Wetenschapsbarometer

Gedetailleerde resultaten ouders

Online onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van het Departement EWI (Vlaamse Overheid) tussen 1 oktober 2020 en 25 oktober 2020 bij 907 Vlaamse ouders van kinderen tussen 6 en 18 jaar.

Klik op de topics om de data te tonen of te verbergen.

INTERESSE IN WETENSCHAP

 • Filter:
 • Totaal
 • Vergelijking 2018, 2019
 • Geslacht
 • Diploma
 • Onderwijsfase kind(eren)
Vragen Antwoorden Totaal
907
2018
(A) 715
2019
(B) 928
2020
(C) 907
Man
(A) 443
Vrouw
(B) 464
Hoogstens lager middelbaar
(A) 23
Hoger middelbaar
(B) 517
Hoger onderwijs
(C) 368
Ouders basisonderwijs
(A) 495
Ouders secundair onderwijs
(B) 530
In welke mate bent u geïnteresseerd in wetenschap in het algemeen?
Heel erg 20.3% 22.6% 22.3% 20.3% 25.5% B 15.3% 13.5% 14.4% 28.9% B 18.8% 22.2%
Eerder wel 50.1% 47% 47.4% 50.1% 50.7% 49.5% 48.3% 49.5% 51% 49.8% 50.9%
Neutraal 20.2% 21.9% 21.3% 20.2% 18% 22.4% 28.3% 24.6% C 13.6% 21.8% 17.8%
Eerder niet 7.1% 5.6% 6.8% 7.1% 4.8% 9.3% A 9.9% 7.9% 5.8% 7% 7.1%
Helemaal niet 2.3% 2.9% 2.3% 2.3% 1% 3.5% A 0% 3.5% C 0.7% 2.6% 1.9%
Gehercodeerd naar 3 cat.
In welke mate bent u geïnteresseerd in wetenschap in het algemeen?
Geïnteresseerd 70.4% 69.6% 69.7% 70.4% 76.2% B 64.8% 61.8% 63.9% 79.9% B 68.6% 73.2%
Neutraal 20.2% 21.9% 21.3% 20.2% 18% 22.4% 28.3% 24.6% C 13.6% 21.8% 17.8%
Niet geïnteresseerd 9.4% 8.5% 9% 9.4% 5.8% 12.8% A 9.9% 11.4% C 6.5% 9.6% 9%
Welke van onderstaande wetenschappelijke thema’s of disciplines interesseren u het meest?
Top 3 - Eerste plaats. Gesorteerd van hoog naar laag
Vraagfilter: Niet indien 'geen enkele' op eerste plaats.
Psychologie 14.6% 14.6% 16.5% 14.6% 5.8% 23.3% A 0% 16.4% 13% 15.1% 15.7%
Geneeskunde of andere (para-)medische wetenschappen 14.2% 15.2% 13.5% 14.2% 7.5% 20.7% A 57.1% B C 14.7% 11.3% 12.6% 15.7%
Computers en netwerken 11.7% 11% 11.3% 11.7% 17.9% B 5.6% 10.3% 12.3% 11% 11% 12.4%
Ingenieurswetenschappen/techniek/technologie 10.1% 10.3% 11.3% 10.1% 18.0% B 2.4% 18.4% 10.5% 9.3% 10.8% 9.4%
Biologie 7.7% 8.7% 7% 7.7% 5.4% 10.0% A 0% 8.4% 7.1% 9.3% 6.5%
Taal- en letterkunde 7.3% 8.7% 7.3% 7.3% 5.2% 9.4% A 0% 5.2% 10.5% B 8.2% 6.3%
Economie 7.2% 6.5% 6.5% 7.2% 9.6% B 4.9% 0% 7.4% 7.4% 6.2% 7.5%
Sociale en politieke wetenschappen 6.1% 6.9% 5.7% 6.1% 6.5% 5.6% 0% 3.9% 9.2% B 7.2% 4.8%
Kunstwetenschappen 5.2% 2.6% 4.3% 5.2% A 4.7% 5.7% 0% 5.4% 5.3% 5.3% 4.8%
Rechten 5.1% 3.4% 4.7% 5.1% 5.5% 4.7% 8% 6.1% 3.5% 5.7% 4.3%
Wiskunde 4.6% 4.7% 4.4% 4.6% 4.6% 4.7% 0% 3.9% 5.9% 4% 5.2%
Fysica 2.3% 2.8% 2.9% 2.3% 3.5% B 1.1% 0% 2.5% 2.1% 1.5% 2.8%
Chemie 1.8% 2.6% 2.7% 1.8% 2% 1.5% 6.2% 1.1% 2.5% 1.6% 1.9%
Andere 2% 1.9% 2.1% 2% 3.7% B 0.4% 0% 2.2% 1.9% 1.5% 2.5%
Aanwezigheid in top 3. Gesorteerd van hoog naar laag
Psychologie 38.9% 36.1% 37.3% 38.9% 21% 56.4% A 20.1% 42% 35.7% 40.3% 39.1%
Geneeskunde of andere (para-)medische wetenschappen 29.4% 36.5% C 34.1% 29.4% 16.8% 41.7% A 69.6% B C 29.2% 27.6% 29.6% 29.3%
Computers en netwerken 26.9% 30.7% 30.2% 26.9% 39.4% B 14.6% 46.8% 28.2% 24.1% 27.9% 25.8%
Biologie 25.4% 26.9% 25.9% 25.4% 21% 29.6% A 34.6% 24.6% 25.9% 25.2% 25.2%
Sociale en politieke wetenschappen 24.4% 25.7% 24.5% 24.4% 26.3% 22.5% 16.6% 22.2% 27.7% 23.4% 26%
Ingenieurswetenschappen/techniek/technologie 23.6% 23.3% 24.8% 23.6% 35.9% B 11.6% 18.4% 22.2% 25.7% 23.8% 23.8%
Taal- en letterkunde 23.3% 23% 21.5% 23.3% 14.6% 31.7% A 12.1% 21.3% 26.4% 24.5% 20.6%
Economie 19.6% 19.1% 17.1% 19.6% 24.7% B 14.6% 10.3% 20.4% 19% 16.5% 21.3%
Rechten 13.1% 12.5% 13.6% 13.1% 12.9% 13.2% 8% 15.2% 10.5% 13.1% 12.9%
Fysica 12.6% 12.6% 12.7% 12.6% 19.5% B 5.9% 18.4% 11.4% 14% 11.5% 12.9%
Kunstwetenschappen 12.6% 12.3% 12.1% 12.6% 9.3% 15.9% A 20.7% 9.8% 16.0% B 12.2% 12.1%
Wiskunde 11.2% 13.4% 12.5% 11.2% 11.2% 11.1% 0% 8.7% 15.1% B 10.9% 12.8%
Chemie 7.5% 10.2% 10.1% 7.5% 8% 7.1% 6.2% 6.2% 9.3% 7% 8.8%
Andere 6.7% 8.2% 6.6% 6.7% 9.2% B 4.3% 0% 7.3% 6.4% 6.2% 6.9%
Welk van onderstaande uitspraken past het beste bij u? Nieuws over wetenschappelijk onderzoek of technologische innovaties boeit mij …
… minder dan nieuws over andere thema’s 13.9% 13.2% 13.8% 13.9% 10% 17.6% A 18.4% 16.3% C 10.1% 16.4% B 10.8%
… evenveel als nieuws over andere thema’s 37.6% 38.7% 34.9% 37.6% 35.6% 39.5% 43.2% 39.6% 34.5% 36.8% 37.5%
… meer dan nieuws over andere thema’s, maar ik ga niet echt actief op zoek naar extra informatie erover 36.5% 33.6% 36.2% 36.5% 36.4% 36.5% 23.4% 34.1% 40.5% 36.2% 37.8%
… meer dan nieuws over andere thema’s en ik ga regelmatig op zoek naar extra informatie erover 12.1% 14.5% 15.1% 12.1% 18.0% B 6.5% 15% 10% 14.9% 10.6% 13.9%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Welk van onderstaande uitspraken past het beste bij u?Nieuws over wetenschappelijk onderzoek of technologische innovaties boeit mij …
Minder dan nieuws over andere themas 13.9% 13.2% 13.8% 13.9% 10% 17.6% A 18.4% 16.3% C 10.1% 16.4% B 10.8%
Evenveel als nieuws over andere themas 37.6% 38.7% 34.9% 37.6% 35.6% 39.5% 43.2% 39.6% 34.5% 36.8% 37.5%
Meer dan nieuws over andere themas 48.5% 48.1% 51.3% 48.5% 54.4% B 42.9% 38.4% 44.1% 55.4% B 46.8% 51.7%

BELANG VAN WETENSCHAP

 • Filter:
 • Totaal
 • Vergelijking 2018, 2019
 • Geslacht
 • Diploma
 • Onderwijsfase kind(eren)
Vragen Antwoorden Totaal
907
2018
(A) 715
2019
(B) 928
2020
(C) 907
Man
(A) 443
Vrouw
(B) 464
Hoogstens lager middelbaar
(A) 23
Hoger middelbaar
(B) 517
Hoger onderwijs
(C) 368
Ouders basisonderwijs
(A) 495
Ouders secundair onderwijs
(B) 530
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de samenleving
Helemaal niet akkoord 0.2% 0.6% 0.5% 0.2% 0.3% 0.1% 0% 0% 0.5% 0.4% 0.2%
Eerder niet akkoord 0.7% 0.8% 0.7% 0.7% 0.5% 0.9% 0% 0.9% 0.5% 1% 0.9%
Neutraal 9% 5.2% 6.8% 9.0% A 9.3% 8.7% 19.8% C 12.7% C 3.3% 8.1% 9.3%
Eerder wel akkoord 35.3% 40.4% B 33.1% 35.3% 31.1% 39.4% A 29.8% 36.8% 33.7% 39.4% B 32.5%
Helemaal akkoord 52.8% 52.3% 57.8% 52.8% 57.1% B 48.7% 42% 46.9% 61.7% B 48.8% 55.5% A
Geen mening 1.9% 0.8% 1% 1.9% 1.7% 2.2% 8.4% C 2.8% C 0.4% 2.3% 1.6%
Wetenschappelijk onderzoek dat onze kennis verrijkt is noodzakelijk, ook al levert het niet onmiddellijk een praktisch nut op voor de samenleving
Helemaal niet akkoord 0.6% 0.8% 0.9% 0.6% 1.2% B 0.1% 9.9% B C 0.4% 0.3% 0.3% 0.9%
Eerder niet akkoord 5.2% 3.5% 3.9% 5.2% 2.7% 7.6% A 0% 6.9% C 3.2% 5.7% 3.8%
Neutraal 16.3% 14.4% 14.3% 16.3% 13.6% 18.9% A 19.8% 20.2% C 10.5% 14.4% 18%
Eerder wel akkoord 48.6% 48.4% 47.8% 48.6% 50.9% 46.3% 34.8% 47% 51.6% 51.7% 46.8%
Helemaal akkoord 27.2% 31.7% 31.7% 27.2% 29.9% 24.6% 27% 22.7% 33.5% B 25.4% 29%
Geen mening 2.2% 1.2% 1.4% 2.2% 1.8% 2.5% 8.4% C 2.8% 0.9% 2.5% 1.4%
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de economische vooruitgang van Vlaanderen
Helemaal niet akkoord 0.1% 0.5% 0.8% 0.1% 0.2% 0% 0% 0% 0.2% 0.1% 0.1%
Eerder niet akkoord 1.3% 1% 1.9% 1.3% 1% 1.6% 0% 1.9% 0.6% 1.1% 1.5%
Neutraal 10.9% 8.8% 9.4% 10.9% 9.1% 12.5% 9.9% 14.0% C 6.4% 10.9% 12%
Eerder wel akkoord 36.8% 37.9% 35.2% 36.8% 31.6% 41.8% A 49.8% 37.2% 35.4% 40.7% B 33.9%
Helemaal akkoord 49% 49.8% 50.6% 49% 56.4% B 41.9% 22% 44.5% 57.0% A B 44.7% 51.3% A
Geen mening 2% 1.9% 2.2% 2% 1.7% 2.3% 18.4% B C 2.4% C 0.3% 2.4% 1.1%
Wetenschap zou zonder beperkingen alle soorten onderwerpen moeten kunnen onderzoeken
Helemaal niet akkoord 3.4% 2.6% 3.1% 3.4% 2.8% 4.1% 0% 3.9% 3.1% 4.2% 2.5%
Eerder niet akkoord 10.6% 11.1% 12.7% 10.6% 8.1% 13.0% A 6.5% 9.5% 12.3% 11.2% 10%
Neutraal 21% 14.8% 18.5% 21.0% A 20.7% 21.2% 19.8% 24.8% C 15.7% 20% 23.2%
Eerder wel akkoord 34.6% 40% 35.9% 34.6% 37% 32.3% 15% 33.8% 36.9% 36.8% 33.6%
Helemaal akkoord 28.7% 30% 27.6% 28.7% 30.2% 27.3% 50.2% B 25.9% 31.4% 25.7% 29.8%
Geen mening 1.6% 1.6% 2.1% 1.6% 1.2% 2.1% 8.4% C 2.2% 0.5% 2.1% 0.9%
Wetenschap en onderzoek leiden tot een beter leven in de toekomst
Helemaal niet akkoord 0.3% 0.1% 0.5% 0.3% 0.7% 0% 0% 0.3% 0.4% 0.5% 0.5%
Eerder niet akkoord 1% 1.1% 1.6% 1% 0.7% 1.3% 0% 1.1% 1% 1.6% 0.4%
Neutraal 12.7% 8.5% 11.6% 12.7% A 13.9% 11.6% 19.8% 16.8% C 6.6% 10.2% 14.2%
Eerder wel akkoord 44% 44.7% 40.7% 44% 39.5% 48.3% A 41.3% 43% 45.6% 49.5% B 40.9%
Helemaal akkoord 40.1% 44.8% 44.2% 40.1% 44.0% B 36.3% 30.4% 36.2% 46.1% B 35.9% 42.5% A
Geen mening 1.9% 0.8% 1.4% 1.9% 1.2% 2.6% 8.4% C 2.7% C 0.3% 2.4% 1.4%
Mensen vertrouwen te veel op wetenschap en te weinig op gevoel
Helemaal niet akkoord 7.3% 4.4% 6.4% 7.3% 9.2% B 5.5% 5.1% 5.6% 9.8% 7.8% 7.3%
Eerder niet akkoord 33.1% 28.3% 31.2% 33.1% 35.3% 31.1% 0% 28.7% 41.4% B 31.3% 34.2%
Neutraal 33.5% 36.9% 33.2% 33.5% 33.1% 33.9% 24.9% 37.5% C 28.5% 30.5% 35.9%
Eerder wel akkoord 20.4% 22.7% 22.7% 20.4% 18.9% 21.7% 46.6% B C 22.1% 16.3% 23.2% B 18.1%
Helemaal akkoord 3.3% 5.5% 4.4% 3.3% 2% 4.5% A 14.9% B C 3.2% 2.7% 4.2% 2.9%
Geen mening 2.4% 2.1% 2.1% 2.4% 1.5% 3.3% 8.4% C 2.9% 1.3% 3% 1.5%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de samenleving
Niet akkoord 0.9% 1.4% 1.3% 0.9% 0.8% 1% 0% 0.9% 0.9% 1.4% 1.1%
Neutraal 9% 5.2% 6.8% 9.0% A 9.3% 8.7% 19.8% C 12.7% C 3.3% 8.1% 9.3%
Akkoord 88.1% 92.7% C 90.9% 88.1% 88.2% 88.1% 71.7% 83.7% 95.4% A B 88.2% 88%
Geen mening 1.9% 0.8% 1% 1.9% 1.7% 2.2% 8.4% C 2.8% C 0.4% 2.3% 1.6%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappelijk onderzoek dat onze kennis verrijkt is noodzakelijk, ook al levert het niet onmiddellijk een praktisch nut op voor de samenleving
Niet akkoord 5.8% 4.3% 4.8% 5.8% 3.8% 7.8% A 9.9% 7.3% C 3.5% 6% 4.7%
Neutraal 16.3% 14.4% 14.3% 16.3% 13.6% 18.9% A 19.8% 20.2% C 10.5% 14.4% 18%
Akkoord 75.7% 80.1% 79.4% 75.7% 80.8% B 70.9% 61.8% 69.7% 85.0% A B 77.2% 75.8%
Geen mening 2.2% 1.2% 1.4% 2.2% 1.8% 2.5% 8.4% C 2.8% 0.9% 2.5% 1.4%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de economische vooruitgang van Vlaanderen
Niet akkoord 1.4% 1.5% 2.7% 1.4% 1.2% 1.6% 0% 1.9% 0.8% 1.2% 1.7%
Neutraal 10.9% 8.8% 9.4% 10.9% 9.1% 12.5% 9.9% 14.0% C 6.4% 10.9% 12%
Akkoord 85.8% 87.7% 85.8% 85.8% 88% 83.6% 71.7% 81.7% 92.4% A B 85.4% 85.2%
Geen mening 2% 1.9% 2.2% 2% 1.7% 2.3% 18.4% B C 2.4% C 0.3% 2.4% 1.1%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap zou zonder beperkingen alle soorten onderwerpen moeten kunnen onderzoeken
Niet akkoord 14% 13.6% 15.9% 14% 10.9% 17.1% A 6.5% 13.4% 15.4% 15.4% 12.5%
Neutraal 21% 14.8% 18.5% 21.0% A 20.7% 21.2% 19.8% 24.8% C 15.7% 20% 23.2%
Akkoord 63.3% 69.9% B C 63.6% 63.3% 67.3% B 59.6% 65.2% 59.7% 68.4% B 62.5% 63.4%
Geen mening 1.6% 1.6% 2.1% 1.6% 1.2% 2.1% 8.4% C 2.2% 0.5% 2.1% 0.9%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap en onderzoek leiden tot een beter leven in de toekomst
Niet akkoord 1.3% 1.2% 2.1% 1.3% 1.4% 1.3% 0% 1.4% 1.3% 2.1% 1%
Neutraal 12.7% 8.5% 11.6% 12.7% A 13.9% 11.6% 19.8% 16.8% C 6.6% 10.2% 14.2%
Akkoord 84.1% 89.4% B C 84.9% 84.1% 83.5% 84.5% 71.7% 79.1% 91.7% A B 85.4% 83.4%
Geen mening 1.9% 0.8% 1.4% 1.9% 1.2% 2.6% 8.4% C 2.7% C 0.3% 2.4% 1.4%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Mensen vertrouwen te veel op wetenschap en te weinig op gevoel
Niet akkoord 40.4% 32.8% 37.6% 40.4% A 44.4% B 36.6% 5.1% 34.3% A 51.2% A B 39.1% 41.5%
Neutraal 33.5% 36.9% 33.2% 33.5% 33.1% 33.9% 24.9% 37.5% C 28.5% 30.5% 35.9%
Akkoord 23.6% 28.2% 27.1% 23.6% 20.9% 26.2% 61.6% B C 25.3% 19% 27.4% B 21%
Geen mening 2.4% 2.1% 2.1% 2.4% 1.5% 3.3% 8.4% C 2.9% 1.3% 3% 1.5%
Ik zie het nut van wetenschap en onderzoek voor heel wat zaken in mijn dagelijks leven
Helemaal niet akkoord 0.4% 0.1% 0.2% 0.4% 0.5% 0.3% 0% 0.7% 0.1% 0.6% 0.2%
Eerder niet akkoord 3.6% 3.9% 3.3% 3.6% 0.6% 6.4% A 0% 5.2% C 1.5% 4.1% 2.8%
Neutraal 17.6% 16.9% 17.4% 17.6% 16.9% 18.3% 24.9% C 23.9% C 8.4% 15.2% 18.8%
Eerder wel akkoord 50.2% 48.6% 49.4% 50.2% 50.9% 49.6% 44.7% 49.5% 51.5% 52.4% 49.6%
Helemaal akkoord 26.5% 29.8% 27.9% 26.5% 29.7% B 23.4% 22% 18.5% 38.0% B 25.3% 27.8%
Geen mening 1.6% 0.7% 1.8% 1.6% 1.3% 2% 8.4% C 2.2% 0.5% 2.3% B 0.7%
Ik gebruik resultaten van wetenschappelijk onderzoek om keuzes te maken die mijn dagelijks leven veranderen (door bv. iets niet meer te doen zoals vroeger)
Helemaal niet akkoord 2% 2.1% 2.1% 2% 0.7% 3.2% A 6.5% 2.5% 0.9% 3.4% B 0.9%
Eerder niet akkoord 11.4% 9.1% 12.8% 11.4% 9% 13.7% A 9.9% 13.2% 9% 12.2% 10.3%
Neutraal 29.5% 26.7% 27.7% 29.5% 35.2% B 24.1% 34.8% 34.7% C 21.8% 27.4% 30.2%
Eerder wel akkoord 44.7% 47.2% 44.6% 44.7% 42.8% 46.4% 31.9% 39% 53.5% B 45.6% 45.5%
Helemaal akkoord 10.3% 13.3% 10% 10.3% 10.5% 10.2% 8.4% 8% 13.8% B 8.8% 11.5%
Geen mening 2.1% 1.6% 2.8% 2.1% 1.8% 2.4% 8.4% C 2.6% 1% 2.5% 1.6%
Het is belangrijk om goede wetenschappelijke kennis en vaardigheden te hebben om in de wereld van vandaag een goede job te krijgen
Helemaal niet akkoord 0.6% 0.8% 1.5% 0.6% 0.7% 0.5% 0% 0.7% 0.5% 1% 0.5%
Eerder niet akkoord 9.7% 7.6% 10.4% 9.7% 7.1% 12.2% A 0% 11% 8.5% 11.9% B 7.9%
Neutraal 25.8% 24% 26.6% 25.8% 25.2% 26.2% 15% 29.0% C 21.8% 25.4% 26.6%
Eerder wel akkoord 44.7% 47.5% B 40.6% 44.7% 45.7% 43.8% 58.2% 41.9% 47.8% 43.5% 45.1%
Helemaal akkoord 15.8% 18.8% 18.6% 15.8% 18.8% B 12.9% 8.4% 12.9% 20.2% B 15% 16.2%
Geen mening 3.5% 1.1% 2.2% 3.5% A 2.5% 4.4% 18.4% B C 4.5% C 1.2% 3.2% 3.7%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik zie het nut van wetenschap en onderzoek voor heel wat zaken in mijn dagelijks leven
Niet akkoord 4% 4.1% 3.6% 4% 1.2% 6.7% A 0% 5.8% C 1.6% 4.7% 3%
Neutraal 17.6% 16.9% 17.4% 17.6% 16.9% 18.3% 24.9% C 23.9% C 8.4% 15.2% 18.8%
Akkoord 76.7% 78.4% 77.3% 76.7% 80.6% B 73% 66.6% 68.1% 89.5% A B 77.8% 77.4%
Geen mening 1.6% 0.7% 1.8% 1.6% 1.3% 2% 8.4% C 2.2% 0.5% 2.3% B 0.7%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik gebruik resultaten van wetenschappelijk onderzoek om keuzes te maken die mijn dagelijks leven veranderen (door bv. iets niet meer te doen zoals vroeger)
Niet akkoord 13.4% 11.2% 14.9% 13.4% 9.7% 16.9% A 16.4% 15.7% C 9.9% 15.6% B 11.2%
Neutraal 29.5% 26.7% 27.7% 29.5% 35.2% B 24.1% 34.8% 34.7% C 21.8% 27.4% 30.2%
Akkoord 55% 60.4% 54.6% 55% 53.3% 56.6% 40.3% 46.9% 67.2% A B 54.5% 57.1%
Geen mening 2.1% 1.6% 2.8% 2.1% 1.8% 2.4% 8.4% C 2.6% 1% 2.5% 1.6%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Het is belangrijk om goede wetenschappelijke kennis en vaardigheden te hebben om in de wereld van vandaag een goede job te krijgen
Niet akkoord 10.3% 8.5% 11.9% 10.3% 7.8% 12.7% A 0% 11.7% 9% 13.0% B 8.4%
Neutraal 25.8% 24% 26.6% 25.8% 25.2% 26.2% 15% 29.0% C 21.8% 25.4% 26.6%
Akkoord 60.5% 66.4% B C 59.3% 60.5% 64.5% B 56.6% 66.6% 54.8% 68.0% B 58.5% 61.3%
Geen mening 3.5% 1.1% 2.2% 3.5% A 2.5% 4.4% 18.4% B C 4.5% C 1.2% 3.2% 3.7%

