Wetenschapsbarometer

Gedetailleerde resultaten leerkrachten

Online onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van het Departement EWI (Vlaamse Overheid) tussen 1 oktober 2021 en 25 oktober 2021 bij 301 Vlaamse leerkrachten.

Klik op de topics om de data te tonen of te verbergen.

INTERESSE IN WETENSCHAP

 • Filter:
 • Totaal
 • Vergelijking 2018, 2019, 2020
 • Geslacht
 • Onderwijsfase
 • Vakgebied
 • Leeftijd
Vragen Antwoorden Totaal
301
2018
(A) 310
2019
(B) 336
2020
(C) 352
2021
(D) 301
Man
(A) 85
Vrouw
(B) 216
Leerkrachten basisonderwijs
(A) 141
Leerkrachten secundair onderwijs
(B) 160
STEM
(A) 59
Ander
(B) 106
<=34
(A) 39
35 - 54
(B) 191
55 +
(C) 70
In welke mate bent u geïnteresseerd in wetenschap in het algemeen?
Heel erg 23% 29.4% 27.2% 22.5% 23% 38.4% B 17% 11% 33.6% A 52.0% B 22.7% 13% 22.8% 29.4%
Eerder wel 52.3% 53.9% 53.4% 54.8% 52.3% 46.1% 54.7% 54.1% 50.6% 40.8% 56.5% 52.8% 51.4% 54.4%
Neutraal 18% 11% 15.8% 18.2% 18% 12.3% 20.2% 25.8% B 11.1% 5% 14.9% 19.3% 18.4% 16.2%
Eerder niet 5.5% 4.2% 3.4% 3.4% 5.5% 2.7% 6.6% 7.1% 4% 2.2% 4.8% 12.1% 6.1% 0%
Helemaal niet 1.2% 1.6% 0.2% 1.1% 1.2% 0.5% 1.5% 1.9% 0.7% 0% 1% 2.8% 1.4% 0%
Gehercodeerd naar 3 cat.
In welke mate bent u geïnteresseerd in wetenschap in het algemeen?
Geïnteresseerd 75.3% 83.2% 80.6% 77.3% 75.3% 84.5% B 71.7% 65.2% 84.2% A 92.8% B 79.2% 65.8% 74.1% 83.8%
Neutraal 18% 11% 15.8% 18.2% 18% 12.3% 20.2% 25.8% B 11.1% 5% 14.9% 19.3% 18.4% 16.2%
Niet geïnteresseerd 6.7% 5.8% 3.6% 4.5% 6.7% 3.2% 8.1% 9% 4.7% 2.2% 5.9% 14.9% 7.5% 0%
Welke van onderstaande wetenschappelijke thema’s of disciplines interesseren u het meest?
Top 3 - Eerste plaats. Gesorteerd van hoog naar laag
Vraagfilter: Niet indien 'geen enkele' op eerste plaats.
Taal- en letterkunde 21% 24.3% 22.7% 21.2% 21% 21.1% 20.9% 12.6% 28.1% A 9.3% 39.3% A 23.8% 20.9% 19.7%
Psychologie 19.1% 12.5% 19.9% 18.3% 19.1% 7.5% 23.7% A 29.0% B 10.6% 1.1% 15.4% A 25.7% 20.1% 12.9%
Biologie 10% 7.9% 7.8% 11.4% 10% 7.4% 11% 12.4% 7.9% 14.2% B 4.9% 16.4% 7.8% 12.4%
Sociale en politieke wetenschappen 9.8% 7.9% 7.7% 5.6% 9.8% 15% 7.7% 9.4% 10.1% 8.5% 11.7% 5.6% 13% 3.5%
Wiskunde 8.7% 11.5% 12.9% 9.8% 8.7% 9.2% 8.5% 9.4% 8.1% 21.7% 0% 3.7% 9.1% 10.3%
Geneeskunde of andere (para-)medische wetenschappen 6.8% 7.9% 4.9% 8.4% 6.8% 5.2% 7.4% 9.9% 4.1% 2.6% 4.8% 1.8% 7.7% 7.1%
Kunstwetenschappen 5.7% 4.3% 6.3% 6.1% 5.7% 3.9% 6.5% 5.2% 6.2% 2.2% 9.2% 7.6% 5% 6.8%
Economie 4.5% 4.9% 2.7% 3% 4.5% 2.9% 5.2% 2.5% 6.2% 3.3% 6.5% 5.7% 4.9% 2.9%
Ingenieurswetenschappen/techniek/technologie 4.1% 3.9% 4.5% 3.3% 4.1% 10.5% B 1.6% 1.5% 6.4% A 14.3% B 1.5% 1.8% 3.5% 7.1%
Computers en netwerken 3.6% 5.3% 2.5% 3.6% 3.6% 6.8% 2.3% 3% 4% 3.4% 3.4% 0% 2.7% 7.6%
Chemie 2.1% 2% 2.1% 2.3% 2.1% 2.9% 1.8% 1.1% 2.9% 9.6% 0% 1.2% 2.1% 2.6%
Fysica 0.7% 2% 1.4% 2.5% 0.7% 2.5% 0% 0% 1.3% 3.5% 0% 0.2% 0.6% 1.2%
Rechten 0.6% 0.7% 0.9% 0.6% 0.6% 0% 0.8% 1.3% 0% 0% 0% 1.8% 0% 1.5%
Andere 3.4% 4.9% 3.8% 3.9% 3.4% 4.9% 2.8% 2.8% 3.9% 6.4% 3.3% 4.7% 2.7% 4.4%
Aanwezigheid in top 3. Gesorteerd van hoog naar laag
Psychologie 43.8% 40.5% 44.2% 45.1% 43.8% 25.3% 51.1% A 55.9% B 33.5% 16.1% 43.6% A 52% 43.9% 39.1%
Taal- en letterkunde 42.6% 42.8% 43.9% 39.7% 42.6% 36% 45.3% 39.6% 45.2% 13.5% 63.0% A 39.9% 41.5% 47.1%
Biologie 27.6% 28% 25.1% 30.8% 27.6% 23.6% 29.2% 38.9% B 18% 27.4% B 12.8% 32.8% 23.9% 34.7%
Sociale en politieke wetenschappen 26.9% 32.6% 31.5% 28.5% 26.9% 37.3% B 22.8% 22.8% 30.5% 19.8% 36.0% A 28.9% 29.6% 19.1%
Kunstwetenschappen 24.8% 24% 24.6% 25% 24.8% 28.5% 23.3% 19.6% 29.2% 13.4% 39.7% A 28.8% 24.1% 24.4%
Geneeskunde of andere (para-)medische wetenschappen 24.3% 22.7% 21.4% 24.6% 24.3% 10.2% 29.9% A 29% 20.3% 18.1% 21.4% 25.9% 24% 24.1%
Wiskunde 19.2% 25% 23.8% 19.7% 19.2% 18% 19.7% 22.6% 16.4% 41.4% B 3.2% 15.9% 20.4% 17.9%
Computers en netwerken 13.6% 17.1% 13.7% 14.1% 13.6% 18.1% 11.9% 13% 14.2% 17.6% 10.7% 7.9% 13.3% 17.6%
Ingenieurswetenschappen/techniek/technologie 13.4% 10.9% 13.1% 10.9% 13.4% 25.8% B 8.5% 8.6% 17.5% A 30.9% B 8.1% 9.2% 14.3% 13.2%
Economie 11.2% 13.8% 9.7% 9.8% 11.2% 17.2% B 8.9% 7.9% 14.1% 12.6% 14.4% 8.7% 11% 13.2%
Fysica 10.9% 10.2% 10.9% 10.2% 10.9% 21.4% B 6.7% 6.4% 14.7% A 31.9% B 5.2% 1.6% 12.2% 12.4%
Chemie 9.3% 6.9% 8.3% 8.1% 9.3% 7.3% 10.1% 6.4% 11.8% 25.0% B 4.6% 11.5% 9.8% 6.8%
Rechten 6.7% 4.9% 7.2% 6.3% 6.7% 4.3% 7.6% 8% 5.6% 0% 9.6% 6.7% 4.9% 11.5%
Andere 9.5% 10.2% 9.4% 12.2% 9.5% 12.7% 8.2% 7.4% 11.3% 14.6% 11% 8.3% 8.3% 13.2%
Welk van onderstaande uitspraken past het beste bij u? Nieuws over wetenschappelijk onderzoek of technologische innovaties boeit mij …
… minder dan nieuws over andere thema’s 15.4% 11.9% 9.1% 12% 15.4% 10.4% 17.4% 20.8% B 10.7% 5% 13.4% 24.1% C 16.8% 6.8%
… evenveel als nieuws over andere thema’s 41.1% 34.5% 39.5% 41.3% 41.1% 41.3% 41% 42.2% 40.1% 26.3% 47.7% A 38.9% 42.7% 37.9%
… meer dan nieuws over andere thema’s, maar ik ga niet echt actief op zoek naar extra informatie erover 33.4% 39% 39.9% 37.2% 33.4% 36.8% 32% 30.7% 35.7% 48.8% B 30.5% 33.3% 31.9% 37.4%
… meer dan nieuws over andere thema’s en ik ga regelmatig op zoek naar extra informatie erover 10.1% 14.5% 11.5% 9.5% 10.1% 11.5% 9.6% 6.3% 13.5% A 19.9% B 8.4% 3.6% 8.6% 17.9%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Welk van onderstaande uitspraken past het beste bij u?Nieuws over wetenschappelijk onderzoek of technologische innovaties boeit mij …
Minder dan nieuws over andere themas 15.4% 11.9% 9.1% 12% 15.4% 10.4% 17.4% 20.8% B 10.7% 5% 13.4% 24.1% C 16.8% 6.8%
Evenveel als nieuws over andere themas 41.1% 34.5% 39.5% 41.3% 41.1% 41.3% 41% 42.2% 40.1% 26.3% 47.7% A 38.9% 42.7% 37.9%
Meer dan nieuws over andere themas 43.5% 53.5% 51.4% 46.7% 43.5% 48.3% 41.6% 37% 49.2% A 68.6% B 39% 37% 40.5% 55.3%

