Wetenschapsbarometer

Online onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van het Departement EWI (Vlaamse Overheid) tussen 30 augustus 2023 en 25 september 2023 bij 573 Vlaamse leerlingen tussen 6 en 18 jaar. De maximale foutenmarge (betrouwbaarheidsinterval 95%) bij een steekproef van 573 respondenten is 4,03%.

Klik op de topics om de data te tonen of te verbergen.

HOUDING TEGENOVER WETENSCHAP

 • Filter:
 • Totaal
 • Vergelijking 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
 • Geslacht leerling
 • Onderwijsfase algemeen
Vragen Antwoorden Totaal
573
2018
(A) 440
2019
(B) 546
2020
(C) 527
2021
(D) 476
2022
(E) 440
2023
(F) 573
Jongen
(A) 316
Meisje
(B) 257
Lager onderwijs
(A) 275
Secundair onderwijs
(B) 298
In welke mate ga je akkoord met deze uitspraken?
Ik vind wetenschap leuk
Helemaal niet akkoord 3.1% 3.2% 1.8% 3.3% 2.4% 3.6% 3.1% 1.4% 5.1% A 1% 5.0% A
Eerder niet akkoord 11.6% 11.4% 11% 12.8% 10.4% 11.7% 11.6% 6.9% 17.5% A 9.1% 13.9%
Neutraal 5.8% 6.4% 7.1% 7.1% 7.6% 5.9% 5.8% 5.5% 6.2% 5.6% 6.1%
Eerder wel akkoord 52.8% 50.9% 50.9% 46.1% 52.8% 54.4% 52.8% 53.6% 51.7% 56.7% 49.1%
Helemaal akkoord 26.7% 28.2% 29.1% 30.7% 26.9% 24.5% 26.7% 32.6% B 19.5% 27.6% 25.9%
In welke mate ga je akkoord met deze uitspraken?
Ik zou graag meer willen weten over wetenschap
Helemaal niet akkoord 2.5% 3% 2.2% 2.9% 1.8% 4.5% 2.5% 1.3% 3.9% A 1.2% 3.7%
Eerder niet akkoord 13.9% 12.5% 11.4% 14.8% 12.5% 13.6% 13.9% 8.8% 20.3% A 10.1% 17.5% A
Neutraal 9.2% 9.3% 9.9% 8.4% 10% 7.9% 9.2% 9% 9.4% 7.3% 10.9%
Eerder wel akkoord 48.6% 48.2% 52% 46.5% 49.5% 53.1% 48.6% 48.3% 49% 54.5% B 43.1%
Helemaal akkoord 25.8% 27% 24.5% 27.3% 26.2% 21% 25.8% 32.6% B 17.4% 26.9% 24.8%
In welke mate ga je akkoord met deze uitspraken?
Wetenschap maakt het leven van mensen beter
Helemaal niet akkoord 1% 1.8% 0.5% 0.6% 0.2% 1.5% 1% 0.6% 1.4% 0.6% 1.3%
Eerder niet akkoord 7.1% 4.8% 6.8% 4.9% 3.6% 6.2% 7.1% 4.8% 10.0% A 7.7% 6.6%
Neutraal 13.5% 12.7% 15.4% 13.4% 13.6% 14.6% 13.5% 14.3% 12.5% 14.5% 12.6%
Eerder wel akkoord 55.6% 63% 56.6% 59.1% 57.5% 56.8% 55.6% 56.8% 54.1% 54.2% 56.9%
Helemaal akkoord 22.8% 17.7% 20.7% 22% 25.2% 20.8% 22.8% 23.5% 21.9% 22.9% 22.6%
In welke mate ga je akkoord met deze uitspraken?
Wetenschap leert nieuwe dingen die ook nuttig zijn voor mij
Helemaal niet akkoord 0.8% 1.1% 0.4% 0.5% 0.6% 1.2% 0.8% 0% 1.8% 1% 0.7%
Eerder niet akkoord 5.8% 3.6% 3.1% 4.5% 4.4% 4.7% 5.8% 4% 7.9% A 4.2% 7.2%
Neutraal 6.3% 5% 6.2% 6.2% 6.6% 5.8% 6.3% 6.9% 5.7% 4.5% 8.1%
Eerder wel akkoord 61.3% 62.7% 61% 60.4% 58% 61.6% 61.3% 61.9% 60.6% 64.1% 58.8%
Helemaal akkoord 25.8% 27.5% 29.3% 28.4% 30.4% 26.7% 25.8% 27.2% 24% 26.2% 25.3%
In welke mate ga je akkoord met deze uitspraken?
Ik vertrouw wat wetenschappers zeggen
Helemaal niet akkoord 0.8% 1.4% 1.3% 0.6% 1% 2% 0.8% 0.3% 1.4% 1.3% 0.3%
Eerder niet akkoord 13% 12.3% 11.2% 7.2% 7.8% 8.7% 13.0% C 12.7% 13.4% 10.3% 15.5%
Neutraal 16.5% 18% 17.2% 15.5% 18.7% 17.2% 16.5% 15.7% 17.5% 13.7% 19.1%
Eerder wel akkoord 51.4% 52% 53.5% 54.9% 50.7% 53.1% 51.4% 47.9% 55.7% 53.9% 49%
Helemaal akkoord 18.3% 16.4% 16.8% 21.8% 21.8% 19% 18.3% 23.4% B 12.1% 20.8% 16%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik vind wetenschap leuk
Niet akkoord 14.7% 14.5% 12.8% 16.2% 12.7% 15.3% 14.7% 8.3% 22.6% A 10.1% 18.9% A
Neutraal 5.8% 6.4% 7.1% 7.1% 7.6% 5.9% 5.8% 5.5% 6.2% 5.6% 6.1%
Akkoord 79.5% 79.1% 80% 76.8% 79.6% 78.9% 79.5% 86.2% B 71.2% 84.3% B 75%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik zou graag meer willen weten over wetenschap
Niet akkoord 16.4% 15.5% 13.6% 17.7% 14.3% 18.1% 16.4% 10.1% 24.2% A 11.3% 21.2% A
Neutraal 9.2% 9.3% 9.9% 8.4% 10% 7.9% 9.2% 9% 9.4% 7.3% 10.9%
Akkoord 74.4% 75.2% 76.6% 73.9% 75.7% 74.1% 74.4% 80.9% B 66.4% 81.4% B 67.9%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Wetenschap maakt het leven van mensen beter
Niet akkoord 8.1% 6.6% 7.3% 5.4% 3.7% 7.7% 8.1% D 5.4% 11.5% A 8.3% 7.9%
Neutraal 13.5% 12.7% 15.4% 13.4% 13.6% 14.6% 13.5% 14.3% 12.5% 14.5% 12.6%
Akkoord 78.4% 80.7% 77.3% 81.2% 82.7% 77.7% 78.4% 80.3% 76% 77.1% 79.5%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Wetenschap leert nieuwe dingen die ook nuttig zijn voor mij
Niet akkoord 6.6% 4.8% 3.5% 5% 5% 5.9% 6.6% 4% 9.7% A 5.2% 7.8%
Neutraal 6.3% 5% 6.2% 6.2% 6.6% 5.8% 6.3% 6.9% 5.7% 4.5% 8.1%
Akkoord 87.1% 90.2% 90.3% 88.8% 88.4% 88.3% 87.1% 89.1% 84.6% 90.3% B 84.1%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik vertrouw wat wetenschappers zeggen
Niet akkoord 13.8% 13.6% C 12.5% 7.8% 8.8% 10.7% 13.8% C 13% 14.8% 11.6% 15.8%
Neutraal 16.5% 18% 17.2% 15.5% 18.7% 17.2% 16.5% 15.7% 17.5% 13.7% 19.1%
Akkoord 69.7% 68.4% 70.3% 76.7% 72.4% 72.1% 69.7% 71.3% 67.7% 74.7% B 65.1%
Wat past het best bij jouw beeld over wetenschappers? Wetenschappers zijn…
Boeiend - Saai
<<< 13% 9.5% 12.6% 14.3% 13.4% 10.1% 13% 15.5% B 9.9% 14% 12%
<< 27.8% 32.0% D 25.8% 26% 22.7% 27.7% 27.8% 31% 23.9% 31.4% 24.5%
< 22.2% 24.3% 27.7% 27.9% 22.4% 24.2% 22.2% 23.2% 20.9% 23.1% 21.3%
Neutraal 9.4% 8.2% 5.3% 4.5% 5.4% 6% 9.4% C 9.9% 8.9% 8.5% 10.3%
> 15.4% 15.5% 16.7% 15.2% 22.7% C F 20.3% 15.4% 10.7% 21.1% A 14.6% 16.1%
>> 8.3% 7.5% 8.4% 8.4% 8.6% 8.2% 8.3% 6.9% 10% 6.2% 10.2%
>>> 4% 3% 3.5% 3.8% 4.9% 3.4% 4% 2.9% 5.3% 2.1% 5.6% A
Gehercodeerd naar 3 cat.
