Wetenschapsbarometer

Gedetailleerde resultaten ouders

Online onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van het Departement EWI (Vlaamse Overheid) tussen 1 oktober 2021 en 25 oktober 2021 bij 781 Vlaamse ouders van kinderen tussen 6 en 18 jaar.

Klik op de topics om de data te tonen of te verbergen.

INTERESSE IN WETENSCHAP

 • Filter:
 • Totaal
 • Vergelijking 2018, 2019, 2020
 • Geslacht
 • Diploma
 • Onderwijsfase kind(eren)
Vragen Antwoorden Totaal
781
2018
(A) 715
2019
(B) 928
2020
(C) 907
2021
(D) 781
Man
(A) 378
Vrouw
(B) 404
Hoogstens lager middelbaar
(A) 17
Hoger middelbaar
(B) 441
Hoger onderwijs
(C) 323
Ouders basisonderwijs
(A) 407
Ouders secundair onderwijs
(B) 375
In welke mate bent u geïnteresseerd in wetenschap in het algemeen?
Heel erg 17.8% 22.6% 22.3% 20.3% 17.8% 21.8% B 14.1% 11.4% 12.1% 25.9% B 18.4% 17.2%
Eerder wel 46.1% 47% 47.4% 50.1% 46.1% 50.8% B 41.7% 22.1% 44.8% 49.1% 47.3% 44.7%
Neutraal 25.6% 21.9% 21.3% 20.2% 25.6% 22% 29.1% A 33.4% 30.7% C 18.3% 25% 26.3%
Eerder niet 6.9% 5.6% 6.8% 7.1% 6.9% 4% 9.5% A 21.7% C 7.3% 5.5% 5.5% 8.3%
Helemaal niet 3.6% 2.9% 2.3% 2.3% 3.6% 1.4% 5.6% A 11.4% C 5.1% C 1.2% 3.7% 3.5%
Gehercodeerd naar 3 cat.
In welke mate bent u geïnteresseerd in wetenschap in het algemeen?
Geïnteresseerd 63.9% 69.6% 69.7% 70.4% D 63.9% 72.5% B 55.8% 33.5% 56.9% 75.0% A B 65.7% 61.9%
Neutraal 25.6% 21.9% 21.3% 20.2% 25.6% 22% 29.1% A 33.4% 30.7% C 18.3% 25% 26.3%
Niet geïnteresseerd 10.5% 8.5% 9% 9.4% 10.5% 5.5% 15.2% A 33.1% B C 12.3% C 6.8% 9.3% 11.8%
Welke van onderstaande wetenschappelijke thema’s of disciplines interesseren u het meest?
Top 3 - Eerste plaats. Gesorteerd van hoog naar laag
Vraagfilter: Niet indien 'geen enkele' op eerste plaats.
Geneeskunde of andere (para-)medische wetenschappen 14.9% 15.2% 13.5% 14.2% 14.9% 6% 23.3% A 0% 14.4% 16% 14.7% 15.1%
Psychologie 14.8% 14.6% 16.5% 14.6% 14.8% 7.7% 21.5% A 0% 17.2% 12.5% 16.1% 13.3%
Computers en netwerken 11% 11% 11.3% 11.7% 11% 14.5% B 7.6% 13.2% 12.7% 8.9% 10.9% 11.1%
Ingenieurswetenschappen/techniek/technologie 9.6% 10.3% 11.3% 10.1% 9.6% 16.9% B 2.7% 0% 10.9% 8.5% 10.4% 8.7%
Biologie 8.8% 8.7% 7% 7.7% 8.8% 8.2% 9.5% 14.4% 10.6% 6.4% 8.3% 9.4%
Sociale en politieke wetenschappen 7.3% 6.9% 5.7% 6.1% 7.3% 10.2% B 4.4% 0% 5.8% 9.3% 6.7% 7.9%
Taal- en letterkunde 7% 8.7% 7.3% 7.3% 7% 4.6% 9.4% A 0% 4.2% 10.8% B 7.1% 7%
Economie 6.5% 6.5% 6.5% 7.2% 6.5% 9.2% B 3.9% 50.3% B C 3.6% 8.1% B 6.4% 6.6%
Kunstwetenschappen 4.4% 2.6% 4.3% 5.2% 4.4% 3.7% 5% 0% 3.9% 5.1% 2.8% 6.1% A
Rechten 4.3% 3.4% 4.7% 5.1% 4.3% 3% 5.6% 0% 6.1% C 2.4% 5.1% 3.4%
Wiskunde 4% 4.7% 4.4% 4.6% 4% 4.8% 3.3% 0% 3% 5.5% 3.2% 5%
Fysica 2.5% 2.8% 2.9% 2.3% 2.5% 3.8% B 1.3% 0% 2.9% 2.1% 3% 1.9%
Chemie 2.2% 2.6% 2.7% 1.8% 2.2% 3.6% B 0.9% 7.5% 1.5% 2.8% 2.3% 2.1%
Andere 2.7% 1.9% 2.1% 2% 2.7% 3.9% 1.6% 14.5% C 3.2% 1.6% 2.9% 2.4%
Aanwezigheid in top 3. Gesorteerd van hoog naar laag
Geneeskunde of andere (para-)medische wetenschappen 35.2% 36.5% C 34.1% 29.4% 35.2% 21.1% 48.7% A 22% 37.1% 33.5% 36.7% 33.6%
Psychologie 35% 36.1% 37.3% 38.9% 35% 18.7% 50.6% A 42.3% 34.5% 35.3% 40.0% B 29.5%
Computers en netwerken 27.7% 30.7% 30.2% 26.9% 27.7% 37.8% B 18.2% 27.7% 30.8% 24% 29.4% 25.8%
Biologie 23.7% 26.9% 25.9% 25.4% 23.7% 18.5% 28.6% A 14.4% 24.8% 22.8% 23.4% 24%
Taal- en letterkunde 23% 23% 21.5% 23.3% 23% 18.6% 27.1% A 0% 21.8% 25.3% 23% 23%
Sociale en politieke wetenschappen 21.7% 25.7% 24.5% 24.4% 21.7% 23.9% 19.7% 13.2% 18.6% 26% 21.7% 21.8%
Ingenieurswetenschappen/techniek/technologie 21% 23.3% 24.8% 23.6% 21% 32.7% B 9.8% 34% 19.3% 22.4% 21.2% 20.7%
Economie 16.9% 19.1% 17.1% 19.6% 16.9% 24.8% B 9.5% 50.3% B C 12.2% 21.3% B 16.3% 17.7%
Rechten 14.7% 12.5% 13.6% 13.1% 14.7% 11.5% 17.8% A 14.5% 17.3% 11.6% 16% 13.2%
Fysica 13.4% 12.6% 12.7% 12.6% 13.4% 21.1% B 6% 0% 14.1% 13.1% 11.6% 15.4%
Wiskunde 12.7% 13.4% 12.5% 11.2% 12.7% 12.7% 12.7% 0% 10.5% 15.9% B 12.2% 13.3%
Kunstwetenschappen 12.4% 12.3% 12.1% 12.6% 12.4% 12.8% 12% 0% 10.2% 15.6% B 11.4% 13.6%
Chemie 10.6% 10.2% 10.1% 7.5% 10.6% 14.8% B 6.6% 21.9% 9.6% 11.3% 9.7% 11.6%
Andere 5.5% 8.2% 6.6% 6.7% 5.5% 6.4% 4.6% 14.5% 5.9% 4.6% 6.1% 4.8%
Welk van onderstaande uitspraken past het beste bij u? Nieuws over wetenschappelijk onderzoek of technologische innovaties boeit mij …
… minder dan nieuws over andere thema’s 13.3% 13.2% 13.8% 13.9% 13.3% 9.2% 17.1% A 22.8% 16.5% C 8.4% 13.2% 13.4%
… evenveel als nieuws over andere thema’s 40.3% 38.7% 34.9% 37.6% 40.3% 37.1% 43.2% 44.8% 41.7% 38.1% 39.7% 40.8%
… meer dan nieuws over andere thema’s, maar ik ga niet echt actief op zoek naar extra informatie erover 32.3% 33.6% 36.2% 36.5% 32.3% 35.9% B 28.9% 32.4% 29.3% 36.3% 32.8% 31.7%
… meer dan nieuws over andere thema’s en ik ga regelmatig op zoek naar extra informatie erover 14.2% 14.5% 15.1% 12.1% 14.2% 17.8% B 10.7% 0% 12.5% 17.2% 14.3% 14.1%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Welk van onderstaande uitspraken past het beste bij u?Nieuws over wetenschappelijk onderzoek of technologische innovaties boeit mij …
Minder dan nieuws over andere themas 13.3% 13.2% 13.8% 13.9% 13.3% 9.2% 17.1% A 22.8% 16.5% C 8.4% 13.2% 13.4%
Evenveel als nieuws over andere themas 40.3% 38.7% 34.9% 37.6% 40.3% 37.1% 43.2% 44.8% 41.7% 38.1% 39.7% 40.8%
Meer dan nieuws over andere themas 46.5% 48.1% 51.3% 48.5% 46.5% 53.7% B 39.6% 32.4% 41.8% 53.5% B 47.1% 45.8%

