Wetenschapsbarometer

Gedetailleerde resultaten leerkrachten

Online onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van het Departement EWI (Vlaamse Overheid) tussen 1 oktober 2020 en 25 oktober 2020 bij 352 Vlaamse leerkrachten.

Klik op de topics om de data te tonen of te verbergen.

INTERESSE IN WETENSCHAP

 • Filter:
 • Totaal
 • Vergelijking 2018, 2019
 • Geslacht
 • Onderwijsfase
 • Vakgebied
 • Leeftijd
Vragen Antwoorden Totaal
352
2018
(A) 310
2019
(B) 336
2020
(C) 352
Man
(A) 100
Vrouw
(B) 252
Leerkrachten basisonderwijs
(A) 157
Leerkrachten secundair onderwijs
(B) 195
STEM
(A) 67
Ander
(B) 121
<=34
(A) 45
35 - 54
(B) 224
55 +
(C) 83
In welke mate bent u geïnteresseerd in wetenschap in het algemeen?
Heel erg 22.5% 29.4% 27.2% 22.5% 33.1% B 18.3% 13.9% 29.4% A 50.4% B 19% 15.2% 23.9% 22.6%
Eerder wel 54.8% 53.9% 53.4% 54.8% 51.6% 56.1% 56.6% 53.3% 39.6% 59.9% A 51.3% 56.1% 53.2%
Neutraal 18.2% 11% 15.8% 18.2% A 13.3% 20.1% 25.2% B 12.5% 7.9% 14.6% 20.8% 15.7% 23.5%
Eerder niet 3.4% 4.2% 3.4% 3.4% 2% 4% 3.9% 3.1% 2% 3.8% 7.1% 3.6% 0.8%
Helemaal niet 1.1% 1.6% 0.2% 1.1% 0% 1.5% 0.4% 1.7% 0% 2.7% 5.6% B 0.6% 0%
Gehercodeerd naar 3 cat.
In welke mate bent u geïnteresseerd in wetenschap in het algemeen?
Geïnteresseerd 77.3% 83.2% 80.6% 77.3% 84.7% B 74.4% 70.5% 82.8% A 90.1% 78.9% 66.5% 80% 75.7%
Neutraal 18.2% 11% 15.8% 18.2% A 13.3% 20.1% 25.2% B 12.5% 7.9% 14.6% 20.8% 15.7% 23.5%
Niet geïnteresseerd 4.5% 5.8% 3.6% 4.5% 2% 5.5% 4.3% 4.7% 2% 6.5% 12.7% C 4.2% 0.8%
Welke van onderstaande wetenschappelijke thema’s of disciplines interesseren u het meest?
Top 3 - Eerste plaats. Gesorteerd van hoog naar laag
Vraagfilter: Niet indien 'geen enkele' op eerste plaats.
Taal- en letterkunde 21.2% 24.3% 22.7% 21.2% 19.2% 22% 11.8% 28.8% A 2% 42.9% A 28.1% 19.3% 22.6%
Psychologie 18.3% 12.5% 19.9% A 18.3% 7.8% 22.5% A 26.9% B 11.4% 7.2% 12.1% 17.6% 18.7% 17.5%
Biologie 11.4% 7.9% 7.8% 11.4% 12% 11.2% 13% 10.2% 13.6% 8.9% 14.7% 9.8% 14.1%
Wiskunde 9.8% 11.5% 12.9% 9.8% 12.7% 8.7% 12.5% 7.7% 22.3% 0% 8.8% 11.3% 6.5%
Geneeskunde of andere (para-)medische wetenschappen 8.4% 7.9% 4.9% 8.4% 3.8% 10.2% A 12.0% B 5.5% 5.5% 5.8% 4.4% 7.7% 12.3%
Kunstwetenschappen 6.1% 4.3% 6.3% 6.1% 4.1% 6.9% 4.7% 7.3% 5.5% 8.6% 7.3% 6.8% 3.5%
Sociale en politieke wetenschappen 5.6% 7.9% 7.7% 5.6% 7.3% 5% 3.9% 7% 3.3% 9.4% 4.4% 6.7% 3.5%
Computers en netwerken 3.6% 5.3% 2.5% 3.6% 4.2% 3.4% 5.6% 2% 3.8% 0% 1.5% 3.7% 4.4%
Ingenieurswetenschappen/techniek/technologie 3.3% 3.9% 4.5% 3.3% 8.0% B 1.4% 1.3% 4.9% 14.1% 0% 2.9% 3.3% 3.2%
Economie 3% 4.9% 2.7% 3% 5.4% 2% 2.2% 3.6% 1.4% 5% 0% 3.3% 3.5%
Fysica 2.5% 2% 1.4% 2.5% 3.2% 2.2% 1.7% 3.1% 7.6% B 0.8% 2.9% 3% 0.8%
Chemie 2.3% 2% 2.1% 2.3% 2.2% 2.4% 0.9% 3.5% 8.4% B 1% 4.4% 2.3% 1.4%
Rechten 0.6% 0.7% 0.9% 0.6% 0.9% 0.5% 0.6% 0.6% 0% 1% 0% 0.4% 1.4%
Andere 3.9% 4.9% 3.8% 3.9% 9.2% B 1.7% 2.9% 4.7% 5.2% 4.6% 2.9% 3.6% 5.2%
Aanwezigheid in top 3. Gesorteerd van hoog naar laag
Psychologie 45.1% 40.5% 44.2% 45.1% 29.6% 51.3% A 54.3% B 37.6% 19.3% 46.5% A 42.7% 47.3% 40.4%
Taal- en letterkunde 39.7% 42.8% 43.9% 39.7% 32.5% 42.6% 32.5% 45.6% A 12.7% 61.8% A 36.9% 38.3% 45%
Biologie 30.8% 28% 25.1% 30.8% 24.2% 33.4% 37.6% B 25.2% 35.7% B 19.7% 26.4% 32% 29.7%
Sociale en politieke wetenschappen 28.5% 32.6% 31.5% 28.5% 33.5% 26.5% 22.8% 33.1% A 19.2% 38.7% A 33.8% 28.3% 26.1%
Kunstwetenschappen 25% 24% 24.6% 25% 23% 25.8% 19.9% 29.1% 12.9% 38.0% A 29.3% 25.3% 21.9%
Geneeskunde of andere (para-)medische wetenschappen 24.6% 22.7% 21.4% 24.6% 10.8% 30.2% A 29.4% 20.8% 18.7% 23.2% 22% 25% 25.1%
Wiskunde 19.7% 25% 23.8% 19.7% 21.9% 18.8% 24.3% 16% 39.1% B 4.1% 22% 19.2% 19.9%
Computers en netwerken 14.1% 17.1% 13.7% 14.1% 18.5% 12.3% 15.6% 12.8% 15.7% 10.8% 8.9% 14.1% 16.6%
Ingenieurswetenschappen/techniek/technologie 10.9% 10.9% 13.1% 10.9% 16.4% B 8.7% 8.8% 12.6% 27.9% B 4.2% 5.9% 11.7% 11.1%
Fysica 10.2% 10.2% 10.9% 10.2% 21.5% B 5.6% 5.2% 14.2% A 34.6% B 3.7% 8.7% 10.7% 9.5%
Economie 9.8% 13.8% 9.7% 9.8% 14.7% 7.8% 7.8% 11.4% 12.4% 11.4% 8.8% 9.8% 10.3%
Chemie 8.1% 6.9% 8.3% 8.1% 6.3% 8.8% 6% 9.8% 24.0% B 2.4% 14.6% 8.5% 3.5%
Rechten 6.3% 4.9% 7.2% 6.3% 5.8% 6.5% 7.5% 5.3% 1% 7.5% 7.4% 6% 6.5%
Andere 12.2% 10.2% 9.4% 12.2% 16.1% 10.6% 12.7% 11.7% 7.3% 14.9% 5.9% 11.6% 16.9%
Welk van onderstaande uitspraken past het beste bij u? Nieuws over wetenschappelijk onderzoek of technologische innovaties boeit mij …
… minder dan nieuws over andere thema’s 12% 11.9% 9.1% 12% 12.1% 11.9% 13.9% 10.4% 6.5% 13.1% 23.8% B 9.6% 12%
… evenveel als nieuws over andere thema’s 41.3% 34.5% 39.5% 41.3% 33.6% 44.4% 44.7% 38.5% 24.4% 44.5% A 38.8% 43.6% 36.2%
… meer dan nieuws over andere thema’s, maar ik ga niet echt actief op zoek naar extra informatie erover 37.2% 39% 39.9% 37.2% 40% 36.2% 36% 38.3% 42.5% 36.5% 33.2% 37.9% 37.6%
… meer dan nieuws over andere thema’s en ik ga regelmatig op zoek naar extra informatie erover 9.5% 14.5% 11.5% 9.5% 14.4% B 7.6% 5.4% 12.8% A 26.7% B 5.9% 4.2% 8.9% 14.1%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Welk van onderstaande uitspraken past het beste bij u?Nieuws over wetenschappelijk onderzoek of technologische innovaties boeit mij …
Minder dan nieuws over andere themas 12% 11.9% 9.1% 12% 12.1% 11.9% 13.9% 10.4% 6.5% 13.1% 23.8% B 9.6% 12%
Evenveel als nieuws over andere themas 41.3% 34.5% 39.5% 41.3% 33.6% 44.4% 44.7% 38.5% 24.4% 44.5% A 38.8% 43.6% 36.2%
Meer dan nieuws over andere themas 46.7% 53.5% 51.4% 46.7% 54.3% 43.7% 41.3% 51.1% 69.1% B 42.4% 37.3% 46.8% 51.7%

