%
Neen, maar ik heb in het verleden in (één van) deze domeinen gewerkt 11.4% 11.2% 11.7% 15.4% B 5.7% 43.6% 0%
Neen, en ik heb in het verleden nooit in (één van) deze domeinen gewerkt 73.9% 72.4% 76.6% 61% 92.0% A 0% 100%
Gehercodeerd naar 2 cat.
Beroepsmatig actief (geweest) in wetenschap of technologie
Ja 26.1% 27.6% 23.4% 39.0% B 8% 100% 0%
Neen 73.9% 72.4% 76.6% 61% 92.0% A 0% 100%
Kent u zelf persoonlijk mensen die beroepsmatig actief zijn in de domeinen wetenschap of onderzoek?
Meerdere antwoorden mogelijk
Ja, personen binnen mijn gezin 8.1% 6% 11.7% 8.9% 6.8% 14.5% B 5.8%
Ja, personen binnen mijn familie (buiten mijn gezin) 12.8% 12.7% 13% 9.8% 17% 16.4% 11.5%
Ja, personen in mijn vriendenkring 29.4% 29.9% 28.6% 34.1% 22.7% 49.1% B 22.4%
Ja, personen in mijn kennissenkring (buiten mijn vriendenkring) 30.8% 32.1% 28.6% 33.3% 27.3% 38.2% 28.2%
Neen, ik ken persoonlijk niemand die in deze domeinen een beroep uitoefent 35.1% 35.1% 35.1% 30.1% 42% 12.7% 42.9% A
Gehercodeerd naar 2 cat.
Kent u zelf persoonlijk mensen die beroepsmatig actief zijn in de domeinen wetenschap of onderzoek?
Ja 64.9% 64.9% 64.9% 69.9% 58% 87.3% B 57.1%
Neen 35.1% 35.1% 35.1% 30.1% 42% 12.7% 42.9% A
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Een wetenschapscentrum bezoeken (vb. Technopolis, wetenschapsmuseum, volkssterrenwacht,…)
Méér dan 1 keer per maand 0.9% 1.5% 0% 1.6% 0% 3.6% 0%
(Ongeveer) 1 keer per maand 0.9% 1.5% 0% 1.6% 0% 0% 1.3%
Enkele keren per jaar 8.5% 9% 7.8% 8.1% 9.1% 16.4% B 5.8%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 35.5% 32.8% 40.3% 36.6% 34.1% 30.9% 37.2%
Minder dan 1 keer per jaar 35.5% 36.6% 33.8% 35.8% 35.2% 30.9% 37.2%
Nooit 18.5% 18.7% 18.2% 16.3% 21.6% 18.2% 18.6%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Een geschiedkundig museum bezoeken
Méér dan 1 keer per maand 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
(Ongeveer) 1 keer per maand 2.4% 2.2% 2.6% 1.6% 3.4% 3.6% 1.9%
Enkele keren per jaar 22.3% 21.6% 23.4% 20.3% 25% 25.5% 21.2%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 30.8% 29.9% 32.5% 32.5% 28.4% 21.8% 34%
Minder dan 1 keer per jaar 28% 28.4% 27.3% 26.8% 29.5% 30.9% 26.9%
Nooit 16.6% 17.9% 14.3% 18.7% 13.6% 18.2% 16%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Een kunstmuseum bezoeken
Méér dan 1 keer per maand 0.5% 0.7% 0% 0.8% 0% 1.8% 0%
(Ongeveer) 1 keer per maand 4.7% 3% 7.8% 1.6% 9.1% A 7.3% 3.8%
Enkele keren per jaar 28% 26.9% 29.9% 28.5% 27.3% 30.9% 26.9%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 20.9% 20.9% 20.8% 18.7% 23.9% 14.5% 23.1%
Minder dan 1 keer per jaar 24.2% 25.4% 22.1% 26% 21.6% 25.5% 23.7%
Nooit 21.8% 23.1% 19.5% 24.4% 18.2% 20% 22.4%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Een dierentuin bezoeken