BELANG VAN WETENSCHAP

 • Filter:
 • Totaal
 • Vergelijking 2018, 2019, 2020
 • Geslacht
 • Diploma
 • Onderwijsfase kind(eren)
Vragen Antwoorden Totaal
781
2018
(A) 715
2019
(B) 928
2020
(C) 907
2021
(D) 781
Man
(A) 378
Vrouw
(B) 404
Hoogstens lager middelbaar
(A) 17
Hoger middelbaar
(B) 441
Hoger onderwijs
(C) 323
Ouders basisonderwijs
(A) 407
Ouders secundair onderwijs
(B) 375
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de samenleving
Helemaal niet akkoord 0.4% 0.6% 0.5% 0.2% 0.4% 0.6% 0.2% 0% 0.5% 0.2% 0.2% 0.6%
Eerder niet akkoord 1.3% 0.8% 0.7% 0.7% 1.3% 1.1% 1.6% 0% 1.9% 0.6% 1.5% 1.2%
Neutraal 12.5% 5.2% 6.8% 9.0% A 12.5% A B 12.4% 12.5% 34.5% C 16.3% C 6% 10.9% 14.2%
Eerder wel akkoord 35.6% 40.4% B 33.1% 35.3% 35.6% 32.2% 38.8% 43.8% 38.5% 31.2% 36.8% 34.4%
Helemaal akkoord 48.2% 52.3% 57.8% D 52.8% 48.2% 52.9% B 43.9% 21.7% 40.1% 60.8% A B 49.8% 46.5%
Geen mening 2% 0.8% 1% 1.9% 2% 0.8% 3.0% A 0% 2.7% 1.1% 0.9% 3.1% A
Wetenschappelijk onderzoek dat onze kennis verrijkt is noodzakelijk, ook al levert het niet onmiddellijk een praktisch nut op voor de samenleving
Helemaal niet akkoord 0.6% 0.8% 0.9% 0.6% 0.6% 1% 0.3% 5.9% B 0.5% 0.5% 0.3% 1%
Eerder niet akkoord 5.6% 3.5% 3.9% 5.2% 5.6% 5% 6.1% 0% 7.6% C 3.2% 5.3% 5.9%
Neutraal 18.4% 14.4% 14.3% 16.3% 18.4% 16.1% 20.6% 39.0% C 21.1% C 13.7% 18% 18.9%
Eerder wel akkoord 47.2% 48.4% 47.8% 48.6% 47.2% 44.4% 49.9% 43.8% 43.3% 52.7% B 48.9% 45.4%
Helemaal akkoord 26.1% 31.7% 31.7% 27.2% 26.1% 32.2% B 20.4% 11.4% 24.4% 29.2% 26.9% 25.2%
Geen mening 2.1% 1.2% 1.4% 2.2% 2.1% 1.4% 2.8% 0% 3.1% C 0.8% 0.6% 3.7% A
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de economische vooruitgang van Vlaanderen
Helemaal niet akkoord 0.5% 0.5% 0.8% 0.1% 0.5% 0.7% 0.3% 0% 0.5% 0.6% 0.5% 0.6%
Eerder niet akkoord 1.2% 1% 1.9% 1.3% 1.2% 1% 1.3% 0% 1.7% 0.5% 1.1% 1.2%
Neutraal 12.4% 8.8% 9.4% 10.9% 12.4% 11.2% 13.4% 39.0% B C 14.5% C 7.9% 10.6% 14.3%
Eerder wel akkoord 41.6% 37.9% 35.2% 36.8% 41.6% B 35.4% 47.3% A 43.8% 45% 36.7% 41.6% 41.5%
Helemaal akkoord 42.1% 49.8% D 50.6% D 49.0% D 42.1% 50.8% B 34.1% 17.3% 35.1% 53.0% A B 45.6% B 38.4%
Geen mening 2.3% 1.9% 2.2% 2% 2.3% 0.8% 3.6% A 0% 3.2% 1.2% 0.6% 4.1% A
Wetenschap zou zonder beperkingen alle soorten onderwerpen moeten kunnen onderzoeken
Helemaal niet akkoord 2.5% 2.6% 3.1% 3.4% 2.5% 1.8% 3.3% 0% 2.9% 2.2% 2.3% 2.8%
Eerder niet akkoord 12.6% 11.1% 12.7% 10.6% 12.6% 12.6% 12.5% 11.7% 11.5% 14% 11.8% 13.4%
Neutraal 23.3% 14.8% 18.5% 21.0% A 23.3% A 21.8% 24.7% 33.1% 26.6% C 18.3% 23.4% 23.2%
Eerder wel akkoord 38.4% 40% 35.9% 34.6% 38.4% 37.3% 39.4% 43.8% 38.2% 38.2% 37.9% 38.9%
Helemaal akkoord 20.8% 30.0% D 27.6% D 28.7% D 20.8% 25.5% B 16.3% 11.4% 17.3% 26.0% B 23% 18.3%
Geen mening 2.5% 1.6% 2.1% 1.6% 2.5% 1% 3.8% A 0% 3.5% 1.2% 1.6% 3.4%
Wetenschap en onderzoek leiden tot een beter leven in de toekomst
Helemaal niet akkoord 0.4% 0.1% 0.5% 0.3% 0.4% 0.6% 0.2% 0% 0.5% 0.2% 0% 0.7%
Eerder niet akkoord 2.2% 1.1% 1.6% 1% 2.2% 3.3% 1.2% 0% 3% 1.3% 2.4% 2%
Neutraal 16.9% 8.5% 11.6% 12.7% A 16.9% A B 15.2% 18.5% 34.5% C 21.1% C 10.2% 12.9% 21.3% A
Eerder wel akkoord 43.4% 44.7% 40.7% 44% 43.4% 38.5% 47.9% A 48.2% 42.9% 43.7% 46.1% 40.5%
Helemaal akkoord 35.4% 44.8% D 44.2% D 40.1% 35.4% 41.1% B 30% 17.3% 30.3% 43.3% B 37.9% 32.6%
Geen mening 1.8% 0.8% 1.4% 1.9% 1.8% 1.3% 2.2% 0% 2.2% 1.3% 0.8% 2.8% A
Mensen vertrouwen te veel op wetenschap en te weinig op gevoel
Helemaal niet akkoord 7.2% 4.4% 6.4% 7.3% 7.2% 10.6% B 4% 0% 3.4% 12.8% B 8.4% 5.9%
Eerder niet akkoord 30.9% 28.3% 31.2% 33.1% 30.9% 33.9% 28.1% 16.2% 27.4% 36.4% B 32.3% 29.4%
Neutraal 35.7% 36.9% 33.2% 33.5% 35.7% 32% 39.2% A 50.3% 39.7% C 29.5% 35.1% 36.4%
Eerder wel akkoord 17.7% 22.7% 22.7% 20.4% 17.7% 17.7% 17.7% 16.2% 19.5% 15.4% 16.4% 19.1%
Helemaal akkoord 6% 5.5% 4.4% 3.3% 6.0% C 4.1% 7.7% A 17.3% C 7.1% 3.8% 5.6% 6.4%
Geen mening 2.5% 2.1% 2.1% 2.4% 2.5% 1.8% 3.3% 0% 2.9% 2.2% 2.2% 2.9%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de samenleving
Niet akkoord 1.7% 1.4% 1.3% 0.9% 1.7% 1.7% 1.7% 0% 2.4% 0.8% 1.6% 1.7%
Neutraal 12.5% 5.2% 6.8% 9.0% A 12.5% A B 12.4% 12.5% 34.5% C 16.3% C 6% 10.9% 14.2%
Akkoord 83.9% 92.7% C D 90.9% D 88.1% 83.9% 85.1% 82.7% 65.5% 78.6% 92.1% A B 86.6% B 80.9%
Geen mening 2% 0.8% 1% 1.9% 2% 0.8% 3.0% A 0% 2.7% 1.1% 0.9% 3.1% A
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappelijk onderzoek dat onze kennis verrijkt is noodzakelijk, ook al levert het niet onmiddellijk een praktisch nut op voor de samenleving
Niet akkoord 6.2% 4.3% 4.8% 5.8% 6.2% 6% 6.4% 5.9% 8.0% C 3.7% 5.5% 6.9%
Neutraal 18.4% 14.4% 14.3% 16.3% 18.4% 16.1% 20.6% 39.0% C 21.1% C 13.7% 18% 18.9%
Akkoord 73.3% 80.1% D 79.4% D 75.7% 73.3% 76.5% B 70.3% 55.1% 67.7% 81.8% A B 75.8% 70.5%
Geen mening 2.1% 1.2% 1.4% 2.2% 2.1% 1.4% 2.8% 0% 3.1% C 0.8% 0.6% 3.7% A
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de economische vooruitgang van Vlaanderen
Niet akkoord 1.7% 1.5% 2.7% 1.4% 1.7% 1.8% 1.6% 0% 2.1% 1.1% 1.6% 1.8%
Neutraal 12.4% 8.8% 9.4% 10.9% 12.4% 11.2% 13.4% 39.0% B C 14.5% C 7.9% 10.6% 14.3%
Akkoord 83.7% 87.7% 85.8% 85.8% 83.7% 86.2% 81.3% 61% 80.2% 89.7% A B 87.2% B 79.8%
Geen mening 2.3% 1.9% 2.2% 2% 2.3% 0.8% 3.6% A 0% 3.2% 1.2% 0.6% 4.1% A
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap zou zonder beperkingen alle soorten onderwerpen moeten kunnen onderzoeken
Niet akkoord 15.1% 13.6% 15.9% 14% 15.1% 14.3% 15.8% 11.7% 14.4% 16.2% 14.1% 16.2%
Neutraal 23.3% 14.8% 18.5% 21.0% A 23.3% A 21.8% 24.7% 33.1% 26.6% C 18.3% 23.4% 23.2%
Akkoord 59.1% 69.9% B C D 63.6% 63.3% 59.1% 62.8% B 55.6% 55.1% 55.5% 64.3% B 60.9% 57.2%
Geen mening 2.5% 1.6% 2.1% 1.6% 2.5% 1% 3.8% A 0% 3.5% 1.2% 1.6% 3.4%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap en onderzoek leiden tot een beter leven in de toekomst
Niet akkoord 2.6% 1.2% 2.1% 1.3% 2.6% 3.8% B 1.4% 0% 3.5% 1.5% 2.4% 2.8%
Neutraal 16.9% 8.5% 11.6% 12.7% A 16.9% A B 15.2% 18.5% 34.5% C 21.1% C 10.2% 12.9% 21.3% A
Akkoord 78.8% 89.4% B C D 84.9% D 84.1% D 78.8% 79.7% 77.9% 65.5% 73.2% 87.0% A B 84.0% B 73.1%
Geen mening 1.8% 0.8% 1.4% 1.9% 1.8% 1.3% 2.2% 0% 2.2% 1.3% 0.8% 2.8% A
Gehercodeerd naar 4 cat.
Mensen vertrouwen te veel op wetenschap en te weinig op gevoel
Niet akkoord 38.1% 32.8% 37.6% 40.4% A 38.1% 44.5% B 32.1% 16.2% 30.8% 49.1% A B 40.7% 35.2%
Neutraal 35.7% 36.9% 33.2% 33.5% 35.7% 32% 39.2% A 50.3% 39.7% C 29.5% 35.1% 36.4%
Akkoord 23.7% 28.2% 27.1% 23.6% 23.7% 21.8% 25.4% 33.5% 26.6% 19.2% 22% 25.5%
Geen mening 2.5% 2.1% 2.1% 2.4% 2.5% 1.8% 3.3% 0% 2.9% 2.2% 2.2% 2.9%
Ik zie het nut van wetenschap en onderzoek voor heel wat zaken in mijn dagelijks leven
Helemaal niet akkoord 1.3% 0.1% 0.2% 0.4% 1.3% A 1% 1.6% 0% 2.1% C 0.2% 0.5% 2.1% A
Eerder niet akkoord 2.5% 3.9% 3.3% 3.6% 2.5% 2.3% 2.8% 5.9% 3.1% 1.6% 2.2% 3%
Neutraal 17.8% 16.9% 17.4% 17.6% 17.8% 16.8% 18.7% 55.2% B C 21.5% C 10.7% 16.7% 19%
Eerder wel akkoord 50.1% 48.6% 49.4% 50.2% 50.1% 49.4% 50.7% 27.5% 49.1% 52.7% 51.8% 48.2%
Helemaal akkoord 25.9% 29.8% 27.9% 26.5% 25.9% 28.9% 23% 11.4% 20.8% 33.6% B 27.6% 24%
Geen mening 2.4% 0.7% 1.8% 1.6% 2.4% A 1.5% 3.3% 0% 3.4% 1.2% 1.3% 3.7% A
Ik gebruik resultaten van wetenschappelijk onderzoek om keuzes te maken die mijn dagelijks leven veranderen (door bv. iets niet meer te doen zoals vroeger)
Helemaal niet akkoord 1.7% 2.1% 2.1% 2% 1.7% 2.3% 1% 0% 1.8% 1.5% 1.7% 1.6%
Eerder niet akkoord 12.3% 9.1% 12.8% 11.4% 12.3% 10.5% 13.9% 10.4% 15.6% C 7.8% 12.7% 11.8%
Neutraal 31.4% 26.7% 27.7% 29.5% 31.4% 28.9% 33.7% 61.1% C 33.3% 27.2% 32.1% 30.6%
Eerder wel akkoord 41.5% 47.2% 44.6% 44.7% 41.5% 45.1% 38.2% 17.2% 37.5% 48.4% A B 41.5% 41.6%
Helemaal akkoord 10.8% 13.3% 10% 10.3% 10.8% 12.2% 9.5% 11.4% 8.8% 13.6% 10.9% 10.7%
Geen mening 2.3% 1.6% 2.8% 2.1% 2.3% 1% 3.6% A 0% 3% 1.6% 1.1% 3.7% A
Het is belangrijk om goede wetenschappelijke kennis en vaardigheden te hebben om in de wereld van vandaag een goede job te krijgen
Helemaal niet akkoord 1.4% 0.8% 1.5% 0.6% 1.4% 1.3% 1.5% 0% 1.9% 0.7% 1.3% 1.4%
Eerder niet akkoord 10.2% 7.6% 10.4% 9.7% 10.2% 11.7% 8.9% 22.1% 11.6% 7.7% 10.7% 9.7%
Neutraal 27.3% 24% 26.6% 25.8% 27.3% 25.6% 28.9% 49.3% C 30.8% C 21.4% 26.3% 28.4%
Eerder wel akkoord 39.8% 47.5% B D 40.6% 44.7% 39.8% 38.2% 41.3% 17.2% 36.3% 45.8% B 42.3% 37.1%
Helemaal akkoord 18.5% 18.8% 18.6% 15.8% 18.5% 21.5% B 15.8% 11.4% 15.8% 22.7% B 17.4% 19.8%
Geen mening 2.8% 1.1% 2.2% 3.5% A 2.8% 1.8% 3.7% 0% 3.7% 1.7% 2% 3.6%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik zie het nut van wetenschap en onderzoek voor heel wat zaken in mijn dagelijks leven
Niet akkoord 3.8% 4.1% 3.6% 4% 3.8% 3.4% 4.3% 5.9% 5.3% C 1.8% 2.7% 5.1%
Neutraal 17.8% 16.9% 17.4% 17.6% 17.8% 16.8% 18.7% 55.2% B C 21.5% C 10.7% 16.7% 19%
Akkoord 76% 78.4% 77.3% 76.7% 76% 78.3% 73.8% 38.9% 69.8% A 86.3% A B 79.4% B 72.3%
Geen mening 2.4% 0.7% 1.8% 1.6% 2.4% A 1.5% 3.3% 0% 3.4% 1.2% 1.3% 3.7% A
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik gebruik resultaten van wetenschappelijk onderzoek om keuzes te maken die mijn dagelijks leven veranderen (door bv. iets niet meer te doen zoals vroeger)
Niet akkoord 13.9% 11.2% 14.9% 13.4% 13.9% 12.8% 14.9% 10.4% 17.5% C 9.3% 14.4% 13.4%
Neutraal 31.4% 26.7% 27.7% 29.5% 31.4% 28.9% 33.7% 61.1% C 33.3% 27.2% 32.1% 30.6%
Akkoord 52.3% 60.4% D 54.6% 55% 52.3% 57.3% B 47.7% 28.6% 46.3% 61.9% A B 52.3% 52.3%
Geen mening 2.3% 1.6% 2.8% 2.1% 2.3% 1% 3.6% A 0% 3% 1.6% 1.1% 3.7% A
Gehercodeerd naar 4 cat.
Het is belangrijk om goede wetenschappelijke kennis en vaardigheden te hebben om in de wereld van vandaag een goede job te krijgen
Niet akkoord 11.6% 8.5% 11.9% 10.3% 11.6% 12.9% 10.4% 22.1% 13.5% 8.4% 12% 11.2%
Neutraal 27.3% 24% 26.6% 25.8% 27.3% 25.6% 28.9% 49.3% C 30.8% C 21.4% 26.3% 28.4%
Akkoord 58.3% 66.4% B D 59.3% 60.5% 58.3% 59.6% 57.1% 28.6% 52.1% 68.5% A B 59.7% 56.9%
Geen mening 2.8% 1.1% 2.2% 3.5% A 2.8% 1.8% 3.7% 0% 3.7% 1.7% 2% 3.6%