BELANG VAN WETENSCHAP

 • Filter:
 • Totaal
 • Vergelijking 2018, 2019, 2020
 • Geslacht
 • Onderwijsfase
 • Vakgebied
 • Leeftijd
Vragen Antwoorden Totaal
301
2018
(A) 310
2019
(B) 336
2020
(C) 352
2021
(D) 301
Man
(A) 85
Vrouw
(B) 216
Leerkrachten basisonderwijs
(A) 141
Leerkrachten secundair onderwijs
(B) 160
STEM
(A) 59
Ander
(B) 106
<=34
(A) 39
35 - 54
(B) 191
55 +
(C) 70
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de samenleving
Helemaal niet akkoord 0.2% 0% 0.7% 0.5% 0.2% 0% 0.3% 0.5% 0% 0% 0% 1.7% 0% 0%
Eerder niet akkoord 0.9% 0% 0.6% 0.4% 0.9% 0.7% 1% 0.9% 0.9% 1.1% 0.6% 3.5% 0.7% 0%
Neutraal 4.2% 1% 2.8% 3.3% 4.2% 0.8% 5.5% 6.6% B 2.1% 0.8% 2.7% 7.1% 5.1% 0%
Eerder wel akkoord 34.6% 33.5% 30.3% 35.1% 34.6% 31.6% 35.7% 37.1% 32.4% 30.2% 33.8% 35.7% 30.5% 45%
Helemaal akkoord 59.4% 65.5% 65.3% 60.1% 59.4% 66.9% 56.5% 53.9% 64.3% 67.9% 62.3% 46.8% 63.7% 55%
Geen mening 0.7% 0% 0.3% 0.6% 0.7% 0% 0.9% 1% 0.4% 0% 0.6% 5.2% 0% 0%
Wetenschappelijk onderzoek dat onze kennis verrijkt is noodzakelijk, ook al levert het niet onmiddellijk een praktisch nut op voor de samenleving
Helemaal niet akkoord 0% 0.3% 0.4% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Eerder niet akkoord 4.1% 4.2% 2.6% 3.1% 4.1% 0.3% 5.6% A 5% 3.3% 4.6% 2.4% 3.6% 3.5% 5.9%
Neutraal 16.1% 7.7% 11.2% 11.2% 16.1% A 9% 18.9% A 21.1% B 11.7% 11.3% 12.2% 23.9% 16.3% 11.2%
Eerder wel akkoord 48.7% 49.7% 48.3% 49.6% 48.7% 48.6% 48.8% 52.6% 45.4% 47.2% 45.1% 45.2% 52.4% 40.9%
Helemaal akkoord 29.7% 37.1% 36.7% 34.1% 29.7% 42.1% B 24.8% 20.3% 38.0% A 36.9% 37.8% 20.3% 27.1% 42.1%
Geen mening 1.3% 1% 0.8% 1% 1.3% 0% 1.9% 1% 1.7% 0% 2.5% 6.9% B 0.7% 0%
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de economische vooruitgang van Vlaanderen
Helemaal niet akkoord 0.9% 0% 0% 0.5% 0.9% 0% 1.2% 0% 1.6% 2.2% 1.2% 0% 1.4% 0%
Eerder niet akkoord 0.9% 0.6% 1.5% 0.6% 0.9% 0% 1.2% 0.9% 0.8% 0% 1.2% 0% 1.4% 0%
Neutraal 6.4% 4.8% 4.9% 5% 6.4% 2.9% 7.8% 9.5% B 3.7% 4.6% 4% 13% 6.3% 2.9%
Eerder wel akkoord 47% 41.9% 37.9% 46.3% 47% 32.9% 52.6% A 54.2% B 40.7% 32.4% 46.4% 51.3% 45.7% 48.2%
Helemaal akkoord 43.3% 52.3% 55.3% D 46.9% 43.3% 64.2% B 35% 34% 51.4% A 58.5% 45.9% 30.5% 43.9% 48.8%
Geen mening 1.6% 0.3% 0.4% 0.8% 1.6% 0% 2.2% 1.4% 1.7% 2.2% 1.3% 5.2% 1.4% 0%
Wetenschap zou zonder beperkingen alle soorten onderwerpen moeten kunnen onderzoeken
Helemaal niet akkoord 2% 3.9% 2.2% 2.4% 2% 1% 2.4% 1.5% 2.5% 2.2% 2.5% 0% 2.8% 1.2%
Eerder niet akkoord 14.9% 15.8% 18.1% C 10.6% 14.9% 11% 16.4% 15.9% 14% 12% 14.4% 27.5% C 14.7% 8.2%
Neutraal 18.4% 11.6% 11% 17.6% 18.4% 10.2% 21.6% A 19.3% 17.6% 12.4% 21.5% 17.7% 19.3% 16.2%
Eerder wel akkoord 39.3% 42.3% 41.2% 39.5% 39.3% 38.5% 39.7% 40.8% 38.1% 40.1% 36.4% 42.8% 37.1% 43.5%
Helemaal akkoord 24.7% 26.5% 27.2% 29.4% 24.7% 39.3% B 18.9% 22% 27.1% 33.3% 24% 6.9% 26.1% A 30.9% A
Geen mening 0.7% 0% 0.3% 0.4% 0.7% 0% 0.9% 0.5% 0.8% 0% 1.3% 5.2% 0% 0%
Wetenschap en onderzoek leiden tot een beter leven in de toekomst
Helemaal niet akkoord 0.4% 0.3% 0% 0.5% 0.4% 0% 0.6% 0% 0.8% 2.2% 0% 0% 0.7% 0%
Eerder niet akkoord 1.3% 2.9% 0.7% 1.8% 1.3% 0.1% 1.8% 1.9% 0.9% 0.1% 1.2% 0.2% 2.1% 0%
Neutraal 8.5% 9.0% B 3.4% 6.2% 8.5% B 9.1% 8.3% 11.1% 6.3% 4.6% 6.8% 11.8% 6.9% 11.2%
Eerder wel akkoord 47.6% 43.5% 45% 47% 47.6% 40.2% 50.6% 53.1% 42.9% 38.3% 46.3% 53.4% 46.9% 46.5%
Helemaal akkoord 41.4% 44.2% 50.8% 44.3% 41.4% 50.7% B 37.7% 33.5% 48.3% A 54.7% 44.4% 29.4% 43.5% 42.4%
Geen mening 0.7% 0% 0.2% 0.2% 0.7% 0% 0.9% 0.5% 0.8% 0% 1.3% 5.2% 0% 0%
Mensen vertrouwen te veel op wetenschap en te weinig op gevoel
Helemaal niet akkoord 11.1% 3.5% 5.1% 10.3% A 11.1% A B 20.5% B 7.4% 6.8% 14.9% A 10.5% 18.5% 5.6% 11.6% 12.9%
Eerder niet akkoord 39.9% 31.9% 34.5% 35.8% 39.9% 47.5% 36.9% 38.6% 41% 49.4% 36.1% 31.9% 40.3% 43.2%
Neutraal 29.9% 37.1% 35% 30.4% 29.9% 14.5% 35.9% A 36.4% B 24.1% 20.9% 26.8% 36.1% 29.8% 26.5%
Eerder wel akkoord 13.5% 23.2% D 19.6% 19.7% 13.5% 11% 14.6% 12.3% 14.6% 10% 15.7% 19.8% 12.3% 13.5%
Helemaal akkoord 2.8% 3.2% 4.5% 3% 2.8% 3.8% 2.5% 2.8% 2.9% 4.9% 1.6% 1.4% 2.8% 3.8%
Geen mening 2.8% 1% 1.3% 0.8% 2.8% 2.7% 2.8% 3.2% 2.4% 4.2% 1.3% 5.2% 3.3% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de samenleving
Niet akkoord 1.1% 0% 1.3% 0.9% 1.1% 0.7% 1.3% 1.4% 0.9% 1.1% 0.6% 5.2% B 0.7% 0%
Neutraal 4.2% 1% 2.8% 3.3% 4.2% 0.8% 5.5% 6.6% B 2.1% 0.8% 2.7% 7.1% 5.1% 0%
Akkoord 94% 99.0% B C D 95.6% 95.3% 94% 98.5% B 92.2% 91% 96.6% A 98.1% 96.1% 82.5% 94.2% A 100%
Geen mening 0.7% 0% 0.3% 0.6% 0.7% 0% 0.9% 1% 0.4% 0% 0.6% 5.2% 0% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappelijk onderzoek dat onze kennis verrijkt is noodzakelijk, ook al levert het niet onmiddellijk een praktisch nut op voor de samenleving
Niet akkoord 4.1% 4.5% 3% 4.1% 4.1% 0.3% 5.6% A 5% 3.3% 4.6% 2.4% 3.6% 3.5% 5.9%
Neutraal 16.1% 7.7% 11.2% 11.2% 16.1% A 9% 18.9% A 21.1% B 11.7% 11.3% 12.2% 23.9% 16.3% 11.2%
Akkoord 78.5% 86.8% D 85% 83.7% 78.5% 90.7% B 73.6% 72.9% 83.4% A 84.1% 82.9% 65.5% 79.5% 82.9%
Geen mening 1.3% 1% 0.8% 1% 1.3% 0% 1.9% 1% 1.7% 0% 2.5% 6.9% B 0.7% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de economische vooruitgang van Vlaanderen
Niet akkoord 1.7% 0.6% 1.5% 1.1% 1.7% 0% 2.4% 0.9% 2.5% 2.2% 2.5% 0% 2.8% 0%
Neutraal 6.4% 4.8% 4.9% 5% 6.4% 2.9% 7.8% 9.5% B 3.7% 4.6% 4% 13% 6.3% 2.9%
Akkoord 90.3% 94.2% 93.2% 93.2% 90.3% 97.1% B 87.6% 88.2% 92.2% 90.9% 92.3% 81.8% 89.6% 97.1% A
Geen mening 1.6% 0.3% 0.4% 0.8% 1.6% 0% 2.2% 1.4% 1.7% 2.2% 1.3% 5.2% 1.4% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap zou zonder beperkingen alle soorten onderwerpen moeten kunnen onderzoeken
Niet akkoord 16.9% 19.7% 20.3% 13% 16.9% 11.9% 18.9% 17.4% 16.5% 14.2% 16.8% 27.5% C 17.5% 9.4%
Neutraal 18.4% 11.6% 11% 17.6% 18.4% 10.2% 21.6% A 19.3% 17.6% 12.4% 21.5% 17.7% 19.3% 16.2%
Akkoord 64% 68.7% 68.4% 68.9% 64% 77.8% B 58.6% 62.8% 65.1% 73.4% 60.4% 49.7% 63.2% 74.4% A
Geen mening 0.7% 0% 0.3% 0.4% 0.7% 0% 0.9% 0.5% 0.8% 0% 1.3% 5.2% 0% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap en onderzoek leiden tot een beter leven in de toekomst
Niet akkoord 1.8% 3.2% 0.7% 2.3% 1.8% 0.1% 2.4% 1.9% 1.7% 2.3% 1.2% 0.2% 2.8% 0%
Neutraal 8.5% 9.0% B 3.4% 6.2% 8.5% B 9.1% 8.3% 11.1% 6.3% 4.6% 6.8% 11.8% 6.9% 11.2%
Akkoord 89% 87.7% 95.7% A D 91.3% 89% 90.8% 88.3% 86.5% 91.2% 93% 90.7% 82.8% 90.3% 88.8%
Geen mening 0.7% 0% 0.2% 0.2% 0.7% 0% 0.9% 0.5% 0.8% 0% 1.3% 5.2% 0% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Mensen vertrouwen te veel op wetenschap en te weinig op gevoel
Niet akkoord 51% 35.5% 39.6% 46.1% A 51.0% A B 68.0% B 44.3% 45.4% 55.9% 60% 54.6% 37.5% 51.9% 56.2%
Neutraal 29.9% 37.1% 35% 30.4% 29.9% 14.5% 35.9% A 36.4% B 24.1% 20.9% 26.8% 36.1% 29.8% 26.5%
Akkoord 16.4% 26.5% D 24.1% 22.7% 16.4% 14.8% 17% 15.1% 17.6% 15% 17.3% 21.2% 15% 17.4%
Geen mening 2.8% 1% 1.3% 0.8% 2.8% 2.7% 2.8% 3.2% 2.4% 4.2% 1.3% 5.2% 3.3% 0%
Ik zie het nut van wetenschap en onderzoek voor heel wat zaken in mijn dagelijks leven
Helemaal niet akkoord 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Eerder niet akkoord 1.5% 2.6% 0.5% 0.6% 1.5% 0.1% 2% 2.6% 0.5% 0% 0.6% 5.4% 0.7% 1.5%
Neutraal 10.9% 9% 11.1% 10% 10.9% 7.7% 12.2% 12.7% 9.3% 2.7% 12.6% A 8.8% 12.8% 6.8%
Eerder wel akkoord 52.5% 55.2% 55.2% 57.7% 52.5% 47.6% 54.4% 58.1% 47.5% 43.9% 49.9% 57.9% 48.7% 59.7%
Helemaal akkoord 33.1% 33.2% 32.5% 31.5% 33.1% 44.4% B 28.7% 23.3% 41.7% A 53.4% B 35.4% 22.7% 35.6% 32.1%
Geen mening 2.1% 0% 0.6% 0.2% 2.1% 0.2% 2.8% 3.3% 1% 0% 1.5% 5.2% 2.2% 0%
Ik gebruik resultaten van wetenschappelijk onderzoek om keuzes te maken die mijn dagelijks leven veranderen (door bv. iets niet meer te doen zoals vroeger)
Helemaal niet akkoord 0.4% 1% 0% 0.6% 0.4% 1.5% 0% 0.6% 0.3% 0% 0.4% 1.1% 0% 1.2%
Eerder niet akkoord 10.8% 8.4% 8.4% 5.5% 10.8% 7.6% 12% 13.5% 8.4% 7.2% 8.7% 11.2% 12.1% 7.1%
Neutraal 23.5% 21% 23.7% 20.3% 23.5% 19.9% 25% 28.5% 19.2% 20.9% 22.1% 27.5% 22.9% 22.9%
Eerder wel akkoord 49.8% 54.2% 49.9% 63.2% B D 49.8% 49.9% 49.8% 45.9% 53.2% 51% 51.8% 47.3% 48.4% 55%
Helemaal akkoord 13.1% 15.2% 16.1% 9.7% 13.1% 19.8% B 10.4% 9.2% 16.5% 19% 14.5% 7.7% 13.9% 13.8%
Geen mening 2.4% 0.3% 1.9% 0.7% 2.4% 1.4% 2.8% 2.4% 2.4% 2% 2.5% 5.2% 2.7% 0%
Het is belangrijk om goede wetenschappelijke kennis en vaardigheden te hebben om in de wereld van vandaag een goede job te krijgen
Helemaal niet akkoord 0.3% 1% 0.3% 0.4% 0.3% 1% 0% 0.6% 0% 0% 0% 0% 0% 1.2%
Eerder niet akkoord 7.7% 4.5% 5.6% 7.4% 7.7% 8.9% 7.2% 10.9% B 4.8% 6.6% 3.6% 4.5% 9.3% 5%
Neutraal 25.1% 19.4% 16.7% 19.6% 25.1% 20.5% 26.9% 22.4% 27.4% 18.6% 32.8% 36.1% 23.5% 23.2%
Eerder wel akkoord 44.6% 45.8% 53% 56.4% A D 44.6% 43.7% 45% 41% 47.8% 46.6% 47% 39.5% 45.2% 45.9%
Helemaal akkoord 20.8% 28.7% C 24.1% C 14.8% 20.8% 25.9% 18.8% 23.1% 18.7% 28.3% B 14.7% 11.2% 21.3% 24.7%
Geen mening 1.6% 0.6% 0.3% 1.3% 1.6% 0% 2.2% 1.9% 1.3% 0% 1.9% 8.6% B 0.7% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik zie het nut van wetenschap en onderzoek voor heel wat zaken in mijn dagelijks leven
Niet akkoord 1.5% 2.6% 0.5% 0.6% 1.5% 0.1% 2% 2.6% 0.5% 0% 0.6% 5.4% 0.7% 1.5%
Neutraal 10.9% 9% 11.1% 10% 10.9% 7.7% 12.2% 12.7% 9.3% 2.7% 12.6% A 8.8% 12.8% 6.8%
Akkoord 85.6% 88.4% 87.7% 89.2% 85.6% 92.0% B 83% 81.4% 89.2% 97.3% B 85.3% 80.7% 84.3% 91.8%
Geen mening 2.1% 0% 0.6% 0.2% 2.1% 0.2% 2.8% 3.3% 1% 0% 1.5% 5.2% 2.2% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik gebruik resultaten van wetenschappelijk onderzoek om keuzes te maken die mijn dagelijks leven veranderen (door bv. iets niet meer te doen zoals vroeger)
Niet akkoord 11.2% 9.4% 8.4% 6.1% 11.2% 9.1% 12% 14.1% 8.7% 7.2% 9.1% 12.3% 12.1% 8.2%
Neutraal 23.5% 21% 23.7% 20.3% 23.5% 19.9% 25% 28.5% 19.2% 20.9% 22.1% 27.5% 22.9% 22.9%
Akkoord 62.9% 69.4% 66% 72.9% D 62.9% 69.7% 60.2% 55.1% 69.7% A 70% 66.4% 55% 62.3% 68.8%
Geen mening 2.4% 0.3% 1.9% 0.7% 2.4% 1.4% 2.8% 2.4% 2.4% 2% 2.5% 5.2% 2.7% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Het is belangrijk om goede wetenschappelijke kennis en vaardigheden te hebben om in de wereld van vandaag een goede job te krijgen
Niet akkoord 7.9% 5.5% 5.9% 7.9% 7.9% 9.8% 7.2% 11.5% B 4.8% 6.6% 3.6% 4.5% 9.3% 6.2%
Neutraal 25.1% 19.4% 16.7% 19.6% 25.1% 20.5% 26.9% 22.4% 27.4% 18.6% 32.8% 36.1% 23.5% 23.2%
Akkoord 65.4% 74.5% 77.1% D 71.2% 65.4% 69.6% 63.8% 64.2% 66.5% 74.8% 61.7% 50.8% 66.6% 70.6%
Geen mening 1.6% 0.6% 0.3% 1.3% 1.6% 0% 2.2% 1.9% 1.3% 0% 1.9% 8.6% B 0.7% 0%