BELANG VAN WETENSCHAP

 • Filter:
 • Totaal
 • Vergelijking 2018, 2019
 • Geslacht
 • Onderwijsfase
 • Vakgebied
 • Leeftijd
Vragen Antwoorden Totaal
352
2018
(A) 310
2019
(B) 336
2020
(C) 352
Man
(A) 100
Vrouw
(B) 252
Leerkrachten basisonderwijs
(A) 157
Leerkrachten secundair onderwijs
(B) 195
STEM
(A) 67
Ander
(B) 121
<=34
(A) 45
35 - 54
(B) 224
55 +
(C) 83
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de samenleving
Helemaal niet akkoord 0.5% 0% 0.7% 0.5% 0% 0.7% 0.4% 0.6% 1.7% 0% 1.4% 0% 1.4%
Eerder niet akkoord 0.4% 0% 0.6% 0.4% 0% 0.5% 0.9% 0% 0% 0% 0% 0.6% 0%
Neutraal 3.3% 1% 2.8% 3.3% 2.5% 3.6% 4.4% 2.3% 0.9% 3.2% 18.0% B C 1.2% 0.8%
Eerder wel akkoord 35.1% 33.5% 30.3% 35.1% 28.9% 37.6% 44.7% B 27.4% 17.9% 33.0% A 37.6% 34.2% 36.3%
Helemaal akkoord 60.1% 65.5% 65.3% 60.1% 68.6% B 56.8% 49.6% 68.7% A 79.5% B 62.2% 41.6% 63.4% A 61.5%
Geen mening 0.6% 0% 0.3% 0.6% 0% 0.8% 0% 1% 0% 1.6% 1.4% 0.6% 0%
Wetenschappelijk onderzoek dat onze kennis verrijkt is noodzakelijk, ook al levert het niet onmiddellijk een praktisch nut op voor de samenleving
Helemaal niet akkoord 1% 0.3% 0.4% 1% 0% 1.4% 0.7% 1.3% 1.7% 1.1% 0% 0.6% 2.7%
Eerder niet akkoord 3.1% 4.2% 2.6% 3.1% 3.2% 3.1% 3.5% 2.7% 1.7% 3.5% 5.6% 2.6% 3%
Neutraal 11.2% 7.7% 11.2% 11.2% 9.1% 12.1% 16.5% B 7% 7.8% 6.4% 23.5% B C 10% 7.9%
Eerder wel akkoord 49.6% 49.7% 48.3% 49.6% 47.3% 50.5% 56.0% B 44.5% 47.6% 42.4% 43.1% 52.5% 45.3%
Helemaal akkoord 34.1% 37.1% 36.7% 34.1% 40.4% 31.6% 21.5% 44.2% A 41.2% 46.1% 26.4% 33.1% 41%
Geen mening 1% 1% 0.8% 1% 0% 1.3% 1.7% 0.3% 0% 0.5% 1.4% 1.2% 0%
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de economische vooruitgang van Vlaanderen
Helemaal niet akkoord 0.5% 0% 0% 0.5% 0% 0.7% 0.7% 0.3% 0% 0.5% 1.4% 0% 1.4%
Eerder niet akkoord 0.6% 0.6% 1.5% 0.6% 0% 0.8% 0.9% 0.3% 0% 0.5% 1.4% 0.6% 0%
Neutraal 5% 4.8% 4.9% 5% 2.6% 5.9% 6.9% 3.4% 3% 3.8% 15.2% B C 3.6% 3%
Eerder wel akkoord 46.3% 41.9% 37.9% 46.3% 37.9% 49.6% A 53.7% B 40.4% 28.9% 46.2% A 53% 47.7% 38.8%
Helemaal akkoord 46.9% 52.3% 55.3% 46.9% 58.8% B 42.1% 37% 54.9% A 67.1% B 48.5% 27.6% 47.4% A 56.0% A
Geen mening 0.8% 0.3% 0.4% 0.8% 0.7% 0.8% 0.9% 0.7% 1% 0.5% 1.4% 0.6% 0.8%
Wetenschap zou zonder beperkingen alle soorten onderwerpen moeten kunnen onderzoeken
Helemaal niet akkoord 2.4% 3.9% 2.2% 2.4% 2.5% 2.4% 3% 2% 2.8% 0.5% 4.2% 2.6% 0.8%
Eerder niet akkoord 10.6% 15.8% 18.1% C 10.6% 10.8% 10.5% 7.3% 13.3% 14.6% 12.2% 5.6% 13% 6.8%
Neutraal 17.6% 11.6% 11% 17.6% B 13.2% 19.4% 23.0% B 13.3% 14.2% 13.5% 27.7% C 18.4% 10.1%
Eerder wel akkoord 39.5% 42.3% 41.2% 39.5% 42.4% 38.3% 40.4% 38.8% 38.9% 38.7% 41.8% 36.9% 45.2%
Helemaal akkoord 29.4% 26.5% 27.2% 29.4% 30.2% 29.1% 26.4% 31.8% 29.5% 33.8% 19.4% 29% 35.9%
Geen mening 0.4% 0% 0.3% 0.4% 0.9% 0.2% 0% 0.8% 0% 1.3% 1.4% 0% 1.1%
Wetenschap en onderzoek leiden tot een beter leven in de toekomst
Helemaal niet akkoord 0.5% 0.3% 0% 0.5% 0.7% 0.5% 0.8% 0.3% 1% 0% 2.8% 0% 0.8%
Eerder niet akkoord 1.8% 2.9% 0.7% 1.8% 1.6% 1.8% 3.1% 0.7% 0% 1.1% 2.8% 1.9% 0.8%
Neutraal 6.2% 9.0% B 3.4% 6.2% 5.4% 6.5% 5.4% 6.8% 0.9% 10.4% A 16.6% B 4.7% 4.6%
Eerder wel akkoord 47% 43.5% 45% 47% 36.8% 51.1% A 51.7% 43.3% 35% 46.3% 44.7% 46.5% 49.7%
Helemaal akkoord 44.3% 44.2% 50.8% 44.3% 55.5% B 39.8% 39% 48.6% 63.1% B 41.7% 31.8% 46.9% 44.1%
Geen mening 0.2% 0% 0.2% 0.2% 0% 0.2% 0% 0.3% 0% 0.5% 1.4% 0% 0%
Mensen vertrouwen te veel op wetenschap en te weinig op gevoel
Helemaal niet akkoord 10.3% 3.5% 5.1% 10.3% A B 13.6% 8.9% 4.2% 15.2% A 19.7% 13% 6.9% 11.2% 9.5%
Eerder niet akkoord 35.8% 31.9% 34.5% 35.8% 41.8% 33.4% 31.9% 38.9% 51.6% B 30.8% 32% 37.8% 32.4%
Neutraal 30.4% 37.1% 35% 30.4% 18.1% 35.2% A 36.0% B 25.8% 17.6% 31.8% A 33.3% 29.5% 31.1%
Eerder wel akkoord 19.7% 23.2% 19.6% 19.7% 20.2% 19.5% 23.8% 16.4% 6.8% 20.9% A 19.4% 17.4% 26.2%
Helemaal akkoord 3% 3.2% 4.5% 3% 5.4% 2.1% 3.5% 2.7% 2.3% 3% 7% 3.1% 0.8%
Geen mening 0.8% 1% 1.3% 0.8% 0.9% 0.8% 0.6% 1% 2% 0.5% 1.4% 1% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de samenleving
Niet akkoord 0.9% 0% 1.3% 0.9% 0% 1.2% 1.3% 0.6% 1.7% 0% 1.4% 0.6% 1.4%
Neutraal 3.3% 1% 2.8% 3.3% 2.5% 3.6% 4.4% 2.3% 0.9% 3.2% 18.0% B C 1.2% 0.8%
Akkoord 95.3% 99.0% B C 95.6% 95.3% 97.5% 94.4% 94.3% 96.1% 97.4% 95.1% 79.2% 97.6% A 97.8% A
Geen mening 0.6% 0% 0.3% 0.6% 0% 0.8% 0% 1% 0% 1.6% 1.4% 0.6% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappelijk onderzoek dat onze kennis verrijkt is noodzakelijk, ook al levert het niet onmiddellijk een praktisch nut op voor de samenleving
Niet akkoord 4.1% 4.5% 3% 4.1% 3.2% 4.5% 4.3% 4% 3.4% 4.6% 5.6% 3.3% 5.7%
Neutraal 11.2% 7.7% 11.2% 11.2% 9.1% 12.1% 16.5% B 7% 7.8% 6.4% 23.5% B C 10% 7.9%
Akkoord 83.7% 86.8% 85% 83.7% 87.7% 82.1% 77.5% 88.7% A 88.8% 88.5% 69.5% 85.6% A 86.4%
Geen mening 1% 1% 0.8% 1% 0% 1.3% 1.7% 0.3% 0% 0.5% 1.4% 1.2% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de economische vooruitgang van Vlaanderen
Niet akkoord 1.1% 0.6% 1.5% 1.1% 0% 1.5% 1.6% 0.6% 0% 1% 2.8% 0.6% 1.4%
Neutraal 5% 4.8% 4.9% 5% 2.6% 5.9% 6.9% 3.4% 3% 3.8% 15.2% B C 3.6% 3%
Akkoord 93.2% 94.2% 93.2% 93.2% 96.8% 91.8% 90.6% 95.3% 95.9% 94.7% 80.6% 95.2% A 94.8% A
Geen mening 0.8% 0.3% 0.4% 0.8% 0.7% 0.8% 0.9% 0.7% 1% 0.5% 1.4% 0.6% 0.8%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap zou zonder beperkingen alle soorten onderwerpen moeten kunnen onderzoeken
Niet akkoord 13% 19.7% 20.3% C 13% 13.3% 12.9% 10.2% 15.3% 17.4% 12.7% 9.7% 15.7% 7.6%
Neutraal 17.6% 11.6% 11% 17.6% B 13.2% 19.4% 23.0% B 13.3% 14.2% 13.5% 27.7% C 18.4% 10.1%
Akkoord 68.9% 68.7% 68.4% 68.9% 72.6% 67.5% 66.8% 70.7% 68.4% 72.5% 61.2% 66% 81.2% A B
Geen mening 0.4% 0% 0.3% 0.4% 0.9% 0.2% 0% 0.8% 0% 1.3% 1.4% 0% 1.1%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap en onderzoek leiden tot een beter leven in de toekomst
Niet akkoord 2.3% 3.2% 0.7% 2.3% 2.3% 2.3% 3.9% 1% 1% 1.1% 5.6% 1.9% 1.6%
Neutraal 6.2% 9.0% B 3.4% 6.2% 5.4% 6.5% 5.4% 6.8% 0.9% 10.4% A 16.6% B 4.7% 4.6%
Akkoord 91.3% 87.7% 95.7% A 91.3% 92.3% 90.9% 90.7% 91.9% 98.1% B 88% 76.4% 93.4% A 93.8% A
Geen mening 0.2% 0% 0.2% 0.2% 0% 0.2% 0% 0.3% 0% 0.5% 1.4% 0% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Mensen vertrouwen te veel op wetenschap en te weinig op gevoel
Niet akkoord 46.1% 35.5% 39.6% 46.1% A 55.4% B 42.3% 36.1% 54.1% A 71.3% B 43.8% 38.9% 49% 41.9%
Neutraal 30.4% 37.1% 35% 30.4% 18.1% 35.2% A 36.0% B 25.8% 17.6% 31.8% A 33.3% 29.5% 31.1%
Akkoord 22.7% 26.5% 24.1% 22.7% 25.5% 21.6% 27.3% 19% 9.1% 23.9% A 26.4% 20.4% 27%
Geen mening 0.8% 1% 1.3% 0.8% 0.9% 0.8% 0.6% 1% 2% 0.5% 1.4% 1% 0%
Ik zie het nut van wetenschap en onderzoek voor heel wat zaken in mijn dagelijks leven
Helemaal niet akkoord 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Eerder niet akkoord 0.6% 2.6% 0.5% 0.6% 0% 0.8% 1.3% 0% 0% 0% 1.4% 0.6% 0%
Neutraal 10% 9% 11.1% 10% 6.5% 11.4% 13.7% B 7.1% 3.7% 9.3% 20.8% 8.8% 7.4%
Eerder wel akkoord 57.7% 55.2% 55.2% 57.7% 50.3% 60.7% 59.7% 56.1% 48.5% 59.5% 50.2% 57.2% 63.2%
Helemaal akkoord 31.5% 33.2% 32.5% 31.5% 43.2% B 26.9% 25.4% 36.5% A 47.8% B 30.6% 26.3% 33.4% 29.3%
Geen mening 0.2% 0% 0.6% 0.2% 0% 0.2% 0% 0.3% 0% 0.5% 1.4% 0% 0%
Ik gebruik resultaten van wetenschappelijk onderzoek om keuzes te maken die mijn dagelijks leven veranderen (door bv. iets niet meer te doen zoals vroeger)
Helemaal niet akkoord 0.6% 1% 0% 0.6% 0% 0.8% 0.4% 0.7% 2% 0% 1.4% 0.6% 0%
Eerder niet akkoord 5.5% 8.4% 8.4% 5.5% 4.2% 6% 6.6% 4.6% 2.9% 5.8% 15.4% B 3.4% 5.7%
Neutraal 20.3% 21% 23.7% 20.3% 22.5% 19.4% 20.5% 20.1% 21.3% 19.5% 23.6% 20.4% 18.2%
Eerder wel akkoord 63.2% 54.2% 49.9% 63.2% B 54.7% 66.6% A 65.5% 61.4% 59.7% 62.4% 49.9% 66.6% 61.4%
Helemaal akkoord 9.7% 15.2% 16.1% C 9.7% 18.6% B 6.1% 6.1% 12.5% A 14.1% 11.3% 6.9% 8.4% 14.6%
Geen mening 0.7% 0.3% 1.9% 0.7% 0% 1% 0.9% 0.6% 0% 1% 2.8% 0.6% 0%
Het is belangrijk om goede wetenschappelijke kennis en vaardigheden te hebben om in de wereld van vandaag een goede job te krijgen
Helemaal niet akkoord 0.4% 1% 0.3% 0.4% 0.9% 0.2% 0% 0.8% 1.4% 0.5% 1.4% 0.4% 0%
Eerder niet akkoord 7.4% 4.5% 5.6% 7.4% 7.3% 7.5% 9.2% 6% 1% 9.1% A 12.6% 7.1% 5.5%
Neutraal 19.6% 19.4% 16.7% 19.6% 16.1% 21.1% 20.3% 19.1% 17.3% 20.1% 26.4% 17.9% 20.7%
Eerder wel akkoord 56.4% 45.8% 53% 56.4% A 59.6% 55.1% 58.6% 54.5% 54.8% 55.2% 44.4% 58% 58.6%
Helemaal akkoord 14.8% 28.7% C 24.1% C 14.8% 16.1% 14.3% 11.1% 17.8% 23.5% 13.6% 11.1% 15.4% 15.2%
Geen mening 1.3% 0.6% 0.3% 1.3% 0% 1.8% 0.9% 1.7% 2% 1.6% 4.2% 1.2% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik zie het nut van wetenschap en onderzoek voor heel wat zaken in mijn dagelijks leven
Niet akkoord 0.6% 2.6% 0.5% 0.6% 0% 0.8% 1.3% 0% 0% 0% 1.4% 0.6% 0%
Neutraal 10% 9% 11.1% 10% 6.5% 11.4% 13.7% B 7.1% 3.7% 9.3% 20.8% 8.8% 7.4%
Akkoord 89.2% 88.4% 87.7% 89.2% 93.5% 87.5% 85.1% 92.6% A 96.3% 90.2% 76.4% 90.6% A 92.6% A
Geen mening 0.2% 0% 0.6% 0.2% 0% 0.2% 0% 0.3% 0% 0.5% 1.4% 0% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik gebruik resultaten van wetenschappelijk onderzoek om keuzes te maken die mijn dagelijks leven veranderen (door bv. iets niet meer te doen zoals vroeger)
Niet akkoord 6.1% 9.4% 8.4% 6.1% 4.2% 6.8% 7% 5.3% 4.9% 5.8% 16.8% B 4.1% 5.7%
Neutraal 20.3% 21% 23.7% 20.3% 22.5% 19.4% 20.5% 20.1% 21.3% 19.5% 23.6% 20.4% 18.2%
Akkoord 72.9% 69.4% 66% 72.9% 73.3% 72.7% 71.6% 73.9% 73.8% 73.7% 56.8% 75.0% A 76%
Geen mening 0.7% 0.3% 1.9% 0.7% 0% 1% 0.9% 0.6% 0% 1% 2.8% 0.6% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Het is belangrijk om goede wetenschappelijke kennis en vaardigheden te hebben om in de wereld van vandaag een goede job te krijgen
Niet akkoord 7.9% 5.5% 5.9% 7.9% 8.2% 7.8% 9.2% 6.8% 2.4% 9.6% 14% 7.5% 5.5%
Neutraal 19.6% 19.4% 16.7% 19.6% 16.1% 21.1% 20.3% 19.1% 17.3% 20.1% 26.4% 17.9% 20.7%
Akkoord 71.2% 74.5% 77.1% 71.2% 75.7% 69.4% 69.7% 72.4% 78.2% 68.8% 55.5% 73.4% A 73.8%
Geen mening 1.3% 0.6% 0.3% 1.3% 0% 1.8% 0.9% 1.7% 2% 1.6% 4.2% 1.2% 0%