VERTROUWEN IN WETENSCHAP

 • Filter:
 • Totaal
 • Vergelijking 2018, 2019, 2020
 • Geslacht
 • Diploma
 • Onderwijsfase kind(eren)
Vragen Antwoorden Totaal
781
2018
(A) 715
2019
(B) 928
2020
(C) 907
2021
(D) 781
Man
(A) 378
Vrouw
(B) 404
Hoogstens lager middelbaar
(A) 17
Hoger middelbaar
(B) 441
Hoger onderwijs
(C) 323
Ouders basisonderwijs
(A) 407
Ouders secundair onderwijs
(B) 375
In welke mate vertrouwt u wetenschap en onderzoek in het algemeen?
Heel erg 14.8% 11.1% 11.9% 12.8% 14.8% 19.4% B 10.5% 11.4% 10% 21.5% B 15.4% 14.2%
Eerder wel 60.3% 70.2% D 65.3% 64.1% 60.3% 58.4% 62.1% 60% 56.8% 65.2% 66.3% B 53.8%
Neutraal 20.5% 16.6% 20.7% 20.4% 20.5% 17.9% 22.9% 28.6% 27.4% C 10.7% 14.6% 26.9% A
Eerder niet 3.7% 1.8% 1.3% 1.9% 3.7% B 3.8% 3.6% 0% 4.9% 2.3% 2.7% 4.8%
Helemaal niet 0.7% 0.3% 0.8% 0.8% 0.7% 0.5% 0.9% 0% 0.9% 0.4% 1% 0.4%
Gehercodeerd naar 3 cat.
In welke mate vertrouwt u wetenschap en onderzoek in het algemeen?
Vertrouwen 75.1% 81.3% D 77.2% 76.9% 75.1% 77.8% 72.6% 71.4% 66.8% 86.7% B 81.7% B 68%
Neutraal 20.5% 16.6% 20.7% 20.4% 20.5% 17.9% 22.9% 28.6% 27.4% C 10.7% 14.6% 26.9% A
Geen vertrouwen 4.4% 2.1% 2.2% 2.7% 4.4% 4.3% 4.5% 0% 5.8% C 2.7% 3.7% 5.1%
Je kunt erop vertrouwen dat het klopt wat wetenschappers zeggen
Helemaal niet akkoord 2% 1.9% 3% 1.6% 2% 2.2% 1.8% 5.9% 2.4% 1.3% 1.7% 2.4%
Eerder niet akkoord 8.7% 8.5% 11.9% 11.2% 8.7% 7.8% 9.5% 5.9% 8.6% 9% 10.5% 6.8%
Neutraal 29.7% 41.4% D 38.2% D 36.3% D 29.7% 30% 29.4% 49.3% 30.9% 26.9% 30.1% 29.2%
Eerder wel akkoord 47.5% 41.5% 39.6% 42.6% 47.5% B 45.4% 49.4% 27.5% 44.4% 52.7% 48.5% 46.4%
Helemaal akkoord 8.4% 4.8% 4.7% 5.7% 8.4% A B 11.7% B 5.4% 11.4% 8% 8.9% 8% 8.9%
Geen mening 3.7% 1.9% 2.6% 2.6% 3.7% 2.9% 4.5% 0% 5.7% C 1.1% 1.3% 6.3% A
Wetenschappers werken volgens strikte regels en procedures
Helemaal niet akkoord 0.9% 1.2% 1% 0.7% 0.9% 1.3% 0.6% 0% 1.3% 0.5% 0.4% 1.5%
Eerder niet akkoord 4.3% 6.6% 8.6% D 6.8% 4.3% 4.7% 3.9% 0% 4.7% 3.9% 3.7% 5%
Neutraal 24.5% 22.3% 23.2% 22.5% 24.5% 25% 23.9% 39% 29.7% C 16.5% 24.2% 24.7%
Eerder wel akkoord 45.5% 51.1% 47.9% 47.5% 45.5% 45.9% 45.2% 43.8% 41% 51.9% B 47.5% 43.4%
Helemaal akkoord 18.9% 15.4% 15.2% 17.5% 18.9% 19.3% 18.6% 17.3% 15.2% 24.0% B 18.7% 19.1%
Geen mening 5.9% 3.5% 4.1% 4.9% 5.9% 3.8% 7.8% A 0% 8.1% C 3.1% 5.5% 6.3%
Wetenschappers doen onderzoek in het algemeen belang
Helemaal niet akkoord 0.7% 1.2% 1.2% 0.4% 0.7% 0.3% 1.1% 0% 0.3% 1.3% 0.9% 0.5%
Eerder niet akkoord 6.2% 4.8% 8% 7.4% 6.2% 7.2% 5.3% 0% 6.2% 6.6% 6.1% 6.4%
Neutraal 22.9% 23.3% 21.6% 21.6% 22.9% 23.6% 22.1% 40.4% C 26.5% C 17% 21% 24.9%
Eerder wel akkoord 49.8% 56.1% 50.8% 52% 49.8% 48.3% 51.1% 37.9% 46.7% 54.5% 55.1% B 44%
Helemaal akkoord 18.1% 13.5% 16.5% 16.4% 18.1% 19% 17.4% 21.7% 16.9% 19.7% 16% 20.4%
Geen mening 2.3% 1.1% 1.8% 2.2% 2.3% 1.6% 2.9% 0% 3.4% C 0.9% 0.9% 3.8% A
Hoe meer ik weet van wetenschap, hoe meer bezorgd ik word
Helemaal niet akkoord 6.3% 5.2% 5.1% 4.8% 6.3% 9.4% B 3.4% 0% 4% 9.8% B 7% 5.5%
Eerder niet akkoord 35.7% 39.6% 36.7% 37.8% 35.7% 39.7% B 31.9% 32% 31.7% 41.3% B 34% 37.5%
Neutraal 31.6% 31.7% 31.3% 29% 31.6% 28.9% 34.1% 39% 35.4% C 26.1% 29.8% 33.5%
Eerder wel akkoord 18.6% 17.8% 20.3% 20.8% 18.6% 15% 21.9% A 11.7% 19.7% 17.4% 21.5% B 15.3%
Helemaal akkoord 4.6% 4% 3.8% 4.7% 4.6% 4.9% 4.2% 17.3% C 5.2% 3.1% 5.4% 3.7%
Geen mening 3.3% 1.6% 2.8% 2.8% 3.3% 2.1% 4.5% 0% 4.1% 2.4% 2.3% 4.5%
Wetenschappers lijken nieuwe dingen te proberen zonder te denken aan de risico’s die het met zich brengt
Helemaal niet akkoord 3.7% 3% 2.6% 3.1% 3.7% 4.9% 2.6% 0% 1.6% 6.8% B 3% 4.5%
Eerder niet akkoord 37.7% 35.1% 33.8% 39.5% 37.7% 40.1% 35.4% 32% 34% 43.0% B 40.3% 34.9%
Neutraal 30.9% 34% 34.3% C 28.1% 30.9% 27% 34.5% A 34.5% 30.7% 31% 30.6% 31.2%
Eerder wel akkoord 18.3% 20.1% 22.8% 22.6% 18.3% 21% 15.8% 16.2% 22.1% C 13.2% 18.5% 18%
Helemaal akkoord 4.7% 4.8% 3.9% 4.1% 4.7% 4.6% 4.7% 17.3% C 4.7% 3.9% 3.7% 5.7%
Geen mening 4.8% 2.8% 2.5% 2.5% 4.8% 2.4% 7.0% A 0% 6.9% C 2.1% 3.9% 5.7%
De voordelen van wetenschap en onderzoek zijn groter dan de nadelige gevolgen ervan
Helemaal niet akkoord 0.8% 0.4% 0.6% 0.5% 0.8% 1.3% 0.3% 0% 1% 0.5% 0.1% 1.5% A
Eerder niet akkoord 2.5% 3.2% 4.9% D 4.8% 2.5% 1.7% 3.2% 0% 2.1% 3.2% 2.7% 2.3%
Neutraal 30.5% 28.8% 28.7% 26.3% 30.5% 29.6% 31.3% 67.0% B C 36.7% C 20% 31.7% 29.2%
Eerder wel akkoord 43.8% 48.5% 46.3% 47% 43.8% 41.6% 45.8% 21.7% 40.5% 49.4% B 46.5% 40.8%
Helemaal akkoord 17.7% 17.6% 16.3% 17.5% 17.7% 23.5% B 12.3% 11.4% 13.2% 24.1% B 15.8% 19.8%
Geen mening 4.8% 1.5% 3.2% 3.9% A 4.8% A 2.3% 7.2% A 0% 6.5% C 2.7% 3.3% 6.5% A
We moeten technologische vernieuwingen omarmen; eventuele nadelen kunnen toch pas achteraf geanalyseerd en opgelost worden
Helemaal niet akkoord 2.1% 1.4% 2.1% 1.5% 2.1% 2.3% 1.9% 0% 2.3% 1.8% 1.7% 2.6%
Eerder niet akkoord 14.3% 14% 18.2% 17.7% 14.3% 13.3% 15.2% 5.9% 13.1% 16.4% 15.9% 12.6%
Neutraal 30.8% 28.8% 28.4% 30.9% 30.8% 26.4% 35.0% A 39% 32% 28.7% 30.5% 31.1%
Eerder wel akkoord 38.6% 45.1% 43.4% 40.9% 38.6% 40.1% 37.3% 43.8% 37% 40.6% 40.5% 36.7%
Helemaal akkoord 10.3% 9.1% B 5.5% 5.8% 10.3% B C 14.9% B 6% 11.4% 10.1% 10.6% 9.2% 11.6%
Geen mening 3.9% 1.6% 2.4% 3.2% 3.9% 3% 4.7% 0% 5.5% C 1.8% 2.3% 5.6% A
Gehercodeerd naar 4 cat.
Je kunt erop vertrouwen dat het klopt wat wetenschappers zeggen
Niet akkoord 10.7% 10.4% 14.8% A 12.8% 10.7% 10.1% 11.3% 11.7% 10.9% 10.4% 12.1% 9.2%
Neutraal 29.7% 41.4% D 38.2% D 36.3% D 29.7% 30% 29.4% 49.3% 30.9% 26.9% 30.1% 29.2%
Akkoord 55.9% 46.2% 44.4% 48.3% 55.9% A B C 57.1% 54.8% 38.9% 52.4% 61.6% B 56.5% 55.2%
Geen mening 3.7% 1.9% 2.6% 2.6% 3.7% 2.9% 4.5% 0% 5.7% C 1.1% 1.3% 6.3% A
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappers werken volgens strikte regels en procedures
Niet akkoord 5.2% 7.8% 9.6% D 7.6% 5.2% 6% 4.5% 0% 6% 4.4% 4.1% 6.4%
Neutraal 24.5% 22.3% 23.2% 22.5% 24.5% 25% 23.9% 39% 29.7% C 16.5% 24.2% 24.7%
Akkoord 64.4% 66.4% 63.1% 65% 64.4% 65.1% 63.8% 61% 56.2% 75.9% B 66.2% 62.5%
Geen mening 5.9% 3.5% 4.1% 4.9% 5.9% 3.8% 7.8% A 0% 8.1% C 3.1% 5.5% 6.3%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappers doen onderzoek in het algemeen belang
Niet akkoord 6.9% 5.9% 9.3% 7.8% 6.9% 7.5% 6.4% 0% 6.5% 7.9% 7% 6.9%
Neutraal 22.9% 23.3% 21.6% 21.6% 22.9% 23.6% 22.1% 40.4% C 26.5% C 17% 21% 24.9%
Akkoord 67.9% 69.6% 67.3% 68.4% 67.9% 67.2% 68.5% 59.6% 63.6% 74.2% B 71.1% B 64.4%
Geen mening 2.3% 1.1% 1.8% 2.2% 2.3% 1.6% 2.9% 0% 3.4% C 0.9% 0.9% 3.8% A
Gehercodeerd naar 4 cat.
Hoe meer ik weet van wetenschap, hoe meer bezorgd ik word
Niet akkoord 41.9% 44.8% 41.8% 42.6% 41.9% 49.0% B 35.3% 32% 35.7% 51.0% B 40.9% 43%
Neutraal 31.6% 31.7% 31.3% 29% 31.6% 28.9% 34.1% 39% 35.4% C 26.1% 29.8% 33.5%
Akkoord 23.1% 21.8% 24.1% 25.5% 23.1% 20% 26.1% A 29% 24.8% 20.5% 27.0% B 19%
Geen mening 3.3% 1.6% 2.8% 2.8% 3.3% 2.1% 4.5% 0% 4.1% 2.4% 2.3% 4.5%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappers lijken nieuwe dingen te proberen zonder te denken aan de risico’s die het met zich brengt
Niet akkoord 41.4% 38.2% 36.4% 42.6% B 41.4% 45.0% B 38.1% 32% 35.6% 49.9% B 43.2% 39.4%
Neutraal 30.9% 34% 34.3% C 28.1% 30.9% 27% 34.5% A 34.5% 30.7% 31% 30.6% 31.2%
Akkoord 22.9% 25% 26.8% 26.7% 22.9% 25.6% 20.4% 33.5% 26.8% C 17.1% 22.2% 23.8%
Geen mening 4.8% 2.8% 2.5% 2.5% 4.8% 2.4% 7.0% A 0% 6.9% C 2.1% 3.9% 5.7%
Gehercodeerd naar 4 cat.
De voordelen van wetenschap en onderzoek zijn groter dan de nadelige gevolgen ervan
Niet akkoord 3.2% 3.6% 5.6% 5.3% 3.2% 3% 3.5% 0% 3% 3.7% 2.8% 3.7%
Neutraal 30.5% 28.8% 28.7% 26.3% 30.5% 29.6% 31.3% 67.0% B C 36.7% C 20% 31.7% 29.2%
Akkoord 61.5% 66.1% 62.6% 64.5% 61.5% 65.1% B 58.1% 33% 53.8% 73.5% A B 62.3% 60.6%
Geen mening 4.8% 1.5% 3.2% 3.9% A 4.8% A 2.3% 7.2% A 0% 6.5% C 2.7% 3.3% 6.5% A
Gehercodeerd naar 4 cat.
We moeten technologische vernieuwingen omarmen; eventuele nadelen kunnen toch pas achteraf geanalyseerd en opgelost worden
Niet akkoord 16.4% 15.4% 20.3% 19.2% 16.4% 15.7% 17.1% 5.9% 15.5% 18.2% 17.6% 15.1%
Neutraal 30.8% 28.8% 28.4% 30.9% 30.8% 26.4% 35.0% A 39% 32% 28.7% 30.5% 31.1%
Akkoord 49% 54.2% C 48.9% 46.8% 49% 55.0% B 43.3% 55.1% 47% 51.3% 49.7% 48.2%
Geen mening 3.9% 1.6% 2.4% 3.2% 3.9% 3% 4.7% 0% 5.5% C 1.8% 2.3% 5.6% A
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Interessant - Saai
< < < 14.1% 12.9% 14.6% 14.2% 14.1% 19.0% B 9.6% 21.7% 12.8% 15.6% 15% 13.2%
< < 25.2% 30.9% 34.1% D 30.8% 25.2% 25.3% 25.1% 0% 20.3% 33.2% B 25% 25.4%
< 27.3% 26.4% 25.2% 26.3% 27.3% 23.8% 30.5% A 5.9% 28.7% 26.4% 29.4% 25%
Neutraal 20% 14.7% 14.8% 18.6% 20.0% A B 18.8% 21.2% 49.3% C 25.3% C 11.2% 14.8% 25.7% A
> 6.5% 8.1% 5.4% 5.5% 6.5% 7.2% 5.9% 11.7% 6.1% 6.8% 8.3% B 4.6%
> > 5.5% 5.3% 4.3% 3.7% 5.5% 5.3% 5.6% 0% 5.5% 5.7% 5.5% 5.5%
> > > 1.4% 1.8% 1.5% 0.9% 1.4% 0.6% 2.2% 11.4% B C 1.2% 1.1% 2.1% 0.7%
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Enggeestig - Open
< < < 0.4% 2.4% D 1% 1.2% 0.4% 0.3% 0.4% 0% 0% 0.9% 0.3% 0.5%
< < 2.7% 3.3% 2.5% 3% 2.7% 3% 2.5% 5.9% 2.2% 3.2% 3.2% 2.2%
< 10.1% 10.1% 9% 7.5% 10.1% 10.3% 9.9% 10.4% 11.6% 8% 11.4% 8.6%
Neutraal 35% 30.8% 34% 33.7% 35% 30.3% 39.4% A 28.6% 40.1% C 28.4% 34.1% 36%
> 27.3% 30.4% 28.7% 29.6% 27.3% 28.2% 26.4% 22.1% 25.1% 30.5% 25.9% 28.8%
> > 17.8% 18.6% 20.6% 19.5% 17.8% 19.7% 16.1% 21.7% 15.4% 20.9% 17.8% 17.9%
> > > 6.7% 4.4% 4.2% 5.5% 6.7% 8.2% 5.3% 11.4% 5.6% 8% 7.3% 6.1%
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Goed in communiceren - Slecht in communiceren
< < < 1.8% 3.6% 2.7% 2.2% 1.8% 2.1% 1.4% 11.3% B C 1.9% 1% 0.8% 2.8% A
< < 9.2% 8.6% 10% 11.1% 9.2% 10.3% 8.2% 5.9% 9.7% 8.8% 7.8% 10.8%
< 21.9% 24.4% 23.5% 19.4% 21.9% 21.9% 21.8% 20.7% 20.2% 24.2% 25.5% B 17.9%
Neutraal 36.7% 35.2% 33.5% 37.5% 36.7% 34.6% 38.8% 28.6% 39.5% 33.4% 34.4% 39.3%
> 20.6% 19.6% 21.3% 20.7% 20.6% 20.1% 21.1% 11.7% 19.7% 22.4% 22.3% 18.8%
> > 6.6% 6.3% 6.9% 6.7% 6.6% 7.5% 5.8% 0% 6.1% 7.6% 6.3% 7%
> > > 3.2% 2.3% 2.3% 2.4% 3.2% 3.5% 2.9% 21.7% B C 2.8% 2.6% 2.9% 3.4%
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Op zichzelf - Open naar de buitenwereld
< < < 4.4% 3.5% 2.2% 2% 4.4% C 4.4% 4.4% 5.9% 6.3% C 1.7% 3.1% 5.8%
< < 6.4% 9% 11.8% D 9.7% 6.4% 6.4% 6.4% 10.4% 4.4% 8.9% B 6.9% 5.8%
< 22.2% 21.7% 25.4% 22.6% 22.2% 20.3% 23.9% 16.2% 21.3% 23.7% 25.2% B 18.8%
Neutraal 40% 36.9% 31.2% 35.4% 40.0% B 38.3% 41.5% 22.8% 45.8% C 33% 37.5% 42.7%
> 16.1% 19.3% 20% 19.1% 16.1% 17.7% 14.6% 5.9% 12.5% 21.7% B 17.4% 14.8%
> > 9.2% 8.7% 8.1% 8.8% 9.2% 11.2% 7.3% 27.5% B C 8.3% 9.4% 8.3% 10.2%
> > > 1.7% 0.9% 1.2% 2.4% 1.7% 1.6% 1.9% 11.4% B C 1.4% 1.7% 1.6% 1.9%
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Eerlijk - Oneerlijk
< < < 5.6% 5% 3.9% 5.1% 5.6% 7% 4.3% 0% 5.6% 6% 6.4% 4.8%
< < 22.5% 18.4% 20.9% 22.2% 22.5% 26.3% B 19% 10.4% 16.6% 31.2% B 21.5% 23.6%
< 28.6% 31.5% 31.5% 32.3% 28.6% 28.8% 28.5% 27.5% 27.8% 29.8% 30.4% 26.7%
Neutraal 31.8% 33% 33.1% 30.7% 31.8% 25.2% 37.9% A 39% 37.6% C 23.4% 30.4% 33.3%
> 7.3% 8.6% 6.5% 6.5% 7.3% 8% 6.7% 11.7% 7.9% 6.2% 7.2% 7.5%
> > 3.6% 2.9% 3.4% 2.4% 3.6% 4.2% 3% 0% 4% 3.2% 3.2% 3.9%
> > > 0.6% 0.6% 0.8% 0.7% 0.6% 0.5% 0.7% 11.4% B C 0.4% 0.2% 1% 0.2%
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Ethisch - Onethisch
< < < 3.9% 3.8% 3% 3.8% 3.9% 4.4% 3.5% 0% 3.7% 4.4% 3.1% 4.9%
< < 18.2% 15.1% 15.2% 17.5% 18.2% 21.1% B 15.4% 10.4% 14.1% 24.1% B 16.5% 20.1%
< 29.1% 27% 29.7% 29.3% 29.1% 29.2% 28.9% 11.3% 27.2% 32.5% 30.5% 27.4%
Neutraal 37% 39.4% 37.9% 37.1% 37% 32.9% 40.7% A 50.7% 42.5% C 28.7% 37.9% 36%
> 8.5% 10.7% 9.3% 8.6% 8.5% 8.5% 8.5% 16.2% 9.3% 7.1% 9.4% 7.6%
> > 2.2% 3.1% 4.4% 2.9% 2.2% 3.1% 1.4% 0% 2.2% 2.4% 1.4% 3.1%
> > > 1.1% 1% 0.4% 0.8% 1.1% 0.7% 1.5% 11.4% B C 0.9% 0.7% 1.2% 0.9%
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Onbetrouwbaar - Betrouwbaar
< < < 0.6% 1.1% 0.4% 0.9% 0.6% 0.9% 0.3% 0% 0.4% 0.7% 0.7% 0.4%
< < 1.5% 2.6% 1.1% 1.4% 1.5% 0.9% 2% 0% 1.3% 1.8% 1.3% 1.6%
< 3.1% 3.9% 3.6% 2% 3.1% 3.5% 2.8% 5.9% 3.8% 2% 2.8% 3.5%
Neutraal 25.9% 22.9% 25% 23.9% 25.9% 21.7% 29.9% A 49.3% C 33.2% C 14.8% 22.3% 29.9% A
> 30.4% 34.9% 32.2% 33.1% 30.4% 27.3% 33.3% 5.9% 30.1% 32% 34.9% B 25.4%
> > 31.5% 29.5% 31.1% 31% 31.5% 36.6% B 26.8% 27.5% 26.5% 38.7% B 31% 32.1%
> > > 7% 5.2% 6.5% 7.8% 7% 9.2% B 4.9% 11.4% 4.6% 10.0% B 6.8% 7.2%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Interessant - Saai
<<<, <<, < 66.6% 70.2% 74.0% D 71.4% 66.6% 68.1% 65.2% 27.5% 61.8% A 75.2% A B 69.3% 63.6%
Neutraal 20% 14.7% 14.8% 18.6% 20.0% A B 18.8% 21.2% 49.3% C 25.3% C 11.2% 14.8% 25.7% A
>, >>, >>> 13.4% 15.1% C 11.2% 10% 13.4% 13.2% 13.6% 23.1% 12.8% 13.6% 15.9% B 10.7%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Enggeestig - Open
<<<, <<, < 13.2% 15.8% 12.5% 11.7% 13.2% 13.6% 12.8% 16.2% 13.8% 12.2% 14.9% 11.3%
Neutraal 35% 30.8% 34% 33.7% 35% 30.3% 39.4% A 28.6% 40.1% C 28.4% 34.1% 36%
>, >>, >>> 51.8% 53.4% 53.5% 54.5% 51.8% 56.1% B 47.7% 55.1% 46.1% 59.4% B 51% 52.7%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Goed in communiceren - Slecht in communiceren
<<<, <<, < 32.8% 36.6% 36.1% 32.8% 32.8% 34.4% 31.4% 37.9% 31.8% 34% 34.1% 31.5%
Neutraal 36.7% 35.2% 33.5% 37.5% 36.7% 34.6% 38.8% 28.6% 39.5% 33.4% 34.4% 39.3%
>, >>, >>> 30.4% 28.3% 30.4% 29.7% 30.4% 31.1% 29.8% 33.5% 28.7% 32.6% 31.5% 29.2%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Op zichzelf - Open naar de buitenwereld
<<<, <<, < 33% 34.3% 39.5% D 34.3% 33% 31.1% 34.7% 32.4% 32% 34.3% 35.2% 30.5%
Neutraal 40% 36.9% 31.2% 35.4% 40.0% B 38.3% 41.5% 22.8% 45.8% C 33% 37.5% 42.7%
>, >>, >>> 27.1% 28.9% 29.3% 30.3% 27.1% 30.5% B 23.8% 44.8% 22.2% 32.7% B 27.3% 26.8%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Eerlijk - Oneerlijk
<<<, <<, < 56.8% 54.9% 56.3% 59.6% 56.8% 62.1% B 51.7% 37.9% 50.1% 66.9% A B 58.3% 55.1%
Neutraal 31.8% 33% 33.1% 30.7% 31.8% 25.2% 37.9% A 39% 37.6% C 23.4% 30.4% 33.3%
>, >>, >>> 11.5% 12.1% 10.6% 9.7% 11.5% 12.7% 10.3% 23.1% 12.4% 9.6% 11.4% 11.6%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ethisch - Onethisch
<<<, <<, < 51.2% 45.8% 48% 50.6% 51.2% 54.8% 47.8% 21.7% 45.1% 61.1% A B 50.1% 52.4%
Neutraal 37% 39.4% 37.9% 37.1% 37% 32.9% 40.7% A 50.7% 42.5% C 28.7% 37.9% 36%
>, >>, >>> 11.9% 14.8% 14.1% 12.3% 11.9% 12.3% 11.4% 27.6% 12.4% 10.2% 12.1% 11.7%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Onbetrouwbaar - Betrouwbaar
<<<, <<, < 5.1% 7.6% C 5.1% 4.3% 5.1% 5.2% 5.1% 5.9% 5.6% 4.5% 4.9% 5.4%
Neutraal 25.9% 22.9% 25% 23.9% 25.9% 21.7% 29.9% A 49.3% C 33.2% C 14.8% 22.3% 29.9% A
>, >>, >>> 68.9% 69.6% 69.8% 71.8% 68.9% 73.1% B 65% 44.8% 61.2% 80.7% A B 72.8% B 64.7%

