Wetenschapsbarometer

Online onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van het Departement EWI (Vlaamse Overheid) tussen 30 augustus 2023 en 25 september 2023 bij 300 Vlaamse leerkrachten. De maximale foutenmarge (betrouwbaarheidsinterval 95%) bij een steekproef van 320 respondenten is 5,62%.

Klik op de topics om de data te tonen of te verbergen.

INTERESSE IN WETENSCHAP

 • Filter:
 • Totaal
 • Vergelijking 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
 • Geslacht
 • Vakgebied
 • Onderwijsfase
 • Leeftijd
Vragen Antwoorden Totaal
300
2018
(A) 310
2019
(B) 336
2020
(C) 352
2021
(D) 301
2022
(E) 320
2023
(F) 300
Man
(A) 86
Vrouw
(B) 214
STEM
(A) 70
Ander
(B) 84
Leerkrachten basisonderwijs
(A) 144
Leerkrachten secundair onderwijs
(B) 156
<=34
(A) 38
35 - 54
(B) 190
55 +
(C) 70
In welke mate bent u geïnteresseerd in wetenschap in het algemeen?
Heel erg 18.8% 29.4% F 27.2% 22.5% 23% 25.6% 18.8% 31.3% B 13.8% 38.8% B 13% 12.9% 24.3% A 17.3% 16.6% 26.1%
Eerder wel 54.5% 53.9% 53.4% 54.8% 52.3% 52.6% 54.5% 57.7% 53.2% 48.7% 58.1% 54.3% 54.6% 55.5% 53.2% 58.2%
Neutraal 18% 11% 15.8% 18.2% 18% 17.5% 18% 6.8% 22.5% A 9.3% 21.3% A 20.7% 15.5% 18% 21.8% C 8%
Eerder niet 8.7% 4.2% 3.4% 3.4% 5.5% 3.7% 8.7% 4.2% 10.5% 3.3% 7.6% 12.1% B 5.5% 9.2% 8.4% 7.8%
Helemaal niet 0% 1.6% 0.2% 1.1% 1.2% 0.6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Gehercodeerd naar 3 cat.
In welke mate bent u geïteresseerd in wetenschap in het algemeen?
Geïteresseerd 73.3% 83.2% F 80.6% 77.3% 75.3% 78.2% 73.3% 89.0% B 67% 87.5% B 71.1% 67.2% 78.9% A 72.8% 69.8% 84.2%
Neutraal 18% 11% 15.8% 18.2% 18% 17.5% 18% 6.8% 22.5% A 9.3% 21.3% A 20.7% 15.5% 18% 21.8% C 8%
Niet geïteresseerd 8.7% 5.8% 3.6% 4.5% 6.7% 4.3% 8.7% 4.2% 10.5% 3.3% 7.6% 12.1% B 5.5% 9.2% 8.4% 7.8%
Welke van onderstaande wetenschappelijke thema’s of disciplines interesseren u het meest?
Top 3 - Eerste plaats. Gesorteerd van hoog naar laag
Welke van onderstaande wetenschappelijke thema’s of disciplines interesseren u het meest?
Psychologie 21% 12.5% 19.9% 18.3% 19.1% 18% 21% 7.5% 26.4% A 6.5% 12.5% 33.3% B 9.6% 27.9% 20% 20.3%
Taal- en letterkunde 17.7% 24.3% 22.7% 21.2% 21% 18.3% 17.7% 12.3% 19.9% 5.8% 35.0% A 13.8% 21.3% 16.6% 18.8% 15.8%
Sociale en politieke wetenschappen 9.9% 7.9% 7.7% 5.6% 9.8% 5.5% 9.9% 21.2% B 5.3% 4% 19.3% A 6.5% 13% 6.1% 10% 12%
Wiskunde 9.6% 11.5% 12.9% 9.8% 8.7% 8.8% 9.6% 15.7% B 7.1% 21.6% B 2.6% 8% 11% 15.3% 8.3% 10.2%
Kunstwetenschappen 8.3% 4.3% 6.3% 6.1% 5.7% 4.6% 8.3% 6.2% 9.2% 5.4% 11.2% 8.3% 8.4% 5.1% 8.7% 7.8%
Biologie 6% 7.9% 7.8% 11.4% 10% 10.7% 6% 4.2% 6.8% 10.2% B 2.2% 6.4% 5.7% 9.2% 3.3% 11.9% B
Geneeskunde of andere (para-)medische wetenschappen 5.2% 7.9% 4.9% 8.4% 6.8% 10.4% 5.2% 3.3% 6% 5.9% 4.5% 5.4% 5% 3.9% 6% 3.9%
Computers en netwerken 5.5% 5.3% 2.5% 3.6% 3.6% 4.3% 5.5% 2.4% 6.7% 6.9% 3% 6.4% 4.7% 7.9% 6.3% 2.1%
Economie 4.9% 4.9% 2.7% 3% 4.5% 4.9% 4.9% 4.9% 4.9% 5.6% 6.1% 3% 6.7% 1.2% 6.8% 1.9%
Ingenieurswetenschappen/techniek/technologie 4% 3.9% 4.5% 3.3% 4.1% 4.9% 4% 10.6% B 1.4% 11.2% 0% 3% 5% 3.2% 5% 2.1%
Fysica 2.5% 2% 1.4% 2.5% 0.7% 3.2% 2.5% 6.6% B 0.8% 6.8% 0% 1.9% 3% 1.2% 2.1% 4.1%
Chemie 2.4% 2% 2.1% 2.3% 2.1% 0.9% 2.4% 3.4% 2% 7.6% 2.2% 0% 4.6% 0% 1.5% 6.1% B
Rechten 0.5% 0.7% 0.9% 0.6% 0.6% 1.8% 0.5% 0% 0.6% 0% 0% 0.9% 0% 0% 0% 1.9%
Andere 0.5% 4.9% F 3.8% 3.9% 3.4% 3.7% 0.5% 1.6% 0% 2% 0% 0% 0.9% 0% 0.7% 0%
Geen enkele 2% 1.9% 0.7% 1.9% 3.8% 1.3% 2% 0% 2.8% 0.7% 1.5% 2.9% 1.1% 2.4% 2.6% 0%
Aanwezigheid in top 3. Gesorteerd van hoog naar laag
Psychologie 43.1% 40.5% 44.2% 45.1% 43.8% 49.4% 43.1% 18.2% 53.2% A 18.3% 42.0% A 55.6% B 31.6% 51.8% 42.8% 40%
Taal- en letterkunde 34.8% 42.8% 43.9% 39.7% 42.6% 38.8% 34.8% 29.5% 36.9% 14.1% 60.4% A 29.6% 39.6% 28.3% 35.8% 36%
Biologie 21.8% 28% 25.1% 30.8% 27.6% 30.2% 21.8% 21.5% 21.9% 27.2% B 12.2% 24.2% 19.5% 32.1% 17.6% 27.7%
Sociale en politieke wetenschappen 21.4% 32.6% F 31.5% 28.5% 26.9% 26.1% 21.4% 34.5% B 16.1% 14.5% 33.0% A 16.5% 25.9% A 29.7% 21% 17.9%
Wiskunde 21.1% 25% 23.8% 19.7% 19.2% 19% 21.1% 23.1% 20.3% 39.7% B 6.2% 22% 20.2% 30.7% 21.8% 14.2%
Geneeskunde of andere (para-)medische wetenschappen 19.7% 22.7% 21.4% 24.6% 24.3% 25.6% 19.7% 11.2% 23.2% A 22.2% 19.1% 19.3% 20.1% 24.6% 16% 26%
Kunstwetenschappen 18.1% 24% 24.6% 25% 24.8% 18.6% 18.1% 23.5% 16% 9.4% 30.3% A 14.6% 21.4% 10.7% 19.3% 17.8%
Economie 14.8% 13.8% 9.7% 9.8% 11.2% 10.5% 14.8% 25.9% B 10.3% 14.6% 22.5% 9.7% 19.5% A 8.7% 16.5% 12.1%
Computers en netwerken 12.3% 17.1% 13.7% 14.1% 13.6% 14.1% 12.3% 9.7% 13.3% 12.7% 8.2% 15.5% 9.3% 15.9% C 15.3% C 2.1%
Ingenieurswetenschappen/techniek/technologie 9.4% 10.9% 13.1% 10.9% 13.4% 11.6% 9.4% 17.8% B 6% 18.5% B 3.5% 8.6% 10.1% 5.6% 9.9% 10.2%
Fysica 7.7% 10.2% 10.9% 10.2% 10.9% 13.1% 7.7% 13.1% B 5.6% 25.2% B 0.6% 3.6% 11.5% A 4.9% 8.9% 6.2%
Chemie 6.2% 6.9% 8.3% 8.1% 9.3% 7.5% 6.2% 8.4% 5.3% 21.4% B 3.8% 0.3% 11.6% A 8.7% 3.5% 12.0% B
Rechten 4.8% 4.9% 7.2% 6.3% 6.7% 8.2% 4.8% 5% 4.7% 2% 5.9% 5.6% 4% 1.6% 3.5% 9.9%
Andere 1.4% 10.2% F 9.4% F 12.2% F 9.5% F 11.5% F 1.4% 4.9% 0% 4% 0% 1% 1.8% 0% 2.2% 0%
Welk van onderstaande uitspraken past het beste bij u? Nieuws over wetenschappelijk onderzoek of technologische innovaties boeit mij …
… minder dan nieuws over andere thema’s 14.1% 11.9% 9.1% 12% 15.4% 12.6% 14.1% 6.6% 17.1% A 2.5% 18.0% A 17.7% 10.7% 12.5% 15.3% 11.9%
… evenveel als nieuws over andere thema’s 43.3% 34.5% 39.5% 41.3% 41.1% 42.3% 43.3% 50.4% 40.4% 30.3% 48.6% A 45.4% 41.3% 41.6% 44.8% 40.6%
… meer dan nieuws over andere thema’s, maar ik ga niet echt actief op zoek naar extra informatie erover 32.9% 39% 39.9% 37.2% 33.4% 33.8% 32.9% 29.3% 34.4% 46.2% B 25.5% 31.5% 34.3% 38.6% 32.7% 29.5%
… meer dan nieuws over andere thema’s en ik ga regelmatig op zoek naar extra informatie erover 9.7% 14.5% 11.5% 9.5% 10.1% 11.3% 9.7% 13.7% 8.1% 21.1% B 8% 5.4% 13.7% A 7.3% 7.2% 18.1% B
Gehercodeerd naar 3 cat.
Welk van onderstaande uitspraken past het beste bij u?Nieuws over wetenschappelijk onderzoek of technologische innovaties boeit mij
Minder dan nieuws over andere themas 14.1% 11.9% 9.1% 12% 15.4% 12.6% 14.1% 6.6% 17.1% A 2.5% 18.0% A 17.7% 10.7% 12.5% 15.3% 11.9%
Evenveel als nieuws over andere themas 43.3% 34.5% 39.5% 41.3% 41.1% 42.3% 43.3% 50.4% 40.4% 30.3% 48.6% A 45.4% 41.3% 41.6% 44.8% 40.6%
Meer dan nieuws over andere themas 42.7% 53.5% 51.4% 46.7% 43.5% 45.1% 42.7% 43% 42.5% 67.3% B 33.5% 37% 47.9% 45.9% 39.9% 47.5%