VERTROUWEN IN WETENSCHAP

 • Filter:
 • Totaal
 • Vergelijking 2018, 2019, 2020
 • Geslacht
 • Onderwijsfase
 • Vakgebied
 • Leeftijd
Vragen Antwoorden Totaal
301
2018
(A) 310
2019
(B) 336
2020
(C) 352
2021
(D) 301
Man
(A) 85
Vrouw
(B) 216
Leerkrachten basisonderwijs
(A) 141
Leerkrachten secundair onderwijs
(B) 160
STEM
(A) 59
Ander
(B) 106
<=34
(A) 39
35 - 54
(B) 191
55 +
(C) 70
In welke mate vertrouwt u wetenschap en onderzoek in het algemeen?
Heel erg 20.8% 14.2% 14.2% 13.2% 20.8% 38.3% B 13.8% 12.1% 28.3% A 45.7% B 20.2% 15.8% 22.6% 18.5%
Eerder wel 66.4% 76.1% D 73.3% 75.3% 66.4% 54.3% 71.2% A 72.9% B 60.7% 44.3% 67.9% A 65.2% 65.7% 69.1%
Neutraal 11.8% 9% 10.8% 9.9% 11.8% 6.9% 13.7% 14% 9.9% 9.3% 10.6% 17.8% 10.4% 12.4%
Eerder niet 1% 0.6% 1.6% 1.6% 1% 0.6% 1.2% 0.9% 1.1% 0.7% 1.3% 1.3% 1.4% 0%
Helemaal niet 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Gehercodeerd naar 3 cat.
In welke mate vertrouwt u wetenschap en onderzoek in het algemeen?
Vertrouwen 87.2% 90.3% 87.5% 88.5% 87.2% 92.5% 85% 85.1% 89% 90% 88.1% 80.9% 88.3% 87.6%
Neutraal 11.8% 9% 10.8% 9.9% 11.8% 6.9% 13.7% 14% 9.9% 9.3% 10.6% 17.8% 10.4% 12.4%
Geen vertrouwen 1% 0.6% 1.6% 1.6% 1% 0.6% 1.2% 0.9% 1.1% 0.7% 1.3% 1.3% 1.4% 0%
Je kunt erop vertrouwen dat het klopt wat wetenschappers zeggen
Helemaal niet akkoord 0.9% 2.6% 1% 0.3% 0.9% 0% 1.2% 0% 1.6% 0% 2.5% 0% 1.4% 0%
Eerder niet akkoord 6.1% 6.1% 9.1% 8.4% 6.1% 3.9% 7% 6.1% 6.2% 6.4% 5.7% 8.5% 5.4% 6.8%
Neutraal 31.1% 37.7% 32% 30.4% 31.1% 25% 33.6% 32.2% 30.2% 29.4% 30.1% 35.8% 28.3% 36.2%
Eerder wel akkoord 51.6% 47.4% 52% 53.9% 51.6% 58.6% 48.9% 53.2% 50.2% 51.4% 49.2% 39.3% 54.9% 49.7%
Helemaal akkoord 8.7% 5.5% 5.1% 6.6% 8.7% 12.5% 7.1% 6.7% 10.4% 12.8% 10.5% 11.1% 8.6% 7.4%
Geen mening 1.6% 0.6% 0.7% 0.4% 1.6% 0.1% 2.2% 1.9% 1.3% 0% 2% 5.4% 1.4% 0%
Wetenschappers werken volgens strikte regels en procedures
Helemaal niet akkoord 0% 0.3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Eerder niet akkoord 2.1% 3.5% 3.7% 3.9% 2.1% 2.1% 2.1% 2.9% 1.4% 3.9% 0% 2.1% 2.1% 2.4%
Neutraal 18.7% 17.7% 16% 14.7% 18.7% 16.7% 19.5% 21.2% 16.5% 17.8% 15% 18.5% 20.9% 12.9%
Eerder wel akkoord 50.2% 57.4% 56.3% 60% 50.2% 52.5% 49.2% 51.8% 48.7% 46% 49.9% 46.6% 47.2% 60.3%
Helemaal akkoord 24.8% 18.4% 19.2% 19.6% 24.8% 26.3% 24.2% 20.8% 28.3% 32.3% 27.5% 24.2% 26.5% 20.3%
Geen mening 4.2% 2.6% 4.8% 1.8% 4.2% 2.3% 5% 3.3% 5% 0% 7.6% 8.6% 3.4% 4.1%
Wetenschappers doen onderzoek in het algemeen belang
Helemaal niet akkoord 1.4% 0.3% 0.4% 0% 1.4% 1.9% 1.2% 0.9% 1.9% 3.6% 0% 0% 1.4% 2.4%
Eerder niet akkoord 4.7% 4.5% 6.1% 5.6% 4.7% 3.7% 5.1% 5.6% 3.9% 2% 4.8% 2% 6% 2.6%
Neutraal 19% 21.6% 17.8% 15.7% 19% 19.8% 18.7% 18.7% 19.2% 22.6% 17.2% 25.4% 18.9% 15.6%
Eerder wel akkoord 52.8% 54.2% 55.2% 57.6% 52.8% 51.9% 53.1% 54.4% 51.4% 47.7% 52.7% 46.9% 52.2% 57.6%
Helemaal akkoord 21.4% 19.4% 20.4% 20.9% 21.4% 21.7% 21.2% 20.3% 22.3% 24.1% 23.2% 22.2% 21.5% 20.6%
Geen mening 0.7% 0% 0% 0.2% 0.7% 1% 0.6% 0% 1.4% 0% 2.1% 3.4% 0% 1.2%
Hoe meer ik weet van wetenschap, hoe meer bezorgd ik word
Helemaal niet akkoord 3.3% 1.6% 2.1% 4% 3.3% 3.2% 3.4% 3.2% 3.5% 4.2% 2.9% 2.8% 4.7% 0%
Eerder niet akkoord 37.6% 31.9% 37.3% 37.7% 37.6% 45.2% 34.6% 34.4% 40.4% 54.5% B 33.5% 45.1% 38.3% 31.5%
Neutraal 32% 32.9% 30.2% 27.6% 32% 24.7% 34.8% 35.3% 29% 25.8% 31.1% 24.1% 28.4% 46.2% B
Eerder wel akkoord 21.9% 26.8% 24.6% 25.3% 21.9% 20.7% 22.5% 23.8% 20.3% 10.2% 25.1% A 20.7% 23.5% 18.5%
Helemaal akkoord 3.6% 6.1% 2.6% 3.9% 3.6% 3.8% 3.5% 2.4% 4.7% 3.3% 5.2% 3.6% 4% 2.6%
Geen mening 1.6% 0.6% 3.1% 1.5% 1.6% 2.4% 1.2% 0.9% 2.1% 2% 2.1% 3.6% 1.3% 1.2%
Wetenschappers lijken nieuwe dingen te proberen zonder te denken aan de risico’s die het met zich brengt
Helemaal niet akkoord 4.4% 2.3% 2.6% 4% 4.4% 3.9% 4.7% 4.3% 4.6% 6.3% 4.3% 8.2% 3.4% 5.3%
Eerder niet akkoord 47.3% 41.9% 43.5% 48.4% 47.3% 52.7% 45.2% 44.7% 49.6% 58.9% 44.8% 33.5% 51.4% 43.8%
Neutraal 30.4% 33.2% 33% 27.9% 30.4% 27.9% 31.4% 31.3% 29.6% 22.2% 33.5% 35.8% 28.3% 33.2%
Eerder wel akkoord 13.2% 17.1% 16.3% 16.1% 13.2% 12.9% 13.3% 15% 11.5% 7.5% 13.2% 17.8% 11.4% 15.3%
Helemaal akkoord 2.9% 2.9% 2.1% 2.7% 2.9% 2.5% 3% 2.8% 3% 5% 1.7% 1.3% 3.4% 2.4%
Geen mening 1.8% 2.6% 2.5% 1% 1.8% 0% 2.5% 1.9% 1.7% 0% 2.5% 3.4% 2.1% 0%
De voordelen van wetenschap en onderzoek zijn groter dan de nadelige gevolgen ervan
Helemaal niet akkoord 0% 0.6% 0.8% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Eerder niet akkoord 2.7% 2.3% 3.8% 4.2% 2.7% 3.4% 2.4% 1.9% 3.4% 7.0% B 1.2% 0.2% 3.4% 2.4%
Neutraal 26.6% 22.9% 28.3% 22% 26.6% 15.3% 31.0% A 34.4% B 19.7% 17.4% 22.8% 31.7% 28.4% 18.5%
Eerder wel akkoord 50.7% 57.1% 48.6% 55.1% 50.7% 56% 48.6% 47.8% 53.2% 50% 52.5% 48.9% 47.6% 60%
Helemaal akkoord 18.2% 16.8% 17.1% 17.4% 18.2% 24.3% 15.9% 15.5% 20.7% 21.2% 21.4% 14% 19.2% 17.9%
Geen mening 1.8% 0.3% 1.3% 1.3% 1.8% 1% 2.2% 0.5% 3% 4.4% 2.1% 5.2% 1.4% 1.2%
We moeten technologische vernieuwingen omarmen; eventuele nadelen kunnen toch pas achteraf geanalyseerd en opgelost worden
Helemaal niet akkoord 1.3% 2.9% 2.7% 2.2% 1.3% 1.5% 1.2% 1.5% 1.1% 2.2% 0.4% 1.1% 1.4% 1.2%
Eerder niet akkoord 20.6% 16.8% 21.7% 19.6% 20.6% 21.2% 20.4% 21.1% 20.3% 21.1% 20.9% 21% 19.7% 22.9%
Neutraal 30% 31% 25.1% 26.3% 30% 21.1% 33.6% A 29.8% 30.3% 22.4% 36% 24.4% 29.8% 33.8%
Eerder wel akkoord 42.5% 41.9% 43.5% 42.7% 42.5% 46% 41.1% 43.3% 41.8% 44.8% 38% 49.8% 43.8% 34.7%
Helemaal akkoord 4.2% 6.8% 5.2% 8% 4.2% 10.3% B 1.8% 2.4% 5.8% 9.5% 3.4% 0% 3.9% 7.4%
Geen mening 1.4% 0.6% 1.8% 1.2% 1.4% 0% 1.9% 2% 0.8% 0% 1.3% 3.7% 1.4% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Je kunt erop vertrouwen dat het klopt wat wetenschappers zeggen
Niet akkoord 7% 8.7% 10.2% 8.7% 7% 3.9% 8.2% 6.1% 7.8% 6.4% 8.2% 8.5% 6.8% 6.8%
Neutraal 31.1% 37.7% 32% 30.4% 31.1% 25% 33.6% 32.2% 30.2% 29.4% 30.1% 35.8% 28.3% 36.2%
Akkoord 60.3% 52.9% 57.2% 60.6% 60.3% 71.0% B 56% 59.9% 60.6% 64.2% 59.7% 50.4% 63.5% 57.1%
Geen mening 1.6% 0.6% 0.7% 0.4% 1.6% 0.1% 2.2% 1.9% 1.3% 0% 2% 5.4% 1.4% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappers werken volgens strikte regels en procedures
Niet akkoord 2.1% 3.9% 3.7% 3.9% 2.1% 2.1% 2.1% 2.9% 1.4% 3.9% 0% 2.1% 2.1% 2.4%
Neutraal 18.7% 17.7% 16% 14.7% 18.7% 16.7% 19.5% 21.2% 16.5% 17.8% 15% 18.5% 20.9% 12.9%
Akkoord 74.9% 75.8% 75.5% 79.6% 74.9% 78.9% 73.4% 72.6% 77% 78.3% 77.5% 70.8% 73.7% 80.6%
Geen mening 4.2% 2.6% 4.8% 1.8% 4.2% 2.3% 5% 3.3% 5% 0% 7.6% 8.6% 3.4% 4.1%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappers doen onderzoek in het algemeen belang
Niet akkoord 6.1% 4.8% 6.5% 5.6% 6.1% 5.6% 6.3% 6.6% 5.8% 5.6% 4.8% 2% 7.4% 5%
Neutraal 19% 21.6% 17.8% 15.7% 19% 19.8% 18.7% 18.7% 19.2% 22.6% 17.2% 25.4% 18.9% 15.6%
Akkoord 74.2% 73.5% 75.7% 78.5% 74.2% 73.6% 74.4% 74.7% 73.7% 71.8% 75.9% 69.2% 73.7% 78.2%
Geen mening 0.7% 0% 0% 0.2% 0.7% 1% 0.6% 0% 1.4% 0% 2.1% 3.4% 0% 1.2%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Hoe meer ik weet van wetenschap, hoe meer bezorgd ik word
Niet akkoord 40.9% 33.5% 39.4% 41.8% 40.9% 48.4% 38% 37.6% 43.8% 58.7% B 36.4% 47.9% 42.9% 31.5%
Neutraal 32% 32.9% 30.2% 27.6% 32% 24.7% 34.8% 35.3% 29% 25.8% 31.1% 24.1% 28.4% 46.2% B
Akkoord 25.6% 32.9% 27.2% 29.2% 25.6% 24.4% 26% 26.1% 25% 13.5% 30.3% A 24.3% 27.4% 21.2%
Geen mening 1.6% 0.6% 3.1% 1.5% 1.6% 2.4% 1.2% 0.9% 2.1% 2% 2.1% 3.6% 1.3% 1.2%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappers lijken nieuwe dingen te proberen zonder te denken aan de risico’s die het met zich brengt
Niet akkoord 51.8% 44.2% 46.1% 52.4% 51.8% 56.6% 49.8% 49% 54.2% 65.3% B 49% 41.7% 54.8% 49.1%
Neutraal 30.4% 33.2% 33% 27.9% 30.4% 27.9% 31.4% 31.3% 29.6% 22.2% 33.5% 35.8% 28.3% 33.2%
Akkoord 16.1% 20% 18.4% 18.7% 16.1% 15.5% 16.3% 17.8% 14.5% 12.5% 14.9% 19.1% 14.9% 17.6%
Geen mening 1.8% 2.6% 2.5% 1% 1.8% 0% 2.5% 1.9% 1.7% 0% 2.5% 3.4% 2.1% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
De voordelen van wetenschap en onderzoek zijn groter dan de nadelige gevolgen ervan
Niet akkoord 2.7% 2.9% 4.6% 4.2% 2.7% 3.4% 2.4% 1.9% 3.4% 7.0% B 1.2% 0.2% 3.4% 2.4%
Neutraal 26.6% 22.9% 28.3% 22% 26.6% 15.3% 31.0% A 34.4% B 19.7% 17.4% 22.8% 31.7% 28.4% 18.5%
Akkoord 68.9% 73.9% 65.7% 72.5% 68.9% 80.3% B 64.4% 63.2% 73.9% A 71.2% 73.9% 62.9% 66.8% 77.9%
Geen mening 1.8% 0.3% 1.3% 1.3% 1.8% 1% 2.2% 0.5% 3% 4.4% 2.1% 5.2% 1.4% 1.2%
Gehercodeerd naar 4 cat.
We moeten technologische vernieuwingen omarmen; eventuele nadelen kunnen toch pas achteraf geanalyseerd en opgelost worden
Niet akkoord 21.9% 19.7% 24.4% 21.9% 21.9% 22.6% 21.7% 22.6% 21.4% 23.3% 21.3% 22% 21.1% 24.1%
Neutraal 30% 31% 25.1% 26.3% 30% 21.1% 33.6% A 29.8% 30.3% 22.4% 36% 24.4% 29.8% 33.8%
Akkoord 46.7% 48.7% 48.7% 50.6% 46.7% 56.3% B 42.9% 45.7% 47.5% 54.3% 41.4% 49.8% 47.7% 42.1%
Geen mening 1.4% 0.6% 1.8% 1.2% 1.4% 0% 1.9% 2% 0.8% 0% 1.3% 3.7% 1.4% 0%
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Interessant - Saai
< < < 13.5% 14.2% 13% 14.6% 13.5% 14.6% 13.1% 13% 13.9% 21.7% 12.9% 12% 12.1% 17.9%
< < 32.1% 33.3% 37.3% 38.6% 32.1% 39.8% 29.1% 27.3% 36.3% 34% 35.6% 20.4% 33.5% 34.4%
< 26.7% 25.6% 26.7% 24.3% 26.7% 17.7% 30.2% A 32.3% B 21.7% 23.4% 19.9% 36.8% 26.7% 21.2%
Neutraal 10.1% 9.4% 9% 12.2% 10.1% 6% 11.6% 9.7% 10.4% 5.6% 12.5% 18.1% C 11.6% C 1.5%
> 8.3% 6.8% 7.4% 4.8% 8.3% 8.2% 8.4% 11.3% 5.8% 2.2% 7.4% 9.8% 8.7% 6.5%
> > 8.2% 8.7% 5.3% 4.9% 8.2% 10.7% 7.2% 5.6% 10.4% 11.7% 10.1% 2.7% 7.3% 13.5%
> > > 1.2% 1.9% 1.5% 0.6% 1.2% 3.1% 0.5% 0.7% 1.6% 1.4% 1.6% 0.2% 0% 5%
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Enggeestig - Open
< < < 1% 1.6% 0.5% 0.3% 1% 2.4% 0.5% 0.7% 1.3% 2% 0.8% 0% 0.6% 2.6%
< < 4.6% 3.2% 3.9% 5.1% 4.6% 5.7% 4.2% 3.3% 5.7% 5.2% 5.8% 0% 5.4% 5%
< 7% 10.7% 10.5% 8.5% 7% 9.7% 6% 6.6% 7.3% 5.6% 7.9% 16.5% B 5.1% 7.1%
Neutraal 29.6% 27.2% 25.1% 26.1% 29.6% 32.7% 28.4% 31.4% 28% 27.8% 26.8% 25.8% 30.7% 28.5%
> 32.6% 30.1% 34.2% 30.5% 32.6% 23.5% 36.1% A 36.5% 29.1% 28.7% 31.9% 39.4% 31% 33.2%
> > 19.8% 23% 21.7% 25.1% 19.8% 17.1% 20.9% 17% 22.2% 27.9% 17.9% 17.9% 21.2% 17.1%
> > > 5.4% 4.2% 4.1% 4.3% 5.4% 8.9% 4% 4.4% 6.3% 2.9% 8.8% 0.4% 6% 6.5%
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Goed in communiceren - Slecht in communiceren
< < < 2.2% 1% 1.4% 1.9% 2.2% 4.9% B 1.1% 1.7% 2.6% 4.9% 1.2% 0.4% 1.9% 3.8%
< < 11.2% 8.7% 10.2% 15.9% A 11.2% 9.7% 11.8% 12.2% 10.4% 13.3% 10.1% 6.8% 10.3% 16.2%
< 25.8% 23% 23.2% 23.8% 25.8% 25.9% 25.8% 32.8% B 19.7% 23.2% 18.8% 24.5% 24.8% 29.4%
Neutraal 35.7% 41.7% 39.4% 32.6% 35.7% 34.5% 36.2% 31% 39.8% 31.1% 44.4% 43.7% 37.3% 27.1%
> 16.5% 16.5% 20.4% 18.1% 16.5% 16.9% 16.3% 14.9% 17.9% 15.7% 17.4% 12.2% 16.1% 19.7%
> > 8.2% 7.4% 3.7% 7% 8.2% 6.5% 8.8% 7.4% 8.9% 11.5% 7% 12.5% 8.9% 3.8%
> > > 0.5% 1.6% 1.7% 0.7% 0.5% 1.6% 0% 0% 0.9% 0.3% 1.1% 0% 0.7% 0%
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Op zichzelf - Open naar de buitenwereld
< < < 2.7% 1.6% 0.5% 1.2% 2.7% 2.4% 2.8% 0% 5% 1.4% 6.7% 1.8% 3.4% 1.2%
< < 5.7% 8.1% 9.3% 8.5% 5.7% 7.1% 5.1% 5.5% 5.8% 9.8% 3.4% 9.1% 5.3% 5%
< 17.9% 22% 24.3% 19.3% 17.9% 18.5% 17.7% 19.3% 16.8% 18.7% 14.9% 24.4% 19.6% 10%
Neutraal 34.4% 35.9% 29.8% 32.4% 34.4% 22% 39.2% A 36.6% 32.3% 17.9% 38.6% A 43.6% 30.4% 40%
> 26.2% 20.4% 24.5% 26.5% 26.2% 38.1% B 21.6% 26.2% 26.2% 32% 24.8% 11.1% 29% 26.8%
> > 10.3% 11% 10.8% 11.3% 10.3% 7.8% 11.2% 9.5% 10.9% 12.2% 11.6% 9.7% 10.1% 10.9%
> > > 2.9% 1% 0.8% 0.9% 2.9% 4% 2.4% 2.8% 2.9% 8.0% B 0.1% 0.2% 2.2% 6.2%
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Eerlijk - Oneerlijk
< < < 5.1% 5.5% 4.4% 5.3% 5.1% 7.8% 4% 5.6% 4.6% 6.3% 3.5% 3.8% 4% 8.8%
< < 29.9% 22.3% 21.2% 30.8% B 29.9% 32.6% 28.9% 22% 36.9% A 46.8% 31.6% 29.9% 32.5% 22.9%
< 25.8% 27.8% 34.4% 28.6% 25.8% 29.4% 24.4% 30% 22.1% 27% 18.3% 27.2% 28.2% 18.5%
Neutraal 27.5% 28.5% 25% 23% 27.5% 19.5% 30.6% 30% 25.3% 11.4% 33.7% A 33.4% 25% 31.2%
> 6.6% 9.1% 9.8% 7.2% 6.6% 8.7% 5.8% 7.3% 6% 2.9% 7.4% 5.5% 5.5% 10.3%
> > 3.9% 6.8% 4.8% 4.9% 3.9% 2.1% 4.6% 2.6% 5.1% 5.6% 5.5% 0.2% 4.2% 5.3%
> > > 1.1% 0% 0.4% 0.2% 1.1% 0% 1.6% 2.4% 0% 0% 0% 0% 0.7% 2.9%
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Ethisch - Onethisch
< < < 4% 2.3% 3.4% 3% 4% 5.8% 3.3% 3.7% 4.3% 6.3% 3% 5.6% 3.3% 5%
< < 16.6% 19.1% 16.7% 23.6% 16.6% 23% 14.1% 12.7% 19.9% 19.1% 18.5% 10.7% 17.2% 17.9%
< 29.3% 26.9% 31.2% 29.9% 29.3% 30.4% 28.9% 28.9% 29.7% 36.3% 28.6% 40.4% 29.4% 23.2%
Neutraal 38.6% 36.2% 31% 32% 38.6% 31.8% 41.3% 41.5% 36.1% 30.9% 38.1% 38.9% 40.5% 33.5%
> 9.5% 10.4% 13.1% 8.2% 9.5% 7.7% 10.2% 12.4% 6.9% 4.9% 8.6% 3.9% 8.1% 16.2%
> > 1.9% 4.9% 4.6% 2.7% 1.9% 1.1% 2.2% 0.7% 3% 2.5% 3% 0.5% 1.4% 4.1%
> > > 0.1% 0.3% 0% 0.7% 0.1% 0.2% 0% 0% 0.1% 0% 0.2% 0% 0.1% 0%
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Onbetrouwbaar - Betrouwbaar
< < < 1.2% 0.6% 0% 0.3% 1.2% 2% 1% 1.5% 1% 0% 1.6% 0% 0% 5.3%
< < 1.3% 3.6% 1.8% 2% 1.3% 4.5% 0% 0% 2.4% 4.9% 0.8% 0.4% 0.6% 3.5%
< 1.4% 3.2% 4.4% 2.2% 1.4% 1.6% 1.3% 0.1% 2.5% 0% 3.8% 0.3% 2.1% 0%
Neutraal 16.8% 14.6% 16.1% 13.6% 16.8% 7.4% 20.5% A 20.5% 13.6% 10% 15.8% 19.4% 16% 17.6%
> 33.4% 33.3% 35.3% 29.8% 33.4% 28.7% 35.2% 36% 31.1% 22.8% 34.2% 39.4% 31.4% 35.6%
> > 35.6% 36.9% 36.3% 42.8% 35.6% 46.4% B 31.5% 34.1% 37% 46.2% 33.1% 25.5% 41% 26.5%
> > > 10.2% 7.8% 6.1% 9.3% 10.2% 9.3% 10.6% 7.8% 12.3% 16.1% 10.7% 14.9% 8.8% 11.5%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Interessant - Saai
<<<, <<, < 72.2% 73.1% 76.9% 77.4% 72.2% 72% 72.3% 72.6% 71.8% 79.1% 68.4% 69.2% 72.3% 73.5%
Neutraal 10.1% 9.4% 9% 12.2% 10.1% 6% 11.6% 9.7% 10.4% 5.6% 12.5% 18.1% C 11.6% C 1.5%
>, >>, >>> 17.7% 17.5% C 14.1% 10.4% 17.7% C 22% 16.1% 17.7% 17.8% 15.4% 19.1% 12.7% 16% 25%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Enggeestig - Open
<<<, <<, < 12.6% 15.5% 15% 13.9% 12.6% 17.8% 10.6% 10.7% 14.3% 12.8% 14.5% 16.5% 11.1% 14.7%
Neutraal 29.6% 27.2% 25.1% 26.1% 29.6% 32.7% 28.4% 31.4% 28% 27.8% 26.8% 25.8% 30.7% 28.5%
>, >>, >>> 57.8% 57.3% 60% 59.9% 57.8% 49.5% 61% 57.9% 57.7% 59.4% 58.7% 57.7% 58.2% 56.8%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Goed in communiceren - Slecht in communiceren
<<<, <<, < 39.2% 32.7% 34.8% 41.5% 39.2% 40.5% 38.7% 46.7% B 32.6% 41.3% 30.2% 31.6% 36.9% 49.4%
Neutraal 35.7% 41.7% 39.4% 32.6% 35.7% 34.5% 36.2% 31% 39.8% 31.1% 44.4% 43.7% 37.3% 27.1%
>, >>, >>> 25.1% 25.6% 25.8% 25.9% 25.1% 25% 25.1% 22.3% 27.6% 27.6% 25.4% 24.7% 25.8% 23.5%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Op zichzelf - Open naar de buitenwereld
<<<, <<, < 26.3% 31.7% 34.1% 29% 26.3% 28% 25.6% 24.8% 27.6% 29.9% 25% 35.3% 28.3% 16.2%
Neutraal 34.4% 35.9% 29.8% 32.4% 34.4% 22% 39.2% A 36.6% 32.3% 17.9% 38.6% A 43.6% 30.4% 40%
>, >>, >>> 39.3% 32.4% 36.1% 38.7% 39.3% 50.0% B 35.2% 38.5% 40% 52.2% 36.5% 21.1% 41.3% 43.8%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Eerlijk - Oneerlijk
<<<, <<, < 60.8% 55.7% 60% 64.7% 60.8% 69.8% B 57.4% 57.7% 63.6% 80.1% B 53.5% 61% 64.7% 50.3%
Neutraal 27.5% 28.5% 25% 23% 27.5% 19.5% 30.6% 30% 25.3% 11.4% 33.7% A 33.4% 25% 31.2%
>, >>, >>> 11.7% 15.9% 15% 12.3% 11.7% 10.7% 12% 12.3% 11.1% 8.5% 12.9% 5.7% 10.3% 18.5%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ethisch - Onethisch
<<<, <<, < 49.9% 48.2% 51.3% 56.5% 49.9% 59.2% B 46.3% 45.3% 53.9% 61.8% 50.1% 56.7% 49.9% 46.2%
Neutraal 38.6% 36.2% 31% 32% 38.6% 31.8% 41.3% 41.5% 36.1% 30.9% 38.1% 38.9% 40.5% 33.5%
>, >>, >>> 11.5% 15.5% 17.8% 11.5% 11.5% 9% 12.4% 13.2% 10% 7.4% 11.8% 4.4% 9.6% 20.3%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Onbetrouwbaar - Betrouwbaar
<<<, <<, < 3.9% 7.4% 6.2% 4.5% 3.9% 8.1% B 2.2% 1.6% 5.9% 4.9% 6.2% 0.7% 2.7% 8.8%
Neutraal 16.8% 14.6% 16.1% 13.6% 16.8% 7.4% 20.5% A 20.5% 13.6% 10% 15.8% 19.4% 16% 17.6%
>, >>, >>> 79.3% 78% 77.7% 81.9% 79.3% 84.4% 77.2% 77.9% 80.4% 85.1% 78% 79.8% 81.2% 73.5%