ONDERSTEUNING VOOR WETENSCHAP

 • Filter:
 • Totaal
 • Vergelijking 2018, 2019, 2020
 • Geslacht
 • Diploma
 • Onderwijsfase kind(eren)
Vragen Antwoorden Totaal
781
2018
(A) 715
2019
(B) 928
2020
(C) 907
2021
(D) 781
Man
(A) 378
Vrouw
(B) 404
Hoogstens lager middelbaar
(A) 17
Hoger middelbaar
(B) 441
Hoger onderwijs
(C) 323
Ouders basisonderwijs
(A) 407
Ouders secundair onderwijs
(B) 375
Wetenschappelijk onderzoek moet door de overheid gesubsidieerd worden
Helemaal niet akkoord 1.5% 1.8% 1.5% 1.3% 1.5% 1.8% 1.3% 5.9% C 2.1% 0.5% 1% 2.1%
Eerder niet akkoord 4.5% 2.7% 5.1% 4.3% 4.5% 6.0% B 3.1% 32.4% B C 3% 5.2% 2.9% 6.3% A
Neutraal 22.3% 15.4% 20.8% A 18.6% 22.3% A 18.4% 25.9% A 22.8% 27.1% C 15.7% 22% 22.6%
Eerder wel akkoord 46.9% 51.4% 47.3% 47.8% 46.9% 44.1% 49.5% 27.5% 47% 47.8% 49% 44.6%
Helemaal akkoord 22.5% 26.7% 24% 26.2% 22.5% 27.7% B 17.6% 11.4% 18% 29.2% B 24% 20.8%
Geen mening 2.3% 2.1% 1.4% 1.8% 2.3% 2% 2.5% 0% 2.9% 1.6% 1.1% 3.6% A
Zelfs indien het geen onmiddellijke voordelen biedt, moet wetenschappelijk onderzoek dat onze kennis vergroot, door de overheid gesubsidieerd worden
Helemaal niet akkoord 1.8% 1.7% 2.5% 2% 1.8% 1.1% 2.4% 10.4% B 1.3% 2% 2.1% 1.4%
Eerder niet akkoord 11.6% 9.1% 12.1% 12.3% 11.6% 10% 13.1% 5.9% 11.8% 11.7% 12.9% 10.2%
Neutraal 27.5% 25.7% 26.9% 26.1% 27.5% 26% 28.9% 55.2% C 30.2% C 22.3% 29.4% 25.5%
Eerder wel akkoord 42.8% 43.1% 40.5% 40.6% 42.8% 44.3% 41.5% 17.2% 42% 45.3% 40% 45.9%
Helemaal akkoord 12.8% 17.9% D 16.6% 15.9% 12.8% 16.6% B 9.3% 11.4% 9.6% 17.3% B 13.5% 12.1%
Geen mening 3.5% 2.6% 1.4% 3.2% 3.5% B 2% 4.8% A 0% 5.1% C 1.4% 2.1% 4.9% A
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappelijk onderzoek moet door de overheid gesubsidieerd worden
Niet akkoord 6.1% 4.5% 6.6% 5.5% 6.1% 7.8% 4.4% 38.3% B C 5.1% 5.7% 3.9% 8.4% A
Neutraal 22.3% 15.4% 20.8% A 18.6% 22.3% A 18.4% 25.9% A 22.8% 27.1% C 15.7% 22% 22.6%
Akkoord 69.4% 78.1% B D 71.3% 74% 69.4% 71.8% 67.1% 38.9% 65% 77.0% A B 73.0% B 65.5%
Geen mening 2.3% 2.1% 1.4% 1.8% 2.3% 2% 2.5% 0% 2.9% 1.6% 1.1% 3.6% A
Gehercodeerd naar 4 cat.
Zelfs indien het geen onmiddellijke voordelen biedt, moet wetenschappelijk onderzoek dat onze kennis vergroot, door de overheid gesubsidieerd worden
Niet akkoord 13.4% 10.7% 14.6% 14.3% 13.4% 11.1% 15.5% 16.2% 13% 13.7% 15% 11.6%
Neutraal 27.5% 25.7% 26.9% 26.1% 27.5% 26% 28.9% 55.2% C 30.2% C 22.3% 29.4% 25.5%
Akkoord 55.6% 61% 57.1% 56.5% 55.6% 60.9% B 50.8% 28.6% 51.6% 62.6% A B 53.4% 58%
Geen mening 3.5% 2.6% 1.4% 3.2% 3.5% B 2% 4.8% A 0% 5.1% C 1.4% 2.1% 4.9% A

BETROKKENHEID BIJ WETENSCHAP

 • Filter:
 • Totaal
 • Vergelijking 2018, 2019, 2020
 • Geslacht
 • Diploma
 • Onderwijsfase kind(eren)
Vragen Antwoorden Totaal
781
2018
(A) 715
2019
(B) 928
2020
(C) 907
2021
(D) 781
Man
(A) 378
Vrouw
(B) 404
Hoogstens lager middelbaar
(A) 17
Hoger middelbaar
(B) 441
Hoger onderwijs
(C) 323
Ouders basisonderwijs
(A) 407
Ouders secundair onderwijs
(B) 375
Ik wil graag betrokken worden bij (de uitvoering van) een wetenschappelijk onderzoeksproject
Helemaal niet akkoord 7.4% 5.4% 5.9% 6.3% 7.4% 4.6% 10.0% A 10.4% 8.2% 6.2% 7.7% 7.1%
Eerder niet akkoord 17.9% 19.5% 17.9% 19.9% 17.9% 14.9% 20.6% A 10.4% 16.7% 19.9% 18.8% 16.8%
Neutraal 31.7% 32.1% 30.6% 30.5% 31.7% 32.2% 31.2% 45.8% 35.7% C 25.4% 32.1% 31.3%
Eerder wel akkoord 30.4% 32.5% 35% 32.3% 30.4% 34.2% B 26.8% 22.1% 27.9% 34.2% 29.1% 31.8%
Helemaal akkoord 9.9% 9.4% 8.6% 8.6% 9.9% 12.4% B 7.7% 11.4% 7.9% 12.7% 10.6% 9.3%
Geen mening 2.8% 1.2% 1.9% 2.4% 2.8% 1.7% 3.8% 0% 3.7% 1.6% 1.9% 3.8%
Ik ben geïnteresseerd om deel te nemen aan een discussie of gesprek met wetenschappers
Helemaal niet akkoord 7.8% 8.3% 8.3% 8.4% 7.8% 5.2% 10.3% A 0% 7.7% 8.3% 7.5% 8.1%
Eerder niet akkoord 21% 19.9% 21.2% 20.8% 21% 14.7% 27.0% A 20.7% 19.8% 22.7% 19.5% 22.7%
Neutraal 29.6% 30% 27.1% 30.8% 29.6% 29.2% 30% 45.8% 32% 25.6% 31.4% 27.7%
Eerder wel akkoord 28.5% 27.9% 31.1% 28.3% 28.5% 34.6% B 22.7% 10.4% 27.6% 30.7% 29.5% 27.3%
Helemaal akkoord 10.8% 10.5% 9.3% 9.1% 10.8% 14.8% B 7% 23.1% 9.5% 11.8% 10.8% 10.8%
Geen mening 2.3% 3.4% 3% 2.6% 2.3% 1.5% 3% 0% 3.4% C 0.9% 1.2% 3.5% A
Wetenschap houdt weinig rekening met de mening van mensen zoals u en ik
Helemaal niet akkoord 2.6% 2.6% 2.2% 2.9% 2.6% 3.2% 2% 0% 1.2% 4.6% B 3.2% 1.9%
Eerder niet akkoord 18.6% 19.7% 20.5% 18.8% 18.6% 21% 16.3% 16.2% 13.7% 25.3% B 20.2% 16.8%
Neutraal 38.2% 36.5% 35.4% 34.8% 38.2% 38.9% 37.5% 50.3% 38.6% 37% 32.5% 44.4% A
Eerder wel akkoord 26.6% 31% 31.1% 30.9% 26.6% 26% 27.2% 10.4% 29.1% 24.2% 29.1% 23.9%
Helemaal akkoord 9.1% 7.6% 7.8% 8.6% 9.1% 7.9% 10.2% 23.1% C 11.7% C 4.8% 10% 8.2%
Geen mening 4.9% 2.5% 3.1% 4% 4.9% 3% 6.7% A 0% 5.7% 4.1% 5% 4.8%
Ik zou graag wel een keer mee willen beslissen wat wetenschap zou moeten onderzoeken
Helemaal niet akkoord 7.6% 4.7% 6% 4.2% 7.6% C 5.8% 9.2% 0% 8.4% 6.9% 8% 7.1%
Eerder niet akkoord 16.2% 14.8% 18.2% 19.8% 16.2% 14.4% 17.9% 10.4% 12.5% 21.6% B 15.5% 16.9%
Neutraal 30.1% 31.3% 27.1% 30% 30.1% 31.2% 29.1% 56.2% C 31.7% 26.6% 29.3% 31%
Eerder wel akkoord 32.2% 37.2% 34.8% 33.6% 32.2% 34.5% 30% 16.2% 32.1% 33.1% 32.3% 32%
Helemaal akkoord 10.9% 10.1% 11.1% 9.9% 10.9% 12% 9.9% 17.3% 10.9% 10.6% 12.9% 8.8%
Geen mening 3% 1.9% 2.7% 2.6% 3% 2.1% 3.9% 0% 4.4% C 1.3% 1.9% 4.2%
Wetenschappers leveren te weinig inspanningen om het publiek op een begrijpelijke manier te informeren over hun werk
Helemaal niet akkoord 1.3% 0.8% 1.2% 2.3% 1.3% 0.5% 2.1% A 0% 1.3% 1.4% 1.3% 1.3%
Eerder niet akkoord 16% 17.5% 17% 20.2% 16% 17% 15% 0% 15.7% 17.2% 16.8% 15.1%
Neutraal 30.5% 25.9% 27.6% 26.9% 30.5% 28.8% 32.2% 51.7% 31.1% 28.6% 27.5% 33.8%
Eerder wel akkoord 39.9% 43.1% 41.2% 39.7% 39.9% 45.0% B 35.2% 36.9% 39.8% 40.2% 42.5% 37.1%
Helemaal akkoord 9.4% 9.9% 10.3% 9% 9.4% 7.8% 10.9% 11.4% 8.6% 10.5% 9.2% 9.7%
Geen mening 2.8% 2.8% 2.7% 1.9% 2.8% 1% 4.6% A 0% 3.5% 2.1% 2.7% 3%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik wil graag betrokken worden bij (de uitvoering van) een wetenschappelijk onderzoeksproject
Niet akkoord 25.3% 24.9% 23.8% 26.2% 25.3% 19.6% 30.6% A 20.7% 24.8% 26% 26.5% 23.9%
Neutraal 31.7% 32.1% 30.6% 30.5% 31.7% 32.2% 31.2% 45.8% 35.7% C 25.4% 32.1% 31.3%
Akkoord 40.3% 41.9% 43.6% 40.9% 40.3% 46.5% B 34.5% 33.5% 35.7% 46.9% B 39.6% 41%
Geen mening 2.8% 1.2% 1.9% 2.4% 2.8% 1.7% 3.8% 0% 3.7% 1.6% 1.9% 3.8%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik ben geïnteresseerd om deel te nemen aan een discussie of gesprek met wetenschappers
Niet akkoord 28.8% 28.2% 29.5% 29.2% 28.8% 19.9% 37.2% A 20.7% 27.5% 31.1% 27% 30.8%
Neutraal 29.6% 30% 27.1% 30.8% 29.6% 29.2% 30% 45.8% 32% 25.6% 31.4% 27.7%
Akkoord 39.2% 38.4% 40.4% 37.4% 39.2% 49.4% B 29.7% 33.5% 37.1% 42.5% 40.3% 38.1%
Geen mening 2.3% 3.4% 3% 2.6% 2.3% 1.5% 3% 0% 3.4% C 0.9% 1.2% 3.5% A
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap houdt weinig rekening met de mening van mensen zoals u en ik
Niet akkoord 21.1% 22.3% 22.6% 21.7% 21.1% 24.1% B 18.3% 16.2% 14.9% 29.9% B 23.4% 18.7%
Neutraal 38.2% 36.5% 35.4% 34.8% 38.2% 38.9% 37.5% 50.3% 38.6% 37% 32.5% 44.4% A
Akkoord 35.8% 38.7% 38.9% 39.5% 35.8% 33.9% 37.4% 33.5% 40.8% C 29% 39.1% B 32.1%
Geen mening 4.9% 2.5% 3.1% 4% 4.9% 3% 6.7% A 0% 5.7% 4.1% 5% 4.8%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik zou graag wel een keer mee willen beslissen wat wetenschap zou moeten onderzoeken
Niet akkoord 23.8% 19.5% 24.2% 23.9% 23.8% 20.2% 27.1% A 10.4% 20.9% 28.4% B 23.5% 24.1%
Neutraal 30.1% 31.3% 27.1% 30% 30.1% 31.2% 29.1% 56.2% C 31.7% 26.6% 29.3% 31%
Akkoord 43.1% 47.3% 46% 43.5% 43.1% 46.4% 39.9% 33.5% 43% 43.7% 45.2% 40.7%
Geen mening 3% 1.9% 2.7% 2.6% 3% 2.1% 3.9% 0% 4.4% C 1.3% 1.9% 4.2%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappers leveren te weinig inspanningen om het publiek op een begrijpelijke manier te informeren over hun werk
Niet akkoord 17.3% 18.3% 18.2% 22.5% D 17.3% 17.5% 17.1% 0% 17% 18.7% 18.2% 16.4%
Neutraal 30.5% 25.9% 27.6% 26.9% 30.5% 28.8% 32.2% 51.7% 31.1% 28.6% 27.5% 33.8%
Akkoord 49.3% 53% 51.5% 48.6% 49.3% 52.7% 46.1% 48.3% 48.4% 50.7% 51.6% 46.8%
Geen mening 2.8% 2.8% 2.7% 1.9% 2.8% 1% 4.6% A 0% 3.5% 2.1% 2.7% 3%