BELANG VAN WETENSCHAP

 • Filter:
 • Totaal
 • Vergelijking 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
 • Geslacht
 • Vakgebied
 • Onderwijsfase
 • Leeftijd
Vragen Antwoorden Totaal
300
2018
(A) 310
2019
(B) 336
2020
(C) 352
2021
(D) 301
2022
(E) 320
2023
(F) 300
Man
(A) 86
Vrouw
(B) 214
STEM
(A) 70
Ander
(B) 84
Leerkrachten basisonderwijs
(A) 144
Leerkrachten secundair onderwijs
(B) 156
<=34
(A) 38
35 - 54
(B) 190
55 +
(C) 70
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de samenleving
Helemaal niet akkoord 0.2% 0% 0.7% 0.5% 0.2% 0% 0.2% 0% 0.2% 0% 0.6% 0% 0.3% 1.2% 0% 0%
Eerder niet akkoord 0.5% 0% 0.6% 0.4% 0.9% 0.2% 0.5% 0% 0.7% 0% 0% 1% 0% 3.7% 0% 0%
Neutraal 4.4% 1% 2.8% 3.3% 4.2% 4.2% 4.4% 0% 6.2% 7.2% 3% 4.1% 4.8% 4.9% 4.6% 3.9%
Eerder wel akkoord 31.7% 33.5% 30.3% 35.1% 34.6% 36.4% 31.7% 28.2% 33.1% 18.1% 28.7% 38.9% B 25.1% 36.1% 33.1% 25.9%
Helemaal akkoord 62.8% 65.5% 65.3% 60.1% 59.4% 57.6% 62.8% 71.8% B 59.2% 74.7% 67.8% 55.2% 69.8% A 54.1% 61.6% 70.2%
Geen mening 0.4% 0% 0.3% 0.6% 0.7% 1.6% 0.4% 0% 0.6% 0% 0% 0.9% 0% 0% 0.7% 0%
Wetenschappelijk onderzoek dat onze kennis verrijkt is noodzakelijk, ook al levert het niet onmiddellijk een praktisch nut op voor de samenleving
Helemaal niet akkoord 0% 0.3% 0.4% 1% 0% 0.3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Eerder niet akkoord 6.1% 4.2% 2.6% 3.1% 4.1% 3.8% 6.1% 5% 6.5% 4.5% 6.8% 6.6% 5.6% 9.8% 4.7% 8%
Neutraal 11.8% 7.7% 11.2% 11.2% 16.1% A 14% 11.8% 6.5% 14% 10.1% 10.2% 14.7% 9.2% 12.2% 14.8% C 3.9%
Eerder wel akkoord 55.1% 49.7% 48.3% 49.6% 48.7% 50.1% 55.1% 55.4% 55% 58.2% 43.3% 59.7% 50.9% 55.7% 55.1% 55.7%
Helemaal akkoord 27% 37.1% 36.7% 34.1% 29.7% 31% 27% 33.1% 24.5% 27.2% 39.7% 19% 34.3% A 22.4% 25.5% 32.4%
Geen mening 0% 1% 0.8% 1% 1.3% 0.9% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de economische vooruitgang van Vlaanderen
Helemaal niet akkoord 0.3% 0% 0% 0.5% 0.9% 0% 0.3% 0% 0.4% 0.7% 0% 0.3% 0.3% 2.4% 0% 0%
Eerder niet akkoord 0.9% 0.6% 1.5% 0.6% 0.9% 0.7% 0.9% 0% 1.2% 0% 0.6% 1.5% 0.3% 3.7% 0.7% 0%
Neutraal 7.2% 4.8% 4.9% 5% 6.4% 12.1% A B C 7.2% 1.6% 9.5% A 7.4% 9.2% 6.1% 8.3% 6.1% 7.3% 7.8%
Eerder wel akkoord 49.2% 41.9% 37.9% 46.3% 47% 41.1% 49.2% 41.1% 52.5% 44.3% 42.6% 55.4% B 43.5% 44.7% 51% 46%
Helemaal akkoord 40.2% 52.3% F 55.3% D F 46.9% 43.3% 45.3% 40.2% 54.0% B 34.7% 45% 45.3% 34.8% 45.3% 37% 39.6% 44.2%
Geen mening 2.1% 0.3% 0.4% 0.8% 1.6% 0.7% 2.1% 3.3% 1.7% 2.7% 2.3% 1.8% 2.4% 6.1% 1.4% 2.1%
Wetenschap zou zonder beperkingen alle soorten onderwerpen moeten kunnen onderzoeken
Helemaal niet akkoord 2.8% 3.9% 2.2% 2.4% 2% 1.7% 2.8% 6.6% B 1.2% 4.4% 4.1% 1.3% 4.1% 7.5% 2.1% 2.1%
Eerder niet akkoord 16.5% 15.8% 18.1% 10.6% 14.9% 12.3% 16.5% 11.5% 18.5% 17.3% 11.2% 19.5% 13.7% 11% 19.4% 12%
Neutraal 18.2% 11.6% 11% 17.6% 18.4% 18.7% 18.2% 14.2% 19.7% 21.2% 12.9% 20.1% 16.4% 15.9% 18.1% 19.8%
Eerder wel akkoord 40.6% 42.3% 41.2% 39.5% 39.3% 41.9% 40.6% 42.7% 39.8% 36.5% 42.6% 42.1% 39.2% 34.4% 43.1% 37.7%
Helemaal akkoord 21.3% 26.5% 27.2% 29.4% 24.7% 24.9% 21.3% 23.3% 20.6% 18.6% 29.3% 16.6% 25.7% 30% 17.3% 26.4%
Geen mening 0.6% 0% 0.3% 0.4% 0.7% 0.6% 0.6% 1.7% 0.2% 2.1% 0% 0.3% 0.9% 1.2% 0% 2.1%
Wetenschap en onderzoek leiden tot een beter leven in de toekomst
Helemaal niet akkoord 0% 0.3% 0% 0.5% 0.4% 0.5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Eerder niet akkoord 0.7% 2.9% 0.7% 1.8% 1.3% 0.8% 0.7% 0% 1% 0.7% 1.5% 0.3% 1.1% 2.4% 0.7% 0%
Neutraal 11.3% 9.0% B 3.4% 6.2% 8.5% 11.1% B 11.3% B 8.3% 12.6% 11.3% 15.3% 9.3% 13.2% 7.3% 12% 12%
Eerder wel akkoord 46.9% 43.5% 45% 47% 47.6% 44.5% 46.9% 43.5% 48.2% 38.4% 44.1% 52.5% 41.7% 49.4% 48.6% 39.9%
Helemaal akkoord 41.1% 44.2% 50.8% 44.3% 41.4% 42.8% 41.1% 48.2% 38.2% 49.7% 39% 37.9% 44% 40.9% 38.7% 48.1%
Geen mening 0% 0% 0.2% 0.2% 0.7% 0.3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Mensen vertrouwen te veel op wetenschap en te weinig op gevoel
Helemaal niet akkoord 5.2% 3.5% 5.1% 10.3% A 11.1% A 7.8% 5.2% 8.4% 3.9% 8.5% 5.5% 3.4% 6.8% 12.6% B 3.4% 6.1%
Eerder niet akkoord 42.5% 31.9% 34.5% 35.8% 39.9% 35.4% 42.5% 54.8% B 37.5% 40.4% 43.1% 42% 42.9% 38.6% 43.5% 42.4%
Neutraal 35.3% 37.1% 35% 30.4% 29.9% 33.6% 35.3% 29% 37.9% 34.1% 38.4% 34.8% 35.8% 31.8% 38.9% 28.1%
Eerder wel akkoord 12.3% 23.2% D F 19.6% 19.7% 13.5% 16% 12.3% 6.2% 14.8% A 11.4% 9.8% 14.4% 10.3% 14.6% 8.7% 19.5% B
Helemaal akkoord 3.3% 3.2% 4.5% 3% 2.8% 4.4% 3.3% 1.6% 3.9% 3.8% 1.5% 4.1% 2.5% 1.2% 4.2% 1.9%
Geen mening 1.4% 1% 1.3% 0.8% 2.8% 2.7% 1.4% 0% 2% 1.8% 1.6% 1.2% 1.7% 1.2% 1.3% 1.9%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de samenleving
Niet akkoord 0.6% 0% 1.3% 0.9% 1.1% 0.2% 0.6% 0% 0.9% 0% 0.6% 1% 0.3% 4.9% 0% 0%
Neutraal 4.4% 1% 2.8% 3.3% 4.2% 4.2% 4.4% 0% 6.2% 7.2% 3% 4.1% 4.8% 4.9% 4.6% 3.9%
Akkoord 94.5% 99.0% D E F 95.6% 95.3% 94% 94% 94.5% 100% 92.3% 92.8% 96.4% 94.1% 94.9% 90.2% 94.7% 96.1%
Geen mening 0.4% 0% 0.3% 0.6% 0.7% 1.6% 0.4% 0% 0.6% 0% 0% 0.9% 0% 0% 0.7% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappelijk onderzoek dat onze kennis verrijkt is noodzakelijk, ook al levert het niet onmiddellijk een praktisch nut op voor de samenleving
Niet akkoord 6.1% 4.5% 3% 4.1% 4.1% 4.1% 6.1% 5% 6.5% 4.5% 6.8% 6.6% 5.6% 9.8% 4.7% 8%
Neutraal 11.8% 7.7% 11.2% 11.2% 16.1% A 14% 11.8% 6.5% 14% 10.1% 10.2% 14.7% 9.2% 12.2% 14.8% C 3.9%
Akkoord 82.1% 86.8% 85% 83.7% 78.5% 81% 82.1% 88.5% 79.5% 85.4% 83% 78.7% 85.2% 78% 80.6% 88.1%
Geen mening 0% 1% 0.8% 1% 1.3% 0.9% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap en onderzoek zijn belangrijk voor de economische vooruitgang van Vlaanderen
Niet akkoord 1.2% 0.6% 1.5% 1.1% 1.7% 0.7% 1.2% 0% 1.7% 0.7% 0.6% 1.8% 0.6% 6.1% B 0.7% 0%
Neutraal 7.2% 4.8% 4.9% 5% 6.4% 12.1% A B C 7.2% 1.6% 9.5% A 7.4% 9.2% 6.1% 8.3% 6.1% 7.3% 7.8%
Akkoord 89.4% 94.2% E 93.2% 93.2% 90.3% 86.5% 89.4% 95.1% B 87.2% 89.2% 87.9% 90.2% 88.7% 81.7% 90.7% 90.2%
Geen mening 2.1% 0.3% 0.4% 0.8% 1.6% 0.7% 2.1% 3.3% 1.7% 2.7% 2.3% 1.8% 2.4% 6.1% 1.4% 2.1%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap zou zonder beperkingen alle soorten onderwerpen moeten kunnen onderzoeken
Niet akkoord 19.3% 19.7% 20.3% 13% 16.9% 14% 19.3% 18.2% 19.7% 21.7% 15.3% 20.8% 17.9% 18.5% 21.5% 14.1%
Neutraal 18.2% 11.6% 11% 17.6% 18.4% 18.7% 18.2% 14.2% 19.7% 21.2% 12.9% 20.1% 16.4% 15.9% 18.1% 19.8%
Akkoord 61.9% 68.7% 68.4% 68.9% 64% 66.8% 61.9% 65.9% 60.3% 55.1% 71.9% A 58.7% 64.9% 64.4% 60.4% 64.1%
Geen mening 0.6% 0% 0.3% 0.4% 0.7% 0.6% 0.6% 1.7% 0.2% 2.1% 0% 0.3% 0.9% 1.2% 0% 2.1%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap en onderzoek leiden tot een beter leven in de toekomst
Niet akkoord 0.7% 3.2% 0.7% 2.3% 1.8% 1.3% 0.7% 0% 1% 0.7% 1.5% 0.3% 1.1% 2.4% 0.7% 0%
Neutraal 11.3% 9.0% B 3.4% 6.2% 8.5% 11.1% B 11.3% B 8.3% 12.6% 11.3% 15.3% 9.3% 13.2% 7.3% 12% 12%
Akkoord 87.9% 87.7% 95.7% A D E F 91.3% 89% 87.3% 87.9% 91.7% 86.4% 88.1% 83.2% 90.4% 85.7% 90.2% 87.4% 88%
Geen mening 0% 0% 0.2% 0.2% 0.7% 0.3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Mensen vertrouwen te veel op wetenschap en te weinig op gevoel
Niet akkoord 47.6% 35.5% 39.6% 46.1% 51.0% A 43.3% 47.6% A 63.2% B 41.4% 48.9% 48.6% 45.5% 49.7% 51.2% 46.9% 48.5%
Neutraal 35.3% 37.1% 35% 30.4% 29.9% 33.6% 35.3% 29% 37.9% 34.1% 38.4% 34.8% 35.8% 31.8% 38.9% 28.1%
Akkoord 15.6% 26.5% D F 24.1% 22.7% 16.4% 20.4% 15.6% 7.8% 18.7% A 15.2% 11.3% 18.6% 12.8% 15.9% 12.9% 21.5%
Geen mening 1.4% 1% 1.3% 0.8% 2.8% 2.7% 1.4% 0% 2% 1.8% 1.6% 1.2% 1.7% 1.2% 1.3% 1.9%
Ik zie het nut van wetenschap en onderzoek voor heel wat zaken in mijn dagelijks leven
Helemaal niet akkoord 0% 0% 0% 0% 0% 0.8% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Eerder niet akkoord 3% 2.6% 0.5% 0.6% 1.5% 1% 3% 0% 4.3% 1.8% 3.1% 3.6% 2.5% 0.3% 3.3% 3.9%
Neutraal 10.3% 9% 11.1% 10% 10.9% 10.4% 10.3% 6.9% 11.6% 4.8% 16.0% A 8.8% 11.6% 11% 10.4% 9.7%
Eerder wel akkoord 55.2% 55.2% 55.2% 57.7% 52.5% 60.6% 55.2% 56.2% 54.8% 54.7% 45.5% 61.2% B 49.7% 53.4% 57% 52.3%
Helemaal akkoord 31.1% 33.2% 32.5% 31.5% 33.1% 26.2% 31.1% 36.9% 28.7% 38.6% 35.3% 25.5% 36.3% A 35.3% 28.7% 34.1%
Geen mening 0.4% 0% 0.6% 0.2% 2.1% 1.1% 0.4% 0% 0.6% 0% 0% 0.9% 0% 0% 0.7% 0%
Ik gebruik resultaten van wetenschappelijk onderzoek om keuzes te maken die mijn dagelijks leven veranderen (door bv. iets niet meer te doen zoals vroeger)
Helemaal niet akkoord 0.2% 1% 0% 0.6% 0.4% 2.4% 0.2% 0% 0.2% 0% 0.6% 0% 0.3% 1.2% 0% 0%
Eerder niet akkoord 10.4% 8.4% 8.4% 5.5% 10.8% 7.1% 10.4% 6% 12.1% 3.1% 16.3% A 9.8% 10.9% 13.8% 11.4% 5.8%
Neutraal 23% 21% 23.7% 20.3% 23.5% 23.1% 23% 11.2% 27.8% A 22.6% 17.9% 26.7% 19.7% 16.6% 25% 21.6%
Eerder wel akkoord 55.3% 54.2% 49.9% 63.2% B D E 49.8% 51.8% 55.3% 69.0% B 49.7% 63.9% 57.6% 49.8% 60.4% 52.9% 53.5% 62.3%
Helemaal akkoord 8.7% 15.2% 16.1% 9.7% 13.1% 13.6% 8.7% 12.2% 7.3% 5.8% 6.2% 11.6% 5.9% 9.5% 8.1% 8.2%
Geen mening 2.5% 0.3% 1.9% 0.7% 2.4% 2% 2.5% 1.7% 2.8% 4.5% 1.5% 2.2% 2.8% 6.1% 2% 2.1%
Het is belangrijk om goede wetenschappelijke kennis en vaardigheden te hebben om in de wereld van vandaag een goede job te krijgen
Helemaal niet akkoord 0.5% 1% 0.3% 0.4% 0.3% 0.4% 0.5% 1.7% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 2.1%
Eerder niet akkoord 11.1% 4.5% 5.6% 7.4% 7.7% 7% 11.1% A 8.3% 12.2% 4.2% 13.6% A 13.1% 9.2% 14% 8.7% 15.9%
Neutraal 21.9% 19.4% 16.7% 19.6% 25.1% 24.9% 21.9% 16.3% 24.1% 19.1% 25.4% 20.7% 22.9% 14.6% 26.2% 14.4%
Eerder wel akkoord 47.8% 45.8% 53% 56.4% D 44.6% 50% 47.8% 52.5% 45.9% 56.2% 43.9% 45.8% 49.6% 47.8% 46.6% 51.7%
Helemaal akkoord 17.5% 28.7% C E F 24.1% C 14.8% 20.8% 15.6% 17.5% 21.1% 16% 20.6% 16.4% 17% 18% 19.9% 17.1% 16%
Geen mening 1.3% 0.6% 0.3% 1.3% 1.6% 2% 1.3% 0% 1.8% 0% 0.6% 2.4% 0.3% 3.7% 1.3% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik zie het nut van wetenschap en onderzoek voor heel wat zaken in mijn dagelijks leven
Niet akkoord 3% 2.6% 0.5% 0.6% 1.5% 1.8% 3% 0% 4.3% 1.8% 3.1% 3.6% 2.5% 0.3% 3.3% 3.9%
Neutraal 10.3% 9% 11.1% 10% 10.9% 10.4% 10.3% 6.9% 11.6% 4.8% 16.0% A 8.8% 11.6% 11% 10.4% 9.7%
Akkoord 86.3% 88.4% 87.7% 89.2% 85.6% 86.8% 86.3% 93.1% B 83.6% 93.4% B 80.8% 86.6% 86% 88.7% 85.7% 86.4%
Geen mening 0.4% 0% 0.6% 0.2% 2.1% 1.1% 0.4% 0% 0.6% 0% 0% 0.9% 0% 0% 0.7% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik gebruik resultaten van wetenschappelijk onderzoek om keuzes te maken die mijn dagelijks leven veranderen (door bv. iets niet meer te doen zoals vroeger)
Niet akkoord 10.5% 9.4% 8.4% 6.1% 11.2% 9.6% 10.5% 6% 12.3% 3.1% 16.8% A 9.8% 11.2% 15% 11.4% 5.8%
Neutraal 23% 21% 23.7% 20.3% 23.5% 23.1% 23% 11.2% 27.8% A 22.6% 17.9% 26.7% 19.7% 16.6% 25% 21.6%
Akkoord 63.9% 69.4% 66% 72.9% 62.9% 65.4% 63.9% 81.2% B 57% 69.7% 63.8% 61.4% 66.3% 62.3% 61.6% 70.5%
Geen mening 2.5% 0.3% 1.9% 0.7% 2.4% 2% 2.5% 1.7% 2.8% 4.5% 1.5% 2.2% 2.8% 6.1% 2% 2.1%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Het is belangrijk om goede wetenschappelijke kennis en vaardigheden te hebben om in de wereld van vandaag een goede job te krijgen
Niet akkoord 11.5% 5.5% 5.9% 7.9% 7.9% 7.4% 11.5% 10% 12.2% 4.2% 13.6% A 14.1% 9.2% 14% 8.7% 17.9%
Neutraal 21.9% 19.4% 16.7% 19.6% 25.1% 24.9% 21.9% 16.3% 24.1% 19.1% 25.4% 20.7% 22.9% 14.6% 26.2% 14.4%
Akkoord 65.3% 74.5% 77.1% D E F 71.2% 65.4% 65.6% 65.3% 73.7% 61.9% 76.8% B 60.4% 62.8% 67.6% 67.7% 63.7% 67.7%
Geen mening 1.3% 0.6% 0.3% 1.3% 1.6% 2% 1.3% 0% 1.8% 0% 0.6% 2.4% 0.3% 3.7% 1.3% 0%