ONDERSTEUNING VOOR WETENSCHAP

 • Filter:
 • Totaal
 • Vergelijking 2018, 2019, 2020
 • Geslacht
 • Onderwijsfase
 • Vakgebied
 • Leeftijd
Vragen Antwoorden Totaal
301
2018
(A) 310
2019
(B) 336
2020
(C) 352
2021
(D) 301
Man
(A) 85
Vrouw
(B) 216
Leerkrachten basisonderwijs
(A) 141
Leerkrachten secundair onderwijs
(B) 160
STEM
(A) 59
Ander
(B) 106
<=34
(A) 39
35 - 54
(B) 191
55 +
(C) 70
Wetenschappelijk onderzoek moet door de overheid gesubsidieerd worden
Helemaal niet akkoord 0.2% 0.3% 0% 0.6% 0.2% 0% 0.3% 0.5% 0% 0% 0% 1.7% 0% 0%
Eerder niet akkoord 5.6% 1.6% 2.3% 2.6% 5.6% 1.8% 7.1% 6.1% 5.1% 4.1% 6.3% 1.3% 7% 4.1%
Neutraal 12.9% 9.7% 13.7% 9.7% 12.9% 7.3% 15.1% 18.3% B 8.1% 6.2% 9.7% 18.3% 13.5% 8.2%
Eerder wel akkoord 54.4% 60% 52.7% 57.1% 54.4% 51.3% 55.6% 57.5% 51.6% 47.5% 52.4% 57.1% 52.2% 58.8%
Helemaal akkoord 25.4% 28.4% 30.7% 29.5% 25.4% 39.6% B 19.8% 17% 32.7% A 40% 29% 16.4% 26% 28.8%
Geen mening 1.6% 0% 0.6% 0.4% 1.6% 0% 2.2% 0.5% 2.5% 2.2% 2.5% 5.2% 1.4% 0%
Zelfs indien het geen onmiddellijke voordelen biedt, moet wetenschappelijk onderzoek dat onze kennis vergroot, door de overheid gesubsidieerd worden
Helemaal niet akkoord 1.8% 1% 0% 0.9% 1.8% 0% 2.5% 2.9% 0.8% 0% 2.2% 1.7% 1.4% 2.9%
Eerder niet akkoord 9.5% 8.4% 14.8% 11.8% 9.5% 2.8% 12.1% A 11.8% 7.5% 4.1% 9% 6.5% 11.1% 6.8%
Neutraal 25.3% 17.1% 17.8% 16.6% 25.3% C 16.5% 28.8% A 27.6% 23.3% 28.2% 21.3% 49.3% B C 26.2% C 9.4%
Eerder wel akkoord 46.3% 54.2% 48.2% 47.8% 46.3% 51.9% 44.2% 48% 44.9% 47.7% 42.2% 27.8% 47% 55.0% A
Helemaal akkoord 15.5% 19% 18.4% 21.4% 15.5% 28.9% B 10.3% 8.3% 21.9% A 20% 22.8% 9.5% 13% 25.9% B
Geen mening 1.6% 0.3% 0.7% 1.5% 1.6% 0% 2.2% 1.4% 1.7% 0% 2.5% 5.2% 1.4% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappelijk onderzoek moet door de overheid gesubsidieerd worden
Niet akkoord 5.8% 1.9% 2.3% 3.2% 5.8% 1.8% 7.4% 6.6% 5.1% 4.1% 6.3% 3% 7% 4.1%
Neutraal 12.9% 9.7% 13.7% 9.7% 12.9% 7.3% 15.1% 18.3% B 8.1% 6.2% 9.7% 18.3% 13.5% 8.2%
Akkoord 79.8% 88.4% D 83.3% 86.7% 79.8% 90.9% B 75.4% 74.6% 84.3% A 87.5% 81.4% 73.6% 78.2% 87.6%
Geen mening 1.6% 0% 0.6% 0.4% 1.6% 0% 2.2% 0.5% 2.5% 2.2% 2.5% 5.2% 1.4% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Zelfs indien het geen onmiddellijke voordelen biedt, moet wetenschappelijk onderzoek dat onze kennis vergroot, door de overheid gesubsidieerd worden
Niet akkoord 11.3% 9.4% 14.8% 12.6% 11.3% 2.8% 14.6% A 14.7% 8.3% 4.1% 11.2% 8.2% 12.5% 9.7%
Neutraal 25.3% 17.1% 17.8% 16.6% 25.3% C 16.5% 28.8% A 27.6% 23.3% 28.2% 21.3% 49.3% B C 26.2% C 9.4%
Akkoord 61.8% 73.2% D 66.6% 69.3% 61.8% 80.7% B 54.4% 56.3% 66.7% 67.8% 65% 37.3% 59.9% A 80.9% A B
Geen mening 1.6% 0.3% 0.7% 1.5% 1.6% 0% 2.2% 1.4% 1.7% 0% 2.5% 5.2% 1.4% 0%

BETROKKENHEID BIJ WETENSCHAP

 • Filter:
 • Totaal
 • Vergelijking 2018, 2019, 2020
 • Geslacht
 • Onderwijsfase
 • Vakgebied
 • Leeftijd
Vragen Antwoorden Totaal
301
2018
(A) 310
2019
(B) 336
2020
(C) 352
2021
(D) 301
Man
(A) 85
Vrouw
(B) 216
Leerkrachten basisonderwijs
(A) 141
Leerkrachten secundair onderwijs
(B) 160
STEM
(A) 59
Ander
(B) 106
<=34
(A) 39
35 - 54
(B) 191
55 +
(C) 70
Ik wil graag betrokken worden bij (de uitvoering van) een wetenschappelijk onderzoeksproject
Helemaal niet akkoord 13.8% 9% 8.5% 8.3% 13.8% 11% 14.8% 16.3% 11.5% 6.7% 13.6% 2.8% 12.2% 24.1% A
Eerder niet akkoord 26.1% 24.2% 27.9% 20.2% 26.1% 14.2% 30.7% A 31.6% B 21.2% 14.8% 25.7% 38.6% 26.4% 18.2%
Neutraal 25.1% 33.2% 29.6% 31% 25.1% 29.9% 23.2% 26.3% 24.1% 21.8% 26.4% 22.5% 24.4% 28.5%
Eerder wel akkoord 27.9% 25.8% 26.8% 32.6% 27.9% 32% 26.3% 20.2% 34.7% A 47.5% B 26.7% 27.4% 29.9% 22.9%
Helemaal akkoord 5.5% 6.5% 6.5% 6.6% 5.5% 12.0% B 3% 4.7% 6.3% 7% 5.6% 5.2% 5.8% 5%
Geen mening 1.6% 1.3% 0.8% 1.3% 1.6% 1% 1.8% 0.9% 2.2% 2.2% 2.1% 3.4% 1.4% 1.2%
Ik ben geïnteresseerd om deel te nemen aan een discussie of gesprek met wetenschappers
Helemaal niet akkoord 16.5% 10.6% 9.3% 11.8% 16.5% B 9.4% 19.3% A 18.8% 14.6% 9.8% 16.5% 6.3% 15.6% 25.0% A
Eerder niet akkoord 32.3% 25.5% 32.3% C 22.4% 32.3% C 20.5% 36.9% A 38.3% B 27% 27.3% 29.3% 36.1% 33.8% 25.9%
Neutraal 19.8% 32.9% D 24.1% 28.8% D 19.8% 25.3% 17.7% 20.7% 19% 17.6% 20.2% 19.2% 19.1% 22.1%
Eerder wel akkoord 23.4% 22.9% 26.8% 29.6% 23.4% 29.7% 20.9% 16.3% 29.6% A 33.6% 25.9% 29.3% 23.1% 20.9%
Helemaal akkoord 6.1% 6.1% 6.4% 5.2% 6.1% 13.1% B 3.3% 4.5% 7.5% 10.5% 5.2% 2.3% 7.7% 3.8%
Geen mening 1.9% 1.9% 1.1% 2.1% 1.9% 1.9% 1.9% 1.4% 2.3% 1.1% 2.8% 6.9% B 0.7% 2.4%
Wetenschap houdt weinig rekening met de mening van mensen zoals u en ik
Helemaal niet akkoord 4.3% 1.9% 1.2% 2.9% 4.3% 3.3% 4.6% 2.9% 5.5% 8.7% 4.3% 3.4% 4% 5.3%
Eerder niet akkoord 23.4% 26.5% 22.7% 20.6% 23.4% 30.2% 20.7% 23.1% 23.7% 30.7% 21.7% 23.3% 24.1% 21.5%
Neutraal 37.9% 39.7% 37.6% 38.5% 37.9% 34.5% 39.3% 41.2% 35.1% 26.3% 39.3% 22.9% 37.5% 47.6% A
Eerder wel akkoord 26.8% 24.8% 31.5% 30.9% 26.8% 24.6% 27.7% 28.5% 25.4% 26.9% 23.2% 41.6% 26.1% 20.6%
Helemaal akkoord 4.7% 5.5% 4.6% 4.6% 4.7% 7.3% 3.7% 2.1% 7.0% A 7.4% 6.4% 3.6% 4.8% 5%
Geen mening 2.9% 1.6% 2.4% 2.6% 2.9% 0% 4% 2.4% 3.3% 0% 5% 5.2% 3.4% 0%
Ik zou graag wel een keer mee willen beslissen wat wetenschap zou moeten onderzoeken
Helemaal niet akkoord 11.2% 6.1% 5.3% 6.6% 11.2% B 10.1% 11.6% 11.1% 11.2% 5.8% 13.6% 3% 10.2% 18.5%
Eerder niet akkoord 25.9% 22.6% 21.6% 21.8% 25.9% 20.1% 28.2% 27.5% 24.5% 20.3% 25.8% 22.9% 28.1% 21.5%
Neutraal 23.2% 32.6% 28.9% 30.7% 23.2% 23.8% 22.9% 25.1% 21.5% 22.3% 22% 32.6% 21.3% 22.9%
Eerder wel akkoord 33% 29.7% 38.8% 30.8% 33% 34.8% 32.2% 30% 35.5% 42.1% 32.9% 29.9% 33.8% 32.4%
Helemaal akkoord 4.8% 7.7% 3.2% 8.3% B 4.8% 8% 3.5% 4.9% 4.7% 6% 3.7% 6.5% 5.3% 2.4%
Geen mening 2% 1.3% 2.2% 1.8% 2% 3.3% 1.6% 1.4% 2.6% 3.3% 2.1% 5.2% 1.3% 2.4%
Wetenschappers leveren te weinig inspanningen om het publiek op een begrijpelijke manier te informeren over hun werk
Helemaal niet akkoord 3.2% 0.6% 0.8% 1% 3.2% 1.4% 3.9% 5% 1.5% 1.7% 2.3% 0% 3.4% 4.4%
Eerder niet akkoord 20.4% 20.6% 20.1% 24.9% 20.4% 26.9% 17.9% 18.5% 22.2% 29.4% 18% 16.3% 21.8% 19.1%
Neutraal 29.7% 28.7% 23.8% 29.2% 29.7% 22.5% 32.5% 34% 25.9% 17.6% 31.1% 29.3% 31.7% 24.4%
Eerder wel akkoord 40.5% 39.7% 45.5% 40% 40.5% 47.3% 37.8% 38.7% 42.1% 48.7% 37.5% 44.1% 36.9% 48.2%
Helemaal akkoord 4.6% 9.4% 8.5% 4.5% 4.6% 1.9% 5.7% 1.9% 7.0% A 1.4% 9.8% A 5.2% 4.8% 3.8%
Geen mening 1.6% 1% 1.4% 0.4% 1.6% 0% 2.2% 1.9% 1.3% 1.1% 1.3% 5.2% 1.4% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik wil graag betrokken worden bij (de uitvoering van) een wetenschappelijk onderzoeksproject
Niet akkoord 39.8% 33.2% 36.4% 28.5% 39.8% C 25.2% 45.6% A 47.9% B 32.7% 21.5% 39.3% A 41.5% 38.6% 42.4%
Neutraal 25.1% 33.2% 29.6% 31% 25.1% 29.9% 23.2% 26.3% 24.1% 21.8% 26.4% 22.5% 24.4% 28.5%
Akkoord 33.5% 32.3% 33.3% 39.2% 33.5% 44.0% B 29.3% 24.9% 41.0% A 54.5% B 32.3% 32.6% 35.7% 27.9%
Geen mening 1.6% 1.3% 0.8% 1.3% 1.6% 1% 1.8% 0.9% 2.2% 2.2% 2.1% 3.4% 1.4% 1.2%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik ben geïnteresseerd om deel te nemen aan een discussie of gesprek met wetenschappers
Niet akkoord 48.8% 36.1% 41.5% 34.2% 48.8% A C 30% 56.3% A 57.1% B 41.6% 37.1% 45.9% 42.4% 49.4% 50.9%
Neutraal 19.8% 32.9% D 24.1% 28.8% D 19.8% 25.3% 17.7% 20.7% 19% 17.6% 20.2% 19.2% 19.1% 22.1%
Akkoord 29.5% 29% 33.3% 34.9% 29.5% 42.8% B 24.2% 20.8% 37.1% A 44.1% 31.1% 31.5% 30.8% 24.7%
Geen mening 1.9% 1.9% 1.1% 2.1% 1.9% 1.9% 1.9% 1.4% 2.3% 1.1% 2.8% 6.9% B 0.7% 2.4%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap houdt weinig rekening met de mening van mensen zoals u en ik
Niet akkoord 27.7% 28.4% 23.8% 23.5% 27.7% 33.5% 25.4% 25.9% 29.2% 39.4% 26.1% 26.8% 28.2% 26.8%
Neutraal 37.9% 39.7% 37.6% 38.5% 37.9% 34.5% 39.3% 41.2% 35.1% 26.3% 39.3% 22.9% 37.5% 47.6% A
Akkoord 31.5% 30.3% 36.1% 35.5% 31.5% 32% 31.4% 30.6% 32.4% 34.3% 29.6% 45.2% 30.9% 25.6%
Geen mening 2.9% 1.6% 2.4% 2.6% 2.9% 0% 4% 2.4% 3.3% 0% 5% 5.2% 3.4% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik zou graag wel een keer mee willen beslissen wat wetenschap zou moeten onderzoeken
Niet akkoord 37.1% 28.7% 26.9% 28.4% 37.1% B 30.2% 39.8% 38.6% 35.7% 26.2% 39.3% 25.9% 38.3% 40%
Neutraal 23.2% 32.6% 28.9% 30.7% 23.2% 23.8% 22.9% 25.1% 21.5% 22.3% 22% 32.6% 21.3% 22.9%
Akkoord 37.7% 37.4% 42% 39.1% 37.7% 42.8% 35.7% 34.9% 40.2% 48.2% 36.6% 36.4% 39.1% 34.7%
Geen mening 2% 1.3% 2.2% 1.8% 2% 3.3% 1.6% 1.4% 2.6% 3.3% 2.1% 5.2% 1.3% 2.4%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappers leveren te weinig inspanningen om het publiek op een begrijpelijke manier te informeren over hun werk
Niet akkoord 23.6% 21.3% 20.9% 25.9% 23.6% 28.2% 21.8% 23.5% 23.7% 31.1% 20.3% 16.3% 25.1% 23.5%
Neutraal 29.7% 28.7% 23.8% 29.2% 29.7% 22.5% 32.5% 34% 25.9% 17.6% 31.1% 29.3% 31.7% 24.4%
Akkoord 45.1% 49% 53.9% 44.5% 45.1% 49.3% 43.5% 40.6% 49.1% 50.1% 47.3% 49.2% 41.8% 52.1%
Geen mening 1.6% 1% 1.4% 0.4% 1.6% 0% 2.2% 1.9% 1.3% 1.1% 1.3% 5.2% 1.4% 0%