WETENSCHAPPELIJKE (LEVENS)HOUDING

 • Filter:
 • Totaal
 • Vergelijking 2018, 2019, 2020
 • Geslacht
 • Diploma
 • Onderwijsfase kind(eren)
Vragen Antwoorden Totaal
781
2018
(A) 715
2019
(B) 928
2020
(C) 907
2021
(D) 781
Man
(A) 378
Vrouw
(B) 404
Hoogstens lager middelbaar
(A) 17
Hoger middelbaar
(B) 441
Hoger onderwijs
(C) 323
Ouders basisonderwijs
(A) 407
Ouders secundair onderwijs
(B) 375
Ik hou ervan om nieuwe kennis of inzichten te gebruiken om iets nieuws te maken of te ontwikkelen - Ik hou me niet echt bezig met het uitdenken of uitwerken van nieuwe ideeën; dat is eerder iets voor anderen
< < < 8.5% 9.4% 7.4% 8.4% 8.5% 10.4% 6.6% 0% 8.8% 8.5% 8.1% 8.8%
< < 16.4% 17.6% 19.9% 17% 16.4% 20.5% B 12.6% 5.9% 11.5% 23.7% B 16.1% 16.8%
< 26.9% 30.9% 29% 27.9% 26.9% 26.3% 27.5% 20.7% 25.1% 29.7% 29.7% 23.9%
Neutraal 24.8% 21.5% 20.2% 22% 24.8% 23.1% 26.5% 28.6% 29.2% C 18.7% 22.4% 27.5%
> 14% 12.7% 14.6% 13.9% 14% 11.8% 16.1% 10.4% 16.2% 11.2% 14.2% 13.8%
> > 7.3% 5.4% 5.6% 7.4% 7.3% 7% 7.5% 23.0% C 7.5% 6.2% 6.6% 8%
> > > 2.1% 2.4% 3.2% 3.3% 2.1% 0.8% 3.2% A 11.4% B C 1.7% 2% 2.9% 1.1%
Ik ga er meestal van uit dat informatie juist is, en trek niet snel iets in twijfel - Ik heb de neiging om informatie altijd te controleren op juistheid, door bv. ook andere bronnen te raadplegen
< < < 2% 1.7% 0.9% 1.7% 2% 2.7% 1.4% 0% 3.1% C 0.7% 1.2% 3%
< < 5.9% 6% 7.1% 6.6% 5.9% 5.1% 6.7% 10.4% 5.5% 6.2% 5.8% 6.1%
< 18.4% 17.2% 18.8% 17.7% 18.4% 15% 21.7% A 11.7% 17.1% 20.5% 18.8% 18%
Neutraal 28.1% 22.9% 22.4% 22.7% 28.1% B 30.7% 25.6% 39% 34.2% C 19.3% 30.1% 26%
> 23.9% 31.3% D 27.8% 30.4% D 23.9% 22.6% 25.1% 16.2% 21.2% 27.9% 23.4% 24.4%
> > 16.1% 15.8% 17.9% 15.6% 16.1% 18.8% 13.6% 11.3% 13.9% 19.4% 14.5% 17.9%
> > > 5.5% 5% 5.1% 5.2% 5.5% 5.1% 5.9% 11.4% 4.9% 6% 6.2% 4.7%
Ik wil altijd graag precies weten hoe zaken in mekaar zitten (bv. werking van machines, bepaalde natuurfenomenen, maatschappelijke tendensen, economische wetmatigheden,…) - De dingen zijn nu eenmaal zoals ze zijn, het heeft weinig nut om er te lang bij sti
< < < 14.8% 13.3% 13.9% 11.3% 14.8% 21.4% B 8.5% 0% 14.4% 16.1% 14.9% 14.6%
< < 17.9% 27.2% D 23.8% D 23.5% D 17.9% 20.6% 15.4% 10.4% 15.1% 22.2% B 18.4% 17.3%
< 31.6% 27.3% 30% 30.7% 31.6% 30.5% 32.8% 16.2% 32% 32% 31.7% 31.5%
Neutraal 22.3% 20.3% 19.6% 20.9% 22.3% 18.9% 25.5% A 44.9% C 24.9% C 17.5% 20.1% 24.7%
> 9.1% 7.5% 9.1% 7.2% 9.1% 5.2% 12.8% A 5.9% 10% 8% 10.4% 7.6%
> > 2.4% 3.3% 2.8% 4.9% D 2.4% 2.7% 2.1% 11.3% 2.3% 2.1% 2.6% 2.2%
> > > 1.9% 1.1% 0.8% 1.6% 1.9% 0.8% 3.1% A 11.4% B 1.5% 2.1% 1.8% 2.1%
Ik zou graag heel mijn leven lang nieuwe dingen willen blijven bijleren - Op zeker moment heb je meer dan voldoende kennis en ervaring om je leven zonder al te veel problemen te leiden
< < < 18.7% 20.4% 20% 17.9% 18.7% 21.8% B 15.8% 0% 16.6% 22.6% B 20.8% 16.5%
< < 23.2% 27.6% 26.9% 22.5% 23.2% 24.1% 22.3% 10.4% 20% 28.2% B 22.6% 23.8%
< 27% 27.6% 29.3% 30.1% 27% 24.1% 29.7% 5.9% 26.1% 29.3% 28% 25.8%
Neutraal 19% 14.8% 15.4% 17.8% 19% 18.2% 19.8% 39.0% C 24.2% C 11% 17.4% 20.9%
> 8% 6.4% 5.3% 6.3% 8% 7.4% 8.6% 22.1% C 9% 5.9% 7.4% 8.6%
> > 3.2% 2.4% 2% 4.4% B 3.2% 3.9% 2.6% 11.3% 3.6% 2.3% 2.3% 4.2%
> > > 0.8% 0.7% 1.1% 1% 0.8% 0.5% 1.1% 11.4% B C 0.5% 0.7% 1.4% 0.2%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik hou ervan om nieuwe kennis of inzichten te gebruiken om iets nieuws te maken of te ontwikkelen - Ik hou me niet echt bezig met het uitdenken of uitwerken van nieuwe ideeën; dat is eerder iets voor anderen
<<<, <<, < 51.8% 57.9% 56.3% 53.4% 51.8% 57.2% B 46.7% 26.6% 45.3% 62.0% A B 53.9% 49.5%
Neutraal 24.8% 21.5% 20.2% 22% 24.8% 23.1% 26.5% 28.6% 29.2% C 18.7% 22.4% 27.5%
>, >>, >>> 23.3% 20.6% 23.5% 24.6% 23.3% 19.6% 26.9% A 44.8% C 25.4% 19.3% 23.7% 22.9%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik ga er meestal vanuit dat informatie juist is, en trek niet snel iets in twijfel - Ik heb de neiging om informatie altijd te controleren op juistheid, door vb. ook andere bronnen te raadplegen
<<<, <<, < 26.4% 24.9% 26.8% 26.1% 26.4% 22.8% 29.8% A 22.1% 25.8% 27.4% 25.8% 27%
Neutraal 28.1% 22.9% 22.4% 22.7% 28.1% B 30.7% 25.6% 39% 34.2% C 19.3% 30.1% 26%
>, >>, >>> 45.5% 52.2% 50.8% 51.2% 45.5% 46.5% 44.7% 38.9% 40.1% 53.3% B 44.1% 47.1%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik wil altijd graag precies weten hoe zaken in mekaar zitten - De dingen zijn nu eenmaal zoals ze zijn, het heeft weinig nut om er te lang stil bij te blijven staan
<<<, <<, < 64.3% 67.8% 67.8% 65.4% 64.3% 72.5% B 56.6% 26.6% 61.4% A 70.4% A B 65.1% 63.5%
Neutraal 22.3% 20.3% 19.6% 20.9% 22.3% 18.9% 25.5% A 44.9% C 24.9% C 17.5% 20.1% 24.7%
>, >>, >>> 13.4% 11.9% 12.6% 13.6% 13.4% 8.6% 18.0% A 28.6% 13.7% 12.1% 14.8% 11.8%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik zou graag heel mijn leven lang nieuwe dingen willen blijven bijleren - Op zeker moment heb je meer dan voldoende kennis en ervaring om je leven zonder al te veel problemen te leiden
<<<, <<, < 68.9% 75.6% D 76.1% C D 70.5% 68.9% 70% 67.8% 16.2% 62.7% A 80.1% A B 71.5% 66.1%
Neutraal 19% 14.8% 15.4% 17.8% 19% 18.2% 19.8% 39.0% C 24.2% C 11% 17.4% 20.9%
>, >>, >>> 12.1% 9.5% 8.5% 11.7% 12.1% 11.8% 12.3% 44.8% B C 13.1% 8.9% 11.2% 13%

CORONA

 • Filter:
 • Totaal
 • Vergelijking 2018, 2019, 2020
 • Geslacht
 • Diploma
 • Onderwijsfase kind(eren)
Vragen Antwoorden Totaal
781
2018
(A) 715
2019
(B) 928
2020
(C) 907
2021
(D) 781
Man
(A) 378
Vrouw
(B) 404
Hoogstens lager middelbaar
(A) 17
Hoger middelbaar
(B) 441
Hoger onderwijs
(C) 323
Ouders basisonderwijs
(A) 407
Ouders secundair onderwijs
(B) 375
In welke mate ervaart u elk van onderstaande zaken minder of meer tijdens de coronacrisis dan voor de coronacrisis?
Het vertrouwen dat u heeft in de wetenschap in het algemeen
Minder 7.2% 0% 0% 8% 7.2% 7.7% 6.6% 17.6% 7.3% 6.3% 7.3% 6.9%
Hetzelfde gebleven 67.6% 0% 0% 68.9% 67.6% 65.5% 69.5% 21.7% 67.4% A 70.3% A 68% 67%
Meer 19.7% 0% 0% 20.4% 19.7% 22.7% B 16.9% 38% 18% 21% 21.4% 17.9%
Geen mening 5.6% 0% 0% 2.7% 5.6% C 4.1% 7% 22.8% C 7.3% C 2.4% 3.3% 8.1% A
In welke mate ervaart u elk van onderstaande zaken minder of meer tijdens de coronacrisis dan voor de coronacrisis?
Het geloof in wat wetenschappers zeggen
Minder 10.2% 0% 0% 15.4% D 10.2% 8.3% 12% 0% 10.1% 11% 11.4% 9%
Hetzelfde gebleven 66% 0% 0% 60.9% 66.0% C 68.3% 63.9% 39.3% 65.3% 68.4% A 66.2% 65.8%
Meer 17.5% 0% 0% 20.4% 17.5% 18.8% 16.3% 38% 16.1% 18.2% 18.8% 16.1%
Geen mening 6.3% 0% 0% 3.4% 6.3% C 4.7% 7.8% 22.8% C 8.5% C 2.4% 3.6% 9.2% A
In welke mate ervaart u elk van onderstaande zaken minder of meer tijdens de coronacrisis dan voor de coronacrisis?
Het belang van wetenschap in onze samenleving
Minder 3.4% 0% 0% 1.7% 3.4% C 3.2% 3.5% 5.9% 4.3% 1.9% 4.2% 2.5%
Hetzelfde gebleven 52.1% 0% 0% 50.2% 52.1% 52.2% 52% 28.9% 55.5% 48.8% 51.3% 53%
Meer 39% 0% 0% 45.3% D 39% 40.8% 37.4% 53.8% 32.5% 47.2% B 41.3% 36.6%
Geen mening 5.5% 0% 0% 2.8% 5.5% C 3.8% 7.1% A 11.4% 7.7% C 2.1% 3.2% 7.9% A
In welke mate ervaart u elk van onderstaande zaken minder of meer tijdens de coronacrisis dan voor de coronacrisis?
De impact van wetenschap op mijn dagelijks leven
Minder 2.5% 0% 0% 1.7% 2.5% 2.8% 2.3% 0% 3.4% 1.5% 3.3% 1.7%
Hetzelfde gebleven 54.6% 0% 0% 51.9% 54.6% 56.3% 52.9% 49.6% 55.8% 53.2% 56.6% 52.3%
Meer 37% 0% 0% 42.7% D 37% 37.7% 36.4% 27.6% 32.6% 43.6% B 36.1% 38.1%
Geen mening 5.9% 0% 0% 3.8% 5.9% C 3.2% 8.4% A 22.8% C 8.2% C 1.8% 4% 7.9% A
In welke mate ervaart u elk van onderstaande zaken minder of meer tijdens de coronacrisis dan voor de coronacrisis?
De mate waarin de overheid de wetenschap moet subsidiëren
Minder 3.6% 0% 0% 3.7% 3.6% 3.8% 3.4% 0% 3.3% 4.1% 4.5% 2.6%
Hetzelfde gebleven 58.9% 0% 0% 57% 58.9% 56.6% 61% 37.9% 56.7% 62.9% 60.1% 57.6%
Meer 28.8% 0% 0% 33.1% 28.8% 33.7% B 24.2% 39.3% 28.5% 28.6% 28.2% 29.5%
Geen mening 8.8% 0% 0% 6.2% 8.8% C 5.9% 11.5% A 22.8% C 11.5% C 4.3% 7.3% 10.3%
In welke mate ervaart u elk van onderstaande zaken minder of meer tijdens de coronacrisis dan voor de coronacrisis?
De mate waarin u geneigd bent om uw medewerking te verlenen aan wetenschappelijk onderzoek (bevragingen, experimentele testen, …)
Minder 5.6% 0% 0% 6.3% 5.6% 4.9% 6.4% 0% 6.2% 5.2% 5.7% 5.6%
Hetzelfde gebleven 65.4% 0% 0% 62.2% 65.4% 67.8% 63.2% 33.4% 65.8% A 66.6% A 66.4% 64.3%
Meer 23.1% 0% 0% 27.9% D 23.1% 22.7% 23.5% 33.5% 20.6% 26% 23.6% 22.6%
Geen mening 5.8% 0% 0% 3.7% 5.8% C 4.6% 7% 33.1% B C 7.4% C 2.3% 4.3% 7.5%
Ik vind dat wetenschappers tijdens de coronacrisis…?
Helemaal niet professioneel zijn overgekomen 5.8% 0% 0% 4.8% 5.8% 6.2% 5.5% 11.4% 6.9% 4.1% 5.3% 6.5%
Eerder niet professioneel zijn overgekomen 21.5% 0% 0% 20.1% 21.5% 21.4% 21.7% 46.2% C 24.7% C 15.9% 22.9% 20.1%
Eerder wel professioneel zijn overgekomen 58.9% 0% 0% 59.7% 58.9% 56.4% 61.3% 42.4% 55.5% 64.5% B 57.6% 60.4%
Heel erg professioneel zijn overgekomen 13.7% 0% 0% 15.3% 13.7% 16% 11.5% 0% 12.9% 15.5% 14.3% 13.1%
In welke mate gaat u akkoord met elk van onderstaande uitspraken over wetenschappers tijdens de coronacrisis?
Ik vind dat wetenschappers begrijpelijk en eenduidig communiceerden tijdens de coronacrisis
Helemaal niet akkoord 3.5% 0% 0% 6.8% D 3.5% 3.4% 3.6% 0% 2% 5.8% B 4.1% 2.9%
Eerder niet akkoord 17.9% 0% 0% 20.5% 17.9% 18.8% 17.1% 0% 18.2% 18.4% 20.7% B 14.8%
Neutraal 23.5% 0% 0% 21.1% 23.5% 25.5% 21.8% 49.7% C 25.9% 19% 20.3% 27.1% A
Eerder wel akkoord 38.4% 0% 0% 36.6% 38.4% 35.7% 41% 17.2% 37% 41.6% 37.5% 39.4%
Helemaal akkoord 13.8% 0% 0% 13.3% 13.8% 14.3% 13.3% 21.7% 13.1% 14.3% 15% 12.4%
Geen mening 2.8% 0% 0% 1.8% 2.8% 2.3% 3.3% 11.4% C 3.9% C 0.9% 2.3% 3.3%
In welke mate gaat u akkoord met elk van onderstaande uitspraken over wetenschappers tijdens de coronacrisis?
Ik kon me vinden in de aanbevelingen van de wetenschappers
Helemaal niet akkoord 1.7% 0% 0% 2.2% 1.7% 1.3% 2.1% 5.9% 1.3% 2.1% 1.4% 2.1%
Eerder niet akkoord 8.6% 0% 0% 8.1% 8.6% 7.5% 9.7% 5.9% 8.9% 8.5% 9.7% 7.5%
Neutraal 20.6% 0% 0% 17.6% 20.6% 19.9% 21.1% 11.4% 23.9% C 16.5% 21.2% 19.9%
Eerder wel akkoord 43.7% 0% 0% 44.9% 43.7% 43.2% 44.2% 37.9% 41.6% 46.9% 41.7% 45.9%
Helemaal akkoord 22.8% 0% 0% 25.5% 22.8% 25.5% 20.3% 27.6% 21% 25% 23.9% 21.6%
Geen mening 2.5% 0% 0% 1.7% 2.5% 2.5% 2.5% 11.4% C 3.3% 1% 2.1% 3%
In welke mate gaat u akkoord met elk van onderstaande uitspraken over wetenschappers tijdens de coronacrisis?
Ik vond de aanbevelingen van wetenschappers logisch
Helemaal niet akkoord 2.6% 0% 0% 2.7% 2.6% 1.7% 3.4% 0% 1.8% 3.8% 2.8% 2.4%
Eerder niet akkoord 8.5% 0% 0% 6.8% 8.5% 9.6% 7.5% 0% 10% 7% 7.9% 9.2%
Neutraal 17.8% 0% 0% 17.2% 17.8% 17.9% 17.8% 23.1% 21.2% C 12.9% 19.7% 15.8%
Eerder wel akkoord 46.4% 0% 0% 43.1% 46.4% 45.9% 46.8% 43.8% 44.7% 48.8% 45.7% 47.1%
Helemaal akkoord 21.7% 0% 0% 28.0% D 21.7% 22.7% 20.8% 21.7% 18.5% 26.1% B 22.1% 21.3%
Geen mening 3% 0% 0% 2.3% 3% 2.3% 3.7% 11.4% C 3.9% 1.4% 1.8% 4.3% A
In welke mate gaat u akkoord met elk van onderstaande uitspraken over wetenschappers tijdens de coronacrisis?
Ik ben meer geneigd om tijdens deze crisis de aanbevelingen van wetenschappers te volgen dan van politici
Helemaal niet akkoord 2.1% 0% 0% 1.7% 2.1% 1.9% 2.2% 0% 2.3% 1.8% 1.6% 2.6%
Eerder niet akkoord 5.7% 0% 0% 3.5% 5.7% C 5.7% 5.8% 11.7% 6.9% 3.8% 5.9% 5.6%
Neutraal 18.2% 0% 0% 16% 18.2% 18.7% 17.9% 17.3% 21.5% C 13.9% 18.8% 17.6%
Eerder wel akkoord 37.9% 0% 0% 36.2% 37.9% 37.8% 38% 32% 36.8% 39.8% 36.1% 39.9%
Helemaal akkoord 32% 0% 0% 40.3% D 32% 32.7% 31.4% 27.6% 27% 39.2% B 35.6% B 28.1%
Geen mening 4% 0% 0% 2.3% 4.0% C 3.2% 4.7% 11.4% C 5.5% C 1.5% 2% 6.1% A
In welke mate gaat u akkoord met elk van onderstaande uitspraken over wetenschappers tijdens de coronacrisis?
Ik vind dat wetenschappers te veel de bovenhand hebben genomen tijdens deze hele coronacrisis
Helemaal niet akkoord 13.1% 0% 0% 18.2% D 13.1% 14.8% 11.5% 10.4% 10.6% 16.7% B 13.4% 12.8%
Eerder niet akkoord 35.5% 0% 0% 43.8% D 35.5% 34.3% 36.7% 27.5% 32.7% 39.8% 37% 33.9%
Neutraal 21.3% 0% 0% 18.8% 21.3% 21.1% 21.6% 29% 21% 21.3% 20.3% 22.5%
Eerder wel akkoord 17.9% 0% 0% 10.2% 17.9% C 20.8% B 15.2% 10.4% 21.4% C 13.6% 17% 18.9%
Helemaal akkoord 8.4% 0% 0% 6.2% 8.4% 7% 9.7% 11.4% 9.5% 6.7% 9.3% 7.4%
Geen mening 3.7% 0% 0% 2.7% 3.7% 2% 5.3% A 11.4% C 4.8% 1.9% 3.1% 4.4%
In welke mate gaat u akkoord met elk van onderstaande uitspraken over wetenschappers tijdens de coronacrisis?
Ik vind dat de media niet kritisch genoeg stonden t.a.v. de wetenschappers
Helemaal niet akkoord 8.6% 0% 0% 10.3% 8.6% 9.4% 7.8% 0% 6.6% 11.7% B 10.7% B 6.3%
Eerder niet akkoord 30.2% 0% 0% 32.8% 30.2% 32.2% 28.3% 37.9% 26.4% 34.9% B 27.7% 32.8%
Neutraal 29.6% 0% 0% 27.9% 29.6% 29.9% 29.3% 17.3% 33.8% C 24.5% 29.8% 29.3%
Eerder wel akkoord 17.4% 0% 0% 16.9% 17.4% 16.8% 18% 16.2% 17% 18% 19.5% 15.2%
Helemaal akkoord 9.1% 0% 0% 8.5% 9.1% 9.3% 8.9% 17.3% 9.7% 7.9% 9.2% 9%
Geen mening 5.2% 0% 0% 3.6% 5.2% 2.5% 7.7% A 11.4% 6.5% 3% 3.1% 7.4% A
In welke mate gaat u akkoord met elk van onderstaande uitspraken over wetenschappers tijdens de coronacrisis?
Ik vind dat de wetenschappers voldoende overlegden op internationaal vlak
Helemaal niet akkoord 4.7% 0% 0% 9.5% D 4.7% 4.8% 4.7% 0% 3.3% 7.0% B 5.2% 4.3%
Eerder niet akkoord 21.6% 0% 0% 23.2% 21.6% 20.7% 22.4% 16.2% 23.1% 19.9% 23.3% 19.7%
Neutraal 27.3% 0% 0% 31.3% 27.3% 24.6% 29.9% 27.6% 30.6% C 22.8% 26.2% 28.5%
Eerder wel akkoord 28.2% 0% 0% 20.2% 28.2% C 32.2% B 24.4% 17.2% 26.4% 31.3% 27.9% 28.6%
Helemaal akkoord 7.7% 0% 0% 9.5% 7.7% 8.9% 6.5% 17.3% 6.6% 8.5% 7.4% 7.9%
Geen mening 10.5% 0% 0% 6.3% 10.5% C 8.7% 12.1% 21.7% 10% 10.6% 10% 11%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik vind dat wetenschappers begrijpelijk en eenduidig communiceerden tijdens de coronacrisis
Niet akkoord 22% 0% 0% 27.8% D 22% 22.8% 21.4% 0% 21% 24.5% 25.4% B 18.3%
Neutraal 24.2% 0% 0% 21.5% 24.2% 26.1% 22.5% 56.1% B C 26.9% C 19.1% 20.8% 28.0% A
Akkoord 53.7% 0% 0% 50.7% 53.7% 51.2% 56.1% 43.9% 52.1% 56.4% 53.8% 53.6%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik kon me vinden in de aanbevelingen van de wetenschappers
Niet akkoord 10.6% 0% 0% 10.5% 10.6% 9.1% 12.1% 13.2% 10.5% 10.7% 11.3% 9.9%
Neutraal 21.1% 0% 0% 17.9% 21.1% 20.5% 21.7% 12.8% 24.7% C 16.6% 21.6% 20.5%
Akkoord 68.3% 0% 0% 71.5% 68.3% 70.5% 66.2% 73.9% 64.8% 72.6% 67.1% 69.6%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik vond de aanbevelingen van wetenschappers logisch
Niet akkoord 11.4% 0% 0% 9.7% 11.4% 11.5% 11.4% 0% 12.2% 10.9% 10.9% 12.1%
Neutraal 18.4% 0% 0% 17.6% 18.4% 18.3% 18.4% 26.1% 22.0% C 13.1% 20.1% 16.5%
Akkoord 70.2% 0% 0% 72.8% 70.2% 70.2% 70.2% 73.9% 65.7% 76.0% B 69.1% 71.5%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik ben meer geneigd om tijdens deze crisis de aanbevelingen van wetenschappers te volgen dan van politici
Niet akkoord 8.1% 0% 0% 5.3% 8.1% C 7.9% 8.4% 13.2% 9.8% 5.7% 7.6% 8.7%
Neutraal 19% 0% 0% 16.3% 19% 19.3% 18.7% 19.5% 22.7% C 14.1% 19.2% 18.8%
Akkoord 72.9% 0% 0% 78.3% D 72.9% 72.9% 72.9% 67.3% 67.5% 80.2% B 73.2% 72.5%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik vind dat wetenschappers te veel de bovenhand hebben genomen tijdens deze hele coronacrisis
Niet akkoord 50.5% 0% 0% 63.8% D 50.5% 50.1% 50.9% 42.8% 45.4% 57.6% B 52% 48.9%
Neutraal 22.1% 0% 0% 19.3% 22.1% 21.5% 22.8% 32.7% 22.1% 21.7% 20.9% 23.5%
Akkoord 27.4% 0% 0% 16.9% 27.4% C 28.4% 26.4% 24.5% 32.5% C 20.7% 27.1% 27.6%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik vind dat de media niet kritisch genoeg stonden t.a.v. de wetenschappers
Niet akkoord 40.8% 0% 0% 44.7% 40.8% 42.6% 39.1% 42.8% 35.3% 48.1% B 39.6% 42.2%
Neutraal 31.2% 0% 0% 29% 31.2% 30.6% 31.7% 19.5% 36.1% C 25.2% 30.7% 31.7%
Akkoord 28% 0% 0% 26.3% 28% 26.8% 29.2% 37.8% 28.6% 26.7% 29.7% 26.1%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik vind dat de wetenschappers voldoende overlegden op internationaal vlak
Niet akkoord 29.4% 0% 0% 34.9% D 29.4% 28% 30.8% 20.7% 29.3% 30% 31.7% 27%
Neutraal 30.5% 0% 0% 33.4% 30.5% 26.9% 34.0% A 35.3% 34.0% C 25.5% 29.1% 32.1%
Akkoord 40.1% 0% 0% 31.7% 40.1% C 45.1% B 35.2% 44% 36.7% 44.5% 39.2% 41%