VERTROUWEN IN WETENSCHAP

 • Filter:
 • Totaal
 • Vergelijking 2018, 2019
 • Geslacht
 • Diploma
 • Onderwijsfase kind(eren)
Vragen Antwoorden Totaal
907
2018
(A) 715
2019
(B) 928
2020
(C) 907
Man
(A) 443
Vrouw
(B) 464
Hoogstens lager middelbaar
(A) 23
Hoger middelbaar
(B) 517
Hoger onderwijs
(C) 368
Ouders basisonderwijs
(A) 495
Ouders secundair onderwijs
(B) 530
In welke mate vertrouwt u wetenschap en onderzoek in het algemeen?
Heel erg 12.8% 11.1% 11.9% 12.8% 15.8% B 9.9% 8.4% 9% 18.5% B 11.3% 13.8%
Eerder wel 64.1% 70.2% C 65.3% 64.1% 61% 67% 63.3% 61.4% 67.8% 67.3% 62.9%
Neutraal 20.4% 16.6% 20.7% 20.4% 21.5% 19.3% 28.3% 26.2% C 11.9% 18.8% 20.6%
Eerder niet 1.9% 1.8% 1.3% 1.9% 0.8% 2.9% A 0% 2.3% 1.5% 2.5% 1.6%
Helemaal niet 0.8% 0.3% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0% 1.2% 0.4% 0.1% 1.2% A
Gehercodeerd naar 3 cat.
In welke mate vertrouwt u wetenschap en onderzoek in het algemeen?
Vertrouwen 76.9% 81.3% 77.2% 76.9% 76.8% 77% 71.7% 70.4% 86.3% B 78.6% 76.6%
Neutraal 20.4% 16.6% 20.7% 20.4% 21.5% 19.3% 28.3% 26.2% C 11.9% 18.8% 20.6%
Geen vertrouwen 2.7% 2.1% 2.2% 2.7% 1.6% 3.7% 0% 3.4% 1.8% 2.6% 2.8%
Je kunt erop vertrouwen dat het klopt wat wetenschappers zeggen
Helemaal niet akkoord 1.6% 1.9% 3% 1.6% 1.1% 2.2% 6.5% 1.5% 1.5% 2.1% 1.2%
Eerder niet akkoord 11.2% 8.5% 11.9% 11.2% 10% 12.3% 19.8% 11.8% 9.8% 11.5% 10.2%
Neutraal 36.3% 41.4% 38.2% 36.3% 37.1% 35.5% 9.9% 41.5% A C 30.6% 39.2% 35.1%
Eerder wel akkoord 42.6% 41.5% 39.6% 42.6% 44.2% 41% 38.4% 37.1% 50.6% B 40.2% 45.4%
Helemaal akkoord 5.7% 4.8% 4.7% 5.7% 5.7% 5.6% 16.9% B 4.3% 6.9% 4.4% 5.7%
Geen mening 2.6% 1.9% 2.6% 2.6% 1.8% 3.4% 8.4% C 3.9% C 0.6% 2.7% 2.4%
Wetenschappers werken volgens strikte regels en procedures
Helemaal niet akkoord 0.7% 1.2% 1% 0.7% 1.5% B 0.1% 0% 1% 0.5% 1.5% 0%
Eerder niet akkoord 6.8% 6.6% 8.6% 6.8% 6.4% 7.2% 9.9% 9.4% C 3.1% 7.9% 5.5%
Neutraal 22.5% 22.3% 23.2% 22.5% 23% 22.1% 19.8% 26.9% C 16.5% 21.4% 23.7%
Eerder wel akkoord 47.5% 51.1% 47.9% 47.5% 45.8% 49.2% 23.4% 43.4% 54.8% A B 51.6% 45.7%
Helemaal akkoord 17.5% 15.4% 15.2% 17.5% 19.1% 16% 38.4% B 12.7% 22.9% B 13% 20.0% A
Geen mening 4.9% 3.5% 4.1% 4.9% 4.3% 5.4% 8.4% 6.6% C 2.2% 4.6% 5.1%
Wetenschappers doen onderzoek in het algemeen belang
Helemaal niet akkoord 0.4% 1.2% 1.2% 0.4% 0.3% 0.5% 0% 0.4% 0.5% 0.7% 0.1%
Eerder niet akkoord 7.4% 4.8% 8.0% A 7.4% 6.3% 8.4% 16.4% 7.2% 7.1% 8.4% 6.9%
Neutraal 21.6% 23.3% 21.6% 21.6% 22.8% 20.5% 9.9% 24.2% 18.6% 20% 22.5%
Eerder wel akkoord 52% 56.1% 50.8% 52% 54.2% 50% 34.8% 51.1% 54.4% 56.1% 50.1%
Helemaal akkoord 16.4% 13.5% 16.5% 16.4% 15.2% 17.6% 30.4% 14% 18.9% 12.1% 18.5% A
Geen mening 2.2% 1.1% 1.8% 2.2% 1.3% 3% 8.4% C 3.1% C 0.5% 2.7% 1.9%
Hoe meer ik weet van wetenschap, hoe meer bezorgd ik word
Helemaal niet akkoord 4.8% 5.2% 5.1% 4.8% 6.6% B 3.1% 9.9% 3.1% 6.9% B 5.7% 4.4%
Eerder niet akkoord 37.8% 39.6% 36.7% 37.8% 41.3% B 34.4% 18.6% 34.5% 43.7% B 39.7% 36.1%
Neutraal 29% 31.7% 31.3% 29% 26% 32.0% A 38.2% 31.3% 25.4% 29.8% 29.7%
Eerder wel akkoord 20.8% 17.8% 20.3% 20.8% 21.1% 20.5% 16.4% 22.9% 18.1% 18.8% 21.1%
Helemaal akkoord 4.7% 4% 3.8% 4.7% 3.1% 6.3% A 8.4% 5% 4.1% 2.3% 6.5% A
Geen mening 2.8% 1.6% 2.8% 2.8% 1.9% 3.7% 8.4% 3.3% 1.9% 3.6% 2.3%
Wetenschappers lijken nieuwe dingen te proberen zonder te denken aan de risico’s die het met zich brengt
Helemaal niet akkoord 3.1% 3% 2.6% 3.1% 4.2% 2.1% 0% 2.8% 3.8% 1.9% 3.8%
Eerder niet akkoord 39.5% 35.1% 33.8% 39.5% B 40.3% 38.7% 20.1% 33.1% 49.7% A B 40.8% 38.2%
Neutraal 28.1% 34.0% C 34.3% C 28.1% 27.2% 29.1% 28.3% 29.7% 25.9% 29% 29.6%
Eerder wel akkoord 22.6% 20.1% 22.8% 22.6% 23.8% 21.4% 36.7% C 26.6% C 16.2% 20.2% 22.5%
Helemaal akkoord 4.1% 4.8% 3.9% 4.1% 3.2% 4.9% 14.9% C 4.4% 2.9% 4.2% 4%
Geen mening 2.5% 2.8% 2.5% 2.5% 1.3% 3.7% A 0% 3.4% 1.5% 3.9% 1.9%
De voordelen van wetenschap en onderzoek zijn groter dan de nadelige gevolgen ervan
Helemaal niet akkoord 0.5% 0.4% 0.6% 0.5% 0.7% 0.3% 6.5% B C 0.4% 0.2% 0.9% 0%
Eerder niet akkoord 4.8% 3.2% 4.9% 4.8% 3.1% 6.5% A 0% 5.5% 4.3% 7.0% B 3.7%
Neutraal 26.3% 28.8% 28.7% 26.3% 24% 28.4% 29.8% 29.8% C 21.1% 26.2% 27%
Eerder wel akkoord 47% 48.5% 46.3% 47% 47.3% 46.7% 41.8% 44.9% 50.3% 47.3% 45.9%
Helemaal akkoord 17.5% 17.6% 16.3% 17.5% 22.3% B 12.9% 13.5% 14% 22.6% B 15.5% 19.3%
Geen mening 3.9% 1.5% 3.2% 3.9% A 2.6% 5.2% A 8.4% 5.4% C 1.6% 3% 4.2%
We moeten technologische vernieuwingen omarmen; eventuele nadelen kunnen toch pas achteraf geanalyseerd en opgelost worden
Helemaal niet akkoord 1.5% 1.4% 2.1% 1.5% 1.3% 1.7% 0% 1.6% 1.5% 1.6% 1.1%
Eerder niet akkoord 17.7% 14% 18.2% 17.7% 14.8% 20.3% A 6.5% 17.4% 18.7% 18.7% 17.6%
Neutraal 30.9% 28.8% 28.4% 30.9% 27.7% 33.9% A 19.8% 34.5% C 26.4% 32.1% 30.9%
Eerder wel akkoord 40.9% 45.1% 43.4% 40.9% 47.8% B 34.4% 45.4% 37.6% 45.3% 38.8% 41.1%
Helemaal akkoord 5.8% 9.1% B C 5.5% 5.8% 6.4% 5.3% 9.9% 4.5% 7.5% 5.8% 6%
Geen mening 3.2% 1.6% 2.4% 3.2% 1.9% 4.5% A 18.4% B C 4.3% C 0.7% 3% 3.3%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Je kunt erop vertrouwen dat het klopt wat wetenschappers zeggen
Niet akkoord 12.8% 10.4% 14.8% A 12.8% 11.1% 14.4% 26.3% 13.2% 11.3% 13.5% 11.5%
Neutraal 36.3% 41.4% 38.2% 36.3% 37.1% 35.5% 9.9% 41.5% A C 30.6% 39.2% 35.1%
Akkoord 48.3% 46.2% 44.4% 48.3% 50% 46.6% 55.3% 41.4% 57.5% B 44.6% 51.0% A
Geen mening 2.6% 1.9% 2.6% 2.6% 1.8% 3.4% 8.4% C 3.9% C 0.6% 2.7% 2.4%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappers werken volgens strikte regels en procedures
Niet akkoord 7.6% 7.8% 9.6% 7.6% 7.9% 7.3% 9.9% 10.4% C 3.6% 9.4% B 5.5%
Neutraal 22.5% 22.3% 23.2% 22.5% 23% 22.1% 19.8% 26.9% C 16.5% 21.4% 23.7%
Akkoord 65% 66.4% 63.1% 65% 64.8% 65.2% 61.8% 56.1% 77.7% B 64.6% 65.7%
Geen mening 4.9% 3.5% 4.1% 4.9% 4.3% 5.4% 8.4% 6.6% C 2.2% 4.6% 5.1%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappers doen onderzoek in het algemeen belang
Niet akkoord 7.8% 5.9% 9.3% A 7.8% 6.6% 9% 16.4% 7.5% 7.6% 9.1% 7%
Neutraal 21.6% 23.3% 21.6% 21.6% 22.8% 20.5% 9.9% 24.2% 18.6% 20% 22.5%
Akkoord 68.4% 69.6% 67.3% 68.4% 69.4% 67.6% 65.2% 65.2% 73.3% B 68.2% 68.6%
Geen mening 2.2% 1.1% 1.8% 2.2% 1.3% 3% 8.4% C 3.1% C 0.5% 2.7% 1.9%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Hoe meer ik weet van wetenschap, hoe meer bezorgd ik word
Niet akkoord 42.6% 44.8% 41.8% 42.6% 47.9% B 37.5% 28.5% 37.6% 50.5% B 45.4% 40.5%
Neutraal 29% 31.7% 31.3% 29% 26% 32.0% A 38.2% 31.3% 25.4% 29.8% 29.7%
Akkoord 25.5% 21.8% 24.1% 25.5% 24.2% 26.8% 24.9% 27.9% 22.2% 21.2% 27.6% A
Geen mening 2.8% 1.6% 2.8% 2.8% 1.9% 3.7% 8.4% 3.3% 1.9% 3.6% 2.3%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappers lijken nieuwe dingen te proberen zonder te denken aan de risico’s die het met zich brengt
Niet akkoord 42.6% 38.2% 36.4% 42.6% B 44.5% 40.9% 20.1% 35.9% 53.5% A B 42.8% 42%
Neutraal 28.1% 34.0% C 34.3% C 28.1% 27.2% 29.1% 28.3% 29.7% 25.9% 29% 29.6%
Akkoord 26.7% 25% 26.8% 26.7% 27% 26.4% 51.6% C 31.0% C 19.1% 24.3% 26.5%
Geen mening 2.5% 2.8% 2.5% 2.5% 1.3% 3.7% A 0% 3.4% 1.5% 3.9% 1.9%
Gehercodeerd naar 4 cat.
De voordelen van wetenschap en onderzoek zijn groter dan de nadelige gevolgen ervan
Niet akkoord 5.3% 3.6% 5.6% 5.3% 3.7% 6.8% A 6.5% 5.9% 4.5% 7.9% B 3.7%
Neutraal 26.3% 28.8% 28.7% 26.3% 24% 28.4% 29.8% 29.8% C 21.1% 26.2% 27%
Akkoord 64.5% 66.1% 62.6% 64.5% 69.6% B 59.6% 55.3% 58.9% 72.9% B 62.9% 65.2%
Geen mening 3.9% 1.5% 3.2% 3.9% A 2.6% 5.2% A 8.4% 5.4% C 1.6% 3% 4.2%
Gehercodeerd naar 4 cat.
We moeten technologische vernieuwingen omarmen; eventuele nadelen kunnen toch pas achteraf geanalyseerd en opgelost worden
Niet akkoord 19.2% 15.4% 20.3% A 19.2% 16.2% 22.0% A 6.5% 19% 20.1% 20.3% 18.7%
Neutraal 30.9% 28.8% 28.4% 30.9% 27.7% 33.9% A 19.8% 34.5% C 26.4% 32.1% 30.9%
Akkoord 46.8% 54.2% C 48.9% 46.8% 54.2% B 39.6% 55.3% 42.1% 52.8% B 44.6% 47.1%
Geen mening 3.2% 1.6% 2.4% 3.2% 1.9% 4.5% A 18.4% B C 4.3% C 0.7% 3% 3.3%
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Interessant - Saai
< < < 14.2% 12.9% 14.6% 14.2% 17.0% B 11.6% 13.5% 11.3% 18.3% B 14.9% 15.9%