Méér dan 1 keer per maand 2.4% 3% 1.3% 3.3% 1.1% 5.5% 1.3%
(Ongeveer) 1 keer per maand 1.4% 1.5% 1.3% 1.6% 1.1% 0% 1.9%
Enkele keren per jaar 14.7% 12.7% 18.2% 15.4% 13.6% 14.5% 14.7%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 32.2% 29.9% 36.4% 31.7% 33% 34.5% 31.4%
Minder dan 1 keer per jaar 40.3% 43.3% 35.1% 39% 42% 36.4% 41.7%
Nooit 9% 9.7% 7.8% 8.9% 9.1% 9.1% 9%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Een plantentuin bezoeken
Méér dan 1 keer per maand 1.4% 1.5% 1.3% 1.6% 1.1% 5.5% 0%
(Ongeveer) 1 keer per maand 0.9% 0% 2.6% 0.8% 1.1% 1.8% 0.6%
Enkele keren per jaar 15.2% 17.2% 11.7% 13% 18.2% 21.8% 12.8%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 23.7% 23.1% 24.7% 25.2% 21.6% 20% 25%
Minder dan 1 keer per jaar 35.1% 34.3% 36.4% 35% 35.2% 32.7% 35.9%
Nooit 23.7% 23.9% 23.4% 24.4% 22.7% 18.2% 25.6%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Naar evenementen over wetenschap of technologie gaan
Méér dan 1 keer per maand 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
(Ongeveer) 1 keer per maand 0.9% 1.5% 0% 1.6% 0% 1.8% 0.6%
Enkele keren per jaar 16.6% 18.7% 13% 15.4% 18.2% 36.4% B 9.6%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 21.8% 20.9% 23.4% 25.2% 17% 10.9% 25.6% A
Minder dan 1 keer per jaar 34.6% 32.8% 37.7% 37.4% 30.7% 32.7% 35.3%
Nooit 26.1% 26.1% 26% 20.3% 34.1% A 18.2% 28.8%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Cursussen of workshops volgen over wetenschap of technologie
Méér dan 1 keer per maand 0.9% 1.5% 0% 1.6% 0% 0% 1.3%
(Ongeveer) 1 keer per maand 1.4% 0.7% 2.6% 1.6% 1.1% 3.6% 0.6%
Enkele keren per jaar 12.3% 14.9% 7.8% 14.6% 9.1% 27.3% B 7.1%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 18.5% 19.4% 16.9% 23.6% B 11.4% 23.6% 16.7%
Minder dan 1 keer per jaar 20.9% 20.1% 22.1% 21.1% 20.5% 23.6% 19.9%
Nooit 46% 43.3% 50.6% 37.4% 58.0% A 21.8% 54.5% A
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Programma’s over wetenschap of technologie bekijken op TV
Méér dan 1 keer per maand 27.5% 27.6% 27.3% 28.5% 26.1% 25.5% 28.2%
(Ongeveer) 1 keer per maand 23.7% 29.9% B 13% 28.5% 17% 30.9% 21.2%
Enkele keren per jaar 33.6% 29.9% 40.3% 30.1% 38.6% 29.1% 35.3%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 6.2% 5.2% 7.8% 5.7% 6.8% 7.3% 5.8%
Minder dan 1 keer per jaar 5.2% 4.5% 6.5% 3.3% 8% 3.6% 5.8%
Nooit 3.8% 3% 5.2% 4.1% 3.4% 3.6% 3.8%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Programma’s of video’s over wetenschap of technologie bekijken op internet
Méér dan 1 keer per maand 13.3% 16.4% 7.8% 14.6% 11.4% 18.2% 11.5%
(Ongeveer) 1 keer per maand 19% 23.9% B 10.4% 23.6% B 12.5% 32.7% B 14.1%