WETENSCHAPPELIJKE (LEVENS)HOUDING

 • Filter:
 • Totaal
 • Vergelijking 2018, 2019, 2020
 • Geslacht
 • Onderwijsfase
 • Vakgebied
 • Leeftijd
Vragen Antwoorden Totaal
301
2018
(A) 310
2019
(B) 336
2020
(C) 352
2021
(D) 301
Man
(A) 85
Vrouw
(B) 216
Leerkrachten basisonderwijs
(A) 141
Leerkrachten secundair onderwijs
(B) 160
STEM
(A) 59
Ander
(B) 106
<=34
(A) 39
35 - 54
(B) 191
55 +
(C) 70
Ik hou ervan om nieuwe kennis of inzichten te gebruiken om iets nieuws te maken of te ontwikkelen - Ik hou me niet echt bezig met het uitdenken of uitwerken van nieuwe ideeën; dat is eerder iets voor anderen
< < < 5.5% 9% 5.8% 8.8% 5.5% 6.9% 4.9% 4% 6.8% 7.6% 6.1% 4.9% 5.5% 6%
< < 22% 21.6% 24.2% 24% 22% 33.5% B 17.5% 18.9% 24.7% 32.2% B 18.6% 15.3% 24.2% 19.7%
< 32.3% 27.7% 33.4% 30.2% 32.3% 28.1% 34% 31.5% 33.1% 30% 35% 43.8% 30.2% 31.9%
Neutraal 18.1% 20.6% 16.6% 16.7% 18.1% 13.7% 19.8% 19.6% 16.8% 14% 19.5% 23.5% 17.6% 16.4%
> 14.6% 13.9% 13.5% 12.4% 14.6% 12.6% 15.4% 17% 12.5% 7.2% 15.8% 10.8% 16.1% 12.5%
> > 5.5% 6.5% 4.2% 6.7% 5.5% 4% 6% 7.5% 3.6% 5% 3.7% 1.8% 4.3% 10.7%
> > > 2% 0.6% 2.2% 1.1% 2% 1.2% 2.3% 1.5% 2.4% 4% 1.4% 0% 2.2% 2.7%
Ik ga er meestal van uit dat informatie juist is, en trek niet snel iets in twijfel - Ik heb de neiging om informatie altijd te controleren op juistheid, door bv. ook andere bronnen te raadplegen
< < < 0.7% 1.3% 2% 1.4% 0.7% 1% 0.6% 0.9% 0.5% 1.4% 0% 0% 0.7% 1.2%
< < 10.6% 12.6% 9.4% 12.8% 10.6% 7.6% 11.8% 9.7% 11.5% 18.6% 9% 8.2% 11.5% 9.6%
< 22.6% 16.5% 21.2% 21.7% 22.6% 16.8% 24.9% 27.7% B 18.1% 10.6% 20.4% 22% 22.4% 23.6%
Neutraal 20.5% 20.6% 19.2% 16.8% 20.5% 21.9% 20% 21.7% 19.6% 21.7% 19.4% 27% 16.9% 26.9%
> 27.9% 26.8% 27.1% 28.8% 27.9% 24.6% 29.2% 30.6% 25.5% 26.1% 23.9% 24.2% 30.9% 21.8%
> > 14.1% 18.1% 17.2% 14.4% 14.1% 23.2% B 10.5% 8.1% 19.3% A 20.2% 19.8% 14% 14.9% 11.9%
> > > 3.5% 4.2% 3.8% 4.2% 3.5% 4.9% 3% 1.2% 5.5% A 1.4% 7.5% 4.7% 2.7% 5.1%
Ik wil altijd graag precies weten hoe zaken in mekaar zitten (bv. werking van machines, bepaalde natuurfenomenen, maatschappelijke tendensen, economische wetmatigheden,…) - De dingen zijn nu eenmaal zoals ze zijn, het heeft weinig nut om er te lang bij sti
< < < 8.4% 11% 8% 8.3% 8.4% 14.6% B 6% 8.8% 8% 10.5% 7.2% 3.2% 9% 9.6%
< < 25.4% 26.8% 27.6% 28.3% 25.4% 32.7% 22.5% 20.3% 29.8% 41.7% B 22.9% 15.1% 25.9% 29.6%
< 29.4% 32.6% 34.9% 30.6% 29.4% 30.2% 29% 26.7% 31.7% 27.1% 34.5% 34.6% 27.9% 30.4%
Neutraal 20.1% 16.8% 17.3% 14.2% 20.1% 12.5% 23.1% A 21.6% 18.9% 11.4% 22.1% 31.1% 19.2% 16.7%
> 12.5% 10.6% 9.1% 11.2% 12.5% 8.8% 14% 17.5% B 8.2% 7% 8.4% 16% 12.9% 9.6%
> > 2.8% 1.9% 2.3% 6.6% A B 2.8% 1.2% 3.4% 3% 2.6% 2.2% 3.7% 0% 2.9% 4.2%
> > > 1.4% 0.3% 0.9% 0.8% 1.4% 0% 2% 2.1% 0.8% 0% 1.3% 0% 2.2% 0%
Ik zou graag heel mijn leven lang nieuwe dingen willen blijven bijleren - Op zeker moment heb je meer dan voldoende kennis en ervaring om je leven zonder al te veel problemen te leiden
< < < 20.7% 22.3% 21.4% 20.4% 20.7% 24.8% 19.1% 16.5% 24.4% 14% 30.0% A 20.7% 22.6% 15.5%
< < 24.9% 29% 30% 34.4% 24.9% 31.2% 22.4% 21.4% 27.9% 37.7% B 22.4% 21.8% 23.9% 29.3%
< 33.9% 26.1% 32.4% 25.5% 33.9% 28.3% 36.1% 37.7% 30.6% 34.9% 29.4% 30.8% 34.3% 34.6%
Neutraal 10.8% 12.3% 8.1% 10.4% 10.8% 7.6% 12.1% 12.8% 9% 7.7% 9.3% 21.6% 9.6% 8.1%
> 6.2% 6.8% 6.8% 8.3% 6.2% 4.6% 6.8% 6.1% 6.3% 4.3% 7.1% 3.1% 7.6% 4.2%
> > 3.5% 2.9% 0.8% 0.7% 3.5% 3.5% 3.5% 5.5% 1.7% 1.4% 1.8% 2% 2% 8.4% B
> > > 0% 0.6% 0.4% 0.2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik hou ervan om nieuwe kennis of inzichten te gebruiken om iets nieuws te maken of te ontwikkelen - Ik hou me niet echt bezig met het uitdenken of uitwerken van nieuwe ideeën; dat is eerder iets voor anderen
<<<, <<, < 59.8% 58.4% 63.5% 63% 59.8% 68.5% 56.5% 54.3% 64.7% 69.8% 59.7% 63.9% 59.8% 57.6%
Neutraal 18.1% 20.6% 16.6% 16.7% 18.1% 13.7% 19.8% 19.6% 16.8% 14% 19.5% 23.5% 17.6% 16.4%
>, >>, >>> 22.1% 21% 19.9% 20.3% 22.1% 17.8% 23.7% 26.1% 18.5% 16.2% 20.9% 12.6% 22.6% 26%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik ga er meestal vanuit dat informatie juist is, en trek niet snel iets in twijfel - Ik heb de neiging om informatie altijd te controleren op juistheid, door vb. ook andere bronnen te raadplegen
<<<, <<, < 34% 30.3% 32.7% 35.8% 34% 25.4% 37.3% 38.4% 30.1% 30.6% 29.3% 30.2% 34.6% 34.3%
Neutraal 20.5% 20.6% 19.2% 16.8% 20.5% 21.9% 20% 21.7% 19.6% 21.7% 19.4% 27% 16.9% 26.9%
>, >>, >>> 45.5% 49% 48.2% 47.4% 45.5% 52.7% 42.7% 40% 50.4% 47.7% 51.2% 42.8% 48.5% 38.8%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik wil altijd graag precies weten hoe zaken in mekaar zitten - De dingen zijn nu eenmaal zoals ze zijn, het heeft weinig nut om er te lang stil bij te blijven staan
<<<, <<, < 63.1% 70.3% 70.5% 67.2% 63.1% 77.5% B 57.5% 55.8% 69.5% A 79.3% B 64.6% 52.9% 62.9% 69.6%
Neutraal 20.1% 16.8% 17.3% 14.2% 20.1% 12.5% 23.1% A 21.6% 18.9% 11.4% 22.1% 31.1% 19.2% 16.7%
>, >>, >>> 16.7% 12.9% 12.3% 18.6% 16.7% 10% 19.4% 22.6% B 11.6% 9.3% 13.3% 16% 18% 13.7%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik zou graag heel mijn leven lang nieuwe dingen willen blijven bijleren - Op zeker moment heb je meer dan voldoende kennis en ervaring om je leven zonder al te veel problemen te leiden
<<<, <<, < 79.5% 77.4% 83.9% 80.3% 79.5% 84.3% 77.7% 75.6% 82.9% 86.6% 81.8% 73.3% 80.8% 79.4%
Neutraal 10.8% 12.3% 8.1% 10.4% 10.8% 7.6% 12.1% 12.8% 9% 7.7% 9.3% 21.6% 9.6% 8.1%
>, >>, >>> 9.7% 10.3% 8% 9.2% 9.7% 8.1% 10.3% 11.5% 8% 5.7% 8.9% 5.1% 9.5% 12.5%