< < 30.8% 30.9% 34.1% 30.8% 31.5% 30.2% 15% 29.1% 34.2% 28.2% 31.6%
< 26.3% 26.4% 25.2% 26.3% 24.2% 28.4% 34.8% 27.9% 23.6% 27.6% 24.3%
Neutraal 18.6% 14.7% 14.8% 18.6% 18% 19.1% 18.4% 23.5% C 11.8% 17.5% 19.5%
> 5.5% 8.1% 5.4% 5.5% 4.6% 6.5% 0% 5.2% 6.4% 6.3% 5%
> > 3.7% 5.3% 4.3% 3.7% 4.4% 3% 9.9% 2.7% 4.7% 5% 2.8%
> > > 0.9% 1.8% 1.5% 0.9% 0.4% 1.3% 8.4% B C 0.4% 1.1% 0.6% 1%
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Enggeestig - Open
< < < 1.2% 2.4% 1% 1.2% 1.4% 0.9% 0% 1.7% 0.4% 1% 1%
< < 3% 3.3% 2.5% 3% 2.3% 3.8% 0% 2.6% 3.9% 3.1% 3%
< 7.5% 10.1% 9% 7.5% 6.4% 8.6% 18.4% 7.4% 7.1% 9.5% B 5.7%
Neutraal 33.7% 30.8% 34% 33.7% 29.5% 37.8% A 34.8% 39.6% C 25.6% 33.6% 32.4%
> 29.6% 30.4% 28.7% 29.6% 30.8% 28.4% 13.5% 27.7% 33.2% 29.4% 30.4%
> > 19.5% 18.6% 20.6% 19.5% 23.5% B 15.6% 19.8% 16.1% 24.1% B 18.3% 21.3%
> > > 5.5% 4.4% 4.2% 5.5% 6.1% 4.9% 13.5% 4.9% 5.8% 5% 6.1%
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Goed in communiceren - Slecht in communiceren
< < < 2.2% 3.6% 2.7% 2.2% 3% 1.5% 0% 2.8% 1.5% 2% 2.3%
< < 11.1% 8.6% 10% 11.1% 11.6% 10.7% 5.1% 11.5% 11% 8.8% 13.8% A
< 19.4% 24.4% C 23.5% 19.4% 19.8% 19% 8.4% 19% 20.7% 18.9% 19%
Neutraal 37.5% 35.2% 33.5% 37.5% 36.6% 38.3% 43.3% 38.5% 35.7% 40.1% 35.2%
> 20.7% 19.6% 21.3% 20.7% 20.5% 20.9% 28.3% 19.9% 21.3% 22.9% 20.2%
> > 6.7% 6.3% 6.9% 6.7% 7.1% 6.3% 6.5% 5.8% 8% 5.6% 7%
> > > 2.4% 2.3% 2.3% 2.4% 1.4% 3.3% 8.4% 2.5% 1.7% 1.8% 2.4%
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Op zichzelf - Open naar de buitenwereld
< < < 2% 3.5% 2.2% 2% 1.2% 2.7% 0% 2.6% 1.3% 1.5% 2%
< < 9.7% 9% 11.8% 9.7% 9.8% 9.6% 18.4% 9.8% 9% 9.2% 9.7%
< 22.6% 21.7% 25.4% 22.6% 20.8% 24.3% 0% 21.4% 25.7% 29.2% B 17.7%
Neutraal 35.4% 36.9% 31.2% 35.4% 35.6% 35.3% 33.4% 37.4% 32.8% 35.4% 36.5%
> 19.1% 19.3% 20% 19.1% 20% 18.2% 24.9% 18.1% 20.1% 15% 21.3% A
> > 8.8% 8.7% 8.1% 8.8% 9.8% 8% 15% 7.4% 10.5% 7.1% 10%
> > > 2.4% 0.9% 1.2% 2.4% 2.8% 1.9% 8.4% C 3.3% C 0.7% 2.6% 2.9%
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Eerlijk - Oneerlijk
< < < 5.1% 5% 3.9% 5.1% 6% 4.2% 5.1% 5.4% 4.7% 5.4% 5.6%
< < 22.2% 18.4% 20.9% 22.2% 22.5% 22% 5.1% 18.3% 28.7% A B 19.5% 23.2%
< 32.3% 31.5% 31.5% 32.3% 32% 32.7% 33.3% 31.7% 33.1% 34.1% 31.2%
Neutraal 30.7% 33% 33.1% 30.7% 30.2% 31.1% 38.2% 36.1% C 22.7% 31.6% 29.9%
> 6.5% 8.6% 6.5% 6.5% 5.9% 7.1% 9.9% 6.1% 6.9% 6% 6.2%
> > 2.4% 2.9% 3.4% 2.4% 2.9% 1.9% 0% 1.7% 3.6% 2.6% 2.8%
> > > 0.7% 0.6% 0.8% 0.7% 0.5% 0.9% 8.4% B C 0.7% 0.3% 0.9% 1.1%
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Ethisch - Onethisch
< < < 3.8% 3.8% 3% 3.8% 4.9% 2.7% 5.1% 4% 3.4% 3.1% 4.4%
< < 17.5% 15.1% 15.2% 17.5% 17.7% 17.3% 5.1% 14.9% 21.8% B 17.1% 17.9%
< 29.3% 27% 29.7% 29.3% 28.2% 30.4% 8.4% 26.5% 34.5% A B 31.3% 27%
Neutraal 37.1% 39.4% 37.9% 37.1% 38% 36.4% 56.5% C 41.6% C 29.7% 36% 38.6%
> 8.6% 10.7% 9.3% 8.6% 7.6% 9.6% 9.9% 9.4% 7.4% 8.7% 8.5%
> > 2.9% 3.1% 4.4% 2.9% 2.7% 3% 6.5% 2.7% 2.8% 3.2% 2.7%
> > > 0.8% 1% 0.4% 0.8% 0.9% 0.7% 8.4% B C 0.8% 0.3% 0.6% 0.8%
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Onbetrouwbaar - Betrouwbaar
< < < 0.9% 1.1% 0.4% 0.9% 0.6% 1.2% 0% 1.3% 0.4% 1.2% 1.1%
< < 1.4% 2.6% 1.1% 1.4% 0.8% 2% 0% 1% 2.1% 1.6% 1.1%
< 2% 3.9% 3.6% 2% 2.1% 1.8% 0% 1.7% 2.4% 2% 1.8%
Neutraal 23.9% 22.9% 25% 23.9% 22.4% 25.3% 34.8% C 30.0% C 14.7% 24.3% 24%
> 33.1% 34.9% 32.2% 33.1% 29.7% 36.2% A 28.3% 34.3% 31.5% 32.6% 32.8%
> > 31% 29.5% 31.1% 31% 34.8% B 27.4% 13.5% 25.3% 40.1% A B 30.8% 30.8%
> > > 7.8% 5.2% 6.5% 7.8% 9.6% 6.1% 23.4% B 6.3% 8.8% 7.5% 8.3%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Interessant - Saai
<<<, <<, < 71.4% 70.2% 74% 71.4% 72.6% 70.2% 63.3% 68.3% 76.1% B 70.6% 71.7%
Neutraal 18.6% 14.7% 14.8% 18.6% 18% 19.1% 18.4% 23.5% C 11.8% 17.5% 19.5%
>, >>, >>> 10% 15.1% C 11.2% 10% 9.4% 10.7% 18.4% 8.2% 12.1% 11.9% 8.8%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Enggeestig - Open
<<<, <<, < 11.7% 15.8% C 12.5% 11.7% 10.1% 13.3% 18.4% 11.7% 11.4% 13.6% B 9.7%
Neutraal 33.7% 30.8% 34% 33.7% 29.5% 37.8% A 34.8% 39.6% C 25.6% 33.6% 32.4%
>, >>, >>> 54.5% 53.4% 53.5% 54.5% 60.4% B 48.9% 46.9% 48.7% 63.0% B 52.8% 57.9%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Goed in communiceren - Slecht in communiceren
<<<, <<, < 32.8% 36.6% 36.1% 32.8% 34.4% 31.2% 13.5% 33.3% 33.3% 29.6% 35.2%
Neutraal 37.5% 35.2% 33.5% 37.5% 36.6% 38.3% 43.3% 38.5% 35.7% 40.1% 35.2%
>, >>, >>> 29.7% 28.3% 30.4% 29.7% 29% 30.5% 43.2% 28.2% 31% 30.3% 29.6%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Op zichzelf - Open naar de buitenwereld
<<<, <<, < 34.3% 34.3% 39.5% 34.3% 31.8% 36.6% 18.4% 33.8% 35.9% 39.9% B 29.4%
Neutraal 35.4% 36.9% 31.2% 35.4% 35.6% 35.3% 33.4% 37.4% 32.8% 35.4% 36.5%
>, >>, >>> 30.3% 28.9% 29.3% 30.3% 32.6% 28.1% 48.3% 28.8% 31.3% 24.6% 34.1% A
Gehercodeerd naar 3 cat.
Eerlijk - Oneerlijk
<<<, <<, < 59.6% 54.9% 56.3% 59.6% 60.4% 58.9% 43.5% 55.4% 66.5% B 58.9% 60%
Neutraal 30.7% 33% 33.1% 30.7% 30.2% 31.1% 38.2% 36.1% C 22.7% 31.6% 29.9%
>, >>, >>> 9.7% 12.1% 10.6% 9.7% 9.4% 10% 18.4% 8.5% 10.8% 9.5% 10.1%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ethisch - Onethisch
<<<, <<, < 50.6% 45.8% 48% 50.6% 50.8% 50.4% 18.6% 45.5% A 59.7% A B 51.5% 49.4%
Neutraal 37.1% 39.4% 37.9% 37.1% 38% 36.4% 56.5% C 41.6% C 29.7% 36% 38.6%
>, >>, >>> 12.3% 14.8% 14.1% 12.3% 11.2% 13.2% 24.9% 12.9% 10.6% 12.5% 12%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Onbetrouwbaar - Betrouwbaar
<<<, <<, < 4.3% 7.6% C 5.1% 4.3% 3.5% 5% 0% 4% 4.9% 4.8% 4%
Neutraal 23.9% 22.9% 25% 23.9% 22.4% 25.3% 34.8% C 30.0% C 14.7% 24.3% 24%
>, >>, >>> 71.8% 69.6% 69.8% 71.8% 74.1% 69.7% 65.2% 65.9% 80.4% B 70.9% 71.9%

ONDERSTEUNING VOOR WETENSCHAP

 • Filter:
 • Totaal
 • Vergelijking 2018, 2019
 • Geslacht
 • Diploma
 • Onderwijsfase kind(eren)
Vragen Antwoorden Totaal
907
2018
(A) 715
2019
(B) 928
2020
(C) 907
Man
(A) 443
Vrouw
(B) 464
Hoogstens lager middelbaar
(A) 23
Hoger middelbaar
(B) 517
Hoger onderwijs
(C) 368
Ouders basisonderwijs
(A) 495
Ouders secundair onderwijs
(B) 530
Wetenschappelijk onderzoek moet door de overheid gesubsidieerd worden
Helemaal niet akkoord 1.3% 1.8% 1.5% 1.3% 1.4% 1.1% 0% 1.4% 1.2% 1.5% 1.1%
Eerder niet akkoord 4.3% 2.7% 5.1% A 4.3% 3.7% 4.8% 9.9% 4.9% 3% 5.6% 4.2%
Neutraal 18.6% 15.4% 20.8% A 18.6% 19.1% 18.1% 9.9% 23.6% C 12.1% 17.8% 18.8%
Eerder wel akkoord 47.8% 51.4% 47.3% 47.8% 45.9% 49.6% 49.8% 44.7% 52% 51% 44.9%
Helemaal akkoord 26.2% 26.7% 24% 26.2% 29.3% B 23.3% 22% 23.3% 30.6% B 22.4% 28.8% A
Geen mening 1.8% 2.1% 1.4% 1.8% 0.6% 3.0% A 8.4% C 2.1% 1.1% 1.6% 2.2%
Zelfs indien het geen onmiddellijke voordelen biedt, moet wetenschappelijk onderzoek dat onze kennis vergroot, door de overheid gesubsidieerd worden
Helemaal niet akkoord 2% 1.7% 2.5% 2% 1.3% 2.6% 9.9% C 2.1% 1.3% 1.6% 2%
Eerder niet akkoord 12.3% 9.1% 12.1% 12.3% 12.2% 12.4% 0% 13.1% 12% 14.8% B 10.5%
Neutraal 26.1% 25.7% 26.9% 26.1% 25.8% 26.3% 19.8% 31.1% C 19.3% 25.9% 25.7%
Eerder wel akkoord 40.6% 43.1% 40.5% 40.6% 40.5% 40.8% 44.9% 37.3% 45% 40.8% 40.7%
Helemaal akkoord 15.9% 17.9% 16.6% 15.9% 18.5% B 13.4% 16.9% 12.4% 20.6% B 13.4% 18.1% A
Geen mening 3.2% 2.6% 1.4% 3.2% B 1.8% 4.5% A 8.4% 3.9% 1.8% 3.6% 3.1%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappelijk onderzoek moet door de overheid gesubsidieerd worden
Niet akkoord 5.5% 4.5% 6.6% 5.5% 5.1% 5.9% 9.9% 6.3% 4.2% 7.1% 5.3%
Neutraal 18.6% 15.4% 20.8% A 18.6% 19.1% 18.1% 9.9% 23.6% C 12.1% 17.8% 18.8%
Akkoord 74% 78.1% B 71.3% 74% 75.2% 72.9% 71.7% 68.1% 82.6% B 73.4% 73.7%
Geen mening 1.8% 2.1% 1.4% 1.8% 0.6% 3.0% A 8.4% C 2.1% 1.1% 1.6% 2.2%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Zelfs indien het geen onmiddellijke voordelen biedt, moet wetenschappelijk onderzoek dat onze kennis vergroot, door de overheid gesubsidieerd worden
Niet akkoord 14.3% 10.7% 14.6% 14.3% 13.5% 15.1% 9.9% 15.2% 13.3% 16.4% 12.5%
Neutraal 26.1% 25.7% 26.9% 26.1% 25.8% 26.3% 19.8% 31.1% C 19.3% 25.9% 25.7%
Akkoord 56.5% 61% 57.1% 56.5% 58.9% 54.2% 61.8% 49.8% 65.6% B 54.2% 58.8%
Geen mening 3.2% 2.6% 1.4% 3.2% B 1.8% 4.5% A 8.4% 3.9% 1.8% 3.6% 3.1%