Boeiend - Saai
<<<, <<, < 63% 65.9% 66.1% 68.1% D 58.5% 62% 63% 69.7% B 54.7% 68.6% B 57.8%
Neutraal 9.4% 8.2% 5.3% 4.5% 5.4% 6% 9.4% C 9.9% 8.9% 8.5% 10.3%
>, >>, >>> 27.6% 25.9% 28.6% 27.4% 36.2% A C F 32% 27.6% 20.5% 36.4% A 22.9% 31.9% A
Wat past het best bij jouw beeld over wetenschappers? Wetenschappers…
Vertellen iets op een makkelijke manier zodat ik het ook begrijp - Vertellen de zaken veel te moeilijk zodat ik er niet veel van begrijp
<<< 2.8% 2.5% 2.7% 3.3% 2.3% 2% 2.8% 3.2% 2.3% 3.5% 2.1%
<< 11.2% 7.7% 6.4% 9.7% 10.5% 8% 11.2% 13.1% 8.9% 12.4% 10.1%
< 15.4% 20.2% D 16.1% 18.2% 11.6% 16.7% 15.4% 15.4% 15.4% 14.8% 16%
Neutraal 9% 8% 6.8% 7.8% 9.8% 11.3% 9% 10.4% 7.4% 7.6% 10.4%
> 31.1% 33.6% 35.3% 32.3% 36.8% 35.8% 31.1% 29.5% 33.1% 32.8% 29.6%
>> 22.5% 19.3% 23.1% 22.5% 20.5% 19.6% 22.5% 22.2% 22.9% 21% 23.9%
>>> 7.9% 8.6% 9.5% 6.2% 8.5% 6.5% 7.9% 6.2% 10% 7.8% 8%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Vertellen iets op een makkelijke manier zodat ik het ook begrijp - Vertellen de zaken veel te moeilijk zodat ik er niet veel van begrijp
<<<, <<, < 29.4% 30.5% 25.3% 31.2% 24.5% 26.7% 29.4% 31.7% 26.6% 30.7% 28.2%
Neutraal 9% 8% 6.8% 7.8% 9.8% 11.3% 9% 10.4% 7.4% 7.6% 10.4%
>, >>, >>> 61.6% 61.6% 67.9% 61% 65.7% 62% 61.6% 58% 66.0% A 61.7% 61.4%
Wat past het best bij jouw beeld over wetenschappers? Wetenschappers…
Hoor je of zie je vaak (bv. op TV, in de krant, op internet, op sociale media,ï - Hoor je of zie je niet vaak (bv. op TV, in de krant, op internet, op sociale media,ï
<<< 2.6% 2.7% 3.5% 8.2% A B F 5.3% 5% 2.6% 2.7% 2.5% 3.7% 1.6%
<< 12.5% 12.7% 10.3% 21.4% A B F 17.4% B 14.4% 12.5% 13.9% 10.7% 13.1% 11.9%
< 26.8% 23.6% 22.5% 28.8% 32.5% A B 29.9% 26.8% 23.8% 30.6% 28% 25.8%
Neutraal 10% 8.9% 6.6% 6.1% 9% 13.1% B C 10% 10.4% 9.5% 8.8% 11.1%
> 26.9% 29.1% D 29.5% D 23.1% 20.5% 22.2% 26.9% 29.8% 23.3% 25.1% 28.5%
>> 16.9% 16.8% C 20.3% C D 9.5% 12.6% 13.5% 16.9% C 16.6% 17.3% 16.1% 17.6%
>>> 4.3% 6.1% E 7.3% C D E 2.9% 2.6% 1.8% 4.3% 2.9% 6.1% 5.2% 3.5%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Hoor je of zie je vaak (bv. op TV, in de krant, op internet, op sociale media,ï - Hoor je of zie je niet vaak (bv. op TV, in de krant, op internet, op sociale media,ï
<<<, <<, < 41.9% 39.1% 36.3% 58.4% A B F 55.2% A B F 49.4% A B 41.9% 40.4% 43.8% 44.7% 39.3%
Neutraal 10% 8.9% 6.6% 6.1% 9% 13.1% B C 10% 10.4% 9.5% 8.8% 11.1%
>, >>, >>> 48.1% 52.0% C D E 57.1% C D E F 35.5% 35.8% 37.5% 48.1% C D E 49.3% 46.7% 46.5% 49.6%
In welke mate ga je akkoord met deze uitspraken?
Ik zou wel eens met een echte wetenschapper willen praten
Helemaal niet akkoord 7.3% 5.2% 4.9% 5.6% 6.4% 8.4% 7.3% 5.8% 9.1% 4.8% 9.6% A
Eerder niet akkoord 19.3% 18.2% 17.4% 17.9% 17.9% 19.2% 19.3% 17.2% 21.8% 14.3% 23.9% A
Neutraal 11.4% 8.4% 7.7% 10.2% 10.8% 11.9% 11.4% 13.9% B 8.3% 10% 12.7%
Eerder wel akkoord 39.9% 47% 45.8% 42.9% 42.3% 40.4% 39.9% 38.3% 41.7% 43.5% 36.5%
Helemaal akkoord 22.2% 21.1% 24.2% 23.3% 22.7% 20.2% 22.2% 24.7% 19% 27.4% B 17.4%
In welke mate ga je akkoord met deze uitspraken?
Ik zou graag wel eens willen meedoen met een wetenschappelijk onderzoek
Helemaal niet akkoord 7.1% 4.8% 4.6% 5.4% 5.7% 8.7% 7.1% 5.8% 8.7% 5.6% 8.5%
Eerder niet akkoord 18.2% 17.3% 12.3% 20.2% B 14.4% 14% 18.2% 17% 19.8% 14.9% 21.3%
Neutraal 10.4% 5.7% 8.6% 5.9% 10.5% 11.2% C 10.4% 11.3% 9.2% 9.3% 11.3%
Eerder wel akkoord 41.7% 44.1% 43.4% 41.2% 45.2% 45.4% 41.7% 40.2% 43.5% 44% 39.6%
Helemaal akkoord 22.6% 28.2% 31.1% E F 27.3% 24.2% 20.7% 22.6% 25.6% 18.9% 26.1% 19.3%
In welke mate ga je akkoord met deze uitspraken?