WETENSCHAPSPROFIEL

 • Filter:
 • Totaal
 • Vergelijking 2018, 2019, 2020
 • Geslacht
 • Diploma
 • Onderwijsfase kind(eren)
Vragen Antwoorden Totaal
781
2018
(A) 715
2019
(B) 928
2020
(C) 907
2021
(D) 781
Man
(A) 378
Vrouw
(B) 404
Hoogstens lager middelbaar
(A) 17
Hoger middelbaar
(B) 441
Hoger onderwijs
(C) 323
Ouders basisonderwijs
(A) 407
Ouders secundair onderwijs
(B) 375
Bent u beroepsmatig actief in de domeinen wetenschap of onderzoek?
Vraagfilter: Niet indien werkend in onderwijs
Ja 8.5% 10.8% C 11.6% C 6.6% 8.5% 9.8% 7% 0% 6.2% 12.9% B 8.7% 8.2%
Neen, maar ik heb in het verleden in (één van) deze domeinen gewerkt 9.4% 7.4% 8.4% 8.3% 9.4% 8.9% 9.8% 17.6% 7.5% 12% 8.2% 10.6%
Neen, en ik heb in het verleden nooit in (één van) deze domeinen gewerkt 82.2% 81.8% 80% 85.1% B 82.2% 81.3% 83.1% 82.4% 86.3% C 75.2% 83.1% 81.2%
Gehercodeerd naar 2 cat.
Beroepsmatig actief (geweest) in wetenschap of technologie
Ja 17.8% 18.2% 20.0% C 14.9% 17.8% 18.7% 16.9% 17.6% 13.7% 24.8% B 16.9% 18.8%
Neen 82.2% 81.8% 80% 85.1% B 82.2% 81.3% 83.1% 82.4% 86.3% C 75.2% 83.1% 81.2%
Kent u zelf persoonlijk mensen die beroepsmatig actief zijn in de domeinen wetenschap of onderzoek?
Meerdere antwoorden mogelijk
Ja, personen binnen mijn gezin 3.9% 5.9% 6.2% 5.3% 3.9% 4% 3.8% 5.9% 1.9% 6.5% B 3.1% 4.7%
Ja, personen binnen mijn familie (buiten mijn gezin) 14.1% 14.6% 16.4% 13.8% 14.1% 14.2% 14% 5.9% 10.8% 18.9% B 14.4% 13.7%
Ja, personen in mijn vriendenkring 21.8% 23.5% 22.3% 20.7% 21.8% 22.6% 21.1% 33.5% 16.7% 28.1% B 23.1% 20.4%
Ja, personen in mijn kennissenkring (buiten mijn vriendenkring) 18.4% 21.3% 20.8% 17.4% 18.4% 21.4% B 15.6% 10.4% 11.1% 28.7% B 17.5% 19.4%
Neen, ik ken persoonlijk niemand die in deze domeinen een beroep uitoefent 53.7% 49.9% 48.4% 51.5% 53.7% 50.3% 56.8% 50.3% 64.5% C 39.1% 54.5% 52.7%
Gehercodeerd naar 2 cat.
Kent u zelf persoonlijk mensen die beroepsmatig actief zijn in de domeinen wetenschap of onderzoek?
Ja 46.3% 50.1% 51.6% 48.5% 46.3% 49.7% 43.2% 49.7% 35.5% 60.9% B 45.5% 47.3%
Neen 53.7% 49.9% 48.4% 51.5% 53.7% 50.3% 56.8% 50.3% 64.5% C 39.1% 54.5% 52.7%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Een wetenschapscentrum bezoeken (vb. Technopolis, wetenschapsmuseum, volkssterrenwacht,…)
Méér dan 1 keer per maand 0.4% 0.6% 0.5% 1.1% 0.4% 0.7% 0.2% 5.9% B C 0.2% 0.3% 0.6% 0.2%
(Ongeveer) 1 keer per maand 2.9% 1.1% 1% 1.4% 2.9% B 2.8% 3.1% 0% 3.5% 2.3% 2.7% 3.2%
Enkele keren per jaar 11.9% 11.7% 12.1% 11% 11.9% 12.9% 11% 11.7% 11.6% 12.4% 12.3% 11.5%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 31.1% 32.3% 33.1% 32.8% 31.1% 29.1% 33% 10.4% 26.9% 38.0% B 35.3% B 26.6%
Minder dan 1 keer per jaar 31.2% 36.6% 36.8% 37.6% D 31.2% 31.5% 31% 10.4% 29.5% 34.8% 27.3% 35.5% A
Nooit 22.4% 17.8% 16.6% 16.1% 22.4% B C 23.1% 21.7% 61.7% B C 28.3% C 12.1% 21.7% 23.1%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Een geschiedkundig museum bezoeken
Méér dan 1 keer per maand 1.2% 0.4% 0.5% 1.1% 1.2% 1.6% 0.8% 5.9% C 1.5% 0.5% 0.3% 2.2% A
(Ongeveer) 1 keer per maand 2.3% 1.3% 2.1% 2% 2.3% 3% 1.6% 5.9% 1.6% 3% 2.2% 2.4%
Enkele keren per jaar 17.3% 19.6% 17% 15.1% 17.3% 17.2% 17.4% 10.4% 15.1% 20.8% 15.8% 18.9%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 25% 26.1% 29.7% 26.8% 25% 25.6% 24.4% 16.2% 23% 28.2% 28.8% B 21%
Minder dan 1 keer per jaar 30% 31.9% 32.5% 35.6% 30% 32.7% 27.6% 0% 30% 31.6% 31.4% 28.5%
Nooit 24.1% 20.7% 18.2% 19.5% 24.1% B 19.9% 28.1% A 61.7% B C 28.7% C 15.9% 21.5% 27%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Een kunstmuseum bezoeken
Méér dan 1 keer per maand 0.9% 0.5% 0.6% 1.4% 0.9% 1.6% B 0.2% 0% 0.9% 0.9% 0.4% 1.4%
(Ongeveer) 1 keer per maand 3.5% 1.4% 2.3% 2% 3.5% 4.8% B 2.2% 11.7% 3.2% 3.4% 2.9% 4.1%
Enkele keren per jaar 14.9% 18.2% 17.2% 16.1% 14.9% 13.7% 16.1% 5.9% 10.6% 21.3% B 11.6% 18.5% A
(Ongeveer) 1 keer per jaar 22.8% 21% 23% 20.5% 22.8% 23.5% 22.1% 0% 23.5% 23% 24.1% 21.3%
Minder dan 1 keer per jaar 26.1% 31.6% 30.7% 33.6% D 26.1% 29.5% B 23% 10.4% 24.6% 29% 31.0% B 20.8%
Nooit 31.9% 27.2% 26.3% 26.3% 31.9% 26.9% 36.5% A 72.0% B C 37.2% C 22.4% 30% 33.9%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Een dierentuin bezoeken
Méér dan 1 keer per maand 1.4% 0.5% 1.7% 1.6% 1.4% 2.4% B 0.4% 5.9% 1.6% 0.8% 0.6% 2.2%
(Ongeveer) 1 keer per maand 3.2% 3.2% 4.1% 3.1% 3.2% 4.2% 2.3% 0% 1.9% 5.3% B 4.7% B 1.6%
Enkele keren per jaar 23.4% 25.5% 22.9% 24.4% 23.4% 25.5% 21.3% 32.4% 22.5% 24% 32.1% B 13.8%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 32.7% 33.7% 36.1% 32% 32.7% 29.9% 35.2% 10.4% 32.6% 34% 36.3% B 28.8%
Minder dan 1 keer per jaar 30.8% 29.5% 28.5% 31.2% 30.8% 31.2% 30.3% 28.6% 30.7% 30.9% 19.6% 42.9% A
Nooit 8.6% 7.6% 6.7% 7.7% 8.6% 6.7% 10.4% 22.8% C 10.6% C 5% 6.7% 10.7% A
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Een plantentuin bezoeken
Méér dan 1 keer per maand 0.5% 0.3% 0.7% 1.2% 0.5% 0.7% 0.3% 5.9% B C 0.2% 0.5% 0.6% 0.4%
(Ongeveer) 1 keer per maand 2.7% 1.3% 2% 1.2% 2.7% 3.4% 2% 0% 3.5% 1.7% 2.4% 2.9%
Enkele keren per jaar 13.9% 13.2% 10.6% 14.8% B 13.9% 14.9% 13% 10.4% 14.3% 13.6% 12.9% 15%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 21.9% 25% 23% 23.6% 21.9% 21.3% 22.4% 26.6% 20.4% 23.7% 20% 24%
Minder dan 1 keer per jaar 33.1% 33.6% 37.7% 36.6% 33.1% 35.4% 31% 11.4% 29.7% 39.0% B 36.9% B 29.1%
Nooit 27.9% 26.5% 26% 22.6% 27.9% 24.3% 31.2% A 45.8% 31.8% C 21.5% 27.2% 28.6%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Naar evenementen over wetenschap of technologie gaan
Méér dan 1 keer per maand 0.3% 0.1% 0.4% 0.9% 0.3% 0.5% 0.2% 0% 0.2% 0.4% 0.2% 0.5%
(Ongeveer) 1 keer per maand 2.4% 0.9% 1.9% 1.3% 2.4% 3.6% B 1.3% 0% 3.3% 1.3% 1.8% 3.1%
Enkele keren per jaar 11.6% 11% 12.4% 11.5% 11.6% 11.5% 11.6% 0% 10.4% 13.7% 11.5% 11.6%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 19.8% 22.9% 22.2% 18.5% 19.8% 18.8% 20.8% 17.6% 14.6% 27.0% B 20.8% 18.8%
Minder dan 1 keer per jaar 33.4% 32.9% 32.7% 37.5% 33.4% 36.7% 30.3% 27.6% 32.8% 34.5% 34.2% 32.6%
Nooit 32.5% 32.2% 30.4% 30.4% 32.5% 29% 35.7% A 54.8% C 38.5% C 23.1% 31.6% 33.4%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Cursussen of workshops volgen over wetenschap of technologie
Méér dan 1 keer per maand 1.8% 1.8% 1.2% 1.3% 1.8% 3.2% B 0.5% 0% 1.8% 2% 1.4% 2.3%
(Ongeveer) 1 keer per maand 3.3% 2.2% 3.4% 2.1% 3.3% 3.8% 2.8% 5.9% 2.8% 3.7% 3.1% 3.4%
Enkele keren per jaar 9.6% 6.9% 9% 7.3% 9.6% 11.7% 7.6% 0% 8.3% 11.9% 9.4% 9.8%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 10.9% 8.5% 9.8% 10.8% 10.9% 10.5% 11.3% 11.7% 10.9% 10.9% 10.8% 11.1%
Minder dan 1 keer per jaar 16.8% 20.3% 17.7% 19.5% 16.8% 20.6% B 13.2% 20.7% 13.6% 20.9% B 19.7% B 13.6%
Nooit 57.6% 60.3% 58.9% 59.1% 57.6% 50.2% 64.5% A 61.7% 62.6% C 50.6% 55.6% 59.8%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Programma’s over wetenschap of technologie bekijken op TV
Méér dan 1 keer per maand 18% 21.7% 18.6% 17.8% 18% 24.8% B 11.6% 0% 18.8% 17.8% 17.5% 18.6%
(Ongeveer) 1 keer per maand 20.8% 17% 21.8% 23.0% A 20.8% 22.9% 18.8% 5.9% 21.3% 20.9% 20.8% 20.8%
Enkele keren per jaar 27.4% 32.9% 33.3% 32.5% 27.4% 27.1% 27.7% 16.2% 22.1% 35.2% B 28.2% 26.6%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 10.7% 9.9% 7.1% 8.5% 10.7% B 8.3% 13.0% A 5.9% 12.1% 9.1% 10.6% 10.9%
Minder dan 1 keer per jaar 7.5% 8.7% 8.2% 7.4% 7.5% 6.2% 8.6% 20.7% 6.6% 7.9% 9.3% B 5.6%
Nooit 15.6% 10% 11% 10.8% 15.6% A B C 10.7% 20.1% A 51.3% B C 19.0% C 9% 13.7% 17.6%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Programma’s of video’s over wetenschap of technologie bekijken op internet
Méér dan 1 keer per maand 10.9% 9.6% 11.6% 9% 10.9% 15.7% B 6.4% 0% 11.4% 10.8% 10.8% 11%
(Ongeveer) 1 keer per maand 15.3% 12.1% 12.9% 17.0% A 15.3% 17.1% 13.7% 11.7% 13.3% 18.3% 15.1% 15.6%
Enkele keren per jaar 21.5% 24.1% 29.5% D 25.4% 21.5% 26.4% B 17% 5.9% 21.7% 22.1% 23.6% 19.3%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 11.2% 12.3% 10.7% 10.5% 11.2% 9.6% 12.6% 5.9% 9.8% 13.3% 10.5% 11.9%
Minder dan 1 keer per jaar 12.4% 14.5% 11.4% 14.7% 12.4% 9.6% 14.9% A 20.7% 12.2% 12.2% 14.4% 10.2%
Nooit 28.7% 27.5% 23.9% 23.3% 28.7% 21.5% 35.4% A 55.8% C 31.7% C 23.2% 25.6% 32.0% A
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Gespecialiseerde websites raadplegen over wetenschap of technologie
Méér dan 1 keer per maand 8.3% 9.3% 9.5% 9.7% 8.3% 12.4% B 4.5% 0% 6.3% 11.5% B 9.4% 7.1%
(Ongeveer) 1 keer per maand 10.6% 11.1% 11.3% 11.7% 10.6% 14.3% B 7.1% 0% 9.4% 12.8% 10.7% 10.4%
Enkele keren per jaar 24% 20.9% 21.7% 23.9% 24% 25.9% 22.3% 11.7% 24.5% 24.1% 22.8% 25.4%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 11.5% 13.3% 12.1% 10.7% 11.5% 12.7% 10.3% 16.2% 10.7% 12.2% 11.4% 11.6%
Minder dan 1 keer per jaar 14.5% 16.8% 15.6% 15.2% 14.5% 14.8% 14.2% 20.7% 13.9% 15% 15.7% 13.2%
Nooit 31.1% 28.5% 29.9% 28.8% 31.1% 19.9% 41.6% A 51.3% C 35.2% C 24.3% 30% 32.3%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Gespecialiseerde tijdschriften over wetenschap of technologie lezen (vb. EOS, National Geographic,…)
Méér dan 1 keer per maand 4.7% 5.7% 3.5% 4.4% 4.7% 6.1% 3.3% 0% 4.7% 4.9% 4.7% 4.7%