VERTROUWEN IN WETENSCHAP

 • Filter:
 • Totaal
 • Vergelijking 2018, 2019
 • Geslacht
 • Onderwijsfase
 • Vakgebied
 • Leeftijd
Vragen Antwoorden Totaal
352
2018
(A) 310
2019
(B) 336
2020
(C) 352
Man
(A) 100
Vrouw
(B) 252
Leerkrachten basisonderwijs
(A) 157
Leerkrachten secundair onderwijs
(B) 195
STEM
(A) 67
Ander
(B) 121
<=34
(A) 45
35 - 54
(B) 224
55 +
(C) 83
In welke mate vertrouwt u wetenschap en onderzoek in het algemeen?
Heel erg 13.2% 14.2% 14.2% 13.2% 22.0% B 9.7% 11.6% 14.4% 20.3% 11.5% 11.1% 14.1% 11.7%
Eerder wel 75.3% 76.1% 73.3% 75.3% 68.9% 77.9% 70.4% 79.3% 78.3% 79.3% 65.3% 76.1% 78.8%
Neutraal 9.9% 9% 10.8% 9.9% 7.5% 10.8% 16.0% B 4.9% 1.4% 7.1% 20.8% C 9.2% 5.7%
Eerder niet 1.6% 0.6% 1.6% 1.6% 1.5% 1.7% 2% 1.4% 0% 2.2% 2.8% 0.6% 3.9%
Helemaal niet 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Gehercodeerd naar 3 cat.
In welke mate vertrouwt u wetenschap en onderzoek in het algemeen?
Vertrouwen 88.5% 90.3% 87.5% 88.5% 90.9% 87.5% 82% 93.7% A 98.6% B 90.7% 76.4% 90.2% A 90.4%
Neutraal 9.9% 9% 10.8% 9.9% 7.5% 10.8% 16.0% B 4.9% 1.4% 7.1% 20.8% C 9.2% 5.7%
Geen vertrouwen 1.6% 0.6% 1.6% 1.6% 1.5% 1.7% 2% 1.4% 0% 2.2% 2.8% 0.6% 3.9%
Je kunt erop vertrouwen dat het klopt wat wetenschappers zeggen
Helemaal niet akkoord 0.3% 2.6% C 1% 0.3% 0.9% 0% 0% 0.5% 1.4% 0% 0% 0.4% 0%
Eerder niet akkoord 8.4% 6.1% 9.1% 8.4% 9.3% 8% 11.5% 5.9% 5.4% 5.4% 9.7% 8.1% 8.4%
Neutraal 30.4% 37.7% 32% 30.4% 26.3% 32% 28.1% 32.2% 32.8% 32.5% 47.2% B 25.6% 34.1%
Eerder wel akkoord 53.9% 47.4% 52% 53.9% 53% 54.3% 54.7% 53.3% 50.5% 54.5% 41.7% 57.8% 50.1%
Helemaal akkoord 6.6% 5.5% 5.1% 6.6% 10.5% 5.1% 4.8% 8.2% 9.9% 7.6% 1.4% 7.4% 7.3%
Geen mening 0.4% 0.6% 0.7% 0.4% 0% 0.5% 0.9% 0% 0% 0% 0% 0.6% 0%
Wetenschappers werken volgens strikte regels en procedures
Helemaal niet akkoord 0% 0.3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Eerder niet akkoord 3.9% 3.5% 3.7% 3.9% 2.3% 4.5% 4% 3.8% 1% 5.5% 2.8% 3.4% 5.7%
Neutraal 14.7% 17.7% 16% 14.7% 11.2% 16.1% 19.5% B 10.8% 10.5% 11.6% 22.2% 11.2% 20.2%
Eerder wel akkoord 60% 57.4% 56.3% 60% 65.1% 58% 56.8% 62.6% 58.8% 64.3% 59.8% 60.2% 59.7%
Helemaal akkoord 19.6% 18.4% 19.2% 19.6% 20.4% 19.3% 16.1% 22.4% 29.7% 18% 12.4% 23% 14.4%
Geen mening 1.8% 2.6% 4.8% 1.8% 0.9% 2.1% 3.6% B 0.3% 0% 0.5% 2.8% 2.2% 0%
Wetenschappers doen onderzoek in het algemeen belang
Helemaal niet akkoord 0% 0.3% 0.4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Eerder niet akkoord 5.6% 4.5% 6.1% 5.6% 5.7% 5.6% 6.2% 5.1% 4.4% 5.8% 5.6% 5.3% 6.5%
Neutraal 15.7% 21.6% 17.8% 15.7% 15.1% 15.9% 15.2% 16% 15% 15.9% 26.3% 15% 11.7%
Eerder wel akkoord 57.6% 54.2% 55.2% 57.6% 53.6% 59.3% 60% 55.7% 54.3% 56.2% 55.7% 55.6% 64.3%
Helemaal akkoord 20.9% 19.4% 20.4% 20.9% 25.6% 19.1% 18.6% 22.8% 26.3% 21.6% 11% 24.2% 17.4%
Geen mening 0.2% 0% 0% 0.2% 0% 0.2% 0% 0.3% 0% 0.5% 1.4% 0% 0%
Hoe meer ik weet van wetenschap, hoe meer bezorgd ik word
Helemaal niet akkoord 4% 1.6% 2.1% 4% 6.6% 3% 1.6% 6.0% A 11.9% B 3.2% 2.8% 3.9% 5.2%
Eerder niet akkoord 37.7% 31.9% 37.3% 37.7% 39% 37.2% 35.2% 39.8% 40.6% 37.1% 40.2% 38% 35.7%
Neutraal 27.6% 32.9% 30.2% 27.6% 26.8% 27.9% 28.8% 26.6% 19.8% 30.7% 30.5% 25.5% 31.6%
Eerder wel akkoord 25.3% 26.8% 24.6% 25.3% 21.9% 26.6% 31.0% B 20.6% 18.7% 22.8% 23.8% 26.1% 23.7%
Helemaal akkoord 3.9% 6.1% 2.6% 3.9% 3.9% 3.9% 2.6% 5% 7.5% 3.9% 1.4% 4.5% 3.8%
Geen mening 1.5% 0.6% 3.1% 1.5% 1.9% 1.3% 0.9% 2% 1.4% 2.4% 1.4% 2% 0%
Wetenschappers lijken nieuwe dingen te proberen zonder te denken aan de risico’s die het met zich brengt
Helemaal niet akkoord 4% 2.3% 2.6% 4% 5.3% 3.5% 1.3% 6.2% A 8.3% 5.4% 2.8% 3.9% 4.9%
Eerder niet akkoord 48.4% 41.9% 43.5% 48.4% 45.8% 49.5% 45.4% 50.9% 61.8% B 43.8% 40.2% 52% 43.3%
Neutraal 27.9% 33.2% 33% 27.9% 32.6% 26% 29.7% 26.4% 18.7% 31.6% 33.3% 25.5% 31.6%
Eerder wel akkoord 16.1% 17.1% 16.3% 16.1% 15% 16.5% 20.2% 12.8% 8.2% 14.9% 18.2% 14.4% 19.4%
Helemaal akkoord 2.7% 2.9% 2.1% 2.7% 1.3% 3.2% 3.5% 2% 3% 1.5% 4.1% 3% 0.8%
Geen mening 1% 2.6% 2.5% 1% 0% 1.3% 0% 1.7% 0% 2.8% 1.4% 1.2% 0%
De voordelen van wetenschap en onderzoek zijn groter dan de nadelige gevolgen ervan
Helemaal niet akkoord 0% 0.6% 0.8% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Eerder niet akkoord 4.2% 2.3% 3.8% 4.2% 3.5% 4.4% 5.6% 3.1% 4.4% 2.5% 5.5% 4.6% 2.4%
Neutraal 22% 22.9% 28.3% 22% 18.9% 23.2% 22.9% 21.2% 14.9% 24.6% 40.3% B 17.8% 23.2%
Eerder wel akkoord 55.1% 57.1% 48.6% 55.1% 50.8% 56.8% 57% 53.6% 55.3% 52.9% 33.4% 60.9% A 51.3%
Helemaal akkoord 17.4% 16.8% 17.1% 17.4% 26.7% B 13.7% 12.4% 21.5% A 25.4% 18.9% 19.4% 15% 23.1%
Geen mening 1.3% 0.3% 1.3% 1.3% 0% 1.9% 2.1% 0.7% 0% 1.1% 1.4% 1.8% 0%
We moeten technologische vernieuwingen omarmen; eventuele nadelen kunnen toch pas achteraf geanalyseerd en opgelost worden
Helemaal niet akkoord 2.2% 2.9% 2.7% 2.2% 2.5% 2.1% 0.9% 3.3% 0.9% 3.7% 4.1% 2.6% 0%
Eerder niet akkoord 19.6% 16.8% 21.7% 19.6% 21.4% 18.9% 18.9% 20.2% 23.3% 18% 19.4% 18.1% 24%
Neutraal 26.3% 31% 25.1% 26.3% 21.5% 28.2% 23.8% 28.3% 21.9% 32.3% 29.1% 25.9% 25.9%
Eerder wel akkoord 42.7% 41.9% 43.5% 42.7% 46.3% 41.2% 47.4% 38.9% 44.4% 36.3% 39.1% 44.4% 39.8%
Helemaal akkoord 8% 6.8% 5.2% 8% 7.4% 8.2% 8.7% 7.4% 8.1% 7.4% 6.9% 7.3% 10.3%
Geen mening 1.2% 0.6% 1.8% 1.2% 0.9% 1.3% 0.4% 1.9% 1.4% 2.2% 1.4% 1.6% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Je kunt erop vertrouwen dat het klopt wat wetenschappers zeggen
Niet akkoord 8.7% 8.7% 10.2% 8.7% 10.2% 8% 11.5% 6.4% 6.8% 5.4% 9.7% 8.6% 8.4%
Neutraal 30.4% 37.7% 32% 30.4% 26.3% 32% 28.1% 32.2% 32.8% 32.5% 47.2% B 25.6% 34.1%
Akkoord 60.6% 52.9% 57.2% 60.6% 63.4% 59.4% 59.5% 61.4% 60.4% 62.1% 43.1% 65.2% A 57.5%
Geen mening 0.4% 0.6% 0.7% 0.4% 0% 0.5% 0.9% 0% 0% 0% 0% 0.6% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappers werken volgens strikte regels en procedures
Niet akkoord 3.9% 3.9% 3.7% 3.9% 2.3% 4.5% 4% 3.8% 1% 5.5% 2.8% 3.4% 5.7%
Neutraal 14.7% 17.7% 16% 14.7% 11.2% 16.1% 19.5% B 10.8% 10.5% 11.6% 22.2% 11.2% 20.2%
Akkoord 79.6% 75.8% 75.5% 79.6% 85.6% 77.3% 72.9% 85.1% A 88.5% 82.4% 72.2% 83.2% 74.1%
Geen mening 1.8% 2.6% 4.8% 1.8% 0.9% 2.1% 3.6% B 0.3% 0% 0.5% 2.8% 2.2% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappers doen onderzoek in het algemeen belang
Niet akkoord 5.6% 4.8% 6.5% 5.6% 5.7% 5.6% 6.2% 5.1% 4.4% 5.8% 5.6% 5.3% 6.5%
Neutraal 15.7% 21.6% 17.8% 15.7% 15.1% 15.9% 15.2% 16% 15% 15.9% 26.3% 15% 11.7%
Akkoord 78.5% 73.5% 75.7% 78.5% 79.1% 78.3% 78.6% 78.5% 80.6% 77.8% 66.7% 79.7% 81.8%
Geen mening 0.2% 0% 0% 0.2% 0% 0.2% 0% 0.3% 0% 0.5% 1.4% 0% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Hoe meer ik weet van wetenschap, hoe meer bezorgd ik word
Niet akkoord 41.8% 33.5% 39.4% 41.8% 45.6% 40.3% 36.8% 45.8% 52.5% 40.3% 43% 41.9% 40.8%
Neutraal 27.6% 32.9% 30.2% 27.6% 26.8% 27.9% 28.8% 26.6% 19.8% 30.7% 30.5% 25.5% 31.6%
Akkoord 29.2% 32.9% 27.2% 29.2% 25.8% 30.5% 33.6% 25.6% 26.2% 26.6% 25.2% 30.6% 27.5%
Geen mening 1.5% 0.6% 3.1% 1.5% 1.9% 1.3% 0.9% 2% 1.4% 2.4% 1.4% 2% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappers lijken nieuwe dingen te proberen zonder te denken aan de risico’s die het met zich brengt
Niet akkoord 52.4% 44.2% 46.1% 52.4% 51.1% 52.9% 46.6% 57.1% 70.1% B 49.2% 43% 55.9% 48.2%
Neutraal 27.9% 33.2% 33% 27.9% 32.6% 26% 29.7% 26.4% 18.7% 31.6% 33.3% 25.5% 31.6%
Akkoord 18.7% 20% 18.4% 18.7% 16.3% 19.7% 23.6% B 14.8% 11.2% 16.4% 22.4% 17.5% 20.2%
Geen mening 1% 2.6% 2.5% 1% 0% 1.3% 0% 1.7% 0% 2.8% 1.4% 1.2% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
De voordelen van wetenschap en onderzoek zijn groter dan de nadelige gevolgen ervan
Niet akkoord 4.2% 2.9% 4.6% 4.2% 3.5% 4.4% 5.6% 3.1% 4.4% 2.5% 5.5% 4.6% 2.4%
Neutraal 22% 22.9% 28.3% 22% 18.9% 23.2% 22.9% 21.2% 14.9% 24.6% 40.3% B 17.8% 23.2%
Akkoord 72.5% 73.9% 65.7% 72.5% 77.5% 70.5% 69.4% 75.1% 80.7% 71.8% 52.8% 75.8% A 74.3% A
Geen mening 1.3% 0.3% 1.3% 1.3% 0% 1.9% 2.1% 0.7% 0% 1.1% 1.4% 1.8% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
We moeten technologische vernieuwingen omarmen; eventuele nadelen kunnen toch pas achteraf geanalyseerd en opgelost worden
Niet akkoord 21.9% 19.7% 24.4% 21.9% 23.8% 21.1% 19.7% 23.6% 24.2% 21.7% 23.5% 20.7% 24%
Neutraal 26.3% 31% 25.1% 26.3% 21.5% 28.2% 23.8% 28.3% 21.9% 32.3% 29.1% 25.9% 25.9%
Akkoord 50.6% 48.7% 48.7% 50.6% 53.7% 49.4% 56% 46.3% 52.5% 43.8% 46% 51.8% 50.1%
Geen mening 1.2% 0.6% 1.8% 1.2% 0.9% 1.3% 0.4% 1.9% 1.4% 2.2% 1.4% 1.6% 0%
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Interessant - Saai
< < < 14.6% 14.2% 13% 14.6% 14.3% 14.7% 12.8% 16% 23.5% 12.8% 12.9% 16.3% 10.9%
< < 38.6% 33.3% 37.3% 38.6% 34.5% 40.2% 37.1% 39.8% 40.7% 41% 27.1% 40% 40.9%
< 24.3% 25.6% 26.7% 24.3% 23.7% 24.5% 30.6% B 19.2% 13.4% 20.1% 25.8% 24.1% 24%
Neutraal 12.2% 9.4% 9% 12.2% 17.5% 10.1% 10.3% 13.7% 13.7% 14.4% 22.8% 10% 12.5%
> 4.8% 6.8% 7.4% 4.8% 2.2% 5.8% 6% 3.8% 1.4% 4.1% 8.6% 5.3% 1.4%
> > 4.9% 8.7% 5.3% 4.9% 6.2% 4.5% 2.8% 6.6% 7.2% 6.1% 2.9% 3.7% 9.5%
> > > 0.6% 1.9% 1.5% 0.6% 1.6% 0.3% 0.4% 0.8% 0% 1.3% 0% 0.7% 0.8%
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Enggeestig - Open
< < < 0.3% 1.6% 0.5% 0.3% 0% 0.4% 0% 0.6% 0% 0.9% 0% 0% 1.4%
< < 5.1% 3.2% 3.9% 5.1% 6.9% 4.4% 3.3% 6.6% 7.7% 5.8% 4.3% 5.5% 4.4%
< 8.5% 10.7% 10.5% 8.5% 6.7% 9.3% 8.8% 8.3% 4.9% 9.4% 10.1% 8.7% 7.1%
Neutraal 26.1% 27.2% 25.1% 26.1% 26.1% 26.2% 28.5% 24.2% 22.1% 26.2% 25.7% 24.1% 31.9%
> 30.5% 30.1% 34.2% 30.5% 28.3% 31.4% 33.5% 28.2% 19.3% 31.8% 37.1% 32.2% 22.6%
> > 25.1% 23% 21.7% 25.1% 28.4% 23.9% 21.1% 28.4% 42.0% B 22.6% 17.1% 25.1% 29.5%
> > > 4.3% 4.2% 4.1% 4.3% 3.6% 4.5% 4.9% 3.8% 4% 3.3% 5.7% 4.3% 3.2%
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Goed in communiceren - Slecht in communiceren
< < < 1.9% 1% 1.4% 1.9% 2.5% 1.6% 1.4% 2.2% 2.4% 2.2% 2.9% 2% 0.8%
< < 15.9% 8.7% 10.2% 15.9% A 11.2% 17.8% 18.5% 13.8% 17.1% 12.2% 12.9% 16.3% 16.4%
< 23.8% 23% 23.2% 23.8% 22% 24.5% 24.5% 23.2% 28.2% 21.8% 21.4% 22.8% 27.8%
Neutraal 32.6% 41.7% C 39.4% 32.6% 33.7% 32.1% 36.4% 29.5% 22.7% 33.2% 34.2% 34% 27.8%
> 18.1% 16.5% 20.4% 18.1% 21.2% 16.9% 14.6% 21% 19.9% 19.4% 18.7% 17.7% 19.1%
> > 7% 7.4% 3.7% 7% 9.3% 6.1% 3.4% 10.0% A 9.6% 10.7% 7.1% 6.6% 8.2%
> > > 0.7% 1.6% 1.7% 0.7% 0% 1% 1.3% 0.3% 0% 0.5% 2.9% 0.6% 0%
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Op zichzelf - Open naar de buitenwereld
< < < 1.2% 1.6% 0.5% 1.2% 1.6% 1% 0.9% 1.4% 2.4% 1% 4.3% 1% 0%
< < 8.5% 8.1% 9.3% 8.5% 8.7% 8.4% 7.2% 9.5% 7.5% 10.6% 15.8% 8.2% 5.4%
< 19.3% 22% 24.3% 19.3% 17.8% 19.8% 18.3% 20% 22.3% 18.8% 21.5% 21.3% 12.5%
Neutraal 32.4% 35.9% 29.8% 32.4% 33.8% 31.8% 30.9% 33.6% 27.8% 38% 31.4% 29.9% 39.5%
> 26.5% 20.4% 24.5% 26.5% 24% 27.5% 31.9% B 22.2% 23.9% 19.7% 17.1% 27.7% 28.3%
> > 11.3% 11% 10.8% 11.3% 13.4% 10.4% 9.7% 12.6% 15.1% 11.4% 7.2% 11.3% 13.4%
> > > 0.9% 1% 0.8% 0.9% 0.7% 1% 1.1% 0.7% 1% 0.5% 2.9% 0.5% 0.8%
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Eerlijk - Oneerlijk
< < < 5.3% 5.5% 4.4% 5.3% 9.6% B 3.6% 3.5% 6.7% 7.1% 6.9% 10% 4.6% 4.6%
< < 30.8% 22.3% 21.2% 30.8% A B 28.1% 31.9% 26.5% 34.3% 38.4% 32.8% 24.3% 35.2% 22.3%
< 28.6% 27.8% 34.4% 28.6% 29.3% 28.4% 33.2% 25% 28.6% 22.1% 25.9% 27.7% 32.7%
Neutraal 23% 28.5% 25% 23% 17.2% 25.3% 27.1% 19.6% 12.6% 23.4% 35.6% 20.5% 22.9%
> 7.2% 9.1% 9.8% 7.2% 9.3% 6.3% 7.7% 6.8% 5.2% 7.4% 4.3% 6.7% 10.1%
> > 4.9% 6.8% 4.8% 4.9% 5.8% 4.6% 2% 7.3% A 6.9% 7.3% 0% 5.3% 6.5%
> > > 0.2% 0% 0.4% 0.2% 0.7% 0% 0% 0.3% 1% 0% 0% 0% 0.8%
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Ethisch - Onethisch
< < < 3% 2.3% 3.4% 3% 4.8% 2.3% 1.9% 3.9% 5.2% 3.4% 4.3% 2.5% 3.8%
< < 23.6% 19.1% 16.7% 23.6% 22.5% 24% 21.2% 25.5% 35.2% B 20.1% 19.9% 24.9% 22%
< 29.9% 26.9% 31.2% 29.9% 31.9% 29.1% 31% 29% 23.4% 31.5% 30.1% 29.3% 31.6%
Neutraal 32% 36.2% 31% 32% 27.6% 33.7% 38.8% B 26.5% 28% 27.1% 34.3% 33.3% 27%
> 8.2% 10.4% 13.1% 8.2% 7.9% 8.3% 7.2% 9% 2% 11.7% A 11.4% 6.2% 12%
> > 2.7% 4.9% 4.6% 2.7% 4.4% 2% 0% 4.8% 4.9% 5.1% 0% 2.9% 3.5%
> > > 0.7% 0.3% 0% 0.7% 0.9% 0.5% 0% 1.2% 1.4% 1.1% 0% 1% 0%
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Onbetrouwbaar - Betrouwbaar
< < < 0.3% 0.6% 0% 0.3% 0% 0.4% 0% 0.6% 0% 0.9% 0% 0% 1.4%
< < 2% 3.6% 1.8% 2% 4.4% B 1.1% 0.6% 3.2% 2.8% 3.6% 0% 2.5% 1.9%
< 2.2% 3.2% 4.4% 2.2% 2.5% 2% 2.8% 1.7% 1.4% 2% 2.9% 2% 2.2%
Neutraal 13.6% 14.6% 16.1% 13.6% 10.2% 14.9% 15.7% 11.9% 6.2% 14.5% 18.5% 10.8% 18.5%
> 29.8% 33.3% 35.3% 29.8% 26.2% 31.3% 37.1% B 24% 23.5% 24.5% 27.3% 30.9% 28.3%
> > 42.8% 36.9% 36.3% 42.8% 44.6% 42.1% 36.3% 48.0% A 57.9% B 42% 40% 43.7% 41.9%
> > > 9.3% 7.8% 6.1% 9.3% 12% 8.2% 7.6% 10.7% 8.2% 12.6% 11.4% 10.2% 5.7%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Interessant - Saai
<<<, <<, < 77.4% 73.1% 76.9% 77.4% 72.5% 79.4% 80.4% 75% 77.6% 73.9% 65.7% 80.4% 75.8%
Neutraal 12.2% 9.4% 9% 12.2% 17.5% 10.1% 10.3% 13.7% 13.7% 14.4% 22.8% 10% 12.5%
>, >>, >>> 10.4% 17.5% C 14.1% 10.4% 10% 10.5% 9.3% 11.2% 8.6% 11.6% 11.5% 9.6% 11.7%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Enggeestig - Open
<<<, <<, < 13.9% 15.5% 15% 13.9% 13.6% 14.1% 12.1% 15.4% 12.6% 16.1% 14.4% 14.3% 12.8%
Neutraal 26.1% 27.2% 25.1% 26.1% 26.1% 26.2% 28.5% 24.2% 22.1% 26.2% 25.7% 24.1% 31.9%
>, >>, >>> 59.9% 57.3% 60% 59.9% 60.3% 59.8% 59.4% 60.4% 65.3% 57.7% 59.9% 61.7% 55.3%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Goed in communiceren - Slecht in communiceren
<<<, <<, < 41.5% 32.7% 34.8% 41.5% 35.8% 43.8% 44.4% 39.2% 47.8% 36.2% 37.2% 41.1% 45%
Neutraal 32.6% 41.7% C 39.4% 32.6% 33.7% 32.1% 36.4% 29.5% 22.7% 33.2% 34.2% 34% 27.8%
>, >>, >>> 25.9% 25.6% 25.8% 25.9% 30.5% 24.1% 19.2% 31.3% A 29.5% 30.6% 28.6% 24.9% 27.2%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Op zichzelf - Open naar de buitenwereld
<<<, <<, < 29% 31.7% 34.1% 29% 28.1% 29.3% 26.4% 31% 32.2% 30.4% 41.5% C 30.5% 17.9%
Neutraal 32.4% 35.9% 29.8% 32.4% 33.8% 31.8% 30.9% 33.6% 27.8% 38% 31.4% 29.9% 39.5%
>, >>, >>> 38.7% 32.4% 36.1% 38.7% 38% 38.9% 42.7% 35.4% 40% 31.6% 27.1% 39.5% 42.5%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Eerlijk - Oneerlijk
<<<, <<, < 64.7% 55.7% 60% 64.7% 67.1% 63.8% 63.2% 66% 74.2% 61.8% 60.1% 67.5% 59.7%
Neutraal 23% 28.5% 25% 23% 17.2% 25.3% 27.1% 19.6% 12.6% 23.4% 35.6% 20.5% 22.9%
>, >>, >>> 12.3% 15.9% 15% 12.3% 15.7% 10.9% 9.7% 14.4% 13.2% 14.7% 4.3% 12% 17.4%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ethisch - Onethisch
<<<, <<, < 56.5% 48.2% 51.3% 56.5% 59.2% 55.5% 54.1% 58.5% 63.8% 55% 54.3% 56.6% 57.5%
Neutraal 32% 36.2% 31% 32% 27.6% 33.7% 38.8% B 26.5% 28% 27.1% 34.3% 33.3% 27%
>, >>, >>> 11.5% 15.5% 17.8% 11.5% 13.2% 10.9% 7.2% 15.0% A 8.3% 17.9% 11.4% 10.1% 15.5%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Onbetrouwbaar - Betrouwbaar
<<<, <<, < 4.5% 7.4% 6.2% 4.5% 6.9% 3.6% 3.3% 5.5% 4.2% 6.5% 2.9% 4.5% 5.5%
Neutraal 13.6% 14.6% 16.1% 13.6% 10.2% 14.9% 15.7% 11.9% 6.2% 14.5% 18.5% 10.8% 18.5%
>, >>, >>> 81.9% 78% 77.7% 81.9% 82.8% 81.6% 81% 82.7% 89.6% 79.1% 78.7% 84.8% 76%