Ik zou zelf graag wetenschapper willen worden
Helemaal niet akkoord 14.6% 13.6% 13.2% 14.3% 15.2% 16.5% 14.6% 11.5% 18.3% A 10.4% 18.4% A
Eerder niet akkoord 30.1% 26.4% 26.2% 24.7% 23.2% 24.4% 30.1% 27.6% 33.1% 27.9% 32.1%
Neutraal 17.8% 11.6% 14.5% 12.8% 14.9% 15.1% 17.8% 19.1% 16.2% 19% 16.7%
Eerder wel akkoord 24.3% 30.9% 28.9% 29.4% 32.9% F 29.3% 24.3% 27.1% 20.7% 29.7% B 19.2%
Helemaal akkoord 13.3% 17.5% 17.2% 18.7% 13.8% 14.8% 13.3% 14.6% 11.6% 13% 13.6%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik zou wel eens met een echte wetenschapper willen praten
Niet akkoord 26.6% 23.4% 22.3% 23.5% 24.2% 27.6% 26.6% 23% 30.9% A 19.2% 33.4% A
Neutraal 11.4% 8.4% 7.7% 10.2% 10.8% 11.9% 11.4% 13.9% B 8.3% 10% 12.7%
Akkoord 62% 68.2% 70.0% E 66.3% 65% 60.6% 62% 63.1% 60.7% 70.8% B 53.9%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik zou graag wel eens willen meedoen met een wetenschappelijk onderzoek
Niet akkoord 25.4% 22% 16.8% 25.6% B 20.1% 22.7% 25.4% B 22.8% 28.5% 20.6% 29.8% A
Neutraal 10.4% 5.7% 8.6% 5.9% 10.5% 11.2% C 10.4% 11.3% 9.2% 9.3% 11.3%
Akkoord 64.3% 72.3% 74.5% F 68.5% 69.4% 66.1% 64.3% 65.8% 62.4% 70.1% B 58.9%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik zou zelf graag wetenschapper willen worden
Niet akkoord 44.7% 40% 39.4% 39% 38.4% 40.9% 44.7% 39.2% 51.4% A 38.3% 50.5% A
Neutraal 17.8% 11.6% 14.5% 12.8% 14.9% 15.1% 17.8% 19.1% 16.2% 19% 16.7%
Akkoord 37.5% 48.4% F 46.2% 48.2% F 46.7% F 44.1% 37.5% 41.7% B 32.4% 42.7% B 32.8%

WETENSCHAPSPROFIEL

 • Filter:
 • Totaal
 • Vergelijking 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
 • Geslacht leerling
 • Onderwijsfase algemeen
Vragen Antwoorden Totaal
573
2018
(A) 440
2019
(B) 546
2020
(C) 527
2021
(D) 476
2022
(E) 440
2023
(F) 573
Jongen
(A) 316
Meisje
(B) 257
Lager onderwijs
(A) 275
Secundair onderwijs
(B) 298
Wat doe je het allerliefst op school?
Vraagfilter: Indien leerling lager onderwijs
Gesorteerd van hoog naar laag
Rekenen 17.6% 20.2% 23.7% 24% 20.6% 18.7% 17.6% 22.9% B 11.2% 17.6% 0%
Sport en beweging 17.6% 16.7% 12.4% 10.8% 17.5% 16.3% 17.6% 22.5% B 11.5% 17.6% 0%
Knutselen 14.8% 12% 17.2% 16.4% 13.6% 15.9% 14.8% 8.3% 22.7% A 14.8% 0%
Leren over computers 10.3% 10.7% 9.1% 7.2% 6.6% 4.9% 10.3% 15.1% B 4.4% 10.3% 0%
Leren over de aarde en de ruimte 9.4% 8.6% 8.4% 7.6% 7.6% 10.5% 9.4% 12.4% 5.9% 9.4% 0%
Lezen, spelling,… 9% 7.7% 6.6% 8% 6.9% 10.1% 9% 3.9% 15.3% A 9% 0%
Leren over het menselijk lichaam, dieren en planten 6% 10.7% 10.6% 12% 8.3% 9.9% 6% 2.9% 9.9% A 6% 0%
Muziek 5.5% 1.3% 1.1% 3.2% 4.7% 4.1% 5.5% 5.1% 6% 5.5% 0%
Andere talen leren 2.9% 5.2% 4% 3.6% 4.5% 3.1% 2.9% 2.8% 3% 2.9% 0%
Leren over hoe het vroeger was 3.1% 0.4% 2.9% 2% 3.9% 3.4% 3.1% 2.7% 3.5% 3.1% 0%
Leren over hoe mensen denken en waarom ze bepaalde dingen doen 2.1% 4.7% 1.8% 3.2% 3.9% 1.1% 2.1% 0.8% 3.8% 2.1% 0%
Iets anders, namelijk: 1.6% 1.7% 2.2% 2% 2% 2% 1.6% 0.6% 2.8% 1.6% 0%
Gehercodeerd naar 2 cat.
Wat doe je het allerliefst op school?
STEM-vakken 43.3% 50.2% 51.8% 50.8% 43.1% 44% 43.3% 53.2% B 31.3% 43.3% 0%
andere vakken 56.7% 49.8% 48.2% 49.2% 56.9% 56% 56.7% 46.8% 68.7% A 56.7% 0%
Wat doe je het allerliefst op school?
Vraagfilter: Indien leerling secundair onderwijs
Gesorteerd van hoog naar laag
Wiskunde 14.5% 18.4% 15.8% 13% 14.4% 15% 14.5% 14.2% 14.9% 0% 14.5%
Sport 12.2% 9.7% 14% 11.9% 9.9% 8.3% 12.2% 16.2% B 7.3% 0% 12.2%
Menswetenschappen 9.8% 5.8% 7.4% 5.8% 7.1% 10.3% 9.8% 6.5% 14.0% A 0% 9.8%
Tekenen/schilderen/expressie 8.7% 5.3% 5.9% 7.6% 4.1% 6.1% 8.7% 5.4% 12.7% A 0% 8.7%
Techniek (mechanica, elektriciteit, houtbewerking,…) 8.4% 7.7% 7% 5.8% 8.9% 9.4% 8.4% 13.0% B 2.6% 0% 8.4%
Talen 7% 9.2% 11.4% 9.7% 7.7% 6.9% 7% 5.3% 9.1% 0% 7%
Biologie 7% 3.9% 5.5% 5.4% 6.7% 6.1% 7% 4.6% 10% 0% 7%
Economie 6.5% 4.8% 3.3% 2.9% 6.7% 3.5% 6.5% 7.1% 5.8% 0% 6.5%
Technologie/informatica/computers 6.5% 7.7% 7% 9.7% 7.7% 8.1% 6.5% 9.9% B 2.2% 0% 6.5%
Geschiedenis 4.1% 8.7% 3.3% 4.7% 6.5% 6% 4.1% 4.3% 4% 0% 4.1%
Muziek 2.6% 1% 2.9% 1.8% 2.3% 2.1% 2.6% 1.3% 4.1% 0% 2.6%
Chemie 2.2% 3.9% 5.9% 7.2% 2.7% 3.9% 2.2% 1.9% 2.6% 0% 2.2%
Fysica 2.4% 1% 1.5% 3.6% 2.2% 2% 2.4% 2.9% 1.8% 0% 2.4%
Schoonheid en verzorging (haar, mode,…) 1.6% 2.4% 1.5% 0.7% 1.2% 1.9% 1.6% 0% 3.7% 0% 1.6%
Aardrijkskunde 1.1% 2.4% 1.5% 1.4% 2.5% 1.7% 1.1% 2% 0% 0% 1.1%
Kantoor/administratie 0.9% 1.4% 0.7% 1.1% 1.5% 0.8% 0.9% 0.6% 1.3% 0% 0.9%
Voeding/hotel/restaurant 1.2% 2.4% 0.4% 2.9% 3.7% 3.7% 1.2% 0.5% 2% 0% 1.2%
Iets anders, namelijk: 3.3% 4.3% 5.1% 4.7% 4.1% 4.4% 3.3% 4.4% 1.9% 0% 3.3%
Gehercodeerd naar 2 cat.
Wat doe je het allerliefst op school?
STEM-vakken 42.1% 44.9% 44.1% 46.2% 45.1% 46.1% 42.1% 48.5% B 34.1% 0% 42.1%
andere vakken 57.9% 55.1% 55.9% 53.8% 54.9% 53.9% 57.9% 51.5% 65.9% A 0% 57.9%
Wat doe je het minst graag op school?