CORONA

 • Filter:
 • Totaal
 • Vergelijking 2018, 2019, 2020
 • Geslacht
 • Onderwijsfase
 • Vakgebied
 • Leeftijd
Vragen Antwoorden Totaal
301
2018
(A) 310
2019
(B) 336
2020
(C) 352
2021
(D) 301
Man
(A) 85
Vrouw
(B) 216
Leerkrachten basisonderwijs
(A) 141
Leerkrachten secundair onderwijs
(B) 160
STEM
(A) 59
Ander
(B) 106
<=34
(A) 39
35 - 54
(B) 191
55 +
(C) 70
In welke mate ervaart u elk van onderstaande zaken minder of meer tijdens de coronacrisis dan voor de coronacrisis?
Het vertrouwen dat u heeft in de wetenschap in het algemeen
Minder 6.9% 0% 0% 6.9% 6.9% 5.9% 7.2% 6% 7.6% 4.8% 8.7% 11.6% 7.4% 2.6%
Hetzelfde gebleven 64.2% 0% 0% 69% 64.2% 56.4% 67.2% 65.1% 63.3% 67.1% 62% 73.5% 60.3% 69.4%
Meer 27.2% 0% 0% 23.2% 27.2% 37.7% B 23.1% 27% 27.4% 25.8% 27.9% 11.4% 30.2% A 27.9%
Geen mening 1.8% 0% 0% 1% 1.8% 0% 2.5% 1.9% 1.7% 2.2% 1.3% 3.4% 2.1% 0%
In welke mate ervaart u elk van onderstaande zaken minder of meer tijdens de coronacrisis dan voor de coronacrisis?
Het geloof in wat wetenschappers zeggen
Minder 9.9% 0% 0% 12.4% 9.9% 7.9% 10.6% 11.1% 8.8% 6.1% 10.8% 11.4% 10.7% 6.8%
Hetzelfde gebleven 62.5% 0% 0% 60.4% 62.5% 57.6% 64.4% 63.1% 61.9% 62.7% 61.5% 69.8% 58.9% 68.2%
Meer 26.3% 0% 0% 26% 26.3% 34.4% B 23.1% 24.9% 27.6% 29% 26.3% 15.1% 29.1% 25%
Geen mening 1.4% 0% 0% 1.2% 1.4% 0.1% 1.8% 0.9% 1.7% 2.2% 1.4% 3.6% 1.4% 0%
In welke mate ervaart u elk van onderstaande zaken minder of meer tijdens de coronacrisis dan voor de coronacrisis?
Het belang van wetenschap in onze samenleving
Minder 0.4% 0% 0% 0.4% 0.4% 0% 0.6% 0% 0.8% 0% 1.2% 0% 0.7% 0%
Hetzelfde gebleven 41.9% 0% 0% 43.2% 41.9% 35.9% 44.2% 44.2% 39.8% 38% 40.9% 43.1% 39% 49.1%
Meer 56.1% 0% 0% 56.4% 56.1% 64.1% 53% 54.9% 57.3% 62% 54.7% 51.7% 59% 50.9%
Geen mening 1.6% 0% 0% 0% 1.6% 0% 2.2% 0.9% 2.1% 0% 3.2% 5.2% 1.4% 0%
In welke mate ervaart u elk van onderstaande zaken minder of meer tijdens de coronacrisis dan voor de coronacrisis?
De impact van wetenschap op mijn dagelijks leven
Minder 1.3% 0% 0% 0.7% 1.3% 2.8% 0.7% 1% 1.6% 2.2% 1.1% 3.9% 1.2% 0%
Hetzelfde gebleven 48.6% 0% 0% 40.1% 48.6% C 47.4% 49% 50% 47.3% 45.8% 46.8% 40.6% 48.3% 53.8%
Meer 48.5% 0% 0% 58.0% D 48.5% 49.8% 48% 47.4% 49.5% 52.1% 49.6% 50.3% 49% 46.2%
Geen mening 1.6% 0% 0% 1.2% 1.6% 0% 2.3% 1.6% 1.7% 0% 2.5% 5.2% 1.5% 0%
In welke mate ervaart u elk van onderstaande zaken minder of meer tijdens de coronacrisis dan voor de coronacrisis?
De mate waarin de overheid de wetenschap moet subsidiëren
Minder 2.7% 0% 0% 2.1% 2.7% 3.5% 2.4% 2.5% 3% 2% 2.7% 0% 3.5% 2.4%
Hetzelfde gebleven 61% 0% 0% 52.5% 61.0% C 51.4% 64.7% A 62.2% 59.8% 62.2% 61.2% 64% 61.8% 57.1%
Meer 33% 0% 0% 43.1% D 33% 44.1% B 28.6% 31.2% 34.5% 34.5% 32.9% 28.8% 31.5% 39.4%
Geen mening 3.3% 0% 0% 2.3% 3.3% 1% 4.2% 4.1% 2.6% 1.4% 3.2% 7.2% 3.3% 1.2%
In welke mate ervaart u elk van onderstaande zaken minder of meer tijdens de coronacrisis dan voor de coronacrisis?
De mate waarin u geneigd bent om uw medewerking te verlenen aan wetenschappelijk onderzoek (bevragingen, experimentele testen, …)
Minder 6% 0% 0% 5.9% 6% 5.8% 6.1% 5.7% 6.3% 1.6% 10.5% A 8.2% 5.4% 6.5%
Hetzelfde gebleven 66.7% 0% 0% 61.9% 66.7% 67.4% 66.4% 66.3% 67% 62.9% 67% 68.4% 67.9% 62.4%
Meer 24.1% 0% 0% 31.2% D 24.1% 24.9% 23.8% 25.2% 23.2% 31.9% 19.2% 20% 23.3% 28.8%
Geen mening 3.2% 0% 0% 1% 3.2% C 1.9% 3.7% 2.8% 3.5% 3.6% 3.3% 3.4% 3.4% 2.4%
Ik vind dat wetenschappers tijdens de coronacrisis…?
Helemaal niet professioneel zijn overgekomen 1.8% 0% 0% 2% 1.8% 0% 2.5% 1% 2.5% 2.2% 2.5% 0.3% 2.8% 0%
Eerder niet professioneel zijn overgekomen 10.4% 0% 0% 14.9% 10.4% 8.7% 11% 14.0% B 7.1% 2.7% 9.2% 18.9% 9.5% 7.9%
Eerder wel professioneel zijn overgekomen 65.6% 0% 0% 62.9% 65.6% 59.6% 68% 67.8% 63.7% 56.6% 68.6% 76% 62.9% 67.4%
Heel erg professioneel zijn overgekomen 22.2% 0% 0% 20.2% 22.2% 31.7% B 18.5% 17.2% 26.7% A 38.5% B 19.8% 4.7% 24.9% A 24.7% A
In welke mate gaat u akkoord met elk van onderstaande uitspraken over wetenschappers tijdens de coronacrisis?
Ik vind dat wetenschappers begrijpelijk en eenduidig communiceerden tijdens de coronacrisis
Helemaal niet akkoord 3% 0% 0% 5.4% 3% 2.3% 3.3% 2.5% 3.4% 0% 5.2% 2% 3.4% 2.6%
Eerder niet akkoord 15.8% 0% 0% 15.8% 15.8% 19.1% 14.5% 16.6% 15% 10.2% 17% 19.2% 18.4% 6.5%
Neutraal 17.1% 0% 0% 17% 17.1% 14.8% 18% 18.8% 15.6% 21.6% 14.4% 31.7% B 12.9% 20.6%
Eerder wel akkoord 45.8% 0% 0% 44.5% 45.8% 41.7% 47.4% 45.9% 45.7% 40.3% 47.6% 37.9% 46.3% 48.8%
Helemaal akkoord 17.4% 0% 0% 16.4% 17.4% 22% 15.6% 14.8% 19.8% 27.8% 15.2% 5.7% 18.4% 21.5%
Geen mening 0.9% 0% 0% 0.9% 0.9% 0% 1.2% 1.4% 0.4% 0% 0.6% 3.4% 0.7% 0%
In welke mate gaat u akkoord met elk van onderstaande uitspraken over wetenschappers tijdens de coronacrisis?
Ik kon me vinden in de aanbevelingen van de wetenschappers
Helemaal niet akkoord 1.6% 0% 0% 1.7% 1.6% 1% 1.9% 0.1% 3.0% A 3.6% 2.5% 0.3% 2.1% 1.2%
Eerder niet akkoord 5.8% 0% 0% 3.1% 5.8% 3.7% 6.6% 9.0% B 3% 2.2% 3.3% 1.7% 6.7% 5.6%
Neutraal 11.6% 0% 0% 10.5% 11.6% 7.8% 13.1% 15.4% 8.3% 7.4% 8.5% 26.1% B C 10.9% 5.6%
Eerder wel akkoord 50.7% 0% 0% 52.6% 50.7% 52.8% 49.9% 48.4% 52.7% 44.2% 55.8% 50.5% 50% 52.6%
Helemaal akkoord 29.1% 0% 0% 32.1% 29.1% 34.5% 26.9% 25.3% 32.4% 42.6% 29.1% 16.1% 29.6% 35%
Geen mening 1.2% 0% 0% 0% 1.2% 0.2% 1.6% 1.9% 0.6% 0% 0.8% 5.2% B 0.8% 0%
In welke mate gaat u akkoord met elk van onderstaande uitspraken over wetenschappers tijdens de coronacrisis?
Ik vond de aanbevelingen van wetenschappers logisch
Helemaal niet akkoord 2.5% 0% 0% 1.4% 2.5% 0.1% 3.4% 0.8% 4% 2.2% 4.7% 0.5% 2.8% 2.9%
Eerder niet akkoord 5.9% 0% 0% 5.5% 5.9% 4.9% 6.3% 9.1% B 3.2% 3.2% 3% 11.2% 6% 2.6%
Neutraal 8.5% 0% 0% 9.2% 8.5% 5.1% 9.8% 10.7% 6.5% 5.8% 8.5% 18.3% 6.8% 7.4%
Eerder wel akkoord 49.9% 0% 0% 50.3% 49.9% 45.6% 51.6% 51.8% 48.2% 46.3% 48.9% 53.6% 49.5% 48.8%
Helemaal akkoord 32.3% 0% 0% 33.2% 32.3% 44.4% B 27.6% 26.2% 37.7% A 42.5% 34.2% 12.9% 34.2% A 38.2% A
Geen mening 0.9% 0% 0% 0.4% 0.9% 0% 1.2% 1.4% 0.4% 0% 0.6% 3.4% 0.7% 0%
In welke mate gaat u akkoord met elk van onderstaande uitspraken over wetenschappers tijdens de coronacrisis?
Ik ben meer geneigd om tijdens deze crisis de aanbevelingen van wetenschappers te volgen dan van politici
Helemaal niet akkoord 1.2% 0% 0% 1.2% 1.2% 0% 1.7% 0.7% 1.6% 0% 2.5% 0% 1.4% 1.5%
Eerder niet akkoord 3.1% 0% 0% 3.3% 3.1% 3.7% 2.8% 3.5% 2.7% 2.2% 2.8% 0.3% 3.3% 4.1%
Neutraal 9% 0% 0% 10.2% 9% 10.3% 8.6% 8.2% 9.8% 10.9% 8.7% 21.0% B 7.6% 6.2%
Eerder wel akkoord 37.8% 0% 0% 37% 37.8% 33.5% 39.5% 40.5% 35.4% 36.7% 34% 38% 35.2% 44.7%
Helemaal akkoord 47.9% 0% 0% 47.8% 47.9% 52.5% 46.1% 45.5% 50% 50.2% 51.3% 37.3% 51.7% 43.5%
Geen mening 1% 0% 0% 0.4% 1% 0% 1.3% 1.6% 0.4% 0% 0.6% 3.4% 0.8% 0%
In welke mate gaat u akkoord met elk van onderstaande uitspraken over wetenschappers tijdens de coronacrisis?
Ik vind dat wetenschappers te veel de bovenhand hebben genomen tijdens deze hele coronacrisis
Helemaal niet akkoord 20.6% 0% 0% 20.9% 20.6% 25.6% 18.6% 14.1% 26.3% A 29.2% 25.4% 8% 23.1% 20.9%
Eerder niet akkoord 47.1% 0% 0% 53% 47.1% 41.4% 49.3% 49.6% 44.9% 44.1% 45.2% 43.8% 45.3% 53.8%
Neutraal 16% 0% 0% 12.4% 16% 11.7% 17.7% 19.1% 13.2% 8.6% 16.1% 23.4% 16.2% 11.2%
Eerder wel akkoord 11.2% 0% 0% 8.8% 11.2% 16% 9.3% 11.9% 10.6% 12.4% 9% 20.9% 9.8% 9.4%
Helemaal akkoord 4.7% 0% 0% 4.1% 4.7% 5.3% 4.4% 4.8% 4.6% 5.7% 3.7% 0.5% 5.5% 4.7%
Geen mening 0.5% 0% 0% 0.8% 0.5% 0% 0.6% 0.5% 0.4% 0% 0.6% 3.4% 0% 0%
In welke mate gaat u akkoord met elk van onderstaande uitspraken over wetenschappers tijdens de coronacrisis?
Ik vind dat de media niet kritisch genoeg stonden t.a.v. de wetenschappers
Helemaal niet akkoord 12.4% 0% 0% 11.7% 12.4% 18.5% B 10% 9.9% 14.6% 13% 14.7% 5.6% 15% 9.1%
Eerder niet akkoord 40.9% 0% 0% 42.4% 40.9% 40% 41.3% 42.5% 39.6% 44.4% 37.8% 35% 39.8% 47.4%
Neutraal 24.7% 0% 0% 25.7% 24.7% 23% 25.3% 24% 25.2% 21.6% 25.2% 28.9% 24.2% 23.5%
Eerder wel akkoord 13.9% 0% 0% 12.3% 13.9% 11.5% 14.8% 18.9% B 9.5% 8.7% 12.5% 18.1% 13.5% 12.6%
Helemaal akkoord 4.8% 0% 0% 6.3% 4.8% 5.9% 4.4% 3.3% 6.1% 5.3% 6.3% 5.5% 4.7% 4.7%
Geen mening 3.3% 0% 0% 1.5% 3.3% 1% 4.2% 1.4% 4.9% 7% 3.5% 6.9% 2.8% 2.6%
In welke mate gaat u akkoord met elk van onderstaande uitspraken over wetenschappers tijdens de coronacrisis?
Ik vind dat de wetenschappers voldoende overlegden op internationaal vlak
Helemaal niet akkoord 5.5% 0% 0% 7.7% 5.5% 1.9% 6.9% 6.2% 4.9% 4.8% 4.7% 1.7% 6.9% 3.8%
Eerder niet akkoord 19.6% 0% 0% 23.1% 19.6% 20.1% 19.4% 20.5% 18.9% 14.6% 22.2% 24.9% 17.4% 22.6%
Neutraal 25.6% 0% 0% 29.8% 25.6% 19.5% 28% 25.6% 25.6% 20.9% 28.2% 28.8% 24.9% 25.9%
Eerder wel akkoord 31.2% 0% 0% 24.3% 31.2% C 32.8% 30.6% 33% 29.6% 39.2% 24.8% 25.4% 34.2% 26.2%
Helemaal akkoord 10.3% 0% 0% 8% 10.3% 18.1% B 7.2% 7% 13.2% 15.3% 11.4% 5.6% 8.6% 17.6%
Geen mening 7.8% 0% 0% 7.2% 7.8% 7.5% 7.9% 7.7% 7.8% 5.2% 8.9% 13.6% 8% 3.8%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik vind dat wetenschappers begrijpelijk en eenduidig communiceerden tijdens de coronacrisis
Niet akkoord 18.9% 0% 0% 21.4% 18.9% 21.4% 18% 19.4% 18.6% 10.2% 22.3% 22% 21.9% 9.1%
Neutraal 17.3% 0% 0% 17.1% 17.3% 14.8% 18.3% 19.1% 15.7% 21.6% 14.5% 32.8% B 13% 20.6%
Akkoord 63.8% 0% 0% 61.5% 63.8% 63.8% 63.8% 61.5% 65.8% 68.2% 63.2% 45.2% 65.1% 70.3% A
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik kon me vinden in de aanbevelingen van de wetenschappers
Niet akkoord 7.5% 0% 0% 4.7% 7.5% 4.7% 8.6% 9.2% 6% 5.8% 5.8% 2.1% 8.8% 6.8%
Neutraal 11.8% 0% 0% 10.5% 11.8% 7.8% 13.3% 15.7% 8.4% 7.4% 8.5% 27.6% B C 10.9% 5.6%
Akkoord 80.7% 0% 0% 84.8% 80.7% 87.5% 78% 75.1% 85.6% A 86.8% 85.6% 70.3% 80.2% 87.6%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik vond de aanbevelingen van wetenschappers logisch
Niet akkoord 8.5% 0% 0% 7% 8.5% 5% 9.9% 10% 7.2% 5.4% 7.7% 12.1% 8.8% 5.6%
Neutraal 8.5% 0% 0% 9.2% 8.5% 5.1% 9.9% 10.9% 6.5% 5.8% 8.6% 19% 6.9% 7.4%
Akkoord 83% 0% 0% 83.8% 83% 90.0% B 80.2% 79.1% 86.3% 88.8% 83.7% 68.9% 84.3% 87.1%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik ben meer geneigd om tijdens deze crisis de aanbevelingen van wetenschappers te volgen dan van politici
Niet akkoord 4.3% 0% 0% 4.6% 4.3% 3.7% 4.6% 4.3% 4.4% 2.2% 5.3% 0.3% 4.7% 5.6%
Neutraal 9.1% 0% 0% 10.3% 9.1% 10.3% 8.7% 8.3% 9.9% 10.9% 8.8% 21.7% B C 7.7% 6.2%
Akkoord 86.5% 0% 0% 85.2% 86.5% 86% 86.7% 87.4% 85.8% 86.9% 85.9% 77.9% 87.6% 88.2%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik vind dat wetenschappers te veel de bovenhand hebben genomen tijdens deze hele coronacrisis
Niet akkoord 68% 0% 0% 74.5% 68% 67% 68.4% 64% 71.5% 73.3% 71% 53.7% 68.4% 74.7%
Neutraal 16.1% 0% 0% 12.5% 16.1% 11.7% 17.8% 19.2% 13.3% 8.6% 16.2% 24.2% 16.2% 11.2%
Akkoord 15.9% 0% 0% 13% 15.9% 21.3% 13.8% 16.8% 15.2% 18.1% 12.8% 22.1% 15.4% 14.1%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik vind dat de media niet kritisch genoeg stonden t.a.v. de wetenschappers
Niet akkoord 55.2% 0% 0% 55% 55.2% 59.1% 53.5% 53.2% 57% 61.7% 54.5% 43.6% 56.4% 58%
Neutraal 25.5% 0% 0% 26.1% 25.5% 23.3% 26.4% 24.3% 26.5% 23.2% 26.1% 31% 24.9% 24.2%
Akkoord 19.4% 0% 0% 19% 19.4% 17.6% 20.1% 22.5% 16.5% 15.1% 19.5% 25.3% 18.7% 17.8%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik vind dat de wetenschappers voldoende overlegden op internationaal vlak
Niet akkoord 27.2% 0% 0% 33.1% 27.2% 23.9% 28.5% 28.9% 25.7% 20.4% 29.5% 30.8% 26.4% 27.5%
Neutraal 27.8% 0% 0% 32.1% 27.8% 21.1% 30.4% 27.8% 27.8% 22% 30.9% 33.3% 27.1% 26.9%
Akkoord 45% 0% 0% 34.8% 45.0% C 55.0% B 41% 43.4% 46.4% 57.5% B 39.6% 35.9% 46.5% 45.6%