VERTROUWEN IN WETENSCHAP

 • Filter:
 • Totaal
 • Vergelijking 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
 • Geslacht
 • Vakgebied
 • Onderwijsfase
 • Leeftijd
Vragen Antwoorden Totaal
300
2018
(A) 310
2019
(B) 336
2020
(C) 352
2021
(D) 301
2022
(E) 320
2023
(F) 300
Man
(A) 86
Vrouw
(B) 214
STEM
(A) 70
Ander
(B) 84
Leerkrachten basisonderwijs
(A) 144
Leerkrachten secundair onderwijs
(B) 156
<=34
(A) 38
35 - 54
(B) 190
55 +
(C) 70
In welke mate vertrouwt u wetenschap en onderzoek in het algemeen?
Heel erg 15.2% 14.2% 14.2% 13.2% 20.8% 19.9% 15.2% 27.1% B 10.3% 15.3% 19.4% 12.9% 17.2% 15.3% 14.1% 18.2%
Eerder wel 65.1% 76.1% F 73.3% 75.3% 66.4% 66.4% 65.1% 56.8% 68.5% 67.6% 62% 66.9% 63.5% 68.6% 64.5% 65.9%
Neutraal 13.8% 9% 10.8% 9.9% 11.8% 11.8% 13.8% 9.1% 15.7% 11.5% 10% 16.5% 11.3% 12.9% 14% 13.8%
Eerder niet 5.9% 0.6% 1.6% 1.6% 1% 1.8% 5.9% A D 7% 5.5% 5.6% 8.6% 3.7% 8% 3.2% 7.4% 2.1%
Helemaal niet 0% 0% 0% 0% 0% 0.1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Gehercodeerd naar 3 cat.
In welke mate vertrouwt u wetenschap en onderzoek in het algemeen?
Vertrouwen 80.3% 90.3% F 87.5% 88.5% 87.2% 86.3% 80.3% 83.9% 78.8% 82.9% 81.4% 79.9% 80.7% 83.9% 78.6% 84.1%
Neutraal 13.8% 9% 10.8% 9.9% 11.8% 11.8% 13.8% 9.1% 15.7% 11.5% 10% 16.5% 11.3% 12.9% 14% 13.8%
Geen vertrouwen 5.9% 0.6% 1.6% 1.6% 1% 2% 5.9% A D 7% 5.5% 5.6% 8.6% 3.7% 8% 3.2% 7.4% 2.1%
Je kunt erop vertrouwen dat het klopt wat wetenschappers zeggen
Helemaal niet akkoord 0.8% 2.6% 1% 0.3% 0.9% 0.9% 0.8% 0% 1.2% 1.8% 1.5% 0% 1.6% 0% 1.3% 0%
Eerder niet akkoord 6.9% 6.1% 9.1% 8.4% 6.1% 4.8% 6.9% 2.9% 8.5% 12.3% 5% 5.5% 8.2% 9.2% 6.2% 7.8%
Neutraal 33.5% 37.7% E 32% 30.4% 31.1% 25.2% 33.5% 21.4% 38.4% A 29.7% 30.1% 37.9% 29.4% 22% 37.4% 29.7%
Eerder wel akkoord 50.1% 47.4% 52% 53.9% 51.6% 58% 50.1% 65.4% B 43.9% 49.6% 54.3% 46.8% 53.1% 57.1% 47.3% 54.5%
Helemaal akkoord 7.2% 5.5% 5.1% 6.6% 8.7% 9.3% 7.2% 8.7% 6.6% 4.5% 9% 7.7% 6.8% 10.5% 6.5% 5.9%
Geen mening 1.5% 0.6% 0.7% 0.4% 1.6% 1.8% 1.5% 1.7% 1.4% 2.1% 0% 2.1% 0.9% 1.2% 1.3% 2.1%
Wetenschappers werken volgens strikte regels en procedures
Helemaal niet akkoord 0% 0.3% 0% 0% 0% 0.8% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Eerder niet akkoord 3.8% 3.5% 3.7% 3.9% 2.1% 3.4% 3.8% 6.3% 2.8% 3.6% 4.7% 3.4% 4.2% 4.4% 3.6% 4.1%
Neutraal 16.9% 17.7% 16% 14.7% 18.7% 16.9% 16.9% 14% 18% 17.8% 11.1% 21% 13% 12.9% 18.1% 15.9%
Eerder wel akkoord 56.5% 57.4% 56.3% 60% 50.2% 51.5% 56.5% 57% 56.2% 60.1% 56% 53.3% 59.4% 62.9% 58.5% 48.2%
Helemaal akkoord 18.1% 18.4% 19.2% 19.6% 24.8% 21.8% 18.1% 21% 16.9% 16.7% 21.9% 16.8% 19.2% 16.2% 15.1% 25.9%
Geen mening 4.8% 2.6% 4.8% 1.8% 4.2% 5.7% 4.8% 1.6% 6.1% 1.8% 6.3% 5.5% 4.2% 3.7% 4.7% 5.8%
Wetenschappers doen onderzoek in het algemeen belang
Helemaal niet akkoord 0% 0.3% 0.4% 0% 1.4% 0.4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Eerder niet akkoord 6.3% 4.5% 6.1% 5.6% 4.7% 4.4% 6.3% 3.8% 7.3% 6.5% 5% 6.2% 6.4% 1.2% 7.5% 5.9%
Neutraal 14.2% 21.6% 17.8% 15.7% 19% 14.8% 14.2% 14% 14.2% 13.8% 17.6% 12.6% 15.6% 11.7% 14.8% 13.9%
Eerder wel akkoord 58.5% 54.2% 55.2% 57.6% 52.8% 55.5% 58.5% 61.5% 57.3% 57% 51.6% 63.4% 54.1% 65.4% 58.7% 53.6%
Helemaal akkoord 19.9% 19.4% 20.4% 20.9% 21.4% 22% 19.9% 20.7% 19.5% 22.7% 24.3% 16.3% 23.1% 19.2% 17.6% 26.5%
Geen mening 1.1% 0% 0% 0.2% 0.7% 2.9% C 1.1% 0% 1.6% 0% 1.5% 1.5% 0.8% 2.4% 1.3% 0%
Hoe meer ik weet van wetenschap, hoe meer bezorgd ik word
Helemaal niet akkoord 1.9% 1.6% 2.1% 4% 3.3% 7.6% A B F 1.9% 0% 2.6% 3.8% 0.4% 1.8% 1.9% 3.7% 1.5% 1.9%
Eerder niet akkoord 36.8% 31.9% 37.3% 37.7% 37.6% 28.8% 36.8% 44.8% 33.6% 35.5% 36.8% 38.1% 35.7% 40.2% 38.2% 30.4%
Neutraal 34.4% 32.9% 30.2% 27.6% 32% 30.6% 34.4% 37.3% 33.3% 38.3% 39.1% 28.7% 39.8% A 25.7% 35.1% 38.1%
Eerder wel akkoord 18.8% 26.8% 24.6% 25.3% 21.9% 24.9% 18.8% 12.9% 21.2% 15.9% 15.8% 22.3% 15.6% 22.9% 17.8% 19.7%
Helemaal akkoord 6.7% 6.1% 2.6% 3.9% 3.6% 4.6% 6.7% 5% 7.3% 6.4% 4.9% 7.9% 5.5% 6.4% 5.5% 9.9%
Geen mening 1.4% 0.6% 3.1% 1.5% 1.6% 3.3% 1.4% 0% 2% 0% 3% 1.2% 1.6% 1.2% 2% 0%
Wetenschappers lijken nieuwe dingen te proberen zonder te denken aan de risico’s die het met zich brengt
Helemaal niet akkoord 2% 2.3% 2.6% 4% 4.4% 3.1% 2% 0% 2.8% 0.7% 2.1% 2.7% 1.4% 6.1% 2% 0%
Eerder niet akkoord 40.1% 41.9% 43.5% 48.4% 47.3% 43.9% 40.1% 46% 37.7% 41.7% 40.4% 38.2% 41.9% 50.6% 38.2% 40.1%
Neutraal 33.2% 33.2% 33% 27.9% 30.4% 30.9% 33.2% 31.2% 34% 26.9% 33.4% 35.8% 30.8% 21.5% 34.3% 35.8%
Eerder wel akkoord 18.6% 17.1% 16.3% 16.1% 13.2% 13.4% 18.6% 20.2% 18% 19.6% 20.2% 17.6% 19.5% 10.1% 19.9% 20.1%
Helemaal akkoord 3.2% 2.9% 2.1% 2.7% 2.9% 4.8% 3.2% 0.9% 4.2% 6.6% 1% 3% 3.5% 6.8% 3% 1.9%
Geen mening 2.8% 2.6% 2.5% 1% 1.8% 3.9% 2.8% 1.7% 3.2% 4.5% 3% 2.7% 2.8% 4.9% 2.6% 2.1%
De voordelen van wetenschap en onderzoek zijn groter dan de nadelige gevolgen ervan
Helemaal niet akkoord 0.9% 0.6% 0.8% 0% 0% 0.6% 0.9% 1.6% 0.6% 2% 0% 0.9% 0.9% 0% 1.4% 0%
Eerder niet akkoord 3.4% 2.3% 3.8% 4.2% 2.7% 3.7% 3.4% 3.2% 3.4% 3.8% 3.2% 3.3% 3.4% 2.4% 4.1% 1.9%
Neutraal 27.3% 22.9% 28.3% 22% 26.6% 21.5% 27.3% 20.5% 30% 21.5% 30.2% 28.9% 25.8% 26.7% 28.9% 23.8%
Eerder wel akkoord 50.5% 57.1% 48.6% 55.1% 50.7% 49.9% 50.5% 46.8% 51.9% 46.1% 52.4% 50.5% 50.4% 44.9% 49.8% 56%
Helemaal akkoord 16.2% 16.8% 17.1% 17.4% 18.2% 20.7% 16.2% 27.8% B 11.6% 23.4% 12.7% 15.1% 17.3% 18.7% 14.5% 18.3%
Geen mening 1.8% 0.3% 1.3% 1.3% 1.8% 3.6% A 1.8% 0% 2.5% 3.1% 1.5% 1.3% 2.2% 7.3% B 1.3% 0%
We moeten technologische vernieuwingen omarmen; eventuele nadelen kunnen toch pas achteraf geanalyseerd en opgelost worden
Helemaal niet akkoord 2.9% 2.9% 2.7% 2.2% 1.3% 1.8% 2.9% 4.2% 2.4% 2.5% 2.6% 3.4% 2.5% 5.6% 2.7% 2.1%
Eerder niet akkoord 15.2% 16.8% 21.7% 19.6% 20.6% 17.9% 15.2% 11.6% 16.7% 9.9% 16.9% 17.1% 13.5% 17.3% 15.4% 13.8%
Neutraal 34.8% 31% 25.1% 26.3% 30% 27.9% 34.8% 35.6% 34.5% 34.9% 42.1% 31.3% 38.1% 32% 33.8% 39.7%
Eerder wel akkoord 41.8% 41.9% 43.5% 42.7% 42.5% 42% 41.8% 42.4% 41.6% 43.4% 36.9% 42.7% 41% 39.1% 43.8% 38.4%
Helemaal akkoord 4.3% 6.8% 5.2% 8% 4.2% 8.5% 4.3% 6.2% 3.6% 8.6% 0% 4.9% 3.8% 2.4% 3.5% 6.1%
Geen mening 0.9% 0.6% 1.8% 1.2% 1.4% 1.9% 0.9% 0% 1.2% 0.7% 1.5% 0.7% 1.1% 3.7% 0.7% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Je kunt erop vertrouwen dat het klopt wat wetenschappers zeggen
Niet akkoord 7.8% 8.7% 10.2% 8.7% 7% 5.7% 7.8% 2.9% 9.7% A 14.1% 6.5% 5.5% 9.8% 9.2% 7.5% 7.8%
Neutraal 33.5% 37.7% E 32% 30.4% 31.1% 25.2% 33.5% 21.4% 38.4% A 29.7% 30.1% 37.9% 29.4% 22% 37.4% 29.7%
Akkoord 57.3% 52.9% 57.2% 60.6% 60.3% 67.3% A 57.3% 74.0% B 50.5% 54.1% 63.4% 54.5% 59.9% 67.6% 53.8% 60.5%
Geen mening 1.5% 0.6% 0.7% 0.4% 1.6% 1.8% 1.5% 1.7% 1.4% 2.1% 0% 2.1% 0.9% 1.2% 1.3% 2.1%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappers werken volgens strikte regels en procedures
Niet akkoord 3.8% 3.9% 3.7% 3.9% 2.1% 4.2% 3.8% 6.3% 2.8% 3.6% 4.7% 3.4% 4.2% 4.4% 3.6% 4.1%
Neutraal 16.9% 17.7% 16% 14.7% 18.7% 16.9% 16.9% 14% 18% 17.8% 11.1% 21% 13% 12.9% 18.1% 15.9%
Akkoord 74.6% 75.8% 75.5% 79.6% 74.9% 73.3% 74.6% 78.1% 73.1% 76.8% 77.9% 70.2% 78.6% 79.1% 73.6% 74.2%
Geen mening 4.8% 2.6% 4.8% 1.8% 4.2% 5.7% 4.8% 1.6% 6.1% 1.8% 6.3% 5.5% 4.2% 3.7% 4.7% 5.8%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappers doen onderzoek in het algemeen belang
Niet akkoord 6.3% 4.8% 6.5% 5.6% 6.1% 4.8% 6.3% 3.8% 7.3% 6.5% 5% 6.2% 6.4% 1.2% 7.5% 5.9%
Neutraal 14.2% 21.6% 17.8% 15.7% 19% 14.8% 14.2% 14% 14.2% 13.8% 17.6% 12.6% 15.6% 11.7% 14.8% 13.9%
Akkoord 78.4% 73.5% 75.7% 78.5% 74.2% 77.5% 78.4% 82.2% 76.8% 79.7% 75.8% 79.7% 77.2% 84.7% 76.3% 80.1%
Geen mening 1.1% 0% 0% 0.2% 0.7% 2.9% C 1.1% 0% 1.6% 0% 1.5% 1.5% 0.8% 2.4% 1.3% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Hoe meer ik weet van wetenschap, hoe meer bezorgd ik word
Niet akkoord 38.7% 33.5% 39.4% 41.8% 40.9% 36.5% 38.7% 44.8% 36.2% 39.4% 37.2% 39.9% 37.6% 43.8% 39.7% 32.3%
Neutraal 34.4% 32.9% 30.2% 27.6% 32% 30.6% 34.4% 37.3% 33.3% 38.3% 39.1% 28.7% 39.8% A 25.7% 35.1% 38.1%
Akkoord 25.5% 32.9% 27.2% 29.2% 25.6% 29.6% 25.5% 17.9% 28.5% 22.4% 20.6% 30.2% 21% 29.3% 23.3% 29.6%
Geen mening 1.4% 0.6% 3.1% 1.5% 1.6% 3.3% 1.4% 0% 2% 0% 3% 1.2% 1.6% 1.2% 2% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappers lijken nieuwe dingen te proberen zonder te denken aan de risicoï die het met zich brengt
Niet akkoord 42.2% 44.2% 46.1% 52.4% 51.8% 47% 42.2% 46% 40.6% 42.3% 42.5% 40.9% 43.3% 56.7% 40.2% 40.1%
Neutraal 33.2% 33.2% 33% 27.9% 30.4% 30.9% 33.2% 31.2% 34% 26.9% 33.4% 35.8% 30.8% 21.5% 34.3% 35.8%
Akkoord 21.9% 20% 18.4% 18.7% 16.1% 18.2% 21.9% 21.1% 22.2% 26.2% 21.1% 20.6% 23% 16.9% 22.9% 22.1%
Geen mening 2.8% 2.6% 2.5% 1% 1.8% 3.9% 2.8% 1.7% 3.2% 4.5% 3% 2.7% 2.8% 4.9% 2.6% 2.1%
Gehercodeerd naar 4 cat.
De voordelen van wetenschap en onderzoek zijn groter dan de nadelige gevolgen ervan
Niet akkoord 4.2% 2.9% 4.6% 4.2% 2.7% 4.3% 4.2% 4.9% 4% 5.8% 3.2% 4.2% 4.3% 2.4% 5.5% 1.9%
Neutraal 27.3% 22.9% 28.3% 22% 26.6% 21.5% 27.3% 20.5% 30% 21.5% 30.2% 28.9% 25.8% 26.7% 28.9% 23.8%
Akkoord 66.7% 73.9% 65.7% 72.5% 68.9% 70.6% 66.7% 74.6% 63.5% 69.5% 65.1% 65.6% 67.7% 63.6% 64.3% 74.3%
Geen mening 1.8% 0.3% 1.3% 1.3% 1.8% 3.6% A 1.8% 0% 2.5% 3.1% 1.5% 1.3% 2.2% 7.3% B 1.3% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
We moeten technologische vernieuwingen omarmen; eventuele nadelen kunnen toch pas achteraf geanalyseerd en opgelost worden
Niet akkoord 18.1% 19.7% 24.4% 21.9% 21.9% 19.6% 18.1% 15.7% 19.1% 12.3% 19.5% 20.5% 16% 22.9% 18.1% 15.9%
Neutraal 34.8% 31% 25.1% 26.3% 30% 27.9% 34.8% 35.6% 34.5% 34.9% 42.1% 31.3% 38.1% 32% 33.8% 39.7%
Akkoord 46.1% 48.7% 48.7% 50.6% 46.7% 50.5% 46.1% 48.6% 45.1% 52.1% 36.9% 47.6% 44.8% 41.5% 47.4% 44.4%
Geen mening 0.9% 0.6% 1.8% 1.2% 1.4% 1.9% 0.9% 0% 1.2% 0.7% 1.5% 0.7% 1.1% 3.7% 0.7% 0%
Wetenschappers moeten streng gecontroleerd worden op fouten en fraude
Helemaal niet akkoord 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Eerder niet akkoord 1.6% 0% 0% 0% 0% 0% 1.6% 1.6% 1.6% 3.8% 0% 1.5% 1.7% 2.4% 2% 0%
Neutraal 9.7% 0% 0% 0% 0% 0% 9.7% 7.6% 10.5% 9.6% 7.8% 10% 9.4% 14.7% 10.1% 5.9%
Eerder wel akkoord 53.7% 0% 0% 0% 0% 0% 53.7% 49.8% 55.3% 54% 46% 57.3% 50.4% 52.1% 51.5% 60%
Helemaal akkoord 33% 0% 0% 0% 0% 0% 33% 36.1% 31.8% 28.5% 44.6% A 30% 35.8% 29.5% 33.5% 34.1%
Geen mening 2% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 4.9% B 0.8% 4% 1.7% 1.2% 2.7% 1.2% 2.9% 0%
Wetenschappers moeten onafhankelijk kunnen werken, zonder bemoeienis, druk of sturing
Helemaal niet akkoord 1.6% 0% 0% 0% 0% 0% 1.6% 0% 2.2% 2.5% 0.6% 1.7% 1.4% 2.4% 2% 0%
Eerder niet akkoord 19.8% 0% 0% 0% 0% 0% 19.8% 12% 23.0% A 18.8% 9.7% 26.5% B 13.6% 19.5% 22.8% 12%
Neutraal 19.1% 0% 0% 0% 0% 0% 19.1% 15.7% 20.5% 16.6% 17.1% 21.9% 16.6% 26.3% 16.8% 21.8%
Eerder wel akkoord 30.4% 0% 0% 0% 0% 0% 30.4% 22.5% 33.5% 32.5% 32.9% 26.6% 33.8% 31.3% 32.9% 23.5%
Helemaal akkoord 26.9% 0% 0% 0% 0% 0% 26.9% 49.8% B 17.7% 27.8% 38.1% 20.4% 32.9% A 16.8% 24.2% 38.7%
Geen mening 2.2% 0% 0% 0% 0% 0% 2.2% 0% 3.1% 1.8% 1.6% 2.8% 1.7% 3.7% 1.3% 3.9%