BETROKKENHEID BIJ WETENSCHAP

 • Filter:
 • Totaal
 • Vergelijking 2018, 2019
 • Geslacht
 • Diploma
 • Onderwijsfase kind(eren)
Vragen Antwoorden Totaal
907
2018
(A) 715
2019
(B) 928
2020
(C) 907
Man
(A) 443
Vrouw
(B) 464
Hoogstens lager middelbaar
(A) 23
Hoger middelbaar
(B) 517
Hoger onderwijs
(C) 368
Ouders basisonderwijs
(A) 495
Ouders secundair onderwijs
(B) 530
Ik wil graag betrokken worden bij (de uitvoering van) een wetenschappelijk onderzoeksproject
Helemaal niet akkoord 6.3% 5.4% 5.9% 6.3% 4.3% 8.2% A 16.4% 6% 6% 6.6% 6.2%
Eerder niet akkoord 19.9% 19.5% 17.9% 19.9% 17.3% 22.4% 0% 20% 21% 22.4% B 16.7%
Neutraal 30.5% 32.1% 30.6% 30.5% 33.2% 27.9% 46.6% 31.3% 28.5% 26.5% 32.9% A
Eerder wel akkoord 32.3% 32.5% 35% 32.3% 33.7% 31% 20.1% 32.2% 33.3% 33.5% 32.8%
Helemaal akkoord 8.6% 9.4% 8.6% 8.6% 10.4% 6.8% 8.4% 7.6% 9.9% 7.6% 9.5%
Geen mening 2.4% 1.2% 1.9% 2.4% 1.1% 3.7% A 8.4% C 3% 1.2% 3.4% 1.9%
Ik ben geïnteresseerd om deel te nemen aan een discussie of gesprek met wetenschappers
Helemaal niet akkoord 8.4% 8.3% 8.3% 8.4% 5.8% 10.8% A 6.5% 8.6% 8.1% 8.8% 8.4%
Eerder niet akkoord 20.8% 19.9% 21.2% 20.8% 18.4% 23.1% 0% 21% 21.8% 21.8% 17.7%
Neutraal 30.8% 30% 27.1% 30.8% 33% 28.6% 66.5% B C 32.5% 26.1% 29.9% 32.7%
Eerder wel akkoord 28.3% 27.9% 31.1% 28.3% 30.1% 26.5% 5.1% 25.5% 33.5% A B 28.1% 29.5%
Helemaal akkoord 9.1% 10.5% 9.3% 9.1% 11.6% B 6.7% 13.5% 9% 9% 8.1% 9.7%
Geen mening 2.6% 3.4% 3% 2.6% 1% 4.2% A 8.4% C 3.2% 1.4% 3.3% 2%
Wetenschap houdt weinig rekening met de mening van mensen zoals u en ik
Helemaal niet akkoord 2.9% 2.6% 2.2% 2.9% 3.5% 2.4% 0% 3.2% 2.7% 2.5% 3.5%
Eerder niet akkoord 18.8% 19.7% 20.5% 18.8% 20.9% 16.7% 9.9% 16.5% 22.5% 19.4% 19.1%
Neutraal 34.8% 36.5% 35.4% 34.8% 38.8% B 31.1% 28.3% 36.9% 32.4% 33.8% 36.7%
Eerder wel akkoord 30.9% 31% 31.1% 30.9% 25% 36.5% A 38.4% 30.1% 31.5% 31.7% 29.3%
Helemaal akkoord 8.6% 7.6% 7.8% 8.6% 9% 8.3% 14.9% 9.3% 7.2% 8.2% 7.9%
Geen mening 4% 2.5% 3.1% 4% 2.8% 5.1% 8.4% 4.1% 3.6% 4.4% 3.4%
Ik zou graag wel een keer mee willen beslissen wat wetenschap zou moeten onderzoeken
Helemaal niet akkoord 4.2% 4.7% 6% 4.2% 3.4% 5% 9.9% 3.2% 5.2% 4.8% 4.1%
Eerder niet akkoord 19.8% 14.8% 18.2% 19.8% A 20.1% 19.5% 0% 17.8% 23.7% B 21.2% 17.7%
Neutraal 30% 31.3% 27.1% 30% 32.9% 27.2% 36.7% 32.1% 26.6% 27.4% 31.8%
Eerder wel akkoord 33.6% 37.2% 34.8% 33.6% 32.9% 34.3% 31.4% 33.9% 33.4% 35.6% 33.1%
Helemaal akkoord 9.9% 10.1% 11.1% 9.9% 9% 10.7% 13.5% 9.6% 10% 8.1% 11%
Geen mening 2.6% 1.9% 2.7% 2.6% 1.8% 3.3% 8.4% C 3.4% 1.1% 2.9% 2.3%
Wetenschappers leveren te weinig inspanningen om het publiek op een begrijpelijke manier te informeren over hun werk
Helemaal niet akkoord 2.3% 0.8% 1.2% 2.3% 3.3% B 1.3% 0% 3% 1.4% 1.6% 2.8%
Eerder niet akkoord 20.2% 17.5% 17% 20.2% 21.8% 18.8% 24.9% 18% 23.1% 20.2% 20.1%
Neutraal 26.9% 25.9% 27.6% 26.9% 25.2% 28.6% 23.4% 29.7% 23.3% 25.2% 28.8%
Eerder wel akkoord 39.7% 43.1% 41.2% 39.7% 41.8% 37.7% 19.8% 37.8% 43.5% 42.7% 38%
Helemaal akkoord 9% 9.9% 10.3% 9% 7.3% 10.5% 23.4% C 8.9% 8.1% 8% 8.8%
Geen mening 1.9% 2.8% 2.7% 1.9% 0.7% 3.1% A 8.4% C 2.5% 0.7% 2.3% 1.6%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik wil graag betrokken worden bij (de uitvoering van) een wetenschappelijk onderzoeksproject
Niet akkoord 26.2% 24.9% 23.8% 26.2% 21.6% 30.5% A 16.4% 26% 27% 28.9% B 22.9%
Neutraal 30.5% 32.1% 30.6% 30.5% 33.2% 27.9% 46.6% 31.3% 28.5% 26.5% 32.9% A
Akkoord 40.9% 41.9% 43.6% 40.9% 44.1% 37.8% 28.5% 39.8% 43.3% 41.2% 42.4%
Geen mening 2.4% 1.2% 1.9% 2.4% 1.1% 3.7% A 8.4% C 3% 1.2% 3.4% 1.9%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik ben geïnteresseerd om deel te nemen aan een discussie of gesprek met wetenschappers
Niet akkoord 29.2% 28.2% 29.5% 29.2% 24.2% 33.9% A 6.5% 29.7% A 29.9% A 30.6% 26.1%
Neutraal 30.8% 30% 27.1% 30.8% 33% 28.6% 66.5% B C 32.5% 26.1% 29.9% 32.7%
Akkoord 37.4% 38.4% 40.4% 37.4% 41.8% B 33.2% 18.6% 34.6% 42.5% B 36.2% 39.2%
Geen mening 2.6% 3.4% 3% 2.6% 1% 4.2% A 8.4% C 3.2% 1.4% 3.3% 2%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap houdt weinig rekening met de mening van mensen zoals u en ik
Niet akkoord 21.7% 22.3% 22.6% 21.7% 24.4% 19.1% 9.9% 19.7% 25.2% 21.9% 22.6%
Neutraal 34.8% 36.5% 35.4% 34.8% 38.8% B 31.1% 28.3% 36.9% 32.4% 33.8% 36.7%
Akkoord 39.5% 38.7% 38.9% 39.5% 34% 44.7% A 53.4% 39.4% 38.7% 39.9% 37.2%
Geen mening 4% 2.5% 3.1% 4% 2.8% 5.1% 8.4% 4.1% 3.6% 4.4% 3.4%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik zou graag wel een keer mee willen beslissen wat wetenschap zou moeten onderzoeken
Niet akkoord 23.9% 19.5% 24.2% 23.9% 23.4% 24.4% 9.9% 21% 28.9% B 26% 21.8%
Neutraal 30% 31.3% 27.1% 30% 32.9% 27.2% 36.7% 32.1% 26.6% 27.4% 31.8%
Akkoord 43.5% 47.3% 46% 43.5% 41.8% 45% 44.9% 43.5% 43.4% 43.7% 44.1%
Geen mening 2.6% 1.9% 2.7% 2.6% 1.8% 3.3% 8.4% C 3.4% 1.1% 2.9% 2.3%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappers leveren te weinig inspanningen om het publiek op een begrijpelijke manier te informeren over hun werk
Niet akkoord 22.5% 18.3% 18.2% 22.5% 25.1% 20% 24.9% 21.1% 24.4% 21.8% 22.8%
Neutraal 26.9% 25.9% 27.6% 26.9% 25.2% 28.6% 23.4% 29.7% 23.3% 25.2% 28.8%
Akkoord 48.6% 53% 51.5% 48.6% 49.1% 48.2% 43.2% 46.8% 51.6% 50.7% 46.8%
Geen mening 1.9% 2.8% 2.7% 1.9% 0.7% 3.1% A 8.4% C 2.5% 0.7% 2.3% 1.6%

WETENSCHAPPELIJKE (LEVENS)HOUDING

 • Filter:
 • Totaal
 • Vergelijking 2018, 2019
 • Geslacht
 • Diploma
 • Onderwijsfase kind(eren)
Vragen Antwoorden Totaal
907
2018
(A) 715
2019
(B) 928
2020
(C) 907
Man
(A) 443
Vrouw
(B) 464
Hoogstens lager middelbaar
(A) 23
Hoger middelbaar
(B) 517
Hoger onderwijs
(C) 368
Ouders basisonderwijs
(A) 495
Ouders secundair onderwijs
(B) 530
Ik hou ervan om nieuwe kennis of inzichten te gebruiken om iets nieuws te maken of te ontwikkelen - Ik hou me niet echt bezig met het uitdenken of uitwerken van nieuwe ideeën; dat is eerder iets voor anderen
< < < 8.4% 9.4% 7.4% 8.4% 10.4% B 6.5% 15% 6.7% 10.4% 7.7% 8.3%
< < 17% 17.6% 19.9% 17% 18.8% 15.4% 5.1% 13% 23.5% B 17.7% 18.4%
< 27.9% 30.9% 29% 27.9% 30.8% 25.2% 18.4% 27.4% 29.3% 30.9% 27.2%
Neutraal 22% 21.5% 20.2% 22% 19.8% 24.1% 28.3% 25.0% C 17.5% 20.7% 22.9%
> 13.9% 12.7% 14.6% 13.9% 12.8% 14.9% 18.4% 15.5% 11.3% 11.9% 13.6%
> > 7.4% 5.4% 5.6% 7.4% 6.1% 8.7% 6.5% 8.2% 6.3% 7.8% 6.9%
> > > 3.3% 2.4% 3.2% 3.3% 1.4% 5.2% A 8.4% 4.2% 1.8% 3.4% 2.7%
Ik ga er meestal van uit dat informatie juist is, en trek niet snel iets in twijfel - Ik heb de neiging om informatie altijd te controleren op juistheid, door bv. ook andere bronnen te raadplegen
< < < 1.7% 1.7% 0.9% 1.7% 0.5% 2.9% A 0% 2.4% 1% 1.8% 1.3%
< < 6.6% 6% 7.1% 6.6% 5.2% 8% 5.1% 6% 7.6% 6.2% 7.2%
< 17.7% 17.2% 18.8% 17.7% 17.7% 17.6% 26.8% 18.7% 15.7% 16.6% 18.3%
Neutraal 22.7% 22.9% 22.4% 22.7% 22.1% 23.4% 43.3% C 26.2% C 16.6% 24.2% 21.2%
> 30.4% 31.3% 27.8% 30.4% 30.9% 29.9% 16.4% 29.9% 31.9% 30.9% 29.1%
> > 15.6% 15.8% 17.9% 15.6% 18.1% B 13.3% 0% 13.1% 20.3% B 16.3% 16.9%
> > > 5.2% 5% 5.1% 5.2% 5.5% 4.8% 8.4% 3.8% 6.9% 4% 5.9%
Ik wil altijd graag precies weten hoe zaken in mekaar zitten (bv. werking van machines, bepaalde natuurfenomenen, maatschappelijke tendensen, economische wetmatigheden,…) - De dingen zijn nu eenmaal zoals ze zijn, het heeft weinig nut om er te lang bij sti
< < < 11.3% 13.3% 13.9% 11.3% 17.9% B 4.9% 10.2% 10.1% 13% 10.2% 11.9%
< < 23.5% 27.2% 23.8% 23.5% 27.0% B 20.1% 6.5% 19.7% 29.8% A B 23.5% 24.4%
< 30.7% 27.3% 30% 30.7% 28% 33.2% 46.6% 29.2% 31.8% 32.8% 29.4%
Neutraal 20.9% 20.3% 19.6% 20.9% 16.9% 24.8% A 28.3% 25.3% C 14.3% 20.7% 21.6%
> 7.2% 7.5% 9.1% 7.2% 6% 8.3% 0% 8% 6.5% 6.1% 7.2%
> > 4.9% 3.3% 2.8% 4.9% 3.6% 6.1% 0% 5.7% 4% 5.7% 3.7%
> > > 1.6% 1.1% 0.8% 1.6% 0.5% 2.6% A 8.4% C 2% 0.6% 1% 1.7%
Ik zou graag heel mijn leven lang nieuwe dingen willen blijven bijleren - Op zeker moment heb je meer dan voldoende kennis en ervaring om je leven zonder al te veel problemen te leiden
< < < 17.9% 20.4% 20% 17.9% 19.6% 16.3% 20.1% 13.1% 24.5% B 17.3% 17.6%
< < 22.5% 27.6% 26.9% 22.5% 22.1% 22.8% 0% 18.5% 29.5% B 23.1% 22.3%
< 30.1% 27.6% 29.3% 30.1% 30.8% 29.5% 26.8% 31.8% 27.9% 30.1% 31.5%
Neutraal 17.8% 14.8% 15.4% 17.8% 16% 19.5% 24.9% 22.4% C 10.8% 18% 17%
> 6.3% 6.4% 5.3% 6.3% 6.9% 5.7% 19.8% B C 6.6% 5.1% 6.7% 5.9%
> > 4.4% 2.4% 2% 4.4% B 4% 4.8% 0% 6.4% C 2% 3.2% 4.9%
> > > 1% 0.7% 1.1% 1% 0.7% 1.3% 8.4% B C 1.3% 0.2% 1.6% 0.7%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik hou ervan om nieuwe kennis of inzichten te gebruiken om iets nieuws te maken of te ontwikkelen - Ik hou me niet echt bezig met het uitdenken of uitwerken van nieuwe ideeën; dat is eerder iets voor anderen
<<<, <<, < 53.4% 57.9% 56.3% 53.4% 60.0% B 47% 38.4% 47.1% 63.1% B 56.3% 53.9%
Neutraal 22% 21.5% 20.2% 22% 19.8% 24.1% 28.3% 25.0% C 17.5% 20.7% 22.9%
>, >>, >>> 24.6% 20.6% 23.5% 24.6% 20.2% 28.8% A 33.3% 27.9% C 19.4% 23.1% 23.2%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik ga er meestal vanuit dat informatie juist is, en trek niet snel iets in twijfel - Ik heb de neiging om informatie altijd te controleren op juistheid, door vb. ook andere bronnen te raadplegen
<<<, <<, < 26.1% 24.9% 26.8% 26.1% 23.5% 28.5% 31.9% 27.1% 24.3% 24.6% 26.8%
Neutraal 22.7% 22.9% 22.4% 22.7% 22.1% 23.4% 43.3% C 26.2% C 16.6% 24.2% 21.2%
>, >>, >>> 51.2% 52.2% 50.8% 51.2% 54.5% 48.1% 24.9% 46.7% 59.1% A B 51.2% 52%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik wil altijd graag precies weten hoe zaken in mekaar zitten - De dingen zijn nu eenmaal zoals ze zijn, het heeft weinig nut om er te lang stil bij te blijven staan
<<<, <<, < 65.4% 67.8% 67.8% 65.4% 72.9% B 58.3% 63.3% 59% 74.7% B 66.6% 65.8%
Neutraal 20.9% 20.3% 19.6% 20.9% 16.9% 24.8% A 28.3% 25.3% C 14.3% 20.7% 21.6%
>, >>, >>> 13.6% 11.9% 12.6% 13.6% 10.2% 16.9% A 8.4% 15.7% 11% 12.8% 12.6%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik zou graag heel mijn leven lang nieuwe dingen willen blijven bijleren - Op zeker moment heb je meer dan voldoende kennis en ervaring om je leven zonder al te veel problemen te leiden
<<<, <<, < 70.5% 75.6% 76.1% C 70.5% 72.4% 68.7% 46.9% 63.4% 81.9% A B 70.5% 71.5%
Neutraal 17.8% 14.8% 15.4% 17.8% 16% 19.5% 24.9% 22.4% C 10.8% 18% 17%
>, >>, >>> 11.7% 9.5% 8.5% 11.7% 11.6% 11.9% 28.3% C 14.2% C 7.2% 11.5% 11.6%