WETENSCHAPSPROFIEL

 • Filter:
 • Totaal
 • Vergelijking 2018, 2019, 2020
 • Geslacht
 • Onderwijsfase
 • Vakgebied
 • Leeftijd
Vragen Antwoorden Totaal
301
2018
(A) 310
2019
(B) 336
2020
(C) 352
2021
(D) 301
Man
(A) 85
Vrouw
(B) 216
Leerkrachten basisonderwijs
(A) 141
Leerkrachten secundair onderwijs
(B) 160
STEM
(A) 59
Ander
(B) 106
<=34
(A) 39
35 - 54
(B) 191
55 +
(C) 70
Bent u beroepsmatig actief in de domeinen wetenschap of onderzoek?
Vraagfilter: Niet indien werkend in onderwijs
Ja 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Neen, maar ik heb in het verleden in (één van) deze domeinen gewerkt 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Neen, en ik heb in het verleden nooit in (één van) deze domeinen gewerkt 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Gehercodeerd naar 2 cat.
Beroepsmatig actief (geweest) in wetenschap of technologie
Ja 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Neen 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Kent u zelf persoonlijk mensen die beroepsmatig actief zijn in de domeinen wetenschap of onderzoek?
Meerdere antwoorden mogelijk
Ja, personen binnen mijn gezin 10% 9.4% 8.4% 9.2% 10% 12.2% 9.1% 8.6% 11.2% 13.5% 9.4% 4.5% 9.9% 13.2%
Ja, personen binnen mijn familie (buiten mijn gezin) 20.5% 19.4% 19.7% 16.6% 20.5% 22% 19.9% 23.3% 18% 23.6% 14.9% 18.8% 19.9% 22.9%
Ja, personen in mijn vriendenkring 24.5% 25.2% 24.6% 21.3% 24.5% 30.1% 22.2% 20.1% 28.3% 29.6% 27.4% 34.5% 24.9% 17.6%
Ja, personen in mijn kennissenkring (buiten mijn vriendenkring) 19.7% 23.5% 21.8% 20.3% 19.7% 26.5% 17% 16.7% 22.4% 25.3% 20.7% 26.2% 20.9% 12.9%
Neen, ik ken persoonlijk niemand die in deze domeinen een beroep uitoefent 42.7% 41.6% 39.9% 41.4% 42.7% 32.9% 46.6% A 46.1% 39.7% 30.6% 45.7% 45.5% 43.2% 39.7%
Gehercodeerd naar 2 cat.
Kent u zelf persoonlijk mensen die beroepsmatig actief zijn in de domeinen wetenschap of onderzoek?
Ja 57.3% 58.4% 60.1% 58.6% 57.3% 67.1% B 53.4% 53.9% 60.3% 69.4% 54.3% 54.5% 56.8% 60.3%
Neen 42.7% 41.6% 39.9% 41.4% 42.7% 32.9% 46.6% A 46.1% 39.7% 30.6% 45.7% 45.5% 43.2% 39.7%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Een wetenschapscentrum bezoeken (vb. Technopolis, wetenschapsmuseum, volkssterrenwacht,…)
Méér dan 1 keer per maand 0% 0.6% 0% 0.3% 0% 0.1% 0% 0% 0% 0.1% 0% 0.2% 0% 0%
(Ongeveer) 1 keer per maand 0.7% 0.6% 0% 0.6% 0.7% 2.3% B 0.1% 0.1% 1.2% 2% 0.8% 0.3% 0.6% 1.2%
Enkele keren per jaar 9.8% 11.9% 14.3% 14% 9.8% 9.5% 9.9% 12% 7.9% 13.9% 5.2% 11.2% 8.6% 12.4%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 35.2% 37.1% 37.7% 37.8% 35.2% 36.7% 34.6% 39.9% 31.1% 42.9% B 23.2% 16.8% 41.1% A 29.4%
Minder dan 1 keer per jaar 41.2% 39.7% 38.4% 40.1% 41.2% 39.2% 42% 36.6% 45.2% 37.7% 51% 52.6% 37.4% 45.3%
Nooit 13% 10% 9.6% 7.2% 13% 12.1% 13.4% 11.4% 14.5% 3.4% 19.9% A 19% 12.3% 11.8%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Een geschiedkundig museum bezoeken
Méér dan 1 keer per maand 0.5% 1.9% 0.6% 0.8% 0.5% 1.7% 0% 0% 0.9% 2.4% 0% 0.2% 0.7% 0%
(Ongeveer) 1 keer per maand 1.8% 2.3% 2.1% 2% 1.8% 4.2% B 0.8% 0% 3.4% 2.1% 3.9% 3.1% 1.2% 2.6%
Enkele keren per jaar 25.3% 26.1% 24.5% 23.3% 25.3% 30.9% 23% 17.6% 32.0% A 22.1% 37.0% A 21.7% 27% 22.4%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 29% 30% 33.3% 31.5% 29% 25.9% 30.1% 33% 25.4% 25.9% 25.7% 17.6% 28.1% 37.6%
Minder dan 1 keer per jaar 32.2% 29.7% 29.1% 33.4% 32.2% 28.2% 33.8% 38.4% B 26.8% 38.9% B 20.7% 42.5% 33.5% 22.9%
Nooit 11.3% 10% 10.3% 9% 11.3% 9% 12.2% 11% 11.6% 8.6% 12.7% 14.9% 9.5% 14.4%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Een kunstmuseum bezoeken
Méér dan 1 keer per maand 0.8% 2.3% 1.4% 1% 0.8% 2.7% 0% 0% 1.4% 2% 1.1% 0% 1.2% 0%
(Ongeveer) 1 keer per maand 4.2% 3.5% 2.5% 3.5% 4.2% 10.6% B 1.7% 2.1% 6.1% 1.1% 8.6% A 1.1% 3.3% 8.5%
Enkele keren per jaar 23.7% 28.1% 28.3% 30.4% 23.7% 29.2% 21.6% 20.1% 26.9% 22.4% 30% 20.1% 22.3% 29.7%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 26.9% 27.4% 31.7% 24.8% 26.9% 23.1% 28.4% 26.6% 27.2% 30.6% 24.8% 15.4% 29.6% 26.2%
Minder dan 1 keer per jaar 24.7% 25.8% 26.1% 26.7% 24.7% 16.3% 28.0% A 31.0% B 19.1% 24.7% 17.2% 38.2% C 24.8% 16.8%
Nooit 19.7% 12.9% 9.9% 13.6% 19.7% B 18% 20.3% 20.1% 19.2% 19.3% 18.2% 25.2% 18.8% 18.8%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Een dierentuin bezoeken
Méér dan 1 keer per maand 0.9% 1% 1.1% 1.2% 0.9% 1.7% 0.6% 0% 1.7% 2.4% 1.2% 0.2% 1.4% 0%
(Ongeveer) 1 keer per maand 2.2% 3.5% 1.7% 2.9% 2.2% 4.3% 1.4% 2.2% 2.2% 3.9% 1.2% 2.1% 2.5% 1.5%
Enkele keren per jaar 18.1% 20% 18.4% 20% 18.1% 18.8% 17.8% 21.9% 14.7% 17.3% 12.5% 17.9% 21.4% 9.1%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 34.7% 35.8% 39.2% 33.7% 34.7% 29.3% 36.8% 38.3% 31.5% 26.4% 33% 42.1% 33.3% 34.4%
Minder dan 1 keer per jaar 33.2% 30.3% 29.5% 33% 33.2% 33.3% 33.2% 30.3% 35.8% 32.4% 40.8% 33.2% 31.9% 36.8%
Nooit 10.9% 9.4% 10% 9.2% 10.9% 12.6% 10.2% 7.4% 14% 17.5% 11.3% 4.5% 9.5% 18.2%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Een plantentuin bezoeken
Méér dan 1 keer per maand 0% 1% 0.3% 0.3% 0% 0.1% 0% 0% 0% 0% 0% 0.2% 0% 0%
(Ongeveer) 1 keer per maand 1.6% 1.6% 1% 1.5% 1.6% 2.5% 1.3% 1.9% 1.4% 2.4% 0.8% 0.7% 2% 1.2%
Enkele keren per jaar 14% 15.2% 14.1% 18.1% 14% 15.1% 13.5% 11.6% 16.1% 15.6% 15.6% 7.5% 13.2% 19.7%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 20.6% 25.5% 29.7% 26.4% 20.6% 22.1% 20% 22.5% 18.8% 22% 17.2% 27.5% 15.9% 29.4% B
Minder dan 1 keer per jaar 43.1% 39.7% 36.3% 38.4% 43.1% 46% 41.9% 43% 43.2% 43.1% 45% 38.4% 45.8% 38.2%
Nooit 20.7% 17.1% 18.5% 15.3% 20.7% 14.1% 23.3% 21% 20.5% 16.9% 21.4% 25.7% 23.1% 11.5%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Naar evenementen over wetenschap of technologie gaan
Méér dan 1 keer per maand 0% 0.6% 0% 0.3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
(Ongeveer) 1 keer per maand 0.3% 0.6% 0.3% 1.2% 0.3% 0.9% 0.1% 0% 0.6% 1.1% 0.2% 1.8% 0.1% 0%
Enkele keren per jaar 11.3% 11.3% 12.8% 11.8% 11.3% 17.2% B 9% 9.6% 12.8% 24.5% B 5.9% 7.8% 12.9% 9.1%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 21.1% 25.2% 28.6% 22% 21.1% 18.4% 22.1% 21.2% 21% 23.6% 17.4% 17% 22% 20.9%
Minder dan 1 keer per jaar 41% 37.7% 36.2% 38.5% 41% 44% 39.9% 41.3% 40.8% 43.9% 42% 42.5% 39.3% 45%
Nooit 26.3% 24.5% 22.1% 26.3% 26.3% 19.4% 29% 27.9% 24.8% 7% 34.4% A 30.9% 25.8% 25%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Cursussen of workshops volgen over wetenschap of technologie
Méér dan 1 keer per maand 1% 0.6% 1.8% 2% 1% 1.6% 0.8% 0.5% 1.5% 2.3% 1% 1.7% 0.7% 1.5%
(Ongeveer) 1 keer per maand 1.3% 2.9% 1.8% 3.4% 1.3% 1.5% 1.2% 0.9% 1.6% 3.2% 0.6% 3.6% 1.3% 0%
Enkele keren per jaar 12.4% 13.5% 10.5% 11.2% 12.4% 25.8% B 7.2% 6.4% 17.8% A 32.3% B 9% 10.4% 11.4% 16.5%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 14.4% 17.4% 14.3% 12.6% 14.4% 13% 15% 7.7% 20.3% A 30.8% B 13.4% 13.8% 15.4% 12.1%
Minder dan 1 keer per jaar 22.4% 25.8% 25.2% 23.2% 22.4% 19.4% 23.6% 27% 18.4% 17.5% 19.9% 22.9% 23.4% 19.4%
Nooit 48.4% 39.7% 46.3% 47.6% 48.4% 38.8% 52.2% A 57.5% B 40.4% 13.9% 56.1% A 47.5% 47.8% 50.6%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Programma’s over wetenschap of technologie bekijken op TV
Méér dan 1 keer per maand 12.5% 19% 14% 15.1% 12.5% 24.8% B 7.6% 8.1% 16.3% A 23.3% B 10.8% 8.1% 11.1% 18.5%
(Ongeveer) 1 keer per maand 21.2% 19% 23.8% 21.2% 21.2% 25.1% 19.7% 21.3% 21.2% 27.1% 17.8% 17.6% 20.6% 25%
Enkele keren per jaar 35.7% 40% 37.9% 39.2% 35.7% 31.1% 37.6% 40% 32% 38.1% 30.9% 32.1% 36.6% 35.6%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 14.2% 7.7% 9.9% 8.4% 14.2% 11.4% 15.3% 9.8% 18.0% A 4.9% 25.4% A 5.6% 15.4% 15.6%
Minder dan 1 keer per jaar 7% 8.4% 7.8% 10.9% 7% 4.3% 8% 10.4% B 4% 1.9% 4.8% 15.1% C 7.4% 1.2%
Nooit 9.4% 5.8% 6.5% 5.2% 9.4% 3.3% 11.8% A 10.5% 8.5% 4.6% 10.2% 21.4% C 8.9% 4.1%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Programma’s of video’s over wetenschap of technologie bekijken op internet
Méér dan 1 keer per maand 5.7% 10% 6.3% 8.7% 5.7% 16.0% B 1.6% 1.5% 9.4% A 5.8% 10.1% 10.9% 3.2% 9.4%
(Ongeveer) 1 keer per maand 17.3% 13.2% 14.9% 13.3% 17.3% 17.8% 17.1% 16.5% 18.1% 31.9% B 10.4% 14.4% 17.9% 17.4%
Enkele keren per jaar 24.9% 29.4% 31.5% 32.9% 24.9% 27.4% 23.9% 19.9% 29.2% 28.1% 29.2% 26.8% 24.3% 25.3%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 14.7% 13.2% 11.6% 10.1% 14.7% 14.4% 14.8% 14.4% 14.9% 14.9% 16.1% 8.8% 16.7% 12.4%
Minder dan 1 keer per jaar 15.7% 12.3% 15.3% 16.3% 15.7% 10% 17.9% 22.2% B 9.9% 9.3% 11.7% 17.9% 15% 16.2%
Nooit 21.8% 21.9% 20.5% 18.8% 21.8% 14.4% 24.7% 25.5% 18.5% 10% 22.4% A 21.1% 22.8% 19.4%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Gespecialiseerde websites raadplegen over wetenschap of technologie
Méér dan 1 keer per maand 6.6% 9.7% 6% 7.2% 6.6% 13.8% B 3.8% 1.8% 10.8% A 17.1% B 7% 3.1% 6.5% 8.8%
(Ongeveer) 1 keer per maand 15.1% 11.6% 11.8% 10.7% 15.1% 21.3% 12.7% 10.4% 19.2% A 28.6% B 13% 9.9% 14.9% 18.5%
Enkele keren per jaar 25.1% 30% 24.8% 28.9% 25.1% 25.9% 24.8% 21.5% 28.3% 27.2% 28.3% 16.8% 26.7% 25.3%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 11.4% 13.2% 15.4% 11.8% 11.4% 9.5% 12.2% 10.4% 12.3% 4.9% 15.8% A 20.1% 11.4% 6.8%
Minder dan 1 keer per jaar 16.3% 12.6% 19.9% 18.4% 16.3% 13.6% 17.3% 24.1% B 9.4% 13.8% 8.6% 23.5% 14.8% 16.2%
Nooit 25.5% 22.9% 22.1% 23% 25.5% 16% 29.2% A 31.8% B 19.9% 8.3% 27.3% A 26.6% 25.6% 24.4%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Gespecialiseerde tijdschriften over wetenschap of technologie lezen (vb. EOS, National Geographic,…)
Méér dan 1 keer per maand 2.7% 7.1% 3.6% 4.6% 2.7% 4.4% 2.1% 1.5% 3.8% 2.5% 4.4% 3.1% 2.7% 2.6%
(Ongeveer) 1 keer per maand 9.1% 8.4% 10.7% 9.9% 9.1% 16.3% B 6.3% 5.3% 12.5% A 14.8% 10.8% 4.5% 9.7% 10.3%
Enkele keren per jaar 22.9% 29% 23.6% 24.3% 22.9% 20.7% 23.8% 21.8% 23.9% 31.4% 20.4% 23.3% 23.3% 21.5%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 12.2% 13.2% 13.2% 9.7% 12.2% 14.8% 11.1% 8.3% 15.6% 15.4% 13.8% 11% 12% 13.2%
Minder dan 1 keer per jaar 20% 18.7% 22.5% 22.5% 20% 22% 19.2% 21.6% 18.5% 21.1% 19.3% 14.9% 18.6% 26.8%
Nooit 33.1% 23.5% 26.5% 29.1% 33.1% 21.9% 37.5% A 41.6% B 25.6% 14.7% 31.4% A 43.1% 33.8% 25.6%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Vakliteratuur lezen (geschreven voor en door wetenschappers)
Méér dan 1 keer per maand 4.7% 8.1% 3.4% 3.7% 4.7% 10.1% B 2.5% 1.4% 7.6% A 7.9% 6.2% 3.1% 3.9% 7.6%
(Ongeveer) 1 keer per maand 9.5% 9.4% 9.3% 9.3% 9.5% 14.2% 7.7% 7.1% 11.7% 14.8% 10.3% 3% 9.2% 14.1%
Enkele keren per jaar 21.1% 23.5% 23.2% 24.1% 21.1% 28.3% 18.2% 17.7% 24.1% 29% 21.1% 21.2% 21.6% 19.7%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 12.7% 11.9% 11.5% 9.6% 12.7% 15.5% 11.6% 7.7% 17.1% A 22.4% 13.2% 14% 13.1% 10.9%
Minder dan 1 keer per jaar 15.3% 19.4% 19.7% 22% 15.3% 11.7% 16.7% 15.5% 15.1% 12.3% 18% 17.5% 16.7% 10%
Nooit 36.7% 27.7% 32.9% 31.3% 36.7% 20.2% 43.2% A 50.7% B 24.4% 13.6% 31.2% A 41.2% 35.5% 37.6%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Een wetenschapscentrum bezoeken (vb. Technopolis, wetenschapsmuseum, volkssterrenwacht,…)
Minstens maandelijks 0.7% 1.3% 0% 0.9% 0.7% 2.4% B 0.1% 0.1% 1.3% 2.1% 0.8% 0.5% 0.6% 1.2%
Minstens jaarlijks 45% 49% 52% 51.8% 45% 46.2% 44.6% 51.9% B 39% 56.7% B 28.4% 28% 49.7% A 41.8%
Minder dan jaarlijks 41.2% 39.7% 38.4% 40.1% 41.2% 39.2% 42% 36.6% 45.2% 37.7% 51% 52.6% 37.4% 45.3%
Nooit 13% 10% 9.6% 7.2% 13% 12.1% 13.4% 11.4% 14.5% 3.4% 19.9% A 19% 12.3% 11.8%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Een geschiedkundig museum bezoeken
Minstens maandelijks 2.3% 4.2% 2.7% 2.8% 2.3% 5.9% B 0.8% 0% 4.3% 4.5% 3.9% 3.3% 1.9% 2.6%
Minstens jaarlijks 54.2% 56.1% 57.8% 54.8% 54.2% 56.8% 53.2% 50.6% 57.3% 48% 62.7% 39.3% 55.2% 60%
Minder dan jaarlijks 32.2% 29.7% 29.1% 33.4% 32.2% 28.2% 33.8% 38.4% B 26.8% 38.9% B 20.7% 42.5% 33.5% 22.9%
Nooit 11.3% 10% 10.3% 9% 11.3% 9% 12.2% 11% 11.6% 8.6% 12.7% 14.9% 9.5% 14.4%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Een kunstmuseum bezoeken
Minstens maandelijks 5% 5.8% 3.9% 4.4% 5% 13.4% B 1.7% 2.1% 7.5% A 3% 9.7% 1.1% 4.5% 8.5%
Minstens jaarlijks 50.7% 55.5% 60.1% 55.2% 50.7% 52.3% 50% 46.7% 54.1% 53% 54.8% 35.5% 51.9% 55.9%
Minder dan jaarlijks 24.7% 25.8% 26.1% 26.7% 24.7% 16.3% 28.0% A 31.0% B 19.1% 24.7% 17.2% 38.2% C 24.8% 16.8%
Nooit 19.7% 12.9% 9.9% 13.6% 19.7% B 18% 20.3% 20.1% 19.2% 19.3% 18.2% 25.2% 18.8% 18.8%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Een dierentuin bezoeken
Minstens maandelijks 3.1% 4.5% 2.8% 4.1% 3.1% 6% 2% 2.2% 3.9% 6.3% 2.4% 2.3% 3.9% 1.5%
Minstens jaarlijks 52.8% 55.8% 57.6% 53.7% 52.8% 48.2% 54.6% 60.2% B 46.3% 43.7% 45.5% 60% 54.7% 43.5%
Minder dan jaarlijks 33.2% 30.3% 29.5% 33% 33.2% 33.3% 33.2% 30.3% 35.8% 32.4% 40.8% 33.2% 31.9% 36.8%
Nooit 10.9% 9.4% 10% 9.2% 10.9% 12.6% 10.2% 7.4% 14% 17.5% 11.3% 4.5% 9.5% 18.2%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Een plantentuin bezoeken
Minstens maandelijks 1.6% 2.6% 1.3% 1.8% 1.6% 2.6% 1.3% 1.9% 1.5% 2.4% 0.8% 0.9% 2% 1.2%
Minstens jaarlijks 34.5% 40.6% 43.8% 44.6% 34.5% 37.2% 33.5% 34.1% 34.9% 37.5% 32.8% 35.1% 29.1% 49.1% B
Minder dan jaarlijks 43.1% 39.7% 36.3% 38.4% 43.1% 46% 41.9% 43% 43.2% 43.1% 45% 38.4% 45.8% 38.2%
Nooit 20.7% 17.1% 18.5% 15.3% 20.7% 14.1% 23.3% 21% 20.5% 16.9% 21.4% 25.7% 23.1% 11.5%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Naar evenementen over wetenschap of technologie gaan
Minstens maandelijks 0.3% 1.3% 0.3% 1.5% 0.3% 0.9% 0.1% 0% 0.6% 1.1% 0.2% 1.8% 0.1% 0%
Minstens jaarlijks 32.4% 36.5% 41.4% 33.7% 32.4% 35.7% 31.1% 30.8% 33.8% 48.1% B 23.3% 24.8% 34.8% 30%
Minder dan jaarlijks 41% 37.7% 36.2% 38.5% 41% 44% 39.9% 41.3% 40.8% 43.9% 42% 42.5% 39.3% 45%
Nooit 26.3% 24.5% 22.1% 26.3% 26.3% 19.4% 29% 27.9% 24.8% 7% 34.4% A 30.9% 25.8% 25%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Cursussen of workshops volgen over wetenschap of technologie
Minstens maandelijks 2.3% 3.5% 3.7% 5.4% 2.3% 3.1% 2% 1.4% 3.1% 5.5% 1.6% 5.4% 2% 1.5%
Minstens jaarlijks 26.9% 31% 24.8% 23.8% 26.9% 38.7% B 22.2% 14.1% 38.1% A 63.1% B 22.4% 24.2% 26.8% 28.5%
Minder dan jaarlijks 22.4% 25.8% 25.2% 23.2% 22.4% 19.4% 23.6% 27% 18.4% 17.5% 19.9% 22.9% 23.4% 19.4%
Nooit 48.4% 39.7% 46.3% 47.6% 48.4% 38.8% 52.2% A 57.5% B 40.4% 13.9% 56.1% A 47.5% 47.8% 50.6%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Programma’s over wetenschap of technologie bekijken op TV
Minstens maandelijks 33.7% 38.1% 37.9% 36.4% 33.7% 49.9% B 27.3% 29.3% 37.6% 50.5% B 28.6% 25.7% 31.8% 43.5%
Minstens jaarlijks 49.9% 47.7% 47.8% 47.5% 49.9% 42.5% 52.9% 49.8% 50% 43% 56.3% 37.7% 52% 51.2%
Minder dan jaarlijks 7% 8.4% 7.8% 10.9% 7% 4.3% 8% 10.4% B 4% 1.9% 4.8% 15.1% C 7.4% 1.2%
Nooit 9.4% 5.8% 6.5% 5.2% 9.4% 3.3% 11.8% A 10.5% 8.5% 4.6% 10.2% 21.4% C 8.9% 4.1%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Programma’s of video’s over wetenschap of technologie bekijken op internet
Minstens maandelijks 23% 23.2% 21.2% 22% 23% 33.8% B 18.7% 17.9% 27.4% 37.7% B 20.5% 25.4% 21.1% 26.8%
Minstens jaarlijks 39.6% 42.6% 43.1% 42.9% 39.6% 41.7% 38.7% 34.3% 44.1% 43% 45.4% 35.6% 41.1% 37.6%
Minder dan jaarlijks 15.7% 12.3% 15.3% 16.3% 15.7% 10% 17.9% 22.2% B 9.9% 9.3% 11.7% 17.9% 15% 16.2%
Nooit 21.8% 21.9% 20.5% 18.8% 21.8% 14.4% 24.7% 25.5% 18.5% 10% 22.4% A 21.1% 22.8% 19.4%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Gespecialiseerde websites raadplegen over wetenschap of technologie
Minstens maandelijks 21.7% 21.3% 17.8% 17.9% 21.7% 35.0% B 16.5% 12.2% 30.1% A 45.8% B 19.9% 13% 21.4% 27.4%
Minstens jaarlijks 36.5% 43.2% 40.2% 40.7% 36.5% 35.4% 37% 31.9% 40.6% 32.1% 44.1% 36.9% 38.1% 32.1%
Minder dan jaarlijks 16.3% 12.6% 19.9% 18.4% 16.3% 13.6% 17.3% 24.1% B 9.4% 13.8% 8.6% 23.5% 14.8% 16.2%
Nooit 25.5% 22.9% 22.1% 23% 25.5% 16% 29.2% A 31.8% B 19.9% 8.3% 27.3% A 26.6% 25.6% 24.4%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Gespecialiseerde tijdschriften over wetenschap of technologie lezen (vb. EOS, National Geographic,…)
Minstens maandelijks 11.9% 15.5% 14.2% 14.5% 11.9% 20.7% B 8.4% 6.8% 16.4% A 17.3% 15.2% 7.7% 12.4% 12.9%
Minstens jaarlijks 35.1% 42.3% 36.8% 33.9% 35.1% 35.5% 34.9% 30.1% 39.5% 46.9% 34.1% 34.3% 35.3% 34.7%
Minder dan jaarlijks 20% 18.7% 22.5% 22.5% 20% 22% 19.2% 21.6% 18.5% 21.1% 19.3% 14.9% 18.6% 26.8%
Nooit 33.1% 23.5% 26.5% 29.1% 33.1% 21.9% 37.5% A 41.6% B 25.6% 14.7% 31.4% A 43.1% 33.8% 25.6%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Vakliteratuur lezen (geschreven voor en door wetenschappers)
Minstens maandelijks 14.2% 17.4% 12.7% 13% 14.2% 24.3% B 10.3% 8.5% 19.3% A 22.7% 16.5% 6.1% 13.1% 21.8%
Minstens jaarlijks 33.8% 35.5% 34.7% 33.6% 33.8% 43.8% B 29.8% 25.4% 41.2% A 51.4% B 34.3% 35.1% 34.7% 30.6%
Minder dan jaarlijks 15.3% 19.4% 19.7% 22% 15.3% 11.7% 16.7% 15.5% 15.1% 12.3% 18% 17.5% 16.7% 10%
Nooit 36.7% 27.7% 32.9% 31.3% 36.7% 20.2% 43.2% A 50.7% B 24.4% 13.6% 31.2% A 41.2% 35.5% 37.6%
Wat zijn voor u de belangrijkste bronnen als het aankomt op informatie over wetenschap en onderzoek?
Top 3 - Eerste plaats. Gesorteerd van hoog naar laag
TV-programma’s over wetenschap of technologie 20.6% 19% 15.6% 22.1% 20.6% 19.7% 21% 24.3% 17.4% 17.1% 15.4% 12.5% 20.1% 26.5%
TV-nieuws 18.3% 13.5% 16.9% 16.4% 18.3% 16.1% 19.2% 24.1% B 13.2% 12.9% 15.8% 16.2% 15.5% 27.1%
Gespecialiseerde websites (wetenschappelijke organisaties, fora, blogs, …) 13.6% 13.5% 17% 12.5% 13.6% 16.9% 12.3% 7.6% 18.9% A 22.8% 16.7% 13.3% 14.6% 11.2%
Vakliteratuur (voor en door wetenschappers) 11.6% 11.6% 10.2% 7.5% 11.6% 17.8% B 9.2% 6.6% 15.9% A 18% 13.2% 13.3% 12.3% 8.8%
Krant 9.8% 14.2% 13.8% 13.8% 9.8% 7.7% 10.6% 7.9% 11.4% 8.2% 15.6% 12.3% 8.7% 11.2%
Gespecialiseerde tijdschriften (vb. EOS, National Geographic, …) 8% 12.6% 11.7% 11.1% 8% 9.3% 7.4% 8.6% 7.4% 6.7% 7.3% 8% 7.8% 8.2%
Wikipedia 6% 6.8% 5.4% 4.1% 6% 6.1% 5.9% 6.9% 5.1% 5.3% 4.7% 5.9% 6.6% 4.1%
Radionieuws 4.3% 3.2% 3.6% 2.4% 4.3% 1.4% 5.5% 5.6% 3.2% 2.2% 3.6% 3.4% 6.1% 0%
Radioprogramma’s over wetenschap of technologie 1.9% 0.6% 1.3% 1.7% 1.9% 4.3% 0.9% 0.9% 2.7% 2.3% 2.8% 1.7% 2.6% 0%
Algemene tijdschriften 1.1% 1.3% 2.1% 3.4% 1.1% 0% 1.5% 1.4% 0.8% 0% 1.2% 1.7% 1.4% 0%
Vrienden/familie 1% 2.3% 1.5% 2.3% 1% 0% 1.4% 0.5% 1.5% 2.2% 1% 1.7% 0.7% 1.5%
Geen van bovenstaande 3.9% 1.3% 0.9% 2.8% 3.9% 0.8% 5.1% 5.4% 2.5% 2.2% 2.6% 9.9% 3.5% 1.5%
Aanwezigheid in top 3. Gesorteerd van hoog naar laag
TV-programma's over wetenschap of technologie 46.9% 51.6% 51.8% 56.9% 46.9% 36.2% 51.2% A 54.4% B 40.4% 42.3% 39.3% 38.9% 46.9% 51.5%
TV nieuws 41.9% 35.5% 39.7% 38.3% 41.9% 35.5% 44.4% 51.5% B 33.5% 28.1% 38.8% 37% 38.4% 54.4%
Gespecialiseerde websites (wetenschappelijke organisaties, fora, blogs,…) 36.3% 40.3% 39.7% 31.2% 36.3% 45.4% B 32.7% 26.7% 44.7% A 53.1% 40% 37% 36% 36.5%
Krant 33.9% 33.5% 36% 36.9% 33.9% 31.7% 34.7% 32.3% 35.3% 31.7% 37.4% 28.7% 34.1% 36.2%
Gespecialiseerde tijdschriften (vb. EOS, National Geographic,…) 27.1% 35.5% 30.9% 26.6% 27.1% 32.9% 24.9% 18.1% 35.1% A 41.4% 30.9% 30.4% 27.7% 23.8%
Vakliteratuur (voor en door wetenschappers) 18.8% 26.1% C 19.6% 16.4% 18.8% 24.8% 16.5% 10.7% 26.0% A 32.2% 21.4% 17% 18.9% 19.7%
Wikipedia 18.4% 16.8% 15.4% 18.1% 18.4% 26.1% B 15.3% 19.8% 17.1% 15.6% 16.3% 18.4% 19% 16.8%
Radio nieuws 15.8% 14.2% 14.8% 14.1% 15.8% 18.2% 14.8% 16.6% 15.1% 14.9% 16.3% 11.9% 16.5% 15.9%
Vrienden/familie 9.8% 12.3% 12.3% 12.3% 9.8% 2.4% 12.7% A 16.1% B 4.2% 4.4% 3.8% 13.2% 9.6% 8.2%
Algemene tijdschriften 8.9% 13.5% 11.1% 11.1% 8.9% 7.1% 9.6% 10.5% 7.5% 2% 12.1% A 7.1% 8.1% 12.1%
Radioprogramma's over wetenschap of technologie 8.6% 5.8% 8.7% 8.8% 8.6% 14.4% B 6.3% 8.2% 9% 11.2% 7.3% 3.4% 10.4% 6.8%