Wetenschappers moeten onderzoek kunnen doen, ook als dat niet direct praktisch resultaat oplevert
Helemaal niet akkoord 0.9% 0% 0% 0% 0% 0% 0.9% 0% 1.2% 1.8% 0% 0.9% 0.8% 0% 0.7% 1.9%
Eerder niet akkoord 3.1% 0% 0% 0% 0% 0% 3.1% 0% 4.3% 4.3% 3% 2.6% 3.5% 1.2% 4.6% 0%
Neutraal 15% 0% 0% 0% 0% 0% 15% 11.6% 16.4% 15.5% 9.6% 18.3% 12.1% 16.1% 16.1% 11.9%
Eerder wel akkoord 59.7% 0% 0% 0% 0% 0% 59.7% 59.3% 59.8% 54.5% 54.3% 63.7% 56% 59.3% 59.5% 59.9%
Helemaal akkoord 19.4% 0% 0% 0% 0% 0% 19.4% 29.1% B 15.4% 22.1% 30.2% 12.2% 26.0% A 21% 16.6% 26.3%
Geen mening 2% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 2.8% 1.8% 3% 2.4% 1.6% 2.4% 2.6% 0%
Wetenschappers moeten vooral onderzoek doen dat onmiddellijk praktisch nut oplevert voor de maatschappij
Helemaal niet akkoord 3% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 5% 2.2% 4.8% 3.8% 1.7% 4.2% 2.4% 2.7% 4.1%
Eerder niet akkoord 23.1% 0% 0% 0% 0% 0% 23.1% 27.3% 21.5% 21% 30.7% 19.2% 26.7% 25% 22% 25.5%
Neutraal 27.3% 0% 0% 0% 0% 0% 27.3% 23.1% 29% 23.7% 36% 24.5% 29.9% 22.2% 26.9% 31.7%
Eerder wel akkoord 35.1% 0% 0% 0% 0% 0% 35.1% 36.5% 34.5% 36.6% B 21.2% 42.1% B 28.6% 43.1% 34.7% 30.7%
Helemaal akkoord 9.5% 0% 0% 0% 0% 0% 9.5% 8.2% 10.1% 12.2% 6.8% 10.1% 9.1% 4.9% 11.1% 8%
Geen mening 2% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 2.8% 1.8% 1.5% 2.4% 1.6% 2.4% 2.6% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappers moeten streng gecontroleerd worden op fouten en fraude
Niet akkoord 1.6% 0% 0% 0% 0% 0% 1.6% 1.6% 1.6% 3.8% 0% 1.5% 1.7% 2.4% 2% 0%
Neutraal 9.7% 0% 0% 0% 0% 0% 9.7% 7.6% 10.5% 9.6% 7.8% 10% 9.4% 14.7% 10.1% 5.9%
Akkoord 86.8% 0% 0% 0% 0% 0% 86.8% 85.9% 87.1% 82.5% 90.5% 87.3% 86.2% 81.7% 85% 94.1%
Geen mening 2% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 4.9% B 0.8% 4% 1.7% 1.2% 2.7% 1.2% 2.9% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappers moeten onafhankelijk kunnen werken, zonder bemoeienis, druk of sturing
Niet akkoord 21.4% 0% 0% 0% 0% 0% 21.4% 12% 25.1% A 21.3% 10.3% 28.2% B 15% 22% 24.8% 12%
Neutraal 19.1% 0% 0% 0% 0% 0% 19.1% 15.7% 20.5% 16.6% 17.1% 21.9% 16.6% 26.3% 16.8% 21.8%
Akkoord 57.3% 0% 0% 0% 0% 0% 57.3% 72.3% B 51.2% 60.3% 71% 47.1% 66.7% A 48.1% 57.1% 62.3%
Geen mening 2.2% 0% 0% 0% 0% 0% 2.2% 0% 3.1% 1.8% 1.6% 2.8% 1.7% 3.7% 1.3% 3.9%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappers moeten onderzoek kunnen doen, ook als dat niet direct praktisch resultaat oplevert
Niet akkoord 3.9% 0% 0% 0% 0% 0% 3.9% 0% 5.5% 6.1% 3% 3.5% 4.3% 1.2% 5.3% 1.9%
Neutraal 15% 0% 0% 0% 0% 0% 15% 11.6% 16.4% 15.5% 9.6% 18.3% 12.1% 16.1% 16.1% 11.9%
Akkoord 79% 0% 0% 0% 0% 0% 79% 88.4% B 75.3% 76.6% 84.4% 75.8% 82% 80.3% 76.1% 86.2%
Geen mening 2% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 2.8% 1.8% 3% 2.4% 1.6% 2.4% 2.6% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappers moeten vooral onderzoek doen dat onmiddellijk praktisch nut oplevert voor de maatschappij
Niet akkoord 26.1% 0% 0% 0% 0% 0% 26.1% 32.2% 23.7% 25.7% 34.5% 21% 30.9% 27.4% 24.7% 29.6%
Neutraal 27.3% 0% 0% 0% 0% 0% 27.3% 23.1% 29% 23.7% 36% 24.5% 29.9% 22.2% 26.9% 31.7%
Akkoord 44.6% 0% 0% 0% 0% 0% 44.6% 44.7% 44.6% 48.7% B 28% 52.1% B 37.6% 48% 45.8% 38.7%
Geen mening 2% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 2.8% 1.8% 1.5% 2.4% 1.6% 2.4% 2.6% 0%
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Interessant - Saai
< < < 19% 14.2% 13% 14.6% 13.5% 18.5% 19% 26.6% B 15.9% 22.7% 19.5% 17.3% 20.6% 27.2% 14% 28.2% B
< < 35.8% 33.3% 37.3% 38.6% 32.1% 29.6% 35.8% 33.3% 36.9% 42% 39.6% 30.4% 40.9% 36.5% 36.8% 32%
< 27.7% 25.6% 26.7% 24.3% 26.7% 26% 27.7% 30.1% 26.7% 21.4% 21.7% 34.7% B 21.2% 22% 27.4% 32%
Neutraal 9.2% 9.4% 9% 12.2% 10.1% 9.1% 9.2% 6.5% 10.3% 9.4% 7.8% 9.2% 9.2% 6.4% 11.7% 3.9%
> 4.3% 6.8% 7.4% 4.8% 8.3% 7.5% 4.3% 3.5% 4.6% 2% 7.8% 3.4% 5.1% 3% 5.4% 1.9%
> > 3.4% 8.7% 5.3% 4.9% 8.2% 8.4% 3.4% 0% 4.8% 2.5% 3% 4.1% 2.7% 3.7% 4.6% 0%
> > > 0.6% 1.9% 1.5% 0.6% 1.2% 1% 0.6% 0% 0.9% 0% 0.6% 0.9% 0.3% 1.2% 0% 1.9%
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Enggeestig - Open
< < < 0% 1.6% 0.5% 0.3% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
< < 2% 3.2% 3.9% 5.1% 4.6% 3.9% 2% 0.2% 2.7% 2.7% 1.5% 2% 2% 1.8% 1.3% 3.9%
< 6.7% 10.7% 10.5% 8.5% 7% 9.1% 6.7% 3% 8.1% 6.4% 7.1% 6.7% 6.6% 14.1% 6.2% 4%
Neutraal 24.5% 27.2% 25.1% 26.1% 29.6% 27.5% 24.5% 26.4% 23.7% 21.4% 30% 23.2% 25.7% 17.3% 22.7% 33.7%
> 28.9% 30.1% 34.2% 30.5% 32.6% 29.5% 28.9% 26.3% 29.9% 28.4% 24.3% 31.4% 26.5% 27% 32.7% 20%
> > 30.6% 23% 21.7% 25.1% 19.8% 22.6% 30.6% D 34.9% 28.9% 34.3% 30.3% 28.7% 32.4% 31.8% 30.9% 28.2%
> > > 7.4% 4.2% 4.1% 4.3% 5.4% 7.5% 7.4% 9.2% 6.6% 6.9% 6.8% 8% 6.7% 8% 6.2% 10.2%
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Goed in communiceren - Slecht in communiceren
< < < 2.8% 1% 1.4% 1.9% 2.2% 4.1% 2.8% 3.3% 2.5% 4.2% 0% 3.7% 1.8% 2.4% 3.1% 2.1%
< < 13.2% 8.7% 10.2% 15.9% 11.2% 10% 13.2% 12.8% 13.4% 15.2% 13.3% 13.3% 13.1% 12.2% 9.6% 22.3% B
< 26.1% 23% 23.2% 23.8% 25.8% 25.2% 26.1% 31.2% 24% 15.5% 26% 31.6% B 20.9% 22.2% 24.9% 31.8%
Neutraal 35.3% 41.7% 39.4% 32.6% 35.7% 39.9% 35.3% 28.1% 38.2% 35.6% 38.8% 31.8% 38.5% 37.3% 38.6% 25.7%
> 16.1% 16.5% 20.4% 18.1% 16.5% 15.3% 16.1% 22.1% 13.7% 26.3% 16.3% 11.5% 20.4% A 15% 17.1% 14.3%
> > 5.6% 7.4% 3.7% 7% 8.2% 4.3% 5.6% 2.5% 6.9% 3.2% 5.6% 6.1% 5.2% 7.2% 6% 3.9%
> > > 0.9% 1.6% 1.7% 0.7% 0.5% 1.2% 0.9% 0% 1.2% 0% 0% 1.8% 0% 3.7% 0.7% 0%
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Op zichzelf - Open naar de buitenwereld
< < < 1.1% 1.6% 0.5% 1.2% 2.7% 1.2% 1.1% 1.3% 1% 1.3% 0.9% 1.2% 1% 4.4% 0.9% 0%
< < 12.6% 8.1% 9.3% 8.5% 5.7% 5.5% 12.6% D E 10.9% 13.4% 15.5% 13.9% 11.7% 13.6% 17.1% 12.1% 12%
< 27.5% 22% 24.3% 19.3% 17.9% 18.3% 27.5% 31.5% 25.8% 34.7% 27.8% 23.5% 31.1% 25.1% 28.6% 26.1%
Neutraal 28.1% 35.9% 29.8% 32.4% 34.4% 38.4% 28.1% 24% 29.7% 23.8% 31.6% 27.6% 28.5% 27.7% 27.6% 29.8%
> 16% 20.4% 24.5% 26.5% F 26.2% F 22.4% 16% 16.3% 15.9% 14% 10% 20.8% B 11.6% 13.4% 16.8% 15.7%
> > 12.8% 11% 10.8% 11.3% 10.3% 10.9% 12.8% 14.4% 12.2% 10.7% 13.5% 12.7% 13% 9.8% 11.8% 15.9%
> > > 1.9% 1% 0.8% 0.9% 2.9% 3.3% 1.9% 1.6% 2% 0% 2.2% 2.6% 1.2% 2.4% 2.2% 0.6%
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Eerlijk - Oneerlijk
< < < 7.2% 5.5% 4.4% 5.3% 5.1% 5.7% 7.2% 9.9% 6% 15.4% B 3.8% 5.3% 8.8% 8.5% 6.6% 8.1%
< < 34.6% 22.3% 21.2% 30.8% 29.9% 28.8% 34.6% A B 38.2% 33.2% 37.8% 32.5% 33.1% 36.1% 40.5% 31.8% 37.9%
< 30.5% 27.8% 34.4% 28.6% 25.8% 29.7% 30.5% 33.8% 29.1% 21.4% 41.5% A 28.9% 31.9% 31.4% 31.3% 28%
Neutraal 23.8% 28.5% 25% 23% 27.5% 20.6% 23.8% 16% 26.9% A 22.8% 17.1% 28.6% 19.3% 13.5% 26.7% 22.1%
> 1.5% 9.1% F 9.8% F 7.2% F 6.6% F 10.8% F 1.5% 0.5% 2% 0.6% 3% 1.2% 1.9% 1.2% 2.2% 0%
> > 2.4% 6.8% 4.8% 4.9% 3.9% 4.1% 2.4% 1.6% 2.8% 2% 2.1% 2.9% 2% 4.9% 1.4% 3.9%
> > > 0% 0% 0.4% 0.2% 1.1% 0.3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Ethisch - Onethisch
< < < 5% 2.3% 3.4% 3% 4% 4.1% 5% 5% 5% 4.9% 4.3% 5.5% 4.5% 4.9% 3.9% 8.1%
< < 26% 19.1% 16.7% 23.6% 16.6% 23.2% 26% 31.6% 23.7% 30.1% 27.2% 22% 29.8% 33% 24.8% 24.3%
< 32.2% 26.9% 31.2% 29.9% 29.3% 30.9% 32.2% 39.5% 29.3% 34.6% 26.3% 35.2% 29.5% 27.2% 33.6% 31.9%
Neutraal 30.1% 36.2% 31% 32% 38.6% 29.8% 30.1% 23.6% 32.8% 22.2% 38.7% A 29.6% 30.7% 29.5% 29.8% 31.8%
> 4% 10.4% F 13.1% F 8.2% 9.5% 6.8% 4% 0.2% 5.6% A 3.7% 3% 4.9% 3.2% 1.8% 5.3% 1.9%
> > 2.6% 4.9% 4.6% 2.7% 1.9% 4.4% 2.6% 0% 3.7% 4.5% 0.6% 2.9% 2.3% 3.7% 2.6% 1.9%
> > > 0% 0.3% 0% 0.7% 0.1% 0.8% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Als u onderstaande begrippenparen leest, welk woord sluit dan telkens het best aan bij hoe u op dit moment denkt over wetenschappers?
Onbetrouwbaar - Betrouwbaar
< < < 0% 0.6% 0% 0.3% 1.2% 0.9% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
< < 1.4% 3.6% 1.8% 2% 1.3% 0.8% 1.4% 1.9% 1.2% 1.8% 0% 2.1% 0.8% 0.5% 0.7% 4%
< 0.6% 3.2% 4.4% F 2.2% 1.4% 5.0% F 0.6% 0% 0.8% 0% 2.1% 0% 1.1% 1.2% 0.7% 0%
Neutraal 13% 14.6% 16.1% 13.6% 16.8% 13.8% 13% 7.9% 15.1% 17.5% 10.2% 12.8% 13.2% 9.2% 13.6% 13.8%
> 34% 33.3% 35.3% 29.8% 33.4% 26.2% 34% 28.9% 36% 22% 43.8% A 34.6% 33.4% 26.5% 35.7% 33.8%
> > 44.4% 36.9% 36.3% 42.8% 35.6% 42% 44.4% 52.1% 41.3% 51.8% 37.9% 43.6% 45.2% 50.8% 45.1% 38.3%
> > > 6.6% 7.8% 6.1% 9.3% 10.2% 11.1% 6.6% 9.1% 5.6% 7% 6% 6.9% 6.3% 11.7% 4.3% 10.1%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Interessant - Saai
<<<, <<, < 82.5% 73.1% 76.9% 77.4% 72.2% 74.1% 82.5% D 90.0% B 79.5% 86.1% 80.8% 82.4% 82.7% 85.7% 78.2% 92.2% B
Neutraal 9.2% 9.4% 9% 12.2% 10.1% 9.1% 9.2% 6.5% 10.3% 9.4% 7.8% 9.2% 9.2% 6.4% 11.7% 3.9%
>, >>, >>> 8.3% 17.5% F 14.1% 10.4% 17.7% F 16.8% F 8.3% 3.5% 10.2% 4.6% 11.3% 8.5% 8.1% 7.9% 10.1% 3.9%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Enggeestig - Open
<<<, <<, < 8.6% 15.5% 15% 13.9% 12.6% 13% 8.6% 3.2% 10.8% A 9% 8.6% 8.7% 8.6% 15.9% 7.5% 7.9%
Neutraal 24.5% 27.2% 25.1% 26.1% 29.6% 27.5% 24.5% 26.4% 23.7% 21.4% 30% 23.2% 25.7% 17.3% 22.7% 33.7%
>, >>, >>> 66.9% 57.3% 60% 59.9% 57.8% 59.5% 66.9% 70.4% 65.4% 69.6% 61.5% 68.2% 65.6% 66.8% 69.8% 58.4%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Goed in communiceren - Slecht in communiceren
<<<, <<, < 42.1% 32.7% 34.8% 41.5% 39.2% 39.3% 42.1% 47.3% 39.9% 34.8% 39.4% 48.7% B 35.8% 36.8% 37.6% 56.1% B
Neutraal 35.3% 41.7% 39.4% 32.6% 35.7% 39.9% 35.3% 28.1% 38.2% 35.6% 38.8% 31.8% 38.5% 37.3% 38.6% 25.7%
>, >>, >>> 22.7% 25.6% 25.8% 25.9% 25.1% 20.8% 22.7% 24.6% 21.9% 29.6% 21.8% 19.5% 25.6% 25.9% 23.8% 18.2%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Op zichzelf - Open naar de buitenwereld
<<<, <<, < 41.2% 31.7% 34.1% 29% 26.3% 25% 41.2% C D E 43.7% 40.2% 51.5% 42.6% 36.4% 45.7% 46.6% 41.5% 38.1%
Neutraal 28.1% 35.9% 29.8% 32.4% 34.4% 38.4% 28.1% 24% 29.7% 23.8% 31.6% 27.6% 28.5% 27.7% 27.6% 29.8%
>, >>, >>> 30.7% 32.4% 36.1% 38.7% 39.3% 36.6% 30.7% 32.3% 30.1% 24.7% 25.8% 36% 25.7% 25.6% 30.8% 32.1%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Eerlijk - Oneerlijk
<<<, <<, < 72.2% 55.7% 60% 64.7% 60.8% 64.2% 72.2% A B D 81.9% B 68.3% 74.6% 77.8% 67.3% 76.8% 80.4% 69.7% 74.1%
Neutraal 23.8% 28.5% 25% 23% 27.5% 20.6% 23.8% 16% 26.9% A 22.8% 17.1% 28.6% 19.3% 13.5% 26.7% 22.1%
>, >>, >>> 4% 15.9% F 15.0% F 12.3% F 11.7% F 15.2% F 4% 2.1% 4.7% 2.6% 5% 4.1% 3.9% 6.1% 3.6% 3.9%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ethisch - Onethisch
<<<, <<, < 63.2% 48.2% 51.3% 56.5% 49.9% 58.2% 63.2% A B D 76.2% B 58% 69.7% 57.8% 62.6% 63.8% 65.1% 62.2% 64.3%
Neutraal 30.1% 36.2% 31% 32% 38.6% 29.8% 30.1% 23.6% 32.8% 22.2% 38.7% A 29.6% 30.7% 29.5% 29.8% 31.8%
>, >>, >>> 6.6% 15.5% F 17.8% F 11.5% 11.5% 12% 6.6% 0.2% 9.2% A 8.2% 3.6% 7.8% 5.5% 5.4% 7.9% 3.9%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Onbetrouwbaar - Betrouwbaar
<<<, <<, < 2% 7.4% F 6.2% 4.5% 3.9% 6.8% 2% 1.9% 2% 1.8% 2.1% 2.1% 1.9% 1.8% 1.3% 4%
Neutraal 13% 14.6% 16.1% 13.6% 16.8% 13.8% 13% 7.9% 15.1% 17.5% 10.2% 12.8% 13.2% 9.2% 13.6% 13.8%
>, >>, >>> 85% 78% 77.7% 81.9% 79.3% 79.4% 85% 90.2% 82.9% 80.7% 87.7% 85.1% 84.8% 89% 85.1% 82.2%