ONDERSTEUNING VOOR WETENSCHAP

 • Filter:
 • Totaal
 • Vergelijking 2018, 2019
 • Geslacht
 • Onderwijsfase
 • Vakgebied
 • Leeftijd
Vragen Antwoorden Totaal
352
2018
(A) 310
2019
(B) 336
2020
(C) 352
Man
(A) 100
Vrouw
(B) 252
Leerkrachten basisonderwijs
(A) 157
Leerkrachten secundair onderwijs
(B) 195
STEM
(A) 67
Ander
(B) 121
<=34
(A) 45
35 - 54
(B) 224
55 +
(C) 83
Wetenschappelijk onderzoek moet door de overheid gesubsidieerd worden
Helemaal niet akkoord 0.6% 0.3% 0% 0.6% 0% 0.8% 0.4% 0.7% 0% 1.1% 1.4% 0.6% 0%
Eerder niet akkoord 2.6% 1.6% 2.3% 2.6% 2.2% 2.8% 2.9% 2.4% 2% 2.8% 5.5% 2.2% 2.2%
Neutraal 9.7% 9.7% 13.7% 9.7% 3.8% 12.1% A 11.3% 8.5% 8.5% 8.9% 22.2% B C 8.7% 5.7%
Eerder wel akkoord 57.1% 60% 52.7% 57.1% 52.6% 58.9% 63.7% B 51.8% 51% 50.7% 48.7% 57.8% 60%
Helemaal akkoord 29.5% 28.4% 30.7% 29.5% 41.4% B 24.8% 21.6% 35.9% A 38.5% 35.4% 22.1% 30.1% 32.1%
Geen mening 0.4% 0% 0.6% 0.4% 0% 0.5% 0% 0.7% 0% 1.1% 0% 0.6% 0%
Zelfs indien het geen onmiddellijke voordelen biedt, moet wetenschappelijk onderzoek dat onze kennis vergroot, door de overheid gesubsidieerd worden
Helemaal niet akkoord 0.9% 1% 0% 0.9% 0% 1.2% 0.8% 0.9% 0% 1.4% 4.2% 0% 1.4%
Eerder niet akkoord 11.8% 8.4% 14.8% A 11.8% 7.2% 13.6% 16.7% B 7.8% 9.4% 7.3% 20.8% C 12.7% 4.4%
Neutraal 16.6% 17.1% 17.8% 16.6% 9.9% 19.3% A 17.1% 16.2% 7.4% 20.8% A 26.4% 15.5% 14.2%
Eerder wel akkoord 47.8% 54.2% 48.2% 47.8% 50.9% 46.6% 50.3% 45.9% 55% 40.7% 33.4% 46.9% 58.3% A
Helemaal akkoord 21.4% 19% 18.4% 21.4% 32.0% B 17.2% 14.3% 27.2% A 26.1% 27.6% 12.4% 23.1% 21.7%
Geen mening 1.5% 0.3% 0.7% 1.5% 0% 2.1% 0.8% 2.1% 2% 2.2% 2.8% 1.8% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappelijk onderzoek moet door de overheid gesubsidieerd worden
Niet akkoord 3.2% 1.9% 2.3% 3.2% 2.2% 3.6% 3.3% 3.1% 2% 3.9% 6.9% 2.8% 2.2%
Neutraal 9.7% 9.7% 13.7% 9.7% 3.8% 12.1% A 11.3% 8.5% 8.5% 8.9% 22.2% B C 8.7% 5.7%
Akkoord 86.7% 88.4% 83.3% 86.7% 94.0% B 83.7% 85.3% 87.7% 89.5% 86.1% 70.8% 87.8% A 92.1% A
Geen mening 0.4% 0% 0.6% 0.4% 0% 0.5% 0% 0.7% 0% 1.1% 0% 0.6% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Zelfs indien het geen onmiddellijke voordelen biedt, moet wetenschappelijk onderzoek dat onze kennis vergroot, door de overheid gesubsidieerd worden
Niet akkoord 12.6% 9.4% 14.8% 12.6% 7.2% 14.8% 17.5% B 8.7% 9.4% 8.7% 25.0% C 12.7% 5.7%
Neutraal 16.6% 17.1% 17.8% 16.6% 9.9% 19.3% A 17.1% 16.2% 7.4% 20.8% A 26.4% 15.5% 14.2%
Akkoord 69.3% 73.2% 66.6% 69.3% 82.9% B 63.9% 64.6% 73% 81.1% 68.2% 45.9% 70.0% A 80.1% A
Geen mening 1.5% 0.3% 0.7% 1.5% 0% 2.1% 0.8% 2.1% 2% 2.2% 2.8% 1.8% 0%

BETROKKENHEID BIJ WETENSCHAP

 • Filter:
 • Totaal
 • Vergelijking 2018, 2019
 • Geslacht
 • Onderwijsfase
 • Vakgebied
 • Leeftijd
Vragen Antwoorden Totaal
352
2018
(A) 310
2019
(B) 336
2020
(C) 352
Man
(A) 100
Vrouw
(B) 252
Leerkrachten basisonderwijs
(A) 157
Leerkrachten secundair onderwijs
(B) 195
STEM
(A) 67
Ander
(B) 121
<=34
(A) 45
35 - 54
(B) 224
55 +
(C) 83
Ik wil graag betrokken worden bij (de uitvoering van) een wetenschappelijk onderzoeksproject
Helemaal niet akkoord 8.3% 9% 8.5% 8.3% 3.9% 10% 10.2% 6.7% 2% 8.5% 9.7% 7.7% 9%
Eerder niet akkoord 20.2% 24.2% 27.9% 20.2% 18.2% 21% 22.4% 18.4% 17% 20.2% 23.8% 18.2% 23.7%
Neutraal 31% 33.2% 29.6% 31% 32.9% 30.3% 31.9% 30.3% 22.4% 35.9% 30.5% 31.3% 30.5%
Eerder wel akkoord 32.6% 25.8% 26.8% 32.6% 33.4% 32.3% 31% 33.9% 45.6% B 25.5% 23.5% 35.4% 30%
Helemaal akkoord 6.6% 6.5% 6.5% 6.6% 9.7% 5.3% 2.8% 9.6% A 12% 8.8% 9.7% 6.8% 4.4%
Geen mening 1.3% 1.3% 0.8% 1.3% 2% 1% 1.7% 1% 1% 1.1% 2.8% 0.6% 2.4%
Ik ben geïnteresseerd om deel te nemen aan een discussie of gesprek met wetenschappers
Helemaal niet akkoord 11.8% 10.6% 9.3% 11.8% 7.7% 13.4% 13.9% 10% 3% 13.3% A 13.9% 10.9% 12.8%
Eerder niet akkoord 22.4% 25.5% 32.3% C 22.4% 15.6% 25.1% 29.0% B 17.1% 15% 19.3% 25.2% 21% 24.8%
Neutraal 28.8% 32.9% B 24.1% 28.8% 30.1% 28.3% 26.8% 30.5% 27% 31.9% 29.1% 29.9% 25.8%
Eerder wel akkoord 29.6% 22.9% 26.8% 29.6% 38.2% B 26.3% 26.7% 32% 39.4% 27.5% 24.9% 31.4% 27.5%
Helemaal akkoord 5.2% 6.1% 6.4% 5.2% 6.4% 4.8% 2% 7.9% A 13.6% B 5.2% 4.2% 5% 6.5%
Geen mening 2.1% 1.9% 1.1% 2.1% 2% 2.1% 1.7% 2.4% 2% 2.8% 2.8% 1.8% 2.4%
Wetenschap houdt weinig rekening met de mening van mensen zoals u en ik
Helemaal niet akkoord 2.9% 1.9% 1.2% 2.9% 2.9% 2.9% 1.1% 4.3% 4.2% 4.6% 6.9% 1.5% 4.4%
Eerder niet akkoord 20.6% 26.5% 22.7% 20.6% 23.7% 19.4% 20% 21.1% 21.8% 19.1% 16.6% 20.2% 23.9%
Neutraal 38.5% 39.7% 37.6% 38.5% 36.4% 39.3% 34.3% 41.8% 40.4% 44.9% 29.1% 40% 39.3%
Eerder wel akkoord 30.9% 24.8% 31.5% 30.9% 30.3% 31.1% 37.4% B 25.6% 23.6% 26.4% 41.8% 29.5% 28.6%
Helemaal akkoord 4.6% 5.5% 4.6% 4.6% 5.7% 4.2% 4.1% 5% 9.9% B 1.5% 2.8% 5.3% 3.8%
Geen mening 2.6% 1.6% 2.4% 2.6% 0.9% 3.2% 3% 2.2% 0% 3.5% 2.8% 3.4% 0%
Ik zou graag wel een keer mee willen beslissen wat wetenschap zou moeten onderzoeken
Helemaal niet akkoord 6.6% 6.1% 5.3% 6.6% 4.5% 7.4% 8.7% 4.9% 1.9% 5.7% 11.1% 5.3% 7.7%
Eerder niet akkoord 21.8% 22.6% 21.6% 21.8% 26.2% 20.1% 24.1% 19.9% 22.1% 19.3% 14% 22.4% 24.5%
Neutraal 30.7% 32.6% 28.9% 30.7% 24.9% 33% 28.5% 32.5% 20.6% 39.7% A 37.5% 29.1% 31.3%
Eerder wel akkoord 30.8% 29.7% 38.8% A 30.8% 34.5% 29.3% 33.1% 28.9% 37.4% B 23.6% 29.2% 31.4% 30%
Helemaal akkoord 8.3% 7.7% B 3.2% 8.3% B 7.5% 8.6% 4.3% 11.5% A 15.7% 9.3% 5.5% 9.8% 5.7%
Geen mening 1.8% 1.3% 2.2% 1.8% 2.5% 1.6% 1.3% 2.3% 2.3% 2.4% 2.8% 2% 0.8%
Wetenschappers leveren te weinig inspanningen om het publiek op een begrijpelijke manier te informeren over hun werk
Helemaal niet akkoord 1% 0.6% 0.8% 1% 0.9% 1% 1% 1% 1.9% 0.5% 5.6% B 0.4% 0%
Eerder niet akkoord 24.9% 20.6% 20.1% 24.9% 22.9% 25.6% 20.8% 28.2% 24.8% 31.1% 19.4% 26.2% 24.2%
Neutraal 29.2% 28.7% 23.8% 29.2% 30.1% 28.8% 31.2% 27.5% 28% 27.7% 37.4% 28.5% 26.5%
Eerder wel akkoord 40% 39.7% 45.5% 40% 40% 40% 41.2% 39% 36.8% 38.6% 30.6% 41.2% 42%
Helemaal akkoord 4.5% 9.4% C 8.5% 4.5% 5.2% 4.3% 5.3% 3.9% 8.5% B 1.6% 5.7% 3.3% 7.3%
Geen mening 0.4% 1% 1.4% 0.4% 0.9% 0.2% 0.6% 0.3% 0% 0.5% 1.4% 0.4% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik wil graag betrokken worden bij (de uitvoering van) een wetenschappelijk onderzoeksproject
Niet akkoord 28.5% 33.2% 36.4% 28.5% 22% 31% 32.6% 25.1% 19% 28.8% 33.5% 25.9% 32.7%
Neutraal 31% 33.2% 29.6% 31% 32.9% 30.3% 31.9% 30.3% 22.4% 35.9% 30.5% 31.3% 30.5%
Akkoord 39.2% 32.3% 33.3% 39.2% 43.1% 37.6% 33.8% 43.5% 57.6% B 34.3% 33.2% 42.2% 34.3%
Geen mening 1.3% 1.3% 0.8% 1.3% 2% 1% 1.7% 1% 1% 1.1% 2.8% 0.6% 2.4%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik ben geïnteresseerd om deel te nemen aan een discussie of gesprek met wetenschappers
Niet akkoord 34.2% 36.1% 41.5% 34.2% 23.3% 38.5% A 42.9% B 27.2% 18% 32.6% A 39.1% 31.9% 37.7%
Neutraal 28.8% 32.9% B 24.1% 28.8% 30.1% 28.3% 26.8% 30.5% 27% 31.9% 29.1% 29.9% 25.8%
Akkoord 34.9% 29% 33.3% 34.9% 44.5% B 31% 28.7% 39.9% A 53.0% B 32.7% 29.1% 36.4% 34.1%
Geen mening 2.1% 1.9% 1.1% 2.1% 2% 2.1% 1.7% 2.4% 2% 2.8% 2.8% 1.8% 2.4%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap houdt weinig rekening met de mening van mensen zoals u en ik
Niet akkoord 23.5% 28.4% 23.8% 23.5% 26.6% 22.3% 21.2% 25.4% 26.1% 23.7% 23.6% 21.7% 28.3%
Neutraal 38.5% 39.7% 37.6% 38.5% 36.4% 39.3% 34.3% 41.8% 40.4% 44.9% 29.1% 40% 39.3%
Akkoord 35.5% 30.3% 36.1% 35.5% 36% 35.3% 41.5% B 30.6% 33.5% 27.9% 44.5% 34.8% 32.4%
Geen mening 2.6% 1.6% 2.4% 2.6% 0.9% 3.2% 3% 2.2% 0% 3.5% 2.8% 3.4% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik zou graag wel een keer mee willen beslissen wat wetenschap zou moeten onderzoeken
Niet akkoord 28.4% 28.7% 26.9% 28.4% 30.6% 27.5% 32.8% 24.8% 24% 25% 25.1% 27.7% 32.1%
Neutraal 30.7% 32.6% 28.9% 30.7% 24.9% 33% 28.5% 32.5% 20.6% 39.7% A 37.5% 29.1% 31.3%
Akkoord 39.1% 37.4% 42% 39.1% 42% 37.9% 37.4% 40.4% 53.1% B 32.9% 34.7% 41.2% 35.7%
Geen mening 1.8% 1.3% 2.2% 1.8% 2.5% 1.6% 1.3% 2.3% 2.3% 2.4% 2.8% 2% 0.8%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappers leveren te weinig inspanningen om het publiek op een begrijpelijke manier te informeren over hun werk
Niet akkoord 25.9% 21.3% 20.9% 25.9% 23.8% 26.6% 21.8% 29.2% 26.6% 31.6% 25% 26.6% 24.2%
Neutraal 29.2% 28.7% 23.8% 29.2% 30.1% 28.8% 31.2% 27.5% 28% 27.7% 37.4% 28.5% 26.5%
Akkoord 44.5% 49% 53.9% C 44.5% 45.2% 44.3% 46.4% 43% 45.4% 40.2% 36.2% 44.4% 49.3%
Geen mening 0.4% 1% 1.4% 0.4% 0.9% 0.2% 0.6% 0.3% 0% 0.5% 1.4% 0.4% 0%