CORONA

 • Filter:
 • Totaal
 • Vergelijking 2018, 2019
 • Geslacht
 • Diploma
 • Onderwijsfase kind(eren)
Vragen Antwoorden Totaal
907
2018
(A) 715
2019
(B) 928
2020
(C) 907
Man
(A) 443
Vrouw
(B) 464
Hoogstens lager middelbaar
(A) 23
Hoger middelbaar
(B) 517
Hoger onderwijs
(C) 368
Ouders basisonderwijs
(A) 495
Ouders secundair onderwijs
(B) 530
In welke mate ervaart u elk van onderstaande zaken minder of meer tijdens de coronacrisis dan voor de coronacrisis?
Het vertrouwen dat u heeft in de wetenschap in het algemeen
Minder 8% 0% 0% 8% 8.5% 7.5% 16.4% 8.1% 7.2% 9.5% 6.7%
Hetzelfde gebleven 68.9% 0% 0% 68.9% 70.8% 67% 61.6% 68% 70.5% 70% 67.8%
Meer 20.4% 0% 0% 20.4% 19.4% 21.4% 13.5% 20.6% 20.6% 17.3% 22.6% A
Geen mening 2.7% 0% 0% 2.7% 1.3% 4.1% A 8.4% 3.3% 1.6% 3.2% 2.9%
In welke mate ervaart u elk van onderstaande zaken minder of meer tijdens de coronacrisis dan voor de coronacrisis?
Het geloof in wat wetenschappers zeggen
Minder 15.4% 0% 0% 15.4% 15.4% 15.4% 26.3% 16.1% 13.7% 15.9% 15.3%
Hetzelfde gebleven 60.9% 0% 0% 60.9% 63% 58.8% 41.8% 59.1% 64.5% 61.4% 60.2%
Meer 20.4% 0% 0% 20.4% 19.7% 21.1% 23.4% 20.1% 20.5% 18.8% 21.1%
Geen mening 3.4% 0% 0% 3.4% 2% 4.8% A 8.4% C 4.7% C 1.3% 3.9% 3.4%
In welke mate ervaart u elk van onderstaande zaken minder of meer tijdens de coronacrisis dan voor de coronacrisis?
Het belang van wetenschap in onze samenleving
Minder 1.7% 0% 0% 1.7% 0.8% 2.6% A 9.9% B C 1.9% 0.9% 1.2% 1.7%
Hetzelfde gebleven 50.2% 0% 0% 50.2% 52.6% 47.8% 63% 51.5% 47.5% 48.7% 51.6%
Meer 45.3% 0% 0% 45.3% 44.9% 45.8% 18.6% 42.9% 50.4% A 46.4% 44.4%
Geen mening 2.8% 0% 0% 2.8% 1.7% 3.8% A 8.4% C 3.6% 1.2% 3.6% 2.3%
In welke mate ervaart u elk van onderstaande zaken minder of meer tijdens de coronacrisis dan voor de coronacrisis?
De impact van wetenschap op mijn dagelijks leven
Minder 1.7% 0% 0% 1.7% 2.3% 1% 9.9% C 2.2% 0.4% 1.4% 1.5%
Hetzelfde gebleven 51.9% 0% 0% 51.9% 54.1% 49.7% 53.1% 54.2% 48.5% 50.4% 51.9%
Meer 42.7% 0% 0% 42.7% 41.6% 43.7% 28.5% 38.2% 49.8% B 43.7% 43%
Geen mening 3.8% 0% 0% 3.8% 2% 5.6% A 8.4% C 5.4% C 1.3% 4.4% 3.6%
In welke mate ervaart u elk van onderstaande zaken minder of meer tijdens de coronacrisis dan voor de coronacrisis?
De mate waarin de overheid de wetenschap moet subsidiëren
Minder 3.7% 0% 0% 3.7% 3.3% 4.1% 0% 4.1% 3.3% 3.8% 4%
Hetzelfde gebleven 57% 0% 0% 57% 61.0% B 53.2% 46.6% 57.5% 56.9% 54.6% 58.1%
Meer 33.1% 0% 0% 33.1% 31.1% 35% 28.5% 30.5% 37% 35.2% 32.3%
Geen mening 6.2% 0% 0% 6.2% 4.7% 7.7% 24.9% B C 7.9% C 2.7% 6.4% 5.7%
In welke mate ervaart u elk van onderstaande zaken minder of meer tijdens de coronacrisis dan voor de coronacrisis?
De mate waarin u geneigd bent om uw medewerking te verlenen aan wetenschappelijk onderzoek (bevragingen, experimentele testen, …)
Minder 6.3% 0% 0% 6.3% 4.5% 8.0% A 6.5% 6.8% 5.5% 7.9% 5.3%
Hetzelfde gebleven 62.2% 0% 0% 62.2% 67.5% B 57.1% 56.5% 61% 64.2% 62.3% 61.2%
Meer 27.9% 0% 0% 27.9% 25% 30.6% 28.5% 26.7% 29.5% 25.7% 30.2%
Geen mening 3.7% 0% 0% 3.7% 3.1% 4.3% 8.4% C 5.6% C 0.7% 4% 3.3%
Ik vind dat wetenschappers tijdens de coronacrisis…?
Helemaal niet professioneel zijn overgekomen 4.8% 0% 0% 4.8% 5.3% 4.4% 0% 6% 3.5% 4% 5.5%
Eerder niet professioneel zijn overgekomen 20.1% 0% 0% 20.1% 23.0% B 17.4% 46.6% B C 21.6% 16.4% 22.4% 18%
Eerder wel professioneel zijn overgekomen 59.7% 0% 0% 59.7% 55.9% 63.4% A 48.3% 56.8% 64.5% 61.1% 59.3%
Heel erg professioneel zijn overgekomen 15.3% 0% 0% 15.3% 15.8% 14.9% 5.1% 15.6% 15.5% 12.4% 17.2% A
In welke mate gaat u akkoord met elk van onderstaande uitspraken over wetenschappers tijdens de coronacrisis?
Ik vind dat wetenschappers begrijpelijk en eenduidig communiceerden tijdens de coronacrisis
Helemaal niet akkoord 6.8% 0% 0% 6.8% 9.6% B 4.1% 6.5% 6.9% 6.6% 7.3% 5.5%
Eerder niet akkoord 20.5% 0% 0% 20.5% 18.4% 22.5% 18.4% 20.3% 20.9% 22% 21.1%
Neutraal 21.1% 0% 0% 21.1% 23.1% 19.2% 9.9% 23.4% 18.5% 20.1% 20.9%
Eerder wel akkoord 36.6% 0% 0% 36.6% 36.6% 36.6% 43.3% 35.1% 38.2% 36% 37.2%
Helemaal akkoord 13.3% 0% 0% 13.3% 11.1% 15.3% 13.5% 11.9% 15.2% 11.5% 14.6%
Geen mening 1.8% 0% 0% 1.8% 1.2% 2.4% 8.4% C 2.3% 0.6% 3.0% B 0.7%
In welke mate gaat u akkoord met elk van onderstaande uitspraken over wetenschappers tijdens de coronacrisis?
Ik kon me vinden in de aanbevelingen van de wetenschappers
Helemaal niet akkoord 2.2% 0% 0% 2.2% 2.7% 1.8% 0% 2.4% 2.2% 1.9% 2.6%
Eerder niet akkoord 8.1% 0% 0% 8.1% 7.8% 8.4% 16.4% 9.8% C 5.2% 9.7% 7.5%
Neutraal 17.6% 0% 0% 17.6% 17% 18.2% 19.8% 20.1% 14% 18.5% 16.2%
Eerder wel akkoord 44.9% 0% 0% 44.9% 46.2% 43.6% 33.4% 41.6% 50.1% B 45.1% 45.2%
Helemaal akkoord 25.5% 0% 0% 25.5% 25.1% 25.9% 22% 23.7% 28.2% 22.6% 27.4%
Geen mening 1.7% 0% 0% 1.7% 1.3% 2% 8.4% C 2.3% C 0.3% 2.3% 1.1%
In welke mate gaat u akkoord met elk van onderstaande uitspraken over wetenschappers tijdens de coronacrisis?
Ik vond de aanbevelingen van wetenschappers logisch
Helemaal niet akkoord 2.7% 0% 0% 2.7% 3.2% 2.1% 9.9% 2.4% 2.5% 2.9% 2.4%
Eerder niet akkoord 6.8% 0% 0% 6.8% 6.8% 6.8% 9.9% 5.6% 8.2% 7.7% 6.9%
Neutraal 17.2% 0% 0% 17.2% 18.3% 16.1% 9.9% 21.9% C 10.9% 16.3% 16.9%
Eerder wel akkoord 43.1% 0% 0% 43.1% 41.3% 44.8% 24.9% 39.8% 48.9% B 46.4% 41.2%
Helemaal akkoord 28% 0% 0% 28% 29.1% 26.9% 37% 27.1% 28.6% 23.8% 30.9% A
Geen mening 2.3% 0% 0% 2.3% 1.3% 3.3% A 8.4% C 3.2% C 0.8% 3% 1.7%
In welke mate gaat u akkoord met elk van onderstaande uitspraken over wetenschappers tijdens de coronacrisis?
Ik ben meer geneigd om tijdens deze crisis de aanbevelingen van wetenschappers te volgen dan van politici
Helemaal niet akkoord 1.7% 0% 0% 1.7% 1.8% 1.6% 0% 2.2% 1.1% 1.8% 1.9%
Eerder niet akkoord 3.5% 0% 0% 3.5% 3% 3.9% 6.5% 3.5% 3.3% 4.4% 2.9%
Neutraal 16% 0% 0% 16% 18.9% B 13.2% 29.8% 17.4% 13.1% 16.3% 16.4%
Eerder wel akkoord 36.2% 0% 0% 36.2% 35.8% 36.7% 18.4% 37% 36.4% 37% 35.9%
Helemaal akkoord 40.3% 0% 0% 40.3% 38.3% 42.1% 37% 37% 45.1% B 37% 41.5%
Geen mening 2.3% 0% 0% 2.3% 2.1% 2.5% 8.4% C 3% 1% 3.4% B 1.4%
In welke mate gaat u akkoord met elk van onderstaande uitspraken over wetenschappers tijdens de coronacrisis?
Ik vind dat wetenschappers te veel de bovenhand hebben genomen tijdens deze hele coronacrisis
Helemaal niet akkoord 18.2% 0% 0% 18.2% 18.8% 17.7% 15% 16.9% 20.3% 17.5% 18.7%
Eerder niet akkoord 43.8% 0% 0% 43.8% 38.5% 48.9% A 33.4% 41.7% 47.5% 43.5% 43.4%
Neutraal 18.8% 0% 0% 18.8% 21.4% 16.4% 18.4% 21.7% C 14.8% 18.8% 18.6%
Eerder wel akkoord 10.2% 0% 0% 10.2% 11.5% 9% 9.9% 10% 10.6% 9.1% 11%
Helemaal akkoord 6.2% 0% 0% 6.2% 8.5% B 4% 14.9% 6% 6.1% 7.5% 6.5%
Geen mening 2.7% 0% 0% 2.7% 1.3% 4.0% A 8.4% C 3.7% C 0.9% 3.6% 1.7%
In welke mate gaat u akkoord met elk van onderstaande uitspraken over wetenschappers tijdens de coronacrisis?
Ik vind dat de media niet kritisch genoeg stonden t.a.v. de wetenschappers
Helemaal niet akkoord 10.3% 0% 0% 10.3% 10% 10.7% 0% 11.5% 9.4% 9.6% 11.1%
Eerder niet akkoord 32.8% 0% 0% 32.8% 31.4% 34.2% 9.9% 29% 39.6% A B 35.1% 30.9%
Neutraal 27.9% 0% 0% 27.9% 29.1% 26.8% 48.3% C 29.9% 23.9% 25.1% 29%
Eerder wel akkoord 16.9% 0% 0% 16.9% 17% 16.8% 9.9% 17.2% 16.8% 17.1% 17.5%
Helemaal akkoord 8.5% 0% 0% 8.5% 10.2% 6.8% 23.4% B 7.5% 8.9% 9.1% 8.3%
Geen mening 3.6% 0% 0% 3.6% 2.3% 4.8% A 8.4% 4.8% C 1.5% 3.9% 3.1%
In welke mate gaat u akkoord met elk van onderstaande uitspraken over wetenschappers tijdens de coronacrisis?
Ik vind dat de wetenschappers voldoende overlegden op internationaal vlak
Helemaal niet akkoord 9.5% 0% 0% 9.5% 10.2% 8.9% 6.5% 10.4% 8.4% 10% 9.2%
Eerder niet akkoord 23.2% 0% 0% 23.2% 21.8% 24.6% 18.4% 20.9% 26.8% 24.9% 22.1%
Neutraal 31.3% 0% 0% 31.3% 34.8% B 27.9% 39.7% 35.7% C 24.6% 32% 30.6%
Eerder wel akkoord 20.2% 0% 0% 20.2% 20.6% 19.8% 13.5% 18% 23.8% 18.8% 21.1%
Helemaal akkoord 9.5% 0% 0% 9.5% 8.9% 10% 13.5% 9.3% 9.5% 6.8% 10.9% A
Geen mening 6.3% 0% 0% 6.3% 3.7% 8.7% A 8.4% 5.7% 6.9% 7.5% 6.1%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik vind dat wetenschappers begrijpelijk en eenduidig communiceerden tijdens de coronacrisis
Niet akkoord 27.8% 0% 0% 27.8% 28.4% 27.2% 27.1% 27.9% 27.7% 30.3% 26.8%
Neutraal 21.5% 0% 0% 21.5% 23.3% 19.7% 10.8% 24% 18.6% 20.7% 21.1%
Akkoord 50.7% 0% 0% 50.7% 48.3% 53.1% 62% 48.1% 53.7% 49% 52.1%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik kon me vinden in de aanbevelingen van de wetenschappers
Niet akkoord 10.5% 0% 0% 10.5% 10.6% 10.4% 17.9% 12.5% C 7.4% 11.8% 10.2%
Neutraal 17.9% 0% 0% 17.9% 17.2% 18.6% 21.7% 20.6% C 14% 18.9% 16.4%
Akkoord 71.5% 0% 0% 71.5% 72.2% 71% 60.4% 66.9% 78.6% B 69.3% 73.4%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik vond de aanbevelingen van wetenschappers logisch
Niet akkoord 9.7% 0% 0% 9.7% 10.2% 9.2% 21.7% 8.3% 10.9% 10.9% 9.5%
Neutraal 17.6% 0% 0% 17.6% 18.5% 16.7% 10.8% 22.6% C 11% 16.8% 17.2%
Akkoord 72.8% 0% 0% 72.8% 71.3% 74.2% 67.5% 69.1% 78.1% B 72.3% 73.4%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik ben meer geneigd om tijdens deze crisis de aanbevelingen van wetenschappers te volgen dan van politici
Niet akkoord 5.3% 0% 0% 5.3% 5% 5.7% 7.1% 5.9% 4.5% 6.4% 4.9%
Neutraal 16.3% 0% 0% 16.3% 19.3% B 13.5% 32.5% C 17.9% 13.2% 16.9% 16.6%
Akkoord 78.3% 0% 0% 78.3% 75.8% 80.8% 60.4% 76.2% 82.3% A 76.7% 78.5%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik vind dat wetenschappers te veel de bovenhand hebben genomen tijdens deze hele coronacrisis
Niet akkoord 63.8% 0% 0% 63.8% 58.1% 69.3% A 52.8% 60.9% 68.3% 63.3% 63.2%
Neutraal 19.3% 0% 0% 19.3% 21.6% 17.1% 20% 22.6% C 14.9% 19.5% 19%
Akkoord 16.9% 0% 0% 16.9% 20.2% B 13.6% 27.1% 16.5% 16.8% 17.2% 17.8%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik vind dat de media niet kritisch genoeg stonden t.a.v. de wetenschappers
Niet akkoord 44.7% 0% 0% 44.7% 42.3% 47.1% 10.8% 42.5% A 49.7% A 46.6% 43.4%
Neutraal 29% 0% 0% 29% 29.8% 28.1% 52.7% C 31.4% 24.2% 26.1% 29.9%
Akkoord 26.3% 0% 0% 26.3% 27.9% 24.8% 36.4% 26% 26.1% 27.3% 26.7%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik vind dat de wetenschappers voldoende overlegden op internationaal vlak
Niet akkoord 34.9% 0% 0% 34.9% 33.2% 36.7% 27.1% 33.2% 37.8% 37.7% 33.4%
Neutraal 33.4% 0% 0% 33.4% 36.2% 30.6% 43.3% 37.9% C 26.5% 34.6% 32.6%
Akkoord 31.7% 0% 0% 31.7% 30.7% 32.7% 29.5% 28.9% 35.7% 27.6% 34.1% A