Enkele keren per jaar 27% 26.1% 28.6% 26% 28.4% 21.8% 28.8%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 8.5% 9% 7.8% 7.3% 10.2% 7.3% 9%
Minder dan 1 keer per jaar 12.3% 7.5% 20.8% A 11.4% 13.6% 9.1% 13.5%
Nooit 19.9% 17.2% 24.7% 17.1% 23.9% 10.9% 23.1%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Gespecialiseerde websites raadplegen over wetenschap of technologie
Méér dan 1 keer per maand 16.6% 16.4% 16.9% 17.1% 15.9% 20% 15.4%
(Ongeveer) 1 keer per maand 13.7% 15.7% 10.4% 17.1% 9.1% 27.3% B 9%
Enkele keren per jaar 28.4% 30.6% 24.7% 31.7% 23.9% 32.7% 26.9%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 12.8% 12.7% 13% 10.6% 15.9% 10.9% 13.5%
Minder dan 1 keer per jaar 12.3% 9.7% 16.9% 10.6% 14.8% 5.5% 14.7%
Nooit 16.1% 14.9% 18.2% 13% 20.5% 3.6% 20.5% A
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Gespecialiseerde tijdschriften over wetenschap of technologie lezen (vb. EOS, National Geographic,…)
Méér dan 1 keer per maand 6.2% 7.5% 3.9% 7.3% 4.5% 7.3% 5.8%
(Ongeveer) 1 keer per maand 10% 11.9% 6.5% 8.9% 11.4% 16.4% 7.7%
Enkele keren per jaar 27.5% 26.1% 29.9% 31.7% 21.6% 27.3% 27.6%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 18% 17.9% 18.2% 18.7% 17% 16.4% 18.6%
Minder dan 1 keer per jaar 15.2% 13.4% 18.2% 12.2% 19.3% 12.7% 16%
Nooit 23.2% 23.1% 23.4% 21.1% 26.1% 20% 24.4%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Vakliteratuur lezen (geschreven voor en door wetenschappers)
Méér dan 1 keer per maand 9% 8.2% 10.4% 8.9% 9.1% 16.4% B 6.4%
(Ongeveer) 1 keer per maand 10.4% 11.9% 7.8% 12.2% 8% 18.2% B 7.7%
Enkele keren per jaar 19.9% 18.7% 22.1% 22.8% 15.9% 32.7% B 15.4%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 16.6% 17.2% 15.6% 17.1% 15.9% 5.5% 20.5% A
Minder dan 1 keer per jaar 11.8% 8.2% 18.2% A 9.8% 14.8% 9.1% 12.8%
Nooit 32.2% 35.8% 26% 29.3% 36.4% 18.2% 37.2% A
Gehercodeerd naar 4 cat.
een wetenschapscentrum bezoeken (vb. Technopolis, wetenschapsmuseum, volkssterrenwacht...)
Minstens maandelijks 1.9% 3% 0% 3.3% 0% 3.6% 1.3%
Minstens jaarlijks 44.1% 41.8% 48.1% 44.7% 43.2% 47.3% 42.9%
Minder dan jaarlijks 35.5% 36.6% 33.8% 35.8% 35.2% 30.9% 37.2%
Nooit 18.5% 18.7% 18.2% 16.3% 21.6% 18.2% 18.6%
Gehercodeerd naar 4 cat.
een geschiedkundig museum bezoeken
Minstens maandelijks 2.4% 2.2% 2.6% 1.6% 3.4% 3.6% 1.9%
Minstens jaarlijks 53.1% 51.5% 55.8% 52.8% 53.4% 47.3% 55.1%
Minder dan jaarlijks 28% 28.4% 27.3% 26.8% 29.5% 30.9% 26.9%
Nooit 16.6% 17.9% 14.3% 18.7% 13.6% 18.2% 16%
Gehercodeerd naar 4 cat.
een kunstmuseum bezoeken
Minstens maandelijks 5.2% 3.7% 7.8% 2.4% 9.1% A 9.1% 3.8%
Minstens jaarlijks 48.8% 47.8% 50.6% 47.2% 51.1% 45.5% 50%
Minder dan jaarlijks 24.2% 25.4% 22.1% 26% 21.6% 25.5% 23.7%
Nooit 21.8% 23.1% 19.5% 24.4% 18.2% 20% 22.4%
Gehercodeerd naar 4 cat.