WETENSCHAPPELIJKE (LEVENS)HOUDING

 • Filter:
 • Totaal
 • Vergelijking 2018, 2019
 • Geslacht
 • Onderwijsfase
 • Vakgebied
 • Leeftijd
Vragen Antwoorden Totaal
352
2018
(A) 310
2019
(B) 336
2020
(C) 352
Man
(A) 100
Vrouw
(B) 252
Leerkrachten basisonderwijs
(A) 157
Leerkrachten secundair onderwijs
(B) 195
STEM
(A) 67
Ander
(B) 121
<=34
(A) 45
35 - 54
(B) 224
55 +
(C) 83
Ik hou ervan om nieuwe kennis of inzichten te gebruiken om iets nieuws te maken of te ontwikkelen - Ik hou me niet echt bezig met het uitdenken of uitwerken van nieuwe ideeën; dat is eerder iets voor anderen
< < < 8.8% 9% 5.8% 8.8% 13.4% 7% 5.2% 11.8% A 21.5% B 6% 0% 12.3% C 4.1%
< < 24% 21.6% 24.2% 24% 23.4% 24.3% 22.1% 25.6% 28.5% 23.8% 35.6% 23.4% 19.7%
< 30.2% 27.7% 33.4% 30.2% 29.1% 30.6% 34.8% 26.4% 18.1% 30.7% 17.1% 32% 32.1%
Neutraal 16.7% 20.6% 16.6% 16.7% 15.2% 17.3% 17.2% 16.3% 11.6% 18.7% 21.4% 14.4% 20.4%
> 12.4% 13.9% 13.5% 12.4% 10.3% 13.3% 11.6% 13.1% 14.1% 13.3% 20.2% 9.8% 15.6%
> > 6.7% 6.5% 4.2% 6.7% 8.7% 6% 6.7% 6.7% 6.2% 7.4% 5.7% 6.9% 6.8%
> > > 1.1% 0.6% 2.2% 1.1% 0% 1.5% 2.5% 0% 0% 0% 0% 1.2% 1.4%
Ik ga er meestal van uit dat informatie juist is, en trek niet snel iets in twijfel - Ik heb de neiging om informatie altijd te controleren op juistheid, door bv. ook andere bronnen te raadplegen
< < < 1.4% 1.3% 2% 1.4% 0.7% 1.6% 3% 0% 0% 0% 0% 1.8% 0.8%
< < 12.8% 12.6% 9.4% 12.8% 7.6% 14.8% 17.2% B 9.2% 6.6% 11.1% 11.5% 14.7% 8.2%
< 21.7% 16.5% 21.2% 21.7% 18.1% 23.2% 20.6% 22.6% 17.5% 24.5% 18.6% 21% 25.3%
Neutraal 16.8% 20.6% 19.2% 16.8% 13.7% 18% 22.8% B 12% 15.1% 10.9% 22.8% 17% 13.1%
> 28.8% 26.8% 27.1% 28.8% 33.2% 27% 26.7% 30.5% 28.8% 29.7% 34.3% 25.4% 34.9%
> > 14.4% 18.1% 17.2% 14.4% 19.8% 12.2% 8% 19.5% A 23.5% 18.4% 8.6% 15.4% 14.7%
> > > 4.2% 4.2% 3.8% 4.2% 6.9% 3.2% 1.7% 6.2% A 8.5% 5.4% 4.2% 4.7% 3%
Ik wil altijd graag precies weten hoe zaken in mekaar zitten (bv. werking van machines, bepaalde natuurfenomenen, maatschappelijke tendensen, economische wetmatigheden,…) - De dingen zijn nu eenmaal zoals ze zijn, het heeft weinig nut om er te lang bij sti
< < < 8.3% 11% 8% 8.3% 16.5% B 5% 4% 11.7% A 23.8% B 5.2% 5.7% 9.5% 6.2%
< < 28.3% 26.8% 27.6% 28.3% 30.8% 27.3% 24.5% 31.4% 28.6% 32.5% 21.3% 31.1% 24.5%
< 30.6% 32.6% 34.9% 30.6% 24.7% 32.9% 32.1% 29.4% 28.7% 29.7% 32.8% 29.2% 33.2%
Neutraal 14.2% 16.8% 17.3% 14.2% 8.7% 16.4% 17.9% 11.2% 6.5% 14.4% 17.1% 13.9% 13.6%
> 11.2% 10.6% 9.1% 11.2% 12.2% 10.8% 14.6% 8.5% 5.4% 10.6% 17.2% 8.1% 16.4%
> > 6.6% 1.9% 2.3% 6.6% A B 7.1% 6.4% 5.2% 7.8% 6.9% 7.6% 5.8% 7% 6%
> > > 0.8% 0.3% 0.9% 0.8% 0% 1.1% 1.7% 0% 0% 0% 0% 1.2% 0%
Ik zou graag heel mijn leven lang nieuwe dingen willen blijven bijleren - Op zeker moment heb je meer dan voldoende kennis en ervaring om je leven zonder al te veel problemen te leiden
< < < 20.4% 22.3% 21.4% 20.4% 21.7% 19.9% 19.9% 20.8% 24.3% 18.4% 18.5% 23.1% 14.1%
< < 34.4% 29% 30% 34.4% 28.6% 36.7% 29.4% 38.4% 36.9% 39.1% 32.8% 35.1% 33.3%
< 25.5% 26.1% 32.4% 25.5% 20.1% 27.7% 26.5% 24.8% 22.2% 26.4% 25.7% 25.4% 25.9%
Neutraal 10.4% 12.3% 8.1% 10.4% 16.5% B 8% 12% 9.2% 11.8% 7.8% 14.2% 7.1% 17.4% B
> 8.3% 6.8% 6.8% 8.3% 10.6% 7.4% 11.7% B 5.6% 4.8% 6.3% 7.3% 8.4% 8.5%
> > 0.7% 2.9% 0.8% 0.7% 2.5% 0% 0.4% 1% 0% 1.5% 0% 0.8% 0.8%
> > > 0.2% 0.6% 0.4% 0.2% 0% 0.3% 0% 0.3% 0% 0.5% 1.4% 0% 0%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik hou ervan om nieuwe kennis of inzichten te gebruiken om iets nieuws te maken of te ontwikkelen - Ik hou me niet echt bezig met het uitdenken of uitwerken van nieuwe ideeën; dat is eerder iets voor anderen
<<<, <<, < 63% 58.4% 63.5% 63% 65.9% 61.9% 62.1% 63.8% 68.1% 60.5% 52.7% 67.7% 55.9%
Neutraal 16.7% 20.6% 16.6% 16.7% 15.2% 17.3% 17.2% 16.3% 11.6% 18.7% 21.4% 14.4% 20.4%
>, >>, >>> 20.3% 21% 19.9% 20.3% 18.9% 20.8% 20.7% 19.9% 20.3% 20.7% 25.9% 17.9% 23.7%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik ga er meestal vanuit dat informatie juist is, en trek niet snel iets in twijfel - Ik heb de neiging om informatie altijd te controleren op juistheid, door vb. ook andere bronnen te raadplegen
<<<, <<, < 35.8% 30.3% 32.7% 35.8% 26.4% 39.6% A 40.8% 31.8% 24.1% 35.6% 30.1% 37.5% 34.4%
Neutraal 16.8% 20.6% 19.2% 16.8% 13.7% 18% 22.8% B 12% 15.1% 10.9% 22.8% 17% 13.1%
>, >>, >>> 47.4% 49% 48.2% 47.4% 59.9% B 42.4% 36.4% 56.2% A 60.8% 53.5% 47% 45.5% 52.5%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik wil altijd graag precies weten hoe zaken in mekaar zitten - De dingen zijn nu eenmaal zoals ze zijn, het heeft weinig nut om er te lang stil bij te blijven staan
<<<, <<, < 67.2% 70.3% 70.5% 67.2% 72% 65.2% 60.6% 72.5% A 81.1% B 67.4% 59.9% 69.8% 64%
Neutraal 14.2% 16.8% 17.3% 14.2% 8.7% 16.4% 17.9% 11.2% 6.5% 14.4% 17.1% 13.9% 13.6%
>, >>, >>> 18.6% 12.9% 12.3% 18.6% 19.3% 18.3% 21.5% 16.3% 12.4% 18.2% 23% 16.4% 22.4%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik zou graag heel mijn leven lang nieuwe dingen willen blijven bijleren - Op zeker moment heb je meer dan voldoende kennis en ervaring om je leven zonder al te veel problemen te leiden
<<<, <<, < 80.3% 77.4% 83.9% 80.3% 70.4% 84.3% A 75.9% 83.9% 83.4% 83.9% 77% 83.6% 73.3%
Neutraal 10.4% 12.3% 8.1% 10.4% 16.5% B 8% 12% 9.2% 11.8% 7.8% 14.2% 7.1% 17.4% B
>, >>, >>> 9.2% 10.3% 8% 9.2% 13.1% 7.7% 12.1% 6.9% 4.8% 8.4% 8.8% 9.3% 9.3%