WETENSCHAPSPROFIEL

 • Filter:
 • Totaal
 • Vergelijking 2018, 2019
 • Geslacht
 • Diploma
 • Onderwijsfase kind(eren)
Vragen Antwoorden Totaal
907
2018
(A) 715
2019
(B) 928
2020
(C) 907
Man
(A) 443
Vrouw
(B) 464
Hoogstens lager middelbaar
(A) 23
Hoger middelbaar
(B) 517
Hoger onderwijs
(C) 368
Ouders basisonderwijs
(A) 495
Ouders secundair onderwijs
(B) 530
Bent u beroepsmatig actief in de domeinen wetenschap of onderzoek?
Vraagfilter: Niet indien werkend in onderwijs
Ja 6.6% 10.8% C 11.6% C 6.6% 7.1% 6.1% 8.4% 3% 13.0% B 7% 6.8%
Neen, maar ik heb in het verleden in (één van) deze domeinen gewerkt 8.3% 7.4% 8.4% 8.3% 8.6% 8% 8.4% 6.8% 11% 7.7% 8.8%
Neen, en ik heb in het verleden nooit in (één van) deze domeinen gewerkt 85.1% 81.8% 80% 85.1% B 84.4% 85.9% 83.1% 90.2% C 76% 85.3% 84.5%
Gehercodeerd naar 2 cat.
Beroepsmatig actief (geweest) in wetenschap of technologie
Ja 14.9% 18.2% 20.0% C 14.9% 15.6% 14.1% 16.9% 9.8% 24.0% B 14.7% 15.5%
Neen 85.1% 81.8% 80% 85.1% B 84.4% 85.9% 83.1% 90.2% C 76% 85.3% 84.5%
Kent u zelf persoonlijk mensen die beroepsmatig actief zijn in de domeinen wetenschap of onderzoek?
Meerdere antwoorden mogelijk
Ja, personen binnen mijn gezin 5.3% 5.9% 6.2% 5.3% 6.9% B 3.7% 8.4% 4% 6.8% 4.5% 5.7%
Ja, personen binnen mijn familie (buiten mijn gezin) 13.8% 14.6% 16.4% 13.8% 13.8% 13.8% 16.9% 11.4% 17% 12.2% 16.2%
Ja, personen in mijn vriendenkring 20.7% 23.5% 22.3% 20.7% 23% 18.5% 9.9% 15.9% 28.2% B 21% 22.2%
Ja, personen in mijn kennissenkring (buiten mijn vriendenkring) 17.4% 21.3% 20.8% 17.4% 19.1% 15.8% 0% 12.2% 25.7% B 18.7% 17%
Neen, ik ken persoonlijk niemand die in deze domeinen een beroep uitoefent 51.5% 49.9% 48.4% 51.5% 47.2% 55.6% A 64.8% C 60.5% C 38.1% 51.5% 49.3%
Gehercodeerd naar 2 cat.
Kent u zelf persoonlijk mensen die beroepsmatig actief zijn in de domeinen wetenschap of onderzoek?
Ja 48.5% 50.1% 51.6% 48.5% 52.8% B 44.4% 35.2% 39.5% 61.9% A B 48.5% 50.7%
Neen 51.5% 49.9% 48.4% 51.5% 47.2% 55.6% A 64.8% C 60.5% C 38.1% 51.5% 49.3%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Een wetenschapscentrum bezoeken (vb. Technopolis, wetenschapsmuseum, volkssterrenwacht,…)
Méér dan 1 keer per maand 1.1% 0.6% 0.5% 1.1% 2.1% B 0.2% 0% 1.6% 0.4% 0.7% 1.3%
(Ongeveer) 1 keer per maand 1.4% 1.1% 1% 1.4% 1.5% 1.3% 0% 1.9% 0.7% 1.2% 1.6%
Enkele keren per jaar 11% 11.7% 12.1% 11% 10.7% 11.3% 5.1% 8.6% 14.8% B 13.2% 10.1%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 32.8% 32.3% 33.1% 32.8% 31.4% 34.1% 44.8% 29.3% 36.9% 33.2% 33.9%
Minder dan 1 keer per jaar 37.6% 36.6% 36.8% 37.6% 40.2% 35.1% 26.8% 37.6% 38.2% 36% 37.5%
Nooit 16.1% 17.8% 16.6% 16.1% 14.1% 18% 23.4% 21.0% C 8.8% 15.8% 15.6%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Een geschiedkundig museum bezoeken
Méér dan 1 keer per maand 1.1% 0.4% 0.5% 1.1% 1.8% B 0.4% 0% 1.5% 0.6% 0.9% 1%
(Ongeveer) 1 keer per maand 2% 1.3% 2.1% 2% 1.8% 2.1% 0% 2.3% 1.6% 2.4% 1.7%
Enkele keren per jaar 15.1% 19.6% C 17% 15.1% 17.2% 13% 9.9% 12.8% 18.6% 15.3% 15.3%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 26.8% 26.1% 29.7% 26.8% 26.2% 27.2% 23.4% 23.8% 31.1% 24.7% 29.3%
Minder dan 1 keer per jaar 35.6% 31.9% 32.5% 35.6% 36.8% 34.4% 29.9% 35.3% 36.3% 38.2% 33.2%
Nooit 19.5% 20.7% 18.2% 19.5% 16.1% 22.8% A 36.7% C 24.2% C 11.9% 18.5% 19.4%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Een kunstmuseum bezoeken
Méér dan 1 keer per maand 1.4% 0.5% 0.6% 1.4% 2.7% B 0.2% 0% 1.7% 1.1% 1% 1.8%
(Ongeveer) 1 keer per maand 2% 1.4% 2.3% 2% 2.1% 1.9% 0% 1.6% 2.6% 1.8% 1.9%
Enkele keren per jaar 16.1% 18.2% 17.2% 16.1% 17.4% 14.9% 9.9% 13.2% 20.6% B 14.9% 17.8%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 20.5% 21% 23% 20.5% 15.8% 25.0% A 8.4% 16.4% 27.1% B 18% 21.8%
Minder dan 1 keer per jaar 33.6% 31.6% 30.7% 33.6% 37.3% B 30% 39.9% 34.9% 31.4% 37.9% B 30.3%
Nooit 26.3% 27.2% 26.3% 26.3% 24.7% 27.9% 41.8% C 32.2% C 17.1% 26.5% 26.4%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Een dierentuin bezoeken
Méér dan 1 keer per maand 1.6% 0.5% 1.7% 1.6% 2.1% 1.2% 5.1% 1.6% 1.4% 1.9% 1.5%
(Ongeveer) 1 keer per maand 3.1% 3.2% 4.1% 3.1% 1.9% 4.2% 0% 3.1% 3.2% 3.8% 2.6%
Enkele keren per jaar 24.4% 25.5% 22.9% 24.4% 29.5% B 19.5% 53.2% B C 22.2% 25.7% 34.9% B 17.4%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 32% 33.7% 36.1% 32% 27.4% 36.4% A 14.9% 30.4% 35.3% 33.3% 30.4%
Minder dan 1 keer per jaar 31.2% 29.5% 28.5% 31.2% 33.6% 28.9% 18.4% 33.1% 29.3% 21.4% 38.6% A
Nooit 7.7% 7.6% 6.7% 7.7% 5.4% 9.9% A 8.4% 9.6% C 5% 4.8% 9.6% A
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Een plantentuin bezoeken
Méér dan 1 keer per maand 1.2% 0.3% 0.7% 1.2% 1.8% 0.6% 0% 1.7% 0.6% 0.7% 1.5%
(Ongeveer) 1 keer per maand 1.2% 1.3% 2% 1.2% 1.2% 1.2% 0% 0.7% 1.8% 1.2% 1%
Enkele keren per jaar 14.8% 13.2% 10.6% 14.8% B 14.5% 15.1% 18.4% 15.9% 13.1% 16% 14.1%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 23.6% 25% 23% 23.6% 23.9% 23.3% 34.8% 20.8% 26.9% 22.4% 24.2%
Minder dan 1 keer per jaar 36.6% 33.6% 37.7% 36.6% 37.6% 35.5% 20% 35.8% 38.7% 37.5% 36.1%
Nooit 22.6% 26.5% 26% 22.6% 20.9% 24.3% 26.8% 25.1% 18.9% 22.1% 23.1%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Naar evenementen over wetenschap of technologie gaan
Méér dan 1 keer per maand 0.9% 0.1% 0.4% 0.9% 1.5% B 0.2% 0% 1.5% 0% 0.7% 0.8%
(Ongeveer) 1 keer per maand 1.3% 0.9% 1.9% 1.3% 0.8% 1.7% 0% 1.3% 1.2% 0.8% 1.8%
Enkele keren per jaar 11.5% 11% 12.4% 11.5% 14.2% B 8.8% 9.9% 9.8% 13.9% 12.2% 11.6%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 18.5% 22.9% 22.2% 18.5% 16.8% 20.1% 13.5% 15% 23.8% B 14.8% 21.6% A
Minder dan 1 keer per jaar 37.5% 32.9% 32.7% 37.5% 43.4% B 31.8% 44.8% 36.4% 38.5% 39% 35.3%
Nooit 30.4% 32.2% 30.4% 30.4% 23.2% 37.3% A 31.8% 36.0% C 22.6% 32.5% 28.9%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Cursussen of workshops volgen over wetenschap of technologie
Méér dan 1 keer per maand 1.3% 1.8% 1.2% 1.3% 1.8% 0.9% 0% 1.6% 1.1% 1.2% 1.1%
(Ongeveer) 1 keer per maand 2.1% 2.2% 3.4% 2.1% 1.7% 2.4% 0% 1.3% 3.3% 1.6% 2.4%
Enkele keren per jaar 7.3% 6.9% 9% 7.3% 8.6% 5.9% 0% 4.3% 11.9% B 6.5% 7.5%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 10.8% 8.5% 9.8% 10.8% 11.3% 10.3% 18.4% 8.9% 13% 12.2% 10.6%
Minder dan 1 keer per jaar 19.5% 20.3% 17.7% 19.5% 20.9% 18.1% 24.9% 16.9% 22.7% 20.8% 19.9%
Nooit 59.1% 60.3% 58.9% 59.1% 55.6% 62.4% A 56.7% 67.0% C 48.1% 57.7% 58.5%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Programma’s over wetenschap of technologie bekijken op TV
Méér dan 1 keer per maand 17.8% 21.7% 18.6% 17.8% 22.8% B 13.1% 5.1% 17.7% 18.9% 16.5% 18.5%
(Ongeveer) 1 keer per maand 23% 17% 21.8% A 23.0% A 27.7% B 18.5% 24.9% 22.8% 23.2% 23.5% 22.7%
Enkele keren per jaar 32.5% 32.9% 33.3% 32.5% 28.5% 36.3% A 26.8% 30.4% 35.8% 32.4% 33.6%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 8.5% 9.9% 7.1% 8.5% 8.4% 8.7% 9.9% 8.2% 8.9% 9.4% 7.3%
Minder dan 1 keer per jaar 7.4% 8.7% 8.2% 7.4% 6.5% 8.2% 0% 7.8% 7.2% 6.6% 8.1%
Nooit 10.8% 10% 11% 10.8% 6.1% 15.2% A 33.3% B C 13.1% C 6.1% 11.6% 9.7%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Programma’s of video’s over wetenschap of technologie bekijken op internet
Méér dan 1 keer per maand 9% 9.6% 11.6% 9% 12.2% B 5.9% 0% 7.2% 12.1% B 7.7% 9.6%
(Ongeveer) 1 keer per maand 17% 12.1% 12.9% 17.0% A B 21.9% B 12.4% 24.9% 16.5% 17.3% 18.5% 16.3%
Enkele keren per jaar 25.4% 24.1% 29.5% A 25.4% 25.9% 25% 31.9% 24.2% 26.7% 27.6% 24.9%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 10.5% 12.3% 10.7% 10.5% 10% 11.1% 9.9% 9.8% 11.7% 10% 10.8%
Minder dan 1 keer per jaar 14.7% 14.5% 11.4% 14.7% 15.3% 14.1% 0% 14.9% 15.4% 15.3% 13.9%
Nooit 23.3% 27.5% 23.9% 23.3% 14.8% 31.4% A 33.3% 27.5% C 16.8% 20.9% 24.4%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Gespecialiseerde websites raadplegen over wetenschap of technologie
Méér dan 1 keer per maand 9.7% 9.3% 9.5% 9.7% 12.1% B 7.5% 9.9% 8.3% 11.7% 8.7% 10.3%
(Ongeveer) 1 keer per maand 11.7% 11.1% 11.3% 11.7% 14.7% B 8.9% 15% 9.8% 14.2% 9.2% 13.5% A
Enkele keren per jaar 23.9% 20.9% 21.7% 23.9% 26% 21.9% 23.4% 21.3% 27.7% 24.5% 24.8%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 10.7% 13.3% 12.1% 10.7% 10.2% 11.1% 0% 11.1% 10.7% 12% 10.3%
Minder dan 1 keer per jaar 15.2% 16.8% 15.6% 15.2% 14.6% 15.7% 0% 15.2% 16% 17.4% 13.6%
Nooit 28.8% 28.5% 29.9% 28.8% 22.4% 34.9% A 51.6% C 34.3% C 19.7% 28.2% 27.5%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Gespecialiseerde tijdschriften over wetenschap of technologie lezen (vb. EOS, National Geographic,…)
Méér dan 1 keer per maand 4.4% 5.7% 3.5% 4.4% 4.9% 3.9% 0% 3.3% 6.2% B 4.2% 4.1%
(Ongeveer) 1 keer per maand 9.8% 8% 8.8% 9.8% 11.7% B 7.9% 20.1% 8.3% 11.1% 8.4% 11%
Enkele keren per jaar 20.2% 22.4% 21.9% 20.2% 19.3% 21.1% 28.3% 16.8% 24.5% B 20% 21.3%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 11.5% 13.5% 13.4% 11.5% 12.6% 10.5% 8.4% 12.2% 10.8% 8.7% 14.2% A
Minder dan 1 keer per jaar 18.2% 16.3% 18.4% 18.2% 18.6% 17.9% 0% 18.4% 19.2% 21.1% 17%
Nooit 35.9% 34% 34% 35.9% 32.9% 38.7% 43.2% 41.0% C 28.2% 37.5% 32.3%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Vakliteratuur lezen (geschreven voor en door wetenschappers)
Méér dan 1 keer per maand 4.6% 6.4% B 3.8% 4.6% 5.5% 3.8% 0% 3.4% 6.6% B 4.9% 4.4%
(Ongeveer) 1 keer per maand 6.4% 6.1% 7.6% 6.4% 7.2% 5.6% 0% 4.5% 9.4% B 6.4% 6.9%
Enkele keren per jaar 17.1% 14.7% 18% 17.1% 16.3% 17.8% 24.9% 13.8% 21.3% B 16% 18.7%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 12.6% 12.5% 12.6% 12.6% 11.6% 13.6% 8.4% 12.7% 12.7% 12.3% 12.3%
Minder dan 1 keer per jaar 17.1% 16.9% 16.2% 17.1% 21.4% B 12.9% 15% 16.9% 17.5% 17.5% 16.9%
Nooit 42.2% 43.4% 41.7% 42.2% 38% 46.3% A 51.6% 48.7% C 32.6% 42.9% 40.8%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Een wetenschapscentrum bezoeken (vb. Technopolis, wetenschapsmuseum, volkssterrenwacht,…)
Minstens maandelijks 2.5% 1.7% 1.5% 2.5% 3.5% 1.5% 0% 3.6% C 1.2% 1.9% 3%
Minstens jaarlijks 43.8% 43.9% 45.2% 43.8% 42.1% 45.4% 49.9% 37.9% 51.8% B 46.3% 43.9%
Minder dan jaarlijks 37.6% 36.6% 36.8% 37.6% 40.2% 35.1% 26.8% 37.6% 38.2% 36% 37.5%
Nooit 16.1% 17.8% 16.6% 16.1% 14.1% 18% 23.4% 21.0% C 8.8% 15.8% 15.6%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Een geschiedkundig museum bezoeken
Minstens maandelijks 3.1% 1.8% 2.6% 3.1% 3.7% 2.5% 0% 3.8% 2.2% 3.4% 2.8%
Minstens jaarlijks 41.8% 45.7% 46.7% 41.8% 43.5% 40.2% 33.4% 36.6% 49.6% B 39.9% 44.6%
Minder dan jaarlijks 35.6% 31.9% 32.5% 35.6% 36.8% 34.4% 29.9% 35.3% 36.3% 38.2% 33.2%
Nooit 19.5% 20.7% 18.2% 19.5% 16.1% 22.8% A 36.7% C 24.2% C 11.9% 18.5% 19.4%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Een kunstmuseum bezoeken
Minstens maandelijks 3.4% 1.9% 2.9% 3.4% 4.8% B 2.1% 0% 3.4% 3.8% 2.8% 3.6%
Minstens jaarlijks 36.6% 39.3% 40.2% 36.6% 33.2% 39.9% A 18.4% 29.6% 47.7% A B 32.9% 39.6% A
Minder dan jaarlijks 33.6% 31.6% 30.7% 33.6% 37.3% B 30% 39.9% 34.9% 31.4% 37.9% B 30.3%
Nooit 26.3% 27.2% 26.3% 26.3% 24.7% 27.9% 41.8% C 32.2% C 17.1% 26.5% 26.4%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Een dierentuin bezoeken
Minstens maandelijks 4.7% 3.7% 5.7% 4.7% 4% 5.4% 5.1% 4.7% 4.6% 5.7% 4.1%
Minstens jaarlijks 56.4% 59.2% 59.1% 56.4% 57% 55.9% 68.1% 52.6% 61.0% B 68.1% B 47.8%
Minder dan jaarlijks 31.2% 29.5% 28.5% 31.2% 33.6% 28.9% 18.4% 33.1% 29.3% 21.4% 38.6% A
Nooit 7.7% 7.6% 6.7% 7.7% 5.4% 9.9% A 8.4% 9.6% C 5% 4.8% 9.6% A
Gehercodeerd naar 4 cat.
Een plantentuin bezoeken
Minstens maandelijks 2.4% 1.7% 2.7% 2.4% 3% 1.8% 0% 2.4% 2.4% 1.9% 2.5%
Minstens jaarlijks 38.4% 38.2% 33.6% 38.4% 38.5% 38.4% 53.2% 36.7% 40% 38.4% 38.4%
Minder dan jaarlijks 36.6% 33.6% 37.7% 36.6% 37.6% 35.5% 20% 35.8% 38.7% 37.5% 36.1%
Nooit 22.6% 26.5% 26% 22.6% 20.9% 24.3% 26.8% 25.1% 18.9% 22.1% 23.1%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Naar evenementen over wetenschap of technologie gaan
Minstens maandelijks 2.1% 1% 2.3% 2.1% 2.3% 2% 0% 2.9% 1.2% 1.6% 2.6%
Minstens jaarlijks 30% 33.9% 34.6% 30% 31.1% 28.9% 23.4% 24.8% 37.7% B 27% 33.2% A
Minder dan jaarlijks 37.5% 32.9% 32.7% 37.5% 43.4% B 31.8% 44.8% 36.4% 38.5% 39% 35.3%
Nooit 30.4% 32.2% 30.4% 30.4% 23.2% 37.3% A 31.8% 36.0% C 22.6% 32.5% 28.9%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Cursussen of workshops volgen over wetenschap of technologie
Minstens maandelijks 3.4% 3.9% 4.6% 3.4% 3.5% 3.3% 0% 2.9% 4.3% 2.8% 3.5%
Minstens jaarlijks 18.1% 15.4% 18.8% 18.1% 20% 16.3% 18.4% 13.2% 24.8% B 18.7% 18.1%
Minder dan jaarlijks 19.5% 20.3% 17.7% 19.5% 20.9% 18.1% 24.9% 16.9% 22.7% 20.8% 19.9%
Nooit 59.1% 60.3% 58.9% 59.1% 55.6% 62.4% A 56.7% 67.0% C 48.1% 57.7% 58.5%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Programma’s over wetenschap of technologie bekijken op TV
Minstens maandelijks 40.8% 38.6% 40.4% 40.8% 50.5% B 31.6% 30% 40.4% 42% 40% 41.2%
Minstens jaarlijks 41% 42.7% 40.4% 41% 36.9% 45.0% A 36.7% 38.7% 44.7% 41.8% 41%
Minder dan jaarlijks 7.4% 8.7% 8.2% 7.4% 6.5% 8.2% 0% 7.8% 7.2% 6.6% 8.1%
Nooit 10.8% 10% 11% 10.8% 6.1% 15.2% A 33.3% B C 13.1% C 6.1% 11.6% 9.7%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Programma’s of video’s over wetenschap of technologie bekijken op internet
Minstens maandelijks 26% 21.7% 24.5% 26% 34.1% B 18.3% 24.9% 23.7% 29.4% 26.2% 25.9%
Minstens jaarlijks 36% 36.4% 40.2% 36% 35.8% 36.1% 41.8% 34% 38.4% 37.6% 35.8%
Minder dan jaarlijks 14.7% 14.5% 11.4% 14.7% 15.3% 14.1% 0% 14.9% 15.4% 15.3% 13.9%
Nooit 23.3% 27.5% 23.9% 23.3% 14.8% 31.4% A 33.3% 27.5% C 16.8% 20.9% 24.4%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Gespecialiseerde websites raadplegen over wetenschap of technologie
Minstens maandelijks 21.5% 20.4% 20.7% 21.5% 26.8% B 16.4% 24.9% 18.2% 25.9% B 17.8% 23.8% A
Minstens jaarlijks 34.6% 34.3% 33.8% 34.6% 36.1% 33.1% 23.4% 32.3% 38.4% 36.6% 35.1%
Minder dan jaarlijks 15.2% 16.8% 15.6% 15.2% 14.6% 15.7% 0% 15.2% 16% 17.4% 13.6%
Nooit 28.8% 28.5% 29.9% 28.8% 22.4% 34.9% A 51.6% C 34.3% C 19.7% 28.2% 27.5%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Gespecialiseerde tijdschriften over wetenschap of technologie lezen (vb. EOS, National Geographic,…)
Minstens maandelijks 14.2% 13.7% 12.3% 14.2% 16.6% B 11.8% 20.1% 11.7% 17.3% 12.6% 15.1%
Minstens jaarlijks 31.8% 36% 35.3% 31.8% 31.9% 31.6% 36.7% 29% 35.3% 28.7% 35.5% A
Minder dan jaarlijks 18.2% 16.3% 18.4% 18.2% 18.6% 17.9% 0% 18.4% 19.2% 21.1% 17%
Nooit 35.9% 34% 34% 35.9% 32.9% 38.7% 43.2% 41.0% C 28.2% 37.5% 32.3%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Vakliteratuur lezen (geschreven voor en door wetenschappers)
Minstens maandelijks 11% 12.5% 11.5% 11% 12.7% 9.3% 0% 7.9% 16.0% B 11.2% 11.3%
Minstens jaarlijks 29.7% 27.1% 30.6% 29.7% 27.9% 31.4% 33.4% 26.5% 34.0% B 28.3% 31%
Minder dan jaarlijks 17.1% 16.9% 16.2% 17.1% 21.4% B 12.9% 15% 16.9% 17.5% 17.5% 16.9%
Nooit 42.2% 43.4% 41.7% 42.2% 38% 46.3% A 51.6% 48.7% C 32.6% 42.9% 40.8%
Wat zijn voor u de belangrijkste bronnen als het aankomt op informatie over wetenschap en onderzoek?
Top 3 - Eerste plaats. Gesorteerd van hoog naar laag
TV-programma’s over wetenschap of technologie 24.5% 22.8% 23.3% 24.5% 23.8% 25.2% 16.4% 27.1% 21.4% 24.9% 24.2%
Gespecialiseerde websites (wetenschappelijke organisaties, fora, blogs, …) 16.1% 15.2% 16.1% 16.1% 20.2% B 12.1% 5.1% 14.1% 19.5% 17.1% 16.8%
TV-nieuws 12.9% 14.6% 13.7% 12.9% 9.4% 16.2% A 9.9% 13.3% 12.5% 13.2% 12.7%
Gespecialiseerde tijdschriften (vb. EOS, National Geographic, …) 9.1% 8.1% 7.1% 9.1% 9.1% 9% 15% 7.6% 10.8% 9.5% 8.6%
Krant 8.2% 9.7% 9.5% 8.2% 9.9% 6.5% 18.4% 6.4% 10% 9.4% 6.9%
Wikipedia 6.5% 7.2% 6.7% 6.5% 6.9% 6.2% 0% 7.8% 5.2% 6.3% 6.2%
Vakliteratuur (voor en door wetenschappers) 6.4% 8.7% 7.5% 6.4% 4.8% 7.9% 0% 4.2% 9.8% B 4.6% 7.7% A
Radionieuws 3.9% 3.4% 3.9% 3.9% 4.1% 3.7% 8.4% 4.2% 3.2% 2.2% 4.8% A
Vrienden/familie 2.7% 1.7% 2% 2.7% 1.4% 3.9% A 8.4% C 3.5% 1.1% 2.2% 2.6%
Radioprogramma’s over wetenschap of technologie 2.2% 0.9% 2% 2.2% 2.9% 1.6% 0% 2.5% 2% 3% 2.2%
Algemene tijdschriften 1.7% 1.8% 1.9% 1.7% 2.2% 1.2% 0% 1.6% 1.8% 2.2% 1.4%
Geen van bovenstaande 5.9% 5.8% 6.3% 5.9% 5.4% 6.3% 18.4% C 7.6% C 2.6% 5.3% 6%
Aanwezigheid in top 3. Gesorteerd van hoog naar laag
TV-programma's over wetenschap of technologie 53.6% 52.8% 53.4% 53.6% 55.9% 51.5% 54.9% 54.6% 52.2% 51.8% 54.3%
Gespecialiseerde websites (wetenschappelijke organisaties, fora, blogs,…) 37.1% 34.9% 35.6% 37.1% 41.4% B 33% 23.4% 32.2% 44.8% B 38.1% 37.6%
TV nieuws 32.6% 36.6% 35.3% 32.6% 27.2% 37.8% A 51.7% 34.1% 29.4% 32.6% 32.2%
Gespecialiseerde tijdschriften (vb. EOS, National Geographic,…) 28.7% 30.2% 26.2% 28.7% 27.3% 30% 38.4% 26.1% 31.6% 26.5% 30.2%
Krant 24.1% 29% 28.1% 24.1% 26% 22.4% 38.2% 20% 29.1% B 26.5% 21.8%
Wikipedia 21.1% 23.7% 23.4% 21.1% 24.0% B 18.2% 0% 21% 22.4% 22.5% 19.6%
Vakliteratuur (voor en door wetenschappers) 15.8% 17.9% 15.9% 15.8% 15.4% 16.2% 0% 11.8% 22.4% B 13.4% 18.6% A
Radio nieuws 13.9% 14.9% 13.7% 13.9% 11.5% 16.1% A 8.4% 16.1% 11.2% 14.6% 13.3%
Vrienden/familie 10.5% 10% 11.7% 10.5% 5.9% 14.8% A 8.4% 11.5% 9.2% 9.8% 10.8%
Radioprogramma's over wetenschap of technologie 8.3% 6.3% 7.4% 8.3% 9% 7.6% 0% 8% 9.3% 7.2% 9.3%
Algemene tijdschriften 7.2% 12.6% C 9.5% 7.2% 7.2% 7.2% 0% 7.8% 6.9% 8.8% B 5.4%