een dierentuin bezoeken
Minstens maandelijks 3.8% 4.5% 2.6% 4.9% 2.3% 5.5% 3.2%
Minstens jaarlijks 46.9% 42.5% 54.5% 47.2% 46.6% 49.1% 46.2%
Minder dan jaarlijks 40.3% 43.3% 35.1% 39% 42% 36.4% 41.7%
Nooit 9% 9.7% 7.8% 8.9% 9.1% 9.1% 9%
Gehercodeerd naar 4 cat.
een plantentuin bezoeken
Minstens maandelijks 2.4% 1.5% 3.9% 2.4% 2.3% 7.3% B 0.6%
Minstens jaarlijks 38.9% 40.3% 36.4% 38.2% 39.8% 41.8% 37.8%
Minder dan jaarlijks 35.1% 34.3% 36.4% 35% 35.2% 32.7% 35.9%
Nooit 23.7% 23.9% 23.4% 24.4% 22.7% 18.2% 25.6%
Gehercodeerd naar 4 cat.
naar evenementen over wetenschap of technologie gaan
Minstens maandelijks 0.9% 1.5% 0% 1.6% 0% 1.8% 0.6%
Minstens jaarlijks 38.4% 39.6% 36.4% 40.7% 35.2% 47.3% 35.3%
Minder dan jaarlijks 34.6% 32.8% 37.7% 37.4% 30.7% 32.7% 35.3%
Nooit 26.1% 26.1% 26% 20.3% 34.1% A 18.2% 28.8%
Gehercodeerd naar 4 cat.
cursussen of workshops volgen over wetenschap of technologie
Minstens maandelijks 2.4% 2.2% 2.6% 3.3% 1.1% 3.6% 1.9%
Minstens jaarlijks 30.8% 34.3% 24.7% 38.2% B 20.5% 50.9% B 23.7%
Minder dan jaarlijks 20.9% 20.1% 22.1% 21.1% 20.5% 23.6% 19.9%
Nooit 46% 43.3% 50.6% 37.4% 58.0% A 21.8% 54.5% A
Gehercodeerd naar 4 cat.
programma's over wetenschap of technologie bekijken op TV
Minstens maandelijks 51.2% 57.5% B 40.3% 56.9% B 43.2% 56.4% 49.4%
Minstens jaarlijks 39.8% 35.1% 48.1% 35.8% 45.5% 36.4% 41%
Minder dan jaarlijks 5.2% 4.5% 6.5% 3.3% 8% 3.6% 5.8%
Nooit 3.8% 3% 5.2% 4.1% 3.4% 3.6% 3.8%
Gehercodeerd naar 4 cat.
programma's over wetenschap of technologie bekijken op internet
Minstens maandelijks 32.2% 40.3% B 18.2% 38.2% B 23.9% 50.9% B 25.6%
Minstens jaarlijks 35.5% 35.1% 36.4% 33.3% 38.6% 29.1% 37.8%
Minder dan jaarlijks 12.3% 7.5% 20.8% A 11.4% 13.6% 9.1% 13.5%
Nooit 19.9% 17.2% 24.7% 17.1% 23.9% 10.9% 23.1%
Gehercodeerd naar 4 cat.
gespecialiseerde websites raadplegen over wetenschap of technologie
Minstens maandelijks 30.3% 32.1% 27.3% 34.1% 25% 47.3% B 24.4%
Minstens jaarlijks 41.2% 43.3% 37.7% 42.3% 39.8% 43.6% 40.4%
Minder dan jaarlijks 12.3% 9.7% 16.9% 10.6% 14.8% 5.5% 14.7%
Nooit 16.1% 14.9% 18.2% 13% 20.5% 3.6% 20.5% A
Gehercodeerd naar 4 cat.
gespecialiseerde tijdschriften over wetenschap of technologie lezen (vb. EOS, National Geographic,...)