Vraagfilter: Indien leerling lager onderwijs
Gesorteerd van hoog naar laag
Lezen, spelling,… 26% 19.7% 21.5% 19.6% 20.3% 25.1% 26% 32.1% B 18.5% 26% 0%
Rekenen 21.7% 19.7% 17.5% 17.6% 17.8% 19.9% 21.7% 15.6% 29.0% A 21.7% 0%
Andere talen leren 9.4% 5.6% 8.8% 6.4% 6.4% 7.2% 9.4% 12.7% B 5.4% 9.4% 0%
Sport en beweging 8.7% 6.4% 8.8% 10.4% 9.7% 11.2% 8.7% 4.8% 13.5% A 8.7% 0%
Muziek 8.3% 11.6% 8% 8.8% 8.6% 6.3% 8.3% 11.9% B 3.9% 8.3% 0%
Knutselen 7.6% 8.2% 8.4% 7.2% 7% 7.4% 7.6% 10.4% 4.1% 7.6% 0%
Leren over hoe mensen denken en waarom ze bepaalde dingen doen 5.1% 6.9% 5.5% 5.2% 5.5% 3.9% 5.1% 3.2% 7.4% 5.1% 0%
Leren over hoe het vroeger was 4.3% 7.7% 6.9% 7.6% 7.5% 8.1% 4.3% 4.2% 4.5% 4.3% 0%
Leren over computers 3% 2.1% 2.9% 3.6% 3.2% 2.4% 3% 1.7% 4.5% 3% 0%
Leren over het menselijk lichaam, dieren en planten 1.9% 1.7% 1.8% 3.2% 2% 1.5% 1.9% 1.6% 2.2% 1.9% 0%
Leren over de aarde en de ruimte 1.6% 1.7% 2.6% 2.4% 1.2% 1.3% 1.6% 0% 3.6% 1.6% 0%
Iets anders, namelijk: 2.4% 8.6% F 7.3% 8% 10.8% F 5.7% 2.4% 1.8% 3.2% 2.4% 0%
Gehercodeerd naar 2 cat.
Wat doe je het minst graag op school?
STEM-vakken 28.1% 25.3% 24.8% 26.8% 24.1% 25.2% 28.1% 18.9% 39.3% A 28.1% 0%
andere vakken 71.9% 74.7% 75.2% 73.2% 75.9% 74.8% 71.9% 81.1% B 60.7% 71.9% 0%
Wat doe je het minst graag op school?
Vraagfilter: Indien leerling secundair onderwijs
Gesorteerd van hoog naar laag
Talen 20.7% 17.9% 25.4% 26% 24.7% 26.8% 20.7% 21.7% 19.4% 0% 20.7%
Wiskunde 19% 15.5% 14% 18.8% 15.9% 20.3% 19% 17.7% 20.6% 0% 19%
Geschiedenis 10% 8.7% 7.7% 8.7% 6.5% 6.4% 10% 8.8% 11.7% 0% 10%
Sport 8.9% 3.9% 9.6% 9.7% 10.6% 9.7% 8.9% 4.9% 13.8% A 0% 8.9%
Tekenen/schilderen/expressie 6% 7.2% 5.5% 4.3% 5.5% 5% 6% 9.3% B 1.9% 0% 6%
Muziek 5.3% 5.3% 3.3% 5.1% 5.6% 4.8% 5.3% 5.7% 4.9% 0% 5.3%
Aardrijkskunde 5.1% 10.1% 7.4% 6.1% 5.5% 4.1% 5.1% 5.3% 4.8% 0% 5.1%
Fysica 4.9% 4.3% 4.8% 3.2% 3.3% 4.3% 4.9% 4.2% 5.8% 0% 4.9%
Schoonheid en verzorging (haar, mode,…) 4.3% 2.9% 1.8% 2.9% 1.9% 1.4% 4.3% 3.6% 5.2% 0% 4.3%
Techniek (mechanica, elektriciteit, houtbewerking,…) 3.8% 3.9% 2.2% 1.8% 4.4% 1.6% 3.8% 2.7% 5.2% 0% 3.8%
Economie 3.5% 2.9% 3.7% 2.9% 1.4% 3.5% 3.5% 4% 2.8% 0% 3.5%
Kantoor/administratie 2.5% 1% 1.1% 0.7% 1.8% 1% 2.5% 3.7% 0.9% 0% 2.5%
Menswetenschappen 1.6% 1% 1.5% 0.4% 1.7% 0.8% 1.6% 1.5% 1.7% 0% 1.6%
Biologie 0.6% 2.4% 1.8% 2.9% 2.1% 0.2% 0.6% 1.2% 0% 0% 0.6%
Chemie 0.6% 3.4% 3.3% 2.9% 2.5% 3.3% 0.6% 1.2% 0% 0% 0.6%
Technologie/informatica/computers 0% 2.4% 0.7% 0% 1.5% 2.1% 0% 0% 0% 0% 0%
Voeding/hotel/restaurant 0% 0.5% 0.7% 0.4% 1.3% 0.4% 0% 0% 0% 0% 0%
Iets anders, namelijk: 3.1% 6.8% 5.5% 3.2% 3.7% 4% 3.1% 4.5% 1.3% 0% 3.1%
Gehercodeerd naar 2 cat.
Wat doe je het minst graag op school?
STEM-vakken 34.1% 42% 34.2% 35.7% 35.3% 36.1% 34.1% 32.3% 36.4% 0% 34.1%
andere vakken 65.9% 58% 65.8% 64.3% 64.7% 63.9% 65.9% 67.7% 63.6% 0% 65.9%
Wat zou je heel graag willen worden als je groot bent?
Vraagfilter: Indien leerling lager onderwijs
Gesorteerd van hoog naar laag
Meester/juffrouw in een school 14.9% 16.3% 12.8% 11.2% 9.1% 15.9% 14.9% 3.2% 29.1% A 14.9% 0%
Sporter 9.1% 7.3% 5.8% 5.2% 7.2% 6.3% 9.1% 16.5% 0% 9.1% 0%
Werken met computers en apps 8.3% 10.7% 7.7% 7.6% 4.9% 6.7% 8.3% 14.0% B 1.4% 8.3% 0%
Dokter 7.3% 4.7% 5.1% 5.6% 3.1% 5.3% 7.3% 4.9% 10.1% 7.3% 0%
Wetenschapper 7% 6.4% 6.2% 7.6% 4.4% 7.4% 7% 8.3% 5.4% 7% 0%
Politieman/politievrouw 4.9% 6% 5.1% 3.2% 6% 5.1% 4.9% 7.2% 2.1% 4.9% 0%
Ingenieur/architect 4.1% 5.6% 4.7% 5.6% 6.7% 2.6% 4.1% 5.1% 2.7% 4.1% 0%
Danser/danseres 3.2% 3.4% 2.6% 3.6% 3.8% 3.3% 3.2% 1.6% 5.2% 3.2% 0%
Verpleger/verpleegster 2.9% 3% 1.5% 1.2% 1.3% 2% 2.9% 0.3% 6.1% A 2.9% 0%
Astronaut 3.1% 0% 1.8% 4% 0.8% 2.9% 3.1% 3.4% 2.7% 3.1% 0%
Werken met techniek 2.6% 2.1% 2.9% 3.6% 4.9% 1.6% 2.6% 4.2% 0.6% 2.6% 0%
Brandweerman/brandweervrouw 1.7% 1.7% 2.2% 2.8% 1.4% 1.1% 1.7% 3.1% 0% 1.7% 0%
Muzikant 1.6% 0.9% 1.1% 0.8% 3% 2.6% 1.6% 0% 3.4% 1.6% 0%
Kok/bakker 1.5% 3.4% 4.4% 4% 3.7% 2.3% 1.5% 2.7% 0% 1.5% 0%
Dierenarts 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Apotheker 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Kinesitherapeut 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Piloot 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Tuinbouwer 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Landbouwer 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Iets anders, namelijk: 15.4% 15.5% 20.1% 20.8% 20.7% 16.1% 15.4% 15.1% 15.7% 15.4% 0%
Ik weet het niet 12.6% 12.9% 16.1% 13.2% 18.9% 18.9% 12.6% 10.3% 15.3% 12.6% 0%
Gehercodeerd naar 2 cat.