(Ongeveer) 1 keer per maand 6.7% 8% 8.8% 9.8% 6.7% 7.3% 6.2% 0% 5.3% 9.1% B 7.3% 6.1%
Enkele keren per jaar 18.2% 22.4% 21.9% 20.2% 18.2% 19.6% 16.9% 11.7% 16.1% 21.3% 17.1% 19.3%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 10.7% 13.5% 13.4% 11.5% 10.7% 12.1% 9.3% 0% 12.1% 9.2% 8.4% 13.1% A
Minder dan 1 keer per jaar 17% 16.3% 18.4% 18.2% 17% 18.9% 15.3% 26.6% 12% 23.3% B 18.2% 15.7%
Nooit 42.8% 34% 34% 35.9% 42.8% A B C 36.1% 49.0% A 61.7% C 49.8% C 32.1% 44.3% 41.1%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Vakliteratuur lezen (geschreven voor en door wetenschappers)
Méér dan 1 keer per maand 5.4% 6.4% 3.8% 4.6% 5.4% 7.4% B 3.5% 5.9% 4% 7.3% 5.3% 5.5%
(Ongeveer) 1 keer per maand 7% 6.1% 7.6% 6.4% 7% 6.2% 7.8% 0% 6.4% 8.3% 9.1% B 4.9%
Enkele keren per jaar 15.5% 14.7% 18% 17.1% 15.5% 17.7% 13.4% 0% 13.6% 18.9% B 12.1% 19.1% A
(Ongeveer) 1 keer per jaar 12% 12.5% 12.6% 12.6% 12% 14.8% B 9.4% 22.1% 12% 11.5% 12.6% 11.4%
Minder dan 1 keer per jaar 15.9% 16.9% 16.2% 17.1% 15.9% 16.9% 14.9% 20.7% 14.3% 17.7% 17.3% 14.3%
Nooit 44.2% 43.4% 41.7% 42.2% 44.2% 37% 50.9% A 51.3% 49.7% C 36.3% 43.6% 44.8%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Een wetenschapscentrum bezoeken (vb. Technopolis, wetenschapsmuseum, volkssterrenwacht,…)
Minstens maandelijks 3.3% 1.7% 1.5% 2.5% 3.3% 3.4% 3.2% 5.9% 3.7% 2.6% 3.3% 3.4%
Minstens jaarlijks 43.1% 43.9% 45.2% 43.8% 43.1% 42% 44% 22.1% 38.4% 50.5% B 47.6% B 38.1%
Minder dan jaarlijks 31.2% 36.6% 36.8% 37.6% D 31.2% 31.5% 31% 10.4% 29.5% 34.8% 27.3% 35.5% A
Nooit 22.4% 17.8% 16.6% 16.1% 22.4% B C 23.1% 21.7% 61.7% B C 28.3% C 12.1% 21.7% 23.1%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Een geschiedkundig museum bezoeken
Minstens maandelijks 3.5% 1.8% 2.6% 3.1% 3.5% 4.6% 2.4% 11.7% 3.2% 3.5% 2.5% 4.5%
Minstens jaarlijks 42.3% 45.7% 46.7% 41.8% 42.3% 42.9% 41.9% 26.6% 38.1% 49.0% B 44.6% 39.9%
Minder dan jaarlijks 30% 31.9% 32.5% 35.6% 30% 32.7% 27.6% 0% 30% 31.6% 31.4% 28.5%
Nooit 24.1% 20.7% 18.2% 19.5% 24.1% B 19.9% 28.1% A 61.7% B C 28.7% C 15.9% 21.5% 27%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Een kunstmuseum bezoeken
Minstens maandelijks 4.3% 1.9% 2.9% 3.4% 4.3% A 6.4% B 2.4% 11.7% 4.1% 4.3% 3.3% 5.5%
Minstens jaarlijks 37.7% 39.3% 40.2% 36.6% 37.7% 37.2% 38.2% 5.9% 34.1% A 44.3% A B 35.7% 39.9%
Minder dan jaarlijks 26.1% 31.6% 30.7% 33.6% D 26.1% 29.5% B 23% 10.4% 24.6% 29% 31.0% B 20.8%
Nooit 31.9% 27.2% 26.3% 26.3% 31.9% 26.9% 36.5% A 72.0% B C 37.2% C 22.4% 30% 33.9%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Een dierentuin bezoeken
Minstens maandelijks 4.6% 3.7% 5.7% 4.7% 4.6% 6.6% B 2.7% 5.9% 3.5% 6.1% 5.3% 3.9%
Minstens jaarlijks 56% 59.2% 59.1% 56.4% 56% 55.5% 56.6% 42.8% 55.2% 58% 68.4% B 42.6%
Minder dan jaarlijks 30.8% 29.5% 28.5% 31.2% 30.8% 31.2% 30.3% 28.6% 30.7% 30.9% 19.6% 42.9% A
Nooit 8.6% 7.6% 6.7% 7.7% 8.6% 6.7% 10.4% 22.8% C 10.6% C 5% 6.7% 10.7% A
Gehercodeerd naar 4 cat.
Een plantentuin bezoeken
Minstens maandelijks 3.2% 1.7% 2.7% 2.4% 3.2% 4.1% 2.3% 5.9% 3.8% 2.2% 3% 3.3%
Minstens jaarlijks 35.8% 38.2% 33.6% 38.4% 35.8% 36.2% 35.4% 36.9% 34.7% 37.3% 32.9% 39.1%
Minder dan jaarlijks 33.1% 33.6% 37.7% 36.6% 33.1% 35.4% 31% 11.4% 29.7% 39.0% B 36.9% B 29.1%
Nooit 27.9% 26.5% 26% 22.6% 27.9% 24.3% 31.2% A 45.8% 31.8% C 21.5% 27.2% 28.6%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Naar evenementen over wetenschap of technologie gaan
Minstens maandelijks 2.7% 1% 2.3% 2.1% 2.7% 4.1% B 1.5% 0% 3.6% 1.7% 2% 3.6%
Minstens jaarlijks 31.4% 33.9% 34.6% 30% 31.4% 30.2% 32.5% 17.6% 25.1% 40.7% B 32.3% 30.4%
Minder dan jaarlijks 33.4% 32.9% 32.7% 37.5% 33.4% 36.7% 30.3% 27.6% 32.8% 34.5% 34.2% 32.6%
Nooit 32.5% 32.2% 30.4% 30.4% 32.5% 29% 35.7% A 54.8% C 38.5% C 23.1% 31.6% 33.4%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Cursussen of workshops volgen over wetenschap of technologie
Minstens maandelijks 5.1% 3.9% 4.6% 3.4% 5.1% 7.0% B 3.3% 5.9% 4.6% 5.7% 4.5% 5.7%
Minstens jaarlijks 20.5% 15.4% 18.8% 18.1% 20.5% 22.2% 19% 11.7% 19.2% 22.8% 20.2% 20.8%
Minder dan jaarlijks 16.8% 20.3% 17.7% 19.5% 16.8% 20.6% B 13.2% 20.7% 13.6% 20.9% B 19.7% B 13.6%
Nooit 57.6% 60.3% 58.9% 59.1% 57.6% 50.2% 64.5% A 61.7% 62.6% C 50.6% 55.6% 59.8%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Programma’s over wetenschap of technologie bekijken op TV
Minstens maandelijks 38.8% 38.6% 40.4% 40.8% 38.8% 47.7% B 30.5% 5.9% 40.1% A 38.7% A 38.3% 39.4%
Minstens jaarlijks 38.1% 42.7% 40.4% 41% 38.1% 35.4% 40.7% 22.1% 34.2% 44.3% B 38.8% 37.5%
Minder dan jaarlijks 7.5% 8.7% 8.2% 7.4% 7.5% 6.2% 8.6% 20.7% 6.6% 7.9% 9.3% B 5.6%
Nooit 15.6% 10% 11% 10.8% 15.6% A B C 10.7% 20.1% A 51.3% B C 19.0% C 9% 13.7% 17.6%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Programma’s of video’s over wetenschap of technologie bekijken op internet
Minstens maandelijks 26.2% 21.7% 24.5% 26% 26.2% 32.9% B 20.1% 11.7% 24.7% 29.2% 25.9% 26.6%
Minstens jaarlijks 32.7% 36.4% 40.2% D 36% 32.7% 36% 29.6% 11.7% 31.5% 35.4% 34% 31.2%
Minder dan jaarlijks 12.4% 14.5% 11.4% 14.7% 12.4% 9.6% 14.9% A 20.7% 12.2% 12.2% 14.4% 10.2%
Nooit 28.7% 27.5% 23.9% 23.3% 28.7% 21.5% 35.4% A 55.8% C 31.7% C 23.2% 25.6% 32.0% A
Gehercodeerd naar 4 cat.
Gespecialiseerde websites raadplegen over wetenschap of technologie
Minstens maandelijks 18.9% 20.4% 20.7% 21.5% 18.9% 26.8% B 11.6% 0% 15.7% 24.3% B 20.2% 17.5%
Minstens jaarlijks 35.5% 34.3% 33.8% 34.6% 35.5% 38.6% 32.6% 28% 35.2% 36.3% 34.1% 37%
Minder dan jaarlijks 14.5% 16.8% 15.6% 15.2% 14.5% 14.8% 14.2% 20.7% 13.9% 15% 15.7% 13.2%
Nooit 31.1% 28.5% 29.9% 28.8% 31.1% 19.9% 41.6% A 51.3% C 35.2% C 24.3% 30% 32.3%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Gespecialiseerde tijdschriften over wetenschap of technologie lezen (vb. EOS, National Geographic,…)
Minstens maandelijks 11.4% 13.7% 12.3% 14.2% 11.4% 13.4% 9.6% 0% 10% 14% 12% 10.7%
Minstens jaarlijks 28.8% 36.0% D 35.3% D 31.8% 28.8% 31.6% 26.2% 11.7% 28.2% 30.6% 25.5% 32.4% A
Minder dan jaarlijks 17% 16.3% 18.4% 18.2% 17% 18.9% 15.3% 26.6% 12% 23.3% B 18.2% 15.7%
Nooit 42.8% 34% 34% 35.9% 42.8% A B C 36.1% 49.0% A 61.7% C 49.8% C 32.1% 44.3% 41.1%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Vakliteratuur lezen (geschreven voor en door wetenschappers)
Minstens maandelijks 12.4% 12.5% 11.5% 11% 12.4% 13.6% 11.4% 5.9% 10.3% 15.7% 14.4% 10.3%
Minstens jaarlijks 27.5% 27.1% 30.6% 29.7% 27.5% 32.5% B 22.8% 22.1% 25.6% 30.3% 24.7% 30.5%
Minder dan jaarlijks 15.9% 16.9% 16.2% 17.1% 15.9% 16.9% 14.9% 20.7% 14.3% 17.7% 17.3% 14.3%
Nooit 44.2% 43.4% 41.7% 42.2% 44.2% 37% 50.9% A 51.3% 49.7% C 36.3% 43.6% 44.8%
Wat zijn voor u de belangrijkste bronnen als het aankomt op informatie over wetenschap en onderzoek?
Top 3 - Eerste plaats. Gesorteerd van hoog naar laag
TV-programma’s over wetenschap of technologie 19.1% 22.8% 23.3% 24.5% D 19.1% 21.7% 16.7% 0% 21.9% 16.3% 17.1% 21.3%
TV-nieuws 15.4% 14.6% 13.7% 12.9% 15.4% 12.7% 17.9% A 33.4% 16.3% 13.1% 15.6% 15.2%
Gespecialiseerde websites (wetenschappelijke organisaties, fora, blogs, …) 15.2% 15.2% 16.1% 16.1% 15.2% 18.9% B 11.7% 5.9% 12.9% 18.9% 15.7% 14.7%
Vakliteratuur (voor en door wetenschappers) 8% 8.7% 7.5% 6.4% 8% 8.4% 7.6% 10.4% 4.3% 12.9% B 8.2% 7.7%
Gespecialiseerde tijdschriften (vb. EOS, National Geographic, …) 8% 8.1% 7.1% 9.1% 8% 7.1% 8.7% 0% 7.2% 9.4% 7.7% 8.2%
Krant 7.2% 9.7% 9.5% 8.2% 7.2% 6.7% 7.7% 0% 6.3% 8.8% 8.6% 5.7%
Wikipedia 7% 7.2% 6.7% 6.5% 7% 5% 9.0% A 11.4% 7% 6.8% 9.7% B 4.1%
Radionieuws 2.5% 3.4% 3.9% 3.9% 2.5% 2% 3% 0% 2.7% 2.4% 1.3% 3.8% A
Algemene tijdschriften 2.5% 1.8% 1.9% 1.7% 2.5% 2.6% 2.5% 17.3% B C 2.4% 1.9% 3.3% 1.7%
Radioprogramma’s over wetenschap of technologie 2.2% 0.9% 2% 2.2% 2.2% 4.1% B 0.5% 0% 2% 2.6% 2.4% 2%
Vrienden/familie 1.5% 1.7% 2% 2.7% 1.5% 0.7% 2.2% 0% 1.9% 1% 1.3% 1.7%
Geen van bovenstaande 11.4% 5.8% 6.3% 5.9% 11.4% A B C 10.1% 12.5% 21.7% C 15.0% C 5.9% 9.1% 13.8% A
Aanwezigheid in top 3. Gesorteerd van hoog naar laag
TV-programma's over wetenschap of technologie 46.6% 52.8% 53.4% D 53.6% D 46.6% 48.3% 44.9% 10.4% 47.7% A 46.9% A 44.6% 48.7%
Gespecialiseerde websites (wetenschappelijke organisaties, fora, blogs,…) 35.2% 34.9% 35.6% 37.1% 35.2% 38.7% B 31.9% 17.2% 30.4% 42.7% B 34.1% 36.3%
TV nieuws 33.4% 36.6% 35.3% 32.6% 33.4% 30.2% 36.4% 44.8% 32.9% 33.4% 34.4% 32.3%
Gespecialiseerde tijdschriften (vb. EOS, National Geographic,…) 22.8% 30.2% D 26.2% 28.7% D 22.8% 26.7% B 19.2% 10.4% 20.5% 26.6% 24.1% 21.4%
Krant 21.2% 29.0% D 28.1% D 24.1% 21.2% 20.5% 21.8% 0% 18% 26.6% B 24.1% B 18%
Wikipedia 18.4% 23.7% 23.4% 21.1% 18.4% 16.1% 20.6% 22.8% 19% 17.4% 23.1% B 13.3%
Vakliteratuur (voor en door wetenschappers) 15.8% 17.9% 15.9% 15.8% 15.8% 18.9% B 12.9% 10.4% 10.3% 23.7% B 15.9% 15.7%
Radio nieuws 12.3% 14.9% 13.7% 13.9% 12.3% 11.7% 13% 27.5% 12.2% 11.7% 13.2% 11.4%
Vrienden/familie 9.8% 10% 11.7% 10.5% 9.8% 3.7% 15.4% A 28.6% B C 9.5% 9.1% 9.2% 10.4%
Radioprogramma's over wetenschap of technologie 7.8% 6.3% 7.4% 8.3% 7.8% 12.2% B 3.8% 0% 6.6% 9.9% 8.7% 6.9%
Algemene tijdschriften 7.3% 12.6% C D 9.5% 7.2% 7.3% 7.1% 7.4% 27.6% B C 6.7% 6.9% 8.5% 6%