Minstens maandelijks 16.1% 19.4% 10.4% 16.3% 15.9% 23.6% 13.5%
Minstens jaarlijks 45.5% 44% 48.1% 50.4% 38.6% 43.6% 46.2%
Minder dan jaarlijks 15.2% 13.4% 18.2% 12.2% 19.3% 12.7% 16%
Nooit 23.2% 23.1% 23.4% 21.1% 26.1% 20% 24.4%
Gehercodeerd naar 4 cat.
vakliteratuur lezen (geschreven voor en door wetenschappers)
Minstens maandelijks 19.4% 20.1% 18.2% 21.1% 17% 34.5% B 14.1%
Minstens jaarlijks 36.5% 35.8% 37.7% 39.8% 31.8% 38.2% 35.9%
Minder dan jaarlijks 11.8% 8.2% 18.2% A 9.8% 14.8% 9.1% 12.8%
Nooit 32.2% 35.8% 26% 29.3% 36.4% 18.2% 37.2% A
Wat zijn voor u de belangrijkste bronnen als het aankomt op informatie over wetenschap en onderzoek?
Top 3 - Eerste plaats. Gesorteerd van hoog naar laag
Gespecialiseerde websites (wetenschappelijke organisaties, fora, blogs, …) 20.4% 18.7% 23.4% 22.8% 17% 30.9% B 16.7%
TV-programma’s over wetenschap of technologie 19.9% 17.2% 24.7% 22% 17% 10.9% 23.1%
Vakliteratuur (voor en door wetenschappers) 11.4% 13.4% 7.8% 14.6% 6.8% 21.8% B 7.7%
Krant 10.9% 9.7% 13% 5.7% 18.2% A 3.6% 13.5% A
TV-nieuws 10.4% 9.7% 11.7% 7.3% 14.8% 14.5% 9%
Gespecialiseerde tijdschriften (vb. EOS, National Geographic, …) 9.5% 11.2% 6.5% 8.9% 10.2% 3.6% 11.5%
Wikipedia 6.2% 8.2% 2.6% 8.1% 3.4% 9.1% 5.1%
Algemene tijdschriften 3.8% 4.5% 2.6% 4.9% 2.3% 0% 5.1%
Radioprogramma’s over wetenschap of technologie 2.8% 2.2% 3.9% 3.3% 2.3% 5.5% 1.9%
Radionieuws 0.9% 1.5% 0% 0.8% 1.1% 0% 1.3%
Vrienden/familie 0.9% 0% 2.6% 0.8% 1.1% 0% 1.3%
Geen van bovenstaande 2.8% 3.7% 1.3% 0.8% 5.7% A 0% 3.8%
Aanwezigheid in top 3. Gesorteerd van hoog naar laag
TV-programma's over wetenschap of technologie 58.8% 58.2% 59.7% 56.9% 61.4% 47.3% 62.8% A
Gespecialiseerde websites (wetenschappelijke organisaties, fora, blogs,…) 42.7% 44% 40.3% 49.6% B 33% 65.5% B 34.6%
Gespecialiseerde tijdschriften (vb. EOS, National Geographic,…) 33.2% 32.1% 35.1% 37.4% 27.3% 41.8% 30.1%
Krant 32.7% 26.9% 42.9% A 21.1% 48.9% A 16.4% 38.5% A
TV nieuws 28.9% 29.9% 27.3% 22.8% 37.5% A 20% 32.1%
Vakliteratuur (voor en door wetenschappers) 24.6% 26.1% 22.1% 35.8% B 9.1% 49.1% B 16%
Wikipedia 20.9% 25.4% B 13% 26.0% B 13.6% 27.3% 18.6%
Algemene tijdschriften 15.2% 14.2% 16.9% 13.8% 17% 5.5% 18.6% A
Radioprogramma's over wetenschap of technologie 10% 9% 11.7% 8.9% 11.4% 7.3% 10.9%
Radio nieuws 8.1% 7.5% 9.1% 5.7% 11.4% 1.8% 10.3% A
Vrienden/familie 6.2% 4.5% 9.1% 5.7% 6.8% 5.5% 6.4%
Geen van bovenstaande 2.8% 3.7% 1.3% 0.8% 5.7% A 0% 3.8%

STEM

 • Filter:
 • Totaal
 • Geslacht
 • Wat waren de belangrijkste vakken van de richting waarin u uw hoogste diploma behaalde?
 • Beroepsmatig actief (geweest) in wetenschap of technologie
Vragen Antwoorden Totaal
211
man
(A) 134
vrouw
(B) 77
Exact wetenschappelijke richting
(A) 123
Andere
(B) 88
Ja
(A) 55
Neen
(B) 156
In welke mate bent u vertrouwd met de term ‘STEM’?