Wat zou je heel graag willen worden als je groot bent?
STEM-beroepen 25% 24.9% 23.4% 28.4% 21.7% 21.2% 25% 35.1% B 12.9% 25% 0%
Andere beroepen/ik weet het niet 75% 75.1% 76.6% 71.6% 78.3% 78.8% 75% 64.9% 87.1% A 75% 0%
Welk van onderstaande beroepen zou je later het liefst willen doen?
Vraagfilter: Indien leerling secundair onderwijs
Gesorteerd van hoog naar laag
Werken met computers en apps 11.8% 9.7% 8.5% 10.1% 10.9% 6.8% 11.8% 15.7% B 7% 0% 11.8%
Leraar 9% 6.3% 9.6% 11.9% 7.9% 8% 9% 4.2% 15.0% A 0% 9%
Wetenschapper 8.2% 8.7% 5.5% 5.4% 7.4% 8.4% 8.2% 10% 6% 0% 8.2%
Werken met techniek 8% 1.9% 4% 4.7% 5.2% 7.1% 8.0% A 13.4% B 1.3% 0% 8%
Dokter 6.4% 6.3% 7.7% 2.9% 3.5% 5.4% 6.4% 4.2% 9.2% 0% 6.4%
Ingenieur/architect 6.2% 11.1% 8.1% 10.8% 12.8% 7.4% 6.2% 8.1% 3.7% 0% 6.2%
Sporter 4.4% 2.4% 4.4% 4.3% 2.6% 4.4% 4.4% 7.4% B 0.7% 0% 4.4%
Verpleger/verpleegster 4% 3.9% 1.8% 3.2% 3.9% 4.1% 4% 1.7% 6.8% A 0% 4%
Politieman/politievrouw 3.6% 4.3% 3.7% 2.2% 3.6% 4.2% 3.6% 4.4% 2.5% 0% 3.6%
Muzikant 1.4% 1.4% 1.8% 2.9% 0.4% 2.3% 1.4% 0.9% 2% 0% 1.4%
Kok/bakker/horeca 1.2% 1.4% 0.4% 1.1% 1.2% 2.3% 1.2% 1.2% 1.3% 0% 1.2%
Astronaut 0.9% 1.4% 0.7% 1.4% 0.7% 0.8% 0.9% 1.6% 0% 0% 0.9%
Brandweerman/brandweervrouw 0.6% 0.5% 0% 0.7% 1% 0.4% 0.6% 1.2% 0% 0% 0.6%
Danser/danseres 0.3% 0% 0.4% 0.4% 0.7% 0.4% 0.3% 0% 0.7% 0% 0.3%
Dierenarts 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Boekhouder 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Psycholoog 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Kinesitherapeut 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Iets anders, namelijk: 13.5% 20.8% 23.2% F 19.5% 17.1% 18.9% 13.5% 9.7% 18.1% A 0% 13.5%
Ik weet het niet 20.3% 19.8% 20.2% 18.4% 20.9% 19.3% 20.3% 16.2% 25.5% A 0% 20.3%
Gehercodeerd naar 2 cat.
Wat zou je heel graag willen worden als je groot bent?
STEM-beroepen 45.6% 43% 36.4% 38.6% 44.4% 39.9% 45.6% 54.8% B 34.2% 0% 45.6%
Andere beroepen/ik weet het niet 54.4% 57% 63.6% 61.4% 55.6% 60.1% 54.4% 45.2% 65.8% A 0% 54.4%
Hoe vaak doe je in je vrije tijd wel eens elk van deze zaken?
Cursussen of workshops volgen over wetenschap of technologie (buiten school)
Méér dan 1 keer per maand 4.7% 1.6% 3.8% 3.4% 3.1% 4.5% 4.7% 5% 4.3% 4.9% 4.5%
(Ongeveer) 1 keer per maand 3.7% 2.7% 2.9% 4.3% 3% 3.5% 3.7% 3.7% 3.7% 5.1% 2.4%
Enkele keren per jaar 9% 5.7% 8.4% 11.1% A 9.3% 8.8% 9% 9.6% 8.2% 12.4% B 5.8%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 9.1% 8.2% 8.6% 8.6% 11.3% 11% 9.1% 7.8% 10.7% 8.3% 9.8%
Minder dan 1 keer per jaar 14.4% 17.5% 18.5% 14.7% 18.2% 18.5% 14.4% 15.4% 13.3% 11.9% 16.8%
Nooit 58.8% 64.3% E 57.7% 57.9% 55% 53.7% 58.8% 58% 59.8% 57.2% 60.3%
Hoe vaak doe je in je vrije tijd wel eens elk van deze zaken?
Programma’s over wetenschap of technologie bekijken op TV
Méér dan 1 keer per maand 7.4% 9.8% 9% 12.4% 13.9% F 9% 7.4% 8.4% 6.2% 7.7% 7.1%
(Ongeveer) 1 keer per maand 16% 20.2% 19.8% 21.1% 14.3% 17.6% 16% 15.4% 16.9% 14.6% 17.4%
Enkele keren per jaar 25.7% 29.1% 31% 28% 28.6% 26.1% 25.7% 29.2% B 21.4% 26.3% 25.1%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 11.1% 8.6% 10.8% 8.3% 9.9% 10.4% 11.1% 10.3% 12.2% 12.9% 9.4%
Minder dan 1 keer per jaar 13.8% 14.1% 13.4% 12.6% 11.5% 16.1% 13.8% 12.5% 15.3% 13.1% 14.4%
Nooit 25.6% 18.2% 16.1% 17.7% 21.9% 20.8% 25.6% B C 23.7% 28.1% 25.1% 26.2%
Hoe vaak doe je in je vrije tijd wel eens elk van deze zaken?
Programma’s of video’s over wetenschap of technologie bekijken op internet
Méér dan 1 keer per maand 10.3% 9.1% 10.4% 12.9% 12.8% 12.3% 10.3% 13.1% B 6.9% 8.5% 12%
(Ongeveer) 1 keer per maand 13.9% 18.6% 19.6% 19.9% 16.6% 16.9% 13.9% 14.5% 13.1% 13.3% 14.4%
Enkele keren per jaar 21.8% 21.6% 24.5% 21.4% 24.6% 21.1% 21.8% 23.8% 19.4% 23.9% 19.9%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 11.2% 9.3% 9% 5.5% 8.8% 9.8% 11.2% C 12.2% 10.1% 9.4% 13%
Minder dan 1 keer per jaar 13.7% 13.9% 10.6% 12.3% 12.4% 15.4% 13.7% 12.8% 14.8% 14.4% 13.1%
Nooit 28.7% 27.5% 25.8% 28% 24.8% 24.5% 28.7% 23.1% 35.7% A 30.3% 27.3%
Hoe vaak doe je in je vrije tijd wel eens elk van deze zaken?