ONDERSTEUNING VOOR WETENSCHAP

 • Filter:
 • Totaal
 • Vergelijking 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
 • Geslacht
 • Vakgebied
 • Onderwijsfase
 • Leeftijd
Vragen Antwoorden Totaal
300
2018
(A) 310
2019
(B) 336
2020
(C) 352
2021
(D) 301
2022
(E) 320
2023
(F) 300
Man
(A) 86
Vrouw
(B) 214
STEM
(A) 70
Ander
(B) 84
Leerkrachten basisonderwijs
(A) 144
Leerkrachten secundair onderwijs
(B) 156
<=34
(A) 38
35 - 54
(B) 190
55 +
(C) 70
Wetenschappelijk onderzoek moet door de overheid gesubsidieerd worden
Helemaal niet akkoord 0.4% 0.3% 0% 0.6% 0.2% 0.1% 0.4% 0% 0.6% 1.8% 0% 0% 0.8% 0% 0.7% 0%
Eerder niet akkoord 1.8% 1.6% 2.3% 2.6% 5.6% 5.4% 1.8% 1.7% 1.8% 3.9% 3.1% 0% 3.4% 0% 1.3% 4%
Neutraal 19.4% 9.7% 13.7% 9.7% 12.9% 17.1% 19.4% A C 7.4% 24.3% A 10.2% 21.7% 23.8% 15.4% 19% 23.9% C 7.8%
Eerder wel akkoord 51.4% 60% 52.7% 57.1% 54.4% 52.3% 51.4% 54.5% 50.2% 52.6% 45.3% 52.5% 50.4% 47.4% 50.2% 57.6%
Helemaal akkoord 25.2% 28.4% 30.7% 29.5% 25.4% 23.8% 25.2% 34.8% B 21.3% 28.1% 26.8% 23.3% 26.9% 29.9% 22.6% 28.6%
Geen mening 1.8% 0% 0.6% 0.4% 1.6% 1.2% 1.8% 1.7% 1.8% 3.4% 3% 0.3% 3.1% 3.7% 1.3% 2.1%
Zelfs indien het geen onmiddellijke voordelen biedt, moet wetenschappelijk onderzoek dat onze kennis vergroot, door de overheid gesubsidieerd worden
Helemaal niet akkoord 1.7% 1% 0% 0.9% 1.8% 1.5% 1.7% 0% 2.3% 1.8% 0% 2.6% 0.8% 0% 2.6% 0%
Eerder niet akkoord 8.6% 8.4% 14.8% 11.8% 9.5% 11.5% 8.6% 4.2% 10.3% 11.9% 8.2% 6.5% 10.5% 6.8% 9.9% 5.9%
Neutraal 24% 17.1% 17.8% 16.6% 25.3% 24.5% 24% 13.8% 28.1% A 12.7% 27.3% A 27.9% 20.4% 26.3% 28.2% C 11.7%
Eerder wel akkoord 46.2% 54.2% 48.2% 47.8% 46.3% 43.5% 46.2% 53.4% 43.4% 53.3% 43.7% 44.2% 48.1% 42.6% 42.1% 60.2% B
Helemaal akkoord 17.7% 19% 18.4% 21.4% 15.5% 18.2% 17.7% 27.0% B 14% 16.9% 19.3% 17.5% 17.9% 17% 16.5% 20.1%
Geen mening 1.8% 0.3% 0.7% 1.5% 1.6% 0.7% 1.8% 1.7% 1.9% 3.4% 1.5% 1.3% 2.3% 7.3% B 0.7% 2.1%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappelijk onderzoek moet door de overheid gesubsidieerd worden
Niet akkoord 2.2% 1.9% 2.3% 3.2% 5.8% 5.6% 2.2% 1.7% 2.4% 5.7% 3.1% 0% 4.2% 0% 2% 4%
Neutraal 19.4% 9.7% 13.7% 9.7% 12.9% 17.1% 19.4% A C 7.4% 24.3% A 10.2% 21.7% 23.8% 15.4% 19% 23.9% C 7.8%
Akkoord 76.6% 88.4% E F 83.3% 86.7% E F 79.8% 76.1% 76.6% 89.3% B 71.5% 80.7% 72.2% 75.8% 77.3% 77.3% 72.8% 86.2%
Geen mening 1.8% 0% 0.6% 0.4% 1.6% 1.2% 1.8% 1.7% 1.8% 3.4% 3% 0.3% 3.1% 3.7% 1.3% 2.1%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Zelfs indien het geen onmiddellijke voordelen biedt, moet wetenschappelijk onderzoek dat onze kennis vergroot, door de overheid gesubsidieerd worden
Niet akkoord 10.2% 9.4% 14.8% 12.6% 11.3% 13.1% 10.2% 4.2% 12.7% A 13.7% 8.2% 9.1% 11.3% 6.8% 12.6% 5.9%
Neutraal 24% 17.1% 17.8% 16.6% 25.3% 24.5% 24% 13.8% 28.1% A 12.7% 27.3% A 27.9% 20.4% 26.3% 28.2% C 11.7%
Akkoord 63.9% 73.2% D E 66.6% 69.3% 61.8% 61.7% 63.9% 80.3% B 57.3% 70.2% 63% 61.7% 66% 59.5% 58.6% 80.3% B
Geen mening 1.8% 0.3% 0.7% 1.5% 1.6% 0.7% 1.8% 1.7% 1.9% 3.4% 1.5% 1.3% 2.3% 7.3% B 0.7% 2.1%