Ik heb er nog nooit van gehoord 25.1% 27.6% 20.8% 27.6% 21.6% 16.4% 28.2%
Ik heb er al van gehoord, maar weet niet wat het inhoudt 28.4% 27.6% 29.9% 27.6% 29.5% 29.1% 28.2%
Ik heb er al van gehoord, en weet wat het inhoudt 46.4% 44.8% 49.4% 44.7% 48.9% 54.5% 43.6%
Gehercodeerd naar 2 cat.
Heeft u al eens van STEM gehoord?
Nee 25.1% 27.6% 20.8% 27.6% 21.6% 16.4% 28.2%
Ja 74.9% 72.4% 79.2% 72.4% 78.4% 83.6% 71.8%
Zou u ooit overwegen om uzelf via een opleiding verder te verdiepen, om te scholen of bij te scholen in een of meerdere van deze STEM-richtingen?
Helemaal niet 22.7% 24.6% 19.5% 21.1% 25% 20% 23.7%
Eerder niet 26.5% 19.4% 39.0% A 22% 33% 16.4% 30.1% A
Neutraal 17.5% 16.4% 19.5% 19.5% 14.8% 20% 16.7%
Eerder wel 25.6% 29.1% 19.5% 26% 25% 32.7% 23.1%
Heel sterk 3.8% 5.2% 1.3% 5.7% 1.1% 7.3% 2.6%
Geen mening 3.8% 5.2% 1.3% 5.7% 1.1% 3.6% 3.8%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Zou u ooit overwegen om uzelf via een opleiding verder te verdiepen, om te scholen of bij te scholen met het oog op een beroep waarin een of meerdere van deze STEM-elementen centraal staan?
Niet 49.3% 44% 58.4% A 43.1% 58.0% A 36.4% 53.8% A
Neutraal 17.5% 16.4% 19.5% 19.5% 14.8% 20% 16.7%
Wel 29.4% 34.3% B 20.8% 31.7% 26.1% 40.0% B 25.6%
Geen mening 3.8% 5.2% 1.3% 5.7% 1.1% 3.6% 3.8%
Weet u waar u zelf terecht kan als volwassene voor het volgen van een STEM-opleiding?
Ja 12.3% 12.7% 11.7% 10.6% 14.8% 18.2% 10.3%
Neen 87.7% 87.3% 88.3% 89.4% 85.2% 81.8% 89.7%
STEM kan onze samenleving in positieve zin veranderen
Helemaal niet akkoord 0.9% 1.5% 0% 1.6% 0% 1.8% 0.6%
Eerder niet akkoord 2.8% 4.5% 0% 4.1% 1.1% 3.6% 2.6%
Neutraal 18.5% 22.4% 11.7% 17.9% 19.3% 14.5% 19.9%
Eerder wel akkoord 48.3% 44% 55.8% 47.2% 50% 50.9% 47.4%
Helemaal akkoord 23.2% 20.9% 27.3% 22% 25% 27.3% 21.8%
Geen mening 6.2% 6.7% 5.2% 7.3% 4.5% 1.8% 7.7%
Gehercodeerd naar 4 cat.
STEM kan onze samenleving in positieve zin veranderen
Niet akkoord 3.8% 6% 0% 5.7% 1.1% 5.5% 3.2%
Neutraal 18.5% 22.4% 11.7% 17.9% 19.3% 14.5% 19.9%
Akkoord 71.6% 64.9% 83.1% A 69.1% 75% 78.2% 69.2%
Geen mening 6.2% 6.7% 5.2% 7.3% 4.5% 1.8% 7.7%

WERKGEVERS (DOELGROEPSPECIFIEK DEEL)

 • Filter:
 • Totaal
 • Geslacht
 • Wat waren de belangrijkste vakken van de richting waarin u uw hoogste diploma behaalde?