Websites bezoeken over wetenschap of technologie
Méér dan 1 keer per maand 7.4% 5.2% 4.9% 8% 6.3% 8.9% 7.4% 8.1% 6.6% 5.9% 8.9%
(Ongeveer) 1 keer per maand 11.1% 13.6% 16.3% 18.0% F 15.6% 12.1% 11.1% 10.3% 12.1% 10.6% 11.5%
Enkele keren per jaar 19.6% 20.2% 20.7% 22.8% 20% 19% 19.6% 19.3% 20% 17.8% 21.3%
(Ongeveer) 1 keer per jaar 9.2% 9.5% 10.1% 9.1% 9.3% 11.8% 9.2% 10.7% 7.4% 6.4% 11.9% A
Minder dan 1 keer per jaar 14.9% 16.6% 14.7% 11.7% 13.9% 16% 14.9% 15.1% 14.7% 13.4% 16.3%
Nooit 37.4% 34.8% 33.3% 30.4% 34.9% 32.2% 37.4% 35.9% 39.3% 45.7% B 29.8%
Gehercodeerd naar 4 cat.
cursussen of workshops volgen over wetenschap of technologie (buiten school)
Minstens maandelijks 8.4% 4.3% 6.8% 7.7% 6.2% 8% 8.4% 8.7% 8% 10% 6.9%
Minstens jaarlijks 18.1% 13.9% 17% 19.6% 20.6% 19.9% 18.1% 17.5% 18.9% 20.7% 15.7%
Minder dan jaarlijks 14.5% 17.5% 18.5% 14.7% 18.2% 18.5% 14.5% 15.5% 13.3% 11.9% 16.9%
Nooit 59% 64.3% E 57.7% 57.9% 55% 53.7% 59% 58.3% 59.8% 57.3% 60.5%
Gehercodeerd naar 4 cat.
programma's over wetenschap of technologie bekijken op TV
Minstens maandelijks 23.5% 30% 28.8% 33.4% F 28.2% 26.6% 23.5% 23.9% 23% 22.4% 24.6%
Minstens jaarlijks 36.9% 37.7% 41.8% 36.3% 38.5% 36.5% 36.9% 39.7% 33.6% 39.4% 34.7%
Minder dan jaarlijks 13.8% 14.1% 13.4% 12.6% 11.5% 16.1% 13.8% 12.6% 15.3% 13.1% 14.5%
Nooit 25.7% 18.2% 16.1% 17.7% 21.9% 20.8% 25.7% B C 23.8% 28.1% 25.2% 26.3%
Gehercodeerd naar 4 cat.
programma's over wetenschap of technologie bekijken op internet
Minstens maandelijks 24.3% 27.7% 30% 32.8% F 29.4% 29.2% 24.3% 27.8% B 20% 21.8% 26.5%
Minstens jaarlijks 33.2% 30.9% 33.5% 26.9% 33.4% 30.9% 33.2% 36.2% 29.5% 33.3% 33%
Minder dan jaarlijks 13.7% 13.9% 10.6% 12.3% 12.4% 15.4% 13.7% 12.8% 14.8% 14.4% 13.1%
Nooit 28.8% 27.5% 25.8% 28% 24.8% 24.5% 28.8% 23.2% 35.7% A 30.4% 27.4%
Gehercodeerd naar 4 cat.
websites bezoeken over wetenschap of technologie
Minstens maandelijks 18.6% 18.9% 21.2% 26.0% F 21.9% 21% 18.6% 18.5% 18.6% 16.5% 20.5%
Minstens jaarlijks 29% 29.8% 30.8% 31.9% 29.3% 30.8% 29% 30.2% 27.4% 24.3% 33.3% A
Minder dan jaarlijks 14.9% 16.6% 14.7% 11.7% 13.9% 16% 14.9% 15.2% 14.7% 13.4% 16.4%
Nooit 37.5% 34.8% 33.3% 30.4% 34.9% 32.2% 37.5% 36.1% 39.3% 45.8% B 29.9%
Hoe leuk vind je het om in je vrije tijd elk van deze dingen te doen?
Een wetenschapscentrum bezoeken (vb. Technopolis, wetenschapsmuseum, volkssterrenwacht,…)
Helemaal niet leuk 2.5% 5.7% 3.3% 3% 3.4% 3.2% 2.5% 1.1% 4.3% A 2.4% 2.6%
Eerder niet leuk 7.3% 9.3% 9% 7.7% 8.7% 8.1% 7.3% 4.9% 10.3% A 4.5% 10.0% A
Neutraal 8.6% 6.6% 7.7% 6.1% 10.3% 9.4% 8.6% 9.3% 7.8% 4.6% 12.3% A
Eerder leuk 41% 42.3% 41.8% 41.2% 45.1% 45.3% 41% 40.5% 41.6% 37.7% 44%
Heel leuk 40.3% 36.1% 38.3% 41.9% D 32.5% 34% 40.3% 43.9% 36% 50.8% B 30.7%
Hoe leuk vind je het om in je vrije tijd elk van deze dingen te doen?
Een geschiedkundig museum bezoeken
Helemaal niet leuk 17.9% 17.3% 15.9% 12.7% 15.5% 15.9% 17.9% 17% 19% 12.1% 23.2% A
Eerder niet leuk 26.4% 29.3% 30.6% 31.1% 29.8% 30.8% 26.4% 26.4% 26.4% 30.2% B 23%
Neutraal 14% 9.1% 11.7% 12.9% 10.7% 12.7% 14% 12.4% 16.1% 12.9% 15%
Eerder leuk 29.7% 33% 30.2% 29% 32.2% 30.1% 29.7% 31.5% 27.6% 30.7% 28.9%
Heel leuk 11.7% 11.4% 11.5% 14.3% 11.8% 10.5% 11.7% 12.3% 11% 14% 9.6%
Hoe leuk vind je het om in je vrije tijd elk van deze dingen te doen?
Een kunstmuseum bezoeken
Helemaal niet leuk 25.2% 28.4% 25.3% 23% 25.3% 24.7% 25.2% 29.0% B 20.4% 22% 28.1%
Eerder niet leuk 30.2% 36.1% 36.4% 35.1% 33.5% 30.5% 30.2% 32.3% 27.7% 28.2% 32%
Neutraal 16.3% 10.7% 9.3% 10.3% 12.3% 13.2% 16.3% B C 15.4% 17.5% 18.3% 14.5%
Eerder leuk 19.8% 19.1% 22.3% 23.4% 22.9% 23.4% 19.8% 17.8% 22.3% 21.2% 18.5%
Heel leuk 8.3% 5.7% 6.6% 8.2% 5.9% 8.2% 8.3% 5.2% 12.1% A 10.2% 6.5%
Hoe leuk vind je het om in je vrije tijd elk van deze dingen te doen?
Een dierentuin bezoeken
Helemaal niet leuk 1.3% 1.6% 2.4% 3.1% 1.8% 2.6% 1.3% 0.2% 2.5% A 1.3% 1.2%
Eerder niet leuk 6.8% 7.7% 8.4% 5.6% 8.4% 6.1% 6.8% 8.4% 4.8% 3.5% 9.9% A
Neutraal 5.7% 5.9% 4.2% 4.2% 6.4% 7.5% 5.7% 6.4% 5% 3.1% 8.1% A
Eerder leuk 35.4% 30.7% 30.8% 30.9% 32.7% 32.9% 35.4% 36% 34.7% 26.8% 43.4% A
Heel leuk 50.6% 54.1% 54.2% 56.3% 50.7% 50.9% 50.6% 48.6% 53% 65.2% B 37%
Hoe leuk vind je het om in je vrije tijd elk van deze dingen te doen?