CORONA

 • Filter:
 • Totaal
 • Vergelijking 2018, 2019
 • Geslacht
 • Onderwijsfase
 • Vakgebied
 • Leeftijd
Vragen Antwoorden Totaal
352
2018
(A) 310
2019
(B) 336
2020
(C) 352
Man
(A) 100
Vrouw
(B) 252
Leerkrachten basisonderwijs
(A) 157
Leerkrachten secundair onderwijs
(B) 195
STEM
(A) 67
Ander
(B) 121
<=34
(A) 45
35 - 54
(B) 224
55 +
(C) 83
In welke mate ervaart u elk van onderstaande zaken minder of meer tijdens de coronacrisis dan voor de coronacrisis?
Het vertrouwen dat u heeft in de wetenschap in het algemeen
Minder 6.9% 0% 0% 6.9% 5.7% 7.3% 0% 0% 7.4% 3.2% 9.7% 8.2% 1.6%
Hetzelfde gebleven 69% 0% 0% 69% 65.1% 70.6% 0% 0% 66.6% 76.1% 76.4% 69.2% 64.6%
Meer 23.2% 0% 0% 23.2% 29.2% 20.8% 0% 0% 26% 19.6% 12.5% 21.4% 33.8% A
Geen mening 1% 0% 0% 1% 0% 1.3% 0% 0% 0% 1.1% 1.4% 1.2% 0%
In welke mate ervaart u elk van onderstaande zaken minder of meer tijdens de coronacrisis dan voor de coronacrisis?
Het geloof in wat wetenschappers zeggen
Minder 12.4% 0% 0% 12.4% 11.4% 12.8% 0% 0% 16.6% 9.8% 16.7% 13.6% 6.8%
Hetzelfde gebleven 60.4% 0% 0% 60.4% 60.6% 60.3% 15700% 19500% 60.2% 66.1% 58.2% 61.2% 59.4%
Meer 26% 0% 0% 26% 27.4% 25.4% 91.3% 90.4% 23.2% 24.1% 21% 24.6% 32.4%
Geen mening 1.2% 0% 0% 1.2% 0.6% 1.5% 8.7% 9.6% 0% 0% 4.1% 0.6% 1.4%
In welke mate ervaart u elk van onderstaande zaken minder of meer tijdens de coronacrisis dan voor de coronacrisis?
Het belang van wetenschap in onze samenleving
Minder 0.4% 0% 0% 0.4% 0% 0.5% 83.2% 83.6% 0% 1.1% 0% 0.6% 0%
Hetzelfde gebleven 43.2% 0% 0% 43.2% 44.8% 42.6% 16.8% 16.4% 46.6% 43.4% 55.5% 41.1% 42.2%
Meer 56.4% 0% 0% 56.4% 55.2% 56.9% 15700% 19500% 53.4% 55.5% 44.5% 58.3% 57.8%
Geen mening 0% 0% 0% 0% 0% 0% 86.1% B 72.7% 0% 0% 0% 0% 0%
In welke mate ervaart u elk van onderstaande zaken minder of meer tijdens de coronacrisis dan voor de coronacrisis?
De impact van wetenschap op mijn dagelijks leven
Minder 0.7% 0% 0% 0.7% 0.7% 0.7% 15700% 19500% 0.9% 0.6% 4.2% 0% 0.8%
Hetzelfde gebleven 40.1% 0% 0% 40.1% 43.7% 38.6% 83.6% 76.5% 45.4% 36.3% 45.8% 39% 39.7%
Meer 58% 0% 0% 58% 54.7% 59.3% 16.4% 23.5% 53.6% 61.3% 48.7% 59.3% 59.4%
Geen mening 1.2% 0% 0% 1.2% 0.9% 1.3% 15700% 19500% 0% 1.9% 1.4% 1.6% 0%
In welke mate ervaart u elk van onderstaande zaken minder of meer tijdens de coronacrisis dan voor de coronacrisis?
De mate waarin de overheid de wetenschap moet subsidiëren
Minder 2.1% 0% 0% 2.1% 1.3% 2.4% 48.6% B 35.6% 2% 2.2% 1.4% 2.4% 1.6%
Hetzelfde gebleven 52.5% 0% 0% 52.5% 50.4% 53.4% 15700% 19500% 52.5% 49.3% 69.5% 50.3% 49.3%
Meer 43.1% 0% 0% 43.1% 47.6% 41.3% 51.4% 64.4% A 44.6% 46.4% 23.6% 44.8% A 49.1% A
Geen mening 2.3% 0% 0% 2.3% 0.6% 2.9% 48.6% B 35.6% 0.9% 2.2% 5.5% 2.4% 0%
In welke mate ervaart u elk van onderstaande zaken minder of meer tijdens de coronacrisis dan voor de coronacrisis?
De mate waarin u geneigd bent om uw medewerking te verlenen aan wetenschappelijk onderzoek (bevragingen, experimentele testen, …)
Minder 5.9% 0% 0% 5.9% 4.8% 6.4% 0.7% 0% 2.4% 4.8% 8.4% 5.5% 5.7%
Hetzelfde gebleven 61.9% 0% 0% 61.9% 65.3% 60.5% 0.9% 0.3% 63.2% 63.4% 73.6% 59.3% 62.4%
Meer 31.2% 0% 0% 31.2% 28.3% 32.3% 16.6% 11.9% 33% 30.2% 16.6% 34.2% 31.1%
Geen mening 1% 0% 0% 1% 1.6% 0.8% 40.3% 35.8% 1.4% 1.7% 1.4% 1% 0.8%
Ik vind dat wetenschappers tijdens de coronacrisis…?
Helemaal niet professioneel zijn overgekomen 2% 0% 0% 2% 1.6% 2.1% 1.3% 2.5% 3% 2.4% 2.8% 2.2% 0.8%
Eerder niet professioneel zijn overgekomen 14.9% 0% 0% 14.9% 17.3% 14% 16% 14% 11.8% 14.4% 27.7% B 13% 13.1%
Eerder wel professioneel zijn overgekomen 62.9% 0% 0% 62.9% 61.1% 63.6% 65.7% 60.6% 60.2% 60.3% 61.2% 63% 63.5%
Heel erg professioneel zijn overgekomen 20.2% 0% 0% 20.2% 20% 20.3% 17% 22.9% 25% 23% 8.3% 21.8% 22.6%
In welke mate gaat u akkoord met elk van onderstaande uitspraken over wetenschappers tijdens de coronacrisis?
Ik vind dat wetenschappers begrijpelijk en eenduidig communiceerden tijdens de coronacrisis
Helemaal niet akkoord 5.4% 0% 0% 5.4% 9.1% 4% 5.1% 5.7% 5.8% 4.8% 6.9% 6.5% 1.6%
Eerder niet akkoord 15.8% 0% 0% 15.8% 16.2% 15.6% 14.5% 16.8% 14.8% 17.8% 22.2% 15.4% 13.3%
Neutraal 17% 0% 0% 17% 20.9% 15.4% 17.3% 16.7% 19.8% 15.4% 24.9% 14.9% 18.2%
Eerder wel akkoord 44.5% 0% 0% 44.5% 40.9% 45.9% 46.9% 42.5% 39.3% 43.8% 32% 42.5% 56.5% A
Helemaal akkoord 16.4% 0% 0% 16.4% 13% 17.8% 15.4% 17.3% 20.2% 16.6% 9.7% 20% 10.3%
Geen mening 0.9% 0% 0% 0.9% 0% 1.3% 0.8% 1% 0% 1.6% 4.2% B 0.6% 0%
In welke mate gaat u akkoord met elk van onderstaande uitspraken over wetenschappers tijdens de coronacrisis?
Ik kon me vinden in de aanbevelingen van de wetenschappers
Helemaal niet akkoord 1.7% 0% 0% 1.7% 3.1% 1.1% 0.4% 2.7% 3.4% 2.4% 1.4% 2% 0.8%
Eerder niet akkoord 3.1% 0% 0% 3.1% 4.8% 2.4% 3.7% 2.5% 1% 3.5% 4.2% 3.1% 2.4%
Neutraal 10.5% 0% 0% 10.5% 10.5% 10.5% 13.2% 8.3% 8.7% 8.1% 25.0% B C 9% 6.8%
Eerder wel akkoord 52.6% 0% 0% 52.6% 49.7% 53.8% 50.8% 54.1% 50.5% 54% 52.9% 53.6% 49.9%
Helemaal akkoord 32.1% 0% 0% 32.1% 31.9% 32.2% 31.8% 32.4% 36.4% 32.1% 16.6% 32.4% 40.0% A
Geen mening 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
In welke mate gaat u akkoord met elk van onderstaande uitspraken over wetenschappers tijdens de coronacrisis?
Ik vond de aanbevelingen van wetenschappers logisch
Helemaal niet akkoord 1.4% 0% 0% 1.4% 2.2% 1.1% 0% 2.5% 1% 3.5% 1.4% 1.6% 0.8%
Eerder niet akkoord 5.5% 0% 0% 5.5% 8.2% 4.5% 6.8% 4.6% 7.2% 2.8% 1.4% 6.7% 4.6%
Neutraal 9.2% 0% 0% 9.2% 10.5% 8.7% 10.6% 8.1% 6.3% 9.5% 20.8% B 6.9% 9%
Eerder wel akkoord 50.3% 0% 0% 50.3% 46.9% 51.7% 51.1% 49.7% 46.6% 51.9% 52.9% 50.3% 48.8%
Helemaal akkoord 33.2% 0% 0% 33.2% 32.2% 33.6% 31.6% 34.5% 38.9% 31.2% 23.6% 33.8% 36.8%
Geen mening 0.4% 0% 0% 0.4% 0% 0.5% 0% 0.7% 0% 1.1% 0% 0.6% 0%
In welke mate gaat u akkoord met elk van onderstaande uitspraken over wetenschappers tijdens de coronacrisis?
Ik ben meer geneigd om tijdens deze crisis de aanbevelingen van wetenschappers te volgen dan van politici
Helemaal niet akkoord 1.2% 0% 0% 1.2% 1.5% 1.1% 0.9% 1.5% 0% 2.4% 1.4% 1.6% 0%
Eerder niet akkoord 3.3% 0% 0% 3.3% 4.1% 3% 4.6% 2.3% 2.4% 2.4% 8.3% 2.5% 3%
Neutraal 10.2% 0% 0% 10.2% 13.9% 8.8% 11.5% 9.2% 12.7% 7.2% 16.6% 10.7% 5.4%
Eerder wel akkoord 37% 0% 0% 37% 31.6% 39.2% 37.4% 36.7% 29% 41.9% 30.7% 35.3% 45%
Helemaal akkoord 47.8% 0% 0% 47.8% 48.9% 47.4% 45.6% 49.6% 55.9% 44.9% 42.9% 49.2% 46.6%
Geen mening 0.4% 0% 0% 0.4% 0% 0.5% 0% 0.7% 0% 1.1% 0% 0.6% 0%
In welke mate gaat u akkoord met elk van onderstaande uitspraken over wetenschappers tijdens de coronacrisis?
Ik vind dat wetenschappers te veel de bovenhand hebben genomen tijdens deze hele coronacrisis
Helemaal niet akkoord 20.9% 0% 0% 20.9% 21.5% 20.7% 15.4% 25.4% A 26% 25.4% 13.8% 22.1% 21.8%
Eerder niet akkoord 53% 0% 0% 53% 45.4% 56% 55.4% 51% 46.9% 52.3% 48.8% 52.9% 55.6%
Neutraal 12.4% 0% 0% 12.4% 14.9% 11.4% 16% 9.5% 7.7% 10.9% 24.9% B 10.9% 9.5%
Eerder wel akkoord 8.8% 0% 0% 8.8% 12.6% 7.3% 9.1% 8.6% 9.7% 7.9% 11.1% 8.4% 8.7%
Helemaal akkoord 4.1% 0% 0% 4.1% 5.7% 3.5% 2.5% 5.5% 9.6% 3.5% 1.4% 4.6% 4.4%
Geen mening 0.8% 0% 0% 0.8% 0% 1.1% 1.7% 0% 0% 0% 0% 1.2% 0%
In welke mate gaat u akkoord met elk van onderstaande uitspraken over wetenschappers tijdens de coronacrisis?
Ik vind dat de media niet kritisch genoeg stonden t.a.v. de wetenschappers
Helemaal niet akkoord 11.7% 0% 0% 11.7% 11.7% 11.7% 7.2% 15.4% A 12.3% 16.8% 9.6% 11.4% 13.6%
Eerder niet akkoord 42.4% 0% 0% 42.4% 40.6% 43.1% 41.6% 43.1% 45.8% 41.3% 27.8% 43.9% 46.3%
Neutraal 25.7% 0% 0% 25.7% 23.6% 26.5% 28.2% 23.6% 24.9% 24.2% 34.7% 24.1% 25.1%
Eerder wel akkoord 12.3% 0% 0% 12.3% 13.9% 11.7% 15.9% 9.4% 7.1% 10.1% 19.5% 11.4% 10.9%
Helemaal akkoord 6.3% 0% 0% 6.3% 10.1% 4.8% 5% 7.4% 9.9% 5.9% 5.5% 7.3% 4.1%
Geen mening 1.5% 0% 0% 1.5% 0% 2.1% 2.1% 1% 0% 1.6% 2.8% 1.8% 0%
In welke mate gaat u akkoord met elk van onderstaande uitspraken over wetenschappers tijdens de coronacrisis?
Ik vind dat de wetenschappers voldoende overlegden op internationaal vlak
Helemaal niet akkoord 7.7% 0% 0% 7.7% 9.8% 6.8% 9.7% 6% 5.8% 4.8% 9.7% 8.4% 4.6%
Eerder niet akkoord 23.1% 0% 0% 23.1% 24.5% 22.5% 21.1% 24.6% 29.4% 22.8% 16.8% 23.7% 24.8%
Neutraal 29.8% 0% 0% 29.8% 32.2% 28.9% 28.8% 30.6% 20.3% 36.3% A 37.4% 27.4% 32.2%
Eerder wel akkoord 24.3% 0% 0% 24.3% 25% 24.1% 26% 23% 28.8% 20.5% 25% 22.2% 29.7%
Helemaal akkoord 8% 0% 0% 8% 5.4% 9% 9.1% 7.1% 8.7% 6.6% 5.5% 9% 6.5%
Geen mening 7.2% 0% 0% 7.2% 3.1% 8.8% 5.3% 8.6% 7.1% 8.9% 5.5% 9.3% 2.2%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik vind dat wetenschappers begrijpelijk en eenduidig communiceerden tijdens de coronacrisis
Niet akkoord 21.4% 0% 0% 21.4% 25.2% 19.9% 19.7% 22.7% 20.6% 22.9% 30.4% 22% 14.9%
Neutraal 17.1% 0% 0% 17.1% 20.9% 15.6% 17.4% 16.9% 19.8% 15.7% 26% 15% 18.2%
Akkoord 61.5% 0% 0% 61.5% 53.9% 64.5% 62.8% 60.4% 59.5% 61.4% 43.6% 63% 66.8% A
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik kon me vinden in de aanbevelingen van de wetenschappers
Niet akkoord 4.7% 0% 0% 4.7% 7.9% 3.4% 4.2% 5.2% 4.4% 5.9% 5.5% 5.1% 3.2%
Neutraal 10.5% 0% 0% 10.5% 10.5% 10.5% 13.2% 8.3% 8.7% 8.1% 25.0% B C 9% 6.8%
Akkoord 84.8% 0% 0% 84.8% 81.6% 86% 82.6% 86.5% 86.9% 86.1% 69.5% 85.9% A 90.0% A
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik vond de aanbevelingen van wetenschappers logisch
Niet akkoord 7% 0% 0% 7% 10.5% 5.6% 6.8% 7.1% 8.2% 6.4% 2.8% 8.4% 5.4%
Neutraal 9.2% 0% 0% 9.2% 10.5% 8.7% 10.6% 8.1% 6.3% 9.6% 20.8% B 7% 9%
Akkoord 83.8% 0% 0% 83.8% 79% 85.7% 82.7% 84.7% 85.5% 84% 76.5% 84.6% 85.6%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik ben meer geneigd om tijdens deze crisis de aanbevelingen van wetenschappers te volgen dan van politici
Niet akkoord 4.6% 0% 0% 4.6% 5.7% 4.1% 5.4% 3.9% 2.4% 4.9% 9.7% 4.1% 3%
Neutraal 10.3% 0% 0% 10.3% 13.9% 8.8% 11.5% 9.3% 12.7% 7.3% 16.6% 10.8% 5.4%
Akkoord 85.2% 0% 0% 85.2% 80.5% 87% 83.1% 86.9% 84.9% 87.8% 73.7% 85.1% 91.6% A
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik vind dat wetenschappers te veel de bovenhand hebben genomen tijdens deze hele coronacrisis
Niet akkoord 74.5% 0% 0% 74.5% 66.9% 77.6% A 72% 76.5% 73% 77.6% 62.6% 75.9% 77.4%
Neutraal 12.5% 0% 0% 12.5% 14.9% 11.5% 16.2% 9.5% 7.7% 10.9% 24.9% B 11% 9.5%
Akkoord 13% 0% 0% 13% 18.2% 10.9% 11.7% 14.1% 19.3% 11.4% 12.5% 13.1% 13.1%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik vind dat de media niet kritisch genoeg stonden t.a.v. de wetenschappers
Niet akkoord 55% 0% 0% 55% 52.3% 56% 49.8% 59.1% 58.1% 59.1% 38.6% 56.3% 60%
Neutraal 26.1% 0% 0% 26.1% 23.6% 27.1% 28.9% 23.9% 24.9% 24.6% 35.7% 24.5% 25.1%
Akkoord 19% 0% 0% 19% 24% 16.9% 21.4% 17% 17% 16.3% 25.8% 19.1% 14.9%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik vind dat de wetenschappers voldoende overlegden op internationaal vlak
Niet akkoord 33.1% 0% 0% 33.1% 35.4% 32.1% 32.5% 33.5% 37.8% 30.3% 28% 35.3% 30%
Neutraal 32.1% 0% 0% 32.1% 33.2% 31.6% 30.4% 33.5% 21.8% 39.9% A 39.6% 30.2% 32.9%
Akkoord 34.8% 0% 0% 34.8% 31.4% 36.2% 37.1% 32.9% 40.4% 29.8% 32.4% 34.4% 37%