 • Beroepsmatig actief (geweest) in wetenschap of technologie
Vragen Antwoorden Totaal
211
man
(A) 134
vrouw
(B) 77
Exact wetenschappelijke richting
(A) 123
Andere
(B) 88
Ja
(A) 55
Neen
(B) 156
In welke mate vindt u STEM belangrijk voor de activiteiten van uw onderneming of organisatie?
Vraagfilter: Indien werkzaam in privé-sector EN middenkader of hoger kader/directie of zelfstandige/zaakvoerder met personeel
Helemaal niet belangrijk 4.7% 5.2% 3.9% 3.3% 6.8% 1.8% 5.8%
Eerder niet belangrijk 13.3% 10.4% 18.2% 8.9% 19.3% A 10.9% 14.1%
Neutraal 21.8% 24.6% 16.9% 23.6% 19.3% 18.2% 23.1%
Eerder belangrijk 31.8% 29.1% 36.4% 29.3% 35.2% 29.1% 32.7%
Heel erg belangrijk 22.3% 22.4% 22.1% 26.8% 15.9% 36.4% B 17.3%
Geen mening 6.2% 8.2% 2.6% 8.1% 3.4% 3.6% 7.1%
Gehercodeerd naar 4 cat.
In welke mate vindt u STEM belangrijk voor de activiteiten van uw onderneming of organisatie?
Niet belangrijk 18% 15.7% 22.1% 12.2% 26.1% A 12.7% 19.9%
Neutraal 21.8% 24.6% 16.9% 23.6% 19.3% 18.2% 23.1%
Belangrijk 54% 51.5% 58.4% 56.1% 51.1% 65.5% B 50%
Geen mening 6.2% 8.2% 2.6% 8.1% 3.4% 3.6% 7.1%
In welke mate gaat u akkoord met onderstaande uitspraken?
Ik volg technologische ontwikkelingen op de voet met het oog op nieuwe zakenopportuniteiten
Helemaal niet akkoord 12.4% 11.3% 14.3% 8.2% 18.2% A 5.5% 14.8%
Eerder niet akkoord 19% 19.5% 18.2% 16.4% 22.7% 10.9% 21.9%
Neutraal 30.5% 30.1% 31.2% 34.4% 25% 36.4% 28.4%
Eerder wel akkoord 23.3% 22.6% 24.7% 26.2% 19.3% 30.9% 20.6%
Helemaal akkoord 8.1% 11.3% B 2.6% 8.2% 8% 9.1% 7.7%
Geen mening 6.7% 5.3% 9.1% 6.6% 6.8% 7.3% 6.5%
In welke mate gaat u akkoord met onderstaande uitspraken?
Ons bedrijf investeert in kennis die ons toelaat om technologisch te innoveren
Helemaal niet akkoord 4.3% 2.3% 7.8% 3.3% 5.7% 0% 5.8%
Eerder niet akkoord 17.1% 18% 15.6% 13.9% 21.6% 9.1% 20%
Neutraal 24.3% 26.3% 20.8% 26.2% 21.6% 27.3% 23.2%
Eerder wel akkoord 28.6% 27.1% 31.2% 27% 30.7% 38.2% 25.2%
Helemaal akkoord 19% 20.3% 16.9% 23% 13.6% 20% 18.7%
Geen mening 6.7% 6% 7.8% 6.6% 6.8% 5.5% 7.1%
In welke mate gaat u akkoord met onderstaande uitspraken?
Ik vind het belangrijk dat onze werknemers een stevige basis in STEM hebben
Helemaal niet akkoord 5.2% 2.3% 10.4% A 4.1% 6.8% 1.8% 6.5%
Eerder niet akkoord 14.8% 15% 14.3% 13.9% 15.9% 7.3% 17.4%
Neutraal 31% 30.8% 31.2% 26.2% 37.5% 25.5% 32.9%
Eerder wel akkoord 28.6% 29.3% 27.3% 32.8% 22.7% 36.4% 25.8%
Helemaal akkoord 11.4% 12.8% 9.1% 13.9% 8% 21.8% B 7.7%
Geen mening 9% 9.8% 7.8% 9% 9.1% 7.3% 9.7%
In welke mate gaat u akkoord met onderstaande uitspraken?