Een plantentuin bezoeken
Helemaal niet leuk 13.5% 15% 14.1% 11.5% 13.1% 14.2% 13.5% 16% 10.5% 10.3% 16.5% A
Eerder niet leuk 25.3% 34.5% F 30.2% 32.3% 27.6% 27.9% 25.3% 28.2% 21.8% 19.9% 30.4% A
Neutraal 14.3% 11.6% 13.2% 15.7% 16.3% 15.8% 14.3% 15.8% 12.4% 14.3% 14.2%
Eerder leuk 32.2% 31.8% 31.5% 26.7% 32.7% 32% 32.2% 27.8% 37.5% A 36% 28.6%
Heel leuk 14.5% 7% 11% 13.7% A 10.3% 10.2% 14.5% A 11.8% 17.8% A 19.5% B 9.9%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Een wetenschapscentrum bezoeken (vb. Technopolis, wetenschapsmuseum, volkssterrenwacht,ï
Niet leuk 9.9% 15% 12.3% 10.8% 12.1% 11.3% 9.9% 6.1% 14.6% A 6.9% 12.7% A
Neutraal 8.6% 6.6% 7.7% 6.1% 10.3% 9.4% 8.6% 9.3% 7.8% 4.6% 12.4% A
Leuk 81.5% 78.4% 80% 83.1% 77.6% 79.3% 81.5% 84.7% B 77.6% 88.5% B 75%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Een geschiedkundig museum bezoeken
Niet leuk 44.4% 46.6% 46.5% 43.8% 45.3% 46.7% 44.4% 43.6% 45.4% 42.3% 46.3%
Neutraal 14% 9.1% 11.7% 12.9% 10.7% 12.7% 14% 12.4% 16.1% 12.9% 15.1%
Leuk 41.6% 44.3% 41.8% 43.3% 44% 40.6% 41.6% 44% 38.6% 44.7% 38.7%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Een kunstmuseum bezoeken
Niet leuk 55.5% 64.5% 61.7% 58.1% 58.8% 55.2% 55.5% 61.5% B 48.1% 50.2% 60.3% A
Neutraal 16.4% 10.7% 9.3% 10.3% 12.3% 13.2% 16.4% B C 15.5% 17.5% 18.3% 14.5%
Leuk 28.2% 24.8% 28.9% 31.6% 28.9% 31.6% 28.2% 23% 34.5% A 31.4% 25.1%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Een dierentuin bezoeken
Niet leuk 8.1% 9.3% 10.8% 8.7% 10.2% 8.7% 8.1% 8.7% 7.3% 4.9% 11.1% A
Neutraal 5.7% 5.9% 4.2% 4.2% 6.4% 7.5% 5.7% 6.4% 5% 3.1% 8.2% A
Leuk 86.2% 84.8% 85% 87.2% 83.4% 83.8% 86.2% 84.9% 87.7% 92.0% B 80.7%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Een plantentuin bezoeken
Niet leuk 38.9% 49.5% F 44.3% 43.9% 40.7% 42.1% 38.9% 44.4% B 32.3% 30.2% 47.1% A
Neutraal 14.3% 11.6% 13.2% 15.7% 16.3% 15.8% 14.3% 15.9% 12.4% 14.3% 14.3%
Leuk 46.8% 38.9% 42.5% 40.4% 43.1% 42.2% 46.8% 39.7% 55.4% A 55.5% B 38.6%

STEM

 • Filter:
 • Totaal
 • Vergelijking 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
 • Geslacht leerling
 • Onderwijsfase algemeen
Vragen Antwoorden Totaal
573
2018
(A) 440
2019
(B) 546
2020
(C) 527
2021
(D) 476
2022
(E) 440
2023
(F) 573
Jongen
(A) 316
Meisje
(B) 257
Lager onderwijs
(A) 275
Secundair onderwijs
(B) 298
Heb je al ooit gehoord van ‘STEM’ (zoals vb. een STEM-school, een STEM-beroep, een STEM-richting)?
Vraagfilter: Indien leerling lager of secundair onderwijs
Neen, ik heb er nog nooit van gehoord 26.7% 37.3% F 35.3% F 31.6% 30% 30.8% 26.7% 24.6% 29.2% 50.3% B 4.9%
Ja, ik heb er al van gehoord, maar weet niet wat het wil zeggen 19.7% 18.9% 17% 17.1% 17.8% 17.8% 19.7% 18.2% 21.6% 27.2% B 12.8%
Ja, ik heb er al van gehoord, en ik weet wat het wil zeggen 53.6% 43.9% 47.6% 51.3% 52.2% 51.4% 53.6% A 57.2% 49.1% 22.5% 82.3% A
Gehercodeerd naar 2 cat.
Heb je al ooit gehoord van ïTEMï(zoals vb. een STEM-school, een STEM-beroep, een STEM-richting)?
Nee 26.7% 37.3% F 35.3% F 31.6% 30% 30.8% 26.7% 24.6% 29.2% 50.3% B 4.9%
Ja 73.3% 62.7% 64.7% 68.4% 70% 69.2% 73.3% A B 75.4% 70.8% 49.7% 95.1% A
In welke mate ga je akkoord met deze uitspraken?
Ik vind het leuk om op school les te krijgen over STEM (vb. rekenen/wiskunde, over de natuur (de aarde, dieren, de ruimte, het lichaam), over technologie/techniek of over hoe ik iets moet bouwen)
Helemaal niet akkoord 5.6% 5.7% 3.5% 4.4% 3.3% 4.5% 5.6% 4.1% 7.4% 3.6% 7.5% A
Eerder niet akkoord 10.1% 10.7% 9.7% 10.6% 10.4% 11% 10.1% 6.3% 14.7% A 6.3% 13.5% A
Neutraal 12% 6.1% 7.9% 8.7% 8.9% 12.2% A 12.0% A 11% 13.3% 10.8% 13.2%
Eerder wel akkoord 44.8% 45.7% 44.3% 39% 45.5% 45.7% 44.8% 45.3% 44.2% 48.7% 41.2%
Helemaal akkoord 27.5% 31.8% 34.6% 37.4% E F 31.9% 26.7% 27.5% 33.2% B 20.4% 30.6% 24.6%
In welke mate ga je akkoord met deze uitspraken?
Leren over STEM op school is moeilijker dan leren over andere dingen op school
Helemaal niet akkoord 15.2% 18.9% 17.8% 21.4% 18.5% 15.8% 15.2% 18.5% B 11.1% 13.6% 16.7%
Eerder niet akkoord 31.2% 38.4% 38.3% 36.4% 33.3% 30.4% 31.2% 31.4% 31% 32% 30.5%
Neutraal 18.5% 15.2% 15.2% 14.8% 18.7% 17.5% 18.5% 17.5% 19.8% 20.1% 17.1%
Eerder wel akkoord 28% 22.7% 23.8% 21.2% 24.9% 29.7% C 28% 25.6% 30.9% 29.6% 26.5%
Helemaal akkoord 7.1% 4.8% 4.9% 6.1% 4.6% 6.6% 7.1% 6.9% 7.2% 4.8% 9.2% A
In welke mate ga je akkoord met deze uitspraken?
Ik haal voor STEM meestal goede resultaten op school
Helemaal niet akkoord 2.4% 2.5% 2.2% 2.7% 1.9% 3.3% 2.4% 1.3% 3.9% A 2.8% 2.1%
Eerder niet akkoord 8% 11.4% 11.2% 10.1% 8.8% 6.3% 8% 6.3% 10% 6.1% 9.7%
Neutraal 23.2% 14.3% 15.6% 15% 16% 21.2% 23.2% A B C 23.3% 23.1% 22.9% 23.5%
Eerder wel akkoord 41% 44.1% 42.9% 45.4% 45.6% 45.9% 41% 39.9% 42.4% 41.3% 40.7%
Helemaal akkoord 25.4% 27.7% 28.2% 26.8% 27.8% 23.3% 25.4% 29.2% B 20.7% 26.9% 24%
In welke mate ga je akkoord met deze uitspraken?
In mijn vrije tijd ben ik graag bezig met STEM (vb. dingen bouwen, dingen bijleren over natuur, aarde, lichaam,…)
Helemaal niet akkoord 6.6% 8.2% 7.3% 6.8% 8.8% 8.2% 6.6% 3.1% 10.9% A 3.8% 9.1% A
Eerder niet akkoord 21.2% 25.9% 26.2% 24.9% 24.1% 23.7% 21.2% 17.6% 25.6% A 16.4% 25.6% A
Neutraal 18.5% 15.7% 15.6% 13.8% 15.3% 18.7% 18.5% 19.3% 17.6% 17.2% 19.8%
Eerder wel akkoord 37% 36.6% 37.2% 38.3% 34% 34.4% 37% 37.9% 36% 43.0% B 31.5%
Helemaal akkoord 16.6% 13.6% 13.7% 16.2% 17.8% 14.9% 16.6% 22.1% B 9.9% 19.6% 14%
In welke mate ga je akkoord met deze uitspraken?