WETENSCHAPSPROFIEL

 • Filter:
 • Totaal
 • Vergelijking 2018, 2019
 • Geslacht
 • Onderwijsfase
 • Vakgebied
 • Leeftijd
Vragen Antwoorden Totaal
352
2018
(A) 310
2019
(B) 336
2020
(C) 352
Man
(A) 100
Vrouw
(B) 252
Leerkrachten basisonderwijs
(A) 157
Leerkrachten secundair onderwijs
(B) 195
STEM
(A) 67
Ander
(B) 121
<=34
(A) 45
35 - 54
(B) 224
55 +
(C) 83
Bent u beroepsmatig actief in de domeinen wetenschap of onderzoek?
Vraagfilter: Niet indien werkend in onderwijs
Ja 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Neen, maar ik heb in het verleden in (één van) deze domeinen gewerkt 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Neen, en ik heb in het verleden nooit in (één van) deze domeinen gewerkt 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Gehercodeerd naar 2 cat.
Beroepsmatig actief (geweest) in wetenschap of technologie
Ja 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Neen 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Kent u zelf persoonlijk mensen die beroepsmatig actief zijn in de domeinen wetenschap of onderzoek?
Meerdere antwoorden mogelijk
Ja, personen binnen mijn gezin 9.2% 9.4% 8.4% 9.2% 9.2% 9.2% 8.7% 9.6% 13.8% 7.9% 5.6% 8.6% 12.8%
Ja, personen binnen mijn familie (buiten mijn gezin) 16.6% 19.4% 19.7% 16.6% 15.9% 16.8% 16.8% 16.4% 23.4% 13.4% 12.5% 15.9% 20.7%
Ja, personen in mijn vriendenkring 21.3% 25.2% 24.6% 21.3% 23.8% 20.3% 13.9% 27.3% A 29.7% 26.4% 27.8% 19.8% 22%
Ja, personen in mijn kennissenkring (buiten mijn vriendenkring) 20.3% 23.5% 21.8% 20.3% 28.1% B 17.2% 16.4% 23.5% 15.5% 28% 23.5% 21.1% 16.3%
Neen, ik ken persoonlijk niemand die in deze domeinen een beroep uitoefent 41.4% 41.6% 39.9% 41.4% 35.9% 43.6% 48.6% B 35.6% 30.3% 37.1% 51.5% 41.1% 36.8%
Gehercodeerd naar 2 cat.
Kent u zelf persoonlijk mensen die beroepsmatig actief zijn in de domeinen wetenschap of onderzoek?
Ja 58.6% 58.4% 60.1% 58.6% 64.1% 56.4% 51.4% 64.4% A 69.7% 62.9% 48.5% 58.9% 63.2%
Neen 41.4% 41.6% 39.9% 41.4% 35.9% 43.6% 48.6% B 35.6% 30.3% 37.1% 51.5% 41.1% 36.8%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Een wetenschapscentrum bezoeken (vb. Technopolis, wetenschapsmuseum, volkssterrenwacht,…)
Méér dan 1 keer per maand 0.3% 0.6% 0% 0.3% 0% 0.4% 0.7% 0% 0% 0% 0% 0% 1.4%
(Ongeveer) 1 keer per maand 0.6% 0.6% 0% 0.6% 0.7% 0.5% 0.9% 0.3% 0% 0.6% 0% 0.6% 0.8%
Enkele keren per jaar 14% 11.9% 14.3% 14% 14.7% 13.8% 16.6% 11.9% 11.9% 9.8% 8.3% 14% 17.2%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 37.8% 37.1% 37.7% 37.8% 37.2% 38% 40.3% 35.8% 49.3% B 28.1% 33.3% 41.4% 30.5%
Minder dan 1 keer per jaar 40.1% 39.7% 38.4% 40.1% 35.5% 41.9% 34.7% 44.4% 33% 52.5% A 41.7% 38.7% 43%
Nooit 7.2% 10% 9.6% 7.2% 12.0% B 5.3% 6.8% 7.6% 5.8% 8.9% 16.7% B 5.3% 7.1%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Een geschiedkundig museum bezoeken
Méér dan 1 keer per maand 0.8% 1.9% 0.6% 0.8% 1.6% 0.4% 0.7% 0.8% 0% 1.3% 0% 0.4% 2.2%
(Ongeveer) 1 keer per maand 2% 2.3% 2.1% 2% 5.8% B 0.5% 0.4% 3.4% A 2.4% 3.5% 1.4% 1.4% 4.1%
Enkele keren per jaar 23.3% 26.1% 24.5% 23.3% 28.9% 21.1% 20.2% 25.8% 24% 26% 22.1% 21.5% 28.9%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 31.5% 30% 33.3% 31.5% 29.2% 32.3% 30.9% 31.9% 29.2% 34% 30.5% 29.9% 36.2%
Minder dan 1 keer per jaar 33.4% 29.7% 29.1% 33.4% 27.4% 35.8% 37% 30.5% 35% 28.1% 34.9% 37.8% C 20.7%
Nooit 9% 10% 10.3% 9% 7.1% 9.8% 10.8% 7.6% 9.4% 7% 11.1% 9% 7.9%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Een kunstmuseum bezoeken
Méér dan 1 keer per maand 1% 2.3% 1.4% 1% 0.9% 1% 1.6% 0.5% 0% 0.8% 0% 1% 1.4%
(Ongeveer) 1 keer per maand 3.5% 3.5% 2.5% 3.5% 6.1% 2.4% 0.9% 5.6% A 1% 7.9% A 0% 2.5% 8.2% B
Enkele keren per jaar 30.4% 28.1% 28.3% 30.4% 37.1% 27.7% 29.2% 31.3% 29.8% 31.6% 27.7% 26.8% 41.7% B
(Ongeveer) 1 keer per jaar 24.8% 27.4% 31.7% 24.8% 18.2% 27.4% 26.1% 23.8% 23.5% 23% 20.8% 28.4% 17.2%
Minder dan 1 keer per jaar 26.7% 25.8% 26.1% 26.7% 24.3% 27.7% 29.6% 24.4% 29.6% 22.3% 29.2% 27.8% 22.3%
Nooit 13.6% 12.9% 9.9% 13.6% 13.3% 13.8% 12.6% 14.5% 16.1% 14.4% 22.3% 13.5% 9.3%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Een dierentuin bezoeken
Méér dan 1 keer per maand 1.2% 1% 1.1% 1.2% 1.9% 1% 0.7% 1.7% 2.8% 1.1% 0% 1.4% 1.4%
(Ongeveer) 1 keer per maand 2.9% 3.5% 1.7% 2.9% 3.4% 2.7% 3% 2.8% 5.1% 1.6% 4.1% 3.7% 0%
Enkele keren per jaar 20% 20% 18.4% 20% 19.1% 20.4% 23.8% 17% 18.8% 15.9% 16.6% 22.7% 14.8%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 33.7% 35.8% 39.2% 33.7% 26.8% 36.4% 41.9% B 27.1% 22.8% 28.2% 39.1% 34.1% 29.7%
Minder dan 1 keer per jaar 33% 30.3% 29.5% 33% 33.8% 32.7% 27% 37.9% A 34.1% 41.5% 30.5% 30.2% 42%
Nooit 9.2% 9.4% 10% 9.2% 15.1% B 6.8% 3.7% 13.6% A 16.4% 11.7% 9.7% 7.9% 12.2%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Een plantentuin bezoeken
Méér dan 1 keer per maand 0.3% 1% 0.3% 0.3% 0% 0.4% 0.7% 0% 0% 0% 0% 0% 1.4%
(Ongeveer) 1 keer per maand 1.5% 1.6% 1% 1.5% 2.8% 1% 2.2% 1% 2.8% 0% 0% 1.9% 1.4%
Enkele keren per jaar 18.1% 15.2% 14.1% 18.1% 17.9% 18.2% 20.8% 16% 15.4% 15% 15.3% 16.7% 23.7%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 26.4% 25.5% 29.7% 26.4% 22% 28.2% 25.6% 27.1% 29.3% 26.3% 33.2% 25.4% 25.6%
Minder dan 1 keer per jaar 38.4% 39.7% 36.3% 38.4% 42.1% 36.9% 35.3% 40.9% 33.4% 45% 37.6% 40% 34.3%
Nooit 15.3% 17.1% 18.5% 15.3% 15.2% 15.3% 15.5% 15.1% 19.1% 13.7% 13.9% 16.1% 13.6%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Naar evenementen over wetenschap of technologie gaan
Méér dan 1 keer per maand 0.3% 0.6% 0% 0.3% 0% 0.4% 0.7% 0% 0% 0% 0% 0% 1.4%
(Ongeveer) 1 keer per maand 1.2% 0.6% 0.3% 1.2% 0.6% 1.4% 2% 0.6% 0% 0.9% 1.4% 0.6% 2.7%
Enkele keren per jaar 11.8% 11.3% 12.8% 11.8% 18.4% B 9.1% 10.6% 12.7% 23.1% B 7.8% 11.1% 11.4% 13.1%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 22% 25.2% 28.6% 22% 23.9% 21.2% 19.7% 23.8% 29% 21.2% 18% 21.6% 25%
Minder dan 1 keer per jaar 38.5% 37.7% 36.2% 38.5% 37.5% 38.8% 37.9% 38.9% 34.2% 39.2% 36.3% 39.1% 37.9%
Nooit 26.3% 24.5% 22.1% 26.3% 19.6% 29% 29.2% 24% 13.6% 31.0% A 33.3% 27.2% 19.9%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Cursussen of workshops volgen over wetenschap of technologie
Méér dan 1 keer per maand 2% 0.6% 1.8% 2% 3.4% 1.4% 2.4% 1.7% 2.8% 1.1% 1.4% 1.9% 2.7%
(Ongeveer) 1 keer per maand 3.4% 2.9% 1.8% 3.4% 5.7% 2.5% 1.6% 4.8% 9.4% B 2% 4.1% 2.8% 4.7%
Enkele keren per jaar 11.2% 13.5% 10.5% 11.2% 15.1% 9.6% 7.8% 14% 23.7% B 8.9% 15.2% 11% 9.5%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 12.6% 17.4% 14.3% 12.6% 10% 13.7% 10.1% 14.7% 18.9% 12.7% 13.9% 10.8% 16.9%
Minder dan 1 keer per jaar 23.2% 25.8% 25.2% 23.2% 26.1% 22% 22.8% 23.5% 15.3% 27.5% 18.1% 23% 26.4%
Nooit 47.6% 39.7% 46.3% 47.6% 39.7% 50.8% 55.3% B 41.4% 29.9% 47.7% A 47.3% 50.5% 39.8%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Programma’s over wetenschap of technologie bekijken op TV
Méér dan 1 keer per maand 15.1% 19% 14% 15.1% 21.6% B 12.5% 10.3% 19.0% A 23.8% 16.9% 15.2% 14.1% 17.9%
(Ongeveer) 1 keer per maand 21.2% 19% 23.8% 21.2% 26.2% 19.3% 23.8% 19.2% 24.2% 17% 18% 20.8% 24.3%
Enkele keren per jaar 39.2% 40% 37.9% 39.2% 32.3% 41.9% 39.4% 39% 37.2% 40% 33.3% 40.8% 38.1%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 8.4% 7.7% 9.9% 8.4% 8.5% 8.3% 9.5% 7.5% 6.2% 8.6% 9.7% 8.3% 7.9%
Minder dan 1 keer per jaar 10.9% 8.4% 7.8% 10.9% 6.4% 12.6% 11.8% 10.1% 4.4% 11.5% 12.7% 10.9% 9.6%
Nooit 5.2% 5.8% 6.5% 5.2% 5% 5.3% 5.4% 5.2% 4.1% 6% 11.1% 5.2% 2.2%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Programma’s of video’s over wetenschap of technologie bekijken op internet
Méér dan 1 keer per maand 8.7% 10% 6.3% 8.7% 17.4% B 5.2% 2.5% 13.7% A 23.5% B 8.5% 5.5% 7.6% 13.3%
(Ongeveer) 1 keer per maand 13.3% 13.2% 14.9% 13.3% 23.7% B 9.2% 10.2% 15.8% 16.3% 15.9% 9.7% 14.5% 12%
Enkele keren per jaar 32.9% 29.4% 31.5% 32.9% 29.8% 34.1% 33% 32.8% 31.5% 34.2% 33.3% 32.5% 33.7%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 10.1% 13.2% 11.6% 10.1% 6.3% 11.5% 11.7% 8.7% 5.5% 9.8% 18.1% 8.2% 10.6%
Minder dan 1 keer per jaar 16.3% 12.3% 15.3% 16.3% 11% 18.4% 19.1% 14% 9.9% 14.9% 16.8% 18.8% 9.3%
Nooit 18.8% 21.9% 20.5% 18.8% 11.8% 21.6% A 23.6% B 15% 13.3% 16.7% 16.8% 18.4% 21%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Gespecialiseerde websites raadplegen over wetenschap of technologie
Méér dan 1 keer per maand 7.2% 9.7% 6% 7.2% 13.0% B 4.8% 2.6% 10.8% A 21.5% B 5.1% 2.8% 7.7% 8.2%
(Ongeveer) 1 keer per maand 10.7% 11.6% 11.8% 10.7% 19.4% B 7.3% 8.6% 12.4% 13.3% 12.7% 6.9% 9.8% 15.3%
Enkele keren per jaar 28.9% 30% 24.8% 28.9% 25.3% 30.4% 27.8% 29.8% 36.3% 27.4% 26.3% 29.7% 28.1%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 11.8% 13.2% 15.4% 11.8% 11.7% 11.8% 8.4% 14.5% 9.7% 16.3% 15.3% 10.1% 14.4%
Minder dan 1 keer per jaar 18.4% 12.6% 19.9% A 18.4% 16.1% 19.3% 22.6% 15.1% 12.6% 16.1% 22.3% 19.6% 13.1%
Nooit 23% 22.9% 22.1% 23% 14.6% 26.4% A 30.0% B 17.4% 6.7% 22.5% A 26.5% 23% 21%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Gespecialiseerde tijdschriften over wetenschap of technologie lezen (vb. EOS, National Geographic,…)
Méér dan 1 keer per maand 4.6% 7.1% 3.6% 4.6% 7.5% 3.4% 3.3% 5.6% 9.9% 3.6% 1.4% 4.3% 7.1%
(Ongeveer) 1 keer per maand 9.9% 8.4% 10.7% 9.9% 14.4% 8.2% 10.2% 9.7% 14.2% 7.2% 7% 10.6% 9.8%
Enkele keren per jaar 24.3% 29% 23.6% 24.3% 22.1% 25.1% 23.3% 25% 22% 27% 16.6% 27.6% 19.4%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 9.7% 13.2% 13.2% 9.7% 13.5% 8.2% 6.8% 12% 18.2% B 7.6% 9.7% 8.2% 13.6%
Minder dan 1 keer per jaar 22.5% 18.7% 22.5% 22.5% 21.5% 22.9% 22.6% 22.4% 13% 26.6% A 20.7% 22.4% 23.7%
Nooit 29.1% 23.5% 26.5% 29.1% 21.1% 32.3% A 33.8% 25.3% 22.7% 28.1% 44.6% 26.9% 26.5%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Vakliteratuur lezen (geschreven voor en door wetenschappers)
Méér dan 1 keer per maand 3.7% 8.1% B C 3.4% 3.7% 7.4% B 2.2% 2.1% 4.9% 9.6% B 2.1% 4.1% 2.8% 6%
(Ongeveer) 1 keer per maand 9.3% 9.4% 9.3% 9.3% 13.9% 7.5% 5.1% 12.7% A 11.4% 14.1% 11.1% 9.5% 7.9%
Enkele keren per jaar 24.1% 23.5% 23.2% 24.1% 25.2% 23.7% 19.5% 27.8% 33.6% 24% 20.8% 26.6% 19%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 9.6% 11.9% 11.5% 9.6% 13% 8.2% 7.8% 10.9% 12.2% 10.3% 6.9% 9.8% 10.3%
Minder dan 1 keer per jaar 22% 19.4% 19.7% 22% 18.2% 23.6% 23.5% 20.9% 17.8% 21.5% 30.6% 20.4% 21.8%
Nooit 31.3% 27.7% 32.9% 31.3% 22.4% 34.9% A 42.0% B 22.7% 15.4% 27.9% 26.5% 31% 35%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Een wetenschapscentrum bezoeken (vb. Technopolis, wetenschapsmuseum, volkssterrenwacht,…)
Minstens maandelijks 0.9% 1.3% 0% 0.9% 0.7% 1% 1.6% 0.3% 0% 0.6% 0% 0.6% 2.2%
Minstens jaarlijks 51.8% 49% 52% 51.8% 51.9% 51.8% 56.9% 47.7% 61.1% B 38% 41.6% 55.4% 47.7%
Minder dan jaarlijks 40.1% 39.7% 38.4% 40.1% 35.5% 41.9% 34.7% 44.4% 33% 52.5% A 41.7% 38.7% 43%
Nooit 7.2% 10% 9.6% 7.2% 12.0% B 5.3% 6.8% 7.6% 5.8% 8.9% 16.7% B 5.3% 7.1%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Een geschiedkundig museum bezoeken
Minstens maandelijks 2.8% 4.2% 2.7% 2.8% 7.4% B 1% 1.1% 4.2% 2.4% 4.9% 1.4% 1.9% 6.2%
Minstens jaarlijks 54.8% 56.1% 57.8% 54.8% 58.2% 53.4% 51.1% 57.7% 53.2% 60.1% 52.6% 51.4% 65.1%
Minder dan jaarlijks 33.4% 29.7% 29.1% 33.4% 27.4% 35.8% 37% 30.5% 35% 28.1% 34.9% 37.8% C 20.7%
Nooit 9% 10% 10.3% 9% 7.1% 9.8% 10.8% 7.6% 9.4% 7% 11.1% 9% 7.9%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Een kunstmuseum bezoeken
Minstens maandelijks 4.4% 5.8% 3.9% 4.4% 7.1% 3.4% 2.4% 6.1% 1% 8.6% A 0% 3.5% 9.5% B
Minstens jaarlijks 55.2% 55.5% 60.1% 55.2% 55.3% 55.1% 55.3% 55.1% 53.3% 54.6% 48.5% 55.2% 58.8%
Minder dan jaarlijks 26.7% 25.8% 26.1% 26.7% 24.3% 27.7% 29.6% 24.4% 29.6% 22.3% 29.2% 27.8% 22.3%
Nooit 13.6% 12.9% 9.9% 13.6% 13.3% 13.8% 12.6% 14.5% 16.1% 14.4% 22.3% 13.5% 9.3%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Een dierentuin bezoeken
Minstens maandelijks 4.1% 4.5% 2.8% 4.1% 5.3% 3.6% 3.7% 4.4% 7.9% 2.8% 4.1% 5.1% 1.4%
Minstens jaarlijks 53.7% 55.8% 57.6% 53.7% 45.9% 56.8% 65.6% B 44.1% 41.6% 44% 55.7% 56.7% 44.5%
Minder dan jaarlijks 33% 30.3% 29.5% 33% 33.8% 32.7% 27% 37.9% A 34.1% 41.5% 30.5% 30.2% 42%
Nooit 9.2% 9.4% 10% 9.2% 15.1% B 6.8% 3.7% 13.6% A 16.4% 11.7% 9.7% 7.9% 12.2%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Een plantentuin bezoeken
Minstens maandelijks 1.8% 2.6% 1.3% 1.8% 2.8% 1.4% 2.9% 1% 2.8% 0% 0% 1.9% 2.7%
Minstens jaarlijks 44.6% 40.6% 43.8% 44.6% 39.9% 46.4% 46.3% 43.1% 44.7% 41.3% 48.5% 42% 49.3%
Minder dan jaarlijks 38.4% 39.7% 36.3% 38.4% 42.1% 36.9% 35.3% 40.9% 33.4% 45% 37.6% 40% 34.3%
Nooit 15.3% 17.1% 18.5% 15.3% 15.2% 15.3% 15.5% 15.1% 19.1% 13.7% 13.9% 16.1% 13.6%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Naar evenementen over wetenschap of technologie gaan
Minstens maandelijks 1.5% 1.3% 0.3% 1.5% 0.6% 1.9% 2.7% 0.6% 0% 0.9% 1.4% 0.6% 4.1%
Minstens jaarlijks 33.7% 36.5% 41.4% 33.7% 42.3% B 30.3% 30.2% 36.6% 52.2% B 28.9% 29.1% 33.1% 38.1%
Minder dan jaarlijks 38.5% 37.7% 36.2% 38.5% 37.5% 38.8% 37.9% 38.9% 34.2% 39.2% 36.3% 39.1% 37.9%
Nooit 26.3% 24.5% 22.1% 26.3% 19.6% 29% 29.2% 24% 13.6% 31.0% A 33.3% 27.2% 19.9%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Cursussen of workshops volgen over wetenschap of technologie
Minstens maandelijks 5.4% 3.5% 3.7% 5.4% 9.1% 3.9% 4% 6.5% 12.2% B 3.2% 5.5% 4.6% 7.4%
Minstens jaarlijks 23.8% 31% 24.8% 23.8% 25.2% 23.3% 17.9% 28.7% A 42.6% B 21.6% 29.1% 21.9% 26.4%
Minder dan jaarlijks 23.2% 25.8% 25.2% 23.2% 26.1% 22% 22.8% 23.5% 15.3% 27.5% 18.1% 23% 26.4%
Nooit 47.6% 39.7% 46.3% 47.6% 39.7% 50.8% 55.3% B 41.4% 29.9% 47.7% A 47.3% 50.5% 39.8%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Programma’s over wetenschap of technologie bekijken op TV
Minstens maandelijks 36.4% 38.1% 37.9% 36.4% 47.8% B 31.8% 34% 38.2% 48% 33.9% 33.2% 34.8% 42.2%
Minstens jaarlijks 47.5% 47.7% 47.8% 47.5% 40.8% 50.2% 48.8% 46.5% 43.4% 48.6% 43% 49% 46%
Minder dan jaarlijks 10.9% 8.4% 7.8% 10.9% 6.4% 12.6% 11.8% 10.1% 4.4% 11.5% 12.7% 10.9% 9.6%
Nooit 5.2% 5.8% 6.5% 5.2% 5% 5.3% 5.4% 5.2% 4.1% 6% 11.1% 5.2% 2.2%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Programma’s of video’s over wetenschap of technologie bekijken op internet
Minstens maandelijks 22% 23.2% 21.2% 22% 41.1% B 14.4% 12.6% 29.5% A 39.8% B 24.4% 15.2% 22.1% 25.3%
Minstens jaarlijks 42.9% 42.6% 43.1% 42.9% 36.1% 45.6% 44.7% 41.5% 37% 44% 51.3% 40.7% 44.4%
Minder dan jaarlijks 16.3% 12.3% 15.3% 16.3% 11% 18.4% 19.1% 14% 9.9% 14.9% 16.8% 18.8% 9.3%
Nooit 18.8% 21.9% 20.5% 18.8% 11.8% 21.6% A 23.6% B 15% 13.3% 16.7% 16.8% 18.4% 21%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Gespecialiseerde websites raadplegen over wetenschap of technologie
Minstens maandelijks 17.9% 21.3% 17.8% 17.9% 32.3% B 12.1% 11.2% 23.3% A 34.7% B 17.7% 9.7% 17.5% 23.4%
Minstens jaarlijks 40.7% 43.2% 40.2% 40.7% 37% 42.2% 36.2% 44.3% 46% 43.6% 41.6% 39.9% 42.5%
Minder dan jaarlijks 18.4% 12.6% 19.9% A 18.4% 16.1% 19.3% 22.6% 15.1% 12.6% 16.1% 22.3% 19.6% 13.1%
Nooit 23% 22.9% 22.1% 23% 14.6% 26.4% A 30.0% B 17.4% 6.7% 22.5% A 26.5% 23% 21%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Gespecialiseerde tijdschriften over wetenschap of technologie lezen (vb. EOS, National Geographic,…)
Minstens maandelijks 14.5% 15.5% 14.2% 14.5% 21.9% B 11.6% 13.5% 15.3% 24.1% B 10.8% 8.3% 14.9% 16.9%
Minstens jaarlijks 33.9% 42.3% 36.8% 33.9% 35.6% 33.3% 30.1% 37% 40.2% 34.6% 26.3% 35.9% 32.9%
Minder dan jaarlijks 22.5% 18.7% 22.5% 22.5% 21.5% 22.9% 22.6% 22.4% 13% 26.6% A 20.7% 22.4% 23.7%
Nooit 29.1% 23.5% 26.5% 29.1% 21.1% 32.3% A 33.8% 25.3% 22.7% 28.1% 44.6% 26.9% 26.5%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Vakliteratuur lezen (geschreven voor en door wetenschappers)
Minstens maandelijks 13% 17.4% 12.7% 13% 21.3% B 9.7% 7.3% 17.7% A 21% 16.3% 15.2% 12.2% 13.9%
Minstens jaarlijks 33.6% 35.5% 34.7% 33.6% 38.2% 31.8% 27.3% 38.8% A 45.8% 34.3% 27.7% 36.4% 29.3%
Minder dan jaarlijks 22% 19.4% 19.7% 22% 18.2% 23.6% 23.5% 20.9% 17.8% 21.5% 30.6% 20.4% 21.8%
Nooit 31.3% 27.7% 32.9% 31.3% 22.4% 34.9% A 42.0% B 22.7% 15.4% 27.9% 26.5% 31% 35%
Wat zijn voor u de belangrijkste bronnen als het aankomt op informatie over wetenschap en onderzoek?
Top 3 - Eerste plaats. Gesorteerd van hoog naar laag
TV-programma’s over wetenschap of technologie 22.1% 19% 15.6% 22.1% 19.3% 23.2% 32.3% B 13.8% 7.9% 16.2% 15.5% 21.1% 28.3%
TV-nieuws 16.4% 13.5% 16.9% 16.4% 14.7% 17.1% 14.5% 18% 9.1% 22.3% A 16.7% 15% 20.2%
Krant 13.8% 14.2% 13.8% 13.8% 16.4% 12.7% 13.5% 14% 6.1% 19.1% A 12.5% 14% 13.9%
Gespecialiseerde websites (wetenschappelijke organisaties, fora, blogs, …) 12.5% 13.5% 17% 12.5% 17% 10.7% 9% 15.3% 31.2% B 7.4% 6.9% 14.2% 10.9%
Gespecialiseerde tijdschriften (vb. EOS, National Geographic, …) 11.1% 12.6% 11.7% 11.1% 8.9% 12% 9.3% 12.5% 11.8% 12.5% 6.9% 13.1% 7.9%
Vakliteratuur (voor en door wetenschappers) 7.5% 11.6% 10.2% 7.5% 6% 8% 4.1% 10.2% A 14.2% 8% 12.5% 7.6% 4.4%
Wikipedia 4.1% 6.8% 5.4% 4.1% 5.8% 3.4% 6.9% B 1.8% 3.3% 0.6% 2.8% 3.9% 5.4%
Algemene tijdschriften 3.4% 1.3% 2.1% 3.4% 2.5% 3.7% 2.7% 3.9% 1.7% 5.4% 4.1% 3% 3.9%
Radionieuws 2.4% 3.2% 3.6% 2.4% 3.5% 2% 1.5% 3.2% 4.4% 2.8% 2.8% 3% 0.8%
Vrienden/familie 2.3% 2.3% 1.5% 2.3% 1.5% 2.6% 2.4% 2.2% 2% 2.4% 8.3% B 1.9% 0%
Radioprogramma’s over wetenschap of technologie 1.7% 0.6% 1.3% 1.7% 3.2% 1.1% 1.4% 2% 3.4% 1.3% 1.4% 0.8% 4.4%
Geen van bovenstaande 2.8% 1.3% 0.9% 2.8% 1.2% 3.4% 2.5% 3% 4.9% 2.2% 9.7% B 2.4% 0%
Aanwezigheid in top 3. Gesorteerd van hoog naar laag
TV-programma's over wetenschap of technologie 56.9% 51.6% 51.8% 56.9% 61.6% 55% 60.3% 54.1% 60.2% 49.9% 41.8% 56.5% 66.2% A
TV nieuws 38.3% 35.5% 39.7% 38.3% 29.7% 41.7% A 43.3% 34.2% 17.6% 43.6% A 43.2% 36.8% 39.5%
Krant 36.9% 33.5% 36% 36.9% 42.2% 34.7% 36.5% 37.2% 22.9% 46.0% A 30.5% 38.9% 34.9%
Gespecialiseerde websites (wetenschappelijke organisaties, fora, blogs,…) 31.2% 40.3% C 39.7% 31.2% 35.2% 29.5% 21.8% 38.7% A 56.3% B 29% 24.9% 33.8% 27.5%
Gespecialiseerde tijdschriften (vb. EOS, National Geographic,…) 26.6% 35.5% C 30.9% 26.6% 24.4% 27.5% 22.5% 30% 39.4% B 24.3% 12.5% 30.1% A 25.1%
Wikipedia 18.1% 16.8% 15.4% 18.1% 24.3% 15.6% 23.6% B 13.7% 13.5% 14% 11% 17.3% 24.2%
Vakliteratuur (voor en door wetenschappers) 16.4% 26.1% C 19.6% 16.4% 17% 16.1% 9.9% 21.6% A 28.8% B 16.6% 20.8% 17.6% 10.7%
Radio nieuws 14.1% 14.2% 14.8% 14.1% 12.1% 14.9% 12.7% 15.2% 7.8% 20.2% A 13.9% 14.7% 12.5%
Vrienden/familie 12.3% 12.3% 12.3% 12.3% 7.9% 14.1% 17.1% B 8.4% 4% 10.2% 22.2% 11.4% 9.3%
Algemene tijdschriften 11.1% 13.5% 11.1% 11.1% 10.9% 11.2% 13.3% 9.4% 5.1% 12.3% 5.5% 11.8% 12.3%
Radioprogramma's over wetenschap of technologie 8.8% 5.8% 8.7% 8.8% 6.8% 9.6% 10% 7.8% 9.7% 7.2% 8.3% 7.3% 13.1%