STEM

 • Filter:
 • Totaal
 • Vergelijking 2018, 2019, 2020
 • Geslacht
 • Diploma
 • Onderwijsfase kind(eren)
Vragen Antwoorden Totaal
781
2018
(A) 715
2019
(B) 928
2020
(C) 907
2021
(D) 781
Man
(A) 378
Vrouw
(B) 404
Hoogstens lager middelbaar
(A) 17
Hoger middelbaar
(B) 441
Hoger onderwijs
(C) 323
Ouders basisonderwijs
(A) 407
Ouders secundair onderwijs
(B) 375
In welke mate bent u vertrouwd met de term ‘STEM’?
Ik heb er nog nooit van gehoord 13.9% 23.7% B C D 16.3% 15.4% 13.9% 16% 11.9% 11.4% 20.2% C 5.4% 17.1% B 10.4%
Ik heb er al van gehoord, maar weet niet wat het inhoudt 26.8% 25.5% 25.6% 23.9% 26.8% 28.3% 25.4% 49.7% C 32.1% C 18.3% 30.9% B 22.4%
Ik heb er al van gehoord, en weet wat het inhoudt 59.3% 50.8% 58.1% A 60.8% A 59.3% A 55.7% 62.7% A 38.9% 47.7% 76.3% A B 52% 67.3% A
Gehercodeerd naar 2 cat.
Heeft u al eens van STEM gehoord?
Nee 13.9% 23.7% B C D 16.3% 15.4% 13.9% 16% 11.9% 11.4% 20.2% C 5.4% 17.1% B 10.4%
Ja 86.1% 76.3% 83.7% A 84.6% A 86.1% A 84% 88.1% 88.6% 79.8% 94.6% B 82.9% 89.6% A
Zou u ooit overwegen om uzelf via een opleiding verder te verdiepen, om te scholen of bij te scholen in een of meerdere van deze STEM-richtingen?
Helemaal niet 19.8% 23.2% 19.8% 18.6% 19.8% 18.3% 21.2% 22.8% 20.7% 18.5% 20.1% 19.5%
Eerder niet 23.3% 25.3% 26.3% 25.6% 23.3% 18.5% 27.7% A 16.2% 21.2% 26.5% 23.8% 22.6%
Neutraal 20.3% 20.4% 18.1% 20.1% 20.3% 23% 17.8% 23.1% 22.7% 17% 20.5% 20.1%
Eerder wel 22.7% 22.5% 23% 24.1% 22.7% 22.9% 22.6% 27.5% 19.7% 26.6% 22.5% 22.9%
Heel sterk 8.3% 5% 7.2% 6.6% 8.3% 11.6% B 5.1% 0% 8.4% 8.6% 9% 7.4%
Geen mening 5.6% 3.6% 5.6% 4.9% 5.6% 5.7% 5.5% 10.4% 7.4% C 2.8% 3.9% 7.3% A
Gehercodeerd naar 4 cat.
Zou u ooit overwegen om uzelf via een opleiding verder te verdiepen, om te scholen of bij te scholen met het oog op een beroep waarin een of meerdere van deze STEM-elementen centraal staan?
Niet 43.1% 48.5% 46.1% 44.3% 43.1% 36.8% 49.0% A 39% 41.8% 45% 44% 42.2%
Neutraal 20.3% 20.4% 18.1% 20.1% 20.3% 23% 17.8% 23.1% 22.7% 17% 20.5% 20.1%
Wel 31% 27.5% 30.2% 30.7% 31% 34.5% B 27.7% 27.5% 28.1% 35.1% 31.6% 30.4%
Geen mening 5.6% 3.6% 5.6% 4.9% 5.6% 5.7% 5.5% 10.4% 7.4% C 2.8% 3.9% 7.3% A
Weet u waar u zelf terecht kan als volwassene voor het volgen van een STEM-opleiding?
Ja 17.1% 13.7% 13.8% 16.9% 17.1% 18.6% 15.7% 29% 13.3% 21.7% B 16.5% 17.8%
Neen 82.9% 86.3% 86.2% 83.1% 82.9% 81.4% 84.3% 71% 86.7% C 78.3% 83.5% 82.2%
STEM kan onze samenleving in positieve zin veranderen
Helemaal niet akkoord 0.7% 0.6% 0.5% 0.5% 0.7% 1% 0.4% 0% 0.7% 0.7% 0.4% 1%
Eerder niet akkoord 2.4% 3.9% 3.3% 1.9% 2.4% 2.8% 2.2% 5.9% 2.4% 2.3% 1.6% 3.3%
Neutraal 27.5% 28.3% 26.9% 26.7% 27.5% 27.7% 27.3% 49.3% C 30.6% C 22.1% 26.2% 28.9%
Eerder wel akkoord 44.2% 48.7% 46.4% 46.3% 44.2% 40.3% 47.8% A 23% 41.7% 48.7% 48.6% B 39.4%
Helemaal akkoord 17.9% 13.2% 17.9% 19.4% A 17.9% 21.0% B 14.9% 11.4% 14.3% 23.1% B 16.7% 19.1%
Geen mening 7.3% 5.2% 5.1% 5.1% 7.3% 7.2% 7.4% 10.4% 10.2% C 3.1% 6.4% 8.2%
Gehercodeerd naar 4 cat.
STEM kan onze samenleving in positieve zin veranderen
Niet akkoord 3.2% 4.5% 3.8% 2.5% 3.2% 3.8% 2.6% 5.9% 3.1% 3% 2% 4.4%
Neutraal 27.5% 28.3% 26.9% 26.7% 27.5% 27.7% 27.3% 49.3% C 30.6% C 22.1% 26.2% 28.9%
Akkoord 62.1% 61.9% 64.2% 65.7% 62.1% 61.3% 62.8% 34.4% 56% 71.8% A B 65.3% 58.5%
Geen mening 7.3% 5.2% 5.1% 5.1% 7.3% 7.2% 7.4% 10.4% 10.2% C 3.1% 6.4% 8.2%

OUDERS (DOELGROEPSPECIFIEK DEEL)

 • Filter:
 • Totaal
 • Vergelijking 2018, 2019, 2020
 • Geslacht
 • Diploma
 • Onderwijsfase kind(eren)
Vragen Antwoorden Totaal
781
2018
(A) 715
2019
(B) 928
2020
(C) 907
2021
(D) 781
Man
(A) 378
Vrouw
(B) 404
Hoogstens lager middelbaar
(A) 17
Hoger middelbaar
(B) 441
Hoger onderwijs
(C) 323
Ouders basisonderwijs
(A) 407
Ouders secundair onderwijs
(B) 375
In welke mate gaat u akkoord met onderstaande uitspraken?
Ik praat regelmatig met mijn kinderen over dingen die wetenschappelijke uitleg nodig hebben (bv. natuurfenomenen, oorzaken van ziekten, …)
Helemaal niet akkoord 3% 1.2% 0.9% 2.4% 3.0% B 1.8% 4.1% 0% 3.9% 1.8% 2.8% 3.1%
Eerder niet akkoord 8.6% 4.7% 7.3% 8.2% A 8.6% A 7.8% 9.3% 11.4% 9.8% 6.7% 9% 8.1%
Neutraal 22.8% 19.3% 18.9% 20.9% 22.8% 22.2% 23.4% 44.8% C 25.2% 18.4% 20.1% 25.8%
Eerder wel akkoord 39.3% 49.9% D 46.2% D 44% 39.3% 39.8% 38.8% 32.4% 37.4% 42.3% 40.1% 38.5%
Helemaal akkoord 21.5% 21.7% 21.8% 20.6% 21.5% 23.5% 19.6% 11.4% 17.4% 27.7% B 24.1% 18.7%
Geen mening 4.8% 3.4% 4.9% 3.8% 4.8% 4.9% 4.8% 0% 6.2% C 3.1% 3.9% 5.8%
In welke mate gaat u akkoord met onderstaande uitspraken?
Ik probeer mijn kinderen te helpen om zelf informatie te vinden over wetenschappelijke thema’s
Helemaal niet akkoord 1.7% 1.1% 1% 1.2% 1.7% 1.3% 2% 0% 2.6% C 0.5% 0.5% 2.9% A
Eerder niet akkoord 7.9% 4.6% 6.1% 6.3% 7.9% 5.5% 10.0% A 0% 9.7% C 5.7% 7.5% 8.3%
Neutraal 29.5% 23.5% 24.4% 26.6% 29.5% 30.2% 28.9% 50.7% 30.8% 26.7% 29.8% 29.3%
Eerder wel akkoord 38.3% 51.3% D 48.4% D 46.3% D 38.3% 38.3% 38.3% 27.5% 32.9% 46.3% B 41.9% B 34.4%
Helemaal akkoord 14.5% 13.8% 13.8% 13.7% 14.5% 17.1% B 12% 11.4% 13.2% 16.4% 12.7% 16.3%
Geen mening 8.1% 5.7% 6.3% 5.8% 8.1% 7.5% 8.7% 10.4% 10.8% C 4.3% 7.6% 8.7%
In welke mate gaat u akkoord met onderstaande uitspraken?
Ik voel me zelfzeker als ik mijn kinderen help bij huiswerk over STEM-thema’s
Helemaal niet akkoord 3.4% 1.9% 2.7% 2.6% 3.4% 3.8% 3% 10.4% 3.5% 2.9% 2.2% 4.7%
Eerder niet akkoord 13.3% 11.9% 9.8% 12.8% 13.3% 7.9% 18.3% A 10.4% 14.3% 12% 11.6% 15.1%
Neutraal 28.1% 34.9% D 32% 30.8% 28.1% 29% 27.3% 39% 30.4% 24.4% 27.6% 28.6%
Eerder wel akkoord 31.9% 29.2% 33.8% 33% 31.9% 33.9% 30.2% 28.9% 29.1% 35.9% 33% 30.8%
Helemaal akkoord 11.8% 12.5% 11.2% 10.9% 11.8% 14.8% B 8.9% 11.4% 8.2% 16.7% B 13.3% 10.2%
Geen mening 11.5% 9.6% 10.5% 9.9% 11.5% 10.6% 12.3% 0% 14.4% C 8% 12.2% 10.6%
In welke mate gaat u akkoord met onderstaande uitspraken?
Ik vind het moeilijker om mijn kinderen te helpen bij vragen over STEM-thema’s dan bij vragen over andere thema’s
Helemaal niet akkoord 10.3% 9.7% 10.3% 9.6% 10.3% 12% 8.8% 0% 6% 16.8% B 11.6% 8.9%
Eerder niet akkoord 23.6% 29.1% 31.3% D 28.5% 23.6% 27.0% B 20.5% 11.3% 19.2% 30.3% B 23.8% 23.4%
Neutraal 32.1% 34% 30% 31% 32.1% 33.4% 30.8% 27.6% 37.3% C 25.1% 30.3% 33.9%
Eerder wel akkoord 20.6% 16.1% 17.2% 18.7% 20.6% 17.4% 23.5% A 28% 21.6% 18.8% 23% 17.8%
Helemaal akkoord 5.1% 3% 3.6% 6.1% A 5.1% 3.8% 6.3% 33.1% B C 5.3% 3.3% 3.5% 6.8% A
Geen mening 8.4% 8.1% 7.5% 6.1% 8.4% 6.3% 10.3% A 0% 10.6% C 5.7% 7.7% 9.1%
In welke mate gaat u akkoord met onderstaande uitspraken?
Als mijn kinderen vragen hebben over een STEM-thema, voel ik me zeker genoeg om een correcte uitleg te geven
Helemaal niet akkoord 3.5% 2% 3.8% 3.9% 3.5% 2.9% 4.1% 20.7% B C 3.8% 2.2% 3.9% 3%
Eerder niet akkoord 14% 16.5% 14.1% 15.5% 14% 8.3% 19.2% A 17.6% 14.9% 12.4% 14.6% 13.3%
Neutraal 28.2% 28.7% 26.1% 28% 28.2% 28.8% 27.7% 33.1% 31.5% C 23.5% 27.1% 29.4%
Eerder wel akkoord 37% 34.3% 37.4% 34.7% 37% 40.4% 33.8% 17.2% 33.1% 43.4% B 37.3% 36.7%
Helemaal akkoord 11.4% 13.8% 13% 11.9% 11.4% 14.3% B 8.7% 11.4% 8% 16.0% B 12.6% 10.2%
Geen mening 5.9% 4.7% 5.6% 6% 5.9% 5.2% 6.5% 0% 8.6% C 2.5% 4.6% 7.3%
In welke mate gaat u akkoord met onderstaande uitspraken?
Ik vind het belangrijk dat mijn kinderen een zo stevig mogelijke basis hebben in STEM-vakken
Helemaal niet akkoord 1.3% 0.6% 0.9% 1.2% 1.3% 0.8% 1.8% 0% 1.2% 1.5% 0.7% 2%
Eerder niet akkoord 3.6% 3.5% 4.7% 4.6% 3.6% 2.8% 4.3% 0% 2.8% 4.8% 2.1% 5.2% A
Neutraal 31.1% 30.2% 29.1% 28.7% 31.1% 26.6% 35.3% A 54.2% C 34.8% C 24.9% 30.8% 31.5%
Eerder wel akkoord 38.9% 44.5% 41.2% 43.5% 38.9% 40.1% 37.7% 34.4% 35.6% 43.6% 41.6% 35.9%
Helemaal akkoord 18.8% 15.5% 19.3% 17.2% 18.8% 24.3% B 13.6% 11.4% 17% 21.5% 19.1% 18.4%
Geen mening 6.3% 5.7% 4.8% 4.8% 6.3% 5.4% 7.2% 0% 8.6% C 3.6% 5.8% 7%
In welke mate gaat u akkoord met onderstaande uitspraken?
Het belang van STEM wordt overschat
Helemaal niet akkoord 10.9% 8.7% 8.3% 10.8% 10.9% 13.3% B 8.7% 0% 9.7% 13.1% 9.8% 12.1%
Eerder niet akkoord 30.4% 29.2% 32.9% 32.7% 30.4% 27.1% 33.5% 11.4% 26.3% 37.0% B 30.1% 30.6%
Neutraal 30% 37.5% D 34.9% 31.5% 30% 31.3% 28.8% 50.7% 30.6% 28% 29.7% 30.3%
Eerder wel akkoord 13.5% 11.4% 11.3% 12.6% 13.5% 17.8% B 9.5% 16.2% 15.1% 11.3% 15.9% B 10.9%
Helemaal akkoord 4.9% 3.9% 4.6% 5.6% 4.9% 1.8% 7.8% A 11.4% 4.2% 5.6% 4.7% 5.1%
Geen mening 10.3% 9.3% 7.9% 6.9% 10.3% 8.7% 11.7% 10.4% 14.1% C 5% 9.7% 11%
In welke mate gaat u akkoord met onderstaande uitspraken?
Ik zou mijn kinderen een STEM-richting laten volgen als ze dat willen
Helemaal niet akkoord 0.2% 0.9% 0.3% 0.9% 0.2% 0.3% 0.2% 0% 0.2% 0.2% 0.4% 0%
Eerder niet akkoord 0.6% 1.1% 1.8% 0.7% 0.6% 0.6% 0.6% 0% 0.7% 0.5% 0.3% 1%
Neutraal 12.4% 11.7% 11.9% 12.3% 12.4% 12.9% 12% 23.1% 15.3% C 8% 10.6% 14.4%
Eerder wel akkoord 35.2% 39.8% 33.7% 33.6% 35.2% 32.1% 38.1% 54.1% 34.7% 34.8% 39.1% B 31%
Helemaal akkoord 46.5% 42.5% 48.8% 48.8% 46.5% 49.1% 44% 22.8% 41.4% 54.6% A B 46.3% 46.7%
Geen mening 5.1% 4% 3.4% 3.8% 5.1% 5.1% 5.1% 0% 7.6% C 1.9% 3.4% 6.9% A
In welke mate gaat u akkoord met onderstaande uitspraken?
Ik zou mijn kinderen stimuleren om een STEM-richting te volgen in het secundair onderwijs
Helemaal niet akkoord 1.6% 1.5% 1.7% 1.9% 1.6% 1.9% 1.3% 0% 1.4% 1.9% 1.1% 2.1%
Eerder niet akkoord 7.8% 7.1% 8.6% 6.7% 7.8% 5.8% 9.7% A 5.9% 7.7% 8% 6.1% 9.6%
Neutraal 37.5% 39.9% 35.8% 39.2% 37.5% 33.3% 41.4% A 43.8% 38.5% 35.7% 40.1% 34.6%
Eerder wel akkoord 27.5% 31.7% 32.5% 30.7% 27.5% 32.9% B 22.4% 28.6% 25.1% 30.7% 29.4% 25.4%
Helemaal akkoord 17.6% 14.8% 15.4% 16.5% 17.6% 19.1% 16.3% 11.4% 16.8% 19.2% 16.4% 19%
Geen mening 8% 5% 6% 5% 8% 7% 9% 10.4% 10.4% C 4.6% 6.9% 9.2%
In welke mate gaat u akkoord met onderstaande uitspraken?
Mijn kinderen komen/kwamen in de lagere school veel te weinig in contact met STEM
Helemaal niet akkoord 3.2% 2.4% 2.3% 1.9% 3.2% 3.8% 2.6% 11.4% 2.9% 3% 2.6% 3.8%
Eerder niet akkoord 10.9% 13.2% 12.5% 13.3% 10.9% 8% 13.6% A 0% 10.5% 12% 13.3% B 8.3%
Neutraal 31.9% 33.3% B 25.5% 30.3% 31.9% B 34.9% 29.1% 61.0% C 35.2% C 25.9% 32.1% 31.8%
Eerder wel akkoord 28.9% 28.9% 33.3% 30% 28.9% 28.6% 29.2% 16.2% 25.4% 34.4% B 27.7% 30.2%
Helemaal akkoord 12.1% 11.6% 11.5% 13.2% 12.1% 11.8% 12.4% 11.4% 13% 11% 7.6% 17.0% A
Geen mening 13% 10.6% 14.9% 11.3% 13% 12.8% 13.1% 0% 13% 13.7% 16.7% B 8.9%
In welke mate gaat u akkoord met onderstaande uitspraken?
Er zou in het lager onderwijs meer aandacht moeten zijn voor STEM
Helemaal niet akkoord 1.2% 1.6% 1.2% 1.7% 1.2% 1% 1.5% 0% 1.2% 1.4% 0.9% 1.6%
Eerder niet akkoord 4.7% 6.5% 6.3% 5.6% 4.7% 4% 5.4% 11.4% 4% 5.3% 4.1% 5.4%
Neutraal 26.9% 26.2% 24.3% 27.3%