De inhoud van de STEM-opleidingen sluit sterk aan bij de specifieke noden van ons bedrijf
Helemaal niet akkoord 8.1% 5.3% 13.0% A 7.4% 9.1% 3.6% 9.7%
Eerder niet akkoord 15.2% 13.5% 18.2% 10.7% 21.6% A 7.3% 18.1%
Neutraal 32.4% 33.1% 31.2% 36.1% 27.3% 36.4% 31%
Eerder wel akkoord 25.2% 27.8% 20.8% 24.6% 26.1% 32.7% 22.6%
Helemaal akkoord 8.6% 9.8% 6.5% 9.8% 6.8% 14.5% 6.5%
Geen mening 10.5% 10.5% 10.4% 11.5% 9.1% 5.5% 12.3%
In welke mate gaat u akkoord met onderstaande uitspraken?
De aandacht voor STEM gaat ten koste van andere belangrijke kennis en vaardigheden
Helemaal niet akkoord 6.2% 5.3% 7.8% 7.4% 4.5% 3.6% 7.1%
Eerder niet akkoord 42.4% 40.6% 45.5% 41% 44.3% 49.1% 40%
Neutraal 33.8% 35.3% 31.2% 32% 36.4% 34.5% 33.5%
Eerder wel akkoord 4.8% 4.5% 5.2% 5.7% 3.4% 1.8% 5.8%
Helemaal akkoord 1.9% 2.3% 1.3% 1.6% 2.3% 1.8% 1.9%
Geen mening 11% 12% 9.1% 12.3% 9.1% 9.1% 11.6%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik volg technologische ontwikkelingen op de voet met het oog op nieuwe zakenopportuniteiten
Niet akkoord 31.4% 30.8% 32.5% 24.6% 40.9% A 16.4% 36.8% A
Neutraal 30.5% 30.1% 31.2% 34.4% 25% 36.4% 28.4%
Akkoord 31.4% 33.8% 27.3% 34.4% 27.3% 40% 28.4%
Geen mening 6.7% 5.3% 9.1% 6.6% 6.8% 7.3% 6.5%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ons bedrijf investeert in kennis die ons toelaat om technologisch te innoveren
Niet akkoord 21.4% 20.3% 23.4% 17.2% 27.3% 9.1% 25.8% A
Neutraal 24.3% 26.3% 20.8% 26.2% 21.6% 27.3% 23.2%
Akkoord 47.6% 47.4% 48.1% 50% 44.3% 58.2% 43.9%
Geen mening 6.7% 6% 7.8% 6.6% 6.8% 5.5% 7.1%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik vind het belangrijk dat onze werknemers een stevige basis in STEM hebben
Niet akkoord 20% 17.3% 24.7% 18% 22.7% 9.1% 23.9% A
Neutraal 31% 30.8% 31.2% 26.2% 37.5% 25.5% 32.9%
Akkoord 40% 42.1% 36.4% 46.7% B 30.7% 58.2% B 33.5%
Geen mening 9% 9.8% 7.8% 9% 9.1% 7.3% 9.7%
Gehercodeerd naar 4 cat.
De inhoud van de STEM-opleidingen sluit sterk aan bij de specifieke noden van ons bedrijf
Niet akkoord 23.3% 18.8% 31.2% A 18% 30.7% A 10.9% 27.7% A
Neutraal 32.4% 33.1% 31.2% 36.1% 27.3% 36.4% 31%
Akkoord 33.8% 37.6% 27.3% 34.4% 33% 47.3% B 29%
Geen mening 10.5% 10.5% 10.4% 11.5% 9.1% 5.5% 12.3%
Gehercodeerd naar 4 cat.
De aandacht voor STEM gaat ten koste van andere belangrijke kennis en vaardigheden
Niet akkoord 48.6% 45.9% 53.2% 48.4% 48.9% 52.7% 47.1%
Neutraal 33.8% 35.3% 31.2% 32% 36.4% 34.5% 33.5%
Akkoord 6.7% 6.8% 6.5% 7.4% 5.7% 3.6% 7.7%
Geen mening 11% 12% 9.1% 12.3% 9.1% 9.1% 11.6%