STEM

 • Filter:
 • Totaal
 • Vergelijking 2018, 2019
 • Geslacht
 • Onderwijsfase
 • Vakgebied
 • Leeftijd
Vragen Antwoorden Totaal
352
2018
(A) 310
2019
(B) 336
2020
(C) 352
Man
(A) 100
Vrouw
(B) 252
Leerkrachten basisonderwijs
(A) 157
Leerkrachten secundair onderwijs
(B) 195
STEM
(A) 67
Ander
(B) 121
<=34
(A) 45
35 - 54
(B) 224
55 +
(C) 83
In welke mate bent u vertrouwd met de term ‘STEM’?
Ik heb er nog nooit van gehoord 3% 4.5% 2.7% 3% 5.5% 2% 3.8% 2.3% 1% 3.2% 2.8% 2% 5.7%
Ik heb er al van gehoord, maar weet niet wat het inhoudt 8.3% 9% 10.3% 8.3% 11% 7.3% 11.2% 6% 3.4% 7.8% 11.3% 6.2% 12.5%
Ik heb er al van gehoord, en weet wat het inhoudt 88.7% 86.5% 87% 88.7% 83.5% 90.7% 85% 91.6% 95.6% 89% 85.9% 91.8% C 81.7%
Gehercodeerd naar 2 cat.
Heeft u al eens van STEM gehoord?
Nee 3% 4.5% 2.7% 3% 5.5% 2% 3.8% 2.3% 1% 3.2% 2.8% 2% 5.7%
Ja 97% 95.5% 97.3% 97% 94.5% 98% 96.2% 97.7% 99% 96.8% 97.2% 98% 94.3%
Zou u ooit overwegen om uzelf via een opleiding verder te verdiepen, om te scholen of bij te scholen in een of meerdere van deze STEM-richtingen?
Helemaal niet 20.7% 23.9% 20.9% 20.7% 18.8% 21.5% 11% 28.6% A 7.5% 39.0% A 23.5% 17.3% 28.6%
Eerder niet 28.1% 26.5% 29.6% 28.1% 26.4% 28.8% 27.4% 28.7% 24.5% 32% 19.5% 31.5% 23.7%
Neutraal 17.1% 17.7% 15.1% 17.1% 17.9% 16.8% 21.5% 13.6% 13% 14.2% 18% 16.4% 18.5%
Eerder wel 24.5% 21% 24.9% 24.5% 23.1% 25.1% 32.0% B 18.4% 26.6% B 13.9% 30.6% 24.9% 20%
Heel sterk 9% 8.1% 8.4% 9% 11.8% 7.8% 7.7% 10% 26.4% B 0.9% 6.9% 9.9% 7.6%
Geen mening 0.6% 2.9% 1.1% 0.6% 2% 0% 0.4% 0.7% 1.9% 0% 1.4% 0% 1.6%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Zou u ooit overwegen om uzelf via een opleiding verder te verdiepen, om te scholen of bij te scholen met het oog op een beroep waarin een of meerdere van deze STEM-elementen centraal staan?
Niet 48.8% 50.3% 50.5% 48.8% 45.3% 50.3% 38.4% 57.3% A 32% 71.0% A 43.1% 48.7% 52.3%
Neutraal 17.1% 17.7% 15.1% 17.1% 17.9% 16.8% 21.5% 13.6% 13% 14.2% 18% 16.4% 18.5%
Wel 33.5% 29% 33.3% 33.5% 34.9% 32.9% 39.7% B 28.4% 53.0% B 14.8% 37.6% 34.8% 27.6%
Geen mening 0.6% 2.9% 1.1% 0.6% 2% 0% 0.4% 0.7% 1.9% 0% 1.4% 0% 1.6%
Weet u waar u zelf terecht kan als volwassene voor het volgen van een STEM-opleiding?
Ja 32.3% 26.1% 25.7% 32.3% 29.4% 33.5% 35.2% 30% 43.0% B 22.3% 31.9% 28.1% 43.9% B
Neen 67.7% 73.9% 74.3% 67.7% 70.6% 66.5% 64.8% 70% 57% 77.7% A 68.1% 71.9% C 56.1%
STEM kan onze samenleving in positieve zin veranderen
Helemaal niet akkoord 1% 1% 0.9% 1% 2.9% B 0.2% 0.4% 1.5% 0% 2.3% 2.8% 0.4% 1.6%
Eerder niet akkoord 7.5% 7.1% 5.3% 7.5% 6.6% 7.8% 4.6% 9.9% 8.5% 11.1% 5.6% 8.7% 5.2%
Neutraal 22% 25.5% 20.3% 22% 21.3% 22.3% 15.6% 27.1% A 24.2% 28.5% 19.4% 21.8% 24%
Eerder wel akkoord 52.1% 50.6% 53.8% 52.1% 48.2% 53.6% 57.3% 47.8% 44.9% 49.3% 51.4% 53.1% 49.6%
Helemaal akkoord 15.6% 15.5% 17.1% 15.6% 16.9% 15.1% 20.9% B 11.3% 21.0% B 5.6% 16.6% 15.1% 16.3%
Geen mening 1.9% 0.3% 2.6% 1.9% 4.1% B 0.9% 1.1% 2.4% 1.4% 3.2% 4.3% 0.8% 3.3%
Gehercodeerd naar 4 cat.
STEM kan onze samenleving in positieve zin veranderen
Niet akkoord 8.5% 8.1% 6.2% 8.5% 9.5% 8.1% 5% 11.3% A 8.5% 13.5% 8.3% 9.2% 6.8%
Neutraal 22% 25.5% 20.3% 22% 21.3% 22.3% 15.6% 27.1% A 24.2% 28.5% 19.4% 21.8% 24%
Akkoord 67.7% 66.1% 70.9% 67.7% 65.1% 68.7% 78.3% B 59.1% 65.8% 54.9% 68% 68.3% 65.9%
Geen mening 1.9% 0.3% 2.6% 1.9% 4.1% B 0.9% 1.1% 2.4% 1.4% 3.2% 4.3% 0.8% 3.3%

LEERKRACHTEN (DOELGROEPSPECIFIEK DEEL)

 • Filter:
 • Totaal
 • Vergelijking 2018, 2019
 • Geslacht
 • Onderwijsfase
 • Vakgebied
 • Leeftijd
Vragen Antwoorden Totaal
352
2018
(A) 310
2019
(B) 336
2020
(C) 352
Man
(A) 100
Vrouw
(B) 252
Leerkrachten basisonderwijs
(A) 157
Leerkrachten secundair onderwijs
(B) 195
STEM
(A) 67
Ander
(B) 121
<=34
(A) 45
35 - 54
(B) 224
55 +
(C) 83
In welke mate gaat u akkoord met onderstaande uitspraken?
Ik voel me voldoende vertrouwd met STEM om het met zelfvertrouwen aan mijn leerlingen te onderwijzen
Helemaal niet akkoord 11.7% 10.3% 9.8% 11.7% 12.6% 11.4% 6.4% 16.0% A 1% 25.2% A 19.4% 10.1% 12%
Eerder niet akkoord 22.8% 29% 27.1% 22.8% 17.6% 24.9% 24.6% 21.4% 17.8% 23.4% 18.2% 24.1% 21.8%
Neutraal 19.7% 18.4% 21.3% 19.7% 17.9% 20.4% 20.6% 18.9% 19.4% 16.9% 22.2% 18.6% 21.2%
Eerder wel akkoord 28.1% 25.2% 25.6% 28.1% 27.8% 28.2% 34.8% B 22.7% 28.4% 20.8% 26.4% 29.3% 25.7%
Helemaal akkoord 9.1% 7.1% 8.1% 9.1% 14.6% B 7% 6.8% 11% 24.5% B 3.7% 4.2% 9.9% 9.8%
Geen mening/Niet van toepassing 8.5% 10% 8.2% 8.5% 9.5% 8.2% 6.8% 9.9% 8.9% 10% 9.7% 7.9% 9.5%
In welke mate gaat u akkoord met onderstaande uitspraken?
Ik voel me goed in staat om vragen van leerlingen te beantwoorden over STEM-onderwerpen
Helemaal niet akkoord 5% 4.2% 5.6% 5% 5.7% 4.7% 1.7% 7.7% A 1% 11.7% A 2.8% 4.3% 8.2%
Eerder niet akkoord 19.6% 22.9% 23.1% 19.6% 15.7% 21.1% 20% 19.2% 11.2% 24.2% A 26.5% 19% 17.4%
Neutraal 21.6% 21% 21.2% 21.6% 20.9% 21.9% 24.1% 19.7% 12% 24.4% A 18% 20.8% 25.9%
Eerder wel akkoord 36% 37.4% 32.8% 36% 32.4% 37.4% 41% 31.9% 36.4% 28.3% 33.4% 37.5% 33.3%
Helemaal akkoord 11.5% 9.4% 10.9% 11.5% 18.1% B 8.9% 7.6% 14.7% A 28.4% B 7.4% 11.1% 12.1% 10%
Geen mening/Niet van toepassing 6.3% 5.2% 6.4% 6.3% 7.3% 5.9% 5.5% 6.9% 11% 4% 8.3% 6.3% 5.2%
In welke mate gaat u akkoord met onderstaande uitspraken?
Over STEM onderwijzen maakt me enthousiast
Helemaal niet akkoord 7.4% 3.9% 8.1% 7.4% 8.5% 7% 1.7% 12.0% A 6.5% 14.6% 11% 7.5% 5.2%
Eerder niet akkoord 10.5% 15.8% 11.7% 10.5% 5.7% 12.4% 9.9% 11% 7.5% 13.5% 8.3% 11.4% 9.3%
Neutraal 33.2% 32.9% 28.7% 33.2% 34.5% 32.7% 32.5% 33.7% 30% 35.4% 38.8% 25.8% 50.1% B
Eerder wel akkoord 27.3% 25.8% 28% 27.3% 27.1% 27.4% 33.8% B 22.1% 27.6% 19.8% 23.7% 31% 19.4%
Helemaal akkoord 10.8% 8.4% 11.4% 10.8% 12.1% 10.3% 14.5% B 7.9% 17.6% B 2.4% 5.5% 12.9% 8.2%
Geen mening/Niet van toepassing 10.7% 13.2% 12.1% 10.7% 12.1% 10.2% 7.7% 13.2% 10.7% 14.2% 12.6%