BETROKKENHEID BIJ WETENSCHAP

 • Filter:
 • Totaal
 • Vergelijking 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
 • Geslacht
 • Vakgebied
 • Onderwijsfase
 • Leeftijd
Vragen Antwoorden Totaal
300
2018
(A) 310
2019
(B) 336
2020
(C) 352
2021
(D) 301
2022
(E) 320
2023
(F) 300
Man
(A) 86
Vrouw
(B) 214
STEM
(A) 70
Ander
(B) 84
Leerkrachten basisonderwijs
(A) 144
Leerkrachten secundair onderwijs
(B) 156
<=34
(A) 38
35 - 54
(B) 190
55 +
(C) 70
Ik wil graag betrokken worden bij (de uitvoering van) een wetenschappelijk onderzoeksproject
Helemaal niet akkoord 9.4% 9% 8.5% 8.3% 13.8% 9.2% 9.4% 4.9% 11.2% 6.4% 8.6% 11.4% 7.5% 4.9% 8% 15.7%
Eerder niet akkoord 28.6% 24.2% 27.9% 20.2% 26.1% 24.4% 28.6% 18.8% 32.5% A 15.8% 31.9% A 33.4% 24.2% 26.4% 31% 23.5%
Neutraal 24.9% 33.2% 29.6% 31% 25.1% 25% 24.9% 29.8% 23% 30.2% 26.8% 20.9% 28.6% 20.9% 22.3% 34.6%
Eerder wel akkoord 27.6% 25.8% 26.8% 32.6% 27.9% 35.5% 27.6% 35.8% B 24.3% 36.4% 25.7% 23.9% 31% 35.8% 29% 18.1%
Helemaal akkoord 5.8% 6.5% 6.5% 6.6% 5.5% 3.4% 5.8% 4.9% 6.2% 5.2% 4.7% 6.9% 4.8% 7.7% 6.9% 2.1%
Geen mening 3.7% 1.3% 0.8% 1.3% 1.6% 2.5% 3.7% 5.8% 2.8% 5.9% 2.4% 3.5% 3.9% 4.4% 2.7% 6.1%
Ik ben geïnteresseerd om deel te nemen aan een discussie of gesprek met wetenschappers
Helemaal niet akkoord 11.4% 10.6% 9.3% 11.8% 16.5% 12.8% 11.4% 3.8% 14.4% A 0.6% 13.9% A 15.3% B 7.7% 6.1% 9.5% 19.5%
Eerder niet akkoord 27.9% 25.5% 32.3% 22.4% 32.3% 24.8% 27.9% 18.5% 31.7% A 18.7% 23.4% 34.6% B 21.7% 38.8% 27.4% 23.7%
Neutraal 26.1% 32.9% D 24.1% 28.8% 19.8% 25.5% 26.1% 28.8% 25.1% 32.8% 24.2% 25.5% 26.8% 14.1% 26.4% 32.4%
Eerder wel akkoord 25.1% 22.9% 26.8% 29.6% 23.4% 26.5% 25.1% 36.5% B 20.5% 37.7% 24.1% 18.1% 31.6% A 24.1% 29.7% C 12.1%
Helemaal akkoord 6.8% 6.1% 6.4% 5.2% 6.1% 8.5% 6.8% 7.5% 6.5% 6.1% 11.3% 4.6% 8.8% 13.3% 5.7% 6.2%
Geen mening 2.8% 1.9% 1.1% 2.1% 1.9% 1.9% 2.8% 5% 1.9% 4.1% 3.1% 2% 3.5% 3.7% 1.4% 6.1%
Wetenschap houdt weinig rekening met de mening van mensen zoals u en ik
Helemaal niet akkoord 1.6% 1.9% 1.2% 2.9% 4.3% 3.9% 1.6% 0% 2.2% 0.7% 1.6% 2.1% 1.2% 2.4% 1.3% 1.9%
Eerder niet akkoord 19.6% 26.5% 22.7% 20.6% 23.4% 19.9% 19.6% 28.4% B 16.1% 17.1% 22.9% 18.4% 20.8% 25.3% 17.2% 21.9%
Neutraal 37.8% 39.7% 37.6% 38.5% 37.9% 39.5% 37.8% 37.4% 37.9% 30.8% 38.8% 39.4% 36.2% 33.2% 35% 48.3%
Eerder wel akkoord 31% 24.8% 31.5% 30.9% 26.8% 25.9% 31% 23.9% 33.9% 41.0% B 21.9% 32.9% 29.3% 27.7% 35.2% 21.8%
Helemaal akkoord 4.3% 5.5% 4.6% 4.6% 4.7% 6.5% 4.3% 5.4% 3.8% 7.1% 4.7% 2.7% 5.7% 4% 5.1% 2.1%
Geen mening 5.7% 1.6% 2.4% 2.6% 2.9% 4.4% 5.7% 4.9% 6.1% 3.4% 10% 4.5% 6.9% 7.3% 6.1% 3.9%
Ik zou graag wel een keer mee willen beslissen wat wetenschap zou moeten onderzoeken
Helemaal niet akkoord 6.3% 6.1% 5.3% 6.6% 11.2% 7.9% 6.3% 5% 6.9% 3.9% 5.4% 8.1% 4.6% 1.2% 5.3% 11.9%
Eerder niet akkoord 24% 22.6% 21.6% 21.8% 25.9% 20.1% 24% 17.9% 26.5% 17.7% 26.7% 25% 23.1% 33.2% 21.8% 25.4%
Neutraal 24.9% 32.6% 28.9% 30.7% 23.2% 30% 24.9% 26.3% 24.4% 25.2% 25.2% 25.1% 24.7% 15.9% 27% 24.6%
Eerder wel akkoord 36.1% 29.7% 38.8% 30.8% 33% 31.9% 36.1% 47.5% B 31.5% 48.5% B 31.2% 31.7% 40.1% 33.5% 38.4% 30.2%
Helemaal akkoord 5.8% 7.7% 3.2% 8.3% 4.8% 7.2% 5.8% 0% 8.1% 4% 7.7% 6.5% 5.1% 11.3% 6.1% 1.9%
Geen mening 2.9% 1.3% 2.2% 1.8% 2% 2.9% 2.9% 3.4% 2.7% 0.7% 3.8% 3.5% 2.3% 4.9% 1.3% 6.1%
Wetenschappers leveren te weinig inspanningen om het publiek op een begrijpelijke manier te informeren over hun werk
Helemaal niet akkoord 1.2% 0.6% 0.8% 1% 3.2% 0.6% 1.2% 0.9% 1.4% 1.1% 1.5% 1.2% 1.3% 3.2% 1.3% 0%
Eerder niet akkoord 18.2% 20.6% 20.1% 24.9% 20.4% 24.9% 18.2% 17.7% 18.4% 21.5% 22.4% 13.6% 22.5% A 22.2% 17.1% 17.7%
Neutraal 34.7% 28.7% 23.8% 29.2% 29.7% 31.6% 34.7% B 36.4% 34.1% 27.8% 32.8% 38.9% 30.8% 23.9% 37.3% 34.3%
Eerder wel akkoord 36.4% 39.7% 45.5% 40% 40.5% 36.6% 36.4% 40.2% 34.8% 39.7% 28.4% 39.2% 33.7% 38.2% 34.1% 42.1%
Helemaal akkoord 6.6% 9.4% 8.5% 4.5% 4.6% 4.6% 6.6% 1.7% 8.5% A 8% 8.8% 5.5% 7.5% 10.1% 6.1% 5.9%
Geen mening 2.9% 1% 1.4% 0.4% 1.6% 1.7% 2.9% 3.2% 2.8% 2% 6.2% 1.5% 4.2% 2.4% 4.1% 0%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik wil graag betrokken worden bij (de uitvoering van) een wetenschappelijk onderzoeksproject
Niet akkoord 38% 33.2% 36.4% 28.5% 39.8% C 33.6% 38% 23.7% 43.7% A 22.3% 40.5% A 44.8% B 31.6% 31.2% 39.1% 39.2%
Neutraal 24.9% 33.2% 29.6% 31% 25.1% 25% 24.9% 29.8% 23% 30.2% 26.8% 20.9% 28.6% 20.9% 22.3% 34.6%
Akkoord 33.4% 32.3% 33.3% 39.2% 33.5% 39% 33.4% 40.7% 30.5% 41.7% 30.4% 30.8% 35.8% 43.4% C 35.9% C 20.1%
Geen mening 3.7% 1.3% 0.8% 1.3% 1.6% 2.5% 3.7% 5.8% 2.8% 5.9% 2.4% 3.5% 3.9% 4.4% 2.7% 6.1%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik ben geïteresseerd om deel te nemen aan een discussie of gesprek met wetenschappers
Niet akkoord 39.2% 36.1% 41.5% 34.2% 48.8% A C 37.6% 39.2% 22.2% 46.1% A 19.3% 37.3% A 49.9% B 29.4% 44.9% 36.9% 43.2%
Neutraal 26.1% 32.9% D 24.1% 28.8% 19.8% 25.5% 26.1% 28.8% 25.1% 32.8% 24.2% 25.5% 26.8% 14.1% 26.4% 32.4%
Akkoord 31.9% 29% 33.3% 34.9% 29.5% 34.9% 31.9% 44.0% B 27% 43.8% 35.4% 22.7% 40.3% A 37.3% 35.4% C 18.3%
Geen mening 2.8% 1.9% 1.1% 2.1% 1.9% 1.9% 2.8% 5% 1.9% 4.1% 3.1% 2% 3.5% 3.7% 1.4% 6.1%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschap houdt weinig rekening met de mening van mensen zoals u en ik
Niet akkoord 21.2% 28.4% 23.8% 23.5% 27.7% 23.8% 21.2% 28.4% 18.3% 17.8% 24.5% 20.5% 22% 27.7% 18.5% 23.9%
Neutraal 37.8% 39.7% 37.6% 38.5% 37.9% 39.5% 37.8% 37.4% 37.9% 30.8% 38.8% 39.4% 36.2% 33.2% 35% 48.3%
Akkoord 35.3% 30.3% 36.1% 35.5% 31.5% 32.3% 35.3% 29.3% 37.7% 48.1% B 26.7% 35.6% 34.9% 31.8% 40.4% C 23.9%
Geen mening 5.7% 1.6% 2.4% 2.6% 2.9% 4.4% 5.7% 4.9% 6.1% 3.4% 10% 4.5% 6.9% 7.3% 6.1% 3.9%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Ik zou graag wel een keer mee willen beslissen wat wetenschap zou moeten onderzoeken
Niet akkoord 30.4% 28.7% 26.9% 28.4% 37.1% 28% 30.4% 22.9% 33.4% 21.6% 32.1% 33.2% 27.7% 34.4% 27.2% 37.3%
Neutraal 24.9% 32.6% 28.9% 30.7% 23.2% 30% 24.9% 26.3% 24.4% 25.2% 25.2% 25.1% 24.7% 15.9% 27% 24.6%
Akkoord 41.8% 37.4% 42% 39.1% 37.7% 39% 41.8% 47.5% 39.6% 52.5% 38.9% 38.2% 45.2% 44.9% 44.5% 32.1%
Geen mening 2.9% 1.3% 2.2% 1.8% 2% 2.9% 2.9% 3.4% 2.7% 0.7% 3.8% 3.5% 2.3% 4.9% 1.3% 6.1%
Gehercodeerd naar 4 cat.
Wetenschappers leveren te weinig inspanningen om het publiek op een begrijpelijke manier te informeren over hun werk
Niet akkoord 19.5% 21.3% 20.9% 25.9% 23.6% 25.5% 19.5% 18.5% 19.8% 22.5% 23.9% 14.8% 23.7% 25.3% 18.5% 17.7%
Neutraal 34.7% 28.7% 23.8% 29.2% 29.7% 31.6% 34.7% B 36.4% 34.1% 27.8% 32.8% 38.9% 30.8% 23.9% 37.3% 34.3%
Akkoord 42.9% 49% 53.9% E 44.5% 45.1% 41.2% 42.9% 41.9% 43.3% 47.7% 37.2% 44.7% 41.2% 48.3% 40.2% 48%
Geen mening 2.9% 1% 1.4% 0.4% 1.6% 1.7% 2.9% 3.2% 2.8% 2% 6.2% 1.5% 4.2% 2.4% 4.1% 0%
Soms vinden mensen het moeilijk om zich in te zetten voor wetenschap en technologie. In hoeverre zijn volgende zaken voor u een belemmering om u meer met wetenschap en technologie bezig te houden?
Het gevoel dat je niet welkom bent of dat het niets voor jou is
Helemaal geen belemmering 8.2% 0% 0% 0% 0% 0% 8.2% 11.6% 6.9% 11.4% 11.3% 5% 11.2% 14.8% 4.8% 13.9% B
Eerder geen belemmering 42.2% 0% 0% 0% 0% 0% 42.2% 53.5% B 37.7% 48.6% 43.1% 37.5% 46.6% 43.3% 44.4% 34.7%
Eerder wel een belemmering 40.9% 0% 0% 0% 0% 0% 40.9% 31.1% 44.9% A 30.7% 39.1% 47.8% B 34.7% 36.9% 43.2% 37.6%
Zeker wel een belemmering 8.6% 0% 0% 0% 0% 0% 8.6% 3.8% 10.5% 9.3% 6.4% 9.7% 7.6% 4.9% 7.5% 13.7%
Soms vinden mensen het moeilijk om zich in te zetten voor wetenschap en technologie. In hoeverre zijn volgende zaken voor u een belemmering om u meer met wetenschap en technologie bezig te houden?
Bezorgdheid over privacy (bijv. angst voor misbruik van persoonlijke gegevens)
Helemaal geen belemmering 9% 0% 0% 0% 0% 0% 9% 7.9% 9.4% 12.1% 6.9% 9% 9.1% 19.7% B 6% 9.9%
Eerder geen belemmering 48.6% 0% 0% 0% 0% 0% 48.6% 51.5% 47.4% 45.5% 51% 48.7% 48.4% 46.8% 49.3% 48.5%
Eerder wel een belemmering 33.2% 0% 0% 0% 0% 0% 33.2% 33.1% 33.2% 30.1% 32.7% 33.7% 32.7% 27.6% 37.2% 25.8%
Zeker wel een belemmering 9.2% 0% 0% 0% 0% 0% 9.2% 7.5% 10% 12.3% 9.5% 8.7% 9.8% 5.9% 7.6% 15.8%
Soms vinden mensen het moeilijk om zich in te zetten voor wetenschap en technologie. In hoeverre zijn volgende zaken voor u een belemmering om u meer met wetenschap en technologie bezig te houden?
Gebrek aan financiële middelen
Helemaal geen belemmering 5.8% 0% 0% 0% 0% 0% 5.8% 6.6% 5.5% 7.1% 5.6% 5.4% 6.2% 7.3% 4.8% 8%
Eerder geen belemmering 38.3% 0% 0% 0% 0% 0% 38.3% 42% 36.8% 40.6% 47.2% 32.8% 43.4% 30.2% 38.4% 41.6%
Eerder wel een belemmering 45.1% 0% 0% 0% 0% 0% 45.1% 41.6% 46.6% 38.6% 38.7% 51% 39.7% 47.5% 47.3% 38.5%
Zeker wel een belemmering 10.7% 0% 0% 0% 0% 0% 10.7% 9.8% 11.1% 13.7% 8.5% 10.8% 10.7% 15% 9.5% 11.9%
Soms vinden mensen het moeilijk om zich in te zetten voor wetenschap en technologie. In hoeverre zijn volgende zaken voor u een belemmering om u meer met wetenschap en technologie bezig te houden?
Gebrek aan of slechte kwaliteit van activiteiten of evenementen in verband met wetenschap en technologie in uw buurt
Helemaal geen belemmering 4.4% 0% 0% 0% 0% 0% 4.4% 5.1% 4.1% 4.5% 6% 3.6% 5.2% 12.4% B 1.5% 8.0% B
Eerder geen belemmering 37.5% 0% 0% 0% 0% 0% 37.5% 47.6% B 33.4% 37.9% 39.3% 34.1% 40.6% 31.4% 39.6% 34.1%
Eerder wel een belemmering 51.2% 0% 0% 0% 0% 0% 51.2% 38.3% 56.4% A 49.9% 47.6% 55.8% 47% 44.5% 54% 48.1%
Zeker wel een belemmering 6.9% 0% 0% 0% 0% 0% 6.9% 9% 6.1% 7.8% 7.1% 6.5% 7.3% 11.7% 4.9% 9.8%
Soms vinden mensen het moeilijk om zich in te zetten voor wetenschap en technologie. In hoeverre zijn volgende zaken voor u een belemmering om u meer met wetenschap en technologie bezig te houden?
Gebrek aan informatie over activiteiten of evenementen op het gebied van wetenschap en technologie
Helemaal geen belemmering 3.4% 0% 0% 0% 0% 0% 3.4% 4.2% 3.1% 4.2% 7.1% 1% 5.7% A 9.2% B 1.3% 6.1%
Eerder geen belemmering 29.4% 0% 0% 0% 0% 0% 29.4% 38.1% B 25.8% 32.7% 31.6% 27% 31.5% 23.3% 31.1% 28.4%
Eerder wel een belemmering 59.6% 0% 0% 0% 0% 0% 59.6% 50.3% 63.3% A 52.4% 53.9% 65.6% B 54.1% 53.4% 62.8% 53.7%
Zeker wel een belemmering 7.6% 0% 0% 0% 0% 0% 7.6% 7.4% 7.7% 10.6% 7.4% 6.5% 8.7% 14.1% 4.8% 11.8%
Soms vinden mensen het moeilijk om zich in te zetten voor wetenschap en technologie. In hoeverre zijn volgende zaken voor u een belemmering om u meer met wetenschap en technologie bezig te houden?
Gebrek aan belangstelling
Helemaal geen belemmering 11.3% 0% 0% 0% 0% 0% 11.3% 12.8% 10.7% 19.4% 14.2% 5.9% 16.3% A 9.8% 10.2% 13.9%
Eerder geen belemmering 54% 0% 0% 0% 0% 0% 54% 63.3% B 50.2% 57.6% 49.6% 54.8% 53.3% 51.5% 54.8% 54%
Eerder wel een belemmering 29.9% 0% 0% 0% 0% 0% 29.9% 20.5% 33.7% A 20.3% 33.4% 32.3% 27.7% 32.6% 32.4% 22.2%
Zeker wel een belemmering 4.8% 0% 0% 0% 0% 0% 4.8% 3.4% 5.3% 2.7% 2.8% 7% 2.7% 6.1% 2.6% 9.9% B
Soms vinden mensen het moeilijk om zich in te zetten voor wetenschap en technologie. In hoeverre zijn volgende zaken voor u een belemmering om u meer met wetenschap en technologie bezig te houden?
Gebrek aan kennis op het gebied van wetenschap en technologie
Helemaal geen belemmering 4.3% 0% 0% 0% 0% 0% 4.3% 2.9% 4.9% 4.5% 2.8% 5.2% 3.5% 11% 3.3% 2.1%
Eerder geen belemmering 34.5% 0% 0% 0% 0% 0% 34.5% 42.3% 31.3% 49.9% B 30.4% 29% 39.5% 25.9% 33.6% 42%
Eerder wel een belemmering 50.5% 0% 0% 0% 0% 0% 50.5% 43.6% 53.2% 33.7% 53.1% A 57.1% B 44.3% 52.7% 54.1% 40.1%
Zeker wel een belemmering 10.8% 0% 0% 0% 0% 0% 10.8% 11.2% 10.6% 11.9% 13.7% 8.7% 12.7% 10.5% 9% 15.9%
Soms vinden mensen het moeilijk om zich in te zetten voor wetenschap en technologie. In hoeverre zijn volgende zaken voor u een belemmering om u meer met wetenschap en technologie bezig te houden?
Gebrek aan tijd
Helemaal geen belemmering 5% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 7.1% 4.1% 4% 7.1% 4.3% 5.6% 4.4% 2.7% 9.9% B
Eerder geen belemmering 18.6% 0% 0% 0% 0% 0% 18.6% 19% 18.4% 21.9% 12.5% 19.9% 17.4% 16.6% 18.5% 20.1%
Eerder wel een belemmering 57.7% 0% 0% 0% 0% 0% 57.7% 60.6% 56.6% 60.8% 59.4% 55.5% 59.8% 58.1% 60.8% 50.2%
Zeker wel een belemmering 18.8% 0% 0% 0% 0% 0% 18.8% 13.2% 21% 13.3% 21% 20.4% 17.2% 20.9% 18% 19.8%
Gehercodeerd naar 2 cat.
Het gevoel dat je niet welkom bent of dat het niets voor jou is
Geen belemmering 50.5% 0% 0% 0% 0% 0% 50.5% 65.1% B 44.6% 60.1% 54.4% 42.6% 57.8% A 58.2% 49.3% 48.7%
Een belemmering 49.5% 0% 0% 0% 0% 0% 49.5% 34.9% 55.4% A 39.9% 45.6% 57.4% B 42.2% 41.8% 50.7% 51.3%
Gehercodeerd naar 2 cat.
Bezorgdheid over privacy (bijv. angst voor misbruik van persoonlijke gegevens)
Geen belemmering 57.6% 0% 0% 0% 0% 0% 57.6% 59.5% 56.8% 57.6% 57.8% 57.7% 57.5% 66.5% 55.2% 58.4%
Een belemmering 42.4% 0% 0% 0% 0% 0% 42.4% 40.5% 43.2% 42.4% 42.2% 42.3% 42.5% 33.5% 44.8% 41.6%
Gehercodeerd naar 2 cat.
Gebrek aan financiële middelen
Geen belemmering 44.1% 0% 0% 0% 0% 0% 44.1% 48.6% 42.4% 47.7% 52.9% 38.2% 49.6% A 37.5% 43.2% 49.6%
Een belemmering 55.9% 0% 0% 0% 0% 0% 55.9% 51.4% 57.6% 52.3% 47.1% 61.8% B 50.4% 62.5% 56.8% 50.4%
Gehercodeerd naar 2 cat.
Gebrek aan of slechte kwaliteit van activiteiten of evenementen in verband met wetenschap en technologie in uw buurt
Geen belemmering 41.9% 0% 0% 0% 0% 0% 41.9% 52.7% B 37.5% 42.4% 45.3% 37.7% 45.8% 43.9% 41.1% 42.1%
Een belemmering 58.1% 0% 0% 0% 0% 0% 58.1% 47.3% 62.5% A 57.6% 54.7% 62.3% 54.2% 56.1% 58.9% 57.9%
Gehercodeerd naar 2 cat.
Gebrek aan informatie over activiteiten of evenementen op het gebied van wetenschap en technologie
Geen belemmering 32.8% 0% 0% 0% 0% 0% 32.8% 42.3% B 29% 36.9% 38.7% 28% 37.2% 32.5% 32.4% 34.5%
Een belemmering 67.2% 0% 0% 0% 0% 0% 67.2% 57.7% 71.0% A 63.1% 61.3% 72% 62.8% 67.5% 67.6% 65.5%
Gehercodeerd naar 2 cat.
Gebrek aan belangstelling
Geen belemmering 65.3% 0% 0% 0% 0% 0% 65.3% 76.1% B 61% 77% 63.9% 60.7% 69.6% 61.3% 65% 67.9%
Een belemmering 34.7% 0% 0% 0% 0% 0% 34.7% 23.9% 39.0% A 23% 36.1% 39.3% 30.4% 38.7% 35% 32.1%
Gehercodeerd naar 2 cat.
Gebrek aan kennis op het gebied van wetenschap en technologie
Geen belemmering 38.8% 0% 0% 0% 0% 0% 38.8% 45.2% 36.2% 54.4% B 33.3% 34.2% 43% 36.8% 36.9% 44%
Een belemmering 61.2% 0% 0% 0% 0% 0% 61.2% 54.8% 63.8% 45.6% 66.7% A 65.8% 57% 63.2% 63.1% 56%
Gehercodeerd naar 2 cat.
Gebrek aan tijd
Geen belemmering 23.5% 0% 0% 0% 0% 0% 23.5% 26.1% 22.5% 25.9% 19.6% 24.1% 23% 20.9% 21.2% 30.1%
Een belemmering 76.5% 0% 0% 0% 0% 0% 76.5% 73.9% 77.5% 74.1% 80.4% 75.9% 77% 79.1% 78.8% 69.9%