STEM

 • Filter:
 • Totaal
 • Vergelijking 2018, 2019
 • Geslacht
 • Diploma
 • Onderwijsfase kind(eren)
Vragen Antwoorden Totaal
907
2018
(A) 715
2019
(B) 928
2020
(C) 907
Man
(A) 443
Vrouw
(B) 464
Hoogstens lager middelbaar
(A) 23
Hoger middelbaar
(B) 517
Hoger onderwijs
(C) 368
Ouders basisonderwijs
(A) 495
Ouders secundair onderwijs
(B) 530
In welke mate bent u vertrouwd met de term ‘STEM’?
Ik heb er nog nooit van gehoord 15.4% 23.7% B C 16.3% 15.4% 17.1% 13.8% 28.3% C 21.1% C 6.6% 17.5% B 10.9%
Ik heb er al van gehoord, maar weet niet wat het inhoudt 23.9% 25.5% 25.6% 23.9% 24.7% 23% 71.7% B C 27.8% C 15.4% 27.1% B 19.4%
Ik heb er al van gehoord, en weet wat het inhoudt 60.8% 50.8% 58.1% A 60.8% A 58.2% 63.2% 0% 51.1% 78.1% B 55.4% 69.7% A
Gehercodeerd naar 2 cat.
Heeft u al eens van STEM gehoord?
Nee 15.4% 23.7% B C 16.3% 15.4% 17.1% 13.8% 28.3% C 21.1% C 6.6% 17.5% B 10.9%
Ja 84.6% 76.3% 83.7% A 84.6% A 82.9% 86.2% 71.7% 78.9% 93.4% A B 82.5% 89.1% A
Zou u ooit overwegen om uzelf via een opleiding verder te verdiepen, om te scholen of bij te scholen in een of meerdere van deze STEM-richtingen?
Helemaal niet 18.6% 23.2% 19.8% 18.6% 17.2% 20% 24.9% 19.8% 16.6% 19.6% 17.9%
Eerder niet 25.6% 25.3% 26.3% 25.6% 20.5% 30.5% A 0% 25.8% 27% 26% 25.4%
Neutraal 20.1% 20.4% 18.1% 20.1% 20.9% 19.4% 46.6% B C 21.1% 17.1% 15.9% 23.2% A
Eerder wel 24.1% 22.5% 23% 24.1% 26.9% 21.4% 20.1% 22.2% 27.1% 25.3% 23.4%
Heel sterk 6.6% 5% 7.2% 6.6% 8.5% B 4.9% 0% 5.1% 9.3% B 7% 6.2%
Geen mening 4.9% 3.6% 5.6% 4.9% 6% 3.8% 8.4% 6.1% 3% 6.2% 3.9%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Zou u ooit overwegen om uzelf via een opleiding verder te verdiepen, om te scholen of bij te scholen met het oog op een beroep waarin een of meerdere van deze STEM-elementen centraal staan?
Niet 44.3% 48.5% 46.1% 44.3% 37.8% 50.5% A 24.9% 45.6% 43.5% 45.7% 43.3%
Neutraal 20.1% 20.4% 18.1% 20.1% 20.9% 19.4% 46.6% B C 21.1% 17.1% 15.9% 23.2% A
Wel 30.7% 27.5% 30.2% 30.7% 35.3% B 26.3% 20.1% 27.2% 36.3% B 32.3% 29.5%
Geen mening 4.9% 3.6% 5.6% 4.9% 6% 3.8% 8.4% 6.1% 3% 6.2% 3.9%
Weet u waar u zelf terecht kan als volwassene voor het volgen van een STEM-opleiding?
Ja 16.9% 13.7% 13.8% 16.9% 16.6% 17.1% 8.4% 12% 24.1% B 17.2% 17%
Neen 83.1% 86.3% 86.2% 83.1% 83.4% 82.9% 91.6% 88.0% C 75.9% 82.8% 83%
STEM kan onze samenleving in positieve zin veranderen
Helemaal niet akkoord 0.5% 0.6% 0.5% 0.5% 0.5% 0.6% 0% 0.7% 0.4% 0.7% 0.3%
Eerder niet akkoord 1.9% 3.9% C 3.3% 1.9% 1.2% 2.6% 0% 1.5% 2.6% 1.8% 1.9%
Neutraal 26.7% 28.3% 26.9% 26.7% 28% 25.3% 19.8% 30.9% C 21.1% 25.2% 28.9%
Eerder wel akkoord 46.3% 48.7% 46.4% 46.3% 45.5% 47% 48.3% 44.1% 49.2% 46.5% 46.1%
Helemaal akkoord 19.4% 13.2% 17.9% A 19.4% A 20.2% 18.8% 13.5% 16.2% 24.4% B 19% 19.7%
Geen mening 5.1% 5.2% 5.1% 5.1% 4.6% 5.7% 18.4% C 6.5% C 2.4% 6.8% B 3.1%
Gehercodeerd naar 4 cat.
STEM kan onze samenleving in positieve zin veranderen
Niet akkoord 2.5% 4.5% 3.8% 2.5% 1.7% 3.2% 0% 2.2% 3% 2.5% 2.2%
Neutraal 26.7% 28.3% 26.9% 26.7% 28% 25.3% 19.8% 30.9% C 21.1% 25.2% 28.9%
Akkoord 65.7% 61.9% 64.2% 65.7% 65.7% 65.8% 61.8% 60.4% 73.5% B 65.5% 65.8%
Geen mening 5.1% 5.2% 5.1% 5.1% 4.6% 5.7% 18.4% C 6.5% C 2.4% 6.8% B 3.1%

OUDERS (DOELGROEPSPECIFIEK DEEL)