STEM

 • Filter:
 • Totaal
 • Vergelijking 2018, 2019, 2020
 • Geslacht
 • Onderwijsfase
 • Vakgebied
 • Leeftijd
Vragen Antwoorden Totaal
301
2018
(A) 310
2019
(B) 336
2020
(C) 352
2021
(D) 301
Man
(A) 85
Vrouw
(B) 216
Leerkrachten basisonderwijs
(A) 141
Leerkrachten secundair onderwijs
(B) 160
STEM
(A) 59
Ander
(B) 106
<=34
(A) 39
35 - 54
(B) 191
55 +
(C) 70
In welke mate bent u vertrouwd met de term ‘STEM’?
Ik heb er nog nooit van gehoord 1.6% 4.5% 2.7% 3% 1.6% 3.2% 1% 1.6% 1.7% 2.2% 1.3% 3% 1.5% 1.2%
Ik heb er al van gehoord, maar weet niet wat het inhoudt 9.7% 9% 10.3% 8.3% 9.7% 8.2% 10.3% 11.7% 8% 1.5% 11.1% A 13.6% 8% 12.1%
Ik heb er al van gehoord, en weet wat het inhoudt 88.7% 86.5% 87% 88.7% 88.7% 88.6% 88.7% 86.8% 90.3% 96.2% 87.6% 83.4% 90.4% 86.8%
Gehercodeerd naar 2 cat.
Heeft u al eens van STEM gehoord?
Nee 1.6% 4.5% 2.7% 3% 1.6% 3.2% 1% 1.6% 1.7% 2.2% 1.3% 3% 1.5% 1.2%
Ja 98.4% 95.5% 97.3% 97% 98.4% 96.8% 99% 98.4% 98.3% 97.8% 98.7% 97% 98.5% 98.8%
Zou u ooit overwegen om uzelf via een opleiding verder te verdiepen, om te scholen of bij te scholen in een of meerdere van deze STEM-richtingen?
Helemaal niet 22.1% 23.9% 20.9%