WETENSCHAPPELIJKE (LEVENS)HOUDING

 • Filter:
 • Totaal
 • Vergelijking 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
 • Geslacht
 • Vakgebied
 • Onderwijsfase
 • Leeftijd
Vragen Antwoorden Totaal
300
2018
(A) 310
2019
(B) 336
2020
(C) 352
2021
(D) 301
2022
(E) 320
2023
(F) 300
Man
(A) 86
Vrouw
(B) 214
STEM
(A) 70
Ander
(B) 84
Leerkrachten basisonderwijs
(A) 144
Leerkrachten secundair onderwijs
(B) 156
<=34
(A) 38
35 - 54
(B) 190
55 +
(C) 70
Ik hou ervan om nieuwe kennis of inzichten te gebruiken om iets nieuws te maken of te ontwikkelen - Ik hou me niet echt bezig met het uitdenken of uitwerken van nieuwe ideeën; dat is eerder iets voor anderen
< < < 8.9% 9% 5.8% 8.8% 5.5% 5.4% 8.9% 10.8% 8.2% 17.2% 10.7% 4.1% 13.4% A 9.6% 9.9% 6.2%
< < 26.7% 21.6% 24.2% 24% 22% 24.1% 26.7% 36.2% B 22.8% 36.6% B 18.2% 26.4% 26.9% 37% 28.4% 16.8%
< 26% 27.7% 33.4% 30.2% 32.3% 33.8% 26% 29.3% 24.6% 16.4% 30.2% A 27.6% 24.5% 22.7% 26.8% 26.1%
Neutraal 16.5% 20.6% 16.6% 16.7% 18.1% 16.7% 16.5% 11.4% 18.6% 15.5% 15.8% 17.7% 15.4% 16.6% 14.1% 21.6%
> 12.7% 13.9% 13.5% 12.4% 14.6% 11.1% 12.7% 8.2% 14.5% 10.3% 16.7% 11.7% 13.6% 7.3% 14.1% 11.9%
> > 6.9% 6.5% 4.2% 6.7% 5.5% 6.7% 6.9% 4.1% 8% 3.9% 4.6% 9.8% 4.2% 5.6% 5.4% 11.7%
> > > 2.4% 0.6% 2.2% 1.1% 2% 2.3% 2.4% 0% 3.3% 0% 3.8% 2.7% 2.1% 1.2% 1.3% 5.8%
Ik ga er meestal van uit dat informatie juist is, en trek niet snel iets in twijfel - Ik heb de neiging om informatie altijd te controleren op juistheid, door bv. ook andere bronnen te raadplegen
< < < 2% 1.3% 2% 1.4% 0.7% 1.4% 2% 3.3% 1.4% 4.2% 0% 2.1% 1.8% 1.2% 1.4% 4%
< < 14.5% 12.6% 9.4% 12.8% 10.6% 13% 14.5% 14.8% 14.5% 15.1% 9.4% 17.5% 11.8% 8.5% 15.9% 14.5%
< 22.4% 16.5% 21.2% 21.7% 22.6% 20.5% 22.4% 17.5% 24.3% 14.3% 25.1% 25% 19.9% 19.6% 21.8% 25.7%
Neutraal 17.2% 20.6% 19.2% 16.8% 20.5% 21.3% 17.2% 19.4% 16.3% 11.7% 13.3% 20.5% 14.1% 17.6% 17.1% 15.9%
> 22.3% 26.8% 27.1% 28.8% 27.9% 27.1% 22.3% 18.7% 23.8% 24.4% 25.9% 20.6% 24% 27.2% 23.2% 17.8%
> > 19.1% 18.1% 17.2% 14.4% 14.1% 13.1% 19.1% 22.2% 17.9% 27.1% 22.4% 12.9% 25.0% A 21.4% 18.5% 20%
> > > 2.5% 4.2% 3.8% 4.2% 3.5% 3.7% 2.5% 4.2% 1.8% 3.1% 3.8% 1.4% 3.4% 4.4% 2.2% 2.1%
Ik wil altijd graag precies weten hoe zaken in mekaar zitten (bv. werking van machines, bepaalde natuurfenomenen, maatschappelijke tendensen, economische wetmatigheden,…) - De dingen zijn nu eenmaal zoals ze zijn, het heeft weinig nut om er te lang bij sti
< < < 9.8% 11% 8% 8.3% 8.4% 7.8% 9.8% 12.3% 8.8% 18.2% 7.9% 7.2% 12.3% 16.9% 9.8% 6.1%
< < 26.4% 26.8% 27.6% 28.3% 25.4% 24.2% 26.4% 35.5% B 22.7% 39.0% B 23.4% 22.6% 29.9% 29.2% 24.4% 30.5%
< 25.3% 32.6% 34.9% 30.6% 29.4% 29.5% 25.3% 25.6% 25.2% 28% 29.9% 20.9% 29.4% 19% 25.7% 28%
Neutraal 17.5% 16.8% 17.3% 14.2% 20.1% 20.8% 17.5% 13.9% 18.9% 8.5% 16.9% 21.4% 13.8% 16.6% 17.7% 17.7%
> 15.5% 10.6% 9.1% 11.2% 12.5% 12.7% 15.5% 12.7% 16.7% 6.4% 15.3% 20.3% B 11.1% 12.2% 17% 11.9%
> > 4.5% 1.9% 2.3% 6.6% 2.8% 3.9% 4.5% 0% 6.3% 0% 4.5% 6.7% 2.4% 4.9% 4% 5.8%
> > > 1% 0.3% 0.9% 0.8% 1.4% 1% 1% 0% 1.4% 0% 2.1% 0.9% 1.1% 1.2% 1.3% 0%
Ik zou graag heel mijn leven lang nieuwe dingen willen blijven bijleren - Op zeker moment heb je meer dan voldoende kennis en ervaring om je leven zonder al te veel problemen te leiden
< < < 21.7% 22.3% 21.4% 20.4% 20.7% 19.8% 21.7% 18.3% 23.1% 28% 25% 17.3% 25.9% 24.8% 21.9% 19.9%
< < 26.9% 29% 30% 34.4% 24.9% 27.2% 26.9% 33.7% 24.2% 33% 21.2% 26.8% 27% 37.9% 25.7% 24.4%
< 29.5% 26.1% 32.4% 25.5% 33.9% 27.9% 29.5% 23.9% 31.8% 23% 29.7% 32.1% 27.1% 19% 32.6% 25.7%
Neutraal 12.5% 12.3% 8.1% 10.4% 10.8% 13.6% 12.5% 14.4% 11.7% 8.3% 16.9% 12.1% 12.8% 11% 11.5% 16.1%
> 5.5% 6.8% 6.8% 8.3% 6.2% 6.7% 5.5% 8.2% 4.3% 5.9% 4% 6.2% 4.8% 3.7% 4.2% 9.9%
> > 3.9% 2.9% 0.8% 0.7% 3.5% 3.4% 3.9% 1.6% 4.9% 1.8% 3.2% 5.5% 2.5% 3.7% 4% 3.9%
> > > 0% 0.6% 0.4% 0.2% 0% 1.4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik hou ervan om nieuwe kennis of inzichten te gebruiken om iets nieuws te maken of te ontwikkelen - Ik hou me niet echt bezig met het uitdenken of uitwerken van nieuwe ideeï; dat is eerder iets voor anderen
<<<, <<, < 61.6% 58.4% 63.5% 63% 59.8% 63.2% 61.6% 76.2% B 55.6% 70.3% 59.1% 58.1% 64.8% 69.3% 65% 49%
Neutraal 16.5% 20.6% 16.6% 16.7% 18.1% 16.7% 16.5% 11.4% 18.6% 15.5% 15.8% 17.7% 15.4% 16.6% 14.1% 21.6%
>, >>, >>> 21.9% 21% 19.9% 20.3% 22.1% 20.1% 21.9% 12.3% 25.8% A 14.2% 25.1% 24.2% 19.8% 14.1% 20.9% 29.4%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik ga er meestal vanuit dat informatie juist is, en trek niet snel iets in twijfel - Ik heb de neiging om informatie altijd te controleren op juistheid, door vb. ook andere bronnen te raadplegen
<<<, <<, < 38.9% 30.3% 32.7% 35.8% 34% 34.9% 38.9% 35.6% 40.2% 33.6% 34.5% 44.7% B 33.5% 29.3% 39.1% 44.2%
Neutraal 17.2% 20.6% 19.2% 16.8% 20.5% 21.3% 17.2% 19.4% 16.3% 11.7% 13.3% 20.5% 14.1% 17.6% 17.1% 15.9%
>, >>, >>> 44% 49% 48.2% 47.4% 45.5% 43.9% 44% 45% 43.5% 54.7% 52.1% 34.9% 52.4% A 53.1% 43.9% 39.9%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik wil altijd graag precies weten hoe zaken in mekaar zitten - De dingen zijn nu eenmaal zoals ze zijn, het heeft weinig nut om er te lang stil bij te blijven staan
<<<, <<, < 61.5% 70.3% 70.5% 67.2% 63.1% 61.5% 61.5% 73.4% B 56.7% 85.1% B 61.2% 50.7% 71.6% A 65.1% 60% 64.6%
Neutraal 17.5% 16.8% 17.3% 14.2% 20.1% 20.8% 17.5% 13.9% 18.9% 8.5% 16.9% 21.4% 13.8% 16.6% 17.7% 17.7%
>, >>, >>> 21% 12.9% 12.3% 18.6% 16.7% 17.7% 21.0% B 12.7% 24.4% A 6.4% 21.9% A 27.9% B 14.6% 18.3% 22.3% 17.7%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik zou graag heel mijn leven lang nieuwe dingen willen blijven bijleren - Op zeker moment heb je meer dan voldoende kennis en ervaring om je leven zonder al te veel problemen te leiden
<<<, <<, < 78.1% 77.4% 83.9% 80.3% 79.5% 74.8% 78.1% 75.8% 79.1% 84% 75.9% 76.2% 79.9% 81.7% 80.3% 70%
Neutraal 12.5% 12.3% 8.1% 10.4% 10.8% 13.6% 12.5% 14.4% 11.7% 8.3% 16.9% 12.1% 12.8% 11% 11.5% 16.1%
>, >>, >>> 9.4% 10.3% 8% 9.2% 9.7% 11.6% 9.4% 9.8% 9.2% 7.8% 7.1% 11.7% 7.3% 7.3% 8.2% 13.8%

ATTITUDE WETENSCHAPPELIJKE VRAGEN

 • Filter:
 • Totaal
 • Vergelijking 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
 • Geslacht
 • Vakgebied
 • Onderwijsfase
 • Leeftijd
Vragen Antwoorden Totaal
300
2018
(A) 310
2019
(B) 336
2020
(C) 352
2021
(D) 301
2022
(E) 320
2023
(F) 300
Man
(A) 86
Vrouw
(B) 214
STEM
(A) 70
Ander
(B) 84
Leerkrachten basisonderwijs
(A) 144
Leerkrachten secundair onderwijs
(B) 156
<=34
(A) 38
35 - 54
(B) 190
55 +
(C) 70
Ruimtevaart kan onbemand gebeuren – bestuurd vanop aarde en aan de hand van robots. Maar er zijn ook bemande ruimtereizen – waarbij menselijke astronauten aan het roer zitten. Wat denkt u van bemande ruimtevaart?
Niet noodzakelijk want robots doen het even goed 7.2% 0% 0% 0% 0% 0% 7.2% 8.2% 6.8% 4.8% 9.8% 7% 7.4% 3.7% 7% 9.9%
Noodzakelijk: de mens is onvervangbaar voor ruimtevaart 17.8% 0% 0% 0% 0% 0% 17.8% 16.9% 18.1% 20% 20.1% 16.5% 18.9% 15.3% 16.8% 20.4%
Een combinatie van bemande en onbemande ruimtevaart is het best 57.4% 0% 0% 0% 0% 0% 57.4% 61.7% 55.7% 55.6% 51.3% 60.1% 54.9% 58.8% 58% 55.9%
Ik vind ruimtevaart sowieso niet nodig 7.6% 0% 0% 0% 0% 0% 7.6% 5.7% 8.4% 8.6% 9.5% 6.2% 9% 11.7% 6.8% 7.8%
Geen mening 10% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 7.4% 11% 10.9% 9.2% 10.1% 9.8% 10.5% 11.4% 5.9%
Reproductief klonen verwijst naar het proces waarbij een volledig levend organisme wordt geproduceerd dat genetisch identiek is aan een ander bestaand organisme. In welke van volgende gevallen vindt u reproductief klonen verantwoord?
Meerdere antwoorden mogelijk. Gesorteerd van hoog naar laag
Oplossing voor onvruchtbaarheid 17.7% 0% 0% 0% 0% 0% 17.7% 18.1% 17.6% 23.4% 19.9% 13.1% 22.0% A 24.4% 18% 12%
Gekloonde mens als orgaandonor 16.3% 0% 0% 0% 0% 0% 16.3% 18% 15.6% 21.9% 12.7% 16% 16.6% 19.9% 16.8% 11.9%
Mogelijkheid kind voor homoseksueel paar 9% 0% 0% 0% 0% 0% 9% 8.2% 9.3% 8% 10.2% 8.9% 9% 21.1% B 7.6% 6.1%
Mogelijkheid kind voor alleenstaande / eenoudergezin 6.7% 0% 0% 0% 0% 0% 6.7% 6.6% 6.7% 4.7% 10.2% 5.7% 7.6% 13.4% 5.6% 6.1%
Reproduceren van een verloren kind 5.1% 0% 0% 0% 0% 0% 5.1% 3.3% 5.8% 4.4% 5.2% 6.3% 3.9% 7.3% 5.3% 1.9%
Een kopie van jezelf maken 1.1% 0% 0% 0% 0% 0% 1.1% 0% 1.6% 1.8% 0% 1.4% 0.8% 1.2% 1.5% 0%
In geen enkel geval is reproductief klonen verantwoord 68.8% 0% 0% 0% 0% 0% 68.8% 71.2% 67.8% 64.5% 69.3% 70% 67.6% 59.9% 67.5% 78.1%
Andere, namelijk: 2% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0.9% 2.4% 0% 2.5% 2.6% 1.3% 1.9% 2% 1.9%
Er zijn verschillende technologieën die in de nabije toekomst mogelijk een grote impact zullen hebben op ons leven. Welke van onderstaande technologieën zullen volgens jou op korte termijn (de komende 10 jaar) de grootste impact hebben?
Meerdere antwoorden mogelijk. Gesorteerd van hoog naar laag
Kunstmatige Intelligentie (AI) en machine learning 72.6% 0% 0% 0% 0% 0% 72.6% 82.8% B 68.4% 62% 81.9% A 71.7% 73.3% 73.1% 73.2% 71.8%
3D-printing 33.2% 0% 0% 0% 0% 0% 33.2% 34.9% 32.5% 37.1% 31.2% 33.1% 33.4% 28.8% 32.6% 38%
Zelfrijdende auto’s 32.3% 0% 0% 0% 0% 0% 32.3% 23.3% 35.9% A 34.4% 26.5% 35.2% 29.6% 31.2% 34.8% 26.3%
DNA-analyse 31% 0% 0% 0% 0% 0% 31% 26.4% 32.8% 28.3% 22% 37.1% B 25.3% 39.3% 29.8% 30%
Robots 24.7% 0% 0% 0% 0% 0% 24.7% 32.3% 21.7% 23.1% 25.9% 25.2% 24.3% 26% 25.6% 20.4%
Nanotechnologie 14.6% 0% 0% 0% 0% 0% 14.6% 22.4% B 11.5% 12.8% 23.4% 10.7% 18.2% 16.8% 13.1% 16.1%
Kunstvlees 12.7% 0% 0% 0% 0% 0% 12.7% 13.2% 12.5% 4.4% 16.4% A 13.8% 11.7% 16.1% 12.1% 12.6%
Biotechnologie 12.7% 0% 0% 0% 0% 0% 12.7% 18.3% 10.5% 17.1% 21.3% 5.9% 19.1% A 13.6% 7.1% 27.9% B
Bionische mens 4.3% 0% 0% 0% 0% 0% 4.3% 1.6% 5.4% 8.7% 2.1% 3.5% 5% 3.7% 5.3% 1.9%
Geen idee 6.2% 0% 0% 0% 0% 0% 6.2% 1.6% 8.0% A 7.6% 3.6% 7.1% 5.3% 1.2% 7.3% 5.8%
Andere, namelijk: 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Wat zijn volgens jou de grootste bedreigingen voor de nabije toekomst (de komende 10 jaar)?
Meerdere antwoorden mogelijk. Gesorteerd van hoog naar laag
De klimaatverandering 72.8% 0% 0% 0% 0% 0% 72.8% 70.9% 73.6% 64.2% 82.9% A 71.6% 73.9% 78.7% 68.9% 81.5%
Overbevolking 44.6% 0% 0% 0% 0% 0% 44.6% 54.2% B 40.7% 43% 54.2% 39.6% 49.2% 38.8% 45.5% 44.6%
Oorlog 43.5% 0% 0% 0% 0% 0% 43.5% 47% 42.1% 31.9% 43.7% 48.9% 38.5% 40.5% 43.5% 45.7%
Een natuurramp 35.6% 0% 0% 0% 0% 0% 35.6% 19.3% 42.1% A 26.4% 27% 43.8% B 27.9% 34% 40.5% C 23.5%
Waterschaarste 24.5% 0% 0% 0% 0% 0% 24.5% 21.4% 25.8% 29.8% 24% 21.7% 27.1% 19.7% 24.4% 27.7%
Een pandemie 21.3% 0% 0% 0% 0% 0% 21.3% 26.3% 19.2% 26.8% 25.5% 16.5% 25.6% 31.6% 17% 26.1%
Antibioticaresistentie 16.6% 0% 0% 0% 0% 0% 16.6% 12.9% 18.1% 27.3% 17.4% 11.3% 21.5% A 16.8% 17.7% 13.9%
Een inslaande asteroïde 0.9% 0% 0% 0% 0% 0% 0.9% 1.7% 0.6% 2.1% 1.5% 0% 1.7% 0% 0.7% 2.1%
Geen idee 1.9% 0% 0% 0% 0% 0% 1.9% 1.6% 2% 1.8% 0% 3% 0.8% 1.2% 2.7% 0%
Andere, namelijk: 2.2% 0% 0% 0% 0% 0% 2.2% 4.1% 1.4% 5.1% 0% 2.1% 2.3% 3.2% 2.1% 1.9%

WETENSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN / GEDRAG

 • Filter:
 • Totaal
 • Vergelijking 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
 • Geslacht
 • Vakgebied
 • Onderwijsfase
 • Leeftijd
Vragen Antwoorden Totaal
300
2018
(A) 310
2019
(B) 336
2020
(C) 352
2021
(D) 301
2022
(E) 320
2023
(F) 300
Man
(A) 86
Vrouw
(B) 214
STEM
(A) 70
Ander
(B) 84
Leerkrachten basisonderwijs
(A) 144
Leerkrachten secundair onderwijs
(B) 156
<=34
(A) 38
35 - 54
(B) 190
55 +
(C) 70
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Een wetenschapscentrum bezoeken (vb. Technopolis, wetenschapsmuseum, volkssterrenwacht,…)
Méér dan 1 keer per maand 0.5% 0.6% 0% 0.3% 0% 1.6% 0.5% 1.7% 0% 0% 1.7% 0% 0.9% 0% 0% 2.1%
(Ongeveer) 1 keer per maand 1.1% 0.6% 0% 0.6% 0.7% 0.9% 1.1% 1.3% 1% 0% 0% 2.3% 0% 2.4% 0.7% 0%
Enkele keren per jaar 12.2% 11.9% 14.3% 14% 9.8% 15.8% 12.2% 13.2% 11.7% 20.4% B 5.2% 12.4% 11.9% 12.4% 13.7% 8%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 29.5% 37.1% 37.7% 37.8% 35.2% 30.6% 29.5% 27.8% 30.1% 26.6% 21.1% 34.4% 24.9% 15.9% 34.4% 23.9%
Minder dan 1 keer per jaar 41.9% 39.7% 38.4% 40.1% 41.2% 42.1% 41.9% 44.5% 40.9% 43.3% 52.2% 35.1% 48.2% A 52.2% 35.8% 53.5% B
Nooit 14.9% 10% 9.6% 7.2% 13% 8.9% 14.9% C 11.5% 16.3% 9.6% 19.8% 15.7% 14.1% 17.1% 15.4% 12.6%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Een geschiedkundig museum bezoeken
Méér dan 1 keer per maand 0.4% 1.9% 0.6% 0.8% 0.5% 0.5% 0.4% 1.3% 0% 0% 0% 0.7% 0% 0% 0% 0%
(Ongeveer) 1 keer per maand 2.7% 2.3% 2.1% 2% 1.8% 2.7% 2.7% 6.5% B 1.2% 2% 5.1% 1.8% 3.6% 0% 2.9% 4%
Enkele keren per jaar 19.5% 26.1% 24.5% 23.3% 25.3% 21.9% 19.5% 23% 18.1% 25.1% 26.5% 12.1% 26.3% A 14% 20.6% 19.9%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 35.3% 30% 33.3% 31.5% 29% 33.3% 35.3% 33% 36.3% 33.3% 32.8% 37.6% 33.2% 33.1% 33.6% 41.8%
Minder dan 1 keer per jaar 28.5% 29.7% 29.1% 33.4% 32.2% 29.3% 28.5% 24.9% 29.9% 24.9% 18.9% 35.4% B 22.1% 31.4% 29.9% 23.7%
Nooit 13.5% 10% 10.3% 9% 11.3% 12.3% 13.5% 11.2% 14.5% 14.7% 16.7% 12.3% 14.7% 21.4% 13.1% 10.6%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Een kunstmuseum bezoeken
Méér dan 1 keer per maand 1.3% 2.3% 1.4% 1% 0.8% 0.8% 1.3% 0% 1.9% 0% 3.3% 0.9% 1.7% 0% 0.7% 3.9%
(Ongeveer) 1 keer per maand 5.5% 3.5% 2.5% 3.5% 4.2% 3.9% 5.5% 11.5% B 3.1% 4% 12.2% 2.5% 8.3% A 3.7% 4.2% 10.1%
Enkele keren per jaar 21.6% 28.1% 28.3% 30.4% 23.7% 26.9% 21.6% 24.7% 20.3% 20.9% 33.7% 14.3% 28.3% A 16.4% 21.9% 23.9%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 30.3% 27.4% 31.7% 24.8% 26.9% 26.4% 30.3% 25.6% 32.1% 32.2% 18.6% 34.8% 26% 25.3% 30.9% 31.7%
Minder dan 1 keer per jaar 24.7% 25.8% 26.1% 26.7% 24.7% 26.6% 24.7% 28.6% 23.1% 27% 17% 28.5% 21.1% 24.4% 26% 20%
Nooit 16.7% 12.9% 9.9% 13.6% 19.7% B 15.4% 16.7% 9.6% 19.5% A 15.9% 15.3% 19% 14.5% 30.2% C 16.3% 10.5%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Een dierentuin bezoeken
Méér dan 1 keer per maand 2.1% 1% 1.1% 1.2% 0.9% 0.5% 2.1% 0% 2.9% 0% 0.6% 4.0% B 0.3% 2.4% 1.3% 3.9%
(Ongeveer) 1 keer per maand 6.3% 3.5% 1.7% 2.9% 2.2% 4.5% 6.3% B 6.6% 6.1% 13.4% 7.7% 2.1% 10.1% A 1.2% 7.4% 6.1%
Enkele keren per jaar 16.8% 20% 18.4% 20% 18.1% 17.2% 16.8% 8.2% 20.3% A 16% 9.8% 21.7% B 12.4% 18.3% 19.7% 8.4%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 35.1% 35.8% 39.2% 33.7% 34.7% 35.9% 35.1% 40% 33.1% 29.4% 29% 41.1% B 29.5% 36.6% 34.1% 35.9%
Minder dan 1 keer per jaar 29.1% 30.3% 29.5% 33% 33.2% 32% 29.1% 33.7% 27.3% 30.9% 32.7% 24.8% 33.1% 30.2% 27.3% 33.8%
Nooit 10.7% 9.4% 10% 9.2% 10.9% 9.9% 10.7% 11.6% 10.3% 10.2% 20.2% 6.4% 14.6% A 11.2% 10.2% 11.9%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Een plantentuin bezoeken
Méér dan 1 keer per maand 0.2% 1% 0.3% 0.3% 0% 0.9% 0.2% 0.9% 0% 1.1% 0% 0% 0.5% 1.9% 0% 0%
(Ongeveer) 1 keer per maand 3% 1.6% 1% 1.5% 1.6% 2% 3% 2.9% 3% 3.9% 2.6% 2.9% 3.1% 3.7% 2% 4%
Enkele keren per jaar 14.9% 15.2% 14.1% 18.1% 14% 17.5% 14.9% 16.4% 14.3% 20.5% 13.1% 13.6% 16.2% 15% 12.5% 21.8%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 22% 25.5% 29.7% 26.4% 20.6% 24.2% 22% 20.5% 22.6% 17.5% 24.1% 22.5% 21.5% 17.8% 22.4% 23.7%
Minder dan 1 keer per jaar 37.8% 39.7% 36.3% 38.4% 43.1% 40.2% 37.8% 34.1% 39.3% 38% 30.1% 42.9% 33.1% 29.5% 40.4% 36%
Nooit 22% 17.1% 18.5% 15.3% 20.7% 15.2% 22% 25.2% 20.7% 19% 30.1% 18.1% 25.6% 32.1% 22.8% 14.5%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Naar evenementen over wetenschap of technologie gaan
Méér dan 1 keer per maand 0% 0.6% 0% 0.3% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
(Ongeveer) 1 keer per maand 0.6% 0.6% 0.3% 1.2% 0.3% 0.9% 0.6% 0% 0.8% 2.5% 0% 0% 1.1% 1.2% 0.7% 0%
Enkele keren per jaar 9.1% 11.3% 12.8% 11.8% 11.3% 14.7% 9.1% 14% 7.2% 21.3% B 1.7% 7.7% 10.4% 8% 9.8% 8.1%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 22.5% 25.2% 28.6% 22% 21.1% 23.6% 22.5% 27% 20.7% 36.3% B 20.7% 17.4% 27.3% A 14.1% 26.8% 15.9%
Minder dan 1 keer per jaar 34.2% 37.7% 36.2% 38.5% 41% 40.8% 34.2% 33.6% 34.4% 26% 36.2% 36.6% 31.9% 40.2% 29% 43.8%
Nooit 33.6% 24.5% 22.1% 26.3% 26.3% 19% 33.6% B E 25.4% 36.9% 14% 41.4% A 38.2% 29.3% 36.5% 33.7% 32.2%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Cursussen of workshops volgen over wetenschap of technologie
Méér dan 1 keer per maand 0.4% 0.6% 1.8% 2% 1% 0.8% 0.4% 0% 0.6% 0% 1.5% 0% 0.8% 0% 0.7% 0%
(Ongeveer) 1 keer per maand 1.4% 2.9% 1.8% 3.4% 1.3% 2.2% 1.4% 2.9% 0.8% 0.7% 3.2% 0.7% 2% 1.2% 0.7% 2.1%
Enkele keren per jaar 7.3% 13.5% 10.5% 11.2% 12.4% 12.8% 7.3% 13.2% B 5% 16.4% B 5% 4.4% 10% 7.5% 7.1% 8.1%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 14.6% 17.4% 14.3% 12.6% 14.4% 18.1% 14.6% 23.7% B 10.9% 30.9% B 7.5% 10.1% 18.7% A 12.9% 16% 11.9%
Minder dan 1 keer per jaar 27% 25.8% 25.2% 23.2% 22.4% 21.5% 27% 16.9% 31.0% A 27.1% 19.5% 31.7% 22.6% 25.8% 27.1% 27.5%
Nooit 49.3% 39.7% 46.3% 47.6% 48.4% 44.6% 49.3% 43.2% 51.7% 25% 63.1% A 52.9% 45.9% 52.5% 48.5% 50.4%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Programma’s over wetenschap of technologie bekijken op TV
Méér dan 1 keer per maand 6.2% 19.0% F 14.0% F 15.1% F 12.5% 13.7% F 6.2% 11.7% B 4% 5.1% 5.8% 7.1% 5.4% 8.7% 4.8% 8.8%
(Ongeveer) 1 keer per maand 16.5% 19% 23.8% 21.2% 21.2% 20.8% 16.5% 23.8% B 13.6% 30.3% B 16.2% 10.3% 22.2% A 18.3% 14.3% 20.1%
Enkele keren per jaar 44.6% 40% 37.9% 39.2% 35.7% 37.8% 44.6% 47.6% 43.4% 43.2% 42% 46.7% 42.7% 30.7% 46.6% 47.5%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 7.7% 7.7% 9.9% 8.4% 14.2% E 6.4% 7.7% 4.2% 9.1% 6.9% 7.2% 8.4% 7% 9.2% 7.3% 7.9%
Minder dan 1 keer per jaar 13.1% 8.4% 7.8% 10.9% 7% 11.5% 13.1% 7.8% 15.2% 8.4% 14.1% 14.1% 12.2% 16.9% 15.8% C 3.9%
Nooit 11.9% 5.8% 6.5% 5.2% 9.4% 9.9% 11.9% C 5% 14.7% A 6.1% 14.6% 13.5% 10.5% 16.1% 11.2% 11.8%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Programma’s of video’s over wetenschap of technologie bekijken op internet
Méér dan 1 keer per maand 5.9% 10% 6.3% 8.7% 5.7% 7.2% 5.9% 10.6% B 4% 12.9% B 3.2% 4.2% 7.5% 6.8% 7% 2.6%
(Ongeveer) 1 keer per maand 7.5% 13.2% 14.9% F 13.3% 17.3% F 13.6% 7.5% 10.7% 6.2% 17.7% B 5.9% 3.6% 11.1% A 21.0% B 4.8% 6.1%
Enkele keren per jaar 38.8% 29.4% 31.5% 32.9% 24.9% 37.7% D 38.8% D 50.3% B 34.1% 41% 41% 35.2% 42.1% 23.9% 37.1% 52.1% A
(Ongeveer) 1 keer per jaar 10% 13.2% 11.6% 10.1% 14.7% 8.4% 10% 12.8% 8.9% 8% 12.9% 9.5% 10.5% 11.7% 9.8% 9.9%
Minder dan 1 keer per jaar 14.3% 12.3% 15.3% 16.3% 15.7% 15.5% 14.3% 7.4% 17.0% A 10.1% 11.3% 18.3% 10.5% 12.9% 15.5% 11.8%
Nooit 23.6% 21.9% 20.5% 18.8% 21.8% 17.6% 23.6% 8.2% 29.8% A 10.3% 25.8% A 29.2% B 18.4% 23.7% 25.9% 17.5%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Gespecialiseerde websites raadplegen over wetenschap of technologie
Méér dan 1 keer per maand 5.7% 9.7% 6% 7.2% 6.6% 6.8% 5.7% 10.8% B 3.7% 12.5% B 3.4% 3.9% 7.4% 4.7% 4.2% 10.6%
(Ongeveer) 1 keer per maand 9.7% 11.6% 11.8% 10.7% 15.1% 10.3% 9.7% 14.9% 7.6% 18.3% 9.8% 5.6% 13.4% A 16.1% 7.6% 12%
Enkele keren per jaar 26.8% 30% 24.8% 28.9% 25.1% 28.3% 26.8% 33% 24.3% 39% 32.4% 19.1% 33.9% A 18.5% 28.1% 28.1%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 13.8% 13.2% 15.4% 11.8% 11.4% 13.5% 13.8% 18.6% 11.8% 11% 8.4% 17.5% 10.3% 13.6% 14.5% 12%
Minder dan 1 keer per jaar 19.3% 12.6% 19.9% 18.4% 16.3% 19.5% 19.3% 13.8% 21.5% 11.1% 23.2% A 20.3% 18.3% 20.8% 17.6% 21.6%
Nooit 24.7% 22.9% 22.1% 23% 25.5% 21.6% 24.7% 9% 31.1% A 8.1% 22.7% A 33.5% B 16.6% 26.3% 27.9% 15.7%
Hoe vaak doet u elk van onderstaande dingen in uw vrije tijd?
Gespecialiseerde tijdschriften over wetenschap of technologie lezen (vb. EOS, National Geographic,…)
Méér dan 1 keer per maand 2.4% 7.1% 3.6% 4.6% 2.7% 4.3% 2.4% 5.8% B 1% 1.7% 3.4% 2.1% 2.6% 3.2% 1.4% 4.7%
(Ongeveer) 1 keer per maand 5.3% 8.4% 10.7% 9.9% 9.1% 7.8% 5.3% 7.9% 4.2% 13.6% B 4.3% 1.9% 8.4% A 7.3% 4% 6.2%