Wat ik in school leer over STEM is ook nuttig voor mijn eigen leven buiten de school
Helemaal niet akkoord 2.1% 2.7% 3.1% 3.6% 2.8% 2.9% 2.1% 0.6% 3.8% A 1% 3%
Eerder niet akkoord 12.5% 14.8% E 11.5% 12.2% E 12.5% E 6.5% 12.5% E 9.1% 16.6% A 9.7% 15%
Neutraal 21.9% 16.4% 17.6% 19.1% 18.9% 20.6% 21.9% 24.8% 18.3% 21.9% 21.9%
Eerder wel akkoord 46% 51.4% 51.5% 48.5% 46.8% 52.4% 46% 44.6% 47.7% 49.3% 43%
Helemaal akkoord 17.6% 14.8% 16.3% 16.6% 18.9% 17.6% 17.6% 20.8% B 13.6% 18.2% 17%
In welke mate ga je akkoord met deze uitspraken?
Ik zou later graag een studierichting volgen met veel STEM
Helemaal niet akkoord 10.6% 10.9% 9.5% 11.4% 11% 10.9% 10.6% 6.4% 15.8% A 5.4% 15.4% A
Eerder niet akkoord 18.2% 20.9% 20.7% 19.8% 19% 16.8% 18.2% 14.6% 22.6% A 14.8% 21.2% A
Neutraal 23.5% 17.7% 18.9% 16.3% 17.9% 23.9% C 23.5% C 26.3% 20% 27.9% B 19.4%
Eerder wel akkoord 28.6% 32.5% 31.9% 31.5% 31.4% 31% 28.6% 27.7% 29.7% 32.5% B 25%
Helemaal akkoord 19.2% 18% 19% 21% 20.7% 17.4% 19.2% 25.0% B 12% 19.4% 18.9%
In welke mate ga je akkoord met deze uitspraken?
Ik zou later graag een beroep doen waarin STEM belangrijk is (vb. dingen bouwen, of veel rekenen, of met technologie werken, de natuur of het menselijk lichaam onderzoeken/verzorgen,…)
Helemaal niet akkoord 9.9% 10.7% 7.3% 10.5% 9.9% 9.3% 9.9% 6% 14.7% A 6.4% 13.2% A
Eerder niet akkoord 16.7% 20.5% 19.8% 18.3% 19.2% 17.9% 16.7% 15.2% 18.5% 14.4% 18.8%
Neutraal 21% 15.5% 17.9% 15.3% 15.1% 19.4% 21% 20.9% 21.1% 23.3% 18.9%
Eerder wel akkoord 32.2% 35.2% 35.5% 33.4% 32.3% 35.6% 32.2% 32.7% 31.5% 35.8% 28.8%
Helemaal akkoord 20.2% 18.2% 19.4% 22.5% 23.4% 17.8% 20.2% 25.1% B 14.1% 20.1% 20.3%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik vind het leuk om op school les te krijgen over STEM (vb. rekenen/wiskunde, over de natuur (de aarde, dieren, de ruimte, het lichaam), over technologie/techniek of over hoe ik iets moet bouwen)
Niet akkoord 15.7% 16.4% 13.2% 15% 13.7% 15.5% 15.7% 10.5% 22.1% A 9.9% 21.0% A
Neutraal 12% 6.1% 7.9% 8.7% 8.9% 12.2% A 12.0% A 11% 13.3% 10.8% 13.2%
Akkoord 72.3% 77.5% 78.9% 76.4% 77.4% 72.4% 72.3% 78.5% B 64.6% 79.3% B 65.8%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Leren over STEM op school is moeilijker dan leren over andere dingen op school
Niet akkoord 46.4% 57.3% E F 56.0% E F 57.9% E F 51.8% 46.2% 46.4% 49.9% 42.1% 45.6% 47.2%
Neutraal 18.5% 15.2% 15.2% 14.8% 18.7% 17.5% 18.5% 17.5% 19.8% 20.1% 17.1%
Akkoord 35% 27.5% 28.8% 27.3% 29.5% 36.3% C 35% 32.5% 38.1% 34.3% 35.7%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik haal voor STEM meestal goede resultaten op school
Niet akkoord 10.4% 13.9% 13.4% 12.8% 10.6% 9.6% 10.4% 7.6% 13.8% A 8.9% 11.8%
Neutraal 23.2% 14.3% 15.6% 15% 16% 21.2% 23.2% A B C 23.3% 23.1% 22.9% 23.5%
Akkoord 66.4% 71.8% 71.1% 72.2% 73.3% 69.2% 66.4% 69.1% 63.1% 68.2% 64.7%
Gehercodeerd naar 3 cat.
In mijn vrije tijd ben ik graag bezig met STEM (vb. dingen bouwen, dingen bijleren over natuur, aarde, lichaam,ï
Niet akkoord 27.8% 34.1% 33.5% 31.7% 33% 32% 27.8% 20.7% 36.6% A 20.3% 34.7% A
Neutraal 18.5% 15.7% 15.6% 13.8% 15.3% 18.7% 18.5% 19.3% 17.6% 17.2% 19.8%
Akkoord 53.7% 50.2% 50.9% 54.5% 51.8% 49.3% 53.7% 60.0% B 45.9% 62.6% B 45.5%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Wat ik in school leer over STEM is ook nuttig voor mijn eigen leven buiten de school
Niet akkoord 14.5% 17.5% E 14.7% 15.8% E 15.3% 9.4% 14.5% 9.7% 20.4% A 10.7% 18.1% A
Neutraal 21.9% 16.4% 17.6% 19.1% 18.9% 20.6% 21.9% 24.8% 18.3% 21.9% 21.9%
Akkoord 63.6% 66.1% 67.8% 65.1% 65.8% 70.1% 63.6% 65.4% 61.3% 67.5% 60%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik zou later graag een studierichting volgen met veel STEM
Niet akkoord 28.8% 31.8% 30.2% 31.3% 30% 27.6% 28.8% 21% 38.3% A 20.2% 36.7% A
Neutraal 23.5% 17.7% 18.9% 16.3% 17.9% 23.9% C 23.5% C 26.3% 20% 27.9% B 19.4%
Akkoord 47.8% 50.5% 50.9% 52.4% 52.1% 48.5% 47.8% 52.7% B 41.7% 51.9% 43.9%
Gehercodeerd naar 3 cat.
Ik zou later graag een beroep doen waarin STEM belangrijk is (vb. dingen bouwen, of veel rekenen, of met technologie werken, de natuur of het menselijk lichaam onderzoeken/verzorgen,ï
Niet akkoord 26.6% 31.1% 27.1% 28.9% 29.1% 27.2% 26.6% 21.2% 33.3% A 20.7% 32.1% A
Neutraal 21% 15.5% 17.9% 15.3% 15.1% 19.4% 21% 20.9% 21.1% 23.3% 18.9%
Akkoord 52.4% 53.4% 54.9% 55.9% 55.8% 53.3% 52.4% 57.8% B 45.6% 55.9% 49.1%
In welke mate ga je akkoord met deze uitspraken?
STEM is belangrijk voor het vinden van een goede job
Helemaal niet akkoord 5.6% 6.3% 6.3% 8.3% 7.9% 5.6% 5.6% 4.5% 6.9% 0% 5.6%
Eerder niet akkoord 21.4% 21.7% 20.6% 24.2% 19.7% 19.5% 21.4% 18.7% 24.7% 0% 21.4%
Neutraal 24.6% 23.2% 22.8% 19.9% 20.5% 27.5% 24.6% 24.1% 25.3% 0% 24.6%
Eerder wel akkoord 33% 39.6% 33.8% 35.4% 32.1% 33.9% 33% 34% 31.8% 0% 33%
Helemaal akkoord 15.4% 9.2% 16.5% 12.3% 19.8% A 13.5% 15.4% 18.6% 11.3% 0% 15.4%
Gehercodeerd naar 3 cat.
STEM is belangrijk voor het vinden van een goede job
Niet akkoord 27% 28% 26.8% 32.5% 27.6% 25.1% 27% 23.2% 31.7% 0% 27%
Neutraal 24.6% 23.2% 22.8% 19.9% 20.5% 27.5% 24.6% 24.1% 25.3% 0% 24.6%
Akkoord 48.4% 48.8% 50.4% 47.7% 51.9% 47.5% 48.4% 52.6% 43.1% 0% 48.4%