 • Filter:
 • Totaal
 • Vergelijking 2018, 2019
 • Geslacht
 • Diploma
 • Onderwijsfase kind(eren)
Vragen Antwoorden Totaal
907
2018
(A) 715
2019
(B) 928
2020
(C) 907
Man
(A) 443
Vrouw
(B) 464
Hoogstens lager middelbaar
(A) 23
Hoger middelbaar
(B) 517
Hoger onderwijs
(C) 368
Ouders basisonderwijs
(A) 495
Ouders secundair onderwijs
(B) 530
In welke mate gaat u akkoord met onderstaande uitspraken?
Ik praat regelmatig met mijn kinderen over dingen die wetenschappelijke uitleg nodig hebben (bv. natuurfenomenen, oorzaken van ziekten, …)
Helemaal niet akkoord 2.4% 1.2% 0.9% 2.4% B 1.8% 2.9% 0% 3.5% C 1% 2.3% 2.1%
Eerder niet akkoord 8.2% 4.7% 7.3% 8.2% A 9.3% 7.2% 0% 7.9% 9.2% 8.1% 8%
Neutraal 20.9% 19.3% 18.9% 20.9% 22.8% 19.1% 19.8% 24.3% C 16.2% 16.7% 23.3% A
Eerder wel akkoord 44% 49.9% 46.2% 44% 42.9% 45% 46.9% 42.9% 45.4% 47.3% 43.2%
Helemaal akkoord 20.6% 21.7% 21.8% 20.6% 20.7% 20.6% 14.9% 16.6% 26.7% B 21.7% 20.1%
Geen mening 3.8% 3.4% 4.9% 3.8% 2.5% 5.1% A 18.4% B C 4.9% C 1.4% 3.9% 3.3%
In welke mate gaat u akkoord met onderstaande uitspraken?
Ik probeer mijn kinderen te helpen om zelf informatie te vinden over wetenschappelijke thema’s
Helemaal niet akkoord 1.2% 1.1% 1% 1.2% 0.7% 1.8% 6.5% C 1.3% 0.9% 1.4% 0.8%
Eerder niet akkoord 6.3% 4.6% 6.1% 6.3% 5.5% 7.1% 0% 7.3% 5.4% 7.1% 4.7%
Neutraal 26.6% 23.5% 24.4% 26.6% 29.9% B 23.5% 19.8% 30.8% C 21.2% 23.8% 28.6%
Eerder wel akkoord 46.3% 51.3% 48.4% 46.3% 44.3% 48.2% 41.8% 41.9% 52.7% B 47.9% 46.8%
Helemaal akkoord 13.7% 13.8% 13.8% 13.7% 15.2% 12.2% 13.5% 12.4% 15.4% 13.3% 14.7%
Geen mening 5.8% 5.7% 6.3% 5.8% 4.4% 7.1% 18.4% C 6.2% 4.4% 6.5% 4.4%
In welke mate gaat u akkoord met onderstaande uitspraken?
Ik voel me zelfzeker als ik mijn kinderen help bij huiswerk over STEM-thema’s
Helemaal niet akkoord 2.6% 1.9% 2.7% 2.6% 1.1% 4.0% A 6.5% 3.1% 1.6% 1.4% 3.2%
Eerder niet akkoord 12.8% 11.9% 9.8% 12.8% 8.6% 16.9% A 0% 13.6% 12.5% 11.8% 13.2%
Neutraal 30.8% 34.9% 32% 30.8% 31.8% 29.9% 33.4% 35.2% C 24.5% 30.1% 32.1%
Eerder wel akkoord 33% 29.2% 33.8% 33% 38.0% B 28.2% 33.4% 27.9% 40.2% B 35.5% 33.7%
Helemaal akkoord 10.9% 12.5% 11.2% 10.9% 13.3% B 8.6% 8.4% 9.1% 13.6% 9.1% 11.5%
Geen mening 9.9% 9.6% 10.5% 9.9% 7.2% 12.5% A 18.4% 11.1% 7.6% 12.2% B 6.3%
In welke mate gaat u akkoord met onderstaande uitspraken?
Ik vind het moeilijker om mijn kinderen te helpen bij vragen over STEM-thema’s dan bij vragen over andere thema’s
Helemaal niet akkoord 9.6% 9.7% 10.3% 9.6% 12.2% B 7.2% 0% 6.8% 14.3% B 9.8% 9.6%
Eerder niet akkoord 28.5% 29.1% 31.3% 28.5% 32.2% B 25% 5.1% 23.2% 37.5% A B 30.1% 28.9%
Neutraal 31% 34% 30% 31% 31.7% 30.2% 43.3% 37.0% C 21.7% 28% 33.2%
Eerder wel akkoord 18.7% 16.1% 17.2% 18.7% 14.5% 22.7% A 28.3% 18.4% 18.5% 19.3% 17.6%
Helemaal akkoord 6.1% 3% 3.6% 6.1% A B 4.8% 7.4% 14.9% 7.2% 4.1% 5.6% 6.6%
Geen mening 6.1% 8.1% 7.5% 6.1% 4.6% 7.5% 8.4% 7.6% 3.8% 7.2% B 4.2%
In welke mate gaat u akkoord met onderstaande uitspraken?
Als mijn kinderen vragen hebben over een STEM-thema, voel ik me zeker genoeg om een correcte uitleg te geven
Helemaal niet akkoord 3.9% 2% 3.8% 3.9% 1.8% 5.9% A 6.5% 4.7% 2.7% 2.5% 4.8%
Eerder niet akkoord 15.5% 16.5% 14.1% 15.5% 11.6% 19.1% A 0% 16.8% 14.6% 16.4% 14.1%
Neutraal 28% 28.7% 26.1% 28% 28.7% 27.4% 61.6% B C 31.2% C 21.5% 25.2% 29.7%
Eerder wel akkoord 34.7% 34.3% 37.4% 34.7% 37.6% 32% 5.1% 30.7% A 42.2% A B 37.7% 33.7%
Helemaal akkoord 11.9% 13.8% 13% 11.9% 15.3% B 8.6% 8.4% 8.7% 16.6% B 11.7% 13.3%
Geen mening 6% 4.7% 5.6% 6% 5% 6.9% 18.4% C 7.9% C 2.4% 6.6% 4.5%
In welke mate gaat u akkoord met onderstaande uitspraken?
Ik vind het belangrijk dat mijn kinderen een zo stevig mogelijke basis hebben in STEM-vakken
Helemaal niet akkoord 1.2% 0.6% 0.9% 1.2% 1.7% 0.8% 0% 1.4% 1.1% 0.8% 1.4%
Eerder niet akkoord 4.6% 3.5% 4.7% 4.6% 4.4% 4.8% 0% 3.7% 6.2% 4.2% 4.6%
Neutraal 28.7% 30.2% 29.1% 28.7% 25.6% 31.7% A 43.3% 31.4% C 23.9% 29.7% 29%
Eerder wel akkoord 43.5% 44.5% 41.2% 43.5% 46.1% 40.9% 29.9% 42.2% 46.1% 44.6% 42.4%
Helemaal akkoord 17.2% 15.5% 19.3% 17.2% 18.2% 16.2% 8.4% 14.9% 20.9% 15.6% 18.8%
Geen mening 4.8% 5.7% 4.8% 4.8% 4% 5.6% 18.4% C 6.3% C 1.8% 5.2% 3.8%
In welke mate gaat u akkoord met onderstaande uitspraken?
Het belang van STEM wordt overschat
Helemaal niet akkoord 10.8% 8.7% 8.3% 10.8% 10.8% 10.7% 0% 10% 12.5% 9.2% 11%
Eerder niet akkoord 32.7% 29.2% 32.9% 32.7% 34% 31.4% 10.2% 28.8% 39.5% A B 34.4% 33.3%
Neutraal 31.5% 37.5% C 34.9% 31.5% 33.8% 29.4% 64.5% B C 34.8% C 24.9% 31.4% 32%
Eerder wel akkoord 12.6% 11.4% 11.3% 12.6% 10.1% 14.9% A 8.4% 12.3% 13.2% 12.4% 11.9%
Helemaal akkoord 5.6% 3.9% 4.6% 5.6% 6.2% 5% 8.4% 5.4% 5.8% 4.3% 6.5%
Geen mening 6.9% 9.3% 7.9% 6.9% 5.1% 8.6% A 8.4% 8.8% C 4.2% 8.4% B 5.3%
In welke mate gaat u akkoord met onderstaande uitspraken?
Ik zou mijn kinderen een STEM-richting laten volgen als ze dat willen
Helemaal niet akkoord 0.9% 0.9% 0.3% 0.9% 0.9% 0.8% 0% 1.2% 0.4% 0.3% 1.3%
Eerder niet akkoord 0.7% 1.1% 1.8% 0.7% 0.7% 0.7% 0% 0.8% 0.5% 1.2% 0.5%
Neutraal 12.3% 11.7% 11.9% 12.3% 15.6% B 9.1% 28.3% C 15.8% C 6.4% 10.5% 12.7%
Eerder wel akkoord 33.6% 39.8% B C 33.7% 33.6% 29.7% 37.2% A 28.3% 32.8% 34.9% 37.9% B 30.7%
Helemaal akkoord 48.8% 42.5% 48.8% A 48.8% A 50.1% 47.6% 25.1% 44.5% 56.3% A B 45.9% 51.8%
Geen mening 3.8% 4% 3.4% 3.8% 3% 4.5% 18.4% B C 4.8% C 1.5% 4.2% 2.9%
In welke mate gaat u akkoord met onderstaande uitspraken?
Ik zou mijn kinderen stimuleren om een STEM-richting te volgen in het secundair onderwijs
Helemaal niet akkoord 1.9% 1.5% 1.7% 1.9% 1.3% 2.5% 6.5% 1.3% 2.5% 1.3% 2.3%
Eerder niet akkoord 6.7% 7.1% 8.6% 6.7% 3% 10.1% A 0% 6.7% 7.1% 6.2% 6.9%
Neutraal 39.2% 39.9% 35.8% 39.2% 41.9% 36.7% 38.4% 40.2% 37.9% 39.6% 39.8%
Eerder wel akkoord 30.7% 31.7% 32.5% 30.7% 30.8% 30.6% 28.3% 29.8% 32.2% 32.5% 28.9%
Helemaal akkoord 16.5% 14.8% 15.4% 16.5% 18.9% 14.3% 8.4% 16% 17.8% 15% 17.6%
Geen mening 5% 5% 6% 5% 4.2% 5.8% 18.4% C 6.1% C 2.5% 5.4% 4.4%
In welke mate gaat u akkoord met onderstaande uitspraken?
Mijn kinderen komen/kwamen in de lagere school veel te weinig in contact met STEM
Helemaal niet akkoord 1.9% 2.4% 2.3% 1.9% 2% 1.8% 0% 2% 1.9% 1.4% 2.8%
Eerder niet akkoord 13.3% 13.2% 12.5% 13.3% 11% 15.4% 0% 12.9% 14.5% 11.5% 15.5%
Neutraal 30.3% 33.3% B 25.5% 30.3% 34.7% B 26.1% 19.8% 32.5% 28% 31% 30%
Eerder wel akkoord 30% 28.9% 33.3% 30% 30.1% 29.9% 38.4% 28% 32.3% 31.8% 30.2%
Helemaal akkoord 13.2% 11.6% 11.5% 13.2% 10.9% 15.4% A 23.4% 13.6% 12.1% 7.4% 16.4% A
Geen mening 11.3% 10.6% 14.9% A 11.3% 11.2% 11.4% 18.4% 11% 11.2% 16.9% B 5%
In welke mate gaat u akkoord met onderstaande uitspraken?
Er zou in het lager onderwijs meer aandacht moeten zijn voor STEM
Helemaal niet akkoord 1.7% 1.6% 1.2% 1.7% 1.1% 2.3% 0% 1.8% 1.8% 1% 2.7%
Eerder niet akkoord 5.6% 6.5% 6.3% 5.6% 5.8% 5.3% 0% 4.1% 8.0% B 5.3% 6.3%
Neutraal 27.3% 26.2% 24.3% 27.3% 29.7% 25% 29.8% 28.5% 25.4% 27.6% 27.4%
Eerder wel akkoord 41.6% 43.4% 45.1% 41.6% 43.2% 40% 33.4% 41.2% 42.7% 44.9% 39.4%
Helemaal akkoord 19.3% 16.6% 17.4% 19.3% 17.3% 21.1% 28.5% 19% 19% 15.7% 21.1% A
Geen mening 4.5% 5.7% 5.7% 4.5% 2.8% 6.2% A 8.4% 5.4% 3.1% 5.4% 3.2%
In welke mate gaat u akkoord met onderstaande uitspraken?
Als ik merk dat mijn kinderen interesse hebben voor wetenschap en technologie, zou ik hen een STEM-richting laten volgen in het secundair onderwijs
Helemaal niet akkoord 0.4% 1% 0.5% 0.4% 0.7% 0.2% 0% 0.3% 0.6% 0.2% 0.6%
Eerder niet akkoord 3.3% 1.1% 2.6% 3.3% A 3.9% 2.8% 9.9% 3.6% 2.5% 2.6% 4%
Neutraal 18.5% 15.9% 15.1% 18.5% 21.1% 16.1% 34.8% C 23.0% C 11.3% 16.4% 20.2%
Eerder wel akkoord 44.7% 45% 42% 44.7% 40.9% 48.4% A 31.9% 42.1% 49.2% 49.6% B 41.4%
Helemaal akkoord 30.1% 32.6% 35.8% C 30.1% 31.5% 28.9% 14.9% 27.4% 35.0% B 27.5% 31.9%
Geen mening 2.8% 4.3% 4% 2.8% 1.9% 3.7% 8.4% C 3.6% 1.4% 3.7% 1.8%
In welke mate gaat u akkoord met onderstaande uitspraken?
Als ik zelf kan kiezen, zou ik mijn kinderen liever niet naar een STEM-richting sturen
Helemaal niet akkoord 22.9% 23.2% 23.3% 22.9% 23.4% 22.4% 11.6% 20.8% 26.5% 20.7% 25.3%
Eerder niet akkoord 33.8% 33.6% 33.7% 33.8% 36.3% 31.3% 18.4% 32.4% 36.7% 34.7% 32.5%
Neutraal 24.5% 29.7% B 23.6% 24.5% 23.8% 25.2% 33.4% 26.5% 21.1% 24.1% 24.9%
Eerder wel akkoord 9% 5.7% 8.4% 9.0% A 8% 9.8% 9.9% 10% 7.4% 8.8% 9.3%
Helemaal akkoord 2.7% 2.5% 3.4% 2.7% 2.6% 2.7% 8.4% 1.8% 3.6% 2.8% 3%
Geen mening 7.2% 5.4% 7.7% 7.2% 5.8% 8.5% 18.4% C 8.6% 4.6% 9.0% B 5%
In welke mate gaat u akkoord met onderstaande uitspraken?
Een STEM-richting volgen in het secundair onderwijs beperkt de mogelijkheden voor hoger onderwijs meer dan andere richtingen
Helemaal niet akkoord 17% 15.6% 17.2% 17% 19% 15.1% 0% 13.1% 23.5% B 15% 18.6%
Eerder niet akkoord 32.9% 34.4% 35.3% 32.9% 32.9% 32.8% 10.2% 31.2% 36.6% A 31.6% 34.9%
Neutraal 29% 26.9% 25.3% 29% 31.4% 26.7% 46.2% C 33.7% C 21.4% 28% 29.5%
Eerder wel akkoord 11% 12.6% 12% 11% 9.8% 12.2% 26.8% B 10.5% 10.8% 13.3% B 9.1%
Helemaal akkoord 3.3% 2.9% 3.6% 3.3% 1.9% 4.6% A 8.4% 2.9% 3.5% 2.9% 3.3%
Geen mening 6.8% 7.6% 6.6% 6.8% 5% 8.6% A 8.4% 8.7% C 4.2% 9.2% B 4.6%
In welke mate gaat u akkoord met onderstaande uitspraken?
Als ik merk dat mijn kinderen interesse hebben voor STEM-thema’s, zou ik ook deelname aan buitenschoolse activiteiten hierrond stimuleren
Helemaal niet akkoord 2% 0.8% 0.8% 2% 2% 2.1% 0% 3.0% C 0.8% 1.8% 2.3%
Eerder niet akkoord 5.4% 4.9% 4.9% 5.4% 5% 5.9% 0% 6.2% 4.7% 3.3% 6.4% A
Neutraal 25.3% 24% 20.3% 25.3% B 30.4% B 20.4% 19.8% 30.5% C 18.4% 26.1% 25.9%
Eerder wel akkoord 45.2% 47.4% 49.2% 45.2% 43.9% 46.3% 38.4% 42.2% 49.7% 47% 43.3%
Helemaal akkoord 17.5% 19% 20.2% 17.5% 14.8% 20.0% A 23.4% 12.4% 24.3% B 17.7% 17.7%
Geen mening 4.6% 3.9% 4.7% 4.6% 3.9% 5.3% 18.4% B C 5.8% C 2.1% 4% 4.4%
In welke mate gaat u akkoord met onderstaande uitspraken?
De aandacht voor STEM gaat ten koste van andere belangrijke kennis en vaardigheden
Helemaal niet akkoord 9% 6% 9.9% A 9% 10.4% 7.7% 0% 9.5% 8.9% 8.9% 9.4%
Eerder niet akkoord 35.7% 36.4% 37% 35.7% 35.2% 36.3% 33.4% 32.3% 40.7% B 35% 36.2%
Neutraal 30.2% 36.6% B C 27.7% 30.2% 32.5% 27.9% 24.9% 33.9% C 25.2% 28.9% 29.5%
Eerder wel akkoord 13.8% 12% 13.8% 13.8% 12.1% 15.4% 19.8% 12.4% 15.4% 15.8% 13.3%
Helemaal akkoord 4.5% 4.1% 4.8% 4.5% 3.9% 5% 13.5% B 2.6% 6.5% B 3.3% 5.6%
Geen mening 6.8% 5% 7% 6.8% 5.9% 7.7% 8.4% 9.3% C 3.4% 8% 5.9%
In welke mate gaat u akkoord met onderstaande uitspraken?
Ik vind het belangrijk mijn kinderen te laten proeven van STEM-thema’s, ook al tonen ze hier niet meteen interesse voor
Helemaal niet akkoord 0.9% 0.9% 1% 0.9% 0.7% 1.1% 0% 0.8% 1.1% 0.5% 1.2%
Eerder niet akkoord 5.2% 5.1% 6% 5.2% 2.8% 7.5% A 6.5% 5.3% 5% 6.2% 5.5%
Neutraal 26.7% 27.1% 24% 26.7% 29.1% 24.3% 19.8% 32.4% C 19% 25.4% 27%
Eerder wel akkoord 45.4% 48.2% 47.2% 45.4% 43.8% 47% 33.4% 38.8% 55.5% B 49.8% B 41.9%
Helemaal akkoord 17.6% 14.3% 17% 17.6% 20% 15.3% 22% 17.3% 17.7% 14.5% 20.3% A
Geen mening 4.3% 4.3% 4.7% 4.3% 3.6% 4.9% 18.4% B C 5.5% C 1.8% 3.7% 4.2%
In welke mate gaat u akkoord met onderstaande uitspraken?
Ik denk dat STEM essentieel is om mijn kinderen meer betrokken te maken bij actuele uitdagingen in de samenleving
Helemaal niet akkoord 2.4% 1% 1.4% 2.4% 2.2% 2.5% 0% 2.1% 3% 1.3% 3.3% A
Eerder niet akkoord 7.6% 8.2% 8.7% 7.6% 5.7% 9.5% A 0% 6.4% 9.9% 7.6% 8%
Neutraal 25.2% 29.9% 28.8% 25.2% 26.3% 24.1% 26.3% 26.3% 23.5% 25.9% 25.3%
Eerder wel akkoord 43.9% 42.9% 39.2% 43.9% 45.3% 42.5% 38.4% 42.8% 45.7% 47.7% B 41.3%
Helemaal akkoord 15% 13.3% 16.4% 15% 15.2% 14.7% 16.9% 14.9% 15% 11.4% 17.0% A
Geen mening 6% 4.7% 5.5% 6% 5.4% 6.6% 18.4% C 7.5% C 3% 6.1% 5.1%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik praat regelmatig met mijn kind(eren) over dingen die wetenschappelijke uitleg nodig hebben (vb. natuurfenomenen, oorzaken van ziekten, …)
Niet akkoord 10.6% 5.9% 8.2% 10.6% A 11.1% 10.2% 0% 11.3% 10.3% 10.3% 10.1%
Neutraal 20.9% 19.3% 18.9% 20.9% 22.8% 19.1% 19.8% 24.3% C 16.2% 16.7% 23.3% A
Akkoord 64.6% 71.5% C 68% 64.6% 63.6% 65.6% 61.8% 59.5% 72.1% B 69% 63.3%
Geen mening 3.8% 3.4% 4.9% 3.8% 2.5% 5.1% A 18.4% B C 4.9% C 1.4% 3.9% 3.3%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik probeer mijn kind(eren) te helpen om zelf informatie te vinden over wetenschappelijke thema’s
Niet akkoord 7.6% 5.7% 7.2% 7.6% 6.2% 8.9% 6.5% 8.6% 6.2% 8.5% 5.6%
Neutraal 26.6% 23.5% 24.4% 26.6% 29.9% B 23.5% 19.8% 30.8% C 21.2% 23.8% 28.6%
Akkoord 60% 65.1% 62.2% 60% 59.5% 60.4% 55.3% 54.4% 68.1% B 61.2